Redmi A2 plus Smartphone-logo

Redmi A2 plus-smartphone

Redmi A2 plus Smartphone-productDe Redmi A2+ is een smartphone-apparaat vervaardigd door Xiaomi. Het heeft een aan/uit-knop, een volumeknop en een USB-poort voor opladen en gegevensoverdracht. Het apparaat ondersteunt Nano-SIM-, Nano-SIM- en Micro SD-kaarten.

Instructies voor productgebruik:

Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Volg de instructies op het scherm om het apparaat te configureren. Het is belangrijk op te merken dat niet-standaard simkaarten niet in de simkaartsleuf mogen worden geplaatst, aangezien dit de sleuf kan beschadigen.
Het is belangrijk om gebruikte batterijen weg te gooien volgens de verstrekte instructies om explosiegevaar te voorkomen. Bezoek de ambtenaar website voor meer informatie over certificering en recycling: www.mi.com/en/certificering
Raadpleeg voor aanvullende informatie of hulp de gebruikershandleiding die beschikbaar is op www.mi.com/global/service/userguide
Bedankt dat je voor Redmi A2+ hebt gekozen
Druk lang op de aan / uit-knop om het apparaat in te schakelen.
Volg de instructies op het scherm om het apparaat te configureren.
Ga voor meer informatie naar onze official webplaats: www.mi.com/global/service/userguide
Over simkaart:
Plaats geen niet-standaard simkaarten in de simkaartsleuf. Ze kunnen de SIM-kaartsleuf beschadigen.
WAARSCHUWING: Demonteer dit apparaat niet.Redmi A2 plus-smartphone 1

WEEE

Er moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden genomen om dit product veilig af te voeren. Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid.
Recycle op verantwoorde wijze om schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door onjuiste afvalverwijdering te voorkomen en om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen.
Om uw apparaat veilig te recyclen, dient u gebruik te maken van retour- en verzamelsystemen of neemt u contact op met de winkel waar het apparaat oorspronkelijk is gekocht.
LET OP
EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN VERKEERD TYPE.
GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE INSTRUCTIES.
Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet gedurende lange perioden naar een hoog volume luisteren.
Aanvullende veiligheidsinformatie en voorzorgsmaatregelen zijn toegankelijk via de volgende link: www.mi.com/en/certi fi cation

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees alle onderstaande veiligheidsinformatie voordat u uw apparaat gebruikt:

 • Het gebruik van niet-goedgekeurde kabels, voedingsadapters of batterijen kan leiden tot brand, explosies, elektrische schokken, andere risico's of schade aan het apparaat.
 • Het bedrijfstemperatuurbereik van dit apparaat is 0 ° C tot 40 ° C. Het gebruik van dit apparaat in een omgeving buiten dit temperatuurbereik kan het apparaat beschadigen.
 • Als uw apparaat is voorzien van een ingebouwde batterij, probeer dan niet zelf de batterij te vervangen om schade aan de batterij of het apparaat te voorkomen.
 • Laad dit apparaat alleen op met de meegeleverde of geautoriseerde kabel en voedingsadapter. Gebruik alleen geautoriseerde accessoires die compatibel zijn met uw apparaat.
 • Koppel de adapter los van het apparaat en het stopcontact nadat het opladen is voltooid. Laad het apparaat niet langer dan 12 uur op.
 • De batterij moet worden gerecycled of apart van het huisvuil worden weggegooid. Verkeerd gebruik van de batterij kan brand of explosie veroorzaken. Gooi het apparaat, de batterij en accessoires weg of recycle deze in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
 • De batterij niet uit elkaar halen, slaan, pletten of verbranden. Als de batterij vervormd of beschadigd lijkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan.
  • Sluit de batterij niet kort, aangezien dit oververhitting, brandwonden of ander letsel kan veroorzaken.
  • Plaats de batterij niet in een omgeving met hoge temperaturen.
  • Oververhitting kan een explosie veroorzaken.
  • Haal de batterij niet uit elkaar, sla er niet op of druk deze niet plat, omdat de batterij hierdoor kan gaan lekken, oververhitten of exploderen.
  • Verbrand de batterij niet, aangezien dit brand of een explosie kan veroorzaken.
 • De gebruiker mag de batterij niet verwijderen of wijzigen. Verwijdering of reparatie van de batterij mag alleen worden uitgevoerd door een erkend reparatiecentrum van de fabrikant.
 • Houd je apparaat droog.
 • Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Als een onderdeel van het apparaat niet goed werkt, neem dan contact op met de klantondersteuning van Mi of breng uw apparaat naar een erkend reparatiecentrum.
 • Sluit andere apparaten aan volgens hun instructiehandleidingen. Sluit geen incompatibele apparaten aan op dit apparaat.
 • Voor AC / DC-adapters moet het stopcontact zich in de buurt van de apparatuur bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Veiligheidsmaatregelen

 • Neem alle toepasselijke wetten en regels in acht die het gebruik van mobiele telefoons in specifieke situaties en omgevingen beperken.
 • Gebruik uw telefoon niet bij benzinestations of in een explosieve atmosfeer of potentieel explosieve omgeving, met inbegrip van tankstations, benedendeks op boten, faciliteiten voor overslag of opslag van brandstof of chemicaliën, of gebieden waar de lucht chemicaliën of deeltjes zoals graan, stof kan bevatten , of metaalpoeders. Volg alle geplaatste borden om draadloze apparaten zoals uw telefoon of andere radioapparatuur uit te schakelen. Zet je mobiele telefoon uit
  of draadloos apparaat in een explosiegebied of in gebieden die "tweerichtingsradio's" vereisen of
  "elektronische apparaten" moeten worden uitgeschakeld om mogelijke gevaren te voorkomen.
 • Gebruik uw telefoon niet in operatiekamers van ziekenhuizen, eerste hulpafdelingen of intensive care-afdelingen. Leef altijd alle regels en voorschriften van ziekenhuizen en gezondheidscentra na. Als u een medisch apparaat heeft, raadpleeg dan uw arts en de fabrikant van het apparaat om te bepalen of uw telefoon de werking van het apparaat kan verstoren. Om mogelijke storing van een pacemaker te voorkomen, dient u altijd een afstand van minimaal 15 cm aan te houden tussen uw mobiele telefoon en de pacemaker. Dit kunt u doen door uw telefoon op het oor tegenover uw pacemaker te plaatsen en uw telefoon niet in uw borstzak te dragen. Gebruik de telefoon niet in de buurt van gehoorapparaten, cochleaire implantaten of andere soortgelijke apparaten om storing met medische apparatuur te voorkomen.
 • Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften voor vliegtuigen en schakel uw telefoon aan boord van vliegtuigen uit indien nodig.
 • Gebruik uw telefoon bij het besturen van een voertuig in overeenstemming met de relevante verkeerswetten en -regelgeving.
 • Gebruik uw telefoon tijdens onweer niet buiten om te voorkomen dat u door bliksem wordt getroffen.
 • Gebruik uw telefoon niet om te bellen terwijl deze wordt opgeladen.
 • Gebruik uw telefoon niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers. Dit kan leiden tot elektrische schokken, letsel, brand en schade aan de oplader.

Beveiligingsverklaring

Werk het besturingssysteem van uw telefoon bij met behulp van de ingebouwde software-updatefunctie, of bezoek een van onze geautoriseerde servicepunten. Het updaten van software op een andere manier kan het apparaat beschadigen of leiden tot gegevensverlies, beveiligingsproblemen en andere risico's.
Juridische Informatie
Dit apparaat mag in alle lidstaten van de EU worden gebruikt.
Houd u aan de nationale en lokale voorschriften waar het apparaat wordt gebruikt.
De bruikbaarheid van dit apparaat kan beperkt zijn, afhankelijk van de netwerkprovider.
Beperkingen in de 2.4 GHz-band:
Noorwegen: Deze onderafdeling is niet van toepassing op het geografische gebied binnen een straal van 20 km vanaf het centrum van Ny-Ålesund.
Zorg ervoor dat de gebruikte voedingsadapter voldoet aan de vereisten van clausule 6.4.5 in IEC / EN 62368-1 en is getest en goedgekeurd volgens nationale of lokale normen.

Disclaimer

Deze gebruikershandleiding is uitgegeven door Xiaomi of een lokaal gelieerd bedrijf. Verbeteringen en wijzigingen aan deze gebruikershandleiding die nodig zijn vanwege typografische fouten, onnauwkeurigheden van huidige informatie, of verbeteringen aan programma's en/of apparatuur, kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving door Xiaomi worden aangebracht. Dergelijke wijzigingen zullen echter worden opgenomen in nieuwe online edities van de gebruikershandleiding (zie details op: www.mi.com/global/service/userguide​ Alle illustraties zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en vormen mogelijk geen exacte weergave van het daadwerkelijke apparaat.

Adapter

Model: MDY-09-EW / MDY-14-EQ
Bezoek onze officiële website voor meer informatie over adapters webplaats: www.mi.com/global/service/userguide
Geautoriseerde EU-vertegenwoordiger van de fabrikant
Naam: Xiaomi Technologie Nederland BV
Postadres: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Den Haag, Nederland Fabrikant: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Postadres van de fabrikant:
# 019, 9e verdieping, gebouw 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian-district, Beijing, China, 100085
Merk: Redmi-model: 23028RNCAG
© Xiaomi Inc. Alle rechten voorbehouden.

Documenten / bronnen

Redmi A2 plus-smartphone [pdf] Gebruikershandleiding
A2 plus-smartphone, A2 plus, A2-smartphone, smartphone

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *