realme RMX3690 C30S-smartphone

Groeten van Realme Mobile

Deze handleiding laat u zien hoe u de telefoon en de belangrijke functies ervan kunt gebruiken. Je kunt ook real me official bezoeken webwebsite voor meer informatie over de telefoon.

waarschuwing

 • Plaats de telefoon of batterij niet in de buurt van of in verwarmingsapparatuur, kookapparatuur, hogedrukvaten {zoals magnetrons, inductiekookplaten, elektrische ovens, verwarmingstoestellen, snelkookpannen, waterverwarmers, gasfornuizen, enz.) om oververhitting van de batterij te voorkomen wat tot een explosie kan leiden.
 • De originele oplader, datakabel en batterij moeten worden gebruikt. Niet-goedgekeurde opladers, datakabels of batterijen die niet door de fabrikant zijn gecertificeerd, kunnen leiden tot elektrische schokken, brand, explosies of andere gevaren.
 • Achterklep kan niet worden verwijderd.
 • Plaats het apparaat tijdens het opladen in een omgeving met een normale kamertemperatuur en goede ventilatie. Het wordt aanbevolen om het apparaat op te laden in een omgeving met een temperatuur tussen 5°C~35°C.

Hoe de telefoon opnieuw op te starten

Houd de aan / uit-knop en de knop Volume omhoog tegelijkertijd ingedrukt totdat de real me-opstartanimatie wordt weergegeven om de telefoon opnieuw op te starten.

standaard accessoires

 • 1 telefoon,
 • 1 oplader,
 • 1 USB-datakabel,
 • 1 Veiligheidsgids,
 • 1 Beknopte handleiding,
 • 1 SIM-uitwerptool.

Specificaties

Product RMX3690
Hoofdschermparameter: 16.5 cm (6.5 ″)
Afmeting 164.2×75.7×8.5{mm)
accu 4890mAh/18 .92Wh(Min) 5000mAh/19.35Wh(Typ)
camera 8 megapixels achter
5 Megapixels voorkant
bedrijfstemperatuur 0ºC-3s ºC
SAR-waarden FCCSAR 1.085 W/kg (Hoofd)
1.052 W/kg (lichaam)
Specificaties radiogolven
Radio Frequentie Max. Uitgangsvermogen
GSM 850MHz 33.SdBm
900MHz 33.5dBm
1800MHz 30.5dBm
1900MHz 30.SdBm
WCDMA Banden 1/5 /8 24.5dBm
Banden 2/4 24.0dBm
LTE FDD Banden 1/2/3/4166 24.0dBm
Bands 5/8/13/20/28 24.SdBm
Band 7 23.SdBm
LTETDD Banden38/40 / 41 24.0dBm
Bluetooth 2.4-2.4835GHz 10.SdBm(EIRP)
2.4GWifi 2.4·2.483SGHz 18.SdBm(EIRP)

Deze gebruikershandleiding bevat informatie over de productveiligheid. Lees de veiligheidshandleiding aandachtig door voordat u de telefoon gebruikt.

verklaring

De 'Veiligheidsgids' bevat informatie over veiligheid, bediening en klantenservice. Lees voordat u de realme-smartphone gebruikt alle instructies en beveiligingsinformatie hieronder en bewaar deze als back-up. Meer gedetailleerde instructies worden in dit product als elektronisch bewaard file. Lees de ingebouwde instructies op de realme smartphone. Ga voor de laatste informatie naar https://www.realme.com.

Veiligheids- en beveiligingsinformatie

Lees alle informatie voordat u het apparaat gebruikt om een ​​veilig en correct gebruik te garanderen.

 • Deze mobiele telefoon is geschikt om te werken in een omgeving van 0°C tot 35°C.
  De temperatuur voor opslag moet tussen -20°C en 45°C zijn. Extreem hoge of lage temperaturen kunnen de mobiele telefoon beschadigen of de levensduur van de batterij verkorten.
 • Bewaar het apparaat tijdens het opladen in een goed geventileerde ruimte. Laad deze mobiele telefoon op in een omgeving tussen 5°C en 35°C. Als de telefoon een flitsoplaadfunctie heeft, kan deze mogelijk niet naar de flitsoplaadmodus gaan als de temperatuur lager is dan 15°C of hoger dan 35°C.
 • Laad de batterij niet langer dan 12 uur op.
 • De adapter, als het apparaat dat u van het lichtnet loskoppelt, moet in de buurt van het apparaat worden geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.
 • Gebruik door de fabrikant goedgekeurde opladers, datakabels, batterijen en andere accessoires om mogelijke elektrische schokken, brand, explosies of andere gevaren te voorkomen.
 • Achterklep kan niet worden verwijderd.
 • Vervang, demonteer, wijzig, verpletter of knip de batterij niet, aangezien dit kan leiden tot batterijlekkage, oververhitting, ontploffing of brand.
 • Plaats de telefoon of batterij niet direct in zonlicht, in de buurt van/binnen warmtebronnen of op een plaats met lage luchtdruk, wat kan leiden tot een explosie of batterijlekkage.
 • Gebruik het apparaat niet in stoffige, rokerige, damp of vuile omgevingen of in de buurt van magnetische velden.
 • Als een onderdeel van het product gebarsten of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met het realme Service Center.
 • Schakel uw apparaat uit in een gebied met een potentieel explosieve atmosfeer en volg alle borden en instructies op.
 • De batterij kan minstens honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar zal uiteindelijk verslijten.
  • Om gehoorschade door hoge geluidsdruk te voorkomen, mag u niet langdurig op een hoog volume luisteren.
  • Luisteren naar een draagbaar apparaat met een hoog volume kan de oren van de gebruiker beschadigen en gehoorstoornissen veroorzaken (tijdelijke of permanente doofheid, zoemen in de oren, tinnitus of hyperacusis). Het wordt daarom sterk aanbevolen om het draagbare apparaat niet op vol volume of meer dan een uur per dag op gemiddeld volume te gebruiken.
 • Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van het apparaat:
  Neem alle veiligheidsinstructies voor alle plaatsen in acht, vooral in ziekenhuizen/gezondheidszorginstellingen, tankstations, scholen, professionele garages en in een vliegtuig.
  Gebruik uw apparaat niet en houd u aan alle veiligheidswaarschuwingen/voorschriften met betrekking tot het gebruik van mobiele apparaten tijdens het rijden.
  Personen met elektronische implantaten (pacemakers, insulinepompen, neurostimulatoren, enz.) wordt aangeraden de mobiele telefoon op 15 cm afstand van het implantaat of aan de andere kant van het implantaat te plaatsen.
 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

Voorzichtigheid:
Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

RF-blootstellingsinformatie (SAR)

Dit apparaat voldoet aan de RF-specificaties bij gebruik in de buurt van uw oor of op een afstand van 1.5 cm van uw lichaam. Zorg ervoor dat het gebruik van riemclips, holsters en soortgelijke accessoires geen metalen onderdelen bevat. Houd het apparaat uit de buurt van uw lichaam om aan de vereiste afstand te voldoen.
Dit apparaat is ontworpen en gefabriceerd om de emissielimieten voor blootstelling aan radiofrequentie (RF)-energie, vastgesteld door de Federal Communications Commission van de Amerikaanse regering, niet te overschrijden. De antenne(s) die voor deze zender worden gebruikt, mogen niet naast een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.
De door de FCC vastgestelde SAR-limiet is 1.6 W/kg. De hoogste SAR-waarde van dit apparaattype voldoet aan deze limiet. En raadpleeg de "Beknopte handleiding" om de hoogste SAR-waarde te vinden die aan de FCC is gerapporteerd.

realme mobile garantie-informatie

Servicevoorwaarden

Bedankt voor het gebruik van realme mobiele telefoon. We zullen ons product voorzien van uitgebreide garantieservices in overeenstemming met de toepasselijke nationale wet- en regelgeving. In geval van tegenstrijdigheid tussen het volgende beleid en het nationale beleid, of commissies, prevaleert het nationale beleid.

 1. Binnen 12 maanden vanaf de aankoopdatum kan de consument, in het geval dat de prestaties niet werken bij normaal gebruik, aanspraak maken op onderhoud. Op de accessoires zoals oplader en datakabel zit 12 maanden garantie. Op de ingebouwde batterij zit 12 maanden garantie.
 2. Zorg ervoor dat u de garantiekaart van uw mobiele telefoon volledig, correct en waarheidsgetrouw invult.
 3. Geldige aankoopfactuur: de factuur vermeldt het serienummer van de mobiele telefoon, het fabrieksserienummer (batchnummer) van de accessoires (batterij en oplader), het productmodel, de verkoopdatum, het zegel van de verkoper, het bedrag enzovoort.
 4. Een geldige garantiekaart en factuur zijn essentieel om uw garantierechten te beschermen. (Geldige garantiekaart en factuur: de ingevulde informatie moet volledig, waarheidsgetrouw en correct zijn zonder wijziging). Als u de geldige factuur en garantiekaart verliest en ons geen fotokopie ervan kunt bezorgen, bieden wij uw mobiele telefoon 12 maanden garantie vanaf de 90e dag na de fabricagedatum van uw mobiele telefoon.
 5. Onze garantie dekt niet de andere accessoires voor het product (bijvoorbeeld: de gebruikershandleiding, garantiekaart, enz.).
  Opmerking: Het bovenstaande garantiebeleid is alleen geldig voor de producten die in dit land worden verkocht. realme heeft de kracht van definitieve review en interpretatie voor het garantiebeleid.
Garantie-instructies en voorwaarden
 1. Uw garantie (raadpleeg de garantie-informatiekaart) is alleen geldig bij normaal gebruik van uw apparaat. Alle door de mens veroorzaakte schade en een van de volgende voorwaarden vallen buiten de gratis garantie, maar een reparatie kan nog steeds op eigen kosten worden uitgevoerd:
  A. De garantieperiode is verstreken;
  B. Schade veroorzaakt door menselijke factoren, inclusief schade veroorzaakt door gebruik in een onjuiste gebruiksomgeving en het niet naleven van de gebruikershandleiding;
  C. De klant demonteert, repareert of wijzigt het apparaat zonder toestemming van het Bedrijf of laat het repareren in een reparatiewerkplaats die niet is opgenomen in het goedgekeurde reparatienetwerk van het Bedrijf;
  D. Schade veroorzaakt door overmacht (zoals overstromingen, branden, aardbevingen en bliksem);
  E. De gebruiker kan de garantiekaart en het geldige aankoopbewijs niet overleggen of het productmodel en de streepjescode komen niet overeen of zijn gewijzigd;
  F. Natuurlijke slijtage van het product (zoals behuizing, toetsenbord, beeldscherm, antenne en andere accessoires);
  G. Storingen, beschadigingen of defecten die niet door het bedrijf zijn veroorzaakt;
  H. Barcode- en garantielabels zijn beschadigd en onherkenbaar.
 2. Overig
  A. Externe beschadigingen (inclusief slijtage en krassen) komen niet in aanmerking voor garantieservice;
  B. Storingen veroorzaakt door internet en draadloze informatieserviceproviders
  (operators) vallen niet onder de garantie;
  C. Onze garantie dekt geen diensten die mondeling zijn beloofd door de dealer en die de principes op de garantiekaart schenden. Voor producten die aan de vervangingsvereisten voldoen, kunt u voor vervanging naar het aangewezen geautoriseerde servicecentrum gaan. Als het apparaat bij vervanging defect is, kunnen we het vervangen door een apparaat met dezelfde specificatie en hetzelfde model; als een accessoire defect is, wordt het defecte accessoire vervangen. Beide vervangingen zijn gratis.
 3. Als een van onze producten moet worden gerepareerd, kunt u deze naar een garantiewinkel in ons nationale garantienetwerk brengen.
 4. Alle componenten, onderdelen en accessoires die tijdens de garantieperiode worden vervangen, worden eigendom van het bedrijf.
Overwegingen bij het verzenden van het apparaat voor reparatie en het ophalen ervan
 1. Bij het invullen van het realme reparatieformulier voor mobiele telefoons moet de klant geldige informatie in duidelijk handschrift invullen zoals vereist (naam, adres, telefoonnummer en storingssymptomen).
 2. Voordat u uw apparaat opstuurt voor reparatie, moet u een back-up maken van alle informatie en gegevens die u op de mobiele telefoon hebt opgeslagen (zoals telefoonnummers, sms-berichten en foto's) voordat u ze verwijdert om verlies of beschadiging tijdens het test- en inspectieproces te voorkomen. realme is in geen geval aansprakelijk, uitdrukkelijk of impliciet, voor enige schade of verlies van welke aard dan ook als gevolg van verlies van, schade aan of corruptie van inhoud of gegevens tijdens reparatie of vervanging van het product. Zorg ervoor dat de informatie en gegevens die u hebt opgeslagen rechtmatig zijn. Om uw privacy te respecteren, zullen we uw informatie en gegevens niet verzenden, back-uppen of onderzoeken (tenzij ze nodig zijn om u diensten te kunnen leveren), en behouden we ons het recht voor om diensten voor illegale inhoud te weigeren.

Documenten / bronnen

realme RMX3690 C30S-smartphone [pdf] Gebruikershandleiding
RMX3690, C30S, Smartphone, RMX3690 C30S Smartphone, C30S Smartphone, RMX3690 Smartphone

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *