velleman - logoHQMS10006velleman HQMS10006 Mobiele flexibele standaard voor smartphone of tablethandleiding zorgvuldigHANDLEIDING

Introductie

Aan alle inwoners van de Europese Unie Belangrijke milieu-informatie over dit product:
Dit symbool op het apparaat of de verpakking geeft aan dat het weggooien van het apparaat na zijn levenscyclus schadelijk kan zijn voor het milieu. Gooi het apparaat (of de batterijen) niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval; het moet voor recycling naar een gespecialiseerd bedrijf worden gebracht. Dit apparaat moet worden teruggestuurd naar uw distributeur of naar een plaatselijke recyclingdienst. Respecteer de lokale milieuregels. Neem bij twijfel contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingsinstanties.
Bedankt voor het kiezen van HQPower! Lees de handleiding aandachtig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt.

Als het apparaat tijdens het transport is beschadigd, doe het dan niet: installeer of gebruik het en neem contact op met uw dealer.

Veiligheidsinstructies

 • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en deze begrijpen. de gevaren die ermee gemoeid zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
  Er zijn geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin
  het apparaat.
 • Schade veroorzaakt door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding valt niet onder de garantie en de dealer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade
  daaruit voortvloeiende gebreken of problemen.
 • Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Algemene richtlijnen

 • Raadpleeg de Velleman ® Service en Kwaliteitsgarantie op: www.velleman.eu.

Onderhoud

 • Af en toe afvegen met adamp doek om het er als nieuw uit te laten zien. Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen.

Specificaties

kleur………………………………………….. zwart afmetingen
basis …………………………………. Ø 250 mm
hoogte ………………………….. 400-970 mm
gewicht ………………………………………………… 1 kg
Gebruik dit apparaat alleen met originele accessoires.
Velleman nv kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade of letsel als gevolg van (onjuist) gebruik van dit apparaat. Ga voor meer informatie over dit product en de nieuwste versie van deze handleiding naar onze webwebsite www.hqpower.eu. De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande
merken.

© COPYRIGHT KENNISGEVING
Het copyright op deze handleiding is eigendom van:
Velleman nv. Alle wereldwijde rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding mag worden gekopieerd, gereproduceerd, vertaald of verkleind tot een elektronisch medium of anderszins zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

Documenten / bronnen

velleman HQMS10006 Mobiele flexibele standaard voor smartphone of tablet [pdf] Gebruikershandleiding
HQMS10006, mobiele flexibele standaard voor smartphone of tablet

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *