SHENZHEN-logo

SHENZHEN FT0310MK afstandsbediening zender

SHENZHEN FT0310MK afstandsbediening zender

Bedieningsinstructies

SHENZHEN FT0310MK Afstandsbediening Zender 1

 1. UIT de ventilator
  1. Als de ventilator aan staat, drukt u op deze knop om de ventilator uit te schakelen.
 2. Snelheid van de ventilator (1~6 niveau)
  • Het aantal weergegeven indicatoren komt overeen met de huidige ventilatorstand.
  • De laagste versnelling is de 1e versnelling en de hoogste versnelling is de 6e versnelling.
 3. Richting van de ventilator
  • Druk op de toets om de draairichting van de ventilator te veranderen.
 4. Lichtbesturing
  • Druk op de bovenste en onderste knoppen om de functies van het in- en uitschakelen van verlichting, het wijzigen van kleuren en het aanpassen van de helderheid van verlichting te bedienen.
 5. De zender gebruikt 2 stuks 1.5V AAA-batterijen, installeer de batterij correct.

Gebruik voorzorgsmaatregelen

 1. Wanneer u op de toets van de zender drukt, gaat de LED-indicator niet aan, inspecteer de batterij-installatie.
 2. Wanneer u op de toets van de zender drukt, knippert de LED-indicator, wat betekent dat de batterij bijna leeg istage, vervang een nieuwe.
 3. Trek de batterij uit de zender als u deze lange tijd niet gebruikt.

FCC-instructies

Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als het product schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de scheiding tussen het product en de ontvanger.
 • Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
(2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Waarschuwing: Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken.

IC Voorzichtigheid:
RSS-Gen Nummer 5 “&” RSS-Gen nummer 5

Dit apparaat bevat van vergunning vrijgestelde zender (s) / ontvanger (s) die voldoen aan de vergunningvrije RSS (s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

 1. Dit apparaat mag geen storing veroorzaken.
 2. Dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Verklaring over RF-blootstelling:
De apparatuur voldoet aan de IC-stralingsblootstellingslimiet die is opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving.

Documenten / bronnen

SHENZHEN FT0310MK afstandsbediening zender [pdf] Gebruikershandleiding
FT0310MK, 2ABUP-FT0310MK, 2ABUPFT0310MK, FT0310MK afstandsbedieningszender, FT0310MK, afstandsbedieningszender, besturingszender, zender

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *