File:Samsung-logo.svg - Wikimedia Commons

SAMSUNG STH-ETH-250 SmartThings Smart Home Hub 2e generatie

SAMSUNG SmartThings Smart Home Hub 2e generatie-product

Eén app + één hub + al je dingen

Een veiliger, slimmer huis creëren is nog nooit zo eenvoudig geweest. Begin met de SmartThings-app en Hub, voeg je favoriete producten toe en bedien ze vanuit een andere kamer of een ander land.SAMSUNG SmartThings Smart Home Hub 2e generatie-1

app

Met de gratis SmartThings-app kun je belangrijke meldingen ontvangen over wat er gebeurt, dingen in elke kamer bedienen en je huis runnen vanaf je telefoon.

Naaf

De Hub stuurt commando's van de gratis app naar je connected things en stuurt belangrijke alerts van je things naar je smartphone.

Things

Voeg apparaten uit de SmartThings-familie van sensoren of honderden andere verbonden producten toe om een ​​slimme woning te creëren die bij uw levensstijl past.

Maak kennis met uw SmartThings Hub

Met SmartThings kunt u uw huis eenvoudig bedienen, bewaken en beveiligen, waar ook ter wereld. Centraal staat de SmartThings Hub.SAMSUNG SmartThings Smart Home Hub 2e generatie-2

Het brein van uw slimme huis

Net als een inwonende vertaler verbindt de Hub draadloos alle verschillende sensoren in uw huis, zodat ze belangrijke informatie naar uw smartphone en naar elkaar kunnen sturen.
De SmartThings Hub maakt verbinding met uw internetrouter via de meegeleverde Ethernet-kabel. De hub heeft een ZigBee-, Z-Wave- en Bluetooth-radio en ondersteunt ook IP-toegankelijke apparaten, waardoor klanten het breedste scala aan ondersteunde apparaten van elk smart home-platform krijgen. Daarnaast bevat de Hub vervangbare batterijen waardoor hij blijft werken bij stroomuitvaltage.
Ga naar voor een lijst met producten die zijn getest en geverifieerd als compatibel http://www.smartthings.com/product/works-with-smartthings/.SAMSUNG SmartThings Smart Home Hub 2e generatie-3

Zo gemakkelijk dat iedereen het kan

Zoals bij alle SmartThings-apparaten, vereist de Hub geen bedrading of rommelige installatie - alleen een eenvoudige installatie die iedereen kan doen.
Sluit gewoon de meegeleverde Ethernet-kabel van uw hub aan op uw internetrouter, sluit het netsnoer aan op de muur en gebruik vervolgens de gratis SmartThings-app om uw apparaten aan te sluiten. Makkelijk.SAMSUNG SmartThings Smart Home Hub 2e generatie-4

Eenvoudige setup

De SmartThings Hub werkt het beste als deze op een centrale locatie is geïnstalleerd waar uw SmartThings zal worden aangesloten. De aanbevolen afstand tot de gebruiker voor deze apparatuur is 7.6 cm (20 inch).

 • Verbind uw SmartThings Hub met uw internetrouter met behulp van de meegeleverde Ethernet-kabel.
 • Sluit de stroomadapter aan op een stopcontact en sluit de stroomconnector aan op de achterkant van de hub.
 • Ga verder met het instellen van uw Hub door naar www.SmartThings.com/start op\ uw smartphone en volg de instructies op het scherm.SAMSUNG SmartThings Smart Home Hub 2e generatie-5

Batterij back-up installatie

Koppel de netwerkkabel en voedingsadapter of andere aangesloten randapparatuur los voordat u batterijen (4 x AA) plaatst:

 • Schuif de onderdeksels eraf.
 • Plaats 4 AA-batterijen.
 • Schuif de onderklep erop totdat deze vastklikt.
  NOTITIE: Hub laadt geen batterijen op.SAMSUNG SmartThings Smart Home Hub 2e generatie-6

Koppel de netwerkkabel en voedingsadapter of andere aangesloten randapparatuur los als een van de volgende omstandigheden zich voordoet:

 • Het netsnoer of de connector is beschadigd of gerafeld.
 • U wilt de Hub reinigen (zie Belangrijke veiligheidsinstructies).
 • De hub of aangesloten kabels worden blootgesteld aan regen, water / vloeistoffen of overmatig vocht.
 • De Hub-voedingsadapter is beschadigd of is gevallen en u vermoedt dat deze moet worden nagekeken.

Installeer de SmartThings Hub niet in de buurt van of in bronnen van metaal, radio of elektromagnetische interferentie.
WAARSCHUWING: Geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
BELANGRIJKE CONSUMENTENINFORMATIE: Lees dit voordat u de aankomstsensor activeert of gebruikt.
WAARSCHUWING: Dit product bevat chemicaliën waarvan de staat Californië weet dat ze kanker en reproductieve toxiciteit veroorzaken. Bel voor meer informatie 1-800-SAMSUNG (726-7864).

Belangrijke veiligheidsinstructies

 • Lees, bewaar en volg deze instructies.
 • Neem alle waarschuwingen in acht.
 • Gebruik dit product niet in de buurt van water en stel het product niet bloot aan druppelend of spattend water of vloeistof.
 • Maak alleen schoon met een droge doek.
 • Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (inclusief ampverdampers) die warmte produceren.
 • Gebruik alleen hulpstukken en accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
 • Lees onze richtlijnen voor productgebruik op: http://SmartThings.com/guidelines

Correcte verwijdering van dit product

(Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)
(Toepasbaar in landen met gescheiden inzamelingssystemen)
Deze markering op het product, de accessoires of de literatuur geeft aan dat het product en de elektronische accessoires (bijv. oplader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval mogen worden weggegooid.
Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u deze artikelen van andere soorten afval te scheiden en op verantwoorde wijze te recyclen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Huishoudelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met hun plaatselijke overheidsinstantie voor informatie over waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leverancier en de voorwaarden van het koopcontract te raadplegen. Dit product en de elektronische accessoires mogen niet worden gemengd met ander commercieel afval voor verwijdering.
(Toepasbaar in landen met gescheiden inzamelingssystemen)
Deze markering op de batterij, handleiding of verpakking geeft aan dat de batterijen in dit product niet mogen worden weggegooid met ander huishoudelijk afval. Waar gemarkeerd, geven de chemische symbolen Hg, Cd of Pb aan dat de batterij kwik, cadmium of lood bevat boven de referentieniveaus in EG-richtlijn 2006/66. Als batterijen niet op de juiste manier worden afgevoerd, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid of het milieu.
Om natuurlijke hulpbronnen te beschermen en hergebruik van materiaal te bevorderen, dient u batterijen van andere soorten afval te scheiden en ze te recyclen via uw plaatselijke, gratis batterij-inleveringssysteem.

Disclaimer
Sommige inhoud en services die via dit apparaat toegankelijk zijn, zijn eigendom van derden en worden beschermd door auteursrechten, patenten, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Dergelijke inhoud en diensten worden uitsluitend aangeboden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag geen inhoud of services gebruiken op een manier die niet is geautoriseerd door de eigenaar van de inhoud of serviceprovider.
Zonder het voorgaande te beperken, mag u, tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door de toepasselijke contenteigenaar of serviceprovider, geen wijzigingen aanbrengen, kopiëren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden, vertalen, verkopen, afgeleide werken maken, exploiteren of distribueren op enigerlei wijze of via welk medium dan ook. inhoud of services die via dit apparaat worden weergegeven.
Certificering
Hierbij verklaart SmartThings Inc. dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5 / EG. De originele conformiteitsverklaring kunt u vinden op  smartthings.com/eu/compliance.
Gecertificeerd volgens FCC Deel 15. Gecertificeerd in Canada door IC volgens RSS-210.
Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.
SmartThings Hub-model: STH-ETH-200, FCC-ID: R3Y-STH-ETH200,
IC: 10734A-STHETH200, M/N: PGC431-D,
Bevat FCC ID: D87-ZM5304-U,
IC: 11263A-ZM5304, M / N: ZM5304AU, CE-versie bevat M / N: ZM5304AE.

FCC-verklaring

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

 1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
 2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Getest om te voldoen aan de FCC-normen VOOR THUIS- OF KANTOORGEBRUIK

Verklaring voor Canada

Dit apparaat voldoet aan de van vergunning vrijgestelde RSS-norm (en) van Industry Canada. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

 1. dit apparaat mag geen storing veroorzaken, en
 2. dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Informatie voor de gebruiker

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door SmartThings, Inc. kunnen uw bevoegdheid om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.
Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving.
Deze apparatuur genereert en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden bepaald door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

Een (1) jaar beperkte garantie

SmartThings Inc. garandeert dit product (het "Product") tegen materiaal- en/of fabricagefouten bij normaal gebruik gedurende een periode van EEN (1) JAAR vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke koper ("Garantieperiode"). Als er zich een defect voordoet en er binnen de garantieperiode een geldige claim wordt ontvangen, dan zal SmartThings als uw enige verhaalsmogelijkheid (en de enige aansprakelijkheid van SmartThings) naar eigen goeddunken ofwel 1) het defect kosteloos repareren, met behulp van nieuwe of gereviseerde vervangende onderdelen, of 2) het Product vervangen door een nieuw product dat functioneel gelijkwaardig is aan het origineel, in elk geval binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde Product. Een vervangend product of onderdeel neemt de resterende garantie van het originele product over. Wanneer een Product of onderdeel wordt geruild, wordt elk vervangend artikel uw eigendom en wordt het vervangen Product of onderdeel eigendom van SmartThings.
Service verkrijgen: Om garantieservice te verkrijgen, gaat u naar support.SmartThings.com om met een serviceagent te spreken of een serviceaanvraag te openen. Wees bereid om het product dat service nodig heeft en de aard van het probleem te beschrijven. Een aankoopbewijs is vereist. Het product moet verzekerd zijn en vrachtvrij en veilig verpakt worden verzonden. U moet contact opnemen met de ondersteuning voor een Return Material Authorization Number ("RMA-nummer") voordat u een Product verzendt en het RMA-nummer, een kopie van uw aankoopbewijs en een beschrijving van het probleem dat u ondervindt met het Product bijvoegen. Elke claim onder deze beperkte garantie moet vóór het einde van de garantieperiode bij SmartThings worden ingediend.
uitsluitingen: Deze garantie is niet van toepassing op:

 • schade veroorzaakt door het niet opvolgen van instructies met betrekking tot het gebruik van het Product of de installatie van onderdelen;
 • schade veroorzaakt door een ongeval, misbruik, verkeerd gebruik, transport, verwaarlozing, brand, overstromingen, aardbevingen of andere externe oorzaken;
 • schade veroorzaakt door service uitgevoerd door iemand die geen geautoriseerde vertegenwoordiger van SmartThings is;
 • accessoires gebruikt in combinatie met een gedekt Product;
 • een product of onderdeel dat is aangepast om de functionaliteit of mogelijkheden te wijzigen;
 • items die bedoeld zijn om periodiek door de koper te worden vervangen tijdens de normale levensduur van het product, inclusief maar niet beperkt tot batterijen, lampen of kabels;
 • een Product dat commercieel of voor een commercieel doel wordt gebruikt, in ieder geval ter bepaling door SmartThings.

BEHALVE VOOR LICHAMELIJK LETSEL, IS SMARTTHINGS NIET AANSPRAKELIJK VOOR (I) ENIGE WINSTDERVING, KOSTEN VAN AANKOOP VAN VERVANGENDE PRODUCTEN OF ENIGE INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, OF (II) ENIGE BEDRAGEN BOVEN DE AANKOOP VAN ELK PRODUCT VOOR HET PRODUCT GEVAL ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT OF DE ONMOGELIJKHEID OM DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN, OF VOORTVLOEIT UIT EEN SCHENDING VAN DEZE GARANTIE, ZELFS ALS HET BEDRIJF OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN SOMMIGE STATEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING EN UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.
VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST SMART THINGS ALLE WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES TEGEN VERBORGEN OF LATENTE GEBREKEN. ALS SMARTTHINGS WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES NIET WETTELIJK KAN AFWIJZEN, DAN ZIJN AL DERGELIJKE GARANTIES, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, IN DUUR BEPERKT TOT DE GARANTIEPERIODE. SOMMIGE STATEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben, die van staat tot staat kunnen verschillen. Om uw rechten onder deze garantie uit te oefenen, volgt u de bovenstaande instructies onder het kopje "Service verkrijgen" of neemt u contact op met SmartThings via SmartThings, Inc., 456 University Ave. Suite 200, Palo Alto, CA 94301, VS.
Samsung is een geregistreerd handelsmerk van Samsung Electronics Co., Ltd.

Veelgestelde vragen

Hoe verhoudt dit zich tot echte beveiligingssystemen zoals ADT?

Het hangt echt af van uw behoeften. Als u zich in een situatie bevindt waarin u zich ernstig zorgen maakt over uw huis, zorg dan voor een volledig beveiligingssysteem zoals ADT of andere. De meeste diensten hebben een meervoudige verbinding (internet/gsm/telefoon) om ervoor te zorgen dat ze altijd verbonden zijn. SmartThings heeft een batterij terug maar geen secundaire verbinding, dwz internet down = geen melding. SmartThings integreert met Scout door je een melding te sturen, zodat Scout een live operator kan krijgen om contact op te nemen met de autoriteiten. SmartThings geeft je een behoorlijk behoorlijke up-time, meldingen en een luid eng alarm. Je kunt zelfs een sonos-speaker de persoon in je huis laten vertellen dat hij naar buiten moet. Je kunt camera's automatisch activeren om te zien of er daadwerkelijk een indringer is

Kun je schlage smart locks-codes wijzigen

codes veranderen om wat te doen? Er zijn een aantal opties met betrekking tot codes - behoeftespecificaties

Is dit compatibel met Schlage Connect-sloten?

Ja, het werkt geweldig, afhankelijk van welk slot je kiest. Ik gebruik de Schlage 916 z-wave via mijn hub en ze (3) werken allemaal geweldig

Kan ik mijn iPhone gebruiken?

Ja, je kunt de iPhone gebruiken ... je moet de app downloaden op je iPhone

Is de interne back-up batterij door de gebruiker vervangbaar of gooi je het hele product na 2 of 3 jaar weg?

Door de gebruiker te vervangen.

Ondersteunt dit wifi-apparaten (die de apparaten overnemen) of moet ik de Vera kopen die alle 3 doet (zwave, zigbee, wifi)?

De Samsung smart things hub is voor Zwave-compatibele apparaten. De hub biedt vervolgens connectiviteit met uw wifi-router om verbinding te maken met internet en met Amazon echo-producten zoals Alexa. Zwavel is een
zeer degelijke technologie voor domotica.

Heb ik de hub naast een wifi-router nodig?

Om de hub te laten werken, hebt u alleen een modem en de hub nodig, maar als u toegang tot internet nodig heeft
met een computer heb je ook een wifi-router nodig.

Hoe installeer ik de batterijen? Het deksel lijkt vast te zitten. Ik krijg de hoes niet open? Doet het
naar buiten schuiven of is er een verborgen scharnier?

De hoes schuift ongeveer een centimeter naar beneden, dan kun je hem eraf trekken.

Kun je op meerdere apparaten inloggen op één account?

Ja dat kan. Dezelfde gebruikersnaam, maar de apparaten verschijnen als verschillende apparaten. Je kunt geofencing alerts ook apart instellen, per apparaat. Het probleem is dat, omdat ze (voorlopig) allemaal dezelfde gebruikersnaam delen, de persoon van wie je de telefoon volgt, ook een waarschuwing krijgt wanneer de telefoon van de persoon het gebied binnenkomt of verlaat. Dus het is een beetje onhandig, totdat ze familie-uitnodigingen maken.

Vereist dit een internetverbinding om te werken zoals Wink Hub? Of gewoon een intern netwerk
voldoen?

Sommige functies blijven actief als uw internetverbinding uitvalt. Voor bijvample zou je nog steeds in staat zijn om je lichten aan en uit te doen. Voor het instellen van de hub en het aanbrengen van wijzigingen is nog steeds toegang tot de cloudservice vereist. Het hangt dus echt af van wat je zoekt. Als u op zoek bent naar een volledig losgekoppelde lokale oplossing, gaat dit niet voor u werken. Als u iets wilt dat werkt als uw internetverbinding tijdelijk wordt verbroken, dan zal dit waarschijnlijk voor u werken. 

Is dit compatibel met de Amazon Echo: Alexa”?

Amazon Echo is wat deze hub echt doet schitteren. Ik raad ook aan om de Harmony Hub aan te sluiten. Hiermee kun je je tv en andere media-apparaten met spraakopdrachten via de echo uitschakelen.

Is dit al de nieuwe v2 hub?

Dit is de nieuwe hub, maar ik zou het vermijden. ST beloofde veel en kwam niet na. Het is al meer dan een maand uit en ondersteunt nog steeds maar één gebruiker en is zeer onstabiel.
Erger nog, de nieuwe app heeft de V1-gebruikers behoorlijk in de steek gelaten. Vraag jezelf af of dit de manier is waarop ze de klanten behandelen die hen via Kickstarter hebben gefinancierd en hen in staat hebben gesteld rijk te worden met een buy-out van $ 200 miljoen van Samsung,

maakt het verbinding met wifi

Ja. Je kunt elke eenheid rechtstreeks op wifi aansluiten, zoals ik oorspronkelijk deed, maar Samsung heeft een andere gemeenschappelijke eenheid die je op wifi kunt aansluiten en vervolgens elke Samsung-eenheid op de gemeenschappelijke eenheid kunt aansluiten. Herinner me de naam van de gemeenschappelijke eenheid niet. Vraag Samsung. Ik raad aan om dat te gebruiken, omdat het gemakkelijker is om meerdere eenheden één keer aan te sluiten.

Kan ik een echo en meerdere echo dots tegelijk aansluiten zodat ik vanaf meerdere locaties spraakopdrachten kan geven?

Ja

Werkt dit met Amazon Fire TV?

Ja, het werkt om Fire TV in te schakelen, maar niet om het met je stem te bedienen.

Werkt dit product met de flux wifi kleurveranderende lampen?

Het werkt alleen met een van kleur veranderende lamp gemaakt voor de korf.

Is het iPhone-compatibel?

Iets dat niet iPhone-compatibel is, bestaat niet.

hoe gaan ze je behandelen als V3 langskomt?

Ze kunnen hun zaakjes op orde krijgen, maar ik begin mijn twijfels te krijgen.

VIDEO

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *