xiaomi-logoRedmi Note 12 5G-smartphone
Gebruikershandleiding

xiaomi Redmi Note 12 5G Smartphone - hoes

xiaomi Redmi Note 12 5G-smartphone - hoes 2

Redmi Note 12 5G
Quick Start Guide

Bedankt voor het kiezen van Redmi Note 12 5G

Druk lang op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. Volg de instructies op het scherm om het apparaat te configureren. Ga voor meer informatie naar onze officiële webplaats: www.mi.com/global/service/userguide

MIUI

Redmi Note 12 5G wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde MIUI, ons aangepaste Android-gebaseerde besturingssysteem dat frequente updates en gebruiksvriendelijke functies biedt op basis van suggesties van meer dan 200 miljoen actieve gebruikers wereldwijd. Ga voor meer informatie naar en.miui.com

Over simkaart:

Plaats geen niet-standaard simkaarten in de simkaartsleuf. Ze kunnen de SIM-kaartsleuf beschadigen.
WAARSCHUWING: Demonteer dit apparaat niet.

WEEE
xiaomi Redmi Note 12 5G-smartphone - pictogram 1Er moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden genomen om dit product veilig te verwijderen. Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Recycle op verantwoorde wijze om schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door onjuiste afvalverwijdering te voorkomen en om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Gebruik retour- en inzamelingssystemen om uw apparaat veilig te recyclen of neem contact op met de winkel waar het apparaat oorspronkelijk is gekocht.
Naar view onze Milieuverklaring, verwijzen wij u naar de volgende link: www.mi.com/en/about/environment

LET OP
EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN VERKEERD TYPE. GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE INSTRUCTIES.
Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet gedurende lange perioden op een hoog volumeniveau luisteren. Aanvullende veiligheidsinformatie en voorzorgsmaatregelen zijn toegankelijk via de volgende link: www.mi.com/en/certificering

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees alle onderstaande veiligheidsinformatie voordat u uw apparaat gebruikt:

 • Het gebruik van niet-goedgekeurde kabels, voedingsadapters of batterijen kan leiden tot brand, explosies, elektrische schokken, andere risico's of schade aan het apparaat.
 • Het bedrijfstemperatuurbereik van dit apparaat is 0 ° C tot 40 ° C. Het gebruik van dit apparaat in een omgeving buiten dit temperatuurbereik kan het apparaat beschadigen.
 • Als uw apparaat is voorzien van een ingebouwde batterij, probeer dan niet zelf de batterij te vervangen om schade aan de batterij of het apparaat te voorkomen.
 • Laad dit apparaat alleen op met de meegeleverde of geautoriseerde kabel en voedingsadapter. Gebruik alleen geautoriseerde accessoires die compatibel zijn met uw apparaat.
 • Koppel de adapter los van het apparaat en het stopcontact nadat het opladen is voltooid. Laad het apparaat niet langer dan 12 uur op.
 • De batterij moet worden gerecycled of gescheiden van het huisvuil worden afgevoerd. Verkeerd gebruik van de batterij kan brand of een explosie veroorzaken. Gooi het weg of recycle het
  apparaat, de batterij en accessoires volgens uw lokale regelgeving.
 • De batterij niet uit elkaar halen, slaan, pletten of verbranden. Als de batterij vervormd of beschadigd lijkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan.
  • Sluit de batterij niet kort, aangezien dit oververhitting, brandwonden of ander letsel kan veroorzaken.
  • Plaats de batterij niet in een omgeving met hoge temperaturen.
  • Oververhitting kan een explosie veroorzaken.
  • Haal de batterij niet uit elkaar, sla er niet op of druk deze niet plat, omdat de batterij hierdoor kan gaan lekken, oververhitten of exploderen.
  • Verbrand de batterij niet, omdat dit brand of een explosie kan veroorzaken.
 • De gebruiker mag de batterij niet verwijderen of wijzigen. Verwijdering of reparatie van de batterij mag alleen worden uitgevoerd door een erkend reparatiecentrum van de fabrikant.
 • Houd je apparaat droog.
 • Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Als een onderdeel van het apparaat niet goed werkt, neem dan contact op met de klantenondersteuning van Mi of breng uw apparaat naar een geautoriseerde
  reparatiecentrum.
 • Sluit andere apparaten aan volgens hun instructiehandleidingen. Sluit geen incompatibele apparaten aan op dit apparaat.
 • Voor AC / DC-adapters moet het stopcontact zich in de buurt van de apparatuur bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Veiligheidsmaatregelen

 • Houd u aan alle toepasselijke wetten en regels die het gebruik van mobiele telefoons in specifieke situaties en omgevingen beperken.
 • Gebruik uw telefoon niet bij benzinestations of in een explosieve of mogelijk explosieve omgeving, inclusief tankstations, benedendeks op boten,
  overslag- of opslagfaciliteiten voor brandstof of chemicaliën, of gebieden waar de lucht chemicaliën of deeltjes zoals graan, stof of metaalpoeders kan bevatten. Volg alle geplaatste borden om draadloze apparaten zoals uw telefoon of andere radioapparatuur uit te schakelen. Schakel uw mobiele telefoon of draadloze apparaat uit wanneer u zich in een explosiegebied bevindt of in gebieden waar "tweerichtingsradio's" of "elektronische apparaten" moeten worden uitgeschakeld om mogelijke gevaren te voorkomen.
 • Gebruik uw telefoon niet in operatiekamers van ziekenhuizen, eerste hulpafdelingen of intensive care-afdelingen. Leef altijd alle regels en voorschriften van ziekenhuizen en gezondheidscentra na. Als u een medisch apparaat heeft, raadpleeg dan uw arts en de fabrikant van het apparaat om te bepalen of uw telefoon de werking van het apparaat kan verstoren. Om mogelijke storing van een pacemaker te voorkomen, dient u altijd een afstand van minimaal 15 cm aan te houden tussen uw mobiele telefoon en de pacemaker. Dit kunt u doen door uw telefoon op het oor tegenover uw pacemaker te plaatsen en uw telefoon niet in uw borstzak te dragen. Gebruik de telefoon niet in de buurt van gehoorapparaten, cochleaire implantaten of andere soortgelijke apparaten om storing met medische apparatuur te voorkomen.
 • Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften van vliegtuigen en schakel indien nodig uw telefoon uit aan boord van vliegtuigen.
 • Gebruik uw telefoon tijdens het besturen van een voertuig in overeenstemming met de relevante verkeerswetten en -voorschriften.
 • Gebruik uw telefoon tijdens onweer niet buiten om te voorkomen dat u door bliksem wordt getroffen.
 • Gebruik uw telefoon niet om te bellen terwijl deze wordt opgeladen.
 • Gebruik uw telefoon niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers. Dit kan leiden tot elektrische schokken, letsel, brand en schade aan de oplader

Beveiligingsverklaring
Werk het besturingssysteem van uw telefoon bij met behulp van de ingebouwde software-updatefunctie, of bezoek een van onze geautoriseerde servicepunten. Het updaten van software op een andere manier kan het apparaat beschadigen of leiden tot gegevensverlies, beveiligingsproblemen en andere risico's.

EU-regelgeving

CE-SYMBOOL RODE conformiteitsverklaring
Xiaomi Communications Co., Ltd. verklaart hierbij dat deze GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE / 5G NR digitale mobiele telefoon met Bluetooth en Wi-Fi
22111317G voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de RE-richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.mi.com/en/certificering

RF-blootstellingsinformatie (SAR)
Dit apparaat voldoet aan de Specific Absorption Rate (SAR) -limieten voor de algemene bevolking / ongecontroleerde blootstelling (plaatselijke SAR van 10 gram voor hoofd en romp, limiet: 2.0 W / kg) gespecificeerd in Aanbeveling 1999/519 / EG van de Raad, ICNIRP-richtlijnen, en RED (Richtlijn 2014/53 / EU).
Tijdens SAR-tests werd dit apparaat ingesteld om te zenden op het hoogste gecertificeerde vermogensniveau in alle geteste frequentiebanden en geplaatst in posities die RF-blootstelling simuleren tijdens gebruik tegen het hoofd zonder scheiding en dichtbij het lichaam met een afstand van 5 mm.
SAR-conformiteit voor lichaamsoperaties is gebaseerd op een scheidingsafstand van 5 mm tussen het apparaat en het menselijk lichaam. Dit apparaat moet op ten minste 5 mm afstand van het lichaam worden gedragen om ervoor te zorgen dat het RF-blootstellingsniveau voldoet aan of lager is dan het gerapporteerde niveau. Bij het bevestigen van het apparaat in de buurt van het lichaam, moet een riemclip of holster worden gebruikt die geen metalen onderdelen bevat en die een afstand van ten minste 5 mm tussen het apparaat en het lichaam mogelijk maakt. De conformiteit met RF-blootstelling is niet getest of gecertificeerd met enig accessoire dat metaal bevat dat op het lichaam wordt gedragen, en het gebruik van een dergelijk accessoire moet worden vermeden.

Certificeringsinformatie (hoogste SAR)
SAR 10 g limiet: 2.0 W / kg,
SAR-waarde: kop: 0.680 W / kg, lichaam: 0.911 W / kg (5 mm afstand).

Juridische Informatie
Dit apparaat mag in alle lidstaten van de EU worden gebruikt.
Houd u aan de nationale en lokale voorschriften waar het apparaat wordt gebruikt.
Dit apparaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt bij gebruik in het frequentiebereik van 5250 tot 5350 MHz in: AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI, FR,DE,EL,HU,IE,IT, LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK(NI),IS,LI,NO,CH,TR
Dit apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis bij gebruik in de 5150 tot 5350MHz in Hong Kong.
Beperkingen in de 2.4 GHz-band:
Noorwegen: Deze onderafdeling is niet van toepassing op het geografische gebied binnen een straal van 20 km vanaf het centrum van Ny-Ålesund.
Zorg ervoor dat de gebruikte voedingsadapter voldoet aan de vereisten van clausule 6.4.5 in IEC / EN 62368-1 en is getest en goedgekeurd volgens nationale of lokale normen.

Frequentiebanden en vermogen

Deze mobiele telefoon biedt alleen de volgende frequentiebanden in EU-gebieden en maximaal radiofrequentievermogen:
GSM 900: 35.5 dBm
GSM 1800: 32.5 dBm
WCDMA-band 1/8: 25.7 dBm
LTE-band 1/3/7/8/20/28/38/40/41: 25.7 dBm;
5G ruisonderdrukkingsband n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41: 26 dBm, 5G ruisonderdrukkingsband n77/n7829 dBm
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz-band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 tot 5250MHz: 23 dBm, 5250 tot 5350 MHz: 20 dBm, 5470 tot
5725 MHz: 20
dBm, 5725 tot 5850 MHz: 14 dBm
NFC: 13.56 MHz < 42 dBu/m op 10 m

5G-verbinding is afhankelijk van land, provider en gebruikersomgeving.

FCC-voorschriften
Deze mobiele telefoon voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
Deze mobiele telefoon is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

RF-blootstellingsinformatie (SAR)
Dit apparaat voldoet aan de eisen van de overheid voor blootstelling aan radiogolven. Dit apparaat is zo ontworpen en vervaardigd dat het de emissielimieten voor blootstelling aan radiofrequentie-energie (RF) niet overschrijdt. De blootstellingsnorm voor draadloze apparaten maakt gebruik van een meeteenheid die bekend staat als Specific Absorption Rate of SAR.
De door de FCC vastgestelde SAR-limiet is 1.6 W / kg. Voor gebruik op het lichaam is dit apparaat getest en voldoet het aan de FCC-richtlijnen voor RF-blootstelling voor gebruik met een accessoire dat geen metaal bevat en het apparaat op minimaal 1.5 cm van het lichaam plaatst. Naleving van RF-blootstelling met elk op het lichaam gedragen accessoire dat metaal bevat, is niet getest en gecertificeerd, en het gebruik van een dergelijk op het lichaam gedragen accessoire moet worden vermeden. Elk accessoire dat met dit apparaat wordt gebruikt voor gebruik op het lichaam, moet het apparaat op een afstand van minimaal 1.5 cm van het lichaam houden.

FCC-opmerking
Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.
Bij dit apparaat moeten afgeschermde kabels worden gebruikt om te voldoen aan de FCC-limieten van Klasse B.

Britse regelgeving
uk ca icoon Regelgeving 2017 (SI 2017/1206) Verklaring van overeenstemming
Xiaomi Communications Co., Ltd. verklaart hierbij dat deze GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE / 5G NR digitale mobiele telefoon met Bluetooth en Wi-Fi 22111317G in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de Britse radioapparatuurregelgeving 2017 (SI 2017/1206). De volledige tekst van de Britse conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.mi.com/en/certificering 

RF-blootstellingsinformatie (SAR)
Dit apparaat voldoet aan de SAR-limieten (Specific Absorption Rate) voor de algemene bevolking/ongecontroleerde blootstelling (gelokaliseerde SAR van 10 gram voor hoofd en romp, limiet: 2.0 W/kg) gespecificeerd in Aanbeveling 1999/519/EC van de Raad, ICNIRP-richtlijnen, en UK Radio Equipment Regulations 2017 (SI 2017/1206).
Tijdens SAR-tests werd dit apparaat ingesteld om te zenden op het hoogste gecertificeerde vermogensniveau in alle geteste frequentiebanden en geplaatst in posities die RF-blootstelling simuleren tijdens gebruik tegen het hoofd zonder scheiding en dichtbij het lichaam met een afstand van 5 mm.
SAR-conformiteit voor lichaamsoperaties is gebaseerd op een scheidingsafstand van 5 mm tussen het apparaat en het menselijk lichaam. Dit apparaat moet op ten minste 5 mm afstand van het lichaam worden gedragen om ervoor te zorgen dat het RF-blootstellingsniveau voldoet aan of lager is dan het gerapporteerde niveau. Bij het bevestigen van het apparaat in de buurt van het lichaam, moet een riemclip of holster worden gebruikt die geen metalen onderdelen bevat en die een afstand van ten minste 5 mm tussen het apparaat en het lichaam mogelijk maakt. De conformiteit met RF-blootstelling is niet getest of gecertificeerd met enig accessoire dat metaal bevat dat op het lichaam wordt gedragen, en het gebruik van een dergelijk accessoire moet worden vermeden.

Certificeringsinformatie (hoogste SAR)
SAR 10 g limiet: 2.0 W / kg, SAR-waarde: kop: 0.680 W / kg, lichaam: 0.911 W / kg (5 mm afstand).

Juridische Informatie
Houd u aan de nationale en lokale voorschriften waar het apparaat wordt gebruikt.
Dit apparaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt bij gebruik in het frequentiebereik van 5150 tot 5350 MHz in:

Dit apparaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis bij gebruik in de 5150 tot 5350MHz in Hong Kong.
Zorg ervoor dat de gebruikte voedingsadapter voldoet aan de vereisten van clausule 6.4.5 in IEC / EN 62368-1 en is getest en goedgekeurd volgens nationale of lokale normen.

Frequentiebanden en vermogen
Deze mobiele telefoon biedt alleen de volgende frequentiebanden in de EU en het VK en een maximaal radiofrequentievermogen:
GSM 900: 35.5 dBm
GSM 1800: 32.5 dBm
WCDMA-band 1/8: 25.7 dBm
LTE band 1/2/3/4/5/7/8/20/28/38/40/41: 25.7 dBm
5G ruisonderdrukkingsband n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41: 26 dBm, 5G ruisonderdrukkingsband n77/
n78: 29dBm
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz-band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 tot 5250MHz: 23 dBm, 5250 tot 5350 MHz: 20 dBm, 5470 tot
5725 MHz: 20 dBm, 5725 tot 5850 MHz: 14 dBm
NFC: 13.56 MHz < 42 dBuA/m bij 10m
5G-verbinding is afhankelijk van land, provider en gebruikersomgeving.

E-label
Dit apparaat heeft een elektronisch label voor certificeringsinformatie.
Om toegang te krijgen, ga naar Instellingen> Over de telefoon> Certificering, of open Instellingen en typ "Certificering" in de zoekbalk.
Model: 22111317G
2211 geeft aan dat dit product na 202211 op de markt zal worden gebracht.

Disclaimer
Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Xiaomi of een lokale gelieerde onderneming. Verbeteringen en wijzigingen aan deze gebruikershandleiding die nodig zijn vanwege typografische fouten, onnauwkeurigheden van huidige informatie, of verbeteringen aan programma's en/of apparatuur, kunnen op elk moment en zonder kennisgeving door Xiaomi worden aangebracht. Dergelijke wijzigingen zullen echter worden opgenomen in nieuwe online edities van de gebruikershandleiding (zie details op: www.mi.com/global/service/userguide​ Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en vormen mogelijk geen exacte weergave van het daadwerkelijke apparaat.

Geautoriseerde vertegenwoordiger in het VK van de fabrikant
Naam: Xiaomi Technology UK Limited
Adres: Part Ground Floor, North Wing, 100 Brook Drive, Green Park, Reading
Fabrikant: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Postadres fabrikant: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haitian District, Beijing, China, 100085
Merk: Redmi-model: 22111317G
© Xiaomi Inc. Alle rechten voorbehouden.

Documenten / bronnen

xiaomi Redmi Note 12 5G-smartphone [pdf] Gebruikershandleiding
Redmi Note 12 5G-smartphone, Redmi Note 12, 5G-smartphone, smartphone
xiaomi Redmi Note 12 5G-smartphone [pdf] Gebruikershandleiding
Redmi Note 12 5G-smartphone, Redmi Note 12, 5G-smartphone, smartphone

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *