xiaomi Mi-logoMi A2 Lite 
Gebruikershandleidingxiaomi Mi A2 Lite-smartphone - hoes

Bedankt voor het kiezen van Mi A2 Lite

Druk lang op de aan / uit-knop om het apparaat in te schakelen.
Volg de instructies op het scherm om het apparaat te configureren.

Voor meer informatie

Bezoek onze officiële webplaats: www.mi.com

Android One

Slim, veilig en gewoon geweldig.
Zeg hallo tegen Android One op je nieuwe Mi A2 Lite.
Het heeft de nieuwste AI-technologie van Google ingebouwd, plus de nieuwste beveiligingsfuncties en een gebruiksvriendelijke interface.
Android One is een handelsmerk van Google LLC.

Simkaartvak:

xiaomi Mi A2 Lite-smartphone - sim

Over Dual SIM:

Twee 4G-netwerken kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.
Als er 2 simkaarten in gebruik zijn, biedt de ene simkaart 4G/3G/2G en de andere alleen 3G/2G.

Gooi dit product op de juiste manier weg. Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid.
Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u verantwoord recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen.
Om uw apparaat veilig te recyclen, dient u gebruik te maken van retour- en verzamelsystemen of neemt u contact op met de winkel waar het apparaat oorspronkelijk is gekocht.
Voor milieuverklaring, pls. zie onderstaande link: http://www.mi.com/en/about/environment/

LET OP
EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN VERKEERD TYPE.
GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE INSTRUCTIES.
Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet gedurende lange perioden naar een hoog volume luisteren.
Voor meer belangrijke veiligheidsinformatie, pls. raadpleeg de gebruikershandleiding in de onderstaande link: http://www.mi.com/en/certification/

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees alle onderstaande veiligheidsinformatie voordat u uw apparaat gebruikt.
Het gebruik van niet-goedgekeurde kabels, voedingsadapters of batterijen kan brand, explosie of andere risico's veroorzaken.
Gebruik alleen geautoriseerde accessoires die compatibel zijn met uw apparaat.
Het bedrijfstemperatuurbereik van dit apparaat is 0 ℃~40 ℃. Het gebruik van dit apparaat in omgevingen buiten dit temperatuurbereik kan het apparaat beschadigen.
Als uw apparaat is voorzien van een ingebouwde batterij, probeer de batterij dan niet zelf te vervangen om schade aan de batterij of het apparaat te voorkomen.
Laad dit apparaat alleen op met de meegeleverde of geautoriseerde kabel en voedingsadapter. Het gebruik van andere adapters kan brand, elektrische schokken veroorzaken en het apparaat en de adapter beschadigen.
Nadat het opladen is voltooid, koppelt u de adapter los van zowel het apparaat als het stopcontact.
Laad het apparaat niet langer dan 12 uur op.
De batterij moet worden gerecycled of gescheiden van het huisvuil worden afgevoerd. Verkeerd gebruik van de batterij kan brand of een explosie veroorzaken. Voer het apparaat, de batterij en de accessoires af of recycle het volgens de plaatselijke voorschriften.
Demonteer, sla, plet of verbrand de batterij niet. Stop onmiddellijk met het gebruik van de batterij in geval van vervorming.

 • Veroorzaak geen kortsluiting in de batterij om oververhitting, brandwonden of ander persoonlijk letsel te voorkomen.
 • Plaats de batterij niet in omgevingen met hoge temperaturen. Oververhitting kan een explosie veroorzaken.
 • Demonteer, sla of plet de batterij niet om lekken, oververhitting of ontploffing van de batterij te voorkomen.
 • Verbrand de batterij niet om brand of explosie te voorkomen.
 • Stop onmiddellijk met het gebruik van de batterij in geval van vervorming.

Houd je apparaat droog.
Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Als een onderdeel van het apparaat niet goed werkt, neem dan contact op met de klantondersteuning van Mi of breng uw apparaat naar een erkend reparatiecentrum.
Sluit andere apparaten aan volgens hun instructiehandleidingen. Sluit geen incompatibele apparaten aan op dit apparaat.
Voor AC/DC-adapters moet het stopcontact in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en moet deze gemakkelijk toegankelijk zijn.

Veiligheidsmaatregelen

 • Volg de relevante wet- en regelgeving. Gebruik uw telefoon niet in de volgende omgevingen.
 • Gebruik uw telefoon niet in een potentieel explosieve omgeving, zoals tankgebieden, benedendeks op boten, brandstof- of chemische overdrachts- of opslagfaciliteiten, gebieden waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeders. Houd u aan alle geplaatste borden om draadloze apparaten zoals uw telefoon of andere radioapparatuur uit te schakelen.
 • Gebruik uw telefoon niet in de operatiekamers, spoedeisende hulp of intensive care-afdelingen van het ziekenhuis. Raadpleeg uw arts en de fabrikant van het apparaat om te bepalen of de werking van uw telefoon de werking van uw medische apparaat kan verstoren. Om mogelijke interferentie met de pacemaker te voorkomen. houd een minimale afstand van 15 cm tussen de mobiele telefoon en de pacemaker. Gebruik hiervoor de telefoon aan het andere oor van uw pacemaker en draag hem niet in een borstzak. Gebruik uw telefoon niet in de buurt van hoortoestellen, cochleaire implantaten, enz. om interferentie met medische apparatuur te voorkomen.
 • Respecteer de veiligheidsvoorschriften van vliegtuigen en schakel uw telefoon aan boord van het vliegtuig uit indien nodig.
 • Gebruik uw telefoon tijdens het besturen van een voertuig in overeenstemming met de relevante verkeerswetten en -voorschriften.
 • Gebruik uw telefoon tijdens onweer niet buitenshuis om blikseminslag te voorkomen.
 • Gebruik uw telefoon niet om te bellen terwijl deze wordt opgeladen.
 • Gebruik uw telefoons niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers. Als u dat wel doet, kan dit leiden tot elektrische schokken, letsel, brand en schade aan de oplader.
 • Houd u aan alle regels die het gebruik van mobiele telefoons in specifieke gevallen en omgevingen beperken.

Beveiligingsmededeling
Werk het besturingssysteem van uw telefoon bij met behulp van de ingebouwde software-updatefunctie of bezoek onze geautoriseerde servicepunten. Het bijwerken van software op een andere manier kan het apparaat beschadigen of leiden tot gegevensverlies, beveiligingsproblemen en andere risico's.

EU-regelgeving

RODE conformiteitsverklaring

Wij, Xiaomi Communications Co., Ltd.
Hierbij verklaart Xiaomi Communications Co., Ltd. dat deze GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE digitale mobiele telefoon met Bluetooth en WiFi M1805D1SG voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de RE-richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op www.mi.com/en/certi fi cation
Op het lichaam gedragen SAR-tests zijn uitgevoerd op een afstand van 5 moto.
Als u geen goedgekeurd accessoire gebruikt, zorg er dan voor dat alle gebruikte producten vrij zijn van metaal en dat de telefoon op de aangegeven afstand van het lichaam wordt geplaatst. Ontvanger Categorie 2

Juridische Informatie

Dit apparaat mag in alle lidstaten van de EU worden gebruikt.
Houd u aan de nationale en lokale voorschriften waar het apparaat wordt gebruikt.
Dit apparaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt bij gebruik in het frequentiebereik van 5150 tot 5350 MHz in de volgende landen:

Zorg ervoor dat de gebruikte voedingsadapter voldoet aan de vereisten van clausule 2.5 in IEC60950-1 / EN60950-1 en is getest en goedgekeurd volgens nationale of lokale normen.

Fabrikant:
De Rainbow City of China Resources, NO.68, Qinghai Middle Street, Haitian District, Beijing, China 100085

Frequentiebanden en vermogen

Deze mobiele telefoon biedt alleen de volgende frequentiebanden in EU-gebieden en maximaal radiofrequentievermogen:
GSM 900: 35 dBm
GSM 1800: 32 dBm
UMTS-band 1/8: 25 dBm
LTE-band 1/3/7/8/20/38/40: 25.7 dBm
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz-band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz-band: 20 dBm

FCC-voorschriften
Deze mobiele telefoon voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
Deze mobiele telefoon is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels.
Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

RF-blootstellingsinformatie (SAR)
Dit apparaat voldoet aan de overheidseisen voor blootstelling aan radiogolven. Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd om de emissielimieten voor blootstelling aan radiofrequentie-energie (RF) niet te overschrijden. De blootstellingsnorm voor draadloze apparaten maakt gebruik van een meeteenheid die bekend staat als de Specific Absorption Rate of SAR.
De SAR-limiet die is vastgesteld door de FCC is 1.6 W/kg. Voor gebruik op het lichaam is dit apparaat getest en voldoet het aan de FCC-richtlijnen voor RF-blootstelling voor gebruik met een accessoire dat geen metaal bevat en op minimaal 1.0 cm van het lichaam wordt geplaatst. Het gebruik van andere accessoires garandeert mogelijk niet dat wordt voldaan aan de FCC-richtlijnen voor RF-blootstelling. Als u geen op het lichaam gedragen accessoire gebruikt en het apparaat niet bij het oor houdt, plaats de handset dan minimaal 1.0 cm van uw lichaam wanneer het apparaat is ingeschakeld.

FCC-opmerking
Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

E-label
Dit apparaat heeft een elektronisch label voor certificeringsinformatie.
Om toegang te krijgen, selecteert u Instellingen> Over de telefoon > Wettelijke labels of selecteert u Instellingen en typt u "Regulatorische labels" in de zoekbalk.

Belangrijke veiligheidsinformatie
SAR 10g-limiet: 2.0 W/Kg, SAR-waarde: Hoofd: 0.547 W/Kg, Lichaam: 1.473 W/Kg (5 mm afstand).
SAR 1g-limiet: 1.6 W/kg, SAR-waarde: hoofd: 1.04 W/kg, op het lichaam gedragen: 1.13 W/kg (10 mm afstand).
Hotspot: 1.15 W/Kg (10 mm afstand).

Temperatuur: 0 °C – 40 °C
Installeer de adapter in de buurt van het apparaat op een gemakkelijk bereikbare plaats.
Model: M1805D1SG
1805 geeft aan dat de datum waarop het product op de markt wordt gebracht 201805 is

Xiaomi Communications Co., Ltd.
Merk: MI
Model: M1805D1SG
Alle rechten voorbehouden door Xiaomi Inc.xiaomi Mi A2 Lite-smartphone - streepjescode

xiaomi Mi A2 Lite-smartphone - pictogram 6

Documenten / bronnen

xiaomi Mi A2 Lite-smartphone [pdf] Gebruikershandleiding
GUID-984D4701-DB01-4FD1-9E09-BE61A119CEA6, Mi A2 Lite-smartphone, Mi A2 Lite, smartphone

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *