anko DK60X40-1S Warmtekussen Gebruiksaanwijzing

WARMTEKUSSEN MODELNR: DK60X40-1SINSTRUCTIEHANDLEIDING LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING VEILIGHEIDSINSTRUCTIE Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit elektrische kussen gebruikt. Onderhoud het elektrische kussen volgens de instructies om ervoor te zorgen dat …

beurer HK 58 Warmtekussen Gebruiksaanwijzing

beurer HK 58 Warmtekussen Verklaring van symbolen De volgende symbolen worden gebruikt op het apparaat, in deze gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat: Lees de gebruiksaanwijzing! Steek geen pinnen! Gebruik niet gevouwen of geplooid! Niet te gebruiken door zeer jonge kinderen (0 …

Medisana HP 405 warmtekussen voor rug en nek Gebruiksaanwijzing

medisana HP 405 rug- en nekwarmtekussen Gebruiksaanwijzing Apparaat en bediening Besturingseenheid met schuifschakelaar Bedieningsdisplay Kabel met stekker Warmtekussen Stekkerverbinding Verklaring van symbolen Gebruik het warmtekussen niet in opgevouwen toestand! Doorboor het warmtekussen niet Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar! Alleen …

beurer HK 123 XXL Nordic LE Elektrisch warmtekussen Gebruiksaanwijzing

beurer HK 123 XXL Nordic LE Elektrisch warmtekussen Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Neem de waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen in acht. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Maak de gebruiksaanwijzing toegankelijk voor andere gebruikers. Als het apparaat wordt doorgegeven, geef de gebruiksaanwijzing dan ook door aan de volgende gebruiker. …

beurer HK 54 Cosy schouder- en nekwarmtekussen Gebruiksaanwijzing

beurer HK 54 Cosy schouder- en nekwarmtekussen Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Neem de waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen in acht. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Maak de gebruiksaanwijzing toegankelijk voor andere gebruikers. Als het apparaat wordt doorgegeven, geef de gebruiksaanwijzing dan ook door aan de volgende gebruiker. …

beurer HK 45 Cosy Heat Pad Gebruiksaanwijzing

beurer HK 45 Cosy Heat Pad Verklaring symbolen Op het apparaat, in deze gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt: Lees de gebruiksaanwijzing! Plaats geen pinnen! Niet gevouwen of geplooid gebruiken! Niet te gebruiken door zeer jonge kinderen (0 …

beurer HK123 XXL Cosy Grey Heat Pad Gebruiksaanwijzing

beurer HK123 XXL Cosy Grey Heat Pad Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Neem de waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen in acht. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Maak de gebruiksaanwijzing toegankelijk voor andere gebruikers. Als het apparaat wordt doorgegeven, geef de gebruiksaanwijzing dan ook aan de volgende gebruiker. Uitleg van …

beurer HK 125 Warmtekussen Gebruiksaanwijzing

beurer HK 125 Heat Pad Verklaring symbolen De volgende symbolen worden gebruikt op het apparaat, in deze gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat: Lees de handleiding! Wassen op een maximale temperatuur van 30 °C, zeer zachte was. Geen spelden insteken! Niet bleken Niet…

INVENTUM HNK153 Warmtekussen Gebruiksaanwijzing

INVENTUM HNK153 Veiligheidsinstructies Heat Pad Belangrijke veiligheidsinstructies – aandachtig lezen en bewaren voor later gebruik! WAARSCHUWING Het niet in acht nemen van de volgende opmerkingen kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade (elektrische schok, brandwonden, brand). De volgende informatie over veiligheid en gevaren is niet alleen bedoeld om uw gezondheid en die van anderen te beschermen, …

medisana HS 200 Warmtekussen Gebruiksaanwijzing

HS 200 Heatpad Gebruiksaanwijzing Heatpad HS 200 Apparaat en bedieningselementen 1 Bedieningseenheid met schuifschakelaar 2 Bedieningsdisplay 3 Heatpad 4 Kersensteenafdekking 5 Stekkeraansluiting achterzijde Verklaring symbolen Gebruik de heatpad niet in opgevouwen toestand! Doorboor het warmtekussen niet...