Vertrouwen-LOGO

Vertrouw op de ZCM-300 ZIGBEE Slimme Inbouwdimmer

Trust-ZCM-300-ZIGBEE-Smart-Inbouwdimmer-PRODUCT

De PREMIUM-LINE ZCM-300 SWITCH-IN is een slimme inbouwdimmer van Zigbee waarmee je zelf de helderheid van je lampen regelt. Het heeft een join-modus, leading edge en trailing edge dimmodi en een filament LED-modus. De dimmer is te bedienen via de App of afstandsbediening. De minimale helderheid begint op stand 4 en kan worden verlaagd door op de join-knop te drukken. De module kan worden gereset door de join-knop 6 seconden ingedrukt te houden.

Instructies voor productgebruik:

 1. Lees altijd de instructies voordat u dit product gebruikt.
 2. Koppel de verlichting los van de plafonddoos en zorg ervoor dat de bestaande draden worden aangesloten op de verlichting. Als er geen spanningvoerende draad is (bruin), moet deze worden getrokken. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.
 3. Om de ZCM-300 te installeren, koppelt u de schakelaardraad (zwart) en de neutrale draad (blauw) los van de lamp. (Koppel het klemmenblok los of knip indien nodig de draden door). Raadpleeg bij twijfel over de draadkleuren een elektricien.
 4. Plaats de dimmer in de plafonddoos en plaats de l terugamp.
 5. Zet de l . aanamp bij 100% helderheid.
 6. Om een ​​andere dimmodus te kiezen:
  1. Zet de module uit met de App of afstandsbediening.
  2. Houd de join-knop 3 seconden ingedrukt. De lamp gaat naar de laagste helderheid. Laat vervolgens de join-knop los.
  3. Druk kort op de join-knop om de minimale helderheid te verlagen. De minimale helderheid begint op stand 4. Elke keer dat de join-knop kort wordt ingedrukt, gaat de lamp dimt 1 stand dieper (4-3-2-1). Als je na stand 1 nog een keer kort op de join-knop drukt, gaat de minimale dimstand weer omhoog (1-2-3-4).
  4. Houd de join-knop opnieuw 3 seconden ingedrukt wanneer de juiste dimpositie is geselecteerd. De lamp knippert 2x ter bevestiging van de geselecteerde dimstand. Zodra de lamp begint te knipperen, de knop kan worden losgelaten.
 7. De module kan worden gereset door de join-knop 6 seconden ingedrukt te houden. De LED zal snel knipperen. Druk nogmaals kort op de knop. De aangesloten lamp gaat AAN-UIT-AAN UIT om de reset te bevestigen en gaat vervolgens naar de verbindingsmodus.
 8. Als de ZCM-300 niet is aangesloten op een Smart Bridge of ICS2000,v kunt u de verbindingsmodus activeren door kort op de knop Join op de module te drukken. De LED zal gedurende 60 seconden langzaam knipperen om aan te geven dat hij zich in de verbindingsmodus bevindt.

INSTALLATIE INSTRUCTIETrust-ZCM-300-ZIGBEE-Smart-Inbouwdimmer-FIG- (1)

 1. Schakel de netspanning UIT
  Schakel altijd de stroom uit (in de zekeringkast) voordat u dit product installeert of verwijdert. De ZCM-300 kan gebruikt worden voor twee wandschakelaars aangesloten op één lamp(trappenhuis/hotelcircuit) of voor een enkele wandschakelaar aangesloten op één lamp.
 2. Plafondlampen losmaken
  Haal de bestaande verlichting uit het plafond en laat de draden aangesloten op de verlichting. De verlichting mag het maximale watt niet overschrijdentage. Indien geen spanningvoerende draad (bruin)
  aanwezig is, moet deze worden getrokken. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.
 3. Ontkoppel de schakeldraad (zwart) en de neutrale draad (blauw)
  Om de ZCM-300 te installeren, koppelt u de schakelaardraad (zwart) en de neutrale draad (blauw) los van de lamp. (Koppel het klemmenblok los of knip indien nodig de draden door) Raadpleeg bij twijfel over de draadkleur een elektricien.
 4. Sluit de spanningvoerende draad aan op een klemmenblok
  Sluit de spanningvoerende draad (bruin) van de plafonddoos aan op een klemmenblok. Sluit ook het andere uiteinde van de actieve draad (bruin) aan op hetzelfde aansluitblok.Trust-ZCM-300-ZIGBEE-Smart-Inbouwdimmer-FIG- (2)
 5. Sluit de draden aan op de module
  Sluit de nulleider (blauw) van de plafonddoos aan op het buitenste [N] contact van de module. Optioneel: Het S-contact hoeft niet te worden aangesloten. Verbind de schakelaardraad (zwart) van de plafonddoos met de [S] aansluiting als je gebruik wilt (blijven) maken van een wandschakelaar. Sluit de neutrale draad (blauw) van de l aanamp met het middelste [N] contact.
  Sluit de schakelaardraad (zwart) van de l aanamp aan het [ LL ] contact. Sluit één nieuwe spanningvoerende draad (bruin) van het klemmenblok aan op de [L]-aansluiting.
  Draai de klemschroeven goed vast.
 6. Installatieschema dubbele wandschakelaar
  Dit is het technische installatieschema van de ZCM-300 met twee wandschakelaars (hotel/trappenhuisschakeling).
  1. Installatieschema enkele wandschakelaar
   Dit is het technische installatieschema van de ZCM-300 met één wandschakelaar.
 7. Download app
  Download en installeer de Trust Smart Home Switch-in App uit de Google Playstore of App Store om de dimmer te koppelen aan een Smart Bridge of ICS-2000.Trust-ZCM-300-ZIGBEE-Smart-Inbouwdimmer-FIG- (3)
 8. Schakel de netspanning in voltage
  Schakel de stroom in voordat u doorgaat met de installatie. Raak na deze stap geen gestripte delen van de draden aan. De LED-indicator op de module knippert gedurende 60 seconden wanneer de stroom is ingeschakeld om aan te geven dat deze zich in de verbindingsmodus bevindt
 9. Module aansluiten
  Selecteer een kamer in de App. Druk op de + knop en kies Vertrouw op Smart Home. Druk op Premium Line en kies een inbouwdimmer. Volg dan de stappen in de App.
 10. optioneel: Ook verbinden met Zigbee afstandsbediening
  Ga naar www.trust.com/faq voor meer informatie over hoe de dimmer kan worden aangesloten met een zigbee afstandsbediening.
 11. Dimmodus:
  Als je verlichting flikkert, kun je een andere dimstand kiezen:
  Zet de module uit met de App of afstandsbediening.
  Houd de modusknop 5 seconden ingedrukt totdat de LED rood knippert en laat dan los.
  1. De LED knippert 1x rood voor de faseaansnijdingsmodus:
  2. Deze modus is het meest geschikt voor dimbare gloeilampen, halogeenlampen, lamps met een traditionele (opgewonden) dimbare trafo en enkele specifieke LED's lamps
  3. Druk nogmaals 5 seconden om naar de volgende dimmodus te gaan
  4. Voor de faseafsnijdingsmodus knippert de LED 2x rood: deze modus is het meest geschikt voor LED lamps en lamps met een elektronische dimbare transformator.
  5. Druk nogmaals 5 seconden om naar de volgende dimmodus te gaan
  6. Voor de Filament LED lamp modus, de LED knippert 3x rood: Deze modus is bedoeld voor het dimmen van Filament LED lamps
  7. Dimvolgorde activeren met 230V wandschakelaar
  8. Om de dimvolgorde te activeren met een 230V wandschakelaar, zet u eerst de module AAN met de wandschakelaar. Zet dan snel de wandschakelaar UIT en weer AAN. Om het dimniveau te vergrendelen, zet u de wandschakelaar snel UIT en weer AAN.Trust-ZCM-300-ZIGBEE-Smart-Inbouwdimmer-FIG- (4)
 12. Pas het dimbereik aan
  Als de aangesloten verlichting in het laagste dimniveau flikkert of niet diep genoeg dimt, kun je de ondergrens van het dimbereik aanpassen.
  1. Zet de l . aanamp en stel het in op 100% helderheid.
  2. Houd de join-knop 3 seconden ingedrukt. De lamp gaat naar de laagste helderheid. Laat vervolgens de join-knop los.
  3. Druk kort op de join-knop om de minimale helderheid te verlagen.
   De minimale helderheid begint op stand 4. Elke keer dat de join-knop kort wordt ingedrukt, gaat de lamp dimt 1 stand dieper (4-3-2-1). Als je na stand 1 nog een keer kort op de join-knop drukt, gaat de minimale dimstand weer omhoog (1-2-3-4).
  4. Houd de join-knop opnieuw 3 seconden ingedrukt wanneer de juiste dimpositie is geselecteerd. De lamp knippert 2x ter bevestiging van de geselecteerde dimstand.
   Zodra de lamp begint te knipperen, de knop kan worden losgelaten.Trust-ZCM-300-ZIGBEE-Smart-Inbouwdimmer-FIG- (5) Trust-ZCM-300-ZIGBEE-Smart-Inbouwdimmer-FIG- (6)
 13. Module installeren
  Controleer eerst of de verlichting goed dimt.
  Plaats de dimmer in de plafonddoos. Installeer de l opnieuwamp. Zorg ervoor dat je altijd bij de ingebouwde dimmer kunt, bvample om het te resetten of opnieuw te verbinden.
  Activeer de verbindingsmodus
  Als de ZCM-300 niet is verbonden met een Smart Bridge of ICS-2000, kunt u de verbindingsmodus openen door kort op de knop Join op de module te drukken. De LED knippert langzaam gedurende 60 seconden om aan te geven dat hij in de verbindingsmodus staat
  ZCM-300 resetten
  waarschuwing
  : Deze stap verwijdert de module uit de Smart Bridge of ICS-2000 of de ZYCT-202. Om de dimmer te resetten, drukt u 6 seconden op de join-knop. De LED zal snel knipperen. Druk nogmaals kort op de knop. De aangesloten lamp gaat AAN-UIT-AAN-UIT om de reset te bevestigen en gaat vervolgens naar de verbindingsmodus.

Veiligheidsinstructies

Product ondersteuning: www.trust.com/71317. |
Garantievoorwaarden: www.trust.com/garantie
Volg voor een veilige omgang met het apparaat de veiligheidsadviezen op: www.trust.com/veiligheid

Het Wireless-bereik is sterk afhankelijk van lokale omstandigheden zoals de aanwezigheid van HR-glas en gewapend beton. Gebruik nooit Trust Smart Home-producten voor levensondersteunende systemen. Dit product is niet waterbestendig. Probeer dit product niet te repareren. Draadkleuren kunnen per land verschillen. Neem bij twijfel over de bedrading contact op met een elektricien. Sluit nooit lampen of apparatuur aan die de maximale belasting van de ontvanger overschrijden. Wees voorzichtig bij het installeren van een ontvanger voltage kan aanwezig zijn, ook als een ontvanger is uitgeschakeld. Maximaal radiozendvermogen: 2.86 dBm. Frequentiebereik radiotransmissie: 2400-2483.5 MHz

 • Verwijdering van verpakkingsmateriaal – Voer verpakkingsmaterialen die niet langer nodig zijn af in overeenstemming met de geldende lokale voorschriften. De verpakkingsmaterialen zijn geselecteerd vanwege hun milieuvriendelijkheid en gemakkelijke verwijdering en zijn daarom recyclebaar.
 • Het apparaat afvoeren – Het hiernaast afgebeelde symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalbak betekent dat dit apparaat valt onder richtlijn 2012/19/EU. in zijn richtlijn staat dat dit apparaat aan het einde van zijn bruikbare levensduur niet bij het normale huisvuil mag worden gegooid, maar moet worden afgegeven bij speciaal daarvoor ingerichte inzamelpunten, recyclingdepots of afvalverwerkingsbedrijven. Deze verwijdering is gratis voor de gebruiker.
 • Afvoer van batterijen – Gebruikte batterijen mogen niet bij het huisvuil worden gegooid. Gooi batterijen alleen weg als ze volledig leeg zijn. Voer batterijen af ​​volgens de plaatselijke voorschriften. Bedek de polen van gedeeltelijk ontladen batterijen met tape om kortsluiting te voorkomen.
 • Trust Electronics B.V. verklaart dat artikelnummer 71317/71317-02 in overeenstemming is met de Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteitsvoorschriften 2016, Radioapparatuurvoorschriften 2017. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.trust.com/compliance
 • Trust International BV verklaart dat artikelnummer 71317/71317-02 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU – 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op: web adres: www.trust.com/compliance

Conformiteitsverklaring

Trust International BV verklaart dat dit Trust Smart Home-product:

 • Model: ZCM-300 INBOUW DIMMER
 • Itemnummer: 71317 / 71317-02
 • Beoogd gebruik: Binnen

in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de volgende richtlijnen: ROHS 2-richtlijn (2011/65/EU) RED-richtlijn (2014/53/EU)
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende adres web adres: www.trust.com/compliance
TRUST SMART HOME LAAN VAN BARCELONA 600 3317DD DORDRECHT NEDERLAND
www.trust.com
Trust Electronics Ltd., Sopwith Dr, Weybridge, KT13 0NT, VK. Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gemaakt in China.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 • Power 230 V wisselstroom 50 Hz
 • Maat HxBxD: 47 x 47 x 18 mm

ONDERSTEUNDE LADING

 • Gloeilamp en halogeen lamps 20-300W
 • 12V halogeen lamps met elektronische transformator 20-300W
 • 12V halogeen lamps met ijzeren kerntransformator 40-300W
 • Dimbare ESL/LED 3-150W

Aantal LED drivers mag de maximale belasting niet overschrijden. Niet geschikt voor tl-buizen met startschakelaar, drukschakelaar en compact tl-lamps.
www.trust.com
item 71317
Versie 1.0 Lees altijd de instructies voordat u dit product gebruikt

Documenten / bronnen

Vertrouw op de ZCM-300 ZIGBEE Slimme Inbouwdimmer [pdf] Gebruikershandleiding
ZCM-300 ZIGBEE Slimme Inbouwdimmer, ZCM-300, ZIGBEE Slimme Inbouwdimmer, Slimme Inbouwdimmer, Inbouwdimmer, Dimmer

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *