westfalia-logo

westfalia 2950 Relax Vital Massagegeweer

westfalia-2950-Relax-Vital-Massage-Gun-productafbeelding

GEBRUIKSAANWIJZING

Relax Vital Massagepistool
Artikelnummer: 2950, 3488

Geachte klant,
We zijn blij dat je hebt besloten om de Relax Vital Massage Gun aan te schaffen. Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze op een veilige plaats. Als u het apparaat doorgeeft, dient u ook deze handleiding te overhandigen. De fabrikant en importeur aanvaarden geen aansprakelijkheid als de informatie in deze handleiding niet wordt nageleefd! In het kader van voortdurende ontwikkeling behouden wij ons het recht voor om het product, de verpakking of de bijsluiters op elk moment te wijzigen.
Neem bij vragen contact op met de klantenservice via ons e-mailadres: kundenservice@hsphanseshopping.de

westfalia-2950-Relax-Vital-Massage-Gun-1

ALGEMENE OPMERKINGEN

 • Voor het eerste gebruik: Haal de Massage Gun voorzichtig uit de verpakking en controleer het apparaat op volledigheid en beschadigingen.
 • Dit apparaat is alleen bedoeld voor het masseren van de spieren.
 • Dit apparaat kan ook worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke of zintuiglijke vermogens, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan ​​en instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen.
 • Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen.
 • Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
 • Het apparaat is alleen voor persoonlijk gebruik en niet bedoeld voor commerciële toepassingen.
 • Laat alle soorten schade aan het apparaat alleen door geautoriseerde vakhandelaren repareren.
 • Uitgesloten van de garantie zijn alle gebreken veroorzaakt door ondeskundige behandeling, schade of poging tot reparatie. Dit geldt ook voor normale slijtage.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 • Houd verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en huisdieren. Er bestaat verstikkingsgevaar!
 • Kinderen mogen niet met het artikel spelen!
 • Verwijderd houden van water. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, gootstenen of andere houders met water.
 • Controleer het apparaat altijd op schade voordat u het gebruikt.
  Gebruik het apparaat niet als het zichtbare schade heeft.
 • Gebruik het apparaat niet als het defect is of in het water is gevallen.
 • Raak het apparaat, het netsnoer of de stekker nooit met natte handen aan.
 • Steek geen metalen voorwerpen in het apparaat om elektrische schokken te voorkomen.
 • De Massage Gun wordt tijdens gebruik warm!
  Houd het apparaat uit de buurt van brandbare voorwerpen.
 • Gebruik het apparaat niet als er ontvlambare gassen in de lucht aanwezig zijn.
 • Houd voldoende afstand van warmtebronnen zoals kookplaten of ovens.

BATTERIJ- EN LAADINSTRUCTIES

 • Tijdens het opladen is het LED-lampje rood. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, brandt de LED continu groen.
 • Laat het apparaat tijdens het opladen niet onbeheerd achter.
 • Zorg ervoor dat u de oplader verwijdert wanneer de Massage Gun volledig is opgeladen.
 • Tijdens het opladen kan het massagepistool niet worden gebruikt.
 • Als de batterij heeft gelekt, vermijd dan contact van huid, ogen en slijmvliezen met het batterijzuur. In geval van contact met batterijzuur, de betreffende plekken onmiddellijk met veel schoon water afspoelen en onmiddellijk een arts raadplegen.
 • De batterij mag niet worden gedemonteerd, in vuur worden gegooid, in vloeistoffen worden ondergedompeld of worden kortgesloten.
 • Batterijen horen niet thuis in kinderhanden. Laat batterijen nooit zomaar rondslingeren; er bestaat een risico dat ze worden ingeslikt door kinderen of huisdieren. Om de maximale laadcapaciteit te bereiken, is het belangrijk dat u de batterij volledig oplaadt voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.
 • Laad de batterij altijd alleen op met een geschikte USB-kabel.
 • Wikkel de USB-kabel nooit om het apparaat tijdens het opladen of na gebruik, aangezien dit de oplaadkabel kan beschadigen.
 • Zorg ervoor dat de USB-kabel niet wordt samengedrukt, verbogen of over scherpe randen wordt gelegd en niet in contact komt met hete oppervlakken.
 • Om het apparaat via een stopcontact op te laden is een USB-voedingseenheid vereist.
  Deze is niet bij de levering inbegrepen.

BEDIENING EN TOEPASSING:

westfalia-2950-Relax-Vital-Massage-Gun-2

Blijf verticaal ten opzichte van de spieren

westfalia-2950-Relax-Vital-Massage-Gun-3

Buig de massagekop niet!

 1. Kies een geschikt hulpstuk en schroef het op de machine. Platte bevestiging: Voor algemeen gebruik op grote spiergroepen. Kegel- en vorkbevestiging: Voor het nauwkeurig behandelen van spieren, triggerpoints en kleine spiergebieden (bijv. voeten).
 2. Schakel het apparaat in door de aan/uit-knop op de achterkant kort ingedrukt te houden.
 3. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om te schakelen tussen de twee intensiteitsniveaus.
 4. Masseer het gewenste gebied. Houd het massagepistool verticaal boven het te masseren gebied.
 5. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

REINIGING EN OPSLAG

 • De Massage Gun kan voorzichtig worden afgeveegd met een zachte, damp doek en vervolgens droog met een absorberende, zachte doek.
 • Het is aan te raden om het massagepistool na het schoonmaken even te laten drogen op een doek of handdoek om er zeker van te zijn dat het helemaal droog is voordat je het opbergt.
 • Veeg het apparaat nooit af met zeer heet water, agressieve chemicaliën of reinigingsmiddelen, aangezien dit het oppervlak kan beschadigen.
 • Houd het apparaat nooit onder water, aangezien er vloeistof kan binnendringen en het massagepistool kan beschadigen.
 • Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
  Deze kunnen het apparaat beschadigen.
 • Bewaar het apparaat en de accessoires buiten het bereik van kinderen en dieren op een droge, vorstvrije en tegen zonlicht beschermde plaats.

TECHNISCHE GEGEVENS

 • Batterij: Li-ion batterij, oplaadbaar, 1200mAh
 • Voltage: DC 5.0V 2A
 • Oplaadtijd: ca. 3 – 4 uur
 • Gebruiksduur: ca. 30 minuten

De CE-markering bevestigt dat het toestel voldoet aan de geldende Europese eisen die gelden voor de betreffende groep toestellen en dat de specifieke conformiteitsverklaringen aanwezig zijn.

INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

In verband met de door ons op de markt gebrachte batterijen en accu's of bij de levering van apparaten die batterijen of accu's bevatten, zijn wij verplicht u op de hoogte te stellen van het volgende in overeenstemming met de Batterijwet (BattG): Het symbool van het gekruiste -out prullenbak betekent dat batterijen en oplaadbare batterijen niet bij het huisvuil mogen worden gegooid. Als de batterij of accu meer dan 0.0005 massaprocent kwik, meer dan 0.002 massaprocent cadmium of meer dan 0.004 massaprocent lood bevat, wordt het symbool onder de doorgekruiste vuilnisbak uitgebreid met de chemische symbolen van de metalen (Hg, cd, pb). Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht om niet alle gebruikte batterijen en accu's bij het huisvuil te deponeren, maar in te leveren bij de winkelier of gemeentelijke inzamelpunten. Gebruikte batterijen en accu's die niet in het oude apparaat zijn ingesloten, alsmede lamps die uit het oude apparaat gehaald kunnen worden, moeten normaliter op niet-destructieve wijze van het oude apparaat worden gescheiden voordat ze bij een inzamelpunt worden ingeleverd. Gebruikte batterijen en accu's kunnen schadelijke stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu of uw gezondheid als ze niet op de juiste manier worden bewaard of verwijderd. Ingeleverde gebruikte batterijen en accu's worden alleen gerecycled. Hierdoor worden waardevolle grondstoffen als ijzer, zink, mangaan of nikkel teruggewonnen. U kunt gebruikte batterijen of accu's gratis inleveren in uw directe omgeving (bijv. bij een winkelier of recyclingcentrum) of ze gratis naar ons terugsturen. Het milieu en HSP Hanse Shopping GmbH bedankt.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat dit apparaat valt onder de EU-richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE-richtlijn). Het geeft aan dat het betreffende apparaat aan het einde van zijn levensduur apart van het ongesorteerde huisvuil moet worden afgevoerd. Een zwarte balk onder de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het apparaat na 2005 op de markt is gebracht. Dit apparaat mag niet worden afgevoerd zoals

Het recyclingsymbool bestaat uit drie pijlen die de hergebruikcyclus (recycling) voorstellen. De verpakkings- en vulmaterialen kunnen worden gerecycled. Gooi de verpakkings- en vulmaterialen niet bij het huisvuil, maar breng ze op een milieuvriendelijke manier naar de inzameling van recyclebare materialen.

Het recyclingsymbool bestaat uit drie pijlen die de hergebruikcyclus (recycling) voorstellen. De verpakkings- en vulmaterialen kunnen worden gerecycled. Gooi de verpakkings- en vulmaterialen niet bij het huisvuil, maar breng ze op een milieuvriendelijke manier naar de inzameling van recyclebare materialen.

GARANTIE

Wij verzekeren dat alle producten zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en met de grootste zorg zijn gecontroleerd. Mocht er bij normaal gebruik toch schade of een storing optreden, neem dan contact op met de verkoper van het product. Voorwaarde voor de garantie is het gebruik en de correcte montage in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.
Bij oneigenlijk gebruik en/of ondeskundig transport kan de garantie komen te vervallen.
De garantieperiode is 2 jaar en gaat in op de datum van aankoop. Als het door u gekochte product niet vrij is van gebreken, neem dan binnen de periode vanaf de aankoopdatum contact op met de verkoper van het product.
Uitgesloten van garantie zijn:

 • Schade veroorzaakt door externe kracht
 • het niet naleven van de gebruiksaanwijzing
 • Reparaties en modificaties door niet door ons geautoriseerde personen
 • Schade door onjuist gebruik of onderhoud
 • Schade door verwaarlozing of ongelukken
 • slijtage en verbruiksartikelen

BELANGRIJKE MEDEDELING
Als je vragen hebt over het product of aanspraak op garantie, neem dan contact op met onze klantenservice. Stuur uw product niet zonder verzoek naar ons adres. De kosten en het risico van verlies voor ongevraagde leveringen zijn voor rekening van de afzender. Wij behouden ons het recht voor om ongevraagde zendingen te weigeren of om dergelijke goederen op kosten van de afzender terug te sturen naar de afzender. dergelijke goederen op kosten van de afzender terugsturen naar de afzender.

Kundenservice / Importeur:
HSP Hanse Shopping GmbH
Im Hegen 1
22113 Oststeinbek
Duitsland
Tel:. + 49 40 22869407
www.hsphanseshopping.de

Klantenservice / Importeur:
HSP Hanse Shopping GmbH
Im Hegen 1
22113 Oststeinbek
Duitsland
Tel:. + 49 40 22869407
www.hsphanseshopping.de

Service / Importeur:
HSP Hanse Shopping GmbH
Im Hegen 1
22113 Oststeinbek
Duitsland
Tel:. + 49 40 22869407
www.hsphanseshopping.de

Klantenservice / Importeur:
HSP Hanse Shopping GmbH
Im Hegen 1
22113 Oststeinbek
Duitsland
Tel:. + 49 40 22869407
www.hsphanseshopping.de

Documenten / bronnen

westfalia 2950 Relax Vital Massagegeweer [pdf] Gebruiksaanwijzing
2950 Relax Vital Massage Gun, 2950, ​​Relax Vital Massage Gun, Vital Massage Gun, Massage Gun, Gun

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *