Ronix-LOGO

Ronix 1103 elektrisch heteluchtpistool

Ronix-1103-elektrisch-heteluchtpistool-PRODUCT

SPECIFICATIES

Power 2000W
Voltage 220-240V
Temperatuur zone(s) 50-600 Degree
Gewicht 0.84 kg
Inclusief Sproeiers (3 stuks), Schraper
Geleverd in Ronix kleurendoos
Frequentie 50-60 Hz
 

Luchtstroom

50°C, 250 L/min

50-450°C, 250 L/min

90-600°C, 500 L/min

ONDERDELEN LIJST

Ronix-1103-elektrisch-heteluchtpistool-FIG-1

WAARSCHUWING: Lees voor uw eigen veiligheid deze handleiding en algemene veiligheidsinstructie zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. Geef uw elektrisch gereedschap alleen samen met deze handleiding door.

NOTITIE: Uw heteluchtpistool is ontworpen voor het strippen van verf, het solderen van buizen, het krimpen van PVC, het lassen en buigen van kunststof en voor algemene droog- en ontdooidoeleinden.

ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR GEREEDSCHAP

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het niet opvolgen van alle waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik. De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen verwijst naar uw op het lichtnet aangesloten (met snoer) elektrisch gereedschap of op batterijen (snoerloos) elektrisch gereedschap.

WERKGEBIED

 • Houd het werkgebied schoon en goed verlicht. Rommelige en donkere gebieden nodigen uit tot ongelukken.
 • Gebruik geen elektrisch gereedschap in een explosieve atmosfeer, zoals in de buurt van brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die stof of dampen kunnen doen ontbranden.
 • Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap. Afleiding kan ertoe leiden dat u de controle verliest.

ELECTRISCHE VEILIGHEID

 • Stekkers voor elektrisch gereedschap moeten in het stopcontact passen. Wijzig de stekker op geen enkele manier. Gebruik geen adapterstekkers bij geaard (geaard) elektrisch gereedschap. Ongemodificeerde stekkers en bijpassende stopcontacten verminderen het risico op elektrische schokken.
 • Vermijd lichamelijk contact met geaarde of geaarde oppervlakken zoals buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. Er is een verhoogd risico op elektrische schokken als uw lichaam geaard of geaard is.
 • Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Water dat een elektrisch gereedschap binnendringt, verhoogt het risico op elektrische schokken.
 • Maak geen misbruik van het snoer. Gebruik het snoer nooit om elektrisch gereedschap te dragen, eraan te trekken of de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen. Beschadigde of verwarde snoeren verhogen het risico op een elektrische schok.
 • Als u buitenshuis met elektrisch gereedschap werkt, gebruik dan een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis, vermindert het risico op elektrische schokken.
 • Als u een elektrisch gereedschap bedient op adamp locatie onvermijdelijk is, gebruik dan een met aardlekschakelaar (RCD) beveiligde voeding. Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op elektrische schokken.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

 • Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap terwijl u berecht bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
 • Gebruik veiligheidsuitrusting. Draag altijd oogbescherming. Veiligheidsuitrusting zoals een stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, handhoed of gehoorbescherming die wordt gebruikt wanneer de omstandigheden dit vereisen, zal persoonlijk letsel verminderen.
 • Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
 • Elektrisch gereedschap dragen met uw vinger op de schakelaar of elektrisch gereedschap aansluiten waarvan de schakelaar is ingeschakeld, leidt tot ongelukken.
 • Verwijder een afstelsleutel of moersleutel voordat u het elektrische gereedschap aanzet. Een sleutel of sleutel die aan een draaiend deel van het elektrisch gereedschap is bevestigd, kan persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
 • Reik niet te ver. Zorg ervoor dat u altijd stevig staat en in evenwicht blijft. Dit zorgt voor een betere controle over het elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
 • Kleed u naar behoren. Draag geen losse kleding of juwelier. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loszittende kleding, juwelier of lang haar kunnen vast komen te zitten in bewegende delen.
 • Als er apparaten zijn voor het aansluiten van stofafzuig- en opvangvoorzieningen, zorg er dan voor dat deze zijn aangesloten en correct worden gebruikt. Het gebruik van deze apparaten kan stofgerelateerde gevaren verminderen.

GEBRUIK EN ZORG VAN ELEKTRICITEITSGEREEDSCHAP

 • Forceer het elektrische gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het juiste elektrische gereedschap zal het werk beter en veiliger doen in het tempo waarvoor het is ontworpen.
 • Gebruik het elektrische gereedschap niet als de schakelaar het niet aan- en uitzet. Elk elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
 • Haal de stekker uit het stopcontact voordat u aanpassingen maakt, accessoires verwisselt of elektrisch gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het elektrische gereedschap per ongeluk wordt gestart.
 • Bewaar niet-actief elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen die niet vertrouwd zijn met het elektrische gereedschap van deze instructies het elektrisch gereedschap bedienen. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers.
 • Onderhoud elektrisch gereedschap. Controleer op verkeerde uitlijning of vastzitten van bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het elektrisch gereedschap kunnen beïnvloeden. Als het beschadigd is, laat het elektrische gereedschap dan vóór gebruik repareren. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
 • Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Goed onderhouden snijgereedschappen met snijkanten blijven minder snel plakken en zijn gemakkelijker te controleren.
 • Gebruik het elektrisch gereedschap, de accessoires en de gereedschapsbits enz., in overeenstemming met deze instructies en op de manier die bedoeld is voor het specifieke type elektrisch gereedschap, rekening houdend met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Gebruik van het elektrisch gereedschap voor andere dan de beoogde werkzaamheden kan leiden tot een gevaarlijke situatie.

SERVICE

Laat uw elektrisch gereedschap onderhouden door een gekwalificeerde reparateur die uitsluitend identieke vervangingsonderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap behouden blijft.

AANVULLENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR HITTE PISTOOLS
 • Plaats uw hand niet over de ventilatieopeningen en blokkeer de ventilatieopeningen op geen enkele manier.
 • Het mondstuk en de accessoires van dit gereedschap worden tijdens gebruik extreem heet. Laat deze onderdelen afkoelen voordat u ze aanraakt.
 • Schakel het gereedschap altijd uit voordat u het neerlegt.
 • Laat het gereedschap niet onbeheerd achter terwijl het is ingeschakeld.
 • Als het apparaat niet met zorg wordt gebruikt, kan er brand ontstaan.
 • Warmte kan worden geleid naar brandbare materialen die uit het zicht zijn.
 • Niet gebruiken in advertentieamp atmosfeer, waar ontvlambare gassen aanwezig kunnen zijn of in de buurt van brandbare materialen.
 • Laat het gereedschap volledig afkoelen voordat u het opbergt.
 • Zorg voor voldoende ventilatie aangezien er giftige dampen kunnen ontstaan.
 • Niet gebruiken als haardroger.
 • Blokkeer de luchtinlaat of de uitlaat van het mondstuk niet, aangezien dit overmatige warmteontwikkeling kan veroorzaken, wat kan leiden tot schade aan het gereedschap.
 • Richt de heteluchtstraal niet op andere mensen.
 • Raak het metalen mondstuk niet aan, omdat het tijdens gebruik erg heet wordt en tot 30 minuten na gebruik heet blijft.
 • Plaats het mondstuk nergens tegenaan tijdens gebruik of direct na gebruik.
 • Steek niets in het mondstuk, omdat u hierdoor een elektrische schok kunt krijgen. Kijk niet in het mondstuk terwijl het apparaat werkt vanwege de hoge temperatuur die wordt geproduceerd.
 • Zorg ervoor dat er geen verf aan de spuitmond of de schraper hecht, omdat deze na verloop van tijd kan ontbranden.

VERF VERWIJDEREN

 • Gebruik dit gereedschap niet om verf die lood bevat te verwijderen. De afbladders, resten en dampen van verf kunnen lood bevatten, dat giftig is. Elk gebouw van vóór 1960 kan in het verleden zijn geverfd met loodhoudende verf en zijn bedekt met extra verflagen.
 • Eenmaal op oppervlakken aangebracht, kan te veel handcontact resulteren in het inslikken van lood.
 • Zelfs blootstelling aan lage niveaus van lood kan onomkeerbare schade aan de hersenen en het zenuwstelsel veroorzaken. Vooral jonge en ongeboren kinderen zijn kwetsbaar.
 • Zorg er bij het verwijderen van verf voor dat de werkruimte afgesloten is. Draag bij voorkeur een stofmasker.
 • Verbrand de verf niet. Gebruik de schraper (indien van toepassing) en houd de spuitmond bij het blad op 25 mm afstand van het geverfde oppervlak. Als u in verticale richting werkt, werk dan naar beneden om te voorkomen dat verf in het gereedschap valt en verbrandt.
 • Gooi alle verfresten op een veilige manier weg en zorg ervoor dat het werkgebied na voltooiing van het werk grondig wordt schoongemaakt.

SLEUTELS AANPASSING

POSITIE 1

 • afkoeling van de hete delen
 • het koelen van de machines alvorens het mondstuk te vervangen.

POSITIE 2

 • Verf en lak drogen
 • Stickers verwijderen
 • Harsen en ontharen
 • Nat hout drogen voor het vullen
 • Krimpende PVC-verpakkings- en isolatiebuizen
 • Bevroren leidingen ontdooien

POSITIE 3

 • Lassen van kunststoffen
 • Kunststof buizen en platen buigen
 • Losmaken van verroeste of vastzittende bouten en moeren
 • Verf en lak verwijderen
 • Loodgietersverbindingen solderen

NOTITIE: Als u niet zeker bent van de juiste instelling, begin dan met een lage temperatuurinstelling en verhoog de temperatuur geleidelijk tot u optimale resultaten behaalt.

DE JUISTE ACCESSOIRE MONTEREN

Ronix-1103-elektrisch-heteluchtpistool-FIG-2

NOTITIE

 • Zorg ervoor dat het gereedschap is uitgeschakeld en het mondstuk is afgekoeld.
 • Een vallend mondstuk kan een voorwerp in brand steken. Sproeiers moeten stevig en veilig op het apparaat worden gemonteerd.
 • Het aanraken van een heet mondstuk kan leiden tot ernstige brandwonden. Voordat u een mondstuk bevestigt of vervangt, laat u het apparaat volledig afkoelen of gebruikt u geschikt gereedschap.
 • Een heet mondstuk kan een oppervlak in brand steken. Plaats hete sproeiers alleen op vuurvaste oppervlakken.
 • Een verkeerd of defect mondstuk kan leiden tot warmteophoping en schade aan het apparaat. Gebruik alleen originele spuitmonden volgens de tabel die geschikt zijn voor uw apparaat.

GEBRUIKSAANWIJZING

 • Neem altijd de veiligheidsinstructies en geldende voorschriften in acht.
 • Gebruik slechts één hand om het gereedschap vast te houden, plaats uw andere hand niet op de ventilatieopeningen
 • Voor gebruik: monteer het juiste accessoire voor de toepassing.
 • Stel de gewenste luchttemperatuur in.
 • In- en uitschakelen
 • Zet de aan/uit-schakelaar in stand 1/2/3 om het gereedschap in te schakelen. Er kan wat rook vrijkomen na het inschakelen; dit duidt niet op een probleem.
 • Om het gereedschap uit te schakelen, stelt u de laagste temperatuur in om af te koelen en zet u vervolgens de aan/uit-schakelaar in stand 0. Laat het gereedschap afkoelen voordat u het verplaatst of opbergt.
 • Temperatuur instelling.
 • Zet de AAN/UIT-schakelaar op 1/2/3, afhankelijk van de gewenste temperatuur.
 • Het heteluchtpistool begint te zoemen. Nu kunt u de uitblaastemperatuur geleidelijk verhogen of verlagen door aan de instelknop te draaien.
 • Draai tegen de klok in om de temperatuur te verlagen, met de klok mee om de temperatuur te verhogen.
 • Meer LED-lampjes gaan branden als de temperatuur stijgt.
 • verf strippen
 • Monteer een geschikt accessoire.
 • Stel een hoge luchttemperatuur in.
 • Schakel het gereedschap in.
 • Richt de hete lucht op de te verwijderen verf.
 • Wanneer de verf zacht wordt, schraapt u de verf weg met een handschraper.

NOTITIE

 • Strip geen metalen raamkozijnen, omdat de warmte op het glas kan worden geleid en het kan barsten. Gebruik bij het strippen van andere kozijnen het glasbeschermingsmondstuk.
 • Houd het gereedschap niet te lang op één plek gericht om te voorkomen dat het oppervlak ontbrandt.
 • Voorkom dat er verf op het schraperaccessoire komt, omdat deze kan ontbranden. Verwijder indien nodig voorzichtig verfresten van het schraperaccessoire met een mes.

STATIONAIR GEBRUIK

Dit gereedschap kan ook in de stationaire modus worden gebruikt.

 • Plaats het gereedschap op de werkbank.
 • Zet de kabel vast om te voorkomen dat het gereedschap van de werkbank wordt getrokken.
 • Schakel het gereedschap voorzichtig in.

NOTITIE

 • Zorg ervoor dat het mondstuk altijd van u en eventuele omstanders af wijst.
 • Zorg ervoor dat er niets in het mondstuk valt.

AFKOELEN

 • Het mondstuk en het accessoire worden tijdens gebruik erg heet. Laat ze afkoelen voordat u het gereedschap probeert te verplaatsen of op te bergen.
 • Om de afkoeltijd te verkorten, schakelt u het apparaat in op de laagste luchttemperatuurinstelling en laat u het een paar minuten draaien.
 • Schakel het gereedschap uit en laat het minimaal 30 minuten afkoelen.

ONDERHOUD

 • Uw elektrisch gereedschap is ontworpen om gedurende een lange periode te werken met een minimum aan onderhoud. Voortdurende bevredigende werking hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap en regelmatige reiniging.

SMERING

 • Uw elektrisch gereedschap heeft geen extra smering nodig.

SCHOONMAKEN

 • Houd de ventilatiesleuven van de machine schoon om oververhitting van de motor te voorkomen.
 • Reinig de machinebehuizing regelmatig met een zachte doek, bij voorkeur na elk gebruik.
 • Houd de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil.
 • Als het vuil niet loskomt, gebruik dan een zachte doek die is bevochtigd met zeepsop.

NOTITIE: Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, alcohol, ammoniakwater, etc. Deze oplosmiddelen kunnen de kunststof onderdelen beschadigen.

www.ronixtools-com

Documenten / bronnen

Ronix 1103 elektrisch heteluchtpistool [pdf] Gebruiksaanwijzing
1103 elektrisch heteluchtpistool, 1103, elektrisch heteluchtpistool, heteluchtpistool, pistool

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *