HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compressie Stretching Mat Gebruiksaanwijzing

HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compressie Stretching Mat BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BIJ HET GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE PRODUCTEN MOETEN DE BASISVOORZORGSMAATREGELEN ALTIJD WORDEN GEVOLGD, WAARONDER: LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK. GEVAAR– OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN: Trek altijd de stekker uit het stopcontact onmiddellijk na gebruik en voor het schoonmaken. Gebruik NOOIT spelden of andere…