logoreloop Turn3 Premium Analoge HiFi-platenspeler

reloop Turn3 Premium Analoge HiFi Draaitafel fig

LET OP!
Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de machine in gebruik neemt! Alle personen die betrokken zijn bij de installatie, de instelling, de bediening, het onderhoud en de service van dit apparaat moeten over de juiste kwalificaties beschikken en deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig in acht nemen. Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale regelgeving. Conformiteit is bewezen. De betreffende verklaringen en documenten worden bij de fabrikant gedeponeerd.

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Reloop TURN 3 platenspeler. Bedankt voor uw vertrouwen in onze HiFi-technologie. Voordat u deze apparatuur bedient, vragen wij u om alle instructies zorgvuldig te bestuderen en op te volgen.
Haal de Reloop TURN 3 uit de verpakking. Controleer voor het eerste gebruik of het apparaat tijdens het transport niet zichtbaar is beschadigd. Als u schade aan het netsnoer of de behuizing constateert, mag u het apparaat niet gebruiken. Neem contact op met uw gespecialiseerde dealer.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LET OP! Wees bijzonder voorzichtig bij het hanteren van 230 V, 50 Hz of 115 V, 60 Hz stroomvoltage. deze voltagDe classificatie kan leiden tot een kritieke elektrische schok! Schade veroorzaakt door het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing sluit garantieclaims uit. De fabrikant is niet aansprakelijk voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundige behandeling of het niet naleven van de veiligheidsinstructies.

 •  Dit apparaat heeft de werken in perfecte staat achtergelaten. Om deze toestand te behouden en een risicoloze werking te garanderen, moet de gebruiker de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing in acht nemen.
 •  Om veiligheids- en certificeringsredenen (CE) is het ongeoorloofd ombouwen en/of wijzigen van het apparaat verboden. Houd er rekening mee dat in het geval van schade veroorzaakt door handmatige wijziging van dit apparaat, eventuele garantieclaims zijn uitgesloten.
 • De binnenkant van het apparaat bevat geen onderdelen die onderhoud nodig hebben, met uitzondering van slijtdelen die van buitenaf kunnen worden verwisseld. Onderhoud moet door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd, anders geldt geen garantie!
 • Zorg ervoor dat de stroom pas wordt geleverd nadat het apparaat volledig is ingesteld. Steek de stekker altijd als laatste in het stopcontact. Zorg ervoor dat de netschakelaar in de "OFF"-stand staat wanneer u het apparaat op de stroom aansluit.
 • Gebruik alleen kabels die voldoen aan de voorschriften. Let erop dat alle vijzels en bussen zijn vastgedraaid en correct zijn aangesloten. Raadpleeg uw dealer als u vragen heeft.
 •  Zorg ervoor dat bij het opstellen van het product het netsnoer niet wordt bekneld of beschadigd door scherpe randen.
 • Voorkom dat het netsnoer in contact komt met andere kabels! Wees uiterst voorzichtig bij het hanteren van netsnoeren en aansluitingen. Raak deze onderdelen nooit met natte handen aan!
 •  Sluit het netsnoer uitsluitend aan op geschikte schokbestendige stopcontacten. Het enige toe te passen leveringspunt is een leveringspunt volgens specificaties van het openbare leveringsnetwerk.
 • Koppel het apparaat los van het stopcontact wanneer het niet in gebruik is en voor het reinigen! Zorg ervoor dat u de stekker bij de behuizing vasthoudt. Trek nooit aan het netsnoer! Sluit de stofkap wanneer u de platenspeler voor langere tijd niet gebruikt.
 • Plaats het apparaat op een horizontale en stabiele vlamarme ondergrond.
 • Vermijd hersenschudding of gewelddadige schokken bij het installeren of bedienen van het apparaat.
 •  Zorg er bij het kiezen van de installatieplaats voor dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan overmatige hitte, vochtigheid en stof. Zorg ervoor dat er geen kabels vrij rondslingeren. U brengt uw eigen veiligheid en die van anderen in gevaar!
 •  Plaats geen containers gevuld met vloeistof die gemakkelijk op het apparaat of in de directe omgeving kunnen worden gemorst. Mochten er toch vloeistoffen in het apparaat komen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat voor hergebruik controleren door een gekwalificeerde servicemonteur. Schade veroorzaakt door vloeistoffen in het apparaat is uitgesloten van garantie.
 •  Gebruik het apparaat niet onder extreem hete (hoger dan 35° C) of extreem koude (beneden 5° C) omstandigheden. Houd het apparaat uit de buurt van directe blootstelling aan de zon en warmtebronnen zoals radiatoren, ovens, enz. (zelfs tijdens transport in een gesloten voertuig). Zorg altijd voor voldoende ventilatie.
 •  Het apparaat mag niet worden gebruikt nadat het van een koude naar een warme omgeving is gebracht. De hierdoor veroorzaakte condensatie kan uw apparaat vernielen. Schakel het apparaat niet in of gebruik het niet voordat het de omgevingstemperatuur heeft bereikt!
 •  Besturingen en schakelaars mogen nooit worden behandeld met opgespoten reinigingsmiddelen en smeermiddelen. Dit apparaat mag alleen worden gereinigd met adamp lap. Gebruik voor het reinigen nooit oplosmiddelen of reinigingsvloeistoffen op petroleumbasis.
 •  Bij verplaatsing dient het apparaat in de originele verpakking te worden vervoerd.
 •  Bij het starten van de bediening zullen de cross-faders en volumeregelaars van uw amplifier moet worden ingesteld op het minimumniveau. Zet de luidsprekerschakelaars in de „OFF“-stand. Wacht 8 tot 10 seconden voordat u het volume verhoogt om schade aan de luidsprekers en de diplexer te voorkomen.
 • Apparaten geleverd door voltage mag niet in de handen van kinderen worden achtergelaten. Wees extra voorzichtig in het bijzijn van kinderen.
 •  Op commerciële voorzieningen moeten de voorschriften ter voorkoming van ongevallen zoals bepaald door de vereniging van beroepsverenigingen worden nageleefd.
 •  Op scholen, trainingsfaciliteiten, hobby- en zelfhulpwerkplaatsen moet de werking van het apparaat met verantwoordelijkheid worden gecontroleerd door opgeleid personeel.
 • Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats voor latere raadpleging in geval van vragen of problemen.

TOEPASSING VOLGENS REGLEMENT

 •  Deze apparatuur is een professionele draaitafel die conventionele 12-inch en 7-inch platen afspeelt. De apparatuur is aangesloten op een mengpaneel.
 • Dit product is goedgekeurd voor aansluiting op 230 V, 50 Hz en 115 V, 60 Hz AC en is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis.
 •  Als het apparaat voor andere doeleinden wordt gebruikt dan beschreven in de gebruiksaanwijzing, kan er schade aan het product ontstaan, waardoor de garantierechten worden uitgesloten. Bovendien brengt elke andere toepassing die niet voldoet aan het gespecificeerde doel risico's met zich mee, zoals kortsluiting, brand, elektrische schokken, enz.
 •  Het door de fabrikant bepaalde serienummer mag nooit worden verwijderd om de garantierechten te behouden.

ONDERHOUD

 •  Controleer regelmatig de technische veiligheid van het apparaat op beschadigingen aan het netsnoer of de behuizing, alsmede op slijtage van slijtdelen zoals draaischakelaars, schuifschakelaars, aandrijfriem en pick-up.
 •  Indien moet worden aangenomen dat een veilige bediening niet meer mogelijk is, moet het apparaat worden losgekoppeld en tegen onbedoeld gebruik worden beveiligd. Haal altijd de stekker uit het stopcontact!
 •  Aangenomen moet worden dat een veilige werking niet meer haalbaar is, indien het apparaat zichtbare gebreken vertoont, het apparaat niet meer functioneert, na langere opslag onder ongunstige omstandigheden of na grote transportbelasting.

CONTROLS

reloop Turn3 Premium Analoge HiFi Draaitafel fig 1

ACHTER PANEEL

reloop Turn3 Premium Analoge HiFi Draaitafel fig 2

AANWIJZING

 1.  Platenschijf
 2.  Aandrijfnaaf
 3. Platenschijf Hub
 4. Aandrijfriem
 5.  Aan / uit knop
 6. Pre-Amp Aan / uit-schakelaar
 7. 33/45/78 Schakelaar
 8.  USB-poort
 9.  Auto-stop aan/uit-knop
 10.  Headshell met Ortofon 2M Rood (voorgeïnstalleerd)
 11. Toonarm
 12. Toonarm ondersteuning
 13.  Toonarmlift
 14.  Anti-schaatswiel
 15. Contragewicht schaal (contragewicht wijzerplaat is vast op het contragewicht -16-)
 16.  Tegenwicht
 17. Audio-uitgang (RCA)
 18.  Stofkap
 19.  Scharnieren voor stofkap
 20. Aansluiting voedingseenheid
 21. 7''-adapter (puck)
 22.  Contragewichtstang:

INSTALLATIE & VERBINDINGEN

Haal de draaitafel uit de verpakking en pak alle meegeleverde accessoires uit, waarbij u ervoor zorgt dat de inhoud van uw pakket overeenkomt met de lijst 'Benaming' hierboven. Plaats de draaitafel op een vlakke ondergrond. Idealiter wordt de draaitafel geïnstalleerd op een hifi-rack of op een resonantievrije basis, zoals een multiplex of houten paneel.
Plaats de riem rond de rand van de binnenring, onder de hoofdschotel.

 1.  Monteer de Platter -1- op de Record Platter Hub -3-. Zorg er na installatie voor dat de Drive Hub -2- zichtbaar is door een van de balansgaten van de Platter.
 2. Reik door het balansgat van het plateau en trek aan de aandrijfriem -4- zodat deze rond de aandrijfnaaf -2- zit. Dit verbindt het plateau met de motor en levert de aandrijfkracht voor uw draaitafel.
 3. Plaats de meegeleverde vilten mat over de draaitafelnaaf -3-.
 4. Plaats het contragewicht -16- op de toonarm -11-, in het midden van de contragewichtstang -22-.
  NOTITIE! De contragewichtschaal -15- moet naar voren wijzen. (De contragewichtschaal is bevestigd aan het contragewicht -16-.
 5. Schroef de Headshell met Pick-Up System -10- stevig (handvast) in de Toonarm -11-. De pick-up cartridge is indien nodig eenvoudig te verwisselen (zie hieronder):
  a) Draai eerst de bevestigingsschroef op de headshell los en koppel de kabel van het meegeleverde pick-up systeem los.
  b) Verwijder het oude pick-up systeem van de headshell.
  c) Sluit nu de kabels van het pick-up systeem aan en let op de toewijzing van de draden:
  d) Draai de bevestigingsschroeven op de headshell vast.
 6.  Sluit de meegeleverde RCA-kabel aan op de Audio-uitgang -17- en sluit de kabel aan op een phono-ingang OF lijningang van uw amplifier of HiFi-geluidssysteem.
  NOTITIE! De aansluiting op een phono- of line-ingang is afhankelijk van de instelling van de Pre-amp Aan / uit knop.
  PRE-AMP UIT = phono-ingang op uw amplifier (of hifi-systeem) of externe phono stage
  PRE-AMP AAN = lijningang op uw amplifier (of hifi-systeem)
 7.  Sluit indien nodig de USB-kabel aan op uw computer voor opnames. Zie het gedeelte "USB-opname" hieronder voor meer informatie.
 8. Sluit de voedingseenheid aan op de juiste aansluiting -20- en een stopcontact.

OPERATIE

 Het contragewicht instellen (volgkracht)

 • a) Verwijder de naaldbeschermer van de cartridge, zorg ervoor dat het anti-skatingwiel -14- op '0' staat en zet de toonarmlift -13- in de 'DOWN'-positie.
 • b) Leid de Toonarm -11- uit zijn rust en ondersteun hem boven de Platenplaat -1-.
 • c) Stel het contragewicht -16- naar voren of naar achteren op de contragewichtstang -22- de toonarm -11- is gebalanceerd in een positie waarin het niet omhoog of omlaag kantelt, dwz het moet evenwijdig aan het platenplateau worden gebalanceerd -1- . Plaats vervolgens de Toonarm -11- terug in zijn steun -12-.
  NOTITIE! Stel het contragewicht -16- af door het met de klok mee en tegen de klok in te draaien op de contragewichtstang -22-.
  Dit proces zal het contragewicht naar voren en naar achteren op de stang verplaatsen.
 • d) Stel de contragewichtschaal -15- zo in dat de '0'-positie is uitgelijnd met de gemarkeerde lijn aan de voorkant van de contragewichtstang -22-.
  NOTITIE! op dit momenttage u hebt de toonarm zo ingesteld dat de cartridge 0 g volgkracht heeft. Om te controleren of de arm nog steeds in balans is na het aanpassen van de schaal, haalt u de arm kort uit de rust om te controleren of deze nog steeds evenwijdig aan de platenspeler -1- zweeft. Als dit niet het geval is, herhaalt u stap c) en d).
 • e) Draai het contragewicht -16- met de klok mee (als u vanaf de voorkant van de draaitafel kijkt), waarbij u het gewicht naar voren beweegt totdat de schaal aangeeft dat de juiste volgkracht voor uw patroon is uitgelijnd met de gemarkeerde lijn aan de voorkant van de contragewichtstang - 22-. (Voor de Ortofon 2M Red is de aanbevolen volgkracht 18 op de contragewichtschaal)

NOTITIE! Draai de contragewichtschaal op dit moment niet zelfstandig -15-. U moet het contragewicht -16- draaien zodat de weegschaal proportioneel met de positie van het gewicht meebeweegt.

 Anti-schaatswiel
Stel het anti-schaatswiel -14- zo af dat de instelling direct overeenkomt met de volgkracht van de geplaatste cartridge. Voor de Ortofon 2M Red zou dit '1.8' op het stuur zijn.

 Kiezen voor PRE-AMP AAN/UIT & Stroom aanzetten
Controleer de PRE AMP AAN/UIT -6- stand. Afhankelijk van uw keuze voor phono/line-verbinding,amplifier moet worden in- of uitgeschakeld. Nadat alle aansluitingen zijn gemaakt en alle instellingen zijn aangepast, kunt u het apparaat aanzetten via de AAN/UIT-knop -5- en uw aangesloten amplifier naar de relevante ingang.

De start/stop-automatisme selecteren -9- (Auto-stop aan/uit)
Uw draaitafel kan zowel volledig handmatig (Auto-Stop uit) als met behulp van het Start/Stop-mechanisme (Auto-Stop aan) worden gebruikt. Om uw voorkeur in te stellen, stelt u de Auto-Stop Aan/Uit-knop -9- in op de gewenste optie.

Auto-stop AAN
Mits de aandrijfriem -4- correct is geïnstalleerd, zal de schotel -1- automatisch gaan bewegen zodra de toonarm -11- boven de buitenrand van de schotel is geplaatst. Door de toonarm -11- terug te zetten naar de toonarmsteun -12- (startpositie), stopt de rotatie van de -1-motor van het plateau. De motor -2- stopt ook automatisch aan het einde van een plaat.

Auto-stop UIT
Op voorwaarde dat de aandrijfriem -4- correct is geïnstalleerd, zal het plateau -1- constant op de ingestelde snelheid draaien als de AAN/UIT-knop -5- op 'AAN' staat en de Auto-Stop Aan/Uit-knop - 9- staat in de 'OFF' +stand. Om de rotatie te stoppen, moet de AAN/UIT-knop -5- op UIT worden gezet.
NOTITIE! Deactiveer de Start/Stop-automaat bij het afspelen van schellakplaten met 78 RPM (Auto-Stop Off). Anders kan het afspelen worden onderbroken voor het einde van de plaat vanwege het toonarmmechanisme.

Afspelen

 • Leg een plaat op de vilten mat die op de Platenplaat -1- wordt gelegd.
 •  Selecteer de juiste snelheid voor uw record via de 33/45/78 Switch -7- en verwijder de naaldbeschermer van het Pick-Up System -10- (als deze opnieuw is bevestigd sinds het laatste gebruik).
 •  Zet de Toonarm Lift -13- in de “UP” positie en beweeg de Toonarm -11- net boven de inloopgroef van de plaat.
 •  Stel de toonarmlift -13- in op de “DOWN”-positie en de toonarm -11- zal zachtjes op de plaat zakken.
 •  Om het afspelen te stoppen, zet u de toonarmlift -13- terug naar de 'UP'-positie en de toonarm moet voorzichtig weer omhoog komen.

LET OP VOOR AFSPELEN VAN RECORDS MET 78 RPM (SHELLAC):
Deactiveer de Start/Stop-automaat bij het afspelen van schellakplaten met 78 RPM (Auto-Stop Off). Anders kan het afspelen worden onderbroken voor het einde van de plaat vanwege het toonarmmechanisme. Houd er ook rekening mee dat een geschikt cartridgesysteem moet worden gekozen dat geschikt is voor 78 RPM.

 USB-opname (aansluiting op een computer)

Sluit de USB-poort -8- aan op een vrije USB-poort op uw pc of Mac. De USB-audio-interface wordt automatisch herkend (USB Audio Codec) en heeft geen extra stuurprogramma's nodig (Class Compliant). Nadat de USB-geluidskaart automatisch is geïnstalleerd, kunt u de volgende instellingen aanpassen in uw favoriete opnamesoftware of OS-systeeminstellingen:

 • Geluids-/opname-instellingen
 • 2-kanaal
 • 16-bit
 • 4800 Hz (DVD-kwaliteit)

Om deze instellingen aan te passen en/of uw platen op te nemen, moet u ervoor zorgen dat uw platenspeler (USB Audio Codec) is ingesteld als een opnameapparaat in de door u gekozen software en/of besturingssysteem.
Tip: Er zijn veel opnamesoftware beschikbaar - een gratis opname-oplossing die we kunnen aanbevelen is Audacity:
www.audacityteam.org

Opmerking:! Bij gebruik van een USB-hub kunnen er storingen optreden.

De cartridge vervangen:

Het is mogelijk om de cartridge in uw headshell te vervangen. Het is ook mogelijk om extra headshells aan te schaffen en alternatieve cartridges te installeren, voor eenvoudig wisselen. Volg de onderstaande stappen om een ​​cartridge te verwijderen en te installeren:

 • Draai eerst de bevestigingsschroef op de headshell los en koppel de kabel van het meegeleverde pick-up systeem los.
 •  Verwijder het oude pick-up systeem van de headshell.
 •  Sluit nu de kabels van het pick-up systeem aan en let op de toewijzing van de draden:
  Kleur: Kanaal en polariteit
  Wit (L+) links, plus terminal
  Blauw (L-) links, min terminal
  Rood (R+) rechts, plus terminal
  Groen (R-) rechts, min terminal

  Stofkapd) Draai de bevestigingsschroeven op de headshell vast.

 • e) Lijn de patroon uit met behulp van een patroonhoekmeter, volgens het Baerwald-uitlijningsprincipe.

De stofkap beschermt uw platenspeler wanneer deze niet in gebruik is. We raden echter aan om de stofkap te verwijderen wanneer de draaitafel in gebruik is, omdat dit een negatieve invloed heeft op de akoestische prestaties. Om het deksel te verwijderen, schuift u het van de scharnieren -19-, die in de achterkant van de plint worden geschroefd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 • Type draaitafel: Belt drive
 • Motor DC-motor
 • Rotatiesnelheden: 33 1/3, 45 & 78
 • Wow en Flutter 0.2% WRMS
 • Analoge uitgang Phono / Line schakelbaar
 • Aansluitingen: RCA Audio-uitgang (verguld), USB type B
 • Phono-uitgangsniveau: 4.0 mV (met Ortofon 2M Red)
 • Lijnuitgangsniveau: 224 mV (met Ortofon 2M Red)
 • Type toonarm: recht type
 • Effectieve armlengte: 233 mm
 • Effectieve toonarmmassa: 84g
 • Overhang: 233 mm
 • Volgkracht: 18mN
 • Schoteldiameter 300 mm
 • Anti-skating aanpassing Ja
 • USB-audio-uitgang met 48 kHz / 16-bits Ja
 • Ondersteund besturingssysteem: Windows & Mac
 • Type cartridge: MM (Ortofon 2M Rood)
 • Naalddrukbereik: 1.8 +/- 0.2g
 • Headshell gewicht 20g
 • Stroomverbruik: 6 W.
 • S/N: >60 dB of hoger
 • Afmetingen: 450 (B) x 352 (D) x 138.7 (H) mm (incl. stofkap)
 • Netto gewicht 7.02 kg

Ortofon 2M Rood:

 • Uitgangsvolumetage bij 1000 Hz, 5 cm/sec. ,5 mV
 • Kanaalbalans bij 1 kHz: 1,5 dB
 • Kanaalscheiding bij 1 kHz: 22 dB
 • Kanaalscheiding bij 15 kHz: 15 dB
 • Frequentiebereik bij – 3dB: 20-22.000 Hz
 • Frequentiebereik: 20-20.000 Hz + 3 / – 1 dB
 • Volgvermogen bij 315 Hz bij aanbevolen volgkracht: 70 µMm
 • Naleving, dynamisch, lateraal: 20 µMm
 • Stylustype: Elliptisch
 • Straal naaldpunt: r/R 8/18 µMm
 • Volgkrachtbereik: 1,6-2,0g (16-20 mN)
 • Volgkracht, aanbevolen: 1,8 g (18 mN)
 • Volghoek: 20°
 • Interne impedantie, DC-weerstand: 1,3 kOhm
 • Interne inductie: 700 mH
 • Aanbevolen belastingsweerstand: 47 kOhm
 • Aanbevolen belastingscapaciteit: .. 150-300 pF
 • Cartridgekleur, body/stylus: Zwart/Rood
 • Patroongewicht 7.2 g

Veel plezier met je
Reloop HiFi-apparaat!
Herloop HiFi
www.reloop-hifi.com
Reloop
Global Distribution GmbH & Co. KG,
Schuckerstr. 28,
48153 Munster / Duitsland
Fax: + 49-251.6099368

Documenten / bronnen

reloop Turn3 Premium Analoge HiFi-platenspeler [pdf] Gebruiksaanwijzing
Turn3, Turn3 Premium analoge HiFi-platenspeler, Premium analoge HiFi-platenspeler

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *