SAMSUNG WF46BB6700AD Smart Washer voorlader Gebruikershandleiding
SAMSUNG WF46BB6700AD Smart Washer voorlader

BEPERKTE GARANTIE (VS) – SAMSUNG WASHER

Modellen:
WF46BB6700AD
WF46BB6700AV

BEPERKTE GARANTIE AAN DE OORSPRONKELIJKE KOPER MET AANKOOPBEWIJS 

Dit product van het merk SAMSUNG, zoals geleverd en gedistribueerd door SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) en nieuw geleverd, in de originele doos aan de oorspronkelijke koper, wordt door SAMSUNG gegarandeerd tegen fabricagefouten in materiaal of vakmanschap gedurende de beperkte garantieperiode. vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum van:

Eén (1) jaar Onderdelen en arbeid
Drie (3) jaar RVS kuiponderdeel (alleen onderdeel)
Tien (10) jaar DIT (Digital Inverter Motor) motoronderdeel wassen (alleen onderdeel)
Twintig (20) jaar Beperkt tot alleen "in de VS geassembleerde" ringen

Deze beperkte garantie is alleen geldig voor producten die zijn gekocht en gebruikt in de Verenigde Staten en die zijn geïnstalleerd, bediend en onderhouden volgens de instructies die bij het product zijn gevoegd of bij het product zijn geleverd.
Om garantieservice te ontvangen, moet de koper contact opnemen met SAMSUNG op het onderstaande adres of telefoonnummer voor probleembepaling en serviceprocedures.
Garantieservice kan alleen worden uitgevoerd door een door SAMSUNG geautoriseerd servicecentrum.
De originele gedateerde verkoopfactuur moet op verzoek als aankoopbewijs worden voorgelegd aan SAMSUNG of het geautoriseerde servicecentrum van SAMSUNG om garantieservice te ontvangen.

SAMSUNG biedt gedurende de garantieperiode gratis service aan huis binnen de aangrenzende Verenigde Staten, afhankelijk van de beschikbaarheid van door SAMSUNG geautoriseerde onderhoudsmonteurs binnen het geografische gebied van de klant.
Als er geen service aan huis beschikbaar is, kan SAMSUNG ervoor kiezen om, naar eigen goeddunken, het product van en naar een erkend servicecentrum te vervoeren.
Als het product zich in een gebied bevindt waar geen service door een door SAMSUNG geautoriseerde servicemonteur beschikbaar is, bent u mogelijk verantwoordelijk voor de reiskosten of moet u het product voor service naar een door SAMSUNG geautoriseerd servicecentrum brengen.

Om service aan huis te ontvangen, moet het product vrij zijn van obstakels en toegankelijk zijn voor de servicemedewerker.

Tijdens de toepasselijke garantieperiode wordt een product naar eigen goeddunken van SAMSUNG gerepareerd, vervangen of de aankoopprijs terugbetaald.
SAMSUNG kan nieuwe of gereviseerde onderdelen gebruiken bij het repareren van een product, of het product vervangen door een nieuw of gereviseerd product.
Vervangende onderdelen en producten hebben een garantie voor het resterende deel van de oorspronkelijke productgarantie of negentig (90) dagen, afhankelijk van welke langer is.
Alle vervangen onderdelen en producten zijn eigendom van SAMSUNG en u dient deze aan SAMSUNG te retourneren.

Deze beperkte garantie dekt fabricagefouten in materialen of vakmanschap die optreden bij normaal huishoudelijk, niet-commercieel gebruik van dit product en dekt niet het volgende: schade die optreedt tijdens verzending, levering, installatie en gebruik waarvoor dit product niet bedoeld was; schade veroorzaakt door ongeoorloofde wijziging of wijziging van het product; product waarvan de originele fabrieksserienummers zijn verwijderd, beschadigd, op enigerlei wijze gewijzigd of niet gemakkelijk kunnen worden vastgesteld; cosmetische schade inclusief krassen, deuken, schilfers en andere schade aan de afwerkingen van het product; schade veroorzaakt door misbruik, misbruik, plagen, ongevallen, brand, overstromingen of andere natuur- of goddelijke handelingen; schade veroorzaakt door het gebruik van apparatuur, hulpprogramma's, services, onderdelen, benodigdheden, accessoires, toepassingen, installaties, reparaties, externe bedrading of connectoren die niet zijn geleverd of geautoriseerd door SAMSUNG; schade veroorzaakt door onjuiste elektrische lijnstroom, voltage, schommelingen en pieken; schade veroorzaakt door het niet volgens de instructies bedienen en onderhouden van het product; instructies aan huis over het gebruik van uw product; en service om de installatie te corrigeren die niet in overeenstemming is met elektrische of sanitaire codes of correctie van huishoudelijke elektrische of sanitaire voorzieningen (dwz huisbedrading, zekeringen of watertoevoerslangen).
De kosten van reparatie of vervanging onder deze uitgesloten omstandigheden zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

Bezoeken door een geautoriseerde monteur om de functies, het onderhoud of de installatie van het product uit te leggen, vallen niet onder deze beperkte garantie.
Neem contact op met SAMSUNG op het onderstaande nummer voor hulp bij een van deze problemen.

UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES
IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN BEPERKT TOT EEN JAAR OF DE KORTSTE PERIODE TOEGESTAAN DOOR DE WET.
Sommige staten staan ​​geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie, dus de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.
Deze garantie geeft u specifieke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben, die van staat tot staat verschillen.

BEPERKING VAN RECHTSMIDDELEN
UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID IS PRODUCTREPARATIE, PRODUCTVERVANGING OF TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS NAAR SAMSUNG'S OPTIE, ZOALS GELEVERD IN DEZE BEPERKTE GARANTIE. SAMSUNG IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT TIJD BUITEN HET WERK, HOTELS EN/OF RESTAURANT MAALTIJDEN, VERBOUWINGSKOSTEN, INKOMSTEN- OF WINSTVERLIES, HET NIET REALISEREN VAN ANDERE BESPARING VAN DE LARD REGELS. THEORIE WAAROP DE CLAIM IS GEBASEERD EN ZELFS ALS SAMSUNG OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
Sommige staten staan ​​uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.
Deze garantie geeft u specifieke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben, die van staat tot staat verschillen.

SAMSUNG garandeert geen ononderbroken of foutloze werking van het product.
Geen enkele garantie of garantie gegeven door een andere persoon, firma of bedrijf met betrekking tot dit product is bindend voor SAMSUNG.

Neem voor garantieservice contact op met SAMSUNG via:
Samsung Electronics America, Inc.
Challengerweg 85
Ridgefieldpark, NJ 07660
1-800-SAMSUNG (726-7864) en www.samsung.com/us/support

Documenten / bronnen

SAMSUNG WF46BB6700AD Smart Washer voorlader [pdf] Gebruikershandleiding
WF46BB6700AD, WF46BB6700AV, WF46BB6700AD Slimme wasmachine voorlader, WF46BB6700AD, Slimme wasmachine voorlader, Slimme wasmachine voor lading, Slimme wasmachine, Wasmachine

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *