Vertrouw op de 24729 YBAR Gaming Mouse-instructies

Vertrouw op de 24729 YBAR Gaming Mouse-instructies

NL – ALGEMENE INFORMATIE
Product ondersteuning: www.trust.com/24729 Garantievoorwaarden:www.trust.com/garantie Volg voor een veilige omgang met de apparaten de veiligheidsadviezen op: www.trust.com/veiligheid Wees voorzichtig bij het gebruik van draadloze apparaten als u een pacemaker heeft of afhankelijk bent van andere levensreddende, gevoelige elektronische apparatuur, omdat dit apparaat radiosignalen uitzendt.

Trust 24729 YBAR Gaming Mouse Instructions - CE-pictogramConformiteitsinformatie
Trust International BV verklaart dat artikelnummer 24729 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/30/EU 2011/65/EU De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende web adres: www.trust.com/compliance

Trust 24729 YBAR Gaming Mouse Instructions - Recycle icoonVerwijdering van verpakkingsmateriaal
De verpakking beschermt het apparaat tegen beschadiging tijdens verzending. De verpakkingsmaterialen zijn geselecteerd op hun milieuvriendelijkheid en afvoergemak en zijn daarom recyclebaar. Door de verpakking terug in de materiaalkringloop te brengen, worden grondstoffen bespaard en wordt de hoeveelheid afval verminderd. Gooi verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is weg in overeenstemming met de toepasselijke lokale regelgeving.

Trust 24729 YBAR Gaming Mouse Instructions - VerwijderingspictogramHet apparaat afvoeren
Het hiernaast afgebeelde symbool van een doorgekruiste afvalbak betekent dat dit apparaat onderworpen is aan Richtlijn 2012/19/EU. In deze richtlijn staat dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid, maar bij speciaal daarvoor ingerichte inzamelpunten, recyclingdepots of afvalverwerkingsbedrijven moet worden ingeleverd. Deze verwijdering is gratis voor de gebruiker. Bescherm het milieu en voer dit apparaat op de juiste manier af. Meer informatie kunt u verkrijgen bij uw plaatselijk afvalverwerkingsbedrijf of de stad of gemeente.

Trust 24729 YBAR Gaming Mouse Instructions - BatterijverwijderingspictogramAfvoer van batterijen
Gebruikte batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Alle consumenten zijn wettelijk verplicht om batterijen in te leveren bij een inzamelpunt van hun lokale gemeenschap of in een winkel. Het doel van deze verplichting is ervoor te zorgen dat batterijen op een niet-vervuilende manier worden afgevoerd. Gooi batterijen alleen weg als ze volledig ontladen zijn. Bedek de polen van gedeeltelijk ontladen batterijen met tape om kortsluiting te voorkomen.

Trust 24729 YBAR Gaming Mouse Instructions - UKCA-pictogramVK: conformiteitsinformatie
Trust Electronics Ltd. verklaart dat artikelnummer 24729 in overeenstemming is met de RoHS-richtlijn 2012: GB Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.trust.com/compliance

V1.5 Copyright ©2022
Trust International BV, Laan van Barcelona 600,
3317 DD Dordrecht, Nederland. vertrouwen Electronics Ltd.,
Nr. 5, The Heights, Weybridge, Surrey, KT13 0NY, VK. Allemaal merk
namen zijn geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Gemaakt in China.

Documenten / bronnen

Vertrouw op de 24729 YBAR-gamingmuis [pdf] Instructies
24729, 24730, 24729 YBAR Gaming Muis, YBAR Gaming Muis, Gaming Muis, Muis

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *