Shark LA400 Series Lift-Around Draagbare Stofzuiger Gebruikershandleiding

Shark LA400-serie draagbare stofzuiger

MODEL: LA400
HANDLEIDING VOOR DE EIGENAAR

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Alleen voor huishoudelijk gebruik

BIJ GEBRUIK VAN EEN ELEKTRISCH APPARAAT, MOETEN ALTIJD BASISVOORZORGSMAATREGELEN IN ACHT WORDEN GENOMEN, MET INBEGRIP VAN HET VOLGENDE:

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U UW SHARK® LIFT-AROUND™-CANISTER-VACUUM GEBRUIKT.

GEPOLARISEERDE STEKKER:

Om het risico op elektrische schokken te verminderen, heeft dit apparaat een gepolariseerde stekker (het ene blad is breder dan het andere). Om veiligheidsredenen past deze stekker maar op één manier in een gepolariseerd stopcontact. Als de stekker niet volledig in het stopcontact past, draai de stekker dan om. Als het nog steeds niet past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. Forceer het stopcontact NIET of probeer het niet aan te passen.

GEPOLARISEERDE STEKKER

WAARSCHUWING: Om het risico op elektrische schokken of letsel te verminderen, niet buitenshuis of op natte oppervlakken gebruiken.

WAARSCHUWING:
OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF LETSEL TE VERMINDEREN:

ALGEMENE ELEKTRISCHE VEILIGHEID:

1. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt en voor onderhoud.
2. Gebruik de stofzuiger NIET met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Dit apparaat heeft geen onderdelen die onderhouden kunnen worden. Als het apparaat niet naar behoren werkt, is gevallen, beschadigd, buiten heeft gestaan ​​of in het water is gevallen, dient u het terug te sturen naar EURO-PRO Operating LLC voor onderzoek, reparatie of afstelling.
3. Trek of draag de stofzuiger NIET aan het snoer.
4. Haal de stekker NIET uit het stopcontact door aan het snoer te trekken; om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast, niet het snoer.
5. Raak de stekker of het apparaat NIET aan met natte handen.
6. Laat de stofzuiger NIET over het netsnoer lopen.
7. Gebruik het snoer NIET als handvat.
8. Sluit GEEN deur op het snoer.
9. Trek het snoer NIET om scherpe hoeken. Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
10. Laat het apparaat NIET aangesloten achter wanneer het niet in gebruik is.
11. Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.
12. Schakel alle bedieningselementen uit voordat u de stofzuiger aansluit of loskoppelt.
13. Schakel dit apparaat altijd uit voordat u accessoires bevestigt of verwijdert.

ALGEMEEN GEBRUIK:

1. Gebruik alleen zoals beschreven in deze handleiding.
2. Plaats GEEN voorwerpen in openingen. NIET gebruiken met een geblokkeerde opening; vrij houden van stof, pluisjes, haar en alles wat de luchtstroom kan verminderen.
3. Houd uw werkgebied goed verlicht.
4. Plaats de stofzuiger NIET op onstabiele oppervlakken zoals stoelen of tafels.
5. Laat jonge kinderen de stofzuiger NIET bedienen of als speelgoed gebruiken. Oplettendheid is geboden bij gebruik door of in de buurt van kinderen.
6. Gebruik de stofzuiger NIET als deze is gevallen, beschadigd, buiten heeft gestaan ​​of is ondergedompeld in water. Retourneer naar EURO-PRO Operating LLC voor onderzoek, reparatie of aanpassing.
7. NIET gebruiken zonder geplaatste stofbak en/of filters.

SLANGBEVESTIGINGEN:

1. NIET gebruiken als de luchtstroom beperkt is; als de luchtkanalen, de slang of de accessoires verstopt raken, zet u de stofzuiger uit. Verwijder alle obstakels voordat u het apparaat inschakelt
eenheid opnieuw.
2. Houd het uiteinde van de slang en de openingen voor accessoires uit de buurt van gezicht en lichaam.
3. Houd reinigingsgereedschap en slangaanzuigopeningen uit de buurt van haar, gezicht, vingers, onbedekte voeten of losse kleding.
4. Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen hulpstukken.

ALGEMENE SCHOONMAAK:

1. Pak GEEN grote voorwerpen op.
2. Raap GEEN harde of scherpe voorwerpen op zoals glas, spijkers, schroeven of munten die de stofzuiger zouden kunnen beschadigen.
3. Raap GEEN rokende of brandende voorwerpen zoals hete kolen, sigarettenpeuken, lucifers of hete as op.
4. Zuig GEEN ontvlambare of brandbare materialen zoals aanstekervloeistof, benzine of kerosine op en gebruik geen stofzuiger in gebieden waar deze aanwezig kunnen zijn.
5. Zuig GEEN giftige oplossingen zoals chloorbleekmiddel, ammoniak of ontstopper op.
6. NIET gebruiken in een afgesloten ruimte waar dampen aanwezig zijn van verf, verfverdunner, mottenwerende middelen, brandbaar stof of andere explosieve of giftige stoffen.
7. Zuig GEEN vloeistoffen op.
8. Dompel de stofzuiger NIET onder in water of andere vloeistoffen.
9. NIET buitenshuis of op natte oppervlakken gebruiken; alleen gebruiken op droge oppervlakken.
10. Wees extra voorzichtig bij het schoonmaken van trappen.

STOFKOP/FILTERS/ACCESSOIRES:

Voordat u de stofzuiger inschakelt:

1. Zorg ervoor dat alle filters grondig droog zijn na de routinematige reiniging.
2. Zorg ervoor dat de stofbak en alle filters op hun plaats zitten na routineonderhoud.
3. Zorg ervoor dat accessoires vrij zijn van blokkades.
4. Gebruik alleen filters en accessoires geleverd door EURO-PRO Operating LLC. [Als u dit niet doet, vervalt de garantie.]

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Deze handleiding behandelt modelnummers:
LA400 40

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage: 120V., 60Hz
Wattage: 550 W.
Amps: 4.6 A

Dank u voor uw aankoop van de Shark® Lift-Around™ Canister Vac.

Ermee beginnen

Ermee beginnen

EERST MOET JE WETEN WAT ER IN DE DOOS ZIT DIE JE NET GEOPEND hebt:

A. Lift-Around™-stofzuiger
B. Verwijderbare gereedschapswagen
C. Buscaddy
D. Krachtborstel
E. Bekledingsborstel
F. Spleetzuigmond
G. Afstofborstel
H. Mondstuk voor kale vloeren

Gebruik de Shark® Lift-Around™-stofzuiger als stand-alone stofzuiger voor het plaatselijk reinigen van kleine oppervlakken en grote hopen vuil, of met de flexibele slang en schoonmaakhulpmiddelen voor het reinigen van boven de vloer.

I. Flexibele slang
J. Handgreep vloerset
K. Telescopische buis
L. Schouderriem

NOTITIE: Schakel altijd de stroom uit voordat u accessoires bevestigt of verwijdert.

UITNEEMBARE GEREEDSCHAPSCADDY (B)
Speciaal ontworpen voor de spleetzuigmond, stofborstel en meubelborstel voor snelle toegang tot gereedschap bij het stofzuigen en schoonmaken in en om het huis.

BUSJE CADDY (C)
Speciaal ontworpen om de Shark® Lift-Around™ vast te houden en om te bouwen tot een sledestofzuiger.

KRACHTBORSTEL (D)
Dit kleine accessoire heeft een luchtaangedreven borstelrol voor het reinigen van bekleding, haren van huisdieren en zelfs auto-interieurs.

BEKLEDING BORSTEL (E)
Dit unieke hulpmiddel is ontwikkeld voor het snel en eenvoudig verwijderen van haren van huisdieren uit bekleding.

SPLEETGEREEDSCHAP (F)
Reik diep in nauwe ruimtes en maak schoon tussen kussens, onder radiatoren en plinten en in moeilijk bereikbare spleten en hoeken.

STOFBORSTEL (G)
Stof planken, lamp tinten, jaloezieën, boeken, meubels en andere huishoudelijke artikelen.

Kale vloer MONDSTUK (H)
Krachtige reiniging op kale vloeren.

FLEXIBELE SLANG (I)
Met het juiste schoonmaakhulpstuk en de flexibele slang kunt u uw bereik uitbreiden naar moeilijk schoon te maken plekken.

NOTITIE: Gebruik de flexibele slang zonder accessoires voor het opruimen van grote verontreinigingen.

VLOERKIT HANDGREEP (J)
Ontworpen voor gemakkelijke wendbaarheid en moeiteloos draaien.

TELESCOPISCHE BUIS (K)
Breid uw bereik uit en pas het verder aan in moeilijk schoon te maken gebieden.

SCHOUDERBAND (L)
Gespecialiseerd ontwerp om het dragen van de Canister Vac gemakkelijk te maken. De afneembare schouderriem is ergonomisch en verdeelt het gewicht gemakkelijk over de schouder.

Hoe te gebruiken

Hoe te gebruiken

MONTEREN VAN DE LIFT-AROUND™-CANISTER VAC

1. Steek het uiteinde van de flexibele slang in de connector aan de voorkant van de Lift-Around™-stofzuiger. (figuur 1)
2. Plaats de verwijderbare gereedschapshouder op de achterkant van de opvangstofzuiger. (fig. 2) Om de gereedschapswagen te verwijderen, houdt u de stofzuiger bij het handvat vast, trekt u hem iets aan de rechterkant naar buiten en verwijdert u hem vervolgens van de stofzuiger. (afb. 3)
3. Steek de spleetzuigmond, stofborstel, bekledingsborstel of elektrische borstel in de openingen op de gereedschapswagen. (afb. 4)

4. Bevestig de schouderriem aan de haken op het handvat van de Canister Vac. (afb. 5)
5. Leeg de stofbak na het schoonmaken en periodiek tijdens het schoonmaken wanneer deze vol lijkt. (Zie het gedeelte "Onderhoud" voor instructies.)

CANISTER-MODUS

CANISTER-MODUS

GEBRUIK IN CANISTER-MODUS
6. Plaats de slang in de slangenhouder. (afb. 6)
7. Plaats het apparaat over de caddy en druk het naar beneden totdat het vastklikt. (afb. 6, afb. 7)
8. Om het vacuüm uit de caddy te halen, drukt u op de ontgrendelingsknop van de caddy en tilt u de stofzuiger op. (afb. 8)

VOOR MEER COMFORT OF VOOR EEN GROOT BEREIK

9. Bevestig de handgreep van de vloerkit aan de flexibele slang.
Duw het naar binnen totdat het veilig is. (afb. 9)
10. Steek de telescopische buis in het uiteinde van de handgreep van de vloerset. Duw het naar binnen totdat het veilig is. (afb. 9)

NOTITIE: Alle accessoires kunnen worden gebruikt met de flexibele slang, de handgreep van de vloerset of de telescopische buis.

11. Bevestig het gewenste accessoire aan het uiteinde van de flexibele slang, de handgreep van de vloerkit of de telescopische buis door het naar binnen te duwen totdat het stevig vastzit. (afb. 9)
12. Terwijl u de Canister Vac bij het handvat vasthoudt, drukt u op de aan/uit-knop om de Canister Vac aan te zetten en te beginnen met stofzuigen. Druk nogmaals naar beneden om het vacuüm uit te schakelen. (afb. 5)

Onderhoud

Om het risico op elektrische schokken te verminderen, dient u de stekker uit het stopcontact te halen voordat u reinigings-, onderhouds- of probleemoplossingscontroles uitvoert.
Zet alle onderdelen weer stevig in elkaar voordat u de stofzuiger gebruikt.

Voor het beste resultaat leeg je de Dust Cup na elk gebruik; leeg meerdere keren tijdens langdurig gebruik of wanneer het de MAX-vullijn bereikt.

GEPOLARISEERDE STEKKER

LET OP:
Koppel het vacuüm los; Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken.

VUL DE STOFBAK NOOIT TEVEEL.

STOFKOP

HET LEGEN VAN DE STOFKOP

De stofbak moet elke keer dat u stofzuigt worden geleegd en periodiek tijdens het schoonmaken, wanneer de stofbak vol lijkt.

1. Druk op de ontgrendelingsknop van het stofreservoir en verwijder het stofreservoir uit de stofzuiger. (afb. 10)
2. Optie A: voor snel legen:
Steek de stofbeker diep in een prullenbak om stof en vuil op te vangen.
Druk op de ontgrendelingsknop van de onderste deur om het luik te ontgrendelen. Tik zachtjes om de inhoud te legen. (afb. 11)
Druk de deur weer dicht totdat deze vastklikt.

3. Optie B: Voor mensen met allergieën:
Wikkel een vuilniszak om de Dust Cup en laat aan de onderkant ruimte over zodat de deur open kan zwaaien.
Zoek de ontgrendelingsknop van de onderste deur in de vuilniszak en druk erop om deze los te laten terwijl u de stofbak schudt om stof en vuil te verwijderen. (fig. 12) Druk de deur weer dicht totdat deze vastklikt.
Opmerking: Optie B kan ook buitenshuis worden uitgevoerd om het vrijkomen van stof in de lucht verder te minimaliseren. Draag alleen de stofbak en vuilniszak naar buiten.
4. Controleer of het luik goed vastzit voordat u het terugplaatst in de stofzuiger.
5. Om het bovenste compartiment van de stofbak schoon te maken, drukt u op de ontgrendelknop van de bovenste deur om deze te openen.
(fig. 13) Leeg de inhoud boven een prullenbak en druk de deur dicht totdat deze vastklikt.

COMPONENT ONDERHOUDSSCHEMA
1. Stofbeker Leeg elke keer dat u stofzuigt.
2. Pre-motor schuimfilter Bij normaal gebruik elke maand afspoelen en aan de lucht laten drogen.
3. Pre-motor viltfilter Bij normaal gebruik elke maand afspoelen en aan de lucht laten drogen.
4. HEPA-filter na motor Reinig eens in de 24 maanden bij normaal gebruik.

Gebruik de stofzuiger NIET zonder ALLE filters op hun plaats.
Gebruik de stofzuiger NIET met NATTE filters.
Plaats de filters NIET in de wasmachine of vaatwasser.

NOTITIE: Het materiaal in de filters zal na verloop van tijd verkleuren. Dit is NORMAAL en heeft geen invloed op de prestaties van de filters.

BELANGRIJK: Er kan zuigkrachtverlies optreden als het schuimfilter niet elke maand wordt schoongemaakt. Spoel af en laat volledig aan de lucht drogen. Tik zo nodig tussen het wassen door los vuil van het schuimfilter. Schuimfilter kan er na gebruik vuil uitzien - dit is normaal.

PREMOTORFILTERS

REINIGING VAN DE VOORMOTORFILTERS

1. Verwijder de stofbak.
2. Verwijder de pre-motorfilters uit de bovenkant van de motorbasis. (afb. 14)
3. Spoel de filters grondig in lauw water tot het water helder is.
4. Knijp overtollig water eruit en laat het minimaal 24 uur aan de lucht drogen voordat u het terugplaatst. Gebruik geen föhn of andere verwarmingsmethoden om te drogen.
5. Plaats eerst het viltfilter en daarna het schuimplastic filter.
6. Plaats de stofbak terug.

POST-MOTOR HEPA-FILTER

REINIGING VAN HET HEPA-FILTER NA DE MOTOR

1. Verwijder de gereedschapswagen uit het apparaat.
2. Verwijder het filterdeksel van de stofzuiger door het lipje omhoog te trekken en het deksel weg te trekken van de stofzuiger. (afb. 15)
3. Verwijder het HEPA-filter door het er recht uit te trekken.
4. Draai het filter om zodat de vuile kant naar beneden ligt en tik het krachtig schoon tegen een vuilnisbak om eventueel stof te verwijderen. (afb. 16)
5. Was het filter onder de kraan met lauwwarm water met de vuile kant naar beneden tot het water helder is. (afb. 17)
6. Laat het filter 24 uur drogen aan de lucht. Gebruik geen föhn of andere verwarmingsmethoden om te drogen.
7. Zodra het HEPA-filter droog is, plaatst u het terug in de stofzuiger.
8. Plaats het deksel terug door de twee lipjes in de gaten aan de bovenkant te steken en vervolgens het deksel naar beneden te zwaaien totdat het vastklikt.

Hoe bewaart u

Hoe bewaart u

BEWAAR UW VACUM VEILIG

1. Plaats het apparaat over de caddy en druk het naar beneden totdat het vastklikt
2. Bewaar de afstofborstel, bekledingsborstel, kierenzuigmond of elektrische borstel op de steunen op de verwijderbare gereedschapshouder. (afb. 18)
3. Verwijder de telescopische buis van de flexibele slang en wikkel de slang rond de voet van de stofzuiger en haak het uiteinde van de slang in de slanghouder. (fig. 19) Druk op de knop Slangopslag om de flexibele slang los te maken.
OR
4. Steek de clip aan de achterkant van het vloermondstuk in de gleuf aan de zijkant van de stofzuiger. (afb. 20)

5. Bewaar de telescopische buis die aan de zuigmond voor kale vloeren is bevestigd, rechtopstaand met de flexibele slang eraan vast en haak de flexibele slang in de slanghouder. (afb. 21)
6. Wikkel de bevestigde snoerband om de stroom
koord bij het opbergen.
7. Berg uw stofzuiger met de telescopische buis en de rest van de accessoires veilig op in een koele, droge ruimte waar ze geen gevaar vormen, niet beschadigd raken en geen schade toebrengen aan iets of iemand.

NOTITIE: Leeg de stofbak na het reinigen en voor het opbergen. (Zie het gedeelte 'Onderhoud' voor instructies.)

Controleren op blokkades

Controleren op blokkades

Verstoppingen kunnen ertoe leiden dat uw stofzuiger oververhit raakt en uitvalt. Om dit te voorkomen, controleert u mogelijke verstoppingen na intensief gebruik of als u zuigkrachtverlies of slechte reinigingsprestaties constateert.

1. STOFBEKER
Dust Cup kan vol zijn. Lege stofbeker.

2. FILTERS (VOORMOTOR EN POSTMOTOR)
Zorg ervoor dat zowel de pre-motorfilters als de post-motor HEPA-filter schoon zijn.

3. TOEBEHOREN
Controleer de aanzuigopeningen van alle accessoires.

4. REINIGING VAN DE POWER-BORSTEL

  • Draai de Power Brush om, schuif de vergrendeling naar voren en kantel de kap omhoog om deze te verwijderen. (afb. 22)
  • Inspecteer de roterende borstel, het turbinewiel en de luchtdoorgang.
  • Verwijder alle verstoppingen of vuil en knip voorzichtig, zonder de borstelharen of riem te beschadigen, met een schaar alle opeenhopingen van haar of draad die rond de roterende borstel gewikkeld zijn.
  • Om het deksel weer in elkaar te zetten, steekt u eerst de lipjes aan de voorkant van de kap in de bijpassende gaten in de bovenste helft van de Power Brush en kantelt u de kap weer naar beneden totdat deze op zijn plaats klikt. (afb. 23)

Fig 23

Resetten van de motorthermostaat

Uw Shark® Lift-Around™-stofzuiger is uitgerust met een beschermende motorthermostaat. Mocht de motor oververhit raken, dan schakelt de thermostaat de stroom uit.

Om de motorthermostaat te resetten:

Druk op de aan/uit-knop om de stofzuiger uit te schakelen.
Koppel het vacuüm los.
Controleer op verstopte slang of filter; ontstop de slang en vervang het filter. Raadpleeg Controleren op verstoppingen.
Wacht 45 minuten totdat het vacuüm is afgekoeld; sluit dan het vacuüm aan.
Druk op de aan/uit-knop om de stofzuiger opnieuw te starten.
Opmerking:: Als het vacuüm nog steeds niet start, neem dan contact op met de klantenservice op: 1-800-798-7398.

Vervangende onderdelen bestellen
Ga naar om extra onderdelen en accessoires te bestellen
www.sharkclean.com of bel 1-800-798-7398.

DEEL  DEEL NR.
Pre-motorfilters XFF318
HEPA-filter XHF318
Telescopische buis 1057FT
Bekleding Borstel 1061FT
Spleetgereedschap 1062FT
Stofborstel 1063FT
Krachtige borstel 1064FT
Handgreep vloerset XKH320
Bus Caddy XCAD320
Mondstuk voor kale vloer XSN320

Gids voor probleemoplossing

PROBLEEM MOGELIJKE REDENEN & OPLOSSINGEN
Vacuüm zuigt geen vuil op. Controleer Filters om te zien of ze moeten worden schoongemaakt. Volg de instructies voor het spoelen en drogen van de filters voordat u ze weer in de stofzuiger plaatst. (Zie de secties "Onderhoud" voor instructies.)
Dust Cup kan vol zijn; lege stofbeker.
Controleer Slang, Slangaansluitingen en toebehoren op verstoppingen; indien nodig verstoppingen verhelpen.
Als de stofbak leeg is en de inlaten van hulpstukken vrij zijn, controleer dan op andere verstoppingen. (Zie "Controleren op verstoppingen" voor instructies.)
Luchtstroom is beperkt. Geen zuigkracht of lichte zuigkracht. Controleer Filters om te zien of ze moeten worden schoongemaakt. Volg de instructies voor het spoelen en drogen van de filters voordat u ze weer in de stofzuiger plaatst. (Zie de secties "Onderhoud" voor instructies.)
Dust Cup kan vol zijn; lege stofbeker.
Controleer Slang en Slangaansluitingen op zuigkracht; indien nodig verstoppingen verhelpen.
Als de stofbak leeg is en de inlaten van hulpstukken vrij zijn, controleer dan op andere verstoppingen. (Zie "Controleren op verstoppingen" voor instructies.)
De stofzuiger wordt vanzelf uitgeschakeld. Deze stofzuiger is uitgerust met een motorbeveiligingsthermostaat. Als uw vacuüm om de een of andere reden oververhit raakt, schakelt de thermostaat het apparaat automatisch uit. Mocht dit gebeuren, voer dan de volgende stappen uit om de motorthermostaat opnieuw te starten:
1. Druk op de aan/uit-knop om de stofstofzuiger uit te schakelen.
2. Koppel de stofzuiger los.
3. Leeg de stofbak en maak de filters schoon. (Zie de secties "Onderhoud" voor instructies.)
4. Controleer op verstoppingen in slang, accessoires en toevoeropening. (Zie "Controleren op verstoppingen" voor instructies.)
5. Laat het apparaat minimaal 45 minuten afkoelen.
6. Sluit de stofzuiger aan.
7. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om de stofzuiger opnieuw te starten.
Opmerking: Als het vacuüm nog steeds niet start, neem dan contact op met de klantenservice op: 1-800-798-7398.

NOTITIE: Dit apparaat heeft geen onderdelen die onderhouden kunnen worden. Neem contact op met de klantenservice op 1-800-798-7398.

Euro-Pro Beperkte garantie van drie jaar (3).

EURO-PRO Operating LLC garandeert dat dit product vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop, bij gebruik voor normaal huishoudelijk gebruik, met inachtneming van de volgende voorwaarden, uitsluitingen en uitzonderingen .
Als uw apparaat tijdens gebruik onder normale huishoudelijke omstandigheden binnen de garantieperiode niet naar behoren werkt, stuurt u het complete apparaat en de accessoires gefrankeerd terug naar:

• VS: EURO-PRO Operating LLC
Bel voor klantenservice 1-800-798-7398 of ga naar www.sharkclean.com
• Canada: EURO-PRO Operating LLC
4400 Bois Franc, St. Laurent, Québec H4S 1A7

Als het apparaat materiaal- of fabricagefouten vertoont, zal EURO-PRO Operating LLC het gratis repareren of vervangen. Een bewijs van aankoopdatum en $ 19.95 om de kosten van retourzending en -behandeling te dekken, moeten worden bijgevoegd.*

Niet-duurzame onderdelen, inclusief maar niet beperkt tot filters, borstels en elektrische onderdelen die normaal gesproken moeten worden vervangen, zijn uitdrukkelijk uitgesloten van garantie.

De aansprakelijkheid van EURO-PRO Operating LLC is uitsluitend beperkt tot de kosten van de reparatie of vervanging van de eenheid naar onze keuze. Deze garantie dekt geen normale slijtage van onderdelen en is niet van toepassing op een apparaat dat is beschadigdampgebruikt met of gebruikt voor commerciële doeleinden. Deze beperkte garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, nalatige behandeling of schade als gevolg van een gebrekkige verpakking of verkeerde behandeling tijdens het transport. Deze garantie dekt geen schade of defecten veroorzaakt door of voortvloeiend uit schade door verzending of reparaties, service of wijzigingen aan het product of een van de onderdelen ervan, die zijn uitgevoerd door een reparateur die niet is geautoriseerd door EURO-PRO Operating LLC.

Deze garantie geldt voor de oorspronkelijke koper van het apparaat en sluit alle andere wettelijke en/of conventionele garanties uit. De verantwoordelijkheid van EURO-PRO Operating LLC, indien van toepassing, is beperkt tot de specifieke verplichtingen die uitdrukkelijk door haar zijn aangegaan onder de voorwaarden van de beperkte garantie. EURO-PRO Operating LLC is in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade van welke aard dan ook. Sommige staten staan ​​de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toe, dus het bovenstaande is mogelijk niet op u van toepassing.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die van staat tot staat of van provincie tot provincie verschillen.

*BELANGRIJK: Verpak het artikel zorgvuldig om transportschade te voorkomen. Zorg ervoor dat u een bewijs van aankoopdatum meestuurt en bijvoegt tag naar het artikel voordat u het inpakt met uw naam, volledig adres en telefoonnummer met een briefje met aankoopinformatie, modelnummer en wat volgens u het probleem met het artikel is. Wij raden u aan het pakket te verzekeren (schade tijdens verzending valt niet onder uw garantie). Markeer op de buitenkant van uw pakket "LET OP KLANTENSERVICE". We streven er voortdurend naar om onze producten te verbeteren, daarom kunnen de hierin vermelde specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Product registratie

Ga naar www.sharkclean.com of bel 1-800-798-7398 om uw nieuwe Shark®-product binnen tien (10) dagen na aankoop te registreren. U wordt gevraagd om de naam van de winkel, de aankoopdatum en het modelnummer op te geven, samen met uw naam en adres.

Door de registratie kunnen wij contact met u opnemen in het onwaarschijnlijke geval van een productveiligheidsmelding. Door u te registreren, erkent u de gebruiksinstructies en waarschuwingen in de bijbehorende instructies te hebben gelezen en begrepen.

Euro-Pro Operating LLC
VS: Newton, MA 02459
CAN: 4400 Bois Franc, St-Laurent, QC H4S 1A7
Engels: 1-800-798-7398
www.sharkclean.com

COPYRIGHT © EURO-PRO OPERATION LLC 2012
GEDRUKT IN CHINA
Illustraties kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.
LA400.E.120910.3


Shark LA400 Series Lift-Around draagbare stofzuiger Gebruikershandleiding – [PDF downloaden]


 

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *