Trumedic-logo

truMedic IS-4000 Smart Series voetmassageapparaat

truMedic IS-4000-Smart-Series-Voetmassageapparaat-Productafbeelding

Professionele massage

Met de trumedic® IS-4000 voetmassager kunt u genieten van een professionele voetmassage waar u maar wilt, wanneer u maar wilt. Het ergonomische en unieke ontwerp vormt een perfecte aanvulling op uw voetstructuur en zorgt voor een ontspannende, aangename voetmassage. In overeenstemming met de oosterse massageprincipes heeft dit apparaat drie intensiteitsinstellingen, variërend van mild tot sterk. Wees voorzichtig bij het kiezen van de instelling die het meest geschikt is voor uw tolerantie voor massage en begin met de lagere sterkte-instellingen totdat u gewend bent aan de sensatie.

truMedic IS-4000-Smart-Series-Foot-Massager-01

LET OP: Wijzigingen die niet zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

NOTITIE
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnsterd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

 1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
 2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene vereisten voor blootstelling aan RF.

ISED Canada-verklaring
Dit apparaat bevat licentievrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentievrije RSS('s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

 1. Dit apparaat mag geen storing veroorzaken en
 2. Dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Blootstelling aan straling:
Deze apparatuur voldoet aan de Canadese limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. RF-blootstellingsverklaring: Om te blijven voldoen aan de IC-richtlijnen voor RF-blootstelling, moet deze apparatuur worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 5 mm van de radiator tot uw lichaam. Dit apparaat en zijn antenne(s) mogen niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES ALVORENS DIT HUISHOUDELIJK APPARAAT TE GEBRUIKEN
Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden genomen, waaronder de volgende:

GEVAAR
OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN:

 • Haal de stekker van dit apparaat altijd onmiddellijk na gebruik en voor het schoonmaken uit het stopcontact.
 • Reik niet naar een apparaat dat in het water is gevallen. Koppel onmiddellijk los.
 • Niet gebruiken tijdens het baden of onder de douche.
 • Plaats of bewaar het apparaat niet op een plek waar het kan vallen of in een badkuip of gootsteen kan worden getrokken. Niet in water of een andere vloeistof plaatsen of laten vallen.

 WAARSCHUWING
OM HET RISICO OP BRANDWONDEN, BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF PERSONENLETSEL TE VERMINDEREN:

 • Een apparaat mag nooit onbeheerd worden achtergelaten wanneer het is aangesloten op het stopcontact. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het niet wordt gebruikt en voordat u onderdelen aanbrengt of verwijdert.
 • Niet onder een deken of kussen gebruiken. Er kan overmatige verhitting optreden en brand, elektrische schokken of lichamelijk letsel veroorzaken.
 • Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, op of in de buurt van kinderen, invaliden of gehandicapte personen.
 • Gebruik dit apparaat alleen waarvoor het bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
 • Gebruik dit apparaat nooit als het een beschadigd snoer of stekker heeft, als het niet goed werkt, als het is gevallen of beschadigd, of in het water is gevallen. Breng het apparaat naar een servicecentrum voor onderzoek en reparatie.
 • Draag dit apparaat niet aan het snoer en gebruik het snoer niet als handvat.
 • Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.
 • Gebruik het apparaat nooit als de luchtopeningen geblokkeerd zijn. Houd de luchtopeningen vrij van
  pluizen, haren en dergelijke. Werk nooit op een zachte ondergrond zoals een bed of bank waar de luchtopeningen geblokkeerd kunnen zijn.
 • Laat nooit een voorwerp in een opening vallen of steek er geen voorwerpen in.
 • Niet buitenshuis gebruiken.
 • Gebruik de machine niet waar spuitbussen (spuitbussen) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
 • Om de verbinding te verbreken, draait u alle bedieningselementen naar de stand uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.
 • Gebruik de stimulator niet in de buurt van losse kleding of sieraden.
 • Houd lang haar tijdens gebruik uit de buurt van de stimulator.

OPMERKING 1: Het IS-4000-voetmassageapparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met bepaalde medische aandoeningen, waaronder hoge bloeddruk, diabetes, hartaandoeningen, cerebrale arteriosclerose, cerebrale trombose, kwaadaardige tumoren of osteoporose. Raadpleeg uw medische professional als u een van de bovenstaande of soortgelijke aandoeningen heeft voordat u dit apparaat gebruikt.

OPMERKING 2: Deze stimulator levert een scala aan massagedrukken van mild tot zeer sterk. Begin deze stimulator altijd te gebruiken op de lage intensiteitsinstelling in modus 1. Als het te intens begint te voelen, druk dan onmiddellijk op de aan/uit-knop om de druk te verminderen.

OPMERKING 3: Deze stimulator is geen medisch apparaat en is niet bedoeld om een ​​specifieke ziekte of kwaal te behandelen. Neem voor de juiste medische zorg contact op met uw zorgverlener of een medische professional.

LEES EN VOLG ALLE INSTRUCTIES VÓÓR GEBRUIK

 • Deze stimulator mag niet worden gebruikt door personen met pacemakers of andere geïmplanteerde medische apparaten.
 • Gebruik de stimulator niet als u eerder bent behandeld voor een verwonding of ziekte, momenteel medische zorg krijgt of als u een gewrichtsfunctiestoornis heeft, waaronder reuma.
 • Sta niet rechtop in deze stimulator.
 • Gebruik deze stimulator niet in natte omgevingen, zoals in de buurt van zwembaden of in badkamers. Laat het apparaat niet nat worden en bedien het apparaat niet met natte handen of voeten.
 • Gebruik deze stimulator niet in stoffige of vuile omgevingen of buitenshuis.
 • Houd deze stimulator uit de buurt van warmtebronnen zoals elektrische fornuizen, radiatoren of ruimteverwarmers.
 • Plaats deze stimulator niet in direct zonlicht en bewaar hem niet in een warme omgeving.
 • Deze stimulator heeft een automatische thermische beveiligingsfunctie. Als het apparaat tijdens gebruik oververhit raakt, wordt het uitgeschakeld om interne schade te voorkomen. Koppel het apparaat los en wacht tot het is afgekoeld voordat u het probeert te gebruiken.
 • Door de warmtefunctie kan het apparaat heet worden. Wees voorzichtig bij het gebruik van de warmtefunctie en laat het apparaat tussen gebruik volledig afkoelen.
 • Deze stimulator is bedoeld voor gebruik gedurende 20 minuten per sessie. Gebruik deze stimulator niet langer dan 30 minuten achter elkaar.
 • Gebruik deze stimulator niet tijdens het slapen of onder invloed van alcohol.
 • Houd scherpe voorwerpen uit de buurt van deze stimulator. Als de stoffen voetbeschermers beschadigd raken, stop dan met het gebruik van het apparaat en neem contact op met trumedic® voor onderhoud.
 • Probeer deze stimulator niet te repareren en gebruik geen reserveonderdelen die niet door trumedic® zijn geleverd. Als uw apparaat kapot is, neem dan contact op met trumedic® voor onderhoud.
 • Steek geen vreemde voorwerpen in deze stimulator.
 • Draag het apparaat niet aan het netsnoer of de voetsteunen.
 • Gebruik deze stimulator niet als de luchtopeningen geblokkeerd zijn. Houd de luchtopeningen vrij van pluisjes, haren en andere vreemde voorwerpen.
 • Deze stimulator heeft een circuitbeveiliging om oververhitting te voorkomen, evenals een stroomoverbelastingsbeveiliging.
 • IS-4000 voetmassageapparaat
 • A / C-adapter

truMedic IS-4000-Smart-Series-Foot-Massager-02

Foto's en tekeningen zijn alleen ter illustratie.

Werking

 • De IS-4000 Foot Massager heeft 5 knoppen voor gebruik:

truMedic IS-4000-Smart-Series-Foot-Massager-03

 • Sluit het apparaat aan op een stopcontact voor stroomvoorziening. Het apparaat bevindt zich in de "gereedmodus" en de led van de aan/uit-knop gaat branden.

truMedic IS-4000-Smart-Series-Foot-Massager-04

truMedic IS-4000-Smart-Series-Foot-Massager-05Power

Druk op de aan/uit-knop om het apparaat te gebruiken. De voetmassager heeft een gebruiksduur van 20 minuten en schakelt automatisch uit na elke sessie.

truMedic IS-4000-Smart-Series-Foot-Massager-06Massage-modus
Gebruik de modusknop om een ​​massagemodus te selecteren. De voetmassager beschikt over drie intelligente massagemodi:

 1. Druk eenmaal op de massagemodusknop om naar modus 1 te gaan, aangegeven met een blauw lampje. Modus 1 is een rollende voetmassage en milde luchtdruk.
  truMedic IS-4000-Smart-Series-Foot-Massager-07
 2. Druk een tweede keer op de massagemodusknop om naar modus 2 te gaan, aangegeven met een rood lampje. Modus 2 is een rollende voetmassage waarbij vaker gebruik wordt gemaakt van luchtdruk.
  truMedic IS-4000-Smart-Series-Foot-Massager-08
 3. Druk een derde keer op de massagemodusknop om naar modus 3 te gaan, aangegeven met afwisselend rode en blauwe lichten. Modus 3 gebruikt frequente luchtdruk en zeer weinig gebruik van de rollende stimulators.
  truMedic IS-4000-Smart-Series-Foot-Massager-09

truMedic IS-4000-Smart-Series-Foot-Massager-10Warmte

Druk op de verwarmingsknop om de verwarmingsfunctie in of uit te schakelen. Het apparaat start automatisch de verwarmingsfunctie wanneer op de aan/uit-knop wordt gedrukt en dit wordt aangegeven door een blauw lampje. Druk op de verwarmingsknop om de verwarmingsfunctie uit te schakelen.

truMedic IS-4000-Smart-Series-Foot-Massager-12

truMedic IS-4000-Smart-Series-Foot-Massager-11intensiteit
Gebruik de intensiteitsknop om de intensiteit van de luchtcompressiefunctie aan te passen. Wanneer de voetmassager is ingeschakeld, wordt de luchtcompressiefunctie automatisch standaard ingesteld op lage intensiteit, aangegeven met een blauw lampje. Druk op de intensiteitsknop om de gemiddelde intensiteit in te voeren, aangegeven met een groen lampje. Druk nogmaals op de intensiteitsknop om de hoge intensiteit in te voeren, aangegeven met een rood lampje.

truMedic IS-4000-Smart-Series-Foot-Massager-13

truMedic IS-4000-Smart-Series-Foot-Massager-14Timer
Gebruik de timerknop om een ​​massagelimiet van 10, 15 of 20 minuten in te stellen. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld na voltooiing van de geselecteerde massagecyclus.

truMedic IS-4000-Smart-Series-Foot-Massager-15

NOTITIE: De trumedic® IS-4000 voetmassager heeft een gebruiksduur van 20 minuten en schakelt automatisch uit na elke sessie.

truMedic IS-4000-Smart-Series-Foot-Massager-16Sessies van maximaal 20 minuten

Verbinding maken met de truMedic®-app

Voer na het downloaden van de truMedic®-app de volgende stappen uit om uw apparaat te koppelen:

 1. Maak een Account Aan
  truMedic IS-4000-Smart-Series-Foot-Massager-17
 2. Selecteer "Afstandsbediening"
  truMedic IS-4000-Smart-Series-Foot-Massager-18
 3. Selecteer "Een apparaat verbinden"
  truMedic IS-4000-Smart-Series-Foot-Massager-19
 4. Schakel uw IS-4000 voetmassageapparaat in
  truMedic IS-4000-Smart-Series-Foot-Massager-20Verbinding maken met de trumedic®-app
  Voer na het downloaden van de trumedic®-app de volgende stappen uit om uw apparaat te koppelen:
 5. Kies het apparaat dat u wilt koppelen
  truMedic IS-4000-Smart-Series-Foot-Massager-21
 6.  Bedien uw nieuwe IS-4000
  truMedic IS-4000-Smart-Series-Foot-Massager-22

Apparaat afstandsbediening

Bedien uw apparaat in de trumedic® App met de volgende functies:

truMedic IS-4000-Smart-Series-Foot-Massager-23

Onderhoud van uw trumedic® IS-4000 voetmassageapparaat

 • Dit apparaat heeft een gebruiksduur van 20 minuten en schakelt automatisch uit na elke sessie. De resterende tijd van de massage wordt gedurende elke sessie op het LED-scherm weergegeven.
 • Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van de stroombron voordat u het schoonmaakt.
 • Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Gebruik een droge doek om het oppervlak van het apparaat schoon te maken.
 • Bewaar dit apparaat niet in hete, dampof vochtige omgevingen. Bewaar uw apparaat in de doos wanneer u het niet gebruikt en bewaar het op een koele, droge plaats.

Specificaties

 • Productnaam: IS-4000 voetmassageapparaat ISS-4000i-GY 20 minuten per sessie
 • Productmodel: 12V
 • Nominaal voltagvermogen: 36W
 • Nominaal vermogen: ISS-4000i-GY
 • Nominale gebruiksduur: ISS-4000i-GY

Probleem oplossen

probleem

De IS-4000 voetmassager werkt niet. De IS-4000 voetmassager wordt plotseling uitgeschakeld.

Oplossing

 • Zorg ervoor dat het apparaat goed is aangesloten op een geschikt stopcontact en is ingeschakeld. Als het apparaat oplicht, maar de stimulator niet werkt, neem dan contact op met kurkuma® voor onderhoud.
 • Controleer of het apparaat is aangesloten en is ingeschakeld.
 • Tijdslimiet is bereikt. Het apparaat schakelt automatisch uit na 20 minuten gebruik.
 • Het apparaat is oververhit en de temperatuurbeveiliging heeft het apparaat uitgeschakeld. Wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het weer gebruikt.
 • Er is te veel kracht uitgeoefend op de masserende onderdelen in de IS-4000 voetmassager. Zorg ervoor dat u uw voeten ontspannen houdt wanneer u deze in het apparaat plaatst. Sta niet op terwijl u het apparaat gebruikt en oefen geen onnodige kracht uit op de interne mechanismen van het apparaat. Vragen hebben? Bel onze gratis hotline op (888) 264-1766 of bezoek supporttrumedic.com

Garantie

TruMedic® garandeert dit product tegen materiaal- en/of fabricagefouten voor een periode van 6 maanden vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke koper. In het geval van een geldige claim binnen de Garantieperiode, zal trumedic® het defect kosteloos repareren of het apparaat vervangen, waarbij naar eigen goeddunken nieuwe of gereviseerde vervangende onderdelen worden gebruikt. een aankoopbewijs is vereist voordat u service onder deze garantie kunt ontvangen. Garantieservice is beschikbaar door de trumedic®-service te bellen op 888-264-1766 of via e-mail op service@truMedic.com. Reparaties/vervangingen moeten door trumedic® worden geautoriseerd voordat service wordt verleend. U bent verantwoordelijk voor de levering en de kosten van levering van het product naar en van een trumedic®-servicecentrum voor vervanging of reparatie volgens onze instructies. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door het niet opvolgen van instructies, of schade veroorzaakt door ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik, brand, overstromingen, aardbevingen of andere externe oorzaken of schade veroorzaakt door niet-geautoriseerde reparaties.
TRUMEDIC® IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT OF ALS GEVOLG VAN ENIGE SCHENDING VAN DEZE GARANTIE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST TRUMEDIC® ELKE EN ALLE WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR
EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES TEGEN VERBORGEN OF LATENTE GEBREKEN. INDIEN TRUMEDIC® WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES NIET WETTELIJK KAN AFWIJZEN, DAN ZIJN AL DERGELIJKE GARANTIES VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN IN DUUR BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE UITDRUKKELIJKE GARANTIE.
Sommige staten staan ​​de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade of de duur van een impliciete garantie niet toe, zodat de bovenstaande uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en mogelijk heeft u ook andere rechten, die van staat tot staat kunnen verschillen.

Andere truMedic-producten

Magische handen

Nek- en rugmassageapparaat

truMedic IS-4000-Smart-Series-Foot-Massager-24

De turmeric® MagicHands''truShiatsu'' nek- en rugmassager met warmte is onze meest geavanceerde, krachtige massage-unit tot nu toe. Deze stimulator is ontworpen met een mechanisme waarop patent is aangevraagd en dat gemaakt is om de aanraking van een professionele masseuse na te bootsen. Het levert een krachtige massage die zo levensecht is, dat je zult geloven dat het uit een stel mensenhanden komt.

Droom machine,

Kussen MassagertruMedic IS-4000-Smart-Series-Foot-Massager-25

Masseer uzelf in een diepe slaap met trumedics nieuwe state-of-the-art Dream Machine ''truShiatsu'' oplaadbare kussenmassager met warmte. Geen kabels nodig! De oplaadbare Dream Machine Pillow Massager is een uitstekende aanvulling op elke bank, stoel of bed.

™ truRelief IMPACT-therapie-apparaat

truMedic IS-4000-Smart-Series-Foot-Massager-26

Het truRelief '' IMPACT Therapy''-apparaat is speciaal ontworpen om snelle, krachtige Impact Therapy '' te bieden waardoor u zich ontspannen en verjongd voelt. U kunt uw herstelproces versnellen, uw bewegingsbereik verbeteren en stress verlichten met de kracht van de stille, borstelloze motor.

TRUCORE DISTRIBUTEURS, INC.
252 Indische Hoofd Rd. Kings Park, NY 11754 (888) 264-17661service@truMedic.com www.truMedic.com (D (@) @ @truMedicMassage

Model/Model/Model: ISS-4000i-GY

Serie intelligent
Masseur van bont 15-4000

Documenten / bronnen

truMedic IS-4000 Smart Series voetmassageapparaat [pdf] Gebruikershandleiding
IS4000SMART, 2A73Q-IS4000SMART, 2A73QIS4000SMART, IS-4000 Smart Series voetmassageapparaat, IS-4000, Smart Series voetmassageapparaat, voetmassageapparaat, massageapparaat

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *