ZEBRONICS-LOGO

ZEBRONICS ZEB Juke Bar 6001 DWS Pro Soundbar met draadloze subwoofer

ZEBRONICS-ZEB-Juke-Bar-6001-DWS-Pro-Soundbar-met-Draadloze-Subwoofer-PRODUCT

Belangrijke veiligheidsinstructie

Dank u voor uw aankoop van de ZEB-JUKE BAR 6001 DWS PRO Soundbar. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

waarschuwing
OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, VERWIJDER DE BESCHERMING (OF ACHTERKANT) NIET

Voorzichtigheid: 

 • Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag u het product niet demonteren en het apparaat niet blootstellen aan regen of vocht. Geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin.
 • Laat onderhoud alleen over aan gekwalificeerd personeel.
 • De bliksemflits in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om u te waarschuwen voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke voltage in de behuizing van het product die groot genoeg kan zijn om een ​​elektrische schok voor een persoon of personen te veroorzaken.
 • Belangrijk! Dit symbool waarschuwt u om belangrijke waarschuwingen en instructies op het apparaat of in deze handleiding te lezen en in acht te nemen.

Let op:
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan ​​om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

 1. Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet gedurende lange tijd naar een hoog volumeniveau luisteren of een plotseling hoog volumeniveau.
 2. Gebruik het apparaat nooit zonder toezicht! Schakel het apparaat uit wanneer u het niet gebruikt, ook als u het maar even niet gebruikt.
 3. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
 4. Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
 5. Controleer voordat u dit systeem gebruikt de voltage van dit systeem om te zien of het identiek is aan de voltage van uw lokale stroomvoorziening.
 6. Het toestel mag niet worden gehinderd door de ventilatieopening af te dekken met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz. Zorg ervoor dat er minstens 20 cm ruimte boven en minstens 5 cm aan elke kant van het toestel is.
 7. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelende of opspattende vloeistof, er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals vazen ​​op het apparaat worden geplaatst.
 8. Stel deze apparatuur niet bloot aan directe hitte, regen, vocht of stof om het risico op brand of schokken te voorkomen.
 9. Plaats dit apparaat niet in de buurt van waterbronnen zoals kranen, badkuipen, wasmachines of zwembaden. Zorg ervoor dat u het apparaat op een droge, stabiele ondergrond plaatst.
 10. Plaats dit apparaat niet in de buurt van een sterk magnetisch veld.
 11. Plaats het apparaat niet op een ampverwerker of ontvanger.
 12. Plaats dit toestel niet in adamp gebied, aangezien het vocht de levensduur van elektrische componenten beïnvloedt.
 13. Probeer het apparaat niet te reinigen met chemische oplosmiddelen, omdat dit de afwerking kan beschadigen. Veeg af met een schone, droge of licht damp kleding.
 14. Trek bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact altijd direct aan de stekker en nooit aan het snoer.
 15. Afhankelijk van de elektromagnetische golven die door een televisie-uitzending worden gebruikt, kunnen er lijnen op de LED TY verschijnen als een tv in de buurt van dit apparaat wordt ingeschakeld terwijl deze ook aan staat. Noch dit toestel, noch de TV werken niet goed. Als u dergelijke lijnen ziet, houd dit apparaat dan ver uit de buurt van het tv-toestel.
 16. De netstekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, het losgekoppelde apparaat moet gemakkelijk bedienbaar blijven.

Belangrijke veiligheidsinstructies

 1. Lees deze instructies. Bewaar deze instructies. Volg alle instructies. Neem alle waarschuwingen in acht.
 2. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
 3. Reinig alleen met een droge doek.
 4. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
 5. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels, fornuizen of andere apparaten (inclusief ampverdampers) die warmte produceren.
 6. Zorg dat er niet op het netsnoer kan worden gelopen of dat het kan worden afgekneld, met name bij stekkers, stopcontacten of op het punt waar ze uit het apparaat komen.
 7. Gebruik alleen hulpstukken / accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
 8. Koppel dit apparaat los tijdens onweer of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
 9. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvampl, wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is, er vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.
 10. De AC-stekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, het losgekoppelde apparaat moet gemakkelijk bedienbaar blijven. Om het apparaat volledig los te koppelen van de AC-stroom, moet de AC-stekker volledig uit het AC-stopcontact worden verwijderd.

Belangrijke opmerkingen

 • De handleiding voor veiligheid en bediening moet worden bewaard voor toekomstig gebruik.
 • Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels, spetters en mag niet in een vochtige atmosfeer worden geplaatst, zoals een badkamer.
 • Installeer het product niet in de volgende gebieden:
  • Plaatsen die zijn blootgesteld aan direct zonlicht of in de buurt van radiatoren.
  • Bovenop andere stereoapparatuur die te veel warmte uitstraalt Ventilatie blokkeren of in een stoffige ruimte.
  • Gebieden met constante trillingen.
  • Vochtige of vochtige plaatsen.
  • Niet in de buurt van kaarsen of andere vlammen plaatsen.
 • Gebruik het product alleen volgens de instructies in deze handleiding.
 • Zorg ervoor dat de soundbar is aangesloten op een stopcontact voordat u de stroom voor het eerst inschakelt.
 • Verwijder om veiligheidsredenen geen afdekkingen en probeer geen toegang te krijgen tot de binnenkant van het product. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.
 • Probeer niet om schroeven te verwijderen of de behuizing van het apparaat te openen; het bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Krachtbron

Deze soundbar is ontworpen om te werken in 220V-240V-50Hz/60Hz.

Productvertegenwoordiging:

Geluidsbalk en subwoofer

ZEBRONICS-ZEB-Juke-Bar-6001-DWS-Pro-Soundbar-met-Draadloze-Subwoofer-FIG-1

 1. Display
 2. USB
 3. HDML(ARC)
 4. OPTISCH
 5. AUX
 6. ACIN
 7. VOL +
 8. STANDBY
 9. VOL-

Afstandsbediening 

ZEBRONICS-ZEB-Juke-Bar-6001-DWS-Pro-Soundbar-met-Draadloze-Subwoofer-FIG-2

  1.  ZEBRONICS-ZEB-Juke-Bar-6001-DWS-Pro-Soundbar-met-Draadloze-Subwoofer-FIG-3 : Standby-modus voor in-/uitschakelen.
  2. Koppelen: verbind of verbreek de verbinding met het koppelingsapparaat (houd de knop langer dan 2 seconden ingedrukt)
  3. VOL+: Hoofdvolume omhoog.
  4. ZEBRONICS-ZEB-Juke-Bar-6001-DWS-Pro-Soundbar-met-Draadloze-Subwoofer-FIG-4 : Vorige nummer (werkt alleen in USB- en BT-modus).
  5. VOL-: Hoofdvolume lager.
  6. MUSIC: Selecteer het Music EQ-effect.
  7. TREB+: Hoger volume.
  8. TREB-: Treble Volume omlaag.
  9. DEMPEN: Mute-modus.
  10. INGANG: Invoermodus (AUX/USB/HDMI(ARC)/OPT/BT)
  11. ZEBRONICS-ZEB-Juke-Bar-6001-DWS-Pro-Soundbar-met-Draadloze-Subwoofer-FIG-5 : Volgende nummer (Werkt alleen in USB- en BT-modus).
  12. ZEBRONICS-ZEB-Juke-Bar-6001-DWS-Pro-Soundbar-met-Draadloze-Subwoofer-FIG-6 / RESETTEN
   1. Play / Pause: Afspelen / pauzeren voor huidig ​​nummer (werkt alleen in USB- en BT-modus).
   2. Reset: Houd de knop langer dan 2 sec ingedrukt. om alle functies in te stellen op fabrieksinstellingen.
 1. FILM: Selecteer het Movie EQ-effect.
 2. NIEUWS: Selecteer het News EQ-effect.
 3. BAS+ : Basversterking.
 4. BASS-: Bass verlagen.
 5. 3D : Selecteer het 3D EQ-effect.

De Soundbar plaatsen

Plaats op een vlakke ondergrond
Plaats de soundbar horizontaal op een vlakke ondergrond zoals een tv-meubel of planken en lijn deze in het midden uit met het tv-scherm. Laat wat ruimte tussen de luidspreker en de muur. Plaats niet in een kast of een ommuurde plank. Volg deze richtlijnen voor de beste geluidsweergave en een goede luchtstroom rond de soundbar.

ZEBRONICS-ZEB-Juke-Bar-6001-DWS-Pro-Soundbar-met-Draadloze-Subwoofer-FIG-7

Aan de muur monteren

WAARSCHUWING : Als u er niet zeker van bent om de soundbar correct en veilig aan de muur te bevestigen, zoek dan de hulp van een ervaren persoon of een professional.
Installeer de luidspreker op een verticaal, snel, versterkt deel van de muur. Voor gipswanden wordt aanbevolen om voor meer veiligheid in muurstijlen te schroeven. Houd voor optimale prestaties een afstand van minimaal 25 mm/1″ tussen de soundbar en de tv.

ZEBRONICS-ZEB-Juke-Bar-6001-DWS-Pro-Soundbar-met-Draadloze-Subwoofer-FIG-8Volg onderstaande stappen om de soundbar aan de muur te bevestigen

 1. Maak 2 gaten in de muur met dezelfde afstand als de muurbeugel op de soundbar
 2. Plaats de plastic ankers op de muur en bevestig de schroeven aan de plastic clip, draai de schroeven niet helemaal vast en laat wat ruimte over
 3. Bevestig de 2 EVA-pads op de muurbevestiging. Dit zorgt ervoor dat er voldoende ruimte is tussen de muur en de soundbar-uitgang, minimaal 15 mm
 4. Zodra de schroeven stevig zijn vastgemaakt, hangt u de soundbar over door de schroeven in de muurbevestigingsbeugel te steken

ZEBRONICS-ZEB-Juke-Bar-6001-DWS-Pro-Soundbar-met-Draadloze-Subwoofer-FIG-9

GEBRUIKSAANWIJZING

De Soundbar instellen

 1. Steek de stekker in het stopcontact en het display licht op (Standby-modus)
 2. Schakel de soundbar in met de aan/uit-knop op de soundbar of met de STANDBY-knop op de afstandsbediening. Na het inschakelen verschijnt de standaard invoermodus op het display
 3. De invoermodus kan worden gewijzigd door nogmaals op de aan/uit-knop te drukken of door de INPUT-knop op de afstandsbediening te gebruiken
 4. Hieronder staan ​​de namen van de ingangsmodi die op het display van de soundbar verschijnen:
 • BT : BT-modus
 • AU : AUX-modus
 • HD : HDMI (ARC)-modus
 • OP : Optische modus
 • US :USB-modus

Aan / uitzetten 

 1. Sluit de soundbar aan op een stopcontact, hij gaat automatisch naar de stand-bymodus
 2. Druk kort op de multifunctionele knop om de soundbar in te schakelen
 3. Om uit te schakelen, houdt u de multifunctionele knop 2 seconden ingedrukt of haalt u de stekker uit het stopcontact

ZEBRONICS-ZEB-Juke-Bar-6001-DWS-Pro-Soundbar-met-Draadloze-Subwoofer-FIG-10

De draadloze subwoofer koppelen met de soundbar
Zodra de subwoofer en de soundbar afzonderlijk worden ingeschakeld, worden ze automatisch aan elkaar gekoppeld. Volg de LED-indicatie die zichtbaar is op het achterpaneel van de draadloze subwoofer om de koppelingsprocedure handmatig te verifiëren.

LED indicatie zijn als volgt:

 • Blauwe LED knippert – Koppelingsmodus (draadloze subwoofer is klaar om te koppelen)
 • Blauwe LED constant – Gekoppelde modus (draadloze subwoofer is verbonden met soundbar)
 • Rode LED – Soundbar is losgekoppeld van draadloze subwoofer

Handmatige RESET (uit te voeren alleen indien nodig) en koppelingsprocedure zijn als volgt:

 • Houd de RESET-knop ingedrukt.
 • De LED-indicatie verandert in een blauw knipperende LED (koppelingsmodus).
 • Start de soundbar afzonderlijk opnieuw op en het koppelen wordt automatisch gestart.

AfspelenAudiovia BT-verbinding 

 1. Schakel de soundbar in en druk vervolgens kort op de multifunctionele knop om over te schakelen naar de BT-modus en de LED zal BT tonen.
 2. Activeer de koppelingsfunctie op uw telefoon of een ander compatibel apparaat en selecteer "ZEB-JUKE BAR6001 DWSPRO"
 3. Als het koppelen is gelukt, hoort u een toon en blijft de LED branden
 4. De afstandsbediening bevat afspeelknoppen in de BT-modus

Opmerkingen: 

 • Als uw koppelingsapparaat is uitgeschakeld of handmatig is losgekoppeld, gaat de soundbar automatisch naar de koppelingsmodus.
 • Als het aangesloten apparaat is uitgeschakeld of handmatig is losgekoppeld, gaat de soundbar automatisch over tot koppelen. Het aangesloten apparaat wordt opnieuw tot stand gebracht zodra u weer het draadloze bereik bereikt (10 meter). herhaal de bovenstaande koppelingsstappen om verbinding te maken met andere apparaten
 • Er is geen automatische uitschakeling in de koppelingsmodus. De soundbar blijft in de koppelingsmodus, zelfs als er geen apparaat is gekoppeld, dus schakel hem uit als hij niet in gebruik is

Audio afspelen via USB-poort
De soundbar schakelt automatisch over naar de USB-invoermodus met het LED-display US wanneer een USB-flashstation wordt geplaatst (deze modus kan niet worden geselecteerd op de soundbar of de afstandsbediening, tenzij er een USB-flashstation is aangesloten).

 1. Zorg ervoor dat uw USB-flashstation MP3-audio bevat files (andere) file typen niet ondersteund)
 2. Sluit de USB-stick aan op de USB-poort op de soundbar (of uw eigen USB-verlengkabel aangesloten op de USB-poort); muziek wordt automatisch afgespeeld.
 3. De afstandsbediening bevat afspeelknoppen voor de USB-invoermodus.

Audio-ingang (AUX) aansluiting 

 1. Sluit de soundbar aan op uw pc, tablet, smartphone, tv of ander apparaat met behulp van de meegeleverde audiokabel druk kort op de multifunctionele knop om over te schakelen naar de audio-invoermodus terwijl het LED-display verlicht is (RU)
 2. In deze modus kan het afspelen alleen worden geregeld op uw aangesloten apparaat

Opmerking:: Voor sommige computers heeft u mogelijk toegang tot het audiocontrolepaneel nodig om de soundbar handmatig in te stellen, zoals op onderstaande afbeelding.

ZEBRONICS-ZEB-Juke-Bar-6001-DWS-Pro-Soundbar-met-Draadloze-Subwoofer-FIG-11

HDMI (ARC)-modus

 1. De Soundbar ondersteunt HDMI met Audio Return Channel (ARC). Als uw tv HDMI ARC-compatibel is, kunt u de tv-audio via uw Soundbar horen met een enkele HDMI-kabel
 2. Gebruik een High Speed ​​HDMI-kabel om de HDMI (ARC)-connector op de soundbar aan te sluiten op de HDMI ARC-connector op de tv. De HDMI ARC-connector op de tv heeft mogelijk een ander label. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.

ZEBRONICS-ZEB-Juke-Bar-6001-DWS-Pro-Soundbar-met-Draadloze-Subwoofer-FIG-12

Optische modus
Gebruik deze bedieningsmodus om muziek af te spelen vanaf de optische digitale ingang voor bijvampbestand van een tv op je soundbar (A). De tv moet een optische digitale uitgang hebben. Gebruik de optische kabel om de verbinding te maken. Ga als volgt verder:

 • Sluit de optische kabel aan op de optische digitale uitgang van uw tv.
 • Sluit vervolgens de optische kabel aan op de optische digitale ingang van je soundbar.
 • Schakel het tv-toestel en de soundbar in. Stel de aangesloten tv in op "PCM Stereo" of "Stereo 2.0".
 • Begin met spelen op de tv.
 • Druk op 'OPTISCH'.' op de afstandsbediening om deze modus te selecteren.
 • U kunt de volumeknoppen gebruiken om het volume aan uw wensen aan te passen.
 • In deze modus kan het afspelen alleen worden geregeld op uw aangesloten apparaat.

ZEBRONICS-ZEB-Juke-Bar-6001-DWS-Pro-Soundbar-met-Draadloze-Subwoofer-FIG-13

Kenmerken

 • Draadloos BT/USS/AUX/Optische IN/HDMI (ARC)
 • Draadloze subwoofer van 16.51 cm
 • remote control
 • Wandmontage
 • LED Display
 • Viervoudige schijven
 • Volume-/mediabediening
 • Virtueel 5.1

Specificaties

Uitgangsvermogen (RMS)

 • Subwoofer :BOOG
 • Soundbar : 80W
 • Totaal : 160W

Driver grootte

 • Subwoofer : 16.51cm x 1
 • Soundbar :6.35 cmx4

Impedantie

 • Subwoofer : 30
 • Soundbar : 30
 • Frequentierespons : 45Hz-20kHz
 • S / N Ratio : 66dB
 • Scheiding : 42dB
 • File formaat ondersteuning : MP3(USB)
 • Lijningang : 3.5 mm, optische IN, HDMl(ARC)

Maximaal ondersteund

 • geheugengrootte (USB): 32GB
 • BT-naam : ZEB-JUKE BAR 6001 DWS PRO
 • BT-versie : 5.0

Productafmetingen (B x D x H)

 • Subwoofer :190×306 x3 67 mm
 • Soundbar : 9 60×81.5 x72.5 mm

Netto. Gewicht

 • Subwoofer : 4.35kg
 • Soundbar : 2.1 kg
 • Totaal : 6.45 kg

Probleem oplossen

ZEBRONICS-ZEB-Juke-Bar-6001-DWS-Pro-Soundbar-met-Draadloze-Subwoofer-FIG-14ZEBRONICS-ZEB-Juke-Bar-6001-DWS-Pro-Soundbar-met-Draadloze-Subwoofer-FIG-15ZEBRONICS-ZEB-Juke-Bar-6001-DWS-Pro-Soundbar-met-Draadloze-Subwoofer-FIG-16

ISO 9001:2015 gecertificeerd bedrijf www.zebronics.com

Documenten / bronnen

ZEBRONICS ZEB Juke Bar 6001 DWS Pro Soundbar met draadloze subwoofer [pdf] Gebruikershandleiding
ZEB Juke Bar 6001 DWS Pro Soundbar met Draadloze Subwoofer, ZEB Juke Bar 6001, Juke Bar 6001, Juke Bar, 6001, DWS Pro Soundbar met Draadloze Subwoofer, DWS Pro Soundbar, Soundbar, Draadloze Subwoofer, Subwoofer

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *