siemens-logo

SN13EW78CS Vaatwasser
GebruikershandleidingSIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser

Lees voor het eerste gebruik de gebruiksaanwijzing en de daarin opgenomen veiligheidsinformatie.

Home Connect instellen

Tip: Verbind uw apparaat met een mobiel apparaat. Met de Home Connect app verander je alle instellingen gemakkelijk.

 1. Installeer de Home Connect app op je mobiele apparaat en volg de instructies.SIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser - app
 2. Scan de QR-code met de Home Connect app.SIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser - qr-codehttps://qr.home-connect.com/?aG9tZWNvbm5lY3Q6Ly9vcGVuUGFpcmluZz9wc2V1ZG9WaWI9U00wMSZjaWQ9cGFpcmluZ19oY19hbGxfbWRhfn5mbHllcn5kaXNod2FzaGVyfnFyY29kZX5RdWljazExLjIx

Overview instellingen voor waterhardheid

U kunt een over vindenview van de waterhardheidswaarden die hier kunnen worden geselecteerd.
Een tabel met landspecifieke eenheden vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Hardheidsbereik: mmol / l Niveau LED EEN LED B LED C
Soft /Pastel 0 - 1.1 0 SIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser - icoon SIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser - icoon SIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser - icoon
Midden 1.2 - 2.9 1 SIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser - icon1 SIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser - icoon SIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser - icoon
Hard 3.0 - 3.7 2 SIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser - icon1 SIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser - icon1 SIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser - icoon
Hard 3.8 - 6.2 3 SIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser - icon1 SIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser - icon1 SIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser - icon1

SIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser - afb

Het wateronthardingssysteem instellen

 1. MediaNINJA SP101UK Foodi Flip Mini Oven - icoon 8 .
 2. Druk 3 seconden op om de apparaatinstellingen te openen.
  SIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser - icon7 knippert.
 3. Druk herhaaldelijk op totdat de juiste waterhardheid is ingesteld. 0, 1, 2 of 3 LED's zullen overeenkomstig oplichten.
 4. Druk 3 seconden op om de instellingen op te slaan.

SIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser - fig1

Programma's

De programmagegevens zijn in het laboratorium gemeten volgens de Europese norm EN 60436. De verbruikscijfers zijn afhankelijk van het gekozen programma en de geselecteerde extra functie.
De looptijd verandert als het glansspoelsysteem wordt uitgeschakeld of als glansspoelmiddel moet worden toegevoegd.

programma

1)Duur [u:min]
2)Energie [kWh]
3)Water [ik]

SIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser - icon2Intensief 70 °

1)2:05 -2:15
2)1.300 -1.400
3)11.5 – 13.5

automobiel
Auto 45-65 °

1)1:40 – 2:45
2)0.900 – 1.500
3)7.0- 15.5


Eco
Eco
50 °

1)4:35
2) 0.736
3) 10.

SIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser - icon3Stilte 501

1) 4 uur
2) 1.050
3) 112

SIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser - icon4Snelheid 65°

1)1:00
2) 1.300
3) 11.

SIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser - icon5Machine zorg

1) 2 uur
2) 1.350
3) 15.

SIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser - icon6Favoriete

1)0:15-0:15
2) 0.050-0.050
3) 4.0- 4.0

1 Geschikt programma om 's nachts te lopen: het duurt langer, maar is extreem stil.

Hoe u uw apparaat gebruikt?

 1. Laad het servies.
  Maak alleen schoon serviesgoed dat geschikt is voor de vaatwasser. Verwijder grote voedselresten van het servies. Controleer of de sproeiarmen vrij kunnen draaien.
 2. Wasmiddel toevoegen.
 3. Schakel het apparaat in
 4. Selecteer het programma.
 5. Start het programma Start .
 6. Verwijder het servies aan het einde van het programma.
 7. Om het programma te annuleren, houdt u ca. 4 seconden. Het programma wordt afgebroken en eindigt na ca. 1 minuut.

Filters reinigen

 1. Controleer na elke wasbeurt de filters op resten.
 2. Draai het grove filter linksom en verwijder het filtersysteem.SIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser - fig2
 3. Trek het microfilter naar beneden om het te verwijderen.SIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser - fig3
 4. Druk de vergrendelingspallen samen en til het grove filter eruit 2 .SIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser - fig4
 5. Reinig de filterelementen onder stromend water.
 6. Zet het filtersysteem weer in elkaar.
 7. Plaats het filtersysteem in het apparaat en draai het grove filter met de klok mee. Zorg ervoor dat de pijlmarkeringen overeenkomen.

Sproeiarmen reinigen

 1. Schroef de bovenste sproeiarm los en trek deze naar beneden om te verwijderen.SIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser - fig5
 2. Trek de onderste sproeiarm omhoog om deze te verwijderen.SIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser - fig6
 3. Controleer de uitstroomopeningen op de sproeiarmen onder stromend water op verstoppingen en verwijder eventuele vreemde voorwerpen.
 4. Plaats de onderste sproeiarm.
  SALEEY SFF12DP 230V 12 Inch Bureau en Voetstuk Ventilator - icon 3 De sproeiarm klikt vast.
 5. Plaats de bovenste sproeiarm en schroef deze stevig vast.

Reinig de afvalwaterpomp

 1. Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet.
 2. Verwijder het filtersysteem.
 3. Schep eventueel water eruit.
 4. Wrik het pompdeksel los met een lepel en pak het bij het dwarsstuk vast.SIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser - fig7
 5. Til het pompdeksel schuin naar binnen en verwijder het.
 6. Verwijder voedselresten en vreemde voorwerpen in de buurt van de waaier.
 7. Plaats het pompdeksel 1 en druk naar beneden2 .
  SALEEY SFF12DP 230V 12 Inch Bureau en Voetstuk Ventilator - icon 3Het pompdeksel klikt op zijn plaats.SIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser - fig8
 8. Installeer het filtersysteem.

Probleem oplossen

Fout Oorzaak en probleemoplossing
Display voor watertoevoer brandt De toevoerslang is geknikt.
▶ Monteer de toevoerslang zonder knikken.
Waterkraan is dichtgedraaid.
▶ Draai de waterkraan open.
De waterkraan zit vast of is dichtgeklemd.
▶ Draai de waterkraan open.
De filters in de wateraansluiting van de toevoer of Aqua Stop slang zijn verstopt.
1. Schakel het apparaat uit.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Draai de waterkraan dicht.
4. Schroef de wateraansluiting los.
5. Verwijder het filter van de toevoerslang
SIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser - fig96. Maak het filter schoon.
7. Plaats het filter weer in de toevoerslang.
8. Schroef de wateraansluiting weer vast.
9. Controleer de wateraansluiting op lekkage.
10.Herstel de voeding.
11.Schakel het apparaat in.
Display voor watertoevoer brandt Afvoerslang is verstopt of geknikt.
1. Plaats de afvalwaterslang terug zonder knikken.
2. Verwijder resten.
Sifonaansluiting is nog verzegeld.
▶ Controleer de aansluiting op de sifon en open deze indien nodig.
Kap van de vuilwaterpomp zit los.
▶ Zet het deksel van de afvalwaterpomp vast zodat deze vastklikt.
Voedselresten op tafelgerei. Het serviesgoed staat te dicht bij elkaar of de mand is te vol.
1. Zet het serviesgoed klaar met voldoende ruimte ertussen.
De sproeistralen moeten de oppervlakken van het serviesgoed bereiken.
2. Vermijd contactpunten.
De rotatie van de sproeiarm is geblokkeerd.
▶ Zet het servies zo neer dat het de draaiing van de sproeiarm niet belemmert.
De sproeiers van de sproeiarm zijn verstopt.
▶ Reinig de sproeiarmen.
Filters zijn vervuild.
▶ Reinig de filters.
Filters zijn verkeerd geplaatst en / of niet ingeschakeld.
1. Plaats de filters op de juiste manier.
2. Schakel de filters in.
Voedselresten op tafelgerei. Wasprogramma te zwak gekozen.
▶ Kies een intensiever wasprogramma.
Er zijn verwijderbare strepen aanwezig op glazen, glaswerk met een metaalachtig uiterlijk en
bestek.
De te doseren hoeveelheid glansmiddel is te hoog ingesteld.
▶ Zet het glansspoelmiddelsysteem op een lagere stand.
Er is geen glansmiddel toegevoegd.
▶ Voeg glansspoelmiddel toe.
Roestplekken op bestek. Bestek is niet voldoende roestbestendig. Mesbladen worden vaak ernstiger aangetast.
▶ Gebruik roestbestendig servies.
Bestek kan ook roesten als het samen met roestende voorwerpen wordt gewassen.
▶ Was geen roestende voorwerpen.
Er zitten wasmiddelresten in het wasmiddel
dispenser of de tablettenopvangbak.
De sproeiarmen waren geblokkeerd door serviesgoed, zodat het wasmiddel niet werd uitgespoeld.
▶ Controleer of de sproeiarmen niet geblokkeerd zijn en vrij kunnen draaien.
Alle LED's branden of knipperen of het spoelprogramma loopt niet verder. Elektronica heeft een storing gedetecteerd.
▶ Houd de hoofdschakelaarknop ca. 4 seconden.
Het apparaat wordt gereset en opnieuw gestart.

siemens-logoSIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser - BARCODE

Documenten / bronnen

SIEMENS SN13EW78CS Vaatwasser [pdf] Gebruikershandleiding
SN13EW78CS Vaatwasser, SN13EW78CS, Vaatwasser

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *