SAMSUNG WW1*B Wasmachine Gebruikershandleiding

WW1*B Wasmachine

Wasmachine
Handleiding
WW1*B*******

Zonder titel-1 1

2022-09-28 3:07:19

Engels

Inhoud
Veiligheidsinformatie
Wat u moet weten over de veiligheidsinstructies Belangrijke veiligheidssymbolen Belangrijke veiligheidsmaatregelen Kritieke installatiewaarschuwingen Installatiewaarschuwingen Kritieke gebruikswaarschuwingen Gebruikswaarschuwingen Kritieke reinigingswaarschuwingen Instructies over de WEEE
Installatie
Wat is inbegrepen Installatievereisten Stapsgewijze installatie
Voordat je start
Eerste installatie Wasrichtlijnen Aanbeveling wasmiddel Richtlijnen wasmiddellade
Operations
Bedieningspaneel Een cyclus bedienen Cyclus voorbijview Opties Instellingen Speciale functies SmartThings Open Source Aankondiging
2 Engels
Zonder titel-1 2

4
4 4 5 6 7 8 9 12 13
14
14 16 18
27
27 28 31 32
35
35 37 38 40 43 45 46 47
2022-09-28 3:07:19

Engels

Onderhoud

48

Trommelreiniging+/Trommelreiniging

48

Noodafvoer

49

Schoonmaak

50

Uw wasmachine ontdooien

53

Zorg tegen een langere tijd van onbruik

53

Probleem oplossen

54

checkpoints

54

Informatiecodes

58

Specificaties

61

Stofverzorgingstabel

61

Het milieu beschermen

62

Garantie op reserveonderdelen

63

Technische beschrijving

63

Contactgegevens

67

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

67

Zonder titel-1 3

English3
2022-09-28 3:07:20

Engels

Veiligheidsinformatie
Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung-wasmachine. Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw apparaat. Neem even de tijd om deze handleiding te lezen om er volledig van te profiterentage van de vele voordelen en functies van uw wasmachine.
Wat u moet weten over de veiligheidsinstructies
Lees deze handleiding aandachtig door, zodat u weet hoe u de uitgebreide mogelijkheden en functies van uw nieuwe apparaat veilig en efficiënt kunt gebruiken. Bewaar de handleiding op een veilige plaats dicht bij het apparaat voor toekomstig gebruik. Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde doel zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. De waarschuwingen en belangrijke veiligheidsinstructies in deze handleiding dekken niet alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen. Het is uw verantwoordelijkheid om gezond verstand, voorzichtigheid en zorg te gebruiken bij het installeren, onderhouden en bedienen van uw wasmachine. Omdat de volgende gebruiksaanwijzing betrekking heeft op verschillende modellen, kunnen de kenmerken van uw wasmachine enigszins afwijken van die beschreven in deze handleiding en zijn mogelijk niet alle waarschuwingstekens van toepassing. Neem bij vragen of opmerkingen contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum of zoek online hulp en informatie op www.samsung.com.
Belangrijke veiligheidssymbolen
Wat de pictogrammen en symbolen in deze gebruikershandleiding betekenen: WAARSCHUWING
Gevaren of onveilige praktijken die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel, overlijden en/of materiële schade. VOORZICHTIGHEID
Gevaren of onveilige praktijken die kunnen leiden tot persoonlijk letsel en/of materiële schade. NOTITIE
Geeft aan dat er gevaar voor persoonlijk letsel of materiële schade bestaat.
Deze waarschuwingsborden zijn er om letsel bij uzelf en anderen te voorkomen. Gelieve deze expliciet te volgen. Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.
Lees alle instructies voordat u het apparaat gebruikt.
Zoals bij alle apparatuur die elektriciteit en bewegende delen gebruikt, bestaan ​​er mogelijke gevaren. Om dit apparaat veilig te kunnen gebruiken, dient u zich vertrouwd te maken met de bediening en voorzichtig te zijn bij het gebruik ervan.

4 Engels
Zonder titel-1 4

2022-09-28 3:07:20

Engels

Belangrijke veiligheidsmaatregelen
WAARSCHUWING Volg de basisvoorzorgsmaatregelen, waaronder de volgende, om het risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel bij het gebruik van uw apparaat te verminderen:
1. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
2. Voor gebruik in Europa: Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan ​​of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat in op een veilige manier en begrijp de gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
3. Kinderen moeten onder toezicht staan ​​om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
4. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of gelijkaardige gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
5. De nieuwe slangensets die bij het apparaat worden geleverd, moeten worden gebruikt en oude slangensets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
6. Bij toestellen met ventilatieopeningen in de bodem mag een tapijt de openingen niet blokkeren.
7. Voor gebruik in Europa: Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
8. LET OP: Om gevaar door onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door het hulpprogramma.

Zonder titel-1 5

English5
2022-09-28 3:07:20

Engels

Veiligheidsinformatie
9. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is niet bedoeld voor gebruik zoals:
personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; boerderijen; door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen; omgevingen van het type bed & breakfast; ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik in flatgebouwen of in wasserettes.
Kritieke installatiewaarschuwingen
WAARSCHUWING
De installatie van dit apparaat moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus of een servicebedrijf. · Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken, brand, een explosie, problemen met het apparaat of letsel.
Het apparaat is zwaar, wees daarom voorzichtig bij het optillen.
Steek de stekker van het netsnoer stevig in een stopcontact dat voldoet aan de lokale elektrische specificaties. Gebruik alleen het stopcontact voor dit apparaat en gebruik geen verlengsnoer. · Het delen van een stopcontact met andere apparaten met behulp van een stekkerdoos of het verlengen van het netsnoer kan het gevolg zijn
bij elektrische schokken of brand. · Zorg ervoor dat het vermogen voltage, frequentie en stroom zijn dezelfde als die van het product
specificaties. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
Verwijder regelmatig alle vreemde stoffen zoals stof of water van de stekkeraansluitingen en contactpunten met een droge doek. · Haal de stekker uit het stopcontact en reinig deze met een droge doek. · Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
Steek de stekker zo in het stopcontact dat het snoer richting de grond loopt. · Als u de stekker in de tegenovergestelde richting in het stopcontact steekt, vallen de elektrische draden binnen de kabel
kunnen beschadigd raken en dit kan elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
Houd alle verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen, aangezien deze gevaarlijk kunnen zijn. · Als een kind een zak over zijn hoofd trekt, kan het stikken.
Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum als het apparaat, de stekker of het netsnoer beschadigd zijn.
Dit apparaat moet goed geaard zijn.
Aard het apparaat niet aan een gasleiding, kunststof waterleiding of telefoonlijn. · Dit kan elektrische schokken, brand, een explosie of problemen met het apparaat tot gevolg hebben. · Steek het netsnoer nooit in een stopcontact dat niet goed geaard is en zorg ervoor dat het wel in het stopcontact zit
in overeenstemming met lokale en nationale voorschriften.
Installeer dit apparaat niet in de buurt van een verwarming of enig ontvlambaar materiaal.

6 Engels

Zonder titel-1 6

2022-09-28 3:07:20

Engels

Installeer dit apparaat niet op een vochtige, olieachtige of stoffige locatie, of op een locatie die is blootgesteld aan direct zonlicht of water (regendruppels).
Installeer dit apparaat niet op een locatie die wordt blootgesteld aan lage temperaturen. · Door vorst kunnen de buizen barsten.
Installeer dit apparaat niet op een plaats waar gas kan lekken. · Dit kan elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
Gebruik geen elektrische transformator. · Dit kan elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
Gebruik geen beschadigde stekker, beschadigd netsnoer of losse wandcontactdoos. · Dit kan elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
Trek niet aan het netsnoer en buig het niet overmatig.
Draai of bind het netsnoer niet vast.
Haak het netsnoer niet over een metalen voorwerp, plaats geen zwaar voorwerp op het netsnoer, steek het netsnoer niet tussen voorwerpen of duw het netsnoer niet in de ruimte achter het apparaat. · Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
Trek niet aan het netsnoer wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. · Haal de stekker uit het stopcontact door de stekker vast te houden. · Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
Dit apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker, de watertoevoerkranen en de afvoerleidingen toegankelijk zijn.
Na reparatie door een niet-geautoriseerde serviceprovider, zelfreparatie of niet-professionele reparatie van het product, is Samsung niet aansprakelijk voor enige schade aan het product, enig letsel of enig ander productveiligheidsprobleem veroorzaakt door een poging om het product te repareren die deze reparatie- en onderhoudsinstructies niet zorgvuldig opvolgt. Eventuele schade aan het product die is veroorzaakt door een poging om het product te repareren door iemand anders dan een door Samsung gecertificeerde serviceprovider, wordt niet gedekt door de garantie.
Installatie waarschuwingen
LET OP
Dit apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker gemakkelijk bereikbaar is. · Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand als gevolg van elektrische lekkage.
Installeer uw apparaat op een stevige, vlakke vloer die het gewicht kan dragen. · Als u dit niet doet, kan dit leiden tot abnormale trillingen, beweging, lawaai of problemen met het apparaat.

Zonder titel-1 7

English7
2022-09-28 3:07:20

Engels

Veiligheidsinformatie
Kritieke gebruikswaarschuwingen
WAARSCHUWING
Als het apparaat is overstroomd, sluit dan onmiddellijk de water- en stroomtoevoer af en neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum. · Raak de stekker niet met natte handen aan. · Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een elektrische schok. Als het apparaat een vreemd geluid, een brandgeur of rook produceert, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum. · Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand. In het geval van een gaslek (zoals propaangas, LPG, enz.), onmiddellijk ventileren zonder de stekker aan te raken. Raak het apparaat of het netsnoer niet aan. · Gebruik geen ventilator. · Een vonk kan leiden tot een explosie of brand. Verwijder de deurhendel van de wasmachine voordat u het apparaat weggooit. · Als kinderen vast komen te zitten in het apparaat, kunnen ze stikken. Zorg ervoor dat u de verpakking (spons, piepschuim) die aan de onderkant van de wasmachine is bevestigd, verwijdert voordat u deze gebruikt. Was geen artikelen die zijn verontreinigd met benzine, kerosine, benzeen, verfverdunner, alcohol of andere ontvlambare of explosieve stoffen. · Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of een explosie. Open de deur van de wasmachine niet met geweld terwijl deze in werking is (wassen/drogen/centrifugeren op hoge temperatuur). · Water dat uit de wasmachine stroomt, kan brandwonden veroorzaken of de vloer glad maken. Dit zou
resulteren in letsel. · Het met geweld openen van de deur kan leiden tot schade aan het apparaat of letsel. Raak de stekker niet met natte handen aan. · Dit kan een elektrische schok tot gevolg hebben. Schakel het apparaat niet uit door de stekker uit het stopcontact te halen terwijl een bewerking bezig is. · Als u de stekker weer in het stopcontact steekt, kan er een vonk ontstaan, wat kan leiden tot een elektrische schok of brand. Laat kinderen niet in of op het apparaat klimmen. · Dit kan elektrische schokken, brandwonden of letsel tot gevolg hebben. Steek uw hand of een metalen voorwerp niet onder de wasmachine terwijl deze in werking is. · Dit kan leiden tot letsel. Haal de stekker van het apparaat niet uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken. Pak de stekker altijd stevig vast en trek hem recht uit het stopcontact. · Schade aan het netsnoer kan kortsluiting, brand en/of elektrische schokken veroorzaken.
8 Engels

Zonder titel-1 8

2022-09-28 3:07:20

Engels

Probeer het apparaat niet zelf te repareren, uit elkaar te halen of aan te passen. · Gebruik geen andere zekering (zoals koper, staaldraad, etc.) dan een standaard zekering. · Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum als het apparaat moet worden gerepareerd of opnieuw moet worden geïnstalleerd. · Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken, brand, problemen met het apparaat of letsel.
Als de watertoevoerslang losraakt van de waterkraan en het apparaat overstroomt, trek dan de stekker uit het stopcontact. · Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt of tijdens onweer of onweer. · Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
Als er een vreemde substantie in het apparaat terechtkomt, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de dichtstbijzijnde Samsung-klantenservice. · Dit kan elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
Laat kinderen (of huisdieren) niet in of op uw wasmachine spelen. De deur van de wasmachine gaat van binnenuit niet gemakkelijk open en kinderen kunnen ernstig gewond raken als ze erin vast komen te zitten.
Waarschuwingen bij gebruik
LET OP
Als de wasmachine is verontreinigd door een vreemde substantie zoals wasmiddel, vuil, etensresten enz., trek dan de stekker uit het stopcontact en maak de wasmachine schoon metamp, zachte doek. · Als u dit niet doet, kan dit leiden tot verkleuring, vervorming, schade of roest.
Het glas aan de voorzijde kan worden gebroken door een sterke schok. Wees voorzichtig bij het gebruik van de wasmachine. · Als het glas gebroken is, kan dit leiden tot letsel.
Open de waterkraan langzaam na een lange periode van niet-gebruik, een storing in de watertoevoer of bij het opnieuw aansluiten van de watertoevoerslang. · Door de luchtdruk in de watertoevoerslang of de waterleiding kan een onderdeel van het apparaat beschadigd raken of ontstaan
bij een waterlek.
Als er tijdens een bewerking een aftapfout optreedt, controleer dan of er een aftapprobleem is. · Als de wasmachine wordt gebruikt wanneer deze is overstroomd vanwege een probleem met de afvoer, kan dit leiden tot elektrische schokken
schok of brand.
Plaats het wasgoed volledig in de wasmachine, zodat het wasgoed niet tussen de deur blijft haken. · Als wasgoed tussen de deur blijft haken, kan dit leiden tot schade aan het wasgoed of de wasmachine, of
resulteren in een waterlekkage.
Sluit de watertoevoer af wanneer de wasmachine niet wordt gebruikt. · Zorg ervoor dat de schroeven op de aansluiting van de watertoevoerslang goed zijn aangedraaid.

Zonder titel-1 9

English9
2022-09-28 3:07:20

Engels

Veiligheidsinformatie
Zorg ervoor dat de rubberen afdichting en het glas van de voordeur niet zijn verontreinigd door een vreemde substantie (bijv. afval, draad, haar, enz.). · Als er een vreemde substantie tussen de deur zit of als de deur niet volledig gesloten is, kan dit water veroorzaken
lekken.
Open de waterkraan en controleer of de aansluiting van de watertoevoerslang goed vastzit en of er geen waterlekkage is voordat u het apparaat gebruikt. · Als de schroeven op de aansluiting van de watertoevoerslang los zitten, kan dit leiden tot waterlekkage.
Het door u gekochte apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Het gebruik van het apparaat voor zakelijke doeleinden kwalificeert als misbruik van het apparaat. In dit geval valt het apparaat niet onder de standaardgarantie van Samsung en kan Samsung niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of schade als gevolg van dergelijk misbruik.
Ga niet op het apparaat staan ​​en plaats geen voorwerpen (zoals wasgoed, brandende kaarsen, brandende sigaretten, borden, chemicaliën, metalen voorwerpen enz.) op het apparaat. · Dit kan elektrische schokken, brand, problemen met het apparaat of letsel tot gevolg hebben.
Sproei geen vluchtig materiaal zoals insecticiden op het oppervlak van het apparaat. · Dit is niet alleen schadelijk voor mensen, maar kan ook leiden tot elektrische schokken, brand of problemen met het apparaat
apparaat.
Plaats geen voorwerpen die elektromagnetische velden opwekken in de buurt van de wasmachine. · Dit kan leiden tot letsel als gevolg van een storing.
Water dat tijdens een was- of droogcyclus op hoge temperatuur wordt afgevoerd, is heet. Raak het water niet aan. · Dit kan leiden tot brandwonden of letsel.
De aftaptijd kan variëren afhankelijk van de watertemperatuur. Als de watertemperatuur te hoog is, begint het afvoerproces nadat het water is afgekoeld.
Was, centrifugeer of droog geen waterdichte stoelen, matten of kleding (*) tenzij uw apparaat een speciaal programma heeft om deze artikelen te wassen.
(*): Wollen beddengoed, regenhoezen, vissersvesten, skibroeken, slaapzakken, luierhoezen, trainingspakken, fiets-, motor- en autohoezen enz. · Was geen dikke of harde matten, zelfs niet als de wasmachine vlekken staat op het verzorgingslabel. Dit kan resulteren in
letsel of schade aan de wasmachine, muren, vloer of kleding als gevolg van abnormale trillingen. · Was geen vloerkleden of deurmatten met een rubberen achterkant. De rubberen achterkant kan loskomen en blijven plakken
in de trommel, en dit kan storingen zoals een afvoerfout tot gevolg hebben.
Gebruik de wasmachine niet als de wasmiddellade is verwijderd. · Dit kan leiden tot een elektrische schok of letsel als gevolg van een waterlek.
Raak de binnenkant van de trommel niet aan tijdens of vlak na het drogen, aangezien deze heet is. · Dit kan brandwonden tot gevolg hebben.
Het glas van de deur wordt heet tijdens het wassen en drogen. Raak daarom het deurglas niet aan.

10 Engels

Zonder titel-1 10

2022-09-28 3:07:20

Engels

Laat kinderen ook niet rond de wasmachine spelen of de deurruit aanraken. · Dit kan brandwonden tot gevolg hebben.
Steek uw hand niet in de wasmiddellade. · Dit kan leiden tot letsel omdat uw hand kan worden gegrepen door het invoerapparaat voor wasmiddel.
Verwijder de geleider voor vloeibaar wasmiddel (alleen van toepassing zijnde modellen) wanneer u wasmiddel in poedervorm gebruikt. · Als dit niet het geval is, kan er water door de voorkant van de wasmiddellade lekken.
Plaats geen andere voorwerpen (zoals schoenen, etensresten, dieren) dan wasgoed in de wasmachine. · Dit kan leiden tot schade aan de wasmachine, of letsel en overlijden in het geval van huisdieren als gevolg van de
abnormale trillingen.
Druk niet op de knoppen met scherpe voorwerpen zoals spelden, messen, vingernagels enz. · Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel.
Was geen wasgoed dat is verontreinigd met oliën, crèmes of lotions die u gewoonlijk in huidverzorgingswinkels of massageklinieken aantreft. · Hierdoor kan de rubberen afdichting vervormd raken en kan er waterlekkage ontstaan.
Laat geen metalen voorwerpen zoals veiligheidsspelden, haarspelden of bleekmiddel langdurig in de trommel zitten. · Hierdoor kan de trommel gaan roesten. · Als er roest op het oppervlak van de trommel verschijnt, breng dan een (neutraal) reinigingsmiddel aan op het oppervlak en
gebruik een spons om het schoon te maken. Gebruik nooit een metalen borstel.
Gebruik geen wasmiddel voor stomerij rechtstreeks en was, spoel of centrifugeer geen wasgoed dat is verontreinigd met wasmiddel voor chemisch reinigen. · Dit kan leiden tot zelfontbranding of ontbranding als gevolg van de hitte van de oxidatie van de olie.
Gebruik geen water van waterkoel-/verwarmingsapparaten. · Dit kan leiden tot problemen met de wasmachine.
Gebruik geen natuurlijke handzeep voor de wasmachine. · Als het hard wordt en zich ophoopt in de wasmachine, kan dit leiden tot problemen met het apparaat,
verkleuring, roest of slechte geuren.
Doe sokken en beha's in een wasnet en was ze samen met het andere wasgoed.
Was geen groot wasgoed zoals beddengoed in het wasnet. · Als u dit niet doet, kan dit leiden tot letsel als gevolg van abnormale trillingen.
Gebruik geen verhard wasmiddel. · Als het zich ophoopt in de wasmachine, kan dit leiden tot een waterlek.
Zorg ervoor dat de zakken van alle te wassen kledingstukken leeg zijn. · Harde, scherpe voorwerpen zoals munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven of stenen kunnen grote schade aan het apparaat veroorzaken
apparaat.
Was geen kleding met grote gespen, knopen of andere zware metalen voorwerpen.

Zonder titel-1 11

English11
2022-09-28 3:07:20

Engels

Veiligheidsinformatie
Sorteer het wasgoed op kleur op kleurechtheid en selecteer het aanbevolen programma, de watertemperatuur en extra functies. · Dit kan verkleuring of stofschade tot gevolg hebben. Zorg ervoor dat kindervingers niet tussen de deur komen wanneer u deze sluit. · Als u dit niet doet, kan dit leiden tot letsel. Laat na een wasbeurt de deur openstaan ​​om de trommel te laten drogen om geurtjes en schimmel te voorkomen. Om kalkaanslag te voorkomen, laat u de wasmiddellade na een wasprogramma open en droogt u deze erin.
Kritische reinigingswaarschuwingen
WAARSCHUWING Maak het apparaat niet schoon door er rechtstreeks water op te sproeien. Gebruik geen sterk zuur reinigingsmiddel. Gebruik geen benzeen, verdunner of alcohol om het apparaat schoon te maken. · Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, schade, elektrische schokken of brand. Haal voor reiniging of onderhoud de stekker uit het stopcontact. · Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

12 Engels
Zonder titel-1 12

2022-09-28 3:07:21

Engels

Instructies over de WEEE

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Toepasbaar in landen met gescheiden inzamelingssystemen)
Deze markering op het product, de accessoires of de literatuur geeft aan dat het product en de elektronische accessoires (bijv. oplader, headset, USB-kabel) aan het einde van hun levensduur niet met ander huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u deze artikelen te scheiden van andere soorten afval en ze op verantwoorde wijze te recyclen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met hun plaatselijke overheidsinstantie voor informatie over waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leverancier en de voorwaarden van het koopcontract te raadplegen. Dit product en de elektronische accessoires mogen niet worden gemengd met ander commercieel afval voor verwijdering.

Voor informatie over Samsungs milieuverplichtingen en productregelgevingsverplichtingen, bijv. REACH, WEEE of Batterijen, bezoek onze duurzaamheidspagina die beschikbaar is via www.samsung.com

Productverwijdering in Frankrijk

FR

HERHALEN

À DEPOSER À DEPOSER

Dit apparaat

À LA LIVRAISON EN MAGASIN EN DÉCHÈTERIE

en zijn accessoires

recyclen

OU

OU

Verzamelpunten op www.quefairedemesdechets.fr !

Zonder titel-1 13

English13
2022-09-28 3:07:21

Engels

Installatie
Volg deze instructies nauwkeurig op om een ​​correcte installatie van de wasmachine te verzekeren en ongelukken tijdens het wassen te voorkomen.
Wat is inbegrepen
Zorg ervoor dat alle onderdelen in het productpakket zitten. Als u een probleem hebt met de wasmachine of de onderdelen, neem dan contact op met een plaatselijk Samsung-klantencentrum of de detailhandelaar.
01 02
09
03
10

04

11

05

12

06 07 08

01 Ontgrendelingshendel 04 Deur 07 Noodafvoerslang 10 Stekker

02 Wasmiddellade 05 Trommel 08 Filterdeksel 11 Afvoerslang

* Het ontwerp van de lade en/of de hendel verschilt per model.

03 Bedieningspaneel 06 Vuilfilter 09 Werkblad 12 Stelpoten

14 Engels
Zonder titel-1 14

2022-09-28 3:07:21

Engels

Moersleutel

Bout doppen

Slanggeleider

Koudwaterslang

Slang voor warm water

Gids voor vloeibaar wasmiddel (alleen van toepassing op modellen)

Terugslagklep (alleen bij sommige modellen geleverd)
Accessoires (niet meegeleverd) · Stapelkit: SKK-SS*
– Uitzetkit is vereist om een ​​droger op een wasmachine te stapelen. OPMERKING · Sleutel: Voor het verwijderen van de transportbouten en het waterpas zetten van de wasmachine. · Boutdoppen: Voor het afdekken van de gaten na het verwijderen van de transportbouten. Het geleverde aantal boutdoppen (3 tot 6) is afhankelijk van het model. · Slanggeleider: Voor het ophangen van de afvoerslang in de regenpijp of wastafel. · Koud-/warmwaterslang: Voor de toevoer van water naar de wasmachine. (Heetwaterslangen zijn alleen voor bepaalde modellen.) · Gids voor vloeibaar wasmiddel: Plaats deze in het wasmiddelbakje om vloeibaar wasmiddel te gebruiken.

Zonder titel-1 15

English15
2022-09-28 3:07:22

Engels

Installatie

Installatie Vereisten
Elektrische voeding en aarding · Gebruik een individueel vertakt circuit dat specifiek is voor de
wasmachine.
Voor een goede aarding wordt de wasmachine geleverd met een netsnoer met een geaarde driepolige stekker voor gebruik in een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien of onderhoudsmonteur als u niet zeker bent van de aarding. Wijzig de meegeleverde stekker niet. Als het niet in het stopcontact past, bel dan een gekwalificeerde elektricien om een ​​geschikt stopcontact te installeren.
WAARSCHUWING
· Gebruik GEEN verlengsnoer. · Gebruik alleen het netsnoer dat bij de
wasmachine. · Sluit de aardedraad NIET aan op plastic
waterleidingen, gasleidingen of warmwaterleidingen. · Onjuist aangesloten aardgeleiders
kan een elektrische schok veroorzaken.

Watertoevoer Een juiste waterdruk voor deze wasmachine ligt tussen de 50 kPa en 1000 kPa. Een waterdruk van minder dan 50 kPa kan ertoe leiden dat de waterklep niet volledig sluit, of dat het langer duurt om de trommel te vullen, waardoor de wasmachine wordt uitgeschakeld. Waterkranen moeten zich binnen 120 cm van de achterkant van de wasmachine bevinden, zodat de meegeleverde toevoerslangen de wasmachine bereiken. Om het risico op lekkages te verminderen: · Zorg ervoor dat waterkranen goed toegankelijk zijn. · Draai de kranen dicht als de wasmachine aan staat
niet in gebruik. · Controleer op eventuele lekken bij de watertoevoerslang
armaturen op regelmatige basis.
LET OP
Controleer voor het eerste gebruik van de wasmachine alle aansluitingen op de waterkraan en kranen op eventuele lekkage.
Afvoer Samsung adviseert een standpijp van 60-90 cm hoog. De afvoerslang moet via de slangklem op de standpijp worden aangesloten en de standpijp moet de afvoerslang volledig afdekken.

16 Engels
Zonder titel-1 16

2022-09-28 3:07:22

Engels

Vloer Voor de beste prestaties moet de wasmachine op een stevige vloer worden geïnstalleerd. Houten vloeren moeten mogelijk worden versterkt om trillingen en/of onevenwichtige belastingen te minimaliseren. Tapijt en zachte tegeloppervlakken zijn niet goed bestand tegen trillingen en kunnen ervoor zorgen dat de wasmachine tijdens het centrifugeren enigszins beweegt.
LET OP
Installeer de wasmachine NIET op een platform of een slecht ondersteunde constructie.
Watertemperatuur Installeer de wasmachine niet op plaatsen waar het water kan bevriezen, aangezien de wasmachine altijd wat water vasthoudt in de waterkleppen, pompen en/of slangen. Bevroren water dat achterblijft in de verbindingsdelen kan schade aan de riemen, de pomp en andere onderdelen van de wasmachine veroorzaken.

Installatie in een nis Minimale vrije ruimte voor een stabiele werking:

Zijkanten Boven Achter Voor

25 mm 25 mm 50 mm 550 mm

Indien zowel de wasmachine als een droger op dezelfde plaats worden opgesteld, moet de voorkant van de alkoof een vrije luchtopening van minimaal 550 mm hebben. Je wasmachine alleen heeft geen specifieke luchtopening nodig.

Zonder titel-1 17

English17
2022-09-28 3:07:22

Engels

Installatie
Stap-voor-stap installatie

NOTITIE
Terwijl u de wasmachine uitpakt, tilt u de wasmachine van de schuimrubberen basis. Zorg ervoor dat de trommelsteun is verwijderd van de onderkant van de wasmachine.

STAP1Selecteer een locatie
Vereisten voor de locatie: · Stevige, vlakke ondergrond zonder vloerbedekking of vloeren die ventilatie kunnen belemmeren · Uit de buurt van direct zonlicht · Voldoende ruimte voor ventilatie en bedrading · De omgevingstemperatuur is altijd hoger dan het vriespunt (0 °C) · Uit de buurt van een warmtebron
NOTITIE
· Om overmatige trillingen tijdens het gebruik van de wasmachine te voorkomen, moet u voor alles rekening houden met stabiliteit.
· Installeer uw wasmachine op een stevige en vlakke vloer. · Installeer uw wasmachine niet op zachte vloeren of vloerbedekkingen. · Als u uw wasmachine op een houten vloer installeert, installeer dan een waterbestendig houten paneel (min.
/ 30 mm dik) op de vloer. We raden ook aan om uw wasmachine op de hoek van de houten vloer te installeren.

18 Engels
Zonder titel-1 18

2022-09-28 3:07:22

Engels

STAP2Verwijder de transportbouten Pak de productverpakking uit en verwijder alle transportbouten.
OPMERKING Het aantal transportbouten kan per model verschillen.
WAARSCHUWING · Verpakkingsmaterialen kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen. Gooi al het verpakkingsmateriaal weg (plastic zakken,
polystyreen, enz.) buiten het bereik van kinderen. · Bedek de gaten met boutdoppen na het verwijderen van de transportbouten om letsel te voorkomen. Verplaats de
wasmachine zonder de transportbouten op hun plaats. Monteer de transportbouten voordat u de wasmachine naar een andere locatie verplaatst. Bewaar de transportbouten op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.
1. Zoek de transportbouten (gemarkeerd met een cirkel in de afbeelding) aan de achterkant van de wasmachine.
2. Draai met de meegeleverde sleutel alle transportbouten los door ze linksom te draaien. OPMERKING
U moet de transportbouten bewaren voor toekomstig gebruik.
3. Plaats de boutdoppen (B) in de gaten (gemarkeerd met een cirkel in de afbeelding).
B

Zonder titel-1 19

English19
2022-09-28 3:07:23

Engels

Installatie
STAP3Stel de stelvoeten af

1. Schuif de wasmachine voorzichtig op zijn plaats. Overmatige kracht kan de stelvoeten beschadigen.

2. Zet de wasmachine waterpas door de stelvoeten handmatig te verstellen.

3. Draai de moeren vast met behulp van de sleutel wanneer het waterpas stellen is voltooid.

LET OP
Zorg er bij het installeren van het product voor dat de stelvoetjes niet tegen het netsnoer drukken.

20 Engels
Zonder titel-1 20

2022-09-28 3:07:23

Engels

VOORZICHTIG Zorg ervoor dat alle stelvoetjes goed op de vloer staan ​​om te voorkomen dat de wasmachine gaat bewegen of lawaai maakt door trillingen. Controleer vervolgens of de wasmachine schommelt. Draai de moeren vast als de wasmachine niet wiebelt. STAP4De waterslang aansluiten De meegeleverde waterslang kan per model verschillen. Volg de instructies op de meegeleverde waterslang. Aansluiten op een waterkraan met schroefdraad
1. Sluit de waterslang aan op de waterkraan en draai deze vervolgens naar rechts om vast te draaien. VOORZICHTIGHEID
Controleer voordat u de waterslang aansluit of er een rubberen ring in de slangaansluiting zit. Gebruik de slang niet als de ring beschadigd is of ontbreekt.
2. Sluit het andere uiteinde van de waterslang aan op de inlaatklep aan de achterkant van de wasmachine en draai hem naar rechts om hem vast te draaien.
3. Draai de waterkraan langzaam open en controleer of er lekken zijn rond de aansluitpunten. Herhaal stap 1 en 2 als er waterlekkage is.

Zonder titel-1 21

English21
2022-09-28 3:07:24

Engels

Installatie
WAARSCHUWING Als er een waterlek is, stop dan met het gebruik van de wasmachine en haal de stekker uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met een plaatselijk Samsung-servicecentrum in het geval van een lek uit de waterslang, of neem contact op met een loodgieter in het geval van een lek uit de waterkraan. Dit kan anders een elektrische schok veroorzaken.
VOORZICHTIG Rek de waterslang niet met geweld uit. Als de slang te kort is, vervangt u de slang door een langere hogedrukslang. Aansluiten op een waterkraan zonder schroefdraad
1. Verwijder de adapter (A) van de waterslang (B).
A
B
2. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om vier schroeven op de adapter los te draaien.

C
22 Engels
Zonder titel-1 22

3. Houd de adapter vast en draai onderdeel (C) in de richting van de pijl om het 5 mm(*) los te maken.
4. Plaats de adapter op de waterkraan en draai de schroeven vast terwijl u de adapter optilt.
5. Draai onderdeel (C) in de richting van de pijl om het vast te zetten. C
2022-09-28 3:07:24

Engels

6. Terwijl u deel (D) op de waterslang naar beneden trekt, sluit u de waterslang aan op de adapter. Laat vervolgens onderdeel (D) los. De slang past met een klikgeluid in de adapter.
D
7. Om de waterslang aan te sluiten, zie 2 en 3 in het hoofdstuk "Aansluiten op een waterkraan met schroefdraad".
OPMERKING · Nadat u de waterslang op de adapter hebt aangesloten, trekt u de waterslang naar beneden om te controleren of deze is aangesloten
op de juiste manier. · Gebruik een populair type waterkraan. Als de kraan vierkant of te groot is, verwijder dan eerst de afstandsring
door de kraan in de adapter te steken. Voor modellen met een extra warmwaterinlaat:
1. Sluit het rode uiteinde van de warmwaterslang aan op de warmwaterinlaat aan de achterkant van de machine.
2. Sluit het andere uiteinde van de warmwaterslang aan op de warmwaterkraan.

Zonder titel-1 23

English23
2022-09-28 3:07:25

Engels

Installatie
Terugslagklep (alleen van toepassing zijnde modellen)

Voordat u de waterslang op een waterkraan aansluit, sluit u het meegeleverde terugslagventiel aan op de waterkraan en sluit u vervolgens de waterslang aan.

Aquastop-slang (alleen van toepassing zijnde modellen)

De Aqua Stop-slang waarschuwt gebruikers voor een risico op waterlekkage. Het detecteert de waterstroom en wordt rood op de middelste indicator (A) in geval van een lek.

A

OPMERKING Het uiteinde van de aquastopslang moet op de waterkraan worden aangesloten en niet op de machine.

24 Engels
Zonder titel-1 24

2022-09-28 3:07:25

Engels

STAP5Plaats de afvoerslang De afvoerslang kan op drie manieren worden geplaatst:
A

Over de rand van een wastafel
De afvoerslang moet tussen 60 cm en 90 cm (*) boven de vloer worden geplaatst. Gebruik de meegeleverde kunststof slanggeleider (A) om de tuit van de afvoerslang gebogen te houden. Bevestig de geleider met een haak aan de muur om een ​​stabiele afvoer te garanderen.

In een afvoerpijp
De afvoerleiding moet tussen de 60 cm en 90 cm hoog zijn (*). Het is raadzaam om een ​​verticale buis van 65 cm hoog te gebruiken. · Om ervoor te zorgen dat de afvoerslang op zijn plaats blijft, gebruikt u de
meegeleverde kunststof slanggeleider (zie afbeelding). · Om het overhevelen van de waterstroom tijdens
afvoer, zorg ervoor dat u de afvoerslang 15 cm in de afvoerleiding steekt. · Bevestig de slanggeleider aan de muur om te voorkomen dat de afvoerslang verschuift.
Eisen afvoerstandpijp: · Minimale diameter van 5 cm · Minimale afvoercapaciteit van 60 liter per
minuut

Zonder titel-1 25

English25
2022-09-28 3:07:25

Engels

Installatie

In een afvoerleidingaftakking van een gootsteen De afvoerleidingaftakking moet boven de sifon van de gootsteen liggen, zodat het uiteinde van de slang zich minimaal 60 cm boven de grond bevindt. (*) : 60cm
LET OP
Verwijder het deksel van de aftakking van de afvoerleiding van de gootsteen voordat u de afvoerleiding erop aansluit.

STAP6Stroom aan Sluit het netsnoer aan op een stopcontact met de juiste classificatie, geaard en beschermd door een zekering of stroomonderbreker. Tik vervolgens op om de wasmachine aan te zetten.
OPMERKING Deurvergrendeling (hendel) (A) is oorspronkelijk ontworpen om een ​​beetje los te zitten, omdat de deurvergrendeling hierdoor gemakkelijker in de deur kan worden gestoken.
A
OPMERKING Als de deur tijdens de installatie vergrendeld is, sluit u het netsnoer aan en schakelt u de stroom in. De deur wordt ontgrendeld.

26 Engels
Zonder titel-1 26

2022-09-28 3:07:26

Engels

Voordat je start

NOTITIE
Voordat u uw was voor de eerste keer gaat doen, moet u een volledige wascyclus draaien zonder wasgoed in de trommel.

Initiële setup
· Wanneer u de wasmachine voor de eerste keer aanzet, toont het scherm het initiële installatieproces. Volg de instructies op het scherm om het te voltooien.
· De initiële installatie wordt niet herhaald nadat u deze hebt voltooid. Om de initiële installatie te voltooien, moet u minstens één keer een wascyclus uitvoeren.
· De initiële installatie omvat taalselectie, kalibratie en een korte zelfstudie. · Tik op of draai aan de navigatieknop om naar het volgende scherm te gaan.

Kalibratie uitvoeren · De eerste installatie omvat het kalibratieproces dat volgt op de taalselectie. Je moet
ga door met kalibreren voordat u de wasmachine gebruikt. · Leeg de trommel en tik en houd vast om de kalibratie te starten. · Wanneer de kalibratie is voltooid, wordt de stroom uitgeschakeld en vervolgens automatisch weer ingeschakeld. · Als u opnieuw wilt kalibreren, houdt u 3 seconden ingedrukt om Instellingen te openen en selecteert u
Kalibratie.

01 Taalkeuze

02 Kalibratie

03 Welkomstscherm

Engels Suomi
Draai aan de knop en tik op O
04 Zelfstudie

Maak de trommel leeg voordat u gaat kalibreren
[Tik op O om over te slaan]

Welkom!

Laten we uw nieuwe wasmachine verkennen!
[Tik op O om over te slaan]

Een wasmachine die u kent!
Alle Done!

Zonder titel-1 27

English27
2022-09-28 3:07:27

Engels

Voordat je start
Wasrichtlijnen
STAP1Sorteren
Sorteer het wasgoed volgens deze criteria: · Waslabel: Sorteer het wasgoed in katoen, gemengde weefsels, synthetische stoffen, zijde, wol en rayon. · kleur: Scheid wit van kleuren. · Grootte: Het mengen van verschillende formaten artikelen in de trommel verbetert de wasprestaties. · Gevoeligheid: was delicaat wasgoed apart met de Easy Iron-optie voor zuiver scheerwollen wasgoed,
gordijnen en zijden artikelen. Controleer de labels op de artikelen. OPMERKING Controleer het wasvoorschrift op de kleding en sorteer ze dienovereenkomstig voordat u met de was begint.
STAP2Maak de zakken leeg
Maak alle zakken van uw wasgoed leeg · Metalen voorwerpen zoals munten, spelden en gespen op kleding kunnen andere wasgoederen en
de trommel. Keer kleding met knopen en borduursels binnenstebuiten · Als ritsen van broeken of jassen openstaan ​​tijdens het wassen, kan de trommel beschadigd raken. Ritsen zouden moeten zijn
gesloten en vastgezet met een touwtje. · Kleding met lange koorden kan verstrikt raken in andere kleding. Zorg ervoor dat je de touwtjes van tevoren vastbindt
het starten van de was.
STAP3Gebruik een wasnet · Beha's (machinewasbaar) moeten in een wasnet worden geplaatst. Metalen onderdelen van de beha's kunnen breken
andere wasgoed door en scheurt. · Kleine, lichte kledingstukken zoals sokken, handschoenen, kousen en zakdoeken kunnen rond de huid blijven haken
deur. Plaats ze in een fijn wasnet. · Was het wasnet niet alleen zonder ander wasgoed. Dit kan abnormale trillingen veroorzaken die
kan de wasmachine verplaatsen en letsel veroorzaken.
STAP4Voorwas (indien nodig) Selecteer de optie Voorwas voor de geselecteerde cyclus als het wasgoed erg vuil is. Gebruik de optie Voorwas niet wanneer er handmatig wasmiddel in de trommel wordt gedaan.

28 Engels
Zonder titel-1 28

2022-09-28 3:07:27

Engels

STAP5Bepaal het draagvermogen
Laad de wasmachine niet te vol. Overbelading kan ertoe leiden dat de wasmachine niet goed wast. Voor het draagvermogen van het type kleding, zie pagina 38.
OPMERKING Bij het wassen van beddengoed of dekbedovertrekken kan de wastijd langer zijn of kan de centrifugeerefficiëntie afnemen. Voor beddengoed of dekbedovertrekken is de aanbevolen maximale centrifugeersnelheid 800 tpm en het laadvermogen 2.0 kg of minder.
VOORZICHTIG · Ongebalanceerd wasgoed kan de centrifugeerprestaties verminderen. · Sla de deur niet dicht. Sluit de deur voorzichtig. Anders wordt de deur mogelijk niet goed gesloten.
VOORZICHTIG Zorg ervoor dat het wasgoed volledig in de trommel zit en niet tussen de deur geklemd zit.

STAP6Breng een geschikt type wasmiddel aan
Het type wasmiddel is afhankelijk van het type stof (katoen, synthetisch, fijne was, wol), kleur, wastemperatuur en mate van vervuiling. Zorg ervoor dat u het wasmiddel gebruikt dat is ontworpen voor automatische wasmachines.
NOTITIE
· Volg de aanbevelingen van de wasmiddelfabrikant op basis van het gewicht van het wasgoed, de mate van vervuiling en de hardheid van het water in uw omgeving. Als u niet zeker bent van de waterhardheid, neem dan contact op met een plaatselijk waterschap.
· Gebruik geen wasmiddel dat de neiging heeft om uit te harden of vast te worden. Dit wasmiddel kan na de spoelcyclus achterblijven en de afvoeropening blokkeren. VOORZICHTIGHEID
Gebruik bij het wassen van wol met het wolprogramma een speciaal wasmiddel voor wollen artikelen. Bij gebruik met het wolprogramma kan waspoeder op het wasgoed achterblijven en het wasgoed verkleuren.

Zonder titel-1 29

English29
2022-09-28 3:07:27

Engels

Voordat je start
Wascapsules Volg deze instructies om de beste resultaten te krijgen bij het gebruik van wascapsules.
1. Plaats de capsule op de bodem van de lege trommel naar achteren.
2. Doe het wasgoed in de trommel bovenop de capsule.
VOORZICHTIG Bij cycli met koud water of cycli die in minder dan een uur worden voltooid, is het mogelijk dat de capsule niet volledig oplost.

30 Engels
Zonder titel-1 30

2022-09-28 3:07:28

Engels

Wasmiddel aanbeveling

De aanbevelingen zijn van toepassing op de temperatuurbereiken in de cyclusgrafiek.

Aanbevolen Niet aanbevolen

Alleen vloeibaar wasmiddel Alleen waspoeder

Cyclus
Eco 40-60 AI Wash (alleen bepaalde modellen) Katoen 15′ Quick Wash Super Speed ​​(alleen toepasselijke modellen) Gemengde lading (alleen toepasselijke modellen) Intensief Koud Synthetisch Fijne was Handdoeken Beddengoed Overhemden Hygiëne Stoom Wol Outdoor Sportkleding Kleuren Denim Babyverzorging Stille was Bewolkte dag

Universeel

Wasmiddel Fijne was en
wol –
-
-
-
-
-

Specialist
-
-
-
-
-
-

Temp. (° C)
40 60 ~
40
Koud~90 Koud~40
Koud ~ 40
Koud ~ 60
Koud Koud~60 Koud~40 Koud~90 Koud~40 Koud~60 Koud~90 Koud~40 Koud~40 Koud~40 Koud~40 Koud~40 Koud~90 Koud~40 Koud~60

Zonder titel-1 31

English31
2022-09-28 3:07:28

Engels

Voordat je start

Richtlijnen wasmiddellades
De wasmachine heeft een dispenser met drie vakken: het linkervak ​​voor de hoofdwas, het rechtervoorvak voor wasverzachters en het achtervak ​​rechts voor de voorwas.

1. Voorwasvak: Voorwas aanbrengen

wasmiddel.

2. Hoofdwasvak: Breng hoofdwas aan

wasmiddel, waterontharder, inweekmiddel,

A

bleekmiddelen en/of vlekverwijderaars.

3. Wasverzachter compartiment: Voeg additieven toe zoals

wasverzachter. Overschrijd de maximale lijn (A) niet.

NOTITIE
Het daadwerkelijke uiterlijk van de wasverzachtergeleider kan per model verschillen.
LET OP
· Open de wasmiddellade niet terwijl de wasmachine in werking is.
· Gebruik de volgende soorten wasmiddel niet in de lade: – Tablet- of capsuletypes – Ballen- of nettypes
· Om te voorkomen dat het compartiment verstopt raakt, moeten geconcentreerde of sterk verrijkte middelen (wasverzachter of wasmiddel) worden verdund met water voordat ze worden aangebracht.
· Wanneer Einduitstel is geselecteerd, mag het wasmiddel niet rechtstreeks in de trommel worden aangebracht. Dit kan anders het wasgoed verkleuren. Gebruik de wasmiddellade wanneer Einduitstel is geselecteerd.
· Pas op dat u geen wasverzachter op het werkblad of het bedieningspaneel morst.

32 Engels
Zonder titel-1 32

2022-09-28 3:07:28

Engels

Om wasmiddelen aan te brengen op de handmatige dispenser

1. Schuif de wasmiddellade open.

2. Wasmiddel bij de hoofdwas doen

A

compartiment zoals geïnstrueerd of aanbevolen door

de fabrikant. Om vloeibaar wasmiddel te gebruiken, zie

pagina 34. Overschrijd de max-lijn (A) niet wanneer

wasmiddel toevoegen.

3. Doe wasverzachter in het wasverzachterbakje. Overschrijd de maximale lijn (A) niet. Tijdens de laatste spoeling wordt wasverzachter in de was gedoseerd.
A
4. Als u wilt voorwassen, breng dan voorwasmiddel aan op het voorwasvak volgens de instructies of aanbevolen door de fabrikant.
5. Sluit de wasmiddellade.

Zonder titel-1 33

English33
2022-09-28 3:07:29

Engels

Voordat je start

LET OP
· Breng geen waspoeder aan op de geleider voor vloeibaar wasmiddel.
· Geconcentreerde wasverzachter moet voor gebruik worden verdund met water.
· Doe geen hoofdwasmiddel in het wasverzachterbakje.

Vloeibaar wasmiddel gebruiken (alleen bepaalde modellen)
A

Plaats eerst de meegeleverde geleider voor vloeibaar wasmiddel in het hoofdwasvak. Breng vervolgens vloeibaar wasmiddel aan op de geleider onder de gemarkeerde max-lijn (A).
NOTITIE
· Plaats de geleider voor vloeibaar wasmiddel pas nadat u de wasmiddellade uit de wasmachine hebt gehaald door op ontgrendelingshendel (A) te drukken.
· Na een wasbeurt kan er wat vloeibaar wasmiddel in de wasmiddellade achterblijven.
LET OP
· Gebruik de functie Voorwas niet als u vloeibaar wasmiddel gebruikt.
· Verwijder de geleider voor vloeibaar wasmiddel als u waspoeder gebruikt.

34 Engels
Zonder titel-1 34

2022-09-28 3:07:29

Engels

Operations
OPMERKING De namen van programma's en functies die in deze handleiding voorkomen, kunnen afwijken van uw product.
Bedieningspaneel WW**B*7*****, WW**B*5*****

02 01
WW**B*9*****

04
03 05

10

06

07

08

09

04

02

10

01

03

05

06

07

08

09

11

01 Vermogen
02 Navigatieknop 03 Start/Pauze

Tik om de wasmachine aan of uit te zetten. · Als u het bedieningspaneel gedurende 10 minuten na het wassen niet bedient
machine is ingeschakeld, schakelt de wasmachine automatisch uit. · De wasmachine schakelt automatisch uit wanneer de cyclus is voltooid.
LET OP
Tik niet om de wasmachine uit te zetten terwijl de wascyclus bezig is. Tik en houd vast om de cyclus eerst te pauzeren en tik vervolgens om de wasmachine uit te schakelen. Draai de navigatieknop naar links of rechts om door cycli en functies te navigeren. Wanneer u aan de navigatieknop draait, geeft het LCD-scherm uw selectie weer (zoals cyclus, optie en instelling).
Tik en houd vast om een ​​bewerking te starten of te pauzeren.

Zonder titel-1 35

English35
2022-09-28 3:07:30

Engels

Operations

04-weergave
05 OK 06 Temp. 07 Spoelen 08 Centrifugeren 09 Opties
10 Slimme bediening
11 Quick Drive (alleen model WW**B*9*****)

Het display toont de huidige cyclusinformatie en de geschatte resterende tijd, of een informatiebericht wanneer zich een probleem voordoet.
OPMERKING De werkelijke wastijd kan verschillen van de geschatte tijd die in eerste instantie op het bedieningspaneel wordt weergegeven bij het selecteren van de cyclus. Tik om uw selectie van functie of instelling te bevestigen. Tik om de watertemperatuur voor de geselecteerde cyclus te wijzigen. · De indicator boven de knop geeft de standaard of geselecteerde instelling aan. Tik om het aantal spoelbeurten voor de geselecteerde cyclus te wijzigen. · De indicator boven de knop geeft de standaard of geselecteerde instelling aan. Tik om de centrifugeersnelheid voor de geselecteerde cyclus te wijzigen. · De indicator boven de knop geeft de standaard of geselecteerde instelling aan. Tik om het menu Opties te openen. Tik en houd gedurende 3 seconden ingedrukt om het menu Instellingen te openen. Tik om de Smart Control-functie in of uit te schakelen. Tik en houd vast om naar de koppelingsmodus te gaan om verbinding te maken met de SmartThings-app. · Wanneer de Smart Control-functie is geactiveerd, heb je controle over je wasgoed
machine op afstand met behulp van de SmartThings-app op uw smartphone of tablet (Android of iOS). Tik om de Quick Drive-functie in of uit te schakelen. U kunt de totale wastijd van de geselecteerde programma-instellingen verkorten. Quick Drive is mogelijk niet beschikbaar voor bepaalde cycli.

Pictogrambeschrijvingen Wi-Fi Smart Control
Deurvergrendeling
Kinderslot

· Dit pictogram geeft aan dat de wasmachine is verbonden met Wi-Fi.
· Dit pictogram geeft aan dat Smart Control is ingeschakeld. · Zie pagina 45 voor meer informatie over Smart Control. · Dit pictogram geeft aan dat de deur vergrendeld is en niet geopend kan worden. · De deur wordt automatisch vergrendeld tijdens een cyclus en dit lampje gaat branden. · U kunt de deur openen wanneer dit pictogram verdwijnt. · Dit pictogram geeft aan dat het kinderslot is ingeschakeld. · Zie pagina 42 voor meer informatie over het kinderslot.

36 Engels
Zonder titel-1 36

2022-09-28 3:07:31

Engels

Een cyclus bedienen WW**B*7*****, WW**B*5*****
2

1

6

5

WW**B*9*****
2

3

4

1

6

5

3

4

5

1. Tik op zet de wasmachine aan. 2. Draai aan de navigatieknop om de gewenste cyclus te selecteren.
– Voor meer informatie over Cycle overview, zie pagina 38. 3. Tik op , , of om de standaard cyclusinstellingen te wijzigen. 4. Tik op en draai vervolgens aan de navigatieknop om een ​​extra functie in het menu Opties te selecteren.
– Zie pagina 40 voor meer informatie over Opties. 5. Tik op om de instellingen voor de geselecteerde extra functie te wijzigen.
– Voor WW**B*9*****-modellen kunt u op Quick Drive tikken om de functie in of uit te schakelen. – Niet alle fietsen beschikken over extra functies. 6. Tik en houd vast om de bediening te starten. – Nadat u het gewenste programma hebt ingesteld, geeft het scherm een ​​korte beschrijving van het programma, maximale wasgoedlading,
en cyclustijd. U kunt ook de voortgang van de cyclus, de resterende cyclustijd en informatiecodes controleren.

Zonder titel-1 37

English37
2022-09-28 3:07:31

Engels

Operations

cyclus overview

Cyclus
Eco 40-60
AI Wash (alleen toepasselijke modellen)
Katoen
15′ Snel wassen
Supersnel (alleen bepaalde modellen) Gemengde lading (alleen bepaalde modellen) Intens Koud Synthetisch Fijne was Handdoeken Beddengoed Overhemden

Omschrijving

Max belasting (kg)

· Voor het reinigen van normaal vervuilde katoenen artikelen die

verklaard wasbaar te zijn op 40 °C of 60 °C, samen in de

dezelfde cyclus. Deze cyclus wordt gebruikt om de naleving te beoordelen

Max

met de EU Ecodesign-wetgeving.

· Deze cyclus is standaard ingesteld.

· Past de hoeveelheid wasmiddel en de cyclus aan

aan de belasting en de ernst van de bodem. Deze cyclus kan het beste worden gebruikt met

Max

de automatische doseerfunctie.

· Voor katoen, beddengoed, tafellinnen, ondergoed, handdoeken,

of overhemden. De wastijd en het aantal spoelbeurten zijn

automatisch aangepast aan de belasting.

Max

· Voor het reinigen van licht vervuilde katoenen artikelen tegen een nominale waarde

temperatuur van 20 °C.

Voor licht vervuild wasgoed van minder dan 2.0 kg dat u snel wilt wassen.

· Gebruik minder dan 20 g wasmiddel. Gebruik meer dan 20 g van

2

wasmiddel kan wasmiddelresten achterlaten.

· Gebruik voor vloeibaar wasmiddel maximaal 20 ml vloeibaar wasmiddel.

· Snelle afhandeling voor alledaagse artikelen zoals ondergoed en

overhemden. · De cyclustijd is afhankelijk van de watertoevoer

5

omstandigheden, belading en type wasgoed.

· Voor gemengde lading bestaande uit katoen en synthetisch.

5

· Ecobubble-cyclus op lage temperatuur helpt het stroomverbruik te verminderen.

4

· Voor stoffen die zijn gemaakt van polyester (diolen, trevira), 4
polyamide (perlon, nylon) of dergelijke.

· Voor transparante stoffen, bh's, lingerie (zijde) en andere handwas-

alleen stoffen.

2

· Gebruik voor de beste resultaten vloeibaar wasmiddel.

· Voor badhanddoeken, washandjes en matjes.

4

· Voor spreien, lakens, dekbedovertrekken, etc. · Was voor het beste resultaat slechts 1 type beddengoed.

2

· Voor overhemden, blouses die zijn gemaakt van katoen, synthetische vezels.

2

38 Engels
Zonder titel-1 38

2022-09-28 3:07:31

Engels

Cyclus

Omschrijving

Max belasting (kg)

Hygiëne Stoom

· Katoenen en linnen stoffen die in direct contact zijn geweest

met de huid, zoals ondergoed.

· Kies voor optimale hygiëneresultaten een temperatuur van 60 °C of hoger.

4

· Stoomcycli zijn voorzien van allergieverzorging en eliminatie van bacteriën

(steriliseren).

Wol

· Specifiek voor machinewasbare wol.

· Het wolprogramma bevat fijn pulseren en weken om de wolvezels te beschermen tegen krimpen/vervormen.

2

· Een neutraal reinigingsmiddel wordt aanbevolen.

Buiten

· Voor outdoorkleding, skikleding en sportkleding

gemaakt van functionele materialen zoals spandex, stretch en

2

microvezel.

activewear

· Voor trainingskleding zoals sportshirts, trainingsbroeken, shirts/tops en andere prestatiekleding. Deze cyclus 2 zorgt voor een effectieve vuilverwijdering met gecontroleerde trommelrotatie voor speciale textielverzorging.

Kleuren

· Met extra spoelbeurten en minder centrifugeren om ervoor te zorgen dat het wasgoed voorzichtig wordt gewassen en grondig wordt gespoeld.

4

Denim

· Met een hoger waterpeil in de hoofdwas en een

extra spoelcyclus om ervoor te zorgen dat er geen wasmiddel in poedervorm is

3

stoffelijk overschot.

Baby verzorging

· Voorzien van wassen op hoge temperatuur en extra spoelbeurten om het resterende wasmiddel effectief te verwijderen.

4

Stille was

· Voor het verminderen van bedrijfsgeluiden en trillingen.

4

Bewolkte dag

· Voor optimaal centrifugeren bij hoge luchtvochtigheid.

Max

Spoelen + centrifugeren

· Voorzien van een extra spoelproces na het aanbrengen van stof Max
wasverzachter voor de was.

Aftappen/Centrifugeren

· Voor het afvoeren van het water in de trommel en het laten lopen van een

extra centrifugeerproces om vocht effectief te verwijderen

Max

van de was.

· Reinigt de trommel door er vuil en bacteriën uit te verwijderen.

· Reinigt de rubberen deurpakking door vuil van de deur te verwijderen

pakking.

Trommelreiniging+ (van toepassing · Voer eens in de 40 wasbeurten uit zonder wasmiddel of bleekmiddel

-

alleen modellen)

toegepast. Meldingsbericht verschijnt na elke 40

wast.

· Zorg ervoor dat de trommel leeg is.

· Gebruik geen reinigingsmiddelen voor het reinigen van de trommel.

English39

Zonder titel-1 39

2022-09-28 3:07:31

Engels

Operations

Cyclus
Trommelreiniging (alleen van toepassing zijnde modellen)

Omschrijving

Max belasting (kg)

· Reinigt de trommel door er vuil en bacteriën uit te verwijderen.

· Voer eens in de 40 wasbeurten uit zonder wasmiddel of bleekmiddel

toegepast. Meldingsbericht verschijnt na elke 40 wasbeurten.

-

· Zorg ervoor dat de trommel leeg is.

· Gebruik geen reinigingsmiddelen voor het reinigen van de trommel.

OPMERKING · Laad de huishoudelijke wasmachine of de huishoudelijke was-droogcombinatie tot de capaciteit aangegeven door
de fabrikant voor de respectievelijke cycli zal bijdragen aan energie- en waterbesparing. · Het geluid en het resterende vochtgehalte worden beïnvloed door de centrifugeersnelheid: hoe hoger het centrifugeren
snelheid in de spinfase, hoe hoger het geluid en hoe lager het resterende vochtgehalte. · De meest efficiënte cyclus in termen van energieverbruik zijn over het algemeen die welke lager presteren
temperaturen en langere duur.
Opties

Opties gebruiken 1. Tik op . 2. Draai aan de navigatieknop om de gewenste extra functie te selecteren. 3. Tik op om de instellingen van de geselecteerde functie te wijzigen of de functie te starten.
OPMERKING · Om terug te keren naar het hoofdscherm, tikt u nogmaals op of draait u de navigatieknop om Terug te selecteren en tikt u op . · Als de geselecteerde functie niet wordt ondersteund, wordt het bericht "Momenteel niet ondersteund" weergegeven en de
knop is niet geactiveerd. · Wanneer u een extra functie selecteert, verschijnt er de eerste tien keer een korte hulpmelding.
Voorwas U kunt voor de hoofdwas een voorwasprogramma toevoegen. 1. Selecteer een programma en wijzig indien nodig de programma-instellingen. 2. Tik op . 3. Draai aan de navigatieknop om Voorwas te selecteren en tik vervolgens op . 4. Tik en houd vast.
Intensief Voor sterk vervuild wasgoed. De werkingstijd voor elke cyclus is langer dan normaal. 1. Selecteer een programma en wijzig indien nodig de programma-instellingen. 2. Tik op . 3. Draai aan de navigatieknop om Intensief te selecteren en tik vervolgens op . 4. Tik en houd vast.

40 Engels
Zonder titel-1 40

2022-09-28 3:07:32

Engels

Bubble Soak Deze functie helpt bij het verwijderen van een grote verscheidenheid aan hardnekkige vlekken. Als Bubble Soak is geselecteerd, wordt het wasgoed grondig gedrenkt in waterbellen voor effectief wassen. 1. Selecteer een programma en wijzig indien nodig de programma-instellingen. 2. Tik op . 3. Draai aan de navigatieknop om Bubble Soak te selecteren en tik vervolgens op .
– Bubble Soak is beschikbaar met en voegt tot 30 minuten toe aan deze programma's: Katoen, Super Speed, Synthetisch, Handdoeken, Beddengoed, Overhemden, Hygiene Steam, Activewear, Denim, Babyverzorging, Stille was, Gemengde lading en Bewolkte dag
4. Tik en houd vast.
Mijn cycli Voeg cycli toe of verwijder ze om een ​​persoonlijke cycluslijst te maken. 1. Tik op . 2. Draai aan de navigatieknop om Mijn cycli te selecteren en tik vervolgens op .
– Je kunt een programma alleen bewerken om een ​​persoonlijk programma aan te maken als de wasmachine niet draait. 3. Draai aan de navigatieknop om een ​​gewenste cyclus te selecteren. 4. Tik op om de geselecteerde cyclus toe te voegen of te verwijderen.
– Toevoeging en verwijdering van de cursus wordt automatisch opgeslagen. 5. Zodra u klaar bent met het maken van Mijn cycli, tikt u op om terug te keren naar het scherm met cycli.
NOTITIE
· De cycli Eco 40-60 en Trommel reinigen+/Trommel reinigen kunnen niet uit de lijst met cycli worden verwijderd. · Je kunt Mijn cycli ook bewerken in de SmartThings-app.

Zonder titel-1 41

English41
2022-09-28 3:07:32

Engels

Operations

Einduitstel U kunt de wasmachine instellen om uw was automatisch op een later tijdstip af te maken, waarbij u een uitstel van 1 tot 24 uur kunt kiezen (in stappen van 1 uur of 10 minuten). Het weergegeven uur geeft aan hoe laat de was klaar is. 1. Selecteer een programma en wijzig indien nodig de programma-instellingen. 2. Tik op . 3. Draai aan de navigatieknop om Uitgesteld einde te selecteren en tik vervolgens op . 4. Draai aan de navigatieknop om de gewenste tijd te selecteren en tik vervolgens op . 5. Tik en houd vast.
– Status wordt weergegeven op het display en de wasmachine laat de trommel draaien om het gewicht van de lading te meten (als ladingdetectie vooraf is ingesteld voor de geselecteerde cyclus). Wanneer de load sensing voltooid is, toont het display de resterende tijd tot het einde van de wascyclus.
– Om Uitgesteld einde te annuleren, tikt u op om de wasmachine opnieuw te starten.
Praktijkvoorbeeld U wilt een cyclus van twee uur over 3 uur afmaken. Hiervoor voeg je de optie Einduitstel toe aan het huidige programma met de instelling van 3 uur en druk je om 2:00 uur op Start/Pauze. Wat gebeurt er dan? De wasmachine begint om 3 uur te draaien en stopt om 00 uur. Hieronder vindt u de tijdlijn voor dit voorbeeldampze.

2:00 Stel Uitstel Einde in op 3 uur

3 uur Aanvang

5 uur Einde

Kinderslot Om te voorkomen dat kinderen of baby's per ongeluk de wasmachine starten of instellen, vergrendelt het kinderslot alle knoppen behalve en . 1. Tik op . 2. Draai aan de navigatieknop om Kinderslot te selecteren en tik vervolgens op . 3. Tik om Aan of Uit te selecteren.
– Het pictogram Kinderslot gaat branden wanneer de functie is ingeschakeld.
NOTITIE
· Als Kinderslot is ingeschakeld, zijn alle knoppen uitgeschakeld behalve en . De wasmachinedeur gaat ook op slot.
· Als u op een knop tikt terwijl het kinderslot is ingeschakeld, wordt er een alarm geactiveerd met het bericht "Kinderslot aan". · U kunt de deur niet openen na een wasprogramma als het kinderslot is ingeschakeld. Schakel de functie eerder uit
de deur openen om de was eruit te halen.

42 Engels
Zonder titel-1 42

2022-09-28 3:07:32

Engels

Instellingen
Instellingen gebruiken 1. Tik en houd 3 seconden vast. 2. Draai aan de navigatieknop en selecteer de gewenste systeeminstelling en tik vervolgens op . 3. Tik om de geselecteerde instelling te wijzigen of uit te voeren.
OPMERKING Om terug te keren naar het hoofdscherm, tikt u nogmaals op of draait u aan de navigatieknop om Terug te selecteren en tikt u op .
AI-patroon Deze functie slaat veelgebruikte cycli en instellingen op. Wanneer u de functie inschakelt, onthoudt de wasmachine de programma's die u het meest gebruikt en hun instellingen (Temp., Spoelen, Centrifugeren) en geeft deze weer in volgorde van frequentie. 1. Tik en houd 3 seconden vast. 2. Draai aan de navigatieknop om AI-patroon te selecteren en tik vervolgens op . 3. Tik om Aan of Uit te selecteren.
– De standaardinstelling is Aan. Zet deze op Uit als u deze functie niet wilt gebruiken. – Wanneer u de functie uitschakelt, worden alle opgeslagen gegevens gereset.
Geluid U kunt het geluid van de wasmachine in- of uitschakelen. 1. Tik en houd 3 seconden vast. 2. Draai aan de navigatieknop om Geluid te selecteren en tik vervolgens op . 3. Tik om Aan of Uit te selecteren.
– De standaardinstelling is Aan. OPMERKING De instelling blijft ongewijzigd, ook als u de wasmachine opnieuw start.
Kalibratie U kunt de kalibratie opnieuw uitvoeren voor nauwkeurige gewichtsdetectie. 1. Tik en houd 3 seconden vast. 2. Draai aan de navigatieknop om Kalibratie te selecteren en tik vervolgens op .
– Kalibratie start niet als de deur niet goed gesloten is. – De trommel draait ongeveer 3 minuten met de klok mee en tegen de klok in. 3. Wanneer de kalibratie is voltooid, verschijnt het bericht "Kalibratie voltooid" op het display en wordt de wasmachine automatisch uitgeschakeld.

Zonder titel-1 43

English43
2022-09-28 3:07:33

Engels

Operations
Wifi U kunt de wifi van de wasmachine in- of uitschakelen. 1. Tik en houd 3 seconden vast. 2. Draai aan de navigatieknop om Wi-Fi te selecteren en tik vervolgens op . 3. Tik om Aan of Uit te selecteren.
– De wifi van de wasmachine is standaard uitgeschakeld. De wifi van de wasmachine gaat echter automatisch aan als je de wasmachine voor het eerst aanzet. Vervolgens blijft de uiteindelijke Wi-Fi-instelling behouden, ongeacht de stroomstatus van de wasmachine.
– Zodra je de wifi van de wasmachine hebt ingeschakeld en verbinding hebt gemaakt met een netwerk, blijft de wasmachine verbonden met het netwerk, zelfs als je de stroom uitschakelt.
– De Wi-Fi geeft aan dat de wasmachine via de Wi-Fi-verbinding met de router is verbonden.
Taal U kunt de systeemtaal wijzigen. 1. Tik en houd 3 seconden vast. 2. Draai aan de navigatieknop om Taal te selecteren en tik vervolgens op . 3. Draai aan de navigatieknop om de gewenste taal te selecteren en tik vervolgens op .
Factory Reset U kunt de wasmachine resetten. 1. Tik en houd 3 seconden vast. 2. Draai aan de navigatieknop om Factory Reset te selecteren en tik vervolgens op .
– Uw wasmachine wordt teruggezet naar de fabrieksinstelling.

44 Engels
Zonder titel-1 44

2022-09-28 3:07:33

Engels

bijzondere kenmerken
Slimme bediening (alleen bepaalde modellen) U kunt verbinding maken met de SmartThings-app en uw wasmachine op afstand bedienen. Je wasmachine aansluiten 1. Download en open de SmartThings app op je smartphone of tablet (Android & iOS). 2. Tik om de wasmachine aan te zetten. 3. Tik en houd vast.
A. De wasmachine gaat in AP-modus en maakt verbinding met je smartphone of tablet. B. Tik om uw wasmachine te verifiëren. C. Zodra het authenticatieproces is voltooid, is uw wasmachine met succes verbonden met de
app. - U kunt verschillende functies gebruiken die beschikbaar zijn in de SmartThings-app. OPMERKING · Als je wasmachine geen verbinding kan maken met de SmartThings-app, probeer het dan opnieuw. · Controleer uw router als u problemen met de internetverbinding ondervindt nadat u uw wasmachine met de SmartThings-app hebt verbonden. · Als Wi-Fi is uitgeschakeld, houd dan 3 seconden ingedrukt om het menu Instellingen te openen en selecteer Wi-Fi om het in te schakelen. · Door wifi van de wasmachine in te schakelen, kun je verbinding maken met de wasmachine via de SmartThings-app op je smartphone of tablet, ongeacht de stroomstatus van de wasmachine. De wasmachine verschijnt echter offline in de SmartThings-app als de wifi van de wasmachine uitstaat. · Sluit de deur voordat u de Smart Control-functie start. · Als je je wasmachine een tijdje gebruikt zonder hem met de SmartThings-app te verbinden, verschijnt er gedurende 3 seconden een pop-upbericht over Smart Control. · Als de Wi-Fi van de wasmachine niet is verbonden met een AP (toegangspunt), wordt de Wi-Fi uitgeschakeld wanneer u de stroom uitschakelt. Stay Connect Stel de Stay Connect-functie in uw SmartThings-app in om Smart Control ingeschakeld te houden aan het einde van een cyclus. Je wasmachine blijft verbonden met de app, zodat je extra instructies kunt sturen, of je nu thuis bent of niet. 1. Als je de Stay Connect-functie in de SmartThings-app inschakelt, blijft de wasmachine na het voltooien van een cyclus in de energiebesparende stand-bymodus. – De Stay Connect-functie blijft tot 7 dagen actief als de deur gesloten blijft. 2. Als de Stay Connect-functie actief is, lichten de Smart Control-, Deurslot- en Wi-Fi-pictogrammen op het display van je wasmachine op. 3. U kunt uw wasmachine gemakkelijk bedienen door spoel-, centrifugeer- of droogcycli toe te voegen met de SmartThings-app. OPMERKING · De wasmachine schakelt over naar de energiebesparende stand-bymodus wanneer de werking wordt gepauzeerd, zelfs als de machine niet is verbonden met de SmartThings-app.
English45

Zonder titel-1 45

2022-09-28 3:07:33

Engels

Operations
· In sommige gevallen kan alleen het pictogram Deurslot verlicht zijn.
SmartThings
Wifi-verbinding Ga op je smartphone of tablet naar Instellingen en schakel de draadloze verbinding in en selecteer een AP (Access Point). · Dit apparaat ondersteunt de Wi-Fi 2.4 GHz-protocollen.
Downloaden Zoek op een app-markt (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) de SmartThings-app met de zoekterm "SmartThings". Download en installeer de app op uw apparaat.
OPMERKING De app kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd voor verbeterde prestaties.
Aanmelden U moet zich eerst aanmelden bij SmartThings met uw Samsung-account. Volg de instructies in de app om een ​​nieuw Samsung-account aan te maken. Je hebt geen aparte app nodig om je account aan te maken.
OPMERKING Als u een Samsung-account hebt, gebruikt u het account om u aan te melden. Een geregistreerde gebruiker van een Samsung-smartphone of -tablet meldt zich automatisch aan.
Uw apparaat registreren bij SmartThings 1. Zorg ervoor dat uw smartphone of tablet is verbonden met een draadloos netwerk. Zo niet, ga dan naar Instellingen en draai
op de draadloze verbinding en selecteer een AP (Access Point). 2. Open SmartThings op je smartphone of tablet. 3. Selecteer Toevoegen als het bericht "Er is een nieuw apparaat gevonden." wordt weergegeven. 4. Als er geen bericht verschijnt, selecteert u + en selecteert u uw apparaat in een lijst met beschikbare apparaten. Als uw apparaat
niet in de lijst staat, selecteert u Apparaattype > Specifiek apparaatmodel en voegt u uw apparaat vervolgens handmatig toe. 5. Registreer uw apparaat als volgt bij de SmartThings-app.
A. Voeg uw apparaat toe aan SmartThings. Zorg ervoor dat uw apparaat is verbonden met SmartThings. B. Wanneer de registratie voltooid is, verschijnt uw apparaat op uw smartphone of tablet.

46 Engels
Zonder titel-1 46

2022-09-28 3:07:33

Engels

Open source-aankondiging
De software die bij dit product wordt geleverd, bevat open source-software. U kunt de volledige corresponderende broncode gedurende een periode van drie jaar na de laatste verzending van dit product verkrijgen door contact op te nemen met ons ondersteuningsteam via http://opensource.samsung.com (gebruik het menu "Inquiry").
Het is ook mogelijk om de volledige bijbehorende broncode op een fysiek medium zoals een cd-rom te verkrijgen; een minimale vergoeding is vereist.
De volgende URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

NOTITIE
Wanneer Wi-Fi is geactiveerd, stijgt het energieverbruik in vergelijking met de waarden vermeld in de indicatieve informatie.

Zonder titel-1 47

English47
2022-09-28 3:07:33

Engels

Onderhoud
Houd de wasmachine schoon om verslechterde prestaties te voorkomen en de levensduur te behouden.
Trommelreiniging+/Trommelreiniging
Voer deze cyclus regelmatig uit om de trommel schoon te maken door er bacteriën uit te verwijderen. Deze cyclus verwarmt het water tussen 60 °C en 70 °C en verwijdert ook opgehoopt vuil van de rubberen deurpakking. 1. Tik op . 2. Draai aan de navigatieknop om Drum Clean+/Drum Clean te selecteren. 3. Tik en houd vast.
LET OP · Gebruik geen reinigingsmiddelen voor het reinigen van de trommel. Chemische resten in de trommel kunnen schade veroorzaken
naar het wasgoed of de trommel van de wasmachine. · Om kalkaanslag te voorkomen, voegt u de juiste hoeveelheid afwasmiddel toe volgens uw plaatselijke waterhardheid of voegt u toe
een waterverzachteradditief samen met het wasmiddel.
Herinnering Drum Clean+/Drum Clean Er verschijnt een waarschuwingsbericht op het display van het bedieningspaneel wanneer het tijd is om de cyclus Drum Clean+/Drum Clean uit te voeren. · De herinnering Trommel reinigen+/Trommel reinigen knippert eenmaal per 40 wasbeurten op het bedieningspaneel. Het is aan te raden
om Drum Clean+/Drum Clean regelmatig uit te voeren. · Als je deze herinnering voor het eerst ziet knipperen, kun je de herinnering 6 opeenvolgende wasbeurten negeren. Van
de 7e wasbeurt verschijnt de herinnering niet meer. Het verschijnt echter weer bij de tweede 40e wasbeurt. · Zelfs nadat het laatste proces is beëindigd, kan het bericht "Drumreiniging voltooid" blijven staan. · Zelfs als "Drum Clean complete" niet verdwijnt, werkt de machine normaal. · Het wordt aanbevolen om de cyclus regelmatig te laten draaien om hygiënische redenen.

48 Engels
Zonder titel-1 48

2022-09-28 3:07:33

Engels

Noodafvoer
Als de stroom uitvalt, laat u het water uit de trommel lopen voordat u het wasgoed eruit haalt.

1. Schakel de wasmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact

A

het stopcontact.

2. Open het filterdeksel (A).

– TYPE 1: druk voorzichtig op het bovenste gedeelte van het filter

klep (A) om te openen.

– TYPE 2: Duw de vergrendeling van het filterdeksel naar beneden

(A) openen.

A

BC

3. Zet een lege, ruime opvangbak om het deksel en trek de noodafvoerslang naar de opvangbak terwijl u de afsluitdop (B) vasthoudt.
4. Open de buisdop en laat het water in de noodafvoerbuis (C) in de opvangbak lopen.
5. Als u klaar bent, sluit u de dop van de tube en plaatst u de tube terug. Sluit vervolgens het filterdeksel. NOTITIE
Gebruik een ruime bak omdat het water in de trommel meer kan zijn dan verwacht.

Zonder titel-1 49

English49
2022-09-28 3:07:34

Engels

Onderhoud
Schoonmaak
Oppervlak van de wasmachine Gebruik een zachte doek met een niet-schurend huishoudelijk schoonmaakmiddel. Sproei geen water op de wasmachine. Gaasfilter Reinig het gaasfilter van de waterslang één of twee keer per jaar.
1. Zet de wasmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Sluit de waterkraan. 3. Maak de waterslang los en koppel deze los van de
achterkant van de wasmachine. Bedek de slang met een doek om te voorkomen dat er water uit spuit.
4. Gebruik een tang om het gaasfilter uit de inlaatklep te trekken.
5. Dompel het gaasfilter diep onder in water zodat de schroefdraadaansluiting ook ondergedompeld is.
6. Droog het gaasfilter volledig in de schaduw. 7. Plaats het gaasfilter terug in de inlaatklep en
sluit de waterslang weer aan op de inlaatklep. 8. Draai de waterkraan open.
OPMERKING Als het gaasfilter verstopt is, verschijnt de informatiecode "Controleer de watertoevoerkranen en herstart" op het scherm.

50 Engels
Zonder titel-1 50

2022-09-28 3:07:34

Engels

Vuilfilter Het is raadzaam om het vuilfilter elke 2 maanden schoon te maken om verstopping te voorkomen. Een verstopt vuilfilter kan het belleneffect verminderen.
1. Zet de wasmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Tap het resterende water in de trommel af. Zie het hoofdstuk Noodafvoer.
3. Open het filterdeksel. – TYPE 1: druk voorzichtig op het bovenste gedeelte van het filterdeksel om het te openen. – TYPE 2: Duw de vergrendeling van het filterdeksel naar beneden om het te openen.
4. Draai de vuilfilterknop naar links en laat het resterende water weglopen.
5. Reinig het vuilfilter met zachte borstels. Zorg ervoor dat de propeller van de afvoerpomp in het filter niet verstopt is.
6. Plaats het vuilfilter terug en draai de filterknop naar rechts.
OPMERKING · Sommige vuilfilters hebben een veiligheidsknop
ontworpen om ongelukken door kinderen te voorkomen. Om de veiligheidsknop van het vuilfilter te openen, drukt u deze in en draait u hem tegen de klok in. Het veermechanisme van de veiligheidsknop helpt het filter te openen. · Om de veiligheidsknop van het vuilfilter te sluiten, draait u deze rechtsom. De veer maakt een ratelend geluid, wat normaal is.
OPMERKING · Na elke 100 wasbeurten verschijnt het bericht "Reinig afvoerfilter" op het display van het bedieningspaneel. · Als het pompfilter verstopt is, verschijnt de informatiecode "Reinig afvoerfilter" op het scherm.
LET OP · Zorg ervoor dat de filterknop goed gesloten is na het reinigen van het filter. Dit kan anders een lek veroorzaken. · Zorg ervoor dat het filter na het schoonmaken goed is geplaatst. Anders kan dit een operationele storing veroorzaken
defect of een lek.

Zonder titel-1 51

English51
2022-09-28 3:07:35

Engels

Onderhoud
Wasmiddellade
A

1. Terwijl u de ontgrendelingshendel (A) in de lade ingedrukt houdt, schuift u de lade open.
2. Verwijder de ontgrendelingshendel en de geleider voor vloeibaar wasmiddel uit de lade.

3. Reinig de onderdelen van de lade in stromend water met een zachte borstel.

4. Reinig de lade-uitsparing met een zachte borstel. 5. Plaats de ontgrendelingshendel en het vloeibare wasmiddel terug
gids naar de lade. 6. Schuif de lade naar binnen om deze te sluiten.
OPMERKING Om achtergebleven wasmiddel te verwijderen, voert u de cyclus Spoelen+Centrifugeren uit terwijl de trommel leeg is.

52 Engels
Zonder titel-1 52

2022-09-28 3:07:35

Engels

Uw wasmachine ontdooien
De wasmachine kan bevriezen als deze onder de 0 °C komt. 1. Zet de wasmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact. 2. Giet warm water over de waterkraan om de waterslang los te maken. 3. Koppel de waterslang los en week deze in warm water. 4. Giet warm water in de trommel en laat het ongeveer 10 minuten staan. 5. Sluit de waterslang weer aan op de waterkraan.
OPMERKING Als de wasmachine nog steeds niet normaal werkt, herhaalt u de bovenstaande stappen totdat deze normaal werkt.
Zorg tegen een langere tijd van onbruik
Laat de wasmachine niet voor langere tijd ongebruikt staan. Als dit het geval is, laat u de wasmachine leeglopen en haalt u de stekker uit het stopcontact. 1. Draai de navigatieknop om Spoelen+Centrifugeren te selecteren. 2. Maak de trommel leeg en tik vervolgens op en houd vast. 3. Als de cyclus is voltooid, sluit u de waterkraan en koppelt u de waterslang los. 4. Zet de wasmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact. 5. Open de deur om lucht door de trommel te laten circuleren.

Zonder titel-1 53

English53
2022-09-28 3:07:35

Engels

Probleem oplossen

Als er een probleem is, controleer dan het informatiebericht op het LCD-scherm en volg de instructies op het scherm. Neem contact op met het servicecentrum als het probleem aanhoudt.

checkpoints
Als je een probleem hebt met de wasmachine, controleer dan eerst onderstaande tabel en probeer deze suggesties.

probleem

Actie

Start niet.

· Zorg ervoor dat de stekker van de wasmachine in het stopcontact zit. · Zorg ervoor dat de deur goed gesloten is. · Zorg ervoor dat de waterkranen openstaan. · Tik en houd vast om de wasmachine te starten. · Zorg ervoor dat het kinderslot niet is geactiveerd. · Voordat de wasmachine begint te vullen, maakt hij een reeks klikken
geluiden om het deurslot te controleren en zullen snel leeglopen. · Controleer de zekering of reset de stroomonderbreker. · Controleer of de voeding correct wordt geleverd. · Laag voltage gedetecteerd.

– Controleer of de stekker in het stopcontact zit. · Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur zit.

· Draai de waterkraan helemaal open.

· Zorg ervoor dat de deur goed gesloten is.

Watervoorziening is

· Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet bevroren is.

onvoldoende of geen water · Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet geknikt of verstopt zit.

is voorzien.

· Zorg voor voldoende waterdruk.

· Zorg ervoor dat de koudwaterkraan en de warmwaterkraan goed zitten

aangesloten.

· Maak het gaasfilter schoon, dit kan verstopt zijn.

Na een programma blijft wasmiddel achter in de wasmiddellade.

· Zorg ervoor dat de wasmachine met voldoende waterdruk draait. · Zorg ervoor dat het wasmiddel in het midden van de wasmiddellade wordt toegevoegd. · Zorg ervoor dat de spoeldop goed is geplaatst. · Als u wasmiddel in korrelvorm gebruikt, zorg er dan voor dat de wasmiddelkiezer in de stand staat
bovenste positie. · Verwijder de spoeldop en reinig de wasmiddellade.

54 Engels
Zonder titel-1 54

2022-09-28 3:07:35

Engels

probleem

Actie

Overmatige trillingen of maakt geluid.

· Zorg ervoor dat de wasmachine op een vlakke, stevige vloer staat die niet glad is. Als de vloer niet waterpas is, gebruik dan de stelvoetjes om de hoogte van de wasmachine aan te passen.
· Zorg ervoor dat de transportbouten verwijderd zijn. · Zorg ervoor dat de wasmachine niet in contact komt met andere voorwerpen. · Zorg ervoor dat de lading wasgoed in evenwicht is. · De motor kan bij normaal gebruik geluid veroorzaken. · Overalls of kleding met metalen versieringen kunnen lawaai veroorzaken tijdens het zijn
gewassen. Dit is normaal. · Metalen voorwerpen zoals munten kunnen geluid veroorzaken. Verwijder deze na het wassen
voorwerpen uit de trommel of filterkast. · Herverdeel de lading. Als er slechts één kledingstuk gewassen moet worden, zoals een
badjas of spijkerbroek, kan het uiteindelijke centrifugeerresultaat onbevredigend zijn en verschijnt het controlebericht "Ongebalanceerde lading opnieuw verdelen en opnieuw starten" op het display.

Pompt niet af en/of centrifugeert niet.

· Zorg ervoor dat de afvoerslang helemaal recht naar het afvoersysteem loopt. Als u een afvoerprobleem tegenkomt, bel dan voor service.
· Controleer of het vuilfilter niet verstopt is. · Sluit de deur en tik en houd vast.
Voor uw veiligheid zal de wasmachine niet draaien of centrifugeren tenzij de deur gesloten is. · Zorg ervoor dat de afvoerslang niet bevroren of verstopt is. · Zorg ervoor dat de afvoerslang is aangesloten op een afvoersysteem dat niet verstopt is. · Als de wasmachine niet van voldoende stroom wordt voorzien, pompt of centrifugeert de wasmachine tijdelijk niet. Zodra de wasmachine weer voldoende vermogen heeft, zal deze normaal functioneren. · Zorg ervoor dat de afvoerslang correct is geplaatst, afhankelijk van het type aansluiting. · Maak het vuilfilter schoon, dit kan verstopt zijn.

· Tik en houd vast om de wasmachine te stoppen. · Het kan even duren voordat het deurvergrendelingsmechanisme ontkoppelt. · De deur gaat pas 3 minuten nadat de wasmachine heeft geopend open
gestopt of de stroom is uitgeschakeld. De deur gaat niet open. · Zorg ervoor dat al het water in de trommel wordt afgevoerd.
· De deur gaat mogelijk niet open als er water in de trommel achterblijft. Laat de trommel leeglopen en open de deur handmatig.
· Controleer of het deurslotlampje uit is. Het lampje van de deurvergrendeling gaat uit nadat de wasmachine is leeggepompt.

Zonder titel-1 55

English55
2022-09-28 3:07:36

Engels

Probleem oplossen

probleem

Actie

Overmatig schuim.

· Zorg ervoor dat u de aanbevolen soorten wasmiddel gebruikt. · Gebruik hoogrendement (HE) afwasmiddel om overmatig schuimen te voorkomen. · Verminder de hoeveelheid wasmiddel voor zacht water, kleine ladingen of licht vervuild water
ladingen. · Niet-HE wasmiddel wordt niet aanbevolen.

Kan geen extra wasmiddel toevoegen.

· Zorg ervoor dat de resterende hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter de limiet niet overschrijdt.

stopt.

· Steek het netsnoer in een werkend stopcontact. · Controleer de zekering of reset de stroomonderbreker. · Sluit de deur en houd ingedrukt om de wasmachine te starten. Voor jouw
veiligheid, zal de wasmachine niet draaien of centrifugeren tenzij de deur gesloten is. · Voordat de wasmachine begint te vullen, maakt hij een reeks klikgeluiden om het deurslot te controleren en wordt de wasmachine snel leeggemaakt. · Er kan een pauze of inweekperiode in de cyclus zitten. Even wachten en de wasmachine kan starten. · Zorg ervoor dat het gaasfilter van de watertoevoerslang bij de waterkranen niet verstopt zit. Maak het gaasfilter regelmatig schoon. · Als de wasmachine niet van voldoende stroom wordt voorzien, pompt of centrifugeert de wasmachine tijdelijk niet. Zodra de wasmachine weer voldoende vermogen heeft, zal deze normaal functioneren.

Vult met de verkeerde watertemperatuur.

· Draai beide kranen volledig open. · Zorg ervoor dat de temperatuurselectie correct is. · Zorg ervoor dat de slangen op de juiste kranen zijn aangesloten. Waterleidingen doorspoelen. · Zorg ervoor dat de boiler is ingesteld om minimaal 49 °C warm water te leveren
bij de kraan. Controleer ook de capaciteit van de boiler en het herstelpercentage. · Koppel de slangen los en reinig het gaasfilter. Het gaasfilter kan zijn
verstopt. · Terwijl de wasmachine wordt gevuld, kan de watertemperatuur veranderen
omdat de automatische temperatuurregeling de temperatuur van het binnenkomende water controleert. Dit is normaal. · Terwijl de wasmachine wordt gevuld, kan het zijn dat alleen warm en/of alleen koud water door de dispenser stroomt wanneer koude of warme temperaturen zijn geselecteerd. Dit is een normale functie van de automatische temperatuurregeling, aangezien de wasmachine de watertemperatuur bepaalt.

· Gebruik de hoge of extra hoge centrifugeersnelheid.

De lading is nat aan het einde van een cyclus.

· ·

Gebruik een hoog rendement (HE) reinigingsmiddel om overmatig schuimen te verminderen. Lading is te klein. Kleine ladingen (een of twee items) kunnen uit balans raken en niet volledig ronddraaien.

· Zorg ervoor dat de afvoerslang niet geknikt of verstopt zit.

56 Engels
Zonder titel-1 56

2022-09-28 3:07:36

Engels

probleem
Lekt water.
Heeft geuren. Er zijn geen luchtbellen te zien (alleen Bubble-modellen). Er verschijnt een bericht op het display om te waarschuwen dat de dispenser open is. Verlengde wastijd.

Actie
· Zorg ervoor dat de deur goed gesloten is. · Zorg ervoor dat alle slangaansluitingen goed vastzitten. · Zorg ervoor dat het uiteinde van de afvoerslang correct is aangesloten en vastzit aan de
afvoer systeem. · Vermijd overbelasting. · Gebruik hoogrendement (HE) afwasmiddel om overmatig schuimen te voorkomen. · Controleer de afvoerslang.
– Zorg ervoor dat het uiteinde van de afvoerslang niet op de vloer ligt. – Zorg ervoor dat de afvoerslang niet verstopt zit. · Controleer of er iets klem zit tussen de deur en het membraan. – Als er iets klem zit tussen de deur en het membraan, kan dat
lekkage of schade aan het membraan veroorzaken.
· Overmatig schuim verzamelt zich in uitsparingen en kan vieze geuren veroorzaken. · Voer reinigingscycli uit om regelmatig te ontsmetten. · Reinig de deurafdichting (membraan). · Droog de binnenkant van de wasmachine na afloop van een programma.
· Mogelijk ziet u geen luchtbellen als er te veel items in de trommel zitten. · Ernstig vervuild wasgoed mag geen luchtbellen veroorzaken.
· Controleer of de wasmiddellade goed gesloten is. – Open de wasmiddellade en sluit deze weer. Zorg ervoor dat het goed gesloten is.
· De daadwerkelijke wastijd kan verschillen van de geschatte tijd die in eerste instantie op het bedieningspaneel wordt weergegeven bij het selecteren van een programma.

Neem contact op met een servicecentrum als het probleem aanhoudt. Het nummer van het servicecentrum staat op het label dat aan het product is bevestigd.

Zonder titel-1 57

English57
2022-09-28 3:07:36

Engels

Probleem oplossen

Informatiecodes

Als de wasmachine niet werkt, ziet u mogelijk een informatiecode op het scherm. Bekijk de onderstaande tabel en probeer de suggesties.

Code

Actie

Water loopt niet weg.

Reinig het afvoerfilter

· Zorg ervoor dat de afvoerslang niet bevroren of verstopt is. · Zorg ervoor dat de afvoerslang correct is geplaatst, afhankelijk van de
connectie type. · Maak het vuilfilter schoon, dit kan verstopt zijn. · Zorg ervoor dat de afvoerslang helemaal recht naar het afvoersysteem loopt. · Neem contact op met een klantenservicecentrum als de informatiecode blijft staan

Water wordt niet geleverd.

Controleer de watertoevoerkranen en herstart

· Zorg ervoor dat de waterkranen openstaan. · Zorg ervoor dat de waterslangen niet verstopt zijn. · Zorg ervoor dat de waterkranen niet bevroren zijn. · Zorg ervoor dat de wasmachine werkt met voldoende waterdruk. · Zorg ervoor dat de koudwaterkraan en de warmwaterkraan goed zitten
verbonden. · Maak het gaasfilter schoon, dit kan verstopt zijn. · Alle knoppen worden gedurende 3 minuten uitgeschakeld na de informatiecode
komt naar voren. · Wanneer het bericht "Controleer watertoevoerkranen en herstarten" verschijnt, zal de
machine voert water af gedurende 3 minuten. In de tussentijd is de aan/uit-knop uitgeschakeld.

Sluit de slangaansluiting voor warm/koud water correct aan

· Zorg ervoor dat de koudwatertoevoerslang stevig is aangesloten op de koudwaterkraan. Als deze is aangesloten op de warmwaterkraan, kan het wasgoed bij sommige programma's vervormen.

Draaien lukt niet.

· Zorg ervoor dat het wasgoed gelijkmatig is verdeeld.

Herverdelen onevenwichtig · Zorg ervoor dat de wasmachine op een vlakke, stabiele ondergrond staat.

laden en opnieuw opstarten

· Herverdeel de lading. Als er maar één kledingstuk gewassen moet worden, bijv

een badjas of een spijkerbroek, kan het uiteindelijke centrifugeerresultaat onbevredigend zijn,

en een controlebericht "Herverdeel ongebalanceerde belasting en herstart".

weergegeven in het display.

Sluit de wasmachinedeur en probeer het opnieuw

De wasmachine bedienen met de deur open. · Zorg ervoor dat de deur goed gesloten is. · Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur klem komt te zitten.

58 Engels
Zonder titel-1 58

2022-09-28 3:07:36

Engels

Code OC LC, LC1 3C 3CP
UC HC 1C AC 8C AC6

Actie Het water is overstroomd. · Herstart na het centrifugeren. · Neem contact op met een lokale Samsung als de informatiecode op het display blijft staan
service Centrum. Controleer de afvoerslang. · Zorg ervoor dat het uiteinde van de afvoerslang niet op de grond ligt. · Zorg ervoor dat de afvoerslang niet verstopt zit. · Als de informatiecode blijft staan, neem dan contact op met een klantenservicecentrum. Controleer de werking van de trommelmotor. · Probeer de cyclus opnieuw te starten. · Als de informatiecode blijft staan, neem dan contact op met een klantenservicecentrum. De elektronische besturing dient nagekeken te worden. · Probeer de cyclus opnieuw te starten. · Als de informatiecode blijft staan, neem dan contact op met een klantenservicecentrum. Controleer de werking van de pulsatormotor. · Controleer of de voeding correct wordt geleverd. · Als de informatiecode blijft staan, neem dan contact op met een klantenservicecentrum. Laag voltage gedetecteerd. · Controleer of het netsnoer is aangesloten. · Neem contact op met een klantenservice als de informatiecode blijft staan. Verwarmingscontrole op hoge temperatuur. · Als de informatiecode blijft staan, neem dan contact op met een klantenservicecentrum. De waterniveausensor werkt niet goed. · Schakel de machine uit en start de cyclus opnieuw. · Als de informatiecode blijft staan, neem dan contact op met een klantenservicecentrum. Controleer de communicatie tussen hoofd- en sub-PBA's. · Schakel de machine uit en start de cyclus opnieuw. · Als de informatiecode blijft staan, neem dan contact op met een klantenservicecentrum. De MEMS-sensor werkt niet goed. · Schakel de machine uit en start de cyclus opnieuw. · Als de informatiecode blijft staan, neem dan contact op met een klantenservicecentrum. Controleer de communicatie tussen de hoofd- en de inverter-PBA's. · Afhankelijk van de toestand kan de machine automatisch terugkeren naar normaal
operatie. · Schakel de machine uit en start de cyclus opnieuw. · Als de informatiecode blijft staan, neem dan contact op met een klantenservicecentrum.

Zonder titel-1 59

English59
2022-09-28 3:07:36

Engels

Probleem oplossen

Code DC1

Actie De vergrendeling/ontgrendeling van de hoofddeur werkt niet correct. · Schakel de machine uit en start de cyclus opnieuw. · Als de informatiecode blijft staan, neem dan contact op met een klantenservicecentrum.

Neem contact op met een plaatselijk Samsung-servicecentrum als er een informatiecode op het scherm blijft verschijnen.

60 Engels
Zonder titel-1 60

2022-09-28 3:07:36

Engels

Specificaties

Stofverzorgingstabel
De volgende symbolen geven instructies voor kledingverzorging. De waslabels voor kleding bevatten symbolen voor drogen, bleken, drogen en strijken, of chemisch reinigen indien nodig. Het gebruik van symbolen zorgt voor consistentie tussen kledingfabrikanten van binnenlandse en geïmporteerde artikelen. Volg de aanwijzingen op het wasetiket om de levensduur van het kledingstuk te maximaliseren en wasproblemen te verminderen. Wassen
95 °C kookwas. 60 °C gekleurde was. 60 °C gekleurde was. ("Easy care" gekleurde was) 40 °C gekleurde was.
40 °C milde was.
40 °C zeer milde was.
30 °C fijne was.
30 °C milde fijne was.
30 °C zeer milde fijne was.
Handenwassen.
Niet wassen.
OPMERKING De cijfers in de wastobbe geven de maximale wastemperaturen in graden Celsius aan die niet overschreden mogen worden.

Bleken
Elk bleekmiddel is toegestaan.
Alleen zuurstofbleekmiddel toegestaan.
Niet bleken.
Drogen Drogen in de droogtrommel / Drogen bij een temperatuur van 80 °C met een normaal droogproces. Drogen in de droogtrommel / Drogen bij een temperatuur van 60 °C met een mild droogproces. Niet in de droogtrommel drogen Aan de lijn drogen. Druppellijn drogen. Plat drogen. Druppel plat drogen. Lijn drogen in de schaduw. Druppellijn drogen in de schaduw. Plat drogen in de schaduw. Druppel plat drogen in de schaduw.
OPMERKING · De stippen geven het droogniveau van de droger aan. · De lijnen geven het type en de plaats van de
drogen.

Zonder titel-1 61

English61
2022-09-28 3:07:39

Engels

Specificaties

Strijkservice
Strijken op een maximale zoolplaattemperatuur van 200 °C. Strijken bij een maximale zoolplaattemperatuur van 150 °C. Strijken bij een maximale zoolplaattemperatuur van 110 °C. Voorzichtig bij het gebruik van stoomstrijkijzers (werk zonder stoom).
Niet strijken.
OPMERKING De stippen geven de temperatuurbereiken voor strijken aan (regulator, stoom, reisstrijkijzers en strijkmachines).
Professionele zorg
Professioneel chemisch reinigen in perchloorethyleen en/of koolwaterstoffen (zware benzines) met normaal proces. Professioneel chemisch reinigen in perchloorethyleen en/of koolwaterstoffen (zware benzines) met voorzichtig proces.

Professioneel chemisch reinigen in koolwaterstoffen (zware benzines) met normaal proces. Professioneel chemisch reinigen in koolwaterstoffen (zware benzines) met voorzichtig proces. Niet chemisch reinigen.
Professionele natreiniging.
Milde professionele natreiniging.
Zeer milde professionele natreiniging.
Niet nat reinigen.
OPMERKING · De letters in een cirkel geven de oplosmiddelen aan (P, F)
gebruikt bij chemisch reinigen of nat reinigen (W). · Over het algemeen geeft de streep onder het symbool aan
een mildere behandeling (bijv. fijnwasprogramma voor kreukherstellend wasgoed). De dubbele lijn geeft zorgniveaus aan met een bijzonder zachte behandeling.

Het milieu beschermen
· Dit apparaat is gemaakt van recyclebare materialen. Als u besluit het weg te gooien, houd u dan aan de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking. Knip het netsnoer door zodat het apparaat niet op een stroombron kan worden aangesloten. Verwijder het deksel zodat dieren en kleine kinderen niet in het apparaat kunnen vast komen te zitten.
· Gebruik niet meer wasmiddel dan aanbevolen in de instructies van de wasmiddelfabrikant. · Gebruik alleen vlekverwijderaars en bleekmiddelen voor het wasprogramma als dat nodig is. · Bespaar water en elektriciteit door alleen volle ladingen te wassen (de exacte hoeveelheid is afhankelijk van het programma
gebruikt).

62 Engels
Zonder titel-1 62

2022-09-28 3:07:40

Engels

Garantie op reserveonderdelen
We garanderen dat de volgende reserveonderdelen beschikbaar zullen zijn voor professionele reparateurs en eindgebruikers gedurende een periode van minimaal 10 jaar nadat het laatste exemplaar van het model op de markt is gebracht. · Deur, deurscharnieren en -afdichtingen, overige afdichtingen, deurvergrendelingen en kunststof randapparatuur zoals
dispensers voor wasmiddel. · De vermelde onderdelen kunnen hieronder worden gekocht website.
– http://www.samsung.com/support
Technische beschrijving
"*" Sterretje(s) betekent variantmodel en kan worden gevarieerd (0-9) of (AZ).

E

D

A

C

B

Zonder titel-1 63

English63
2022-09-28 3:07:41

Engels

Specificaties

Afmetingen

Type Modelnaam
A (Breedte) B (Hoogte) C (Diepte) D (Diepte+Kozijndikte)
E Waterdruk

Nettogewicht

Maximaal draagvermogen

Wassen en spinnen

Stroomverbruik

Wassen en AC 220-240 V /

verwarming

50 Hz

Draai revoluties

Wasmachine voorzijde WW1*B******* 600 mm 850 mm 600 mm 630 mm 1080 mm 50-1000 kPa
73.0 kg (WW**BB****G*) 72.0 kg (WW**BB****T* , WW**BB****A*)
11.0 kg
1900-2300 W
1400 RPM

NOTITIE
· Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de kwaliteit te verbeteren. · De hier vermelde afmetingen kunnen enigszins afwijken van de werkelijke afmetingen, afhankelijk van de
meetmethode.

64 Engels
Zonder titel-1 64

2022-09-28 3:07:41

Engels

Indicatieve informatie (volgens EU 2019/2023) (alleen modellen WW*********)

Model

cycli

Programma Tijd Capaciteit (kg)
(UU:MM)

11

Eco 40-60

5.5

3

Katoen 20 °C

11

WW1*B******* Katoen 60 °C

11

Katoen 60°C+
11 Bubbelbad

Synthetisch 40 °C

4

15′ Snel wassen

2

4:00 3:00 2:50 3:59 2:32
3:02
2: 59 0: 15

Energieverbruik (kWh/cyclus)
1.061 0.542 0.247 0.430 1.460
2.240
0.760 0.015

Waterverbruik
(L/cyclus) 95.4 59.2 30.8 132.0 132.0
147.0
58.0 41.0

Max. temperatuur
(°C) 33 27 22 20 60
60
40 15

Resterend vochtgehalte (%)
53.9 53.9 53.9 50.0 50.0
50.0
33.0 105.0

Draaisnelheid (RPM)
1400 1400 1400 1400 1400
1400
1200 800

· De waarden voor andere programma's dan het Eco 40-60 programma en de was- en droogcyclus zijn slechts indicatief.
· De hier vermelde tijdswaarden kunnen afwijken van de werkelijke waarden door invloed van waterdruk/hardheid/temperatuur, soort/hoeveelheid/bevuilingsgraad van het wasgoed, soort/hoeveelheid van het gebruikte wasmiddel, stroomaansluiting en de gekozen aanvullende functies.

Zonder titel-1 65

English65
2022-09-28 3:07:41

Specificaties
EPREL-informatie Voor toegang tot energie-etiketteringsinformatie over dit product in het Europees productregister voor energie-etikettering (EPREL), gaat u naar https://eprel.ec.europa.eu/qr/****** waar ***** * is het EPREL-registratienummer van het product. U vindt het registratienummer op het typeplaatje van uw product.

Engels

66 Engels
Zonder titel-1 66

2022-09-28 3:07:41

Engels

Contactgegevens

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

LAND VK
IERLAND (EIRE) DUITSLAND FRANKRIJK SPANJE
PORTUGAL
LUXEMBURG NEDERLAND

BEL 0333 000 0333
0818 717100 06196 77 555 77 01 48 63 00 00
91 175 00 15 210 608 098

BELGIË

02-201-24-18

NOORWEGEN DENEMARKEN FINLAND ZWEDEN OOSTENRIJK

21629099 707 019 70 030-6227 515 0771-400 300 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)

ZWITSERLAND

0800 726 786

HONGARIJE TSJECHISCH
SLOWAKIJE KROATIË BOSNIË
Noord-Macedonië MONTENEGRO SLOVENIË
SERVIË Kosovo ALBANIË

0680SAMSUNG (0680-726-7864) 800 – SAMSUNG (800-726786)
0800 – SAMSUNG (0800-726 786) 072 726 786 055 233 999
023 207 777
020 405 888 080 697 267 (brezplacna stevilka)
011 321 6899 038 40 30 90 045 620 202

OF BEZOEK ONS ONLINE OP www.samsung.com/uk/support www.samsung.com/ie/support www.samsung.com/de/support www.samsung.com/fr/support www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/be_fr/support www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Nederlands) www.samsung.com/be_fr/support (Frans)
www.samsung.com/no/support www.samsung.com/dk/support www.samsung.com/fi/support www.samsung.com/se/support www.samsung.com/at/support www.samsung.com /ch/support (Duits) www.samsung.com/ch_fr/support (Frans) www.samsung.com/hu/support www.samsung.com/cz/support www.samsung.com/sk/support www.samsung. com/hr/support www.samsung.com/ba/support
www.samsung.com/mk/support
www.samsung.com/support www.samsung.com/si/support www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/support www.samsung.com/al/support

Zonder titel-1 67

English67
2022-09-28 3:07:41

Engels

Contactgegevens

LAND
BULGARIJE
ROEMENIË ITALIË CYPRUS GRIEKENLAND POLEN
LITOUWEN LETLAND ESTLAND

CALL
0800 111 31 -
*3000 –
09:00 18:00 -
0800872678 – Apel gratis *8000 – Apel tarifat in reea
Programma Callcenter Luni – Vineri: 9 – 6 uur 800-SAMSUNG (800.7267864) 8009 4000 alleen vanaf vaste lijn, tol
gratis 80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
alleen vanaf vaste lijn (+30) 210 6897691 vanaf mobiel en
vaste lijn 801-172-678* of +48 22 607-93-33* * (opplata wedlug taryfy operatora)
8-800-77777 8000-7267 800-7267

OF BEZOEK ONS ONLINE OP
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support www.samsung.com/it/support www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/pl/support/ www.samsung.com/lt/support www.samsung.com/lv/support www.samsung.com/ee/support

68 Engels
Zonder titel-1 68

2022-09-28 3:07:41

Memo

Zonder titel-1 69

2022-09-28 3:07:41

Memo

Zonder titel-1 70

2022-09-28 3:07:41

Memo

Zonder titel-1 71

2022-09-28 3:07:41

Zonder titel-1 72

DC68-000000-00
2022-09-28 3:07:41

Documenten / bronnen

SAMSUNG WW1*B Wasmachine [pdf] Gebruikershandleiding
WW1 B Wasmachine, WW1 B, Wasmachine, Machine

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *