SAFERSKY SP115 draagbare Bluetooth-luidspreker Gebruiksaanwijzing
SAFERSKY SP115 draagbare Bluetooth-luidspreker

Goeddunken

 1. MODE icon
  Kort indrukken om tussen te schakelen T, TF-KAART, USB, LIJN IN, icon Houd het licht aan en uit
 2. icon Speel de vorige muziek af onder T, TF-kaart en USB-modus, speel vorig radiostation af onder & icon mode,
 3. icon /TWS, 'Kort indrukken voor pauzeren van muziek afspelen Lang indrukken voor automatisch zoeken naar radiostation onder icon modus, druk lang op de PIP-knop van de slave-luidspreker om de verbinding met de master-luidspreker te verbreken, druk lang op de P/P-knop van de master-luidspreker om de verbinding met zowel de slave-luidspreker als de mobiele telefoon te verbreken
 4. icon L Speel naar volgende muziek onder T.1F-kaart en USB-modus Speel volgende radiostation onder & icon mode,
 5. 00 5V 'Charge Jack voor ingebouwde batterij. Wanneer de DC SV-kabel wordt aangesloten, gaat de LED branden
 6. AUX 'AUX IN kan verbinding maken met pc, mp3, telefoon of cd-walkman
 7. T.OFFION 'Luidspreker uit/Luidspreker aan
 8. USB-poort 'Ondersteunt USB en kan muziek in MPS- en WAV-formaat afspelen op U-schijf
 9.  Feard Port ondersteunt TF CARD en kan muziek in MP3- en WAV-formaat in CARD afspelen
 10. Mic Sluit de microfooningang aan op de poort om van de muziek te genieten
 11. T-verbinding
 • Schakel het product in of druk op MODE knop om naar de T-modus te gaan.
 • Open mobiele apparaten (mobiele telefoons, computers, enz.) in de T-modus, zoek naar T-apparaten. Als de naam van het item wordt weergegeven ( BT-LUIDSPREKER ).
 • Als het apparaat voor de eerste keer met succes is gekoppeld, zal het bij het volgende gebruik automatisch ongeveer 10 seconden verbinding maken met de apparaten die eerder verbonden waren. (Notitie: Elk product kan worden aangesloten, alleen kegel T-apparaat.)

FCC-waarschuwing

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden bepaald door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

Voorzichtigheid: Alle wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet expliciet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen uw bevoegdheid om deze apparatuur te bedienen ongeldig maken

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

 1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
 2. dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam

ISED-verklaring

Dit apparaat voldoet aan de van licentie vrijgestelde RSS-standaard(en) van Industry Canada.
Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

 1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, e.d
 2. Dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken

Dit apparaat voldoet aan de vrijstelling van de routinematige evaluatielimieten in paragraaf 2.5 van RSS 102 en voldoet aan RSS 102 RF-blootstelling, gebruikers kunnen Canadese informatie krijgen over RF-blootstelling en compliance.

Deze apparatuur voldoet aan de Canadese limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving.

Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

Documenten / bronnen

SAFERSKY SP115 draagbare Bluetooth-luidspreker [pdf] Gebruiksaanwijzing
BTSP115, 2AJMW-BTSP115, 2AJMWBTSP115, SP115, SP115 draagbare Bluetooth-luidspreker, draagbare Bluetooth-luidspreker, Bluetooth-luidspreker, luidspreker

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *