SVEN SB-2150A Soundbar met draadloze subwoofer Gebruikershandleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van het Sven-luidsprekersysteem!

COPYRIGHT
© 2020. SVEN PTE. LTD. Versie 1.0 (V 1.0).
Deze handleiding en de informatie erin zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. HANDELSMERKEN Alle handelsmerken zijn eigendom van hun wettelijke houders.
KENNISGEVING VAN VERANTWOORDELIJKHEIDSBEPERKING
Ondanks de inspanningen om deze handleiding nauwkeuriger te maken, kunnen er enkele discrepanties optreden. De informatie in deze handleiding wordt gegeven in «as is» termen. De auteur en de uitgever dragen geen
aansprakelijkheid jegens een persoon of organisatie voor verlies of schade die voortvloeit uit de informatie in deze handleiding.

1. AANBEVELINGEN VAN DE KOPER:

 • Pak het apparaat voorzichtig uit. Zorg ervoor dat er geen accessoires meer in de doos zitten. Controleer het apparaat op schade; als het product tijdens het transport is beschadigd, richt u dan tot het bedrijf dat de levering heeft uitgevoerd; als het product niet goed functioneert, neem dan direct contact op met de dealer.
 • Controleer de inhoud van het pakket en de beschikbaarheid van de garantiekaart. Zorg ervoor dat de garantiekaart een winkelst . heeftamp, een leesbare handtekening of het adres van de verkoperamp en aankoopdatum, en het goederennummer komt overeen met dat op de garantiekaart. Onthoud: in het geval van verlies van de garantiekaart of discrepantie van nummers, verliest u het recht op garantiereparaties.
 • Schakel het luidsprekersysteem niet direct in nadat u het vanuit een omgeving met een negatieve temperatuur in een kamer heeft gebracht! Na het uitpakken moet het luidsprekersysteem minimaal 4 uur bij kamertemperatuur worden bewaard.
 • Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het luidsprekersysteem installeert en gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
 • Verzend- en transportmiddelen zijn alleen toegestaan ​​in de originele container.
 • Vereist geen speciale voorwaarden voor realisatie.
 • Verwijderen in overeenstemming met de voorschriften voor de verwijdering van huishoudelijke en computerapparatuur.

Handleiding

2. INHOUD VAN DE VERPAKKING

 • Subwoofer — 1 stuk
 • Soundbar — 1 stuk
 • Afstandsbediening (RC) — 1 stuk
 • AAA-batterijen — 2 stuks
 • Mini-jack naar mini-jack signaalkabel – 1 stuk
 • Optische kabel – 1 stuk
 • 3.5 mm jack – 2x RCA-adapter – 1 stuks
 • Stroomadapter – 1 stuk
 • Wandmontageset – 2 stuks
 • Bedieningshandleiding — 1 stuk
 • Garantiekaart — 1 stuk

3. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Voorzichtigheid! hoog volumetage binnen! Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, mag u de elementen binnenin niet openen of aanraken.

 • Open de MSS niet en voer zelf geen reparaties uit om elektrische schokken te voorkomen. Onderhoud en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde specialisten in een erkend servicecentrum. De lijst met geautoriseerde servicecentra is beschikbaar op www.sven.fi
 • Plaats geen vreemde voorwerpen in de gaten van de MSS.
 • Bescherm de MSS tegen hoge vochtigheid, water en stof.
 • Bescherm het MSS tegen verhitting: plaats het niet dichter dan 1 m van een warmtebron. Stel het niet bloot aan direct zonlicht.
 • Plaats geen open vlambronnen op MSS.
 • Plaats de MSS niet in slecht geventileerde ruimtes. Laat een luchtspleet van 10 cm of meer. Wanneer u de MSS gebruikt, plaats er dan geen apparaten op, bedek deze niet met een doek of andere voorwerpen die de afkoeling verhinderen.
 • Gebruik geen chemische middelen voor het reinigen. Reinig het alleen met een droge, zachte doek.

4. TECHNISCHE BESCHRIJVING

De SB-2150A soundbar met draadloze subwoofer zorgt voor viraal surroundgeluid. Het apparaat is ontworpen voor het afspelen van muziek en het klinken van games, films etc. De soundbar is voorzien van een
ingebouwde voeding amplifier en toonregeling, compatibel met tv's (ARC) en dvd/cd/mediaspelers. Afstandsbediening is inbegrepen. Heeft ingebouwd LED-display, Bluetooth-module, optische ingang en audiospeler met USB-flash.

bijzondere kenmerken

 • Draadloos koppelen met de subwoofer
 • optische ingang
 • Bluetooth draadloze signaaloverdracht
 • 3D-surroundondersteuning, EQ
 • Muziek afspelen vanaf USB-flush
 • Led scherm
 • remote control
 • Aan de muur monteerbare soundbar
 • HDMI ARC — technologie voor het verzenden van audio van een tv naar een soundbar via een HDMI-kabel

Bedieningselementen soundbar boven en achter

 1. POWER/MODE: aan/uit-knop (lang indrukken); de MSS-modusselectie
 2. BT: Bluetooth-modusselectie; loskoppelen van de Bluetooth-bron (lang indrukken in Bluetooth-modus)
 3. VOL-/ : volume-afnameknop (kort indrukken); vorige track (lang indrukken in Player- en Bluetooth-modus)
 4. Play/Pause-knop (kort indrukken in Player- en Bluetooth-modus)
 5. VOL+/ : volumeverhogingsknop (kort indrukken); volgende track (lang indrukken in Player- en Bluetooth-modus)
 6. USB: poort voor een USB-flashapparaat met МР3 audio files
 7. OPT: optische ingang
 8.  HDMI (ARC): HDMI-ingang
 9. AUX IN: jack om lineaire ingang aan te sluiten
 10. DC IN: voedingskabel aansluiting

                    Afb. 2. Soundbar-bedieningspaneel

remote control

 1. Aanknop
 2.  Geluid uit/aan knop
 3. TREBLE-/+: HF-volumeregeling
 4. BASS-/+: Basniveau omhoog/omlaag.
 5.  +: Volume verhogen knop
 6. : Vorige track in Player- en Bluetooth-modus
 7. : Afspelen/Pauzeren in Speler- en Bluetooth-modus
 8.  -: Volume verlagen knop
 9.  : Volgende nummer in speler- en Bluetooth-modus
 10.  MODUS: Bronselectie
 11.  BT: Bluetooth-modusselectie
 12. AUX: Selectieknop AUX-ingang
 13.  OPT: OPT-invoerselectieknop
 14. EQ: EQ-modusschakelaar (kort indrukken); terug naar standaardinstellingen (lang indrukken)
 15.  3D: 3D-modus
 16.  USB: MP3-spelermodus-inschakelknop (MP3 afspelen) files van een USB-flashapparaat)
 17. HDMI ARC: HDMI ARC-ingangsselectieknop
 18.  : Selectieknop herhaalmodus (in spelermodus)

BATTERIJINSTALLATIE

 • Open het batterijvak aan de achterkant van de afstandsbediening.
 • Plaats de meegeleverde AAA-batterijen (meegeleverd, let op de polariteit).
 • Sluit het batterijvak.

Opmerkingen. Gebruik de RC onder een hoek van maximaal 30° op een afstand van maximaal 7 meter. Richt de afstandsbediening op de infraroodontvanger op de subwoofer. Als de afstandsbediening niet werkt, controleer dan de batterijen of vervang de lege batterijen door nieuwe. Haal de batterijen uit de afstandsbediening als u deze lange tijd (langer dan een week) niet gaat gebruiken.

5. VOORBEREIDING EN WERKING

Installatie van het systeem

 • De soundbar wordt gemonteerd geleverd. Een draadloze subwoofer straalt een niet-directioneel geluid uit en kan dus overal in de kamer worden geplaatst waar de subwoofer het beste zal klinken. Installatie voltooid.
  Let op: Indien nodig kan de soundbar met behulp van de wandmontageset (op soundbar gemonteerd) aan de muur onder het tv-toestel worden gehangen.

MSS сaansluiten en bedienen

De SB-2150A soundbar met draadloze subwoofer kan op vrijwel elke audiobron worden aangesloten: dvd/cd-speler, tv, pc, laptop, enz. (zie aansluitschema in afb. 4).

Om de luidsprekers aan te sluiten op een pc, tv, mobiele apparaten, enz., gebruikt u de mini-jack-signaalkabels om
de mini-jack (meegeleverd).

 • Gebruik een optische kabel (meegeleverd) om het luidsprekersysteem op pc en tv aan te sluiten.
 • Sluit de voedingskabel aan op de voedingsadapter (meegeleverd). Sluit hem vervolgens aan op de DC IN j-aansluiting van de soundbar (zie Afb. 4).
 • Sluit de voedingskabel van de subwoofer aan op het stopcontact.
 • Sluit de voedingsadapter aan op het stopcontact. Het aan/uit-lampje op het bedieningspaneel aan de voorkant gaat branden. Schakel vervolgens de subwoofer in met de POWER-schakelaar (ON-stand) op het achterpaneel van de subwoofer.
 • Om de soundbar in te schakelen, drukt u op knop a op het bedieningspaneel of knop a op de afstandsbediening. Om de soundbar uit te schakelen, drukt u nogmaals op de Standby-modusknop.
 • Bij de eerste keer inschakelen zullen de soundbar en subwoofer automatisch een verbinding met elkaar tot stand brengen. Zodra de verbinding is geïnstalleerd, verandert de LED op het achterpaneel van de subwoofers het licht van onderbroken naar permanent.
 • Selecteer de signaalbron.
 • Pas het hoofdvolume aan met de knoppen e en h op de afstandsbediening.
 • Selecteer de equalizeroptie door op de n-knop op de afstandsbediening te drukken.
 • Denk eraan om na gebruik van de MSS deze uit te schakelen met toets a op de afstandsbediening, schakel de subwoofer uit met de POWER-schakelaar (OFF-stand) op het achterpaneel van de subwoofer en trek de voedingsadapter uit het stopcontact.

                              Afb. 4 · Aansluiting agram

 

Handleiding

Speler modus

 • Het systeem schakelt automatisch over naar de spelermodus als u een USB-flashstation in de sleuf f installeert of de a-knop op het bovenpaneel of de p-knop op de afstandsbediening gebruikt. De geselecteerde modus wordt weergegeven op het LED-display. Het afspelen start automatisch.

Bluetooth-modus

 • Om in deze modus een signaal te verzenden, sluit u het apparaat eerst aan op de signaalbron (zie afb. 6). Selecteer hiervoor de Bluetooth-modus met de b-knop bovenaan de soundbar of de k-knop op de afstandsbediening. De MSS schakelt over naar de zoekmodus, het display a toont «BT».
 • Het is noodzakelijk om de zoekmodus van apparaten met Bluetooth op een signaalbron (telefoon, notebook, smartphone, enz.) te selecteren. «SVEN SB-2150A», massage wordt weergegeven op het scherm waarop aangesloten moet worden*.
 • Als de verbinding tot stand is gebracht, brandt de indicator «BT» continu. Als de verbinding mislukt, brandt de indicator «BT» met tussenpozen. Het is noodzakelijk om het systeem opnieuw te vertalen naar de zoekmodus (uit- en weer inschakelen) **.

Draadloze verbinding tussen Soundbar en Subwoofer

 • Automatiseer de verbinding. Sluit de voedingskabel van de subwoofer aan op het stopcontact. Zet de stroomschakelaar aan. Sluit de voedingsadapter van de soundbar aan op het stopcontact, zet de soundbar aan, het scherm gaat aan. Soundbar en subwoofer worden automatisch gekoppeld. Als het koppelen succesvol is, zal de LED op de achterkant van de subwoofer altijd oplichten.
 • Handmatige aansluiting. Voor de eerste keer is in sommige gevallen de geforceerde subwooferverbinding met de soundbar vereist, houd de «PAIR»-knop op de achterkant van de subwoofer ingedrukt om de LED uit te schakelen. Druk vervolgens nogmaals op de «PAIR»-knop, de LED knippert meerdere keren blauw en wordt rood wanneer aangesloten.

Opmerking. Door de constante ontwikkeling van de software kan de daadwerkelijke MSS-werking afwijken van die beschreven in deze handleiding. De meest recente versie van de handleiding is beschikbaar op www.sven.fi.

* Mogelijk moet u de code «0000» invoeren om sommige modellen apparaten via Bluetooth te verbinden Als het item al is geregistreerd in de apparatenlijst van een bron, dan is de tweede zoekmodus
activering is niet verplicht. Kies de itemnaam «SVEN SB-2150A» en het «connect»-commando op de bron.

6. PROBLEEMOPLOSSING

probleem Veroorzaken Oplossing
Het systeem gaat niet aan. Het systeem is niet aangesloten op een stopcontact. Controleer de verbinding.
De voedingsadapter is niet aangesloten. Sluit de stroomadapter aan.
Geen geluid of het geluid is te zacht. Het volumeniveau is ingesteld op de minimumwaarde. Pas de volumeknop aan.
Onjuist aangesloten audiobron. Sluit de audiobronnen correct aan.
Vervorming van geluid. Grote amplitude van het ingangssignaal. Zet het bronvolume en het MSS-volume lager.
De afstandsbediening werkt niet. De batterij is leeg. Vervang de batterij door een nieuwe.

Als geen van de bovenstaande methoden het probleem kan oplossen, vraag dan professioneel advies aan het dichtstbijzijnde servicecentrum. Probeer het product nooit zelf te repareren.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Parameter, meeteenheid: Waarde
Vermogen, W. 180 (100 + 2 × 40)
soundbar 100
subwoofer 2 × 40
Nominaal stroomverbruik, A  
soundbar 0.03
subwoofer 0.03
Frequentiebereik, Hz  
soundbar 50 - 150
subwoofer 150 - 20 000
Luidsprekerdiameter, mm  
soundbar Ø 46
subwoofer Ø 145
Voltage-voeding, V/Hz ~ 230 / 50
Afmetingen, mm  
soundbar 900 × 70 × 102
subwoofer 200 × 305 × 300
Gewicht (kg 5.6

Opmerkingen. Technische specificaties in deze tabel zijn aanvullende informatie en kunnen geen aanleiding geven tot claims. Technische specificaties en pakketinhoud kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd vanwege de verbetering van de SVEN-productie.

 

 

Lees meer over deze handleiding en download pdf:

Documenten / bronnen

SVEN SB-2150A Soundbar met draadloze subwoofer [pdf] Gebruikershandleiding
SB-2150A, Soundbar met draadloze subwoofer, Draadloze subwoofer, Soundbar
SVEN SB-2150A Soundbar met draadloze subwoofer [pdf] Gebruikershandleiding
SB-2150A Soundbar met draadloze subwoofer, SB-2150A, Soundbar met draadloze subwoofer, draadloze subwoofer, subwoofer
SVEN SB-2150A Soundbar met draadloze subwoofer [pdf] Gebruikershandleiding
SB-2150A Soundbar met draadloze subwoofer, SB-2150A, Soundbar met draadloze subwoofer, draadloze subwoofer, subwoofer, soundbar

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *