SONY-logoDigitale Camera
ZV-1F
Opstartgids

Voorbereidende werkzaamheden

De meegeleverde items controleren

Het getal tussen haakjes geeft het aantal stukjes aan.

 • Camera (1)
 • Oplaadbare accu NP-BX1 (1)
 • USB Type-C®-kabel (1)
 • Windscherm (1) (bevestigd aan de windschermadapter)
 • Windschermadapter (1)
 • Lensdop (1) (bevestigd aan de camera)
 • Opstartgids (deze handleiding) (1)
 • Naslaggids (1)

De accu (bijgeleverd) / geheugenkaart (apart verkrijgbaar) in de camera plaatsen

Open het klepje van de batterij / geheugenkaart en plaats de batterij en een geheugenkaart in de camera. Sluit vervolgens de klep.

SONY ZV 1F digitale camera-

Accu
Zorg ervoor dat de batterij in de juiste richting wijst en plaats deze terwijl u de batterijvergrendeling ingedrukt houdt.
Geheugenkaart
Plaats de geheugenkaart met de gekerfde hoek naar de afbeelding gericht.
Deze camera is compatibel met SD-geheugenkaarten of Memory Stick-media. Raadpleeg de "Helpgids" voor meer informatie over compatibele geheugenkaarten. Wanneer u voor het eerst een geheugenkaart met deze camera gebruikt, moet u de kaart met de camera formatteren om de prestaties van de geheugenkaart te stabiliseren.
Opmerking:

 • Bij het formatteren worden alle gegevens gewist, inclusief beveiligde afbeeldingen. Eenmaal gewist, kunnen deze gegevens niet worden hersteld. Bewaar waardevolle gegevens op een computer enz. voordat u gaat formatteren.

Opladen van de accu

SONY ZV 1F digitale camera-fig1

 1. Zet de stroom uit.
  Als de camera is ingeschakeld, wordt de accu niet opgeladen.
 2. Gebruik een USB Type-C-kabel (meegeleverd) om de USB Type-C-aansluiting van de camera aan te sluiten op een externe voedingsbron, zoals een in de handel verkrijgbare USB-netspanningsadapter of mobiele batterij.
  de lading lamp gaat branden wanneer het opladen begint. Wanneer de lading lamp gaat uit, het opladen is voltooid.

Initiële setup uitvoeren voor de camera
Door de camera en een smartphone te verbinden met de Bluetooth-functie, kunt u de eerste camera-instellingen uitvoeren, zoals datum- en tijdinstellingen vanaf de smartphone. Installeer vooraf de speciale smartphone-applicatie op uw smartphone. Installeer de speciale smartphone-applicatie vanaf het volgende webbladzijde. Werk ook bij naar de nieuwste versie van de applicatie.

SONY -qr2https://www.sony.net/ca/

 1. Druk op de ON / OFF (Power) -knop om de camera in te schakelen.
 2. Selecteer de gewenste taal en dan
  druk op het midden van het besturingswiel.
  • Het privacymeldingsscherm verschijnt. Lees de privacyverklaring inzake biometrie door de link te openen met uw smartphone, enz.
 3. Druk op het midden van het besturingswiel.
 4. Volg de instructies op het camerascherm om uw smartphone te registreren.
  • Start de speciale applicatie op uw smartphone om de camera met uw smartphone te koppelen.
  • Als u ervoor kiest om uw smartphone later te registreren, verschijnt het instellingenscherm voor gebied/datum/tijd.
  • Selecteer MENU → om uw smartphone bij de camera te registreren na de eerste instelling SONY-icoon3(Netwerk) → [Smartphone Connect] → [Smartphone Regist.].
 5. Voer de initiële camera-instelling uit op het scherm van de speciale applicatie.
  • Volg de instructies op het scherm om de volgende items in te stellen.
  – Gebied/Datum/Tijd
  – Automatische uitschakeltemp.
  - Toestelnaam
  U kunt deze instellingen later wijzigen vanuit het cameramenu.

SONY ZV 1F digitale camera-fig2

Schieten en Tactiek

Films opnemen

 1. Druk op de knop Still/Film/S&Q om de filmopnamemodus te selecteren.
  Elke keer dat u op de knop drukt, verandert de opnamemodus in de volgorde van foto-opnamemodus, filmopnamemodus en slow-motion/quick-motion-opnamemodus.
 2. Druk op de MENU-knop en selecteer SONY-icoon4 (Opnemen) → [Opnamemodus] →SONY-icoon4 [ Opnamemodus] → de gewenste opnamemodus.
 3. Druk op de MOVIE (film) -knop om de opname te starten.
 4. Druk nogmaals op de MOVIE (Film)-knop om de opname te stoppen.

SONY ZV 1F digitale camera-fig3

Wenk

 • De functie voor het starten/stoppen van filmopnamen is in de standaardinstellingen toegewezen aan de MOVIE (Film)-knop. Zelfs zonder in stap 1 van opnamemodus te wisselen, kunt u filmopname starten vanuit de opnamemodus voor stilstaande beelden door op de MOVIE (Film)-knop te drukken.

Het windscherm gebruiken (meegeleverd)
Gebruik het windscherm om windruis te verminderen dat wordt opgepikt door de interne microfoon tijdens het opnemen van een film. Bevestig het windscherm aan de accessoireschoen.

SONY ZV 1F digitale camera-fig4

Stilstaande beelden opnemen

 1. Druk op de knop Still/Film/S&Q om de opnamemodus voor stilstaande beelden te selecteren. Elke keer dat u op de knop drukt, verandert de opnamestand in de volgorde opnamestand voor stilstaande beelden, filmopnamestand en opnamestand voor slow motion/quick motion.
 2. Druk op de MENU-knop en selecteer SONY-icoon5 (Opnemen) → [Opnamemodus] → SONY-icoon5[ Opnamemodus] →de gewenste opnamemodus.
 3. Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen.
 4. Druk de ontspanknop helemaal in.

SONY ZV 1F digitale camera-fig5

ViewING

 1. Druk op de SONY-icoon6 (Weergave) -knop om over te schakelen naar de afspeelmodus.
 2. Selecteer een afbeelding met het besturingswiel.
  U kunt naar de vorige afbeelding / volgende afbeelding gaan door op de linker- / rechterkant van het besturingswiel te drukken.
  Om een ​​film af te spelen, drukt u op de middelste knop op het besturingswiel.

SONY ZV 1F digitale camera-fig6

Over de speciale smartphone-applicatie
Door de speciale smartphone-applicatie te gebruiken, kunt u beelden overzetten naar de smartphone en view afbeeldingen die op de camera zijn opgeslagen op de smartphone. Om de speciale applicatie te gebruiken, moet u de camera koppelen met uw smartphone. Raadpleeg de volgende Helpgids voor meer informatie over de koppelingsmethode (Web handmatig) URL:

SONY -qr3https://rd1.sony.net/help/dc/2210_pairing/h_zz/

Opmerking:

 • De naam, bedieningsmethode, schermweergave, enz. van de speciale toepassing kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van toekomstige versie-upgrades.

Opmerkingen over gebruik

Raadpleeg ook "Voorzorgsmaatregelen" in de "Helpgids".
Opmerkingen over het omgaan met het product

 • Deze camera is stof- en vochtbestendig, maar niet waterdicht of stofdicht.
 • Stel de lens niet bloot aan een sterke lichtbron, zoals zonlicht. Vanwege de verdichtingsfunctie van de lens kan dit rook, brand of een storing in de camerabehuizing of de lens veroorzaken. Als u de camera moet blootstellen aan een lichtbron zoals zonlicht, bevestigt u de lensdop op de lens.
 • Als zonlicht of ander sterk licht de camera binnenvalt via de lens, kan dit scherpstellen in de camera en rook of brand veroorzaken. Bevestig de lensdop wanneer u de camera opbergt. Houd bij het fotograferen met tegenlicht de zon voldoende ver weg van de hoek van view. Zelfs als het iets verwijderd is van de hoek van view, kan er nog steeds rook of vuur ontstaan.
 • Stel de lens niet rechtstreeks bloot aan stralen zoals laserstralen. Dat kan de beeldsensor beschadigen en een storing in de camera veroorzaken.
 • Deze camera (inclusief accessoires) heeft magneet (en) die de werking van pacemakers, programmeerbare shuntkleppen voor hydrocephalusbehandeling of andere medische apparaten kunnen verstoren. Plaats deze camera niet dicht bij personen die dergelijke medische apparaten gebruiken. Raadpleeg uw arts voordat u deze camera gebruikt als u een dergelijk medisch apparaat gebruikt.
 • Deze camera is voorzien van een magnetische sensor. Als de camera te dicht bij een magneet of een apparaat met een interne magneet wordt geplaatst, kan de camera worden ingeschakeld. Zorg ervoor dat u de camera niet in de buurt van magnetische apparaten plaatst.
 • Verhoog het volume geleidelijk. Plotselinge harde geluiden kunnen uw oren beschadigen.
 • Laat de camera, de meegeleverde accessoires of geheugenkaarten niet achter binnen het bereik van kleine kinderen.
  Ze kunnen per ongeluk worden ingeslikt. Als dit gebeurt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Opmerkingen over de monitor

 • De monitor is vervaardigd met behulp van uiterst nauwkeurige technologie en meer dan 99.99% van de pixels is operationeel voor effectief gebruik. Er kunnen echter enkele kleine zwarte puntjes en/of heldere puntjes (wit, rood, blauw of groen van kleur) constant op de monitor verschijnen. Dit zijn onvolkomenheden als gevolg van het fabricageproces en hebben geen enkele invloed op de opgenomen beelden.
 • Als de monitor beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de camera. De beschadigde onderdelen kunnen uw handen, gezicht enz. beschadigen.

Opmerkingen over continu-opnamen
Wanneer u continu foto's maakt, kan de monitor knipperen tussen het opnamescherm en een zwart scherm. Als u in deze situatie naar het scherm blijft kijken, kunt u ongemakkelijke symptomen ervaren, zoals een gevoel van onwel zijn. Als u ongemakkelijke symptomen ervaart, stop dan met het gebruik van de camera en raadpleeg indien nodig uw arts.
Opmerkingen over langdurig opnemen of opnemen van 4K-films

 • Afhankelijk van de temperatuur van de camera en de batterij, is het mogelijk dat de camera geen films meer kan opnemen of dat de camera automatisch wordt uitgeschakeld om de camera te beschermen. Er wordt een bericht op het scherm weergegeven voordat de stroom wordt uitgeschakeld of u geen films meer kunt opnemen. Laat in dat geval de camera uitgeschakeld en wacht tot de temperatuur van de camera en de batterij is gedaald. Als u de camera inschakelt zonder de camera en de batterij voldoende te laten afkoelen, wordt de camera mogelijk weer uitgeschakeld of kunt u nog steeds geen films opnemen.
 • De camerabehuizing en de batterij kunnen bij gebruik warm worden - dit is normaal.
 • Als hetzelfde deel van uw huid de camera gedurende een lange periode aanraakt terwijl u de camera gebruikt, kan dit, zelfs als de camera niet heet aanvoelt, symptomen van brandwonden bij lage temperatuur veroorzaken, zoals roodheid of blaarvorming. Besteed speciale aandacht in de volgende situaties en gebruik een statief enz.
  - Bij gebruik van de camera in een omgeving met hoge temperaturen
  - Wanneer iemand met een slechte bloedsomloop of een verminderd huidgevoel de camera gebruikt
  - Bij gebruik van de camera met [Auto Power OFF Temp.] Ingesteld op [Hoog]

Opmerkingen over het gebruik van een statief
Gebruik een statief met een schroef die minder dan 5.5 mm (7/32 inch) lang is. Anders kunt u de camera niet stevig vastzetten en kan de camera beschadigd raken.
Sony-accessoires
Het gebruik van dit apparaat met producten van andere fabrikanten kan de prestaties beïnvloeden, wat kan leiden tot ongevallen of defecten.
Waarschuwing over auteursrechten
Televisieprogramma's, films, videobanden en ander materiaal zijn mogelijk beschermd door auteursrechten. Het zonder toestemming opnemen van dergelijk materiaal kan in strijd zijn met de bepalingen van de copyrightwetten.
Opmerkingen over locatie-informatie
Als u stilstaande beelden of films die met deze camera zijn gemaakt, uploadt en deelt op het internet terwijl de locatie-informatie is gekoppeld aan de speciale smartphone-applicatie, kunt u per ongeluk de locatie-informatie aan een derde partij bekendmaken. Om te voorkomen dat derden uw locatie-informatie verkrijgen, deactiveert u de functie [Locatie-informatiekoppeling] van de speciale applicatie.
Opmerkingen over het weggooien of overdragen van dit product aan anderen
Voordat u dit product weggooit of aan anderen overdraagt, moet u de volgende handeling uitvoeren om persoonlijke informatie te beschermen.
• Selecteer [Instelling resetten] → [Initialiseren].
Opmerkingen over het weggooien of overdragen van een geheugenkaart aan anderen
Als u [Formatteren] of [Verwijderen] uitvoert op de camera of een computer, worden de gegevens op de geheugenkaart mogelijk niet volledig verwijderd. Voordat u een geheugenkaart aan anderen overdraagt, raden we u aan de gegevens volledig te verwijderen met software voor het verwijderen van gegevens. Als u een geheugenkaart weggooit, raden we u aan deze fysiek te vernietigen.
Opmerking over netwerkfuncties
Wanneer u netwerkfuncties gebruikt, kunnen onbedoelde derden op het netwerk toegang krijgen tot de camera, afhankelijk van de gebruiksomgeving. bijvoorbeeldampIn netwerkomgevingen waarop een ander netwerkapparaat is aangesloten of zonder toestemming verbinding kan maken, kan onbevoegde toegang tot de camera plaatsvinden. Sony is niet verantwoordelijk voor verlies of schade veroorzaakt door verbinding met dergelijke netwerkomgevingen.
Hoe u draadloze netwerkfuncties (Wi-Fi, enz.) Tijdelijk kunt uitschakelen
Wanneer u aan boord van een vliegtuig enz. Gaat, kunt u alle draadloze netwerkfuncties tijdelijk uitschakelen met [Vliegtuigmodus].

Voor klanten in de VS en Canada
Dit apparaat voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving en aan de FCC-richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequenties (RF). Deze apparatuur heeft zeer lage niveaus van RF-energie die geacht wordt te voldoen zonder het testen van de specifieke absorptiesnelheid (SAR).
Het beschikbare wetenschappelijke bewijs toont niet aan dat er gezondheidsproblemen worden geassocieerd met het gebruik van draadloze apparaten met laag vermogen. Er is echter geen bewijs dat deze draadloze apparaten met laag vermogen absoluut veilig zijn. Laag vermogen Draadloze apparaten zenden tijdens het gebruik lage niveaus van radiofrequentie-energie (RF) uit in het microgolfbereik. Terwijl hoge RF-niveaus gezondheidseffecten kunnen veroorzaken (door weefsel te verwarmen), veroorzaakt blootstelling aan lage RF-niveaus die geen verwarmingseffecten veroorzaken geen nadelige gezondheidseffecten. Veel onderzoeken naar lage RF-blootstellingen hebben geen biologische effecten gevonden. Sommige onderzoeken hebben gesuggereerd dat er biologische effecten kunnen optreden, maar dergelijke bevindingen zijn niet bevestigd door aanvullend onderzoek. Deze apparatuur is getest en voldoet aan de ISED-limieten voor blootstelling aan straling die zijn opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving en voldoet aan RSS-102 van de ISED-regels voor blootstelling aan radiofrequentie (RF).

Voor klanten in de VS.
Voor vragen over uw product of voor het dichtstbijzijnde Sony Service Center, belt u 1-800-222SONY (7669) .
Verklaring van conformiteit van de leverancier
Handelsnaam: SONY
Model: WW145753
Verantwoordelijke partij: Sony Electronics Inc.
Adres: 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 VS.
Telefoonnummer: 858-942-2230
Voor klanten in Europa

IEEE802.11b / g / n 2 400 MHz < 60 mW EIRP
Bluetooth 2 400 MHz < 10 mW EIRP

Hierbij verklaart Sony Corporation dat deze apparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.compliance.sony.eu
Hierbij verklaart Sony Corporation dat deze apparatuur voldoet aan de relevante wettelijke vereisten in het VK.
De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://compliance.sony.co.uk

Voor klanten in Indonesië

IEEE802.11b / g / n 2 400 MHz
Bluetooth 2 400 MHz

Specificaties

camera
[Systeem]
Cameratype: digitale camera
[Beeldsensor]
Beeldformaat: 13.2 mm × 8.8 mm (type 1.0),
CMOS-beeldsensor
Effectief aantal pixels van camera:
Ca. 20 pixels
Totaal aantal pixels van camera:
Ca. 21 pixels
[Toezicht houden op]
7.5 cm (type 3.0) TFT-drive, aanraakscherm
[Algemeen]
Nominale ingang: 3.6 V EGO ST1400E ST 56 Volt Lithium Ion draadloze draadtrimmer - Icon 6, 1.5 W
Werktemperatuur:
0 ° C tot 40 ° C (32 ° F tot 104 ° F)
Bewaar temperatuur:
–20 °C tot 55 °C (–4 °F tot 131 ​​°F)
Afmetingen (B / H / D) (circa):
105.5 × 60.0 × 46.4 mm
(4 1/4 × 2 3/8 × 1 7/8 in.)
Massa (ongeveer): 256 g (9.1 oz)
(inclusief batterijpakket, SD-kaart)
[Draadloze LAN]
Ondersteund formaat: IEEE 802.11 b / g / n
Frequentieband: 2.4 GHz
Beveiliging: WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK
Verbindingsmethode:
Wi-Fi Protected Setup ™ (WPS) / Handmatig
Toegangsmethode: Infrastructuurmodus
Oplaadbare batterij NP-BX1
nominale voltage: 3.6 VEGO ST1400E ST 56 Volt Lithium Ion draadloze draadtrimmer - Icon 6
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Handelsmerken

 • USB Type-C® en USB-C® zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.
 •  Wi-Fi, het Wi-Fi-logo en Wi-Fi Protected Setup zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
 • Het woordmerk Bluetooth® en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Sony Group Corporation en haar dochterondernemingen is onder licentie.
 • QR-code is een handelsmerk van Denso Wave Inc.
 • Bovendien zijn de systeem- en productnamen die in deze handleiding worden gebruikt, in het algemeen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke ontwikkelaars of fabrikanten. Het is echter mogelijk dat de markeringen ™ of ® niet in alle gevallen in deze handleiding worden gebruikt.

SONY -qr4https://www.sony.net/SonyInfo/Support/

Aanvullende informatie over dit product en antwoorden op veelgestelde vragen zijn te vinden bij onze Klantenservice Website.

https://www.sony.net/

We gebruiken milieubewuste verpakkingsmaterialen
Voor de camera en meegeleverde accessoires is gebruik gemaakt van milieubewuste verpakkingsmaterialen.
Let op het volgende vanwege de kenmerken van de verpakkingsmaterialen.

 • Poeder enz. van het verpakkingsmateriaal kan aan de camera of meegeleverde accessoires hechten. Verwijder het in dat geval voor gebruik met een in de handel verkrijgbare blazer of met schoonmaakpapier.
 • De verpakkingsmaterialen zullen bij continu gebruik verslechteren. Wees voorzichtig wanneer u het product aan de verpakking draagt.

Over de handleiding voor deze camera

"Helpgids" (Web handmatig)
SONY-icoon1SONY -qr
https://rd1.sony.net/help/dc/2210/h_zz/
SONY-icoon2 ZV-1F Helpgids

Deze handleiding beschrijft de noodzakelijke voorbereidingen om het product te gaan gebruiken, basishandelingen, enz. Raadpleeg de "Helpgids" (web handleiding).

Op zoek naar waardevolle informatie, zoals essentiële punten bij het fotograferen
Deze website introduceert handige functies, gebruikswijzen en instellingsexamples.
Verwijs naar de website wanneer u uw camera instelt.

SONY -qr1

Zelfstudies
https://www.sony.net/tutorial/dc/zv1f/

SONY-logo5-041-855-11(1)
SONY -pictogram

Documenten / bronnen

SONY ZV-1F digitale camera [pdf] Gebruikershandleiding
ZV-1F digitale camera, ZV-1F, digitale camera, camera

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *