SAMSUNG-logo

C27G5*T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor
HandleidingSAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor
Gaming Monitor
C27G5*T* C32G5*T* C34G5*T*

C27G5*T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor

De kleur en het uiterlijk kunnen per product verschillen en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de kwaliteit te verbeteren.
©Samsung
Samsung bezit het copyright voor deze handleiding.
Het is verboden deze handleiding geheel of gedeeltelijk te gebruiken of te reproduceren zonder toestemming van Samsung.
Andere handelsmerken dan die van Samsung zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Voordat u het product gebruikt:

Veiligheidsmaatregelen
waarschuwing
Er kan ernstig of dodelijk letsel ontstaan ​​als de instructies niet worden opgevolgd.
Voorzichtigheid
Persoonlijk letsel of schade aan eigendommen kan het gevolg zijn als de instructies niet worden opgevolgd.

Waarschuwingspictogram Dit symbool geeft aan dat hoge voltage is binnen aanwezig. Het is gevaarlijk om op welke manier dan ook in contact te komen met interne onderdelen van dit product. iqpowertools 426HEPA Cyclonic Stofafzuiger HEPA Filtratie - ALTERNATIEVE STROOM symbool AC voltage: Nominaal voltage gemarkeerd met dit symbool is AC voltage.
Dit symbool geeft aan dat er bij dit product belangrijke literatuur over bediening en onderhoud is bijgevoegd. SKIL QC5359B 02 20V-oplader met dubbele poort - pictogram 5 DC voltage: Nominaal voltage gemarkeerd met dit symbool is DC voltage.
SKIL QC5359B 02 20V-oplader met dubbele poort - pictogram 7 Klasse II-product: Dit symbool geeft aan dat een veiligheidsverbinding met elektrische aarde (aarde) niet vereist is. Als dit symbool niet aanwezig is op een product met een netsnoer, MOET het product een betrouwbare verbinding hebben met beschermende aarde (aarding). SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - pictogram. Voorzichtigheid. Raadpleeg de gebruiksinstructies: Dit symbool instrueert de gebruiker om de gebruikershandleiding te raadplegen voor meer veiligheidsgerelateerde informatie.

Elektriciteit en veiligheid
waarschuwing

 • Gebruik geen beschadigd netsnoer of stekker, of een los stopcontact.
 • Gebruik niet meerdere producten met één stopcontact.
 • Raak de stekker niet met natte handen aan.
 • Steek de stekker er helemaal in, zodat deze niet los zit.
 • Sluit de stekker aan op een geaard stopcontact (alleen geïsoleerde apparaten van type 1.
 • Buig of trek niet met kracht aan het netsnoer. Zorg ervoor dat u het netsnoer niet onder een zwaar voorwerp laat liggen.
 • Plaats het netsnoer of het product niet in de buurt van warmtebronnen.
 • Verwijder stof rond de pinnen van de stekker of het stopcontact met een droge doek.

Voorzichtigheid

 • Koppel het netsnoer niet los terwijl het product in gebruik is.
 • Gebruik alleen het netsnoer dat door Samsung bij uw product is geleverd. Gebruik het netsnoer niet met andere producten.
 • Houd het stopcontact waarop het netsnoer is aangesloten vrij.
  ‒ Het netsnoer moet worden losgekoppeld om de stroom naar het product af te sluiten wanneer er zich een probleem voordoet.
 • Houd de stekker vast wanneer u het netsnoer uit het stopcontact haalt.

Installatie
waarschuwing

 • PLAATS GEEN KAARSEN, INSECTENWEERMIDDELEN OF SIGARETTEN BOVENOP HET PRODUCT. INSTALLEER HET PRODUCT NIET IN DE BUURT VAN WARMTEBRONNEN.
 • Installeer het product niet in slecht geventileerde ruimtes zoals een boekenkast of kast.
 • Installeer het product op minimaal 10 cm afstand van de muur om ventilatie mogelijk te maken.
 • Houd de plastic verpakking buiten het bereik van kinderen.
  ‒ Kinderen kunnen stikken.
 • Installeer het product niet op een onstabiel of trillend oppervlak (onveilige plank, hellend oppervlak, enz.)
  ‒ Het product kan vallen en beschadigd raken en/of letsel veroorzaken.
  ‒ Het gebruik van het product in een omgeving met overmatige trillingen kan het product beschadigen of brand veroorzaken.
 • Installeer het product niet in een voertuig of op een plaats die is blootgesteld aan stof, vocht (waterdruppels, enz.), olie of rook.
 • Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, hitte of een heet voorwerp zoals een fornuis.
  ‒ De levensduur van het product kan worden verkort of er kan brand ontstaan.
 • Installeer het product niet binnen het bereik van jonge kinderen.
  ‒ Het product kan vallen en kinderen verwonden.
 • Eetbare olie, zoals sojaolie, kan het product beschadigen of vervormen. Installeer het product niet in een installatie
  waarschuwing
 • PLAATS GEEN KAARSEN, INSECTENVERMOGEN OF SIGARETTEN BOVENOP HET PRODUCT. NIET DOEN
  INSTALLEER HET PRODUCT IN DE BUURT VAN WARMTEBRONNEN.
 • Installeer het product niet in slecht geventileerde ruimtes zoals een boekenkast of kast.
 • Installeer het product op minimaal 10 cm afstand van de muur om ventilatie mogelijk te maken.
 • Houd de plastic verpakking buiten het bereik van kinderen.
  ‒ Kinderen kunnen stikken.
 • Installeer het product niet op een onstabiel of trillend oppervlak (onveilige plank, hellend oppervlak, enz.)
  ‒ Het product kan vallen en beschadigd raken en/of letsel veroorzaken.
  ‒ Het gebruik van het product in een omgeving met overmatige trillingen kan het product beschadigen of brand veroorzaken.
 • Installeer het product niet in een voertuig of op een plaats die is blootgesteld aan stof, vocht (waterdruppels, enz.), olie of rook.
 • Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, hitte of een heet voorwerp zoals een fornuis.
  ‒ De levensduur van het product kan worden verkort of er kan brand ontstaan.
 • Installeer het product niet binnen het bereik van jonge kinderen.
  ‒ Het product kan vallen en kinderen verwonden.
 • Eetbare olie, zoals sojaolie, kan het product beschadigen of vervormen. Installeer het product niet in een

Voorzichtigheid

 • Laat het product niet vallen tijdens het verplaatsen.
 • Zet het product niet op de voorkant neer.
 • Zorg er bij het installeren van het product op een kast of plank voor dat de onderkant van de voorkant van het product niet uitsteekt.
  ‒ Het product kan vallen en beschadigd raken en/of letsel veroorzaken.
  ‒ Installeer het product alleen op kasten of planken van de juiste maat.
 • Zet het product voorzichtig neer.
  ‒ Productstoringen of persoonlijk letsel kunnen het gevolg zijn.
 • Het installeren van het product op een ongebruikelijke plaats (een plaats die is blootgesteld aan veel fijn stof, chemische stoffen, extreme temperaturen of een aanzienlijke aanwezigheid van vocht, of een plaats waar het product gedurende langere tijd ononderbroken zal werken) kan ernstige gevolgen hebben voor de werking van het product. uitvoering.
  ‒ Raadpleeg het Samsung-klantenservicecentrum als u het product op een dergelijke plaats wilt installeren.
 • Voordat u het product monteert, plaatst u het product op een vlakke en stabiele ondergrond met het scherm naar beneden gericht.
  ‒ Het product is gebogen. Door druk uit te oefenen op het product wanneer het op een vlakke ondergrond staat, kan het product beschadigd raken. Oefen geen druk uit wanneer het product naar boven of naar beneden op de grond ligt.

Werking
waarschuwing

 • Er is een hoog volumetage in het product. Demonteer, repareer of wijzig het product nooit zelf.
  ‒ Neem contact op met het klantenservicecentrum van Samsung voor reparaties.
 • Om het product te verplaatsen, koppelt u eerst alle kabels los, inclusief de voedingskabel.
 • Als het product abnormale geluiden, een brandlucht of rook produceert, koppel dan onmiddellijk het netsnoer los en neem contact op met het Samsung Customer Service Center.
 • Laat kinderen niet aan het product hangen of erop klimmen.
  ‒ Kinderen kunnen gewond raken of ernstig letsel oplopen.
 • Als het product is gevallen of de behuizing beschadigd is, schakelt u het apparaat uit en koppelt u het netsnoer los. Neem dan contact op met de klantenservice van Samsung.
  ‒ Als u het apparaat blijft gebruiken, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.
 • Laat geen zware voorwerpen of voorwerpen die kinderen leuk vinden (speelgoed, snoep, enz.) op het product liggen.
  ‒ Het product of zware voorwerpen kunnen vallen als kinderen naar speelgoed of snoep proberen te reiken, wat kan leiden tot ernstig letsel.
 • Schakel het product tijdens bliksem of onweer uit en verwijder het netsnoer.
 • Laat geen voorwerpen op het product vallen en oefen geen schokken uit.
 • Verplaats het product niet door aan het netsnoer of een kabel te trekken.
 • Raak het product of de stekker niet aan als er een gaslekkage wordt gevonden. Ventileer de ruimte ook direct.
 • Til of verplaats het product niet door aan het netsnoer of een kabel te trekken.
 • Gebruik of bewaar geen brandbare spray of een ontvlambare stof in de buurt van het product.
 • Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door tafelkleden of gordijnen.
  ‒ Een verhoogde interne temperatuur kan brand veroorzaken.
 • Steek geen metalen voorwerpen (eetstokjes, munten, haarspelden, enz.) of voorwerpen die gemakkelijk kunnen verbranden (papier, lucifers, enz.) in het product (via de ventilatieopening of invoer-/uitvoerpoorten, enz.).
  ‒ Zorg ervoor dat u het product uitschakelt en de stekker uit het stopcontact haalt wanneer water of andere vreemde stoffen het product zijn binnengedrongen. Neem dan contact op met de klantenservice van Samsung.
 • Plaats geen voorwerpen die vloeistof bevatten (vazen, potten, flessen, enz.) of metalen voorwerpen bovenop het product.
  ‒ Zorg ervoor dat u het product uitschakelt en de stekker uit het stopcontact haalt wanneer water of andere vreemde stoffen het product zijn binnengedrongen. Neem dan contact op met de klantenservice van Samsung.

Voorzichtigheid

 • Als u het scherm gedurende langere tijd op een stilstaand beeld laat staan, kan dit leiden tot inbranden van het nabeeld of defecte pixels.
  ‒ Stel het scherm in op de energiebesparende modus of op de schermbeveiliging met bewegende beelden wanneer u het product langere tijd niet gebruikt.
 • Haal het netsnoer uit het stopcontact als u van plan bent het product voor langere tijd niet te gebruiken (vakantie, enz.).
  ‒ Stofophoping in combinatie met hitte kan brand, elektrische schokken of elektrische lekkage veroorzaken.
 • Gebruik het product met de aanbevolen resolutie en frequentie.
  - Uw gezichtsvermogen kan verslechteren.
 • Plaats geen AC/DC-adapters bij elkaar.
 • Verwijder de plastic zak van de AC/DC-adapter voordat u deze gebruikt.
 • Laat geen water in het AC/DC-adapterapparaat komen of het apparaat nat maken.
  ‒ Een elektrische schok of brand kan het gevolg zijn.
  ‒ Gebruik het product niet buitenshuis, waar het kan worden blootgesteld aan regen of sneeuw.
  ‒ Pas op dat de AC/DC-adapter niet nat wordt als u de vloer wast.
  • Plaats de AC/DC-adapter niet in de buurt van verwarmingsapparaten.
  ‒ Anders kan er brand ontstaan.
 • Bewaar de AC/DC-adapter in een goed geventileerde ruimte.
 • Als u de AC/DC-voedingsadapter met het snoer naar boven hangt, kunnen water of andere vreemde stoffen de adapter binnendringen, waardoor de adapter defect raakt.
  Zorg ervoor dat u de AC/DC-voedingsadapter plat op een tafel of op de vloer legt.
 • Houd het product niet ondersteboven en verplaats het niet aan de standaard.
  ‒ Het product kan vallen en beschadigd raken of letsel veroorzaken.
 • Te lang naar het scherm kijken kan uw gezichtsvermogen verslechteren.
 • Gebruik geen luchtbevochtigers of kachels in de buurt van het product.
 • Laat uw ogen meer dan 5 minuten rusten of kijk naar objecten op afstand voor elk uur productgebruik.
 • Raak het scherm niet aan als het product voor langere tijd is ingeschakeld, omdat het dan heet kan worden.
 • Bewaar kleine accessoires buiten het bereik van kinderen.
 • Wees voorzichtig bij het aanpassen van de producthoek.
  ‒ Uw hand of vinger kan vast komen te zitten en gewond raken.
  ‒ Als het product in een te grote hoek wordt gekanteld, kan het product vallen en letsel veroorzaken.
 • Plaats geen zware voorwerpen op het product.
  ‒ Productstoringen of persoonlijk letsel kunnen het gevolg zijn.
 • Zet het volume niet te hoog als u een hoofdtelefoon of oortelefoon gebruikt.
  ‒ Als het geluid te hard staat, kan dit uw gehoor beschadigen.

Schoonmaak
Hoogglanzende modellen kunnen witte vlekken op het oppervlak krijgen als een ultrasone golfbevochtiger in de buurt wordt gebruikt.
― Neem contact op met het dichtstbijzijnde Samsung-klantenservicecentrum als u de binnenkant van het product wilt reinigen (er worden servicekosten in rekening gebracht.)
Druk niet met uw handen of andere voorwerpen op het productscherm. Er bestaat een risico op beschadiging van het scherm.
― Wees voorzichtig bij het schoonmaken, aangezien het paneel en de buitenkant van geavanceerde LCD's gemakkelijk kunnen worden bekrast.
Voer de volgende stappen uit bij het schoonmaken.

 1. Schakel het product en de pc uit.
 2. Koppel het netsnoer los van het product.
  ― Houd het netsnoer bij de stekker vast en raak het snoer niet met natte handen aan. Anders kan een elektrische schok het gevolg zijn.
 3. Veeg het product af met een schone, zachte en droge doek.
  Maak een zachte doek nat met water, wrijf deze goed uit en gebruik de doek om de buitenkant van het product schoon te vegen.
  ‒ Gebruik geen reinigingsmiddel dat alcohol, oplosmiddel of oppervlakteactieve stof bevat op het product.
  ‒ Sproei geen water of reinigingsmiddel rechtstreeks op het product.
 4. Sluit het netsnoer aan op het product wanneer het reinigen is voltooid.
 5. Schakel het product en de pc in.

Juiste houding om het product te gebruiken

SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Juiste houding

Gebruik het product als volgt in de juiste houding:

 • Strek je rug.
 • Zorg voor een afstand van 45 tot 50 cm tussen uw oog en het scherm en kijk iets naar beneden naar het scherm.
 • Houd uw ogen recht voor het scherm.
 • Pas de hoek aan zodat het licht niet op het scherm weerkaatst.
 • Houd je onderarmen loodrecht op je bovenarmen en gelijk met de rug van je handen.
 • Houd je ellebogen ongeveer in een rechte hoek.
 • Pas de hoogte van het product aan zodat u uw knieën 90 graden of meer gebogen kunt houden, uw hielen aan de vloer en uw armen lager dan uw hart.
 • Doe de oogoefeningen of knipper regelmatig, dan zal oogvermoeidheid worden verlicht.

Voorbereidende werkzaamheden

Installatie
De standaard bevestigen

SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - figSAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - fig1SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - fig2

Plaats de standaardbasis op de standaardhals zoals aangegeven in de afbeelding. Controleer of de standhals stevig is aangesloten.
SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - fig3Draai de verbindingsschroef aan de onderkant van de voet stevig vast.SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - fig4
Houd de achterkant van het product vast zoals weergegeven in de afbeelding. Duw de gemonteerde standaard in de hoofdbehuizing in de richting van de pijl, zoals weergegeven in de afbeelding.SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - fig5

Zet de monitor rechtop en verwijder de verpakking.SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - fig6

De montage van de standaard is voltooid.

De standaard verwijderen
― Voordat u de standaard van het product verwijdert, plaatst u het product op een vlak en stabiel oppervlak met het scherm naar beneden gericht.SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - standaard

Plaats het beschermende piepschuim (kussen) dat in de verpakking zit op de grond en plaats het product naar beneden gericht op het piepschuim, zoals weergegeven in de afbeelding. Als piepschuim niet beschikbaar is, gebruik dan een dikke zitmat.SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - standaard1

Terwijl u het product met één hand vasthoudt, trekt u met uw andere hand aan de nek van de standaard om de standaard los te maken, zoals weergegeven in de afbeelding.SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - standaard2

Verwijder de standaardhals van de standaardbasis door deze in de richting van de pijl te trekken, zoals weergegeven in de afbeelding.

Voorzorgsmaatregelen voor het verplaatsen van het product

SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - product

 • Houd de onderste hoeken of randen van het product vast wanneer u het verplaatst.SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - product1
 • Houd het product niet ondersteboven, alleen de standaard.SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - product2
 • Oefen geen directe druk uit op het scherm.
 • Houd het scherm niet vast wanneer u het product verplaatst.SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - product3
 • Druk niet op het product. Er bestaat een risico op beschadiging van het product.

De ruimte rond het product controleren
Zorg ervoor dat er voldoende ventilatieruimte is bij het plaatsen van het product. Een interne temperatuurstijging kan brand veroorzaken en het product beschadigen. Zorg bij het installeren van het product voor voldoende ruimte rondom het product, zoals weergegeven in het diagram.
― De buitenkant kan verschillen, afhankelijk van het product.SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Controleren

De kanteling van het product aanpassen
― De kleur en vorm van onderdelen kan afwijken van de afbeelding. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de kwaliteit te verbeteren.SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - Kantelbaar product

 • De productkanteling kan worden aangepast.
 • Houd het onderste deel van het product vast en pas de hellingshoek voorzichtig aan.

Antidiefstalvergrendeling
― Met een antidiefstalslot kunt u het product veilig gebruiken, zelfs op openbare plaatsen.
― De vorm van het vergrendelingsapparaat en de vergrendelingsmethode zijn afhankelijk van de fabrikant. Raadpleeg de handleidingen die bij uw antidiefstalvergrendeling zijn geleverd voor meer informatie.
Om een ​​antidiefstalslot te vergrendelen:

SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Slot

 1. Bevestig de kabel van uw antidiefstalslot aan een zwaar object zoals een bureau.
 2. Steek het ene uiteinde van de kabel door de lus aan het andere uiteinde.
 3. Steek de vergrendeling in de sleuf voor het antidiefstalslot aan de achterkant van het product.
 4. Vergrendel het sluitapparaat.
  ‒ Een antidiefstalslot kan afzonderlijk worden aangeschaft.
  ‒ Raadpleeg de handleidingen die bij uw antidiefstalvergrendeling zijn geleverd voor meer informatie.
  ‒ Antidiefstalvergrendelingen kunnen worden gekocht bij elektronicawinkels of online.

Specificaties wandmontageset (VESA)
― Installeer uw muurbevestiging op een stevige muur loodrecht op de vloer. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde dealer voor aanvullende informatie voordat u de muurbevestiging op andere oppervlakken dan gipsplaat bevestigt. Als u het product op een schuine muur installeert, kan het vallen en ernstig persoonlijk letsel veroorzaken. Samsung-wandmontagekits bevatten een gedetailleerde installatiehandleiding en alle onderdelen die nodig zijn voor de montage worden meegeleverd.

 • Gebruik geen schroeven die langer zijn dan de standaardlengte of die niet voldoen aan de VESA-standaardspecificaties voor schroeven. Te lange schroeven kunnen de binnenkant van het product beschadigen.
 • Wanneer u een andere muurbevestiging installeert dan het gespecificeerde product, kan de installatie moeilijk zijn.
 • Voor wandmontages die niet voldoen aan de VESA-standaardspecificaties voor schroeven, kan de lengte van de schroeven verschillen, afhankelijk van de specificaties voor wandmontage.
 • Draai de schroeven niet te stevig vast. Hierdoor kan het product beschadigd raken of kan het vallen, wat kan leiden tot persoonlijk letsel. Samsung is niet aansprakelijk voor dit soort ongevallen.
 • Samsung is niet aansprakelijk voor productschade of persoonlijk letsel wanneer een niet-VESA of niet-gespecificeerde muurbevestiging wordt gebruikt of de consument de installatie-instructies van het product niet opvolgt.
 • Monteer het product niet meer dan 15 graden gekanteld.
 • De standaardafmetingen voor wandmontagesets staan ​​in de onderstaande tabel.
Modelnaam VESA-specificaties voor schroefgaten
(A * B) in millimeters
Standaard schroef Aantal
C27G5*T* /
C32G5*T* /
C34G5*T*
X 75.0 75.0 M4 4 EA

SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - fig7

― Installeer uw Wall Mount Kit niet terwijl uw product is ingeschakeld. Dit kan leiden tot persoonlijk letsel als gevolg van elektrische schokken.

control panel
― De kleur en vorm van onderdelen kan afwijken van de afbeelding. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de kwaliteit te verbeteren.SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - Configuratiescherm

Deel Omschrijving
JOG-knop Multi-directionele knop die helpt bij het navigeren.
 

Power LED

Deze LED is de stroomstatusindicator.
— U kunt de werking van de voedings-LED selecteren om in of uit te schakelen op het menuscherm. (SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - Menu → Systeem Aan/uit-LED aan)
Om de functietoetsbetekenis te gebruiken, drukt u op de JOG-knop wanneer het scherm is ingeschakeld.
— Wanneer het product het OSD-menu niet weergeeft, kan de JOG-knop worden gebruikt zoals hieronder.
Functietoetsgids — Omhoog : wijzig de instellingen voor Helderheid, Contrast en Scherpte.
— Omlaag: verander de Volume instellen.
— Links of Rechts: verander de bron instellen.
SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - Menu1bron — DRUK(ENTER): Het geselecteerde item wordt toegepast.
Wijzigt de ingangsbron. Er verschijnt een bericht in de linkerbovenhoek van het scherm als de invoerbron is gewijzigd.
  SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - MenuMenu Geeft het hoofdmenu op het scherm weer.
SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Oog Eye Saver Mode Schakelt de Oog Spaarder Mode.
— Alleen model C27G5*T* / C32G5*T*.
SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - PBP PBP Schakelt de PBP modus.
— Alleen C34G5*T*-model.
SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - Uitschakelen Power af Schakelt het product uit.
SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - retourRetourneren Verlaat de menupagina.

Een bronapparaat aansluiten en gebruiken

Lees hieronder voordat u het product aansluit.

 1. Controleer voordat u het product aansluit de vorm van beide poorten van de meegeleverde signaalkabels en de
  vormen en locaties van de poorten op het product en externe apparaat.
 2. Voordat u het product aansluit, moet u ervoor zorgen dat u de stroomkabels van zowel het product als het externe apparaat verwijdert om schade aan het product door kortsluiting of overstroom te voorkomen.
 3.  Nadat alle signaalkabels correct zijn aangesloten, sluit u de voedingskabels weer aan op het product en het externe apparaat.
 4. Nadat het aansluiten is voltooid, moet u de handleidingen lezen om uzelf vertrouwd te maken met de productfuncties, voorzorgsmaatregelen en andere informatie die nodig is om het product correct te gebruiken.
  ― Verbindingsonderdelen kunnen verschillen in verschillende producten.
  ― De beschikbare poorten kunnen per product verschillen.

poorten

― De beschikbare functies kunnen variëren, afhankelijk van het productmodel. De kleur en vorm van onderdelen kan afwijken van de afbeelding. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de kwaliteit te verbeteren. Raadpleeg het eigenlijke product.SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - poorten

Haven Omschrijving
SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - Uitschakelen1 Sluit een audio-uitvoerapparaat aan, zoals een hoofdtelefoon of oortelefoon.
HDMI IN Maakt verbinding met een bronapparaat via een HDMI-kabel of HDMI-DVI-kabel.
DP IN Maakt verbinding met een pc via een DP-kabel.
SERVICE Gebruik een USB-geheugenstick om een ​​software-upgrade uit te voeren.
DC 19V Maakt verbinding met de AC/DC-adapter.

Een pc aansluiten en gebruiken
Selecteer een verbindingsmethode die geschikt is voor uw pc.
Verbinding met de HDMI-kabel

SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - HDMI-kabelAansluiting met een HDMI-DVI-kabel

SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - DVI-kabel

― De audiofunctie wordt niet ondersteund als het bronapparaat is aangesloten met de HDMI-DVI-kabel.
― De optimale resolutie is mogelijk niet beschikbaar met een HDMI-DVI-kabel.

Aansluiting met een DP-kabel

SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - DP-kabel

― Het wordt aanbevolen om de DP-kabel te gebruiken die als accessoire is geleverd. Indien niet meegeleverd, gebruik dan een DP-kabel van 1.5 m of korter.
― Gebruik een VESA-gecertificeerde DP 1.2-kabel of hoger en het bijbehorende geslacht.
Aansluiten op hoofdtelefoon of oortelefoonSAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - koptelefoon

― Gebruik een hoofdtelefoon of oortelefoon wanneer u geluid activeert met een HDMI-HDMI- of DP-kabel.
― De hoofdtelefoon- of oortelefoonaansluiting ondersteunt alleen het type met 3 geleiders met een tip-ring-sleeve (TRS).

De stroom aansluiten

SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - Kracht

 1. Sluit de voedingskabel aan op de AC/DC-adapter. Sluit vervolgens de AC/DC-adapter aan op de DC 19V-poort aan de achterkant van het product.
 2. Sluit vervolgens de voedingskabel aan op het stopcontact.
 3. Druk op de JOG-knop aan de onderkant van het product om het in te schakelen.
  ― Het ingangsvolumetage wordt automatisch geschakeld.

De aangesloten kabels opruimen

SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Kabels

Plaats beide kabels in de kabelhouder op de standaard (HOLDER-STAND CABLE) om de kabels te ordenen, zoals weergegeven in de afbeelding. De montage is voltooid.

Optimale resolutie instellen
Er verschijnt een informatiebericht over het instellen van de optimale resolutie als u het product na aankoop voor de eerste keer inschakelt.
Selecteer een taal op het informatiebericht en wijzig de resolutie op uw pc naar de optimale instelling.
― Als de optimale resolutie niet is geselecteerd, verschijnt het bericht maximaal drie keer gedurende een bepaalde tijd, zelfs wanneer het product wordt uit- en weer ingeschakeld.
― Als u de optimale resolutie voor uw computer wilt instellen, raadpleegt u (V&A) → "Hoe kan ik de resolutie wijzigen?"
― U kunt de vernieuwingsfrequentie aanpassen aan de schermresolutie door Game → Refresh Rate te selecteren in het OSD-menu.
― Om de maximale vernieuwingsfrequentie in te schakelen, stelt u FreeSync in op On of stelt u Refresh Rate in op 144 Hz (C27G5*T* / C32G5*T*), 165 Hz (C34G5*T*).

Lijst met grafische kaarten die HDR10 ondersteunen
HDR10 is alleen toegankelijk op Windows 10-systemen die zijn uitgerust met grafische kaarten die Play Ready 3.0 ondersteunen
Digital Rights Management (voor beschermde HDR-inhoud). Gebruik onderstaande grafische kaarten voor HDR10.

 • NVIDIA GeForce 1000-serie of hoger
 • AMD Radeon™ RX 400-serie of hoger
 • Intel UHD Graphics 600-serie of hoger
  ― Grafische kaarten die hardwareversnelde 10-bits videodecodering voor HDR-videocodecs ondersteunen, worden aanbevolen.

Menu

Functietoetsgids →SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - Menu

― De beschikbare functies kunnen variëren, afhankelijk van het productmodel. De kleur en vorm van onderdelen kan afwijken van de afbeelding. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de kwaliteit te verbeteren.

Spel

2nd 3 Omschrijving
Refresh Rate Wijzig de vernieuwingsfrequentie van het scherm. Een hogere verversingssnelheid kan vermoeide ogen verminderen.
60 Hz / 120 Hz / 144 Hz
— Alleen model C27G5*T* / C32G5*T*.
DisplayPort: 60 Hz / 100 Hz / 165Hz-HDMI: 60 Hz / 100 Hz
— Alleen C34G5*T*-model.
— Dit menu is niet beschikbaar wanneer FreeSync is ingesteld.
— Veranderen van de Refresh Rate kan schermflikkeringen veroorzaken, afhankelijk van de grafische kaart van de pc.
— De functie is beschikbaar op een pc die is uitgerust met de grafische kaart die de vernieuwingsfrequentie kan wijzigen.
Het is niet beschikbaar in de apparaten (bijv. AV-apparaten) met vaste verversingsfrequenties. Als de functie wordt toegepast, kan er een storing in het scherm optreden.
— Als de Refresh Rate functie in gebruik is en de tekst op het pc-scherm er wazig of beschadigd uitziet, lost u het probleem op door de resolutie van het pc-scherm te wijzigen in de aanbevolen resolutie.
2nd 3 Omschrijving
Black Equalizer Pas de helderheid van de donkere gebieden aan.
Naarmate de waarde dichter bij 1 komt, worden de donkere delen van het scherm helderder, waardoor het gemakkelijker wordt om vijanden te vinden tijdens het spelen van een game. Gebruik een lagere waarde om gemakkelijker vijanden te vinden tijdens een spel.
Naarmate de waarde dichter bij 20 komt, worden de donkere delen van het scherm donkerder en neemt het contrast toe.
— Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
— Dit menu is niet beschikbaar wanneer Foto modus is ingesteld op Bioscoop modus.
— Dit menu is niet beschikbaar wanneer Dynamisch contrast is ingeschakeld.
- De Black Equalizer functie is alleen geactiveerd bij een bepaalde AV resolutie, zoals 720P @ 60Hz en 1080P @ 60Hz.
antwoord Tijd Versnel de respons van het paneel om video levendiger en natuurlijker te laten lijken.
- Het is het beste om in te stellen Reactietijd naar Standaard or Sneller wanneer je dat niet bent vieween film of spel spelen.
— Dit menu is niet beschikbaar wanneer FreeSync is ingesteld.
- Wanneer Foto modus is ingesteld op Dynamisch or Eye Saver Mode is ingesteld op On Snelste (MBR) menu is uitgeschakeld.
- De Snelste (MBR) menu is alleen beschikbaar wanneer Refresh Rate is ingesteld op 144Hz (C27G5*T* / C32G5*T*), 165Hz (C34G5*T*).
FreeSync FreeSync technologie is een oplossing die schermscheuren elimineert zonder alle gebruikelijke vertraging en latentie. FreeSync kan worden bediend wanneer u AMD's grafische kaart met ondersteuning gebruikt FreeSync oplossing.
Zie FreeSync-pagina (voor AMD grafische kaart) voor meer informatie.
Lage invoervertraging Minimaliseer invoervertraging voor snelle reacties door de videoverwerkingstijd te verkorten.
— Dit menu is niet beschikbaar wanneer FreeSync is ingeschakeld.
— Dit menu is niet beschikbaar wanneer Refresh Rate is ingesteld op 120 Hz / 144 Hz (alleen C27G5*T* / C32G5*T*-model).
— Dit menu is niet beschikbaar wanneer Refresh Rate is ingesteld op 60 Hz / 100 Hz / 165 Hz (alleen C34G5*T*-model.) (in DisplayPort mode).
— Als de vernieuwingsfrequentie van de pc afwijkt van de instelling voor Refresh Rate op het product wordt de functie mogelijk niet ondersteund.
Virtueel doelpunt •  af: Virtueel doelpunt is even niet beschikbaar af is geselecteerd.
•  SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - Terugkeer1 : Selecteer de gewenste richtpuntstijl.
•  Reset Positie: Herstel de positie van het richtpunt naar de standaardwaarde.
2nd 3 Omschrijving
scherm Maat Selecteer de beste schermgrootte en verhouding.
— Dit menu is niet beschikbaar wanneer FreeSync is ingeschakeld.
In PC mode
automobiel: Geef het beeld weer volgens de beeldverhouding van de ingangsbron.
Wide: Geef het beeld op het volledige scherm weer, ongeacht de beeldverhouding van de ingangsbron.
17 " (4: 3): Gebruik een beeldverhouding van 4:3 op een 17-inch scherm. Foto's met een andere beeldverhouding worden niet weergegeven.
19 " (4: 3): Gebruik een beeldverhouding van 4:3 op een 19-inch breedbeeldscherm. Foto's met een andere beeldverhouding worden niet weergegeven.
19″ breed (16:10): Gebruik een beeldverhouding van 16:10 op een 19-inch breedbeeldscherm. Foto's met een andere beeldverhouding worden niet weergegeven.
21.5″ breed (16:9): Gebruik een beeldverhouding van 16:9 op een 21.5-inch breedbeeldscherm. Foto's met een andere beeldverhouding worden niet weergegeven.
22″ breed (16:10): Gebruik een beeldverhouding van 16:10 op een 22-inch breedbeeldscherm. Foto's met een andere beeldverhouding worden niet weergegeven.
23 " Wide (16: 9): Gebruik een beeldverhouding van 16:9 op een 23-inch breedbeeldscherm. Foto's met een andere beeldverhouding worden niet weergegeven.
27″ breed (16:9): Gebruik een beeldverhouding van 16:9 op een 27-inch breedbeeldscherm. Foto's met een andere beeldverhouding worden niet weergegeven.
— Alleen C34G5*T*-model.
29 " Wide (21: 9): Gebruik een beeldverhouding van 21:9 op een 29-inch breedbeeldscherm. Foto's met een andere beeldverhouding worden niet weergegeven.
— Alleen C34G5*T*-model.
2nd 3 Omschrijving
In AV-modus
· 4:3: geef het beeld weer met een beeldverhouding van 4:3. Geschikt voor video's en standaard uitzendingen.
· 16:9: geef het beeld weer met een beeldverhouding van 16:9.
· 21:9: geef het beeld weer met een beeldverhouding van 21:9.
— Alleen C34GST-model.
· Schermaanpassing: Toon de beeld met de oorspronkelijke beeldverhouding zonder af te snijden.
· 17′ (4:31: Gebruik een beeldverhouding van 4:3 op een 17-inch scherm. Foto's met een andere beeldverhouding worden niet weergegeven.
· 19′ (4:3): Gebruik een beeldverhouding van 4:3 op een 19-inch breedbeeldscherm. Foto's met een andere beeldverhouding worden niet weergegeven.
· 19′ Wide (16:1W: Gebruik een beeldverhouding van 16:10 op een 19-inch breedbeeldscherm. Foto's met een andere beeldverhouding worden niet weergegeven.
· NOOIT-Breedbeeld (16:9): gebruik een beeldverhouding van 16:9 op een 21.5-inch breedbeeldscherm. Foto's met een andere beeldverhouding worden niet weergegeven.
· NOOIT- Breedbeeld (16:10): gebruik een beeldverhouding van 16:10 op een 22-inch breedbeeldscherm. Foto's met een andere beeldverhouding worden niet weergegeven.
· NOOIT- Breedbeeld (16:9): gebruik een beeldverhouding van 16:9 op een 23-inch breedbeeldscherm. Foto's met een andere beeldverhouding worden niet weergegeven.
· 27′ Wide (16:9): Gebruik een beeldverhouding van 16:9 op een 27-inch breedbeeldscherm. Foto's met een andere beeldverhouding worden niet weergegeven.
– Alleen C3485T-model.
· 29″ Wide (21: 9): Gebruik een 21:9 beeldverhouding op een 29-inch breedbeeldscherm. Foto's met een andere beeldverhouding worden niet weergegeven.
– Alleen C34GST-model.
— De functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de poorten die bij het product zijn geleverd.
— Veranderen van de Schermgrootte is beschikbaar als aan de volgende voorwaarden is voldaan.
— De invoerbron is 480p, Slop, 720p of 1080p en het product kan normaal worden weergegeven (niet elk model kan al deze signalen ondersteunen).
— Dit kan alleen worden ingesteld als de externe invoer is aangesloten via HDMI/DP en PC/AV-modus is ingesteld op AVI.
— Deze optie is beschikbaar wanneer FreeSync is ingesteld op Off.

beeld

2nd 3 Omschrijving
Foto modus Dit menu biedt een optimale beeldkwaliteit die geschikt is voor de omgeving waarin het product zal worden gebruikt.
— Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
- Foto modus is uitgeschakeld wanneer de invoer een HDR-signaal is.
In PC mode
Eigen: pas de scherminstellingen aan.
FPS: verhoog de helderheid van donkere delen van het FPS-spelscherm (First-Person Shooter). Deze modus vergroot de zichtbaarheid van je vijanden tijdens een FPS-game (First-Person Shooter).
RTS: Verhoog de kleurtemperatuur en contrastverhouding om de zichtbaarheid van het RTS-scherm (Real-Time Strategy) en de minimap te verbeteren.
RPG: Deze modus is geoptimaliseerd voor 3D-graphics en instant messaging op het RPG-spelscherm (Role Playing Game).
OM: Verhoog de contrastverhouding om een ​​beeldkwaliteit te verkrijgen die is geoptimaliseerd voor het AOS-spelscherm (Aeon Of Strife).
Bioscoop: Verkrijg de helderheid en scherpte van monitoren die geschikt zijn om te genieten van video- en dvd-inhoud.
Dynamisch Contrast: Zorg voor een evenwichtige helderheid door automatische contrastaanpassing. In AV modus Wanneer de externe invoer is aangesloten via HDMI/DP en PC/AV-modus is ingesteld op AV, Foto modus heeft vier beeldinstellingen (Dynamisch, Standaard, Film en Eigen) die in de fabriek zijn ingesteld. U kunt beide activeren Dynamisch, Standaard, Film or Eigen. U kunt selecteren Eigen die automatisch uw persoonlijke beeldinstellingen oproept.
Dynamisch: Selecteer deze modus om view een scherper beeld dan in Standaard modus.
•  Standaard: Selecteer deze modus wanneer de omgeving helder is.
•  Film: Selecteer deze modus wanneer de omgeving donker is. Dit bespaart stroom en vermindert vermoeide ogen.
•  Eigen: Selecteer deze modus wanneer u het beeld wilt aanpassen aan uw voorkeuren.
- De Foto modus functie is alleen geactiveerd bij een bepaalde AV resolutie, zoals 720P @ 60Hz en 1080P @ 60Hz.
 2nd 3 Omschrijving
Helderheid U kunt de algemene helderheid van het beeld aanpassen. (Bereik: 0~100)
Een hogere waarde zal het beeld helderder doen lijken.
— Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
Contrast Pas het contrast tussen de objecten en de achtergrond aan. (Bereik: 0~100)
Een hogere waarde verhoogt het contrast om het object duidelijker te laten lijken.
— Dit menu is niet beschikbaar wanneer Foto modus is ingesteld op Bioscoop or Dynamisch contrast modus.
Scherpte Maak de omtrek van objecten duidelijker of waziger. (Bereik: 0~100)
Een hogere waarde maakt de omtrek van objecten duidelijker.
— Dit menu is niet beschikbaar wanneer Foto modus is ingesteld op Bioscoop or Dynamisch contrast modus.
Kleur Pas de tint van het scherm aan.

•  Kleurtoon: Selecteer een kleurtint die het beste bij u past viewbehoeften.— Wanneer de externe invoer is aangesloten via HDMI/DP en PC/AV-modus is ingesteld op AV (720P @ 60Hz en 1080P @ 60Hz), Kleurtoon heeft vier kleurtemperatuurinstellingen (Koel, Normaal, Warm en Eigen).
•  Rood: pas het roodverzadigingsniveau aan. Waarden dichter bij 100 betekenen een grotere intensiteit voor de kleur.
•  Groen: pas het groenverzadigingsniveau aan. Waarden dichter bij 100 betekenen een grotere intensiteit voor de kleur.
•  Blauw: Pas het blauwverzadigingsniveau aan. Waarden dichter bij 100 betekenen een grotere intensiteit voor de kleur.
•  Gamma: pas het middelste luminantieniveau aan.
— Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
— Dit menu is niet beschikbaar wanneer Foto modus is ingesteld op Bioscoop modus.
— Dit menu is niet beschikbaar wanneer Dynamisch contrast is ingeschakeld.

2nd 3 Omschrijving
Black Level Als een dvd-speler of set-top box via HDMI op het product is aangesloten, kan er een verslechtering van de beeldkwaliteit (verslechtering van contrast/kleur, zwartniveau, enz.) optreden, afhankelijk van het aangesloten bronapparaat.
In dat geval, Black Level kan worden gebruikt om de beeldkwaliteit aan te passen.
Normaal: Selecteer deze modus wanneer er geen verslechtering van de contrastverhouding is.
Laag: Selecteer deze modus om het zwartniveau te verlagen en het witniveau te verhogen wanneer de contrastverhouding verslechtert.
— Deze functie is alleen beschikbaar in HDMI modus.
- Black Level mogelijk niet compatibel met sommige bronapparaten.
- De Black Level functie is alleen geactiveerd bij een bepaalde AV resolutie, zoals 720P @ 60Hz en 1080P @ 60Hz.
- Pas de .... aan Zwart Niveau omdat de beeldkwaliteit kan verschillen afhankelijk van het externe apparaat.
Eye Saver Mode Stel in op een optimale beeldkwaliteit die geschikt is voor oogontspanning.
TÜV Rheinland "Low Blue Light Content" is een certificering voor producten die voldoen aan de eisen voor lagere niveaus van blauw licht. Wanneer Eye Saver Mode is 'On', zal het blauwe licht met een golflengte van ongeveer 400 nm afnemen en zal het een optimale beeldkwaliteit bieden die geschikt is voor oogontspanning. Tegelijkertijd is het blauwe lichtniveau lager dan in de standaardinstellingen, en het werd getest door TÜV Rheinland en gecertificeerd omdat het voldeed aan de eisen van TÜV Rheinland "Low Blue Light Content"-normen.
Schermaanpassing H-positie: Verplaats het scherm naar links of rechts.
V-positie: Beweeg het scherm omhoog of omlaag.
— Deze optie is alleen beschikbaar wanneer PC/AV-modus is ingesteld op AV.
— Dit menu is alleen beschikbaar wanneer Schermgrootte is ingesteld op Scherm passend in AV Mode.
Wanneer een 480P of 576P of 720P of 1080P signaal wordt ingevoerd in AV modus en het product kan normaal worden weergegeven, selecteer scherm Pasvorm om de horizontale positie en verticale positie in 0-6 niveaus aan te passen.

PBP (ondersteund model: C34G5*T*)

― De beschikbare functies kunnen variëren, afhankelijk van het productmodel. De kleur en vorm van onderdelen kan afwijken van de afbeelding. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de kwaliteit te verbeteren.
― Als de PBP-functie in gebruik is en de tekst op het pc-scherm er wazig of beschadigd uitziet, lost u het probleem op door de resolutie van het pc-scherm te wijzigen in de aanbevolen resolutie.
― Verander de PBP-functie niet willekeurig tijdens het spelen van een game. Anders reageren sommige game-apps mogelijk niet, wat resulteert in schermfouten.

2nd 3 Omschrijving
PBP-modus: Schakel de PBP-modus in of uit.
Als het bronapparaat geen videosignaal verzendt met de juiste resolutie voor weergave in de PBP-modus, kan er een leeg scherm verschijnen wanneer de PBP-functie is ingeschakeld.
— 4K-uitvoer van een AV-apparaat wordt niet ondersteund wanneer PBP-modus: is On.
bron Selecteer de bron voor elk scherm.
— Deze optie is beschikbaar wanneer PBP-modus: is ingesteld op On.
Geluid bron Stel in voor welk scherm je het geluid wilt horen.
SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - pictogram 8
— Deze optie is beschikbaar wanneer PBP-modus: is ingesteld op On.
Schermverhouding Stel de schermverhouding in voor de PBP-modus. In PC mode
automobiel: Geef het beeld weer volgens de beeldverhouding van de ingangsbron.
Wide: Geef het beeld op het volledige scherm weer, ongeacht de beeldverhouding van de ingangsbron. In AV mode
4:3: Geef het beeld weer met een beeldverhouding van 4:3. Geschikt voor video's en standaard uitzendingen.
16:9: Geef het beeld weer met een beeldverhouding van 16:9.
Scherm passend: Geef het beeld weer met de oorspronkelijke beeldverhouding zonder af te snijden.
— De functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de poorten die bij het product zijn geleverd.
— Veranderen van de scherm Verhouding is beschikbaar als aan de volgende voorwaarden is voldaan.
— De invoerbron is 480p, 576p, 720p of 1080p en het product kan normaal worden weergegeven (niet elk model ondersteunt al deze signalen).
— Dit kan alleen worden ingesteld als de externe invoer is aangesloten via HDMI/DP en PC/AV Mode is ingesteld op AV.
— Deze optie is beschikbaar wanneer FreeSync is uitgeschakeld.
— Deze optie is beschikbaar wanneer PBP-modus: is ingesteld op On.
2nd 3 Omschrijving
Contrast Pas het contrastniveau aan. Waarden dichter bij 100 betekenen een groter licht/donker contrast.
— Deze optie is beschikbaar wanneer PBP-modus: is ingesteld op On.

On Screen Display

2nd 3 Omschrijving
Taal Stel de menutaal in.
— Een wijziging van de taalinstelling wordt alleen toegepast op de schermmenuweergave.
— Het wordt niet toegepast op andere functies op uw pc.
Display Tijd Het OSD-menu verdwijnt automatisch als het menu gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt.
Display Tijd is een functie om de tijd op te geven waarop u het OSD-menu wilt laten verdwijnen.

Systeem

2nd 3 Omschrijving
 Volume Pas de .... aan Volume het bedienen van de JOG-knop LINKS/RECHTS.
— Om de dempen functie, toegang tot de Volume bedieningsscherm en gebruik vervolgens de JOG-knop om de focus omlaag te verplaatsen. Om de dempen functie, toegang tot de Volume bedieningsscherm, verhoog of verlaag dan het Volume.
Dynamische helderheid Pas de helderheid automatisch aan om onder de huidige omstandigheden het best mogelijke schermcontrast te bieden.
— Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
— Als de Helderheid te laag is ingesteld, werkt de bewerking mogelijk niet correct.
 2nd  3  Omschrijving
Uit Timer Plus Timer uit Timer uit: Aanzetten Timer uit modus.
Schakel daarna uit: De uit-timer kan worden ingesteld binnen een bereik van 1 tot 23 uur. Het product wordt automatisch uitgeschakeld na het opgegeven aantal uren.
— Deze optie is alleen beschikbaar wanneer Timer uit is ingesteld op On.
— Voor producten voor de markt in sommige regio's, de Timer uit is ingesteld om automatisch te worden geactiveerd 4 uur nadat het product is ingeschakeld. Dit gebeurt in overeenstemming met de stroomvoorzieningsvoorschriften. Als u niet wilt dat de timer wordt geactiveerd, gaat u naarSAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - Menu  → Systeem Uit Timer Plus en instellen Timer uit naar af.
Eco-timer Eco-timer: Aanzetten Eco-timer modus.
Eco af NaDe Eco af Na kan worden ingesteld tussen 10 en 180 minuten. Het product wordt automatisch uitgeschakeld nadat de opgegeven tijd is verstreken.
— Deze optie is alleen beschikbaar wanneer Eco-timer is ingesteld op On.
PC/AV-modus Zet de PC/AV-modus naar AV. Het beeldformaat wordt vergroot.
Deze optie is handig wanneer u view een film.
— Alleen producten met een weergavegebied van 16:9 of 16:10 worden ondersteund.
— Als het product binnen is HDMI, DisplayPort modus en het scherm zegt Controleer de kabelverbinding en de instellingen van het bronapparaat. druk op de JOG-knop om het scherm Functietoetsbetekenis weer te geven en selecteer vervolgens SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - Menu → SysteemPC/AV ModeHDMI, DisplayPortPC or AV.
DisplayPort-versie Selecteer uw DisplayPort.
— Onjuiste instellingen kunnen ervoor zorgen dat het scherm zwart wordt. Als dit gebeurt, controleer dan de apparaatspecificaties.
— Als het product (in DisplayPort modus) geeft het bericht weer Controleer de kabelverbinding en de instellingen van het bronapparaat. druk op de JOG-knop om het scherm Functietoetsbetekenis weer te geven en selecteer vervolgens SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - Menu → Systeem DisplayPort-versie 1.1 or 1.2 ↑ (C27G5*T* / C32G5*T*), 1.1 / 1.2 / 1.4 (C34G5*T*).
— Bij het instellen van de DisplayPort-versie naar 1.1, vanwege de bandbreedtebeperking van het DisplayPort 1.1-protocol, kan de werkelijke maximale uitvoerverversingssnelheid van de grafische kaarten het niveau van 120 Hz/144 Hz niet bereiken.
— Als de pc naar de BIOS-modus is gegaan en het BIOS-scherm niet verschijnt, gaat u naar het volgende pad en selecteert u de modus. SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - Menu → SysteemDisplayPort Ver.
* 1.1 or 1.2 ↑ (C27G5*T* / C32G5*T*), 1.1 / 1.2 / 1.4 (C34G5*T*).
 2nd 3 Omschrijving
Invoer Haven Ver. Selecteer een HDMI-versie.
— Het ondersteunde apparaat en de resolutie kunnen verschillen, afhankelijk van de versie.
— Wanneer de versie wordt gewijzigd, kan het scherm knipperen.
— Als u de HDMI-modus naar 1.4, worden sommige hoge resoluties mogelijk niet ondersteund vanwege de bandbreedtebeperking van het HDMI 1.4-protocol.
— Als de instelling niet juist is, kan er een leeg scherm verschijnen. Controleer in dit geval de specificaties van het apparaat.
- Set HDMI Mode naar 1.4 als de monitor is aangesloten op een HDMI-apparaat en de monitor het scherm niet goed weergeeft, een leeg scherm weergeeft of helemaal geen geluid afspeelt.
Automatische bronschakelaar Door te activeren wordt automatisch een nieuwe aangesloten bron weergegeven.
— Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of het geografische gebied.
Sleutelherhalingstijd Regel de responssnelheid van een knop wanneer de knop wordt ingedrukt.
Versnelling, 1 secondenof 2 seconden kan worden geselecteerd. Als Geen herhaling is geselecteerd, reageert een commando slechts één keer als er op een knop wordt gedrukt.
Aan/uit-LED aan Configureer de instellingen om de voedings-LED aan de onderkant van het product in of uit te schakelen.
•  Werkzaam: De voedings-LED brandt wanneer het product is ingeschakeld.
•  Stand-by: De voedings-LED brandt wanneer het product is uitgeschakeld.

Ondersteuning

2nd 3 Omschrijving
Zelfdiagnose Voer deze test uit wanneer u een probleem ondervindt met het beeld van uw monitor.
— Schakel tijdens de zelfdiagnose nooit de stroom uit en verander nooit de ingangsbron. Probeer indien mogelijk het testen niet te onderbreken.
Software bijwerken Update software met behulp van een update file op een USB-apparaat.
1 Sla de update op file (in .bin-indeling) die u hebt gedownload van de Samsung webwebsite (http://www.samsung.com/sec) naar een USB-opslagapparaat.
2 Sluit het USB-apparaat aan op de SERVICE poort op de monitor. SelecteerSAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - MenuOndersteuning software bijwerken.
3 Volg de instructies op het scherm om door te gaan met updaten.
Uw product schakelt zichzelf automatisch uit en weer in nadat de update is voltooid en schakelt vervolgens uw product uit.
Haal het netsnoer uit het stopcontact en sluit het snoer na het uitschakelen weer aan.
— Om een ​​software-update uit te voeren met behulp van een USB-geheugen, formatteert u eerst het USB-geheugen naar FAT32.
— Zorg er bij het uitvoeren van een update voor dat slechts één BIN file (.bin) wordt opgeslagen in de hoofdmap.
— Als de Geen update files gevonden op uw USB-apparaat. Controleer uw USB-apparaat en probeer het opnieuw. wordt weergegeven, heeft dit waarschijnlijk de volgende redenen.
— Er is geen USB-geheugen aangesloten op de SERVICE haven.
- De files in het aangesloten USB-geheugen zijn geen compatibele formaten.
— Er zijn geen geldige updates filegevonden in het aangesloten USB-geheugen. (Er zijn geen updates files opgeslagen in het geheugen of de file namen kloppen niet.)
— Schakel het product niet uit voordat de update is voltooid. En voorkom zoveel mogelijk dat het updaten wordt onderbroken. Over het algemeen keert het product terug naar de vorige versie als een update wordt onderbroken.|
— Het is geen monitorprobleem omdat het scherm groen kan knipperen tijdens een USB-update met een DVI-HDMI-converter aangesloten. De software-update wordt normaal uitgevoerd. Wacht daarom tot de update is voltooid.
Informatie View de huidige software-informatie. Raadpleeg het eigenlijke monitorscherm.
Reset All Zet alle instellingen voor het product terug naar de standaard fabrieksinstellingen.

De software installeren

SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Instelbox Easy Setting Box
Met Easy Setting Box kunnen gebruikers het product gebruiken door meerdere secties te partitioneren.
Om de nieuwste versie van Easy Setting Box te installeren, downloadt u deze van de Samsung website (http://www.samsung.com).
― De software werkt mogelijk niet goed als u de pc niet opnieuw opstart na de installatie.
― Het pictogram Easy Setting Box wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van het pc-systeem en de productspecificaties.
― Als het snelkoppelingspictogram niet verschijnt, drukt u op de F5-toets.

Beperkingen en problemen met de installatie
De installatie van de Easy Setting Box kan worden beïnvloed door de grafische kaart, het moederbord en de netwerkomgeving.
Systeem vereisten

OS Hardware
 • Windows 7 32-bits/64-bits  • Minimaal 32 MB geheugen
 • Windows 8 32-bits/64-bits  • Minstens 60 MB vrije ruimte op de harde schijf
 • Windows 8.1 32-bits/64-bits
 • Windows 10 32-bits/64-bits

Installatie stuurprogramma
Om de nieuwste versie van het productstuurprogramma te installeren, downloadt u het van de Samsung website (http://www.samsung.com).
― U kunt de optimale resolutie en frequentie voor dit product instellen door de bijbehorende stuurprogramma's te installeren.

Gids voor probleemoplossing

Vereisten voordat u contact opneemt met de klantenservice van Samsung
― Test uw product als volgt voordat u het Samsung Customer Service Center belt. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met het klantenservicecentrum van Samsung.
Productdiagnose (schermprobleem)
Als er een probleem optreedt met het beeldscherm, voert u Zelfdiagnose uit om te controleren of de monitor goed werkt.
De resolutie en frequentie controleren
Als een resolutie wordt geselecteerd die niet wordt ondersteund (zie de tabel met standaardsignaalmodi), kan het bericht Not Optimum Mode korte tijd verschijnen of wordt het scherm mogelijk niet correct weergegeven.
― De weergegeven resolutie kan variëren, afhankelijk van de pc-systeeminstellingen en kabels.

Controleer het volgende.
Installatieprobleem (pc-modus)

Het scherm gaat steeds aan en uit.
Controleer de kabelverbinding tussen het product en de pc en zorg ervoor dat de connectoren zijn vergrendeld.
Er zijn lege ruimtes aan alle vier de zijden van het scherm wanneer een HDMI- of HDMI-DVI-kabel is aangesloten op het product en de pc.
De lege ruimtes op het scherm hebben niets te maken met het product.
Lege ruimtes op het scherm worden veroorzaakt door de pc of grafische kaart. Om het probleem op te lossen, past u de schermgrootte aan in de HDMI- of DVI-instellingen voor de grafische kaart.
Als het instellingenmenu van de grafische kaart geen optie heeft om de schermgrootte aan te passen, werkt u het stuurprogramma van de grafische kaart bij naar de nieuwste versie.
(Neem contact op met de fabrikant van de grafische kaart of pc voor meer informatie over het aanpassen van de scherminstellingen.)

Probleem met het scherm
Het aan/uit-lampje is uit. Het scherm gaat niet aan.
Controleer of de voedingskabel goed is aangesloten.
Als er een probleem optreedt met het beeldscherm, voert u Zelfdiagnose uit om te controleren of de monitor goed werkt.
Het bericht Controleer de kabelverbinding en de instellingen van het bronapparaat. komt naar voren.
Controleer of de kabel goed op het product is aangesloten.
Als de monitor in de HDMI- of DisplayPort-modus staat, drukt u op de JOG-knop om het scherm Functietoetsbetekenis weer te geven en selecteert u de SAMSUNG C27G5T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor - Menu→ Systeem → PC/AV-modus → HDMI, DisplayPort → PC of AV.
Niet optimale modus wordt weergegeven.
Dit bericht verschijnt wanneer het signaal van de grafische kaart de maximale resolutie of frequentie voor het product overschrijdt.
Wijzig de maximale resolutie en frequentie om deze aan te passen aan de productprestaties, raadpleeg de standaard signaalmodustabel (p. 35).
De beelden op het scherm zien er vervormd uit.
Controleer de kabelverbinding met het product.
Het scherm is niet duidelijk. Het scherm is wazig.
Verwijder eventuele accessoires (videoverlengkabel, enz.) en probeer het opnieuw.
Stel de resolutie en frequentie in op het aanbevolen niveau.
Het scherm ziet er onstabiel en wankel uit. Er zijn schaduwen of spookbeelden op het scherm.
Controleer of de resolutie en frequentie voor de pc binnen het resolutie- en frequentiebereik vallen dat compatibel is met het product. Wijzig vervolgens, indien nodig, de instellingen, waarbij u de tabel Standaard signaalmodi (P. 35) in deze handleiding en het menu Informatie op het product raadpleegt.
Het scherm is te helder. Het scherm is te donker.
Pas de helderheid en het contrast aan.
Schermkleur is inconsistent.
Wijzig de kleurinstellingen.
De kleuren op het scherm hebben een schaduw en zijn vervormd.
Wijzig de kleurinstellingen.
Wit ziet er niet echt wit uit.
Wijzig de kleurinstellingen.
Er is geen beeld op het scherm en de power-LED knippert elke 0.5 tot 1 seconde.
Het product werkt in de energiebesparende modus.
Druk op een willekeurige toets op het toetsenbord of beweeg de muis om terug te keren naar de normale bedrijfsmodus.
Tekst is wazig.
Bij gebruik van een Windows-besturingssysteem (bijv. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 of Windows 10): Ga naar Configuratiescherm →
Lettertypen → ClearType-tekst aanpassen en wijzigen Schakel ClearType in.
Het afspelen van video is schokkerig.
Afspelen van high-definition grote video files kan schokkerig zijn. Dit kan zijn omdat de videospeler dat niet is
geoptimaliseerd voor de pc-resource.
Probeer de . te spelen file op een andere videospeler.
Geluidsprobleem
Er is geen geluid.
Controleer nogmaals de staat van de aangesloten audiokabel en/of pas het volume aan.
Controleer het volume.
Controleer of het geluid is gedempt.
Het volume is te laag.
Pas het volume aan.
Als het volume nog steeds laag is nadat u het op het maximale niveau hebt gedraaid, past u het volume aan op uw pc-geluidskaart of softwareprogramma.
Video is beschikbaar, maar er is geen geluid.
Er is geen geluid hoorbaar als een HDMI-DVI-kabel wordt gebruikt om het invoerapparaat aan te sluiten.
Sluit het apparaat aan met een HDMI-kabel of een DP-kabel.
Probleem met bronapparaat
Er is een piepend geluid te horen wanneer mijn pc opstart.
Als u een piepgeluid hoort wanneer uw pc opstart, laat uw pc dan nakijken.

V & A

― Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw pc of grafische kaart voor verdere instructies over aanpassingen.
― Het pad naar de instellingen is afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem.
Hoe kan ik de frequentie wijzigen?
Stel de frequentie in op uw grafische kaart.

 • Windows 7: Ga naar Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke instellingen → Beeldscherm → Schermresolutie → Geavanceerde instellingen → Monitor en pas Schermvernieuwingsfrequentie aan onder Monitorinstellingen.
 • Windows 8 (Windows 8.1): Ga naar Instellingen → Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke instellingen → Beeldscherm → Schermresolutie → Geavanceerde instellingen → Monitor en pas Vernieuwingsfrequentie aan onder Monitorinstellingen.
 • Windows 10: Ga naar Instellingen → Systeem → Beeldscherm → Geavanceerde beeldscherminstellingen → Eigenschappen beeldschermadapter → Monitor, en pas Schermvernieuwingsfrequentie aan onder Monitorinstellingen.

Hoe kan ik de resolutie wijzigen?

 • Windows 7: Ga naar Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke instellingen → Beeldscherm → Schermresolutie → Resolutie aanpassen.
 • Windows 8 (Windows 8.1): Ga naar Instellingen → Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke instellingen → Beeldscherm → Resolutie aanpassen en pas de resolutie aan.
 • Windows 10: Ga naar Instellingen → Systeem → Beeldscherm → Geavanceerde beeldscherminstellingen en pas de resolutie aan.
  Hoe stel ik de energiebesparende modus in?
 • Windows 7: Ga naar Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke instellingen → Persoonlijke instellingen → Instellingen schermbeveiliging → Energiebeheer of BIOS SETUP op de pc.
 • Windows 8 (Windows 8.1): Ga naar Instellingen → Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke instellingen → Aanpassen → Instellingen schermbeveiliging → Energiebeheer of BIOS SETUP op de pc.
 • Windows 10: Ga naar Instellingen → Persoonlijke instellingen → Vergrendelscherm → Instellingen schermtime-out → Aan/uit en slaapstand of BIOS SETUP op de pc.

Specificaties

Algemeen

Modelnaam C27G5*T* C32G5*T* C34G5*T*
Maat 27 Klasse (26.9 inch / 68.4 cm) 32 Klasse (31.5 inch / 80.0 cm) 34 Klasse (34 inch / 86.4 cm)
Weergavegebied 596.7 mm (H) x 335.6 mm (V) 697.3 mm (H) x 392.2 mm (V) 797.22 mm (H) x 333.72 mm (V)
pixel Pitch 0.2331 mm (H) x 0.2331 mm (V) 0.2724 mm (H) x 0.2724 mm (V) 0.07725 mm (H) x 0.23175 mm (V)
Maximale pixelklok 586 MHz 586 MHz 879.714 MHz
Stroomvoorziening AC100-240V ~ 50 / 60Hz
Gebaseerd op de AC voltage van de adapter. Voor de DC voltage van het product, raadpleeg het productlabel.
Signal connectors HDMI, DisplayPort
Milieu omstandigheden bedrijfs-
Temperatuur: 50 °C – 104 °C (10 °F – 40 °F) Vochtigheid: 10 % – 80 %, niet-condenserend
Opbergen
Temperatuur: -4 °F – 113 °F (-20 °C – 45 °C)
Vochtigheid: 5 % – 95 %, niet condenserend

Standaard signaalmodustabel

Modelnaam C27G5*T* / C32G5*T* C34G5*T*
Synchronisatie (PANEL-specificatie) Verticale frequentie 48 - 144 Hz 60 - 165 Hz
Resolutie Optimum resolutie 2560 x 1440 @ 144 Hz 3440 x 1440 bij 100 Hz (HDMI)
3440 x 1440 bij 165 Hz (DisplayPort)
Maximale resolutie

Als een signaal dat bij de volgende standaardsignaalmodi hoort vanaf uw pc wordt verzonden, wordt het scherm automatisch aangepast. Als het signaal dat door de pc wordt verzonden niet tot de standaardsignaalmodi behoort, kan het scherm leeg zijn, ook al gaat de aan/uit-led branden. Wijzig in dat geval de instellingen volgens de volgende tabel door de gebruikershandleiding van de grafische kaart te raadplegen.
C27G5*T* / C32G5*T*

Resolutie

 

Horizontale frequentie
(kHz)

Verticale frequentie
(Hz)
Pixelklok
(MHz)
Polariteit synchroniseren
(H/V)

Haven

HDMI IN DP IN
IBM, 720 x 400 31.469 70.087 28.322 - / + O O
MAC, 640 x 480 35.000 66.667 30.240 - / - O O
MAC, 832 x 624 49.726 74.551 57.284 - / - O O
MAC, 1152 x 870 68.681 75.062 100.000 - / - O O
VESA, 640 x 480 31.469 59.940 25.175 - / - O O
VESA, 640 x 480 37.861 72.809 31.500 - / - O O
VESA, 640 x 480 37.500 75.000 31.500 - / - O O
VESA, 800 x 600 35.156 56.250 36.000 + / + O O
VESA, 800 x 600 37.879 60.317 40.000 + / + O O
VESA, 800 x 600 48.077 72.188 50.000 + / + O O
VESA, 800 x 600 46.875 75.000 49.500 + / + O O
VESA, 1024 x 768 48.363 60.004 65.000 - / - O O
VESA, 1024 x 768 56.476 70.069 75.000 - / - O O
VESA, 1024 x 768 60.023 75.029 78.750 + / + O O
VESA, 1152 x 864 67.500 75.000 108.000 + / + O O
VESA, 1280 x 720 45.000 60.000 74.250 + / + O O
Resolutie Horizontale frequentie (kHz) Verticale frequentie (Hz) Pixelklok (MHz) Polariteit synchroniseren (H/V)

Haven

HDMI IN DP IN
VESA, 1280 x 800 49.702 59.810 83.500 - / + O O
VESA, 1280 x 1024 63.981 60.020 108.000 + / + O O
VESA, 1280 x 1024 79.976 75.025 135.000 + / + O O
VESA, 1440 x 900 55.935 59.887 106.500 - / + O O
VESA, 1600 x 900 60.000 60.000 108.000 + / + O O
VESA, 1680 x 1050 65.290 59.954 146.250 - / + O O
VESA, 1920 x 1080 67.500 60.000 148.500 + / + O O
VESA, 2560 x 1440 88.787 59.951 241.500 +/- O O
VESA, 2560 x 1440 150.919 99.946 410.500 +/- O O
VESA, 2560 x 1440 182.992 119.998 497.750 +/- O O
VESA, 2560 x 1440 222.192 144.000 586.586 +/- O O
Unieke aangepaste timing, 2650 x 1440 222.192 144.000 596.807 +/- O -

C34G5*T*

Resolutie Horizontale frequentie

(kHz)

Verticale frequentie

(Hz)

Pixelklok

(MHz)

Polariteit synchroniseren

(H/V)

Haven
HDMI IN DP IN
IBM, 720 x 400 31.469 70.087 28.322 - / + O O
MAC, 640 x 480 35.000 66.667 30.240 - / - O O
MAC, 832 x 624 49.726 74.551 57.284 - / - O O
MAC, 1152 x 870 68.681 75.062 100.000 - / - O O
VESA, 640 x 480 31.469 59.940 25.175 - / - O O
VESA, 640 x 480 37.861 72.809 31.500 - / - O O
VESA, 640 x 480 37.500 75.000 31.500 - / - O O
VESA, 800 x 600 35.156 56.250 36.000 + / + O O
VESA, 800 x 600 37.879 60.317 40.000 + / + O O
Resolutie Horizontale frequentie (kHz) Verticale frequentie (Hz) Pixelklok (MHz) Polariteit synchroniseren (H/V) Haven
HDMI IN DP IN
VESA, 800 x 600 48.077 72.188 50.000 + / + O O
VESA, 800 x 600 46.875 75.000 49.500 + / + O O
VESA, 1024 x 768 48.363 60.004 65.000 - / - O O
VESA, 1024 x 768 56.476 70.069 75.000 - / - O O
VESA, 1024 x 768 60.023 75.029 78.750 + / + O O
VESA, 1152 x 864 67.500 75.000 108.000 + / + O O
VESA, 1280 x 720 45.000 60.000 74.250 + / + O O
VESA, 1280 x 800 49.702 59.810 83.500 - / + O O
VESA, 1280 x 1024 63.981 60.020 108.000 + / + O O
VESA, 1280 x 1024 79.976 75.025 135.000 + / + O O
VESA, 1440 x 900 55.935 59.887 106.500 - / + O O
VESA, 1600 x 900 60.000 60.000 108.000 + / + O O
VESA, 1680 x 1050 65.290 59.954 146.250 - / + O O
VESA, 1920 x 1080 67.500 60.000 148.500 + / + O O
VESA, 2560 x 1440 88.787 59.951 241.500 +/- O O
VESA, 2560 x 1440 150.919 99.946 410.500 +/- O O
VESA, 2560 x 1440 182.992 119.998 497.750 +/- - O
VESA, 3440 x 1440 87.500 59.973 315.000 +/- O O
VESA, 3440 x 1440 150.972 99.982 543.500 +/- O O
VESA, 3440 x 1440 244.365 165.000 879.714 +/- - O
 • Horizontale frequentie
  De tijd die nodig is om een ​​enkele regel van de linker- naar de rechterzijde van het scherm te scannen, wordt een horizontale cyclus genoemd. Het reciproke getal van een horizontale cyclus wordt horizontale frequentie genoemd. Horizontale frequentie wordt gemeten in kHz.
 • Verticale frequentie
  Door dezelfde afbeelding tientallen keren per seconde te herhalen, kunt u: view natuurlijke foto's. De herhaalfrequentie wordt "verticale frequentie" of "verversingsfrequentie" genoemd en wordt aangegeven in Hz.
 • Dit product kan worden ingesteld op slechts één resolutie voor elk schermformaat om de optimale beeldkwaliteit te verkrijgen vanwege de aard van het paneel. Als u een andere resolutie gebruikt dan de opgegeven resolutie, kan de beeldkwaliteit afnemen. Om dit te voorkomen, is het raadzaam de optimale resolutie te selecteren die voor uw product is gespecificeerd.

Hoofdstuk 08 Appendix

Verantwoordelijkheid voor de betaalservice (kosten voor klanten)
Wanneer de service wordt aangevraagd, ondanks de garantie, kunnen we u in de volgende gevallen een bezoek van een servicemonteur in rekening brengen.
Geen productdefect
Reiniging van het product, Afstelling, Uitleg, Herinstallatie en etc.

 • Als een servicemonteur wordt gevraagd instructies te geven over het gebruik van het product of eenvoudig opties aanpast zonder het product te demonteren.
 • Als een defect wordt veroorzaakt door externe omgevingsfactoren (internet, antenne, bekabeld signaal, enz.)
 • Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd of extra apparaten worden aangesloten nadat het gekochte product voor de eerste keer is geïnstalleerd.
 • Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd om naar een andere plek te verhuizen of naar een ander huis te verhuizen.
 • Als de klant instructies vraagt ​​over het gebruik van het product van een ander bedrijf.
 • Als de klant om instructies vraagt ​​over het gebruik van het netwerk of het programma van een ander bedrijf.
 • Als de klant om software-installatie en configuratie voor het product vraagt.
 • Als een servicemonteur stof of vreemde materialen in het product verwijdert/reinigt.
 • Als de klant een extra installatie aanvraagt ​​na aankoop van een product via thuiswinkelen of online.

A Productschade veroorzaakt door de fout van de klant
Productschade veroorzaakt door verkeerd gebruik of verkeerde reparatie van de klant
Als een productschade is veroorzaakt door;

 • Externe impact of val.
 • Gebruik van verbruiksartikelen of afzonderlijk verkochte producten die niet door Samsung zijn gespecificeerd.
 • Reparatie door een andere persoon dan een monteur van een uitbestedingsservicebedrijf of partner van Samsung Electronics Co., Ltd.
 • Ombouwen of repareren van het product door de klant.
 • Gebruik het met onjuiste voltage of niet-geautoriseerde elektrische aansluitingen.
 • Het niet opvolgen van de "waarschuwingen" in de gebruikershandleiding.

Overig
Als het product faalt door een natuurramp. (bliksem, brand, aardbeving, overstromingsschade, enz.)
Als verbruiksonderdelen allemaal op zijn. (Batterij, Toner, TL-verlichting, Kop, Vibrator, Lamp, Filter, Lint, enz.)
― Als de klant een service aanvraagt ​​terwijl het product geen defect heeft, kunnen er servicekosten in rekening worden gebracht. Lees daarom eerst de gebruikershandleiding.

FreeSync (voor AMD grafische kaart)
FreeSync-technologie is een oplossing die het scheuren van het scherm elimineert zonder de gebruikelijke vertraging en latentie.
Deze functie elimineert schermscheuren en vertraging tijdens het spelen van games. Verbeter uw game-ervaring.
De weergegeven FreeSync-menu-items op de monitor kunnen variëren, afhankelijk van het monitormodel en de compatibiliteit met de AMD grafische kaart.

 • Uit: FreeSync uitschakelen.
 • Aan: Schakel de FreeSync-functie van de AMD grafische kaart in. U kunt intermitterende flikkeringen ervaren tijdens het spelen van sommige games.

Pas de optimale resolutie toe bij gebruik van FreeSync.
De methode voor het instellen van de vernieuwingsfrequentie raadpleegt u Q & A → Hoe kan ik de frequentie wijzigen?
― De FreeSync-functie is alleen ingeschakeld in de HDMI- of DisplayPort-modus.
― HDMI: alleen model C27G5*T* / C32G5*T*.
Gebruik de HDMI/DP-kabel die door de fabrikant is geleverd wanneer u FreeSync gebruikt.
― Als de FreeSync-functie in gebruik is en de tekst op het pc-scherm er wazig of beschadigd uitziet, lost u het probleem op door de resolutie van het pc-scherm te wijzigen in de aanbevolen resolutie.
― Als de DisplayPort Ver. is ingesteld op 1.1, is de FreeSync-modus uitgeschakeld.
Als u de FreeSync-functie gebruikt tijdens het spelen van een game, kunnen de volgende symptomen optreden:

 • Het scherm kan flikkeren, afhankelijk van het type grafische kaart, de speloptie-instellingen of de video die wordt afgespeeld. Probeer de volgende acties: verlaag de waarden van de game-instellingen, wijzig de huidige FreeSync-modus in Uit of bezoek de AMD website om de versie van uw grafische stuurprogramma te controleren en deze bij te werken met de nieuwste.
 • Terwijl u de FreeSync-functie gebruikt, kan het scherm flikkeren als gevolg van variaties in de uitgangsfrequentie van de grafische kaart.
 • De respons tijdens het spel kan fluctueren, afhankelijk van de resolutie. Een hogere resolutie verlaagt over het algemeen de respons.
 • De geluidskwaliteit van de monitor kan verslechteren.

― Neem contact op met het Samsung Service Center als u problemen ondervindt bij het gebruik van de functie.
― Als u de schermresolutie wijzigt terwijl de functie is ingeschakeld, kan het scherm af en toe zwart worden vanwege de grafische kaart. Stel FreeSync in op Uit en wijzig de resolutie.
― De functie is niet beschikbaar op apparaten (bijv. AV-apparaten) die geen AMD grafische kaart hebben. Als de functie wordt toegepast, kan er een storing in het scherm optreden.

De modellen in de lijst met grafische kaarten ondersteunen FreeSync
FreeSync kan alleen worden gebruikt met specifieke AMD grafische kaartmodellen. Raadpleeg de volgende lijst voor ondersteunde grafische kaarten:
Zorg ervoor dat u de nieuwste officiële grafische stuurprogramma's van AMD installeert die FreeSync ondersteunen.
― Ga voor meer AMD grafische kaartmodellen die de FreeSync-functie ondersteunen naar de officiële AMD website.
― Selecteer FreeSync Off als u een grafische kaart van een andere fabrikant gebruikt.
― Wanneer u de FreeSync-functie toepast via de HDMI-kabel, werkt deze mogelijk niet vanwege de bandbreedtebeperking van bepaalde AMD grafische kaarten.

 • Radeon™ RX Vega-serie  • Radeon™ Pro Duo (editie 2016)
 • Radeon™ RX 500-serie  • Radeon™ R9 Nano-serie
 • Radeon™ RX 400-serie  • Radeon™ R9 Fury-serie
 • Radeon™ R9/R7 300-serie (exclusief R9 370/X, R7 370/X, R7 265)  • Radeon™ R9/R7 200-serie (exclusief R9 270/X, R9 280/X)

Documenten / bronnen

SAMSUNG C27G5*T 34-inch G5 Odyssey-gamingmonitor [pdf] Gebruikershandleiding
C27G5 T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor, C27G5 T, 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor, Odyssey Gaming Monitor, Gaming Monitor

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *