QFX SBX-412207BT Bluetooth-luidspreker met ingebouwd Amplifier-instructiehandleiding
QFX SBX-412207BT Bluetooth-luidspreker met ingebouwd Ampverliezer

Electra shck-pictogram WAARSCHUWING!

OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, MAG U DE BEHUIZING VAN DEZE LUIDSPREKER NIET VERWIJDEREN. ER ZIJN GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN ONDERDELEN BINNENIN. RAADPLEEG ALLE ONDERHOUD

AAN EEN GEKWALIFICEERDE TECHNICUS
Stel deze apparatuur niet bloot aan regen of vocht om brand of elektrische schokken te voorkomen. Bewaar of gebruik dit product niet in de buurt van vloeistoffen, warmtebronnen zoals radiatoren, warmteroosters of onder extreme weersomstandigheden. Alleen reinigen met een droge doek.

Gebruikers dienen extra veiligheid aan de dag te leggen wanneer het symbool WAARSCHUWING of VOORZICHTIG in deze gebruiksaanwijzing verschijnt en alle voorzorgsmaatregelen in acht te nemen zoals ze zijn vermeld.

BASIS OPERATIE

BASIS OPERATIE

BOVENSTE BEDIENINGSPANEEL

 1. Aan/uit-schakelaar, AAN/UIT
 2. Pas het hoofdvolume aan.
 3. MIC PRIORITEIT, AAN/UIT
 4. Basknop: aanpassen van min tot max
 5. Treble-knop: aanpassen van min tot max
 6. Echo-knop: aanpassen van min tot max
 7. Volumeknop microfoon: aanpassen van min tot max
 8. Microfooningang 2
 9. Microfooningang 1
 10. Gitaar ingang
 11. Gitaar Volumeregeling
 12. Algemene bedieningselementen: Systeemfunctieknop:
  • MODUS: Selecteer BT, AUX, SD, USB, FM, TWS
   REPE/DEL: Opname herhalen/verwijderen
  • REC: Opname Track Functie
  • REC PLAY/EQ: Record Play en EQ-aanpassing
  • Knop Vorige track: Selecteer Vorige track en Ch-
  • Knop Afspelen/Pauzeren: Huidige track afspelen en pauzeren
  • Volgende Track-knop: Selecteer Volgende Track en Ch+
 13. SD-kaartinvoer: plaats SD-kaart voor afspelen of opnemen
 14. USB-ingang: USB-apparaat plaatsen om af te spelen of op te nemen
 15. Hoofdequalizer 1
 16. Hoofdequalizer 2

SBX-412207 DISPLAY SYSTEEM INSTELLINGEN:

 1. Invoermodus: Het LED-scherm geeft de informatie weer van de invoermodus voor USB/SD/BT/LINE/FM. Wanneer een USB/SD-kaart is geplaatst, schakelt het apparaat automatisch over naar de USB/SD-modus en begint het afspelen van mp3-audio files vanaf de USB-stick/SD-kaart.
 2. Tracknummer: Het tracknummer dat momenteel wordt afgespeeld vanaf de USB/SD wordt weergegeven.
 3. FM-modus: hier worden alle FM-kanalen weergegeven. Houd de knop "Play/Pause" ingedrukt om alle kanalen automatisch te scannen.
  DISPLAY

AFSTANDSBEDIENING & TWS

REMOTE CONTROL

REMOTE CONTROL

 1. STANDBY: Zet het apparaat in de stand-bymodus.
 2. Invoermodusknop: schakelen tussen USB, SD, FM, AUX, BT
 3. REC
 4. KEY Nummer voor het selecteren van de bepaalde track
 5. OPNAME AFSPELEN
 6. EQ
 7. Dempen: de track dempen
 8. SPEEL PAUZE
 9. KANAAL +
 10. KANAAL –
 11. VOL-: het hoofdvolume verlagen
 12.  VOL +: Verhoog het hoofdvolume
 13. REP: Herhaal het spelende nummer.
 14. Druk om kanaal te scannen in FM-modus
 15. Vorig nummer: vorig kanaal selecteren
 16. SPEEL PAUZE
 17. Volgend nummer: Selecteer het volgende kanaal.

ECHTE DRAADLOZE STEREO

TWS-VERBINDING
TWS-aansluiting: TWS-aansluiting is alleen voor twee luidsprekers van hetzelfde merk en model.
TWS-VERBINDING

 1. Schakel de Bluetooth-modus in op beide luidsprekers.
 2. Houd de TWS (MODE)-knop op een van de luidsprekers ingedrukt om beide units 3 seconden te synchroniseren (ze moeten van hetzelfde merk en model zijn om te kunnen functioneren).
 3. Zoek op uw mobiele apparaat onder het Bluetooth-menu naar SBX-412207 en maak verbinding.
 4. Open je favoriete muziek-app en geniet van True Wireless Stereo.
 5. Houd de TWS-knop ingedrukt om TWS af te sluiten./

BLUETOOTH EN OPNAME

SBX-412207BLUETOOTH:
BLUETOOH-modus: Open de Bluetooth-functie op uw mobiele apparaat. Zoek naar het apparaat met de naam "QFX SBX-412207" en maak verbinding. Na een geslaagde match kun je de muziek afspelen via de speaker. U hoeft de Bluetooth niet opnieuw te verbinden wanneer u van modus wisselt.

OPNAMEFUNCTIE:
De luidspreker kan alleen het geluid van de microfoon opnemen op de USB- of SD-kaart. de opgenomen file wordt opgeslagen op de USB- of SD-kaart. Druk op de knop "Opnemen" om de opname te starten, druk nogmaals om de . op te slaan file. Houd de knop "REC PLAY" ingedrukt om de opgenomen file. Houd "REC/PLAY" ingedrukt om de opnamefunctie te verlaten. Bij het afspelen van de opname file, Houd "REPE/DEL" ingedrukt om de opgenomen file.

Instructies
Instructies

ALS U GENIETEN VAN UW SBX-412207bt BEKIJK DEZE ANDERE MODELLEN!

BEPERKTE PRODUCTGARANTIEBELEID

Voordat u uw product retourneert voor service onder deze garantie, dient u (i) de instructiehandleiding zorgvuldig te lezen en onze: website op www.qfxusa.com voor productupdates en uitgebreide ondersteuningsdocumentatie (bijv. Common Troubleshooting Guides); (ii) als u nog steeds problemen ondervindt met uw product, neem dan contact op met de afdeling klantenondersteuning van QFX.

Met inachtneming van de hierin vermelde voorwaarden en bepalingen, garandeert QFX, Inc. (hierna "QFX" genoemd) aan de oorspronkelijke koper van het product ("klant") dat het product gedurende de hieronder vermelde toepasselijke garantieperiode vrij zal zijn van defecten in materiaal of vakmanschap bij normaal, niet-commercieel gebruik (“Defecten”).

De garantieperiode omvat, zoals hieronder vermeld, afzonderlijke "dekkingsperioden" voor onderdelen en arbeid, waarbij elke dekkingsperiode begint op de oorspronkelijke datum van aankoop door de klant. Als de klant een defect product (of een onderdeel daarvan) retourneert tijdens de toepasselijke garantieperiode, zal QFX, naar eigen goeddunken, gedurende de gespecificeerde dekkingsperioden voor onderdelen en arbeid (indien van toepassing ofwel: (i) het product repareren (of, indien van toepassing , een onderdeel daarvan) of (ii) het Product (of, indien van toepassing, een onderdeel daarvan) vervangen door een nieuw of opgeknapt Product (of, indien van toepassing, een onderdeel daarvan), in beide gevallen gratis voor de Klant voor Onderdelen en /of Arbeid (indien van toepassing) alleen tijdens de gespecificeerde Dekkingsperiode, en exclusief toepasselijke verzendkosten (hieronder vermeld), waarvoor de Klant verantwoordelijk is. Het voorgaande vermeldt het exclusieve rechtsmiddel van de Klant en de enige aansprakelijkheid van QFX voor schending van de hierin opgenomen beperkte garantie .

Deze garantie dekt alleen normaal gebruik. Deze garantie is niet overdraagbaar. QFX is niet verantwoordelijk voor vervanging van de garantie als het QFX-label of -logo wordt verwijderd of als het product niet goed wordt onderhouden of niet goed functioneert als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, onderdompeling in vloeistoffen, onjuiste installatie, onjuiste verzending, schade veroorzaakt door rampen zoals brand, overstroming of service anders dan door QFX. Bovendien sluit deze garantie elk Product (of, indien van toepassing, een onderdeel daarvan) uit dat onderhevig is geweest aan of Defecten die het gevolg zijn van: (a) enige verwaarlozing of misbruik door een Klant, een ongeval, onjuiste toepassing, schending van de bedieningsinstructies voor het Product, enige andere door de Klant veroorzaakte schade, of de wijziging of verwijdering van een Productserienummer; (b) enige wijziging of reparatie aan het Product (of, indien van toepassing, een onderdeel daarvan) door een andere partij dan QFX of een partij die schriftelijk is geautoriseerd door QFX; (c) enige schade aan het product (of, indien van toepassing, een onderdeel daarvan) als gevolg van stroompieken, onjuist elektrisch voltage, verkeerde aansluiting op een apparaat of storing van een apparaat dat wordt gebruikt met het Product (of, indien van toepassing, een onderdeel daarvan); (d) cosmetische schade aan het Product (of, indien van toepassing, een onderdeel daarvan) veroorzaakt door normale slijtage; (e) transportschade die optreedt tijdens het transport van het Product; (f) schade veroorzaakt door warmtebronnen, zonlicht, elektromagnetische omstandigheden of andere klimatologische omstandigheden of (g) overmacht.

Het product wordt uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik aan de klant verkocht. Het product is niet gegarandeerd voor commercieel of verhuurd gebruik door de Klant. Bovendien is het Product niet gegarandeerd tegen defecten en mag het niet door de Klant worden gebruikt voor toepassingen waarbij (i) er een risico bestaat dat gegevens die op het Product zijn opgeslagen, worden geschonden of anderszins worden aangetast, of (ii) de datum die op het Product is opgeslagen wordt gebruikt voor medische of levensreddende toepassingen. QFX doet afstand van enige garantie voor elk van de voorgaande toepassingen voor zover toegestaan ​​door de wet. De klant aanvaardt alle risico's die verband houden met dergelijk gebruik van het product en stemt ermee in QFX schadeloos te stellen voor eventuele schade die wordt geclaimd tegen QFX voor dergelijk gebruik.

BEHALVE DE HIERBOVEN VERMELDE UITDRUKKELIJKE GARANTIES EN VOOR ZOVER DOOR DE WET IS TOEGESTAAN, WORDEN DE PRODUCTEN GELEVERD "AS IS" EN WIJST QFX ALLE ANDERE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN ENIGE IMPLICIETE GARANTIE (i) VAN EEN VERKOOPBAARHEID, (ii) VAN VERKOOPBAARHEID DOEL OF (iii) NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL QFX IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE KLANT OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE OF STRAFSCHADE, INCLUSIEF, ZONDER ENIGE WINST, EEN ONNAUWKEURIGHEID VAN ENIGE GEGEVENS OF KOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN, ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID) EN ZELFS INDIEN QFX OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ZAL QFX DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT WERKEN AAN DE KLANT OP DE CUMULATIEVE PRODUCTKOSTEN DIE DOOR DIE KLANT BETAALD WORDEN VOOR DE PRODUCTEN DIE DE SCHADE VEROORZAKEN, EVENTUEEL.

Deze garantie geeft de klant specifieke rechten en de klant kan ook andere rechten hebben die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen. Waarschuwing: sommige producten kunnen onderdelen bevatten die klein genoeg zijn om te worden ingeslikt. Buiten het bereik van kinderen houden. Om de retourzending te kunnen verwerken, moet u het Product PREPAID naar het onderstaande adres sturen in de originele verpakking of een redelijke vervangende verpakking om schade te voorkomen, en het volgende toevoegen: (1) een gedateerd aankoopbewijs (waarop een aankoopdatum moet staan ​​die in de Garantieperiode gespecificeerd in de onderstaande tabel) die de plaats van aankoop, het modelnummer van het product en het betaalde bedrag aangeeft, (2) een gedetailleerde beschrijving van het probleem van de klant met het product, (3) de volledige naam, het telefoonnummer en het retouradres van de klant, ( 3) alle accessoires die bij het productpakket zijn geleverd, moeten samen met het hoofdproduct worden verzonden, (4) een kascheque of postwissel te betalen aan QFX, Inc., voor het bedrag dat is gespecificeerd voor het artikel in de producttabel hieronder voor retourzending en afhandeling. Als u in het geval dat u geen postwissel of kascheque kunt verstrekken, kunt u contact opnemen met de QFX-klantenondersteuningsvertegenwoordiger om de betaling via creditcard te regelen. Geen geretourneerd product wordt teruggestuurd naar een postbus. Als een geretourneerd product geen probleem blijkt te hebben en/of niet aan ALLE hierboven vermelde vereisten voldoet, kan het worden teruggestuurd naar de klant en zal het niet worden verwerkt.

QFX USA®, Inc.
RMA-verwerking
Afdeling Klantenondersteuning
2957 E. 46th Street | Vernon, CA 90058

icon ondersteuning@qfxusa.com
icon (800) 864-CLUB (2582) of (323) 864-6900
icon qfxusa.com
icon Openingstijden: maandag - vrijdag, 9 - 5 uur PST

Alle prijzen en details hieronder zijn voor Amerikaanse bestemmingen, met uitzondering van Hawaii, Alaska en Puerto Rico. Neem voor uitgesloten bestemmingen en NIET-VS-bestemmingen rechtstreeks contact op met de afdeling Klantenondersteuning van QFX voor extra verzendkosten en retourinstructies.

Als u uw product hieronder niet kunt vinden, uw productmodel in strijd is met meerdere categorieën en/of niet zeker weet onder welke categorie het door u gekochte product valt, neem dan contact op met onze afdeling klantenservice voor verdere instructies.

Om de exacte verzendkosten te bepalen die bij uw product moeten worden inbegrepen of betaald moeten worden voor het geretourneerde product, verwijzen wij u naar de onderstaande tabel. Zoek het product dat u wilt retourneren op categorie of op het voorvoegsel van het modelnummer. QFX zal aan geen enkele klant goederen terugsturen of terugbetalen en zal alleen de beperkingen van de beperkte garantie naleven die in dit document worden vermeld.

Zorg ervoor dat u alle aanwijzingen opvolgt voordat u uw artikel terugstuurt. Als u niet zeker weet wat de verzendkosten voor uw artikel zijn, of als uw artikelcategorie in de onderstaande tabel conflicteert, neem dan gerust contact op met de QFX-ondersteuningsafdeling voor verdere hulp.

PRODUCT CATEGORIE VERWERKING BESTELLING ARBEID ONDERDELEN
Oortelefoons, koptelefoons, zakradio's en kleine Bluetooth v-luidsprekers $ 5.00 1 Jaar 1 Jaar
Persoonlijke stereos $ 10.00 1 Jaar 1 Jaar
Draagbare Radio/Casset $ 10.00 1 Jaar 1 Jaar
Grote draagbare radiocassette $ 15.00 1 Jaar 1 Jaar
Mobiele audio $ 20.00 1 Jaar 1 Jaar
Pro Audio SBX-systemen $ 10.00 1 Jaar 1 Jaar
Pro Audio SBX-systemen $ 75.00 1 Jaar 1 Jaar
Televisies $ 75.00 1 Jaar 1 Jaar
Telefoons $ 25.00 1 Jaar 1 Jaar

DE BOVENSTAANDE GARANTIE EN VERHAALSMOGELIJKHEID ZIJN EXCLUSIEF EN VERVANGEN ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SOMMIGE WETTEN STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE. ALS DEZE WETTEN VAN TOEPASSING ZIJN, DAN ZIJN ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT DE HIERBOVEN GEDENTIFICEERDE GARANTIEPERIODE. TENZIJ HIERIN VERMELD, ZIJN ALLE VERKLARINGEN OF VERKLARINGEN DIE DOOR ANDERE PERSONEN OF BEDRIJF ZIJN GEMAAKT, NIETIG. BUITEN ZOALS VERMELD IN DEZE SCHRIFTELIJKE GARANTIE, IS QFX NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES, ONGEMAK OF SCHADE, MET INBEGRIP VAN DIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM HET QFX-PRODUCT TE GEBRUIKEN, OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE.

Sommige rechtsgebieden staan ​​geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie, en sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u speciale wettelijke rechten en u heeft mogelijk andere rechten die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen.

Auteursrechtelijk beschermd 2021

Geniet van je speaker en maak er veel herinneringen mee, want
QFX is waar het feest begint!
We horen graag over uw SBX-412207 Journey!
Tag ons @QFXUSA om uw verhalen te delen.

QFX-logo

Documenten / bronnen

QFX SBX-412207BT Bluetooth-luidspreker met ingebouwd Ampverliezer [pdf] Gebruiksaanwijzing
SBX-412207BT, SBX-412207BT Bluetooth-luidspreker met ingebouwd Amplifier, Bluetooth-luidspreker met ingebouwde Amplifier, luidspreker met ingebouwd Amplifier, Ingebouwd Ampverliezer, Ampverliezer

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *