Handleiding

BodiMetrics O2Vibe Sleep & Fitness Monitor afbeelding

BodiMetrics O2Vibe Slaap- en fitnessmonitor

Uw oxygenatie op een slimme manier volgen

 

Inleiding en beoogd gebruik

Bedankt dat je voor de O2Vibe Slaap- en fitnessmonitor hebt gekozen. De O2 Vibe kan worden gebruikt voor het meten, weergeven en opslaan van de bloedzuurstofverzadiging (SpO2) en de hartslag van volwassenen en tieners tijdens zowel beweging als niet-beweging. Het is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik.

De gegevens en resultaten die door dit apparaat worden geleverd, zijn voor het bijhouden van nuttige gegevens tijdens slaap en lichaamsbeweging om een ​​gezond leven te bevorderen en fitnessdoelen te ondersteunen. Dit is geen medisch hulpmiddel en kan niet rechtstreeks worden gebruikt voor diagnose of behandeling van een ziekte. Raadpleeg altijd een arts als u zich zorgen maakt over uw gezondheid of als u beter wilt begrijpen hoe u uw dieet, lichaamsbeweging of slaapgewoonten kunt veranderen.

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar de handleiding en O2 Vibe op een veilige plaats.

Let op 1 Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

 • Gebruik dit apparaat niet tijdens MRI-onderzoek.
 • De O2 Vibe heeft geen alarm, niet gebruiken wanneer alarm nodig is.
 • Knijp NIET in de sensor en oefen geen overmatige kracht uit op de sensor of kabel, zoals hieronder weergegeven, om een ​​langer gebruik en nauwkeurigheid van de opnamen te garanderen.             FIG 1 Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
 • Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Maak het apparaat niet schoon met aceton of andere vluchtige oplossingen.
 • Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u symptomen ervaart die op een gezondheidsprobleem kunnen wijzen.
 • Voer geen zelfdiagnose uit op basis van deze apparaatgegevens en rapportage zonder uw arts te raadplegen. Start of wijzig met name geen door een arts voorgeschreven behandelplan.
 • Gebruik alleen USB-kabels en -sensoren of andere accessoires die bij uw O2 Vibe zijn geleverd of rechtstreeks bij BodiMetrics zijn gekocht.
 • Langdurige continue SpO2-monitoring kan het risico op ongewenste veranderingen in huidkenmerken verhogen, zoals irritatie, roodheid, blaarvorming of brandwonden aan uw vingers of pols. Stop het gebruik onmiddellijk als een van deze veranderingen optreedt.
 • Controleer de locatie van de duimringsensor elke 6-8 uur om de positionering, circulatie en huidgevoeligheid van het gebied te bepalen. De gevoeligheid van de gebruiker kan variëren, afhankelijk van de gezondheid of huidconditie van de gebruiker. Voor gebruikers met een slechte perifere bloedcirculatie of een gevoelige huid, dient u de polsband en sensorplaatsen vaker te inspecteren.
 • Dit apparaat is ontworpen om het arteriële zuurstofverzadigingspercentage te bepalentage van functioneel hemoglobine. Factoren die de prestaties van de pulsoximeter kunnen verminderen of de nauwkeurigheid van de meting kunnen beïnvloeden, zijn onder andere: o teveel omgevingslicht
  o overmatige beweging
  o bloedstroombegrenzers – dwz bloeddrukmanchetten
  o vocht in de sensor
  o onjuist aangebrachte sensor
  o onjuist sensortype
  o slechte polskwaliteit
  o veneuze pulsaties
  o bloedarmoede of lage hemoglobineconcentraties
  o carboxyhemoglobine
  o methemoglobine
  o disfunctioneel hemoglobine

Hoe de O2 Vibe slaap- en fitnessmonitor werkt
De O2 Vibe Sleep and Fitness Monitor (O2 Vibe) meet zuurstofverzadiging, hartslag, stappen en beweging. De O2 Vibe werkt door twee stralen in de kleine bloedvaten of haarvaten van de vinger te laten schijnen, de hoeveelheid zuurstof in het bloed weer te geven en de meting op het scherm van de O2 Vibe weer te geven. Een interne versnellingsmeter volgt de stappen en activiteit van de drager.

Gids voor symbolen

FIG 2 Gids voor symbolen

FIG 3 Gids voor symbolen

FIG 4 Gids voor symbolen

 

Ermee beginnen

Model O2 Vibe – Wat zit er in de doos?
Het model O2Vibe-pakket bevat de volgende items:

 • Model O2Vibe
 • Pulsoximeter-ringsensor
 • USB micro D oplaadkabel
 • Model O2Vibe Gebruikershandleiding

Bevestig dat de vermelde items in het pakket zijn inbegrepen. Neem contact op met uw distributeur als een item op deze lijst ontbreekt of beschadigd is.

Uw O2 Vibe AAN/UIT zetten/modi wijzigen
Houd de knop 1 seconde ingedrukt om het apparaat AAN te zetten of van scherm te wisselen. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat UIT te schakelen. Je wisselt ook van scherm en modus met deze knop door snel te drukken voor nieuwe menu's of functies.

FIG 5 Uw O2 Vibe AAN zetten

Opmerking: Om uw O2 Vibe-apparaat te resetten, houdt u de AAN/UIT-knop ononderbroken 8 seconden ingedrukt.

Opladen
Let op 1 Voorzichtigheid: Het O2 Vibe-apparaat kan tijdens het opladen niet worden gebruikt voor metingen. Laad de batterij voor het eerste gebruik drie uur volledig op. Door de batterij volledig te ontladen voordat u uw batterij volledig oplaadt, wordt de algehele levensduur van uw O2 Vibe-batterij verlengd.

Uw O2 Vibe-batterij opladen:

 1. Sluit het kleine uiteinde van de USB-oplaadkabel aan op de multifunctionele USB-connector
  voor externe SpO2-kabel en oplaadkabel functionele connector op het O2 Vibe-apparaat zoals hieronder weergegeven.                                                                            FIG 6 Om uw O2 Vibe-batterij op te laden
 2. Sluit het grotere uiteinde van de USB-oplaadkabel aan op de USB-poort van een pc.

Opmerking: De fabrikant raadt aan om uw apparaat ALLEEN op te laden met behulp van een pc en NIET rechtstreeks op een stopcontact.

O2 Vibe vereist een bijbehorende O2 Mobile APP
Download en installeer de O2 Vibe APP van iTunes of Google Play APP Stores voordat u de O2 Vibe voor de eerste keer gebruikt (download geen BodiMetrics- of BodiMetrics Plus-apps aangezien deze andere producten ondersteunen). O2 Vibe werkt niet met Windows Mobile-apparaten.

Alleen gebruikers van Android-app; als er om een ​​pincode wordt gevraagd, gebruik dan standaard "8888".

Opmerking: De O2 Vibe werkt niet met op Windows gebaseerde mobiele apparaten.

O2 Vibe koppelen aan O2 Vibe mobiele APP via Bluetooth

Het O2 Vibe-apparaat heeft een ingebouwde Bluetooth-radio die verbinding maakt met uw O2 Vibe mobiele APP om slaap- of fitnessopnames op te slaan; Apparaatsoftware bijwerken; trainingsstatistieken weergeven via mobiel dashboard; en stel SpO2 Threshold %, Vibration On/Off en Intensity in met uw O2 Vibe mobiele APP wanneer het O2 Vibe-apparaat via Bluetooth is verbonden.

In de slaapstand hoeft u geen verbinding te maken met de mobiele O2 Vibe-app via Bluetooth. Als u tijdens de slaapstand verbinding maakt met uw mobiele O2 Vibe-app, gaat de batterij minder lang mee tijdens nachtelijke opnames. De typische slaapopnametijd is 10 uur voordat u de batterij van uw O2 Vibe-apparaat moet opladen.

In de fitnessmodus hoeft u geen verbinding te maken met de mobiele O2 Vibe-app via Bluetooth, tenzij u tijdens het sporten uw real-time SpO2%, HR en stappen op het dashboard van uw mobiele app wilt weergeven. Uw O2 Vibe registreert uw trainingsstatistieken in de fitnessmodus, zelfs als u niet via Bluetooth bent verbonden met de mobiele O2 Vibe-app. De typische opnametijd voor fitness is 5 uur voordat u uw O2 Vibe-batterij moet opladen.

Hoe u uw O2 Vibe-apparaatinstellingen instelt
Nadat Bluetooth is gekoppeld, volgt u de instructies in de APP om uw doelaantal stappen of doel in te stellen, trillingen AAN/UIT te zetten, de trillingsintensiteit en de laagste SpO2-drempel aan te passen (standaard is 90%) om uw O2 Vibe-polspulsoximeter in te stellen.

Data opslag
Uw O2 Vibe slaat 4 opnames op, Sleep of Fitness, dus het wordt aanbevolen om uw O2 Vibe-apparaat minimaal om de dag te synchroniseren met uw O2 Vibe mobiele APP. De O2 Vibe verwijdert de oudste opname wanneer u uw 5e opname opneemt. Alle opnames op uw O2 Vibe-apparaat worden automatisch gesynchroniseerd en overgebracht naar uw mobiele O2 Vibe-app wanneer u verbinding maakt via Bluetooth.

 

O2 Vibe Slaap- en fitnessmonitor gebruiken

Voor gebruik

Zie Waarschuwingen en waarschuwingen op pagina 2 voordat u O1 Vibe gebruikt en let op de volgende punten om nauwkeurige metingen te verkrijgen.
Ÿ

 • De vinger die in de SpO2-sensor wordt gestoken, moet schoon zijn om een ​​goede aflezing te garanderen.
 • Elk van de volgende omstandigheden kan onnauwkeurige metingen veroorzaken, inclusief maar niet beperkt tot:
  o Flikkerende of zeer felle TL-verlichting;
  o Slechte doorbloeding;
  o Lage hemoglobine;
  o Hypotensie, ernstige vasoconstrictie, ernstige bloedarmoede of onderkoeling;
  o Tests die onlangs bij u zijn uitgevoerd waarvoor een injectie met intravasculaire kleurstoffen nodig was.
 • De O2 Vibe werkt mogelijk niet als u een slechte bloedsomloop heeft. Wrijf met uw vinger om de bloedsomloop te vergroten, verplaats uw vinger of verplaats de sensor naar een andere vinger. Je duim is het beste, dan je wijsvinger tot aan je kleinste vinger.
 • De O2 Vibe meet de zuurstofverzadiging van functioneel hemoglobine. Hoge niveaus van disfunctioneel hemoglobine (veroorzaakt door sikkelcelanemie, koolmonoxide, enz.) kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden.
 • Veldsterktes van vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiel/draadloos) en landmobiele radio's, amateurradio's, AM- en FM-radiozendmasten en tv-zendmasten kunnen de nauwkeurigheid beïnvloeden.

O2 dragen tijdens opname of weergave

 1. Sluit de externe SpO2-sensor aan op de multifunctionele connectorpoort aan de zijkant van uw O2 Vibe-apparaat. Schuif de SpO2-ringsensor op uw linkervinger zoals afgebeeld. Duimvinger wordt aanbevolen voor het beste resultaat.
 2. Druk op de AAN/UIT-knop om het apparaat in te schakelen. Na een paar seconden verschijnt uw SpO2-meting op het O2 Vibe-scherm en de O2 Vibe mobiele APP indien verbonden via Bluetooth. Realtime weergave maakt gebruik van de O2 Vibe mobiele APP Dashboard-functie.                  FIG 7 Hoe te dragen
 3. Als u uw metingen niet ziet, kan de signaalsterkte laag zijn; verplaats of schakel over naar een andere vinger en probeer het opnieuw.
 4. Denk eraan dat u niet met geweld in uw ringsensor knijpt, zoals hier wordt weergegeven, aangezien dit de sensor kan beschadigen.

FIG 8 Hoe te dragen

Uw O2 Vibe inschakelen en voor het eerst gebruiken
Om uw O2 Vibe AAN te zetten, drukt u ongeveer 2-1 seconden op de AAN/UIT-knop aan de zijkant van het O2 Vibe-apparaat. Het eerste scherm dat u ziet, hangt af van het feit of u de ringsensor al dan niet op het apparaat hebt aangesloten.

FIG 9 Uw O2 Vibe inschakelen en gebruiken

FIG 10 Uw O2 Vibe inschakelen en gebruiken

FIG 11 Uw O2 Vibe inschakelen en gebruiken

 

Apparaat klok

Synchroniseer de klok van het apparaat met uw telefoon
Wanneer uw apparaat is verbonden met de app, wordt de klok van het apparaat automatisch gesynchroniseerd met uw telefoon. Mogelijk moet u de klok onder deze omstandigheden synchroniseren: Voor het eerste gebruik; Lange tijd niet gebruikt; Nadat de firmware is bijgewerkt.

Hoe slaap- en fitnessmodi werken
Het apparaat heeft 2 bedrijfsmodi, Slaapmodus en Fitnessmodus, door op de knop aan de zijkant van uw O2 Vibe te drukken schakelt u tussen deze 2 modi.

FIG 12 Hoe slaap- en fitnessmodi werken

Slaapstand
Wanneer uw O2 Vibe-apparaat in de slaapstand staat, zijn er 2 bedrijfsstatussen:

 1. Normale modus en
 2. Slaapstand

Wanneer u uw O2 Vibe-apparaat AAN zet terwijl de duimringsensor is aangesloten, bevindt u zich in de normale modus waar uw scherm SpO2- en hartslagmetingen weergeeft. Om uw modus te wijzigen, drukt u op de knop of als u ongeveer 2 minuten wacht, wordt het O2 Vibe-scherm automatisch "donker" en in de slaapstand gezet om fel licht te elimineren terwijl u slaapt.

In de slaapstand kunt u op de knop drukken om de schermweergave te wisselen tussen metingen en het slaapstandscherm. Het scherm wordt automatisch "donker" als er gedurende 3 seconden geen gebruikersinvoer is.

Uw O2 Vibe registreert uw metingen na 2 minuten in de normale modus of de sluimerstand en uw resultaten worden weergegeven op uw O2 Vibe-apparaat zodra u stopt met opnemen door uw O2 Vibe-apparaat UIT te schakelen of de duimringsensor gedurende meer dan 10 seconden te verwijderen. U kunt ook opnieuwview een gedetailleerd rapport van uw resultaten op de O2 mobiele APP nadat u uw opname via Bluetooth hebt gesynchroniseerd met uw Apple- of Android-smartphone, iPad of tablet - zie Bluetooth koppelen op pagina 5.

Fitness-modus
Wanneer u uw O2 Vibe-apparaat AAN zet terwijl de duimringsensor is aangesloten, bevindt u zich in de normale modus waar uw scherm SpO2- en hartslagmetingen weergeeft. Om naar de fitnessmodus te gaan, drukt u op de knop aan de zijkant van uw O2 Vibe om het scherm [insert Fitness "legs" icon] weer te geven.

Om real-time fitnessmetingen op uw smartphone, iPad of tablet weer te geven, opent u uw O2 Vibe mobiele APP en het apparaat maakt automatisch via Bluetooth verbinding met uw O2 Vibe-apparaat. Om uw real-time SpO2, HR en Stappen op uw O2 mobiele APP te zien, selecteert u het Dashboard-menu op uw

FIG 13 Fitnessmodus

O2 mobiele APP terwijl deze is aangesloten Fitness-modus.

Uw O2 Vibe registreert uw metingen na 2 minuten Fitness-modus en uw resultaten worden weergegeven op uw O2 Vibe-apparaat zodra u stopt met opnemen door uw O2 Vibe-apparaat UIT te schakelen of de duimringsensor gedurende meer dan 10 seconden te verwijderen. U kunt ook opnieuwview een gedetailleerd rapport van uw resultaten op de O2 mobiele APP nadat u uw opname hebt gesynchroniseerd met uw Apple- of Android-smartphone, iPad of tablet via Bluetooth -zien Bluetooth koppelen op pagina 5.

 

O2 Vibe zorg en onderhoud

Met de juiste zorg, onderhoud en het volgen van gebruiksinstructies is de verwachte levensduur van uw O2 Vibe-apparaat 5 jaar en de ringsensor 2 jaar. De fabrikant geeft een beperkte garantie van één jaar, dus raadpleeg het document met beperkte garantie op www.bodimetrics.com en registreer uw garantie.

 • Maak het apparaat wekelijks schoon door het oppervlak van het apparaat voorzichtig schoon te vegen met een zachte doek of een wattenstaafje met ontsmettingsalcohol.
 • Giet geen alcohol of ander schoonmaakmiddel rechtstreeks op of in het apparaat; de openingen of knoppen.
 • Laat dit apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan krachtige schokken.
 • Plaats dit apparaat niet in drukvaten of gassterilisatieapparatuur.
 • Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen.
 • Bewaar het apparaat niet op de volgende locaties:
  o locaties waar het apparaat wordt blootgesteld aan direct zonlicht
  o locaties met hoge temperaturen of vochtigheidsniveaus
  o locaties in brandbare omgevingen of zware vervuiling
  o locaties in de buurt van bronnen van water of vuur; of
  o locaties die onderhevig zijn aan sterke elektromagnetische invloeden.

 

Probleem oplossen

FIG 14 Problemen oplossen

FIG 15 Problemen oplossen

 

Beperkte garantie

Het product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten binnen de garantieperiode van één jaar, mits gebruikt in overeenstemming met de verstrekte instructies. Waarschuwing: Laat het apparaat alleen repareren door geautoriseerde servicecentra. Reparaties of onderdelen die zijn vervangen door ongeautoriseerde servicecentra maken uw garantie ongeldig. Neem gratis contact op met BodiMetrics (844) 744-8800, optie 2 voor garantiereparaties of vervanging.

 

Specificaties

FIG 16 Specificaties

FIG 17 Specificaties

FIG 18 Specificaties

FIG 19 Specificaties

 

O2 Vibe slaap- en fitnessmonitor

bodimetrieGedistribueerd in de VS door BodiMetrics, LLC
www.bodimetrics.com

 

PN:255-00917-00 Versie: A
De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
© Copyright 2016 Shenzhen Viatom Technology Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

 

Lees meer over deze handleiding en download pdf:

BodiMetrics O2Vibe Slaap- en fitnessmonitor Gebruikershandleiding – Download [geoptimaliseerd]
BodiMetrics O2Vibe Slaap- en fitnessmonitor Gebruikershandleiding – Downloaden

Vragen over uw handleiding? Post in de comments!

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *