QFX-logoPBX-801 draagbare Bluetooth-luidspreker met led-feestverlichting
Handleiding
QFX PBX 801 draagbare Bluetooth-luidspreker met led-feestverlichting

VEILIGHEID

OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, VERWIJDER DE KAP VAN DEZE LUIDSPREKER NIET. ER ZIJN GEEN DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDEN ONDERDELEN BINNEN. LAAT ALLE ONDERHOUD OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE TECHNICUS.
Stel deze apparatuur niet bloot aan regen of vocht om brand of elektrische schokken te voorkomen. Bewaar of gebruik dit product niet in de buurt van vloeistoffen, warmtebronnen zoals radiatoren, warmteroosters. Alleen met een droge doek reinigen. Gebruikers moeten extra veiligheid betrachten en alle voorzorgsmaatregelen volgen zoals vermeld.

FUNCTIE:

QFX PBX 801 draagbare Bluetooth-luidspreker met led-feestverlichting - FUNCTIES

 1. DISPLAY: LED-weergave van belangrijke functies
 2. VERMOGEN/VOLUME-REGELING:
  AAN/UIT Voeding en Master
  Volume omhoog/omlaag bedieningsknop
 3. MICROFOON INGANG: 1/4" microfooningang
 4. AUX-IN: 3.5 mm Aux-ingang om verbinding te maken met een externe audiobron
 5. TF-KAART: TF-kaartsleuf om MP3-muziek af te spelen
 6. USB: USB-poort om MP3-muziek af te spelen
 7. MODUS/LED AAN: Kort indrukken om AUX-, USB/TF-, FM- of BT-modi te selecteren. Ingedrukt houden om feestverlichting aan of uit te zetten.
 8. PREV : Druk hierop om het vorige nummer of radiostation te selecteren
 9. Afspeelknop pauzeTWS:
  • Kort indrukken om muziek af te spelen/te pauzeren.
  • Houd ingedrukt om TWS draadloze verbinding tot stand te brengen tussen twee PBX-801-luidsprekers. Druk in de Bluetooth-modus gedurende 3 seconden op de TWS-knop op slechts één luidspreker om de koppeling met een tweede PBX-801-luidspreker (afzonderlijk verkrijgbaar) tot stand te brengen.
  • In FM-modus kort indrukken om automatisch naar radiozenders te scannen. Alle gescande stations worden automatisch opgeslagen.
 10. VOLGENDE TUNING-knop 2: Druk hierop om het volgende nummer of radiostation te selecteren
 11. MIC. VOL: Microfoon volumeregelaar
 12. TOON: Knop om de toonbalans aan te passen
 13. Gelijkstroom IN 5V: USB-oplaadingang (minimaal 5VDC/1A)
 14. Led: LED-indicator batterij opladen (Rood=bezig met opladen, uit=volledig opgeladen)

OPERATIE

VOEDING

 1. Laad het apparaat minstens vier uur op voordat u het voor het eerst gebruikt en laad het daarna indien nodig op in de toekomst.
 2. Draai naar het systeem door aan de aan/uit-knop te draaien.

LAAD DE BATTERIJ OP
Wanneer de batterij wordt opgeladen, is de oplaad-LED-indicator rood en gaat uit wanneer deze volledig is opgeladen.

 1. Sluit de USB-oplaadkabel stevig aan op de DC5V-interface van de luidspreker.
 2. Zodra de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de USB-oplaadkabel los van de luidspreker.
 3. De luidspreker functioneert normaal tijdens het opladen.

FM-FUNCTIE

 1. Druk kort op de knop MODE/LED ON om over te schakelen naar de FM-modus.
 2. Druk op de PLAY/PAUSE-knop op het bedieningspaneel om automatisch radiostations te zoeken en op te slaan.
 3. Druk vervolgens op PREVIOUS of NEXT om opgeslagen radiostations te selecteren en te beluisteren.

BLUETOOTH

 1. Druk lang op de knop MODE/LED ON om over te schakelen naar de Bluetooth (BT)-modus.
 2. Open de Bluetooth-instelling op uw telefoon, tablet of een ander Bluetooth-audioapparaat en selecteer "QFX PBX-801".
 3. Het apparaat en het apparaat worden dan verbonden via Bluetooth.

PBX-801 ECHTE DRAADLOZE STEREO (TWS)
Met True Wireless Stereo (TWS) kunnen twee luidsprekers van hetzelfde model draadloos in stereo worden verbonden. U hebt twee PBX-801-luidsprekers nodig om TWS te laten functioneren. TWS instellen:

 1. Schakel beide PBX-801-luidsprekers in, zet de MODE-knop op beide luidsprekers in de BLUETOOTH-modus.
 2. Om de TWS-werking in te stellen, drukt u op PLAY pauzeTWS-knop op slechts één luidspreker gedurende 3 seconden. Vervolgens zullen beide luidsprekers met elkaar worden verbonden.
 3. Verbind vervolgens uw Bluetooth-telefoon met de luidspreker. Ga naar de Bluetooth-instellingen van uw telefoon, zoek en maak verbinding met de Bluetooth-naam "QFX PBX-801".
 4. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunt u muziek afspelen vanaf uw telefoon en genieten van True Wireless Stereo-audio via uw twee PBX-801-luidsprekers.
 5. Om de TWS-modus te verlaten, drukt u lang op PLAY pauzeTWS-knop gedurende 3 seconden ingedrukt houden om TWS af te sluiten.

BEPERKTE PRODUCTGARANTIEBELEID

QFX PBX 801 draagbare Bluetooth-luidspreker met led-feestverlichting - logo

Voordat u uw product retourneert voor service onder deze garantie, dient u (i) de instructiehandleiding zorgvuldig te lezen en onze: website op www.qfxusa.com voor productupdates en uitgebreide ondersteuningsdocumentatie (bijv. Common Troubleshooting Guides); (ii) als u nog steeds problemen ondervindt met uw product, neem dan contact op met de afdeling klantenondersteuning van QFX.
Met inachtneming van de hierin vermelde voorwaarden en bepalingen, garandeert QFX, Inc. (hierna "QFX" genoemd) aan de oorspronkelijke koper van het product ("klant") dat het product gedurende de hieronder vermelde toepasselijke garantieperiode vrij zal zijn van defecten in materiaal of vakmanschap bij normaal, niet-commercieel gebruik (“Defecten”).
De garantieperiode omvat, zoals hieronder vermeld, afzonderlijke "dekkingsperioden" voor onderdelen en arbeid, waarbij elke dekkingsperiode begint op de oorspronkelijke datum van aankoop door de klant. Als de klant een defect product (of een onderdeel daarvan) retourneert tijdens de toepasselijke garantieperiode, zal QFX, naar eigen goeddunken, gedurende de gespecificeerde dekkingsperioden voor onderdelen en arbeid (indien van toepassing ofwel: (i) het product repareren (of, indien van toepassing , een onderdeel daarvan) of (ii) het Product (of, indien van toepassing, een onderdeel daarvan) vervangen door een nieuw of opgeknapt Product (of, indien van toepassing, een onderdeel daarvan), in beide gevallen gratis voor de Klant voor Onderdelen en /of Arbeid (indien van toepassing) alleen tijdens de gespecificeerde Dekkingsperiode, en exclusief toepasselijke verzendkosten (hieronder vermeld), waarvoor de Klant verantwoordelijk is. Het voorgaande vermeldt het exclusieve rechtsmiddel van de Klant en de enige aansprakelijkheid van QFX voor schending van de hierin opgenomen beperkte garantie .
Deze garantie dekt alleen normaal gebruik. Deze garantie is niet overdraagbaar. QFX is niet verantwoordelijk voor vervanging van de garantie als het QFX-label of -logo wordt verwijderd of als het product niet goed wordt onderhouden of niet goed functioneert als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, onderdompeling in vloeistoffen, onjuiste installatie, onjuiste verzending, schade veroorzaakt door calamiteiten zoals brand, overstroming of service anders dan door QFX. Bovendien sluit deze garantie elk Product (of, indien van toepassing, enig onderdeel daarvan) uit dat onderhevig is geweest aan of Defecten die het gevolg zijn van: (a) enige verwaarlozing of misbruik door een Klant, een ongeval, onjuiste toepassing, schending van de bedieningsinstructies voor het Product, enige andere door de Klant veroorzaakte schade, of de wijziging of verwijdering van een Productserienummer; (b) enige wijziging of reparatie aan het Product (of, indien van toepassing, een onderdeel daarvan) door een andere partij dan QFX of een partij die schriftelijk is geautoriseerd door QFX; (c) enige schade aan het product (of, indien van toepassing, een onderdeel daarvan) als gevolg van stroompieken, onjuist elektrisch voltage, verkeerde constructie van een apparaat of storing van een apparaat dat met het product wordt gebruikt (of, indien van toepassing, een onderdeel daarvan); (d) cosmetische schade aan het Product (of, indien van toepassing, enig onderdeel daarvan) veroorzaakt door normale slijtage; (e) transportschade die optreedt terwijl het product onderweg is; (f) schade veroorzaakt door warmtebronnen, zonlicht, elektromagnetische omstandigheden of andere klimatologische omstandigheden of (g) overmacht.
Het product wordt uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik aan de klant verkocht. Het product is niet gegarandeerd voor commercieel of verhuurd gebruik door de Klant. Bovendien is het Product niet gegarandeerd tegen defecten en mag het niet door de Klant worden gebruikt voor toepassingen waarbij (i) er een risico bestaat dat gegevens die op het Product zijn opgeslagen, worden geschonden of anderszins worden aangetast, of (ii) de datum die op het Product is opgeslagen wordt gebruikt voor medische of levensreddende toepassingen. QFX doet afstand van enige garantie voor elk van de voorgaande toepassingen voor zover toegestaan ​​door de wet. De klant aanvaardt alle risico's die verband houden met dergelijk gebruik van het product en stemt ermee in QFX schadeloos te stellen voor eventuele schade die wordt geclaimd tegen QFX voor dergelijk gebruik.
BEHALVE DE HIERBOVEN VERMELDE UITDRUKKELIJKE GARANTIES EN VOOR ZOVER DOOR DE WET IS TOEGESTAAN, WORDEN DE PRODUCTEN GELEVERD "AS IS" EN WIJST QFX ALLE ANDERE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN ENIGE IMPLICIETE GARANTIE (i) VAN EEN VERKOOPBAARHEID, (ii) VAN VERKOOPBAARHEID DOEL OF (iii) NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL QFX IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE KLANT OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE OF STRAFSCHADE, INCLUSIEF, ZONDER ENIGE WINST, EEN ONNAUWKEURIGHEID VAN ENIGE GEGEVENS OF KOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN, ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID) EN ZELFS INDIEN QFX OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ZAL QFX DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT WERKEN AAN DE KLANT OP DE CUMULATIEVE PRODUCTKOSTEN DIE DOOR DIE KLANT BETAALD WORDEN VOOR DE PRODUCTEN DIE DE SCHADE VEROORZAKEN, EVENTUEEL.
Deze garantie geeft de klant specifieke rechten en de klant kan ook andere rechten hebben die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen. Waarschuwing: Sommige producten kunnen componenten bevatten die klein genoeg zijn om te worden ingeslikt. Gelieve buiten bereik van kinderen te houden. Om de retourzending te kunnen verwerken, moet u het product PREPAID naar het onderstaande adres sturen in de originele verpakking of een redelijk alternatief om schade te voorkomen en het volgende te bevatten: (1) een gedateerde kassabon (die een aankoopdatum moet hebben die valt in de Garantieperiode gespecificeerd in de onderstaande tabel) die de plaats van aankoop, het modelnummer van het product en het betaalde bedrag aangeeft, (2) een gedetailleerde beschrijving van het probleem van de klant met het product, (3) de volledige naam, het telefoonnummer en het retouradres van de klant, (3) alle accessoires die bij het productpakket zijn geleverd, moeten samen met het hoofdproduct worden verzonden, (4) een kascheque of postwissel te betalen aan QFX, Inc., in het bedrag dat is gespecificeerd voor het item in de onderstaande producttabel voor retourzending en afhandeling. Als u geen postwissel of kascheque kunt verstrekken, kunt u contact opnemen met de QFX Customer Support Representative om de betaling via creditcard te regelen. Geen enkel geretourneerd product wordt teruggestuurd naar een postbus. Als blijkt dat een geretourneerd product geen probleem heeft en/of niet aan ALLE hierboven vermelde vereisten voldoet, kan het worden teruggestuurd naar de klant en zal het niet worden verwerkt.
QFX USA®, Inc.
RMA-verwerking
Afdeling Klantenondersteuning
2957 E. 46th Street | Vernon, CA 90058
QFX PBX 801 draagbare Bluetooth-luidspreker met LED-feestverlichting - Icon 1ondersteuning@qfxusa.com
QFX PBX 801 draagbare Bluetooth-luidspreker met LED-feestverlichting - Icon 2 (800) 864-CLUB (2582) of (323) 864-6900
QFX PBX 801 draagbare Bluetooth-luidspreker met LED-feestverlichting - Icon 3qfxusa.com
QFX PBX 801 draagbare Bluetooth-luidspreker met LED-feestverlichting - Icon 4 Openingstijden: maandag - vrijdag, 9 - 5 uur PST
Alle prijzen en details hieronder zijn voor Amerikaanse bestemmingen, met uitzondering van Hawaii, Alaska en Puerto Rico. Neem voor uitgesloten bestemmingen en NIET-VS-bestemmingen rechtstreeks contact op met de afdeling Klantenondersteuning van QFX voor extra verzendkosten en retourinstructies.
Als u uw product hieronder niet kunt vinden, uw productmodel in strijd is met meerdere categorieën en/of niet zeker weet onder welke categorie het door u gekochte product valt, neem dan contact op met onze afdeling klantenservice voor verdere instructies.
Raadpleeg de onderstaande tabel om de exacte verzendkosten te bepalen die bij uw product moeten worden gerekend of moeten worden betaald voor het product dat wordt geretourneerd. Zoek het product dat u wilt retourneren op categorie- of modelnummervoorvoegsel. QFX zal aan geen enkele klant goederen retourneren of terugbetalen en zal alleen de beperkte garantiebeperkingen respecteren die in dit document worden vermeld.
Zorg ervoor dat u alle aanwijzingen opvolgt voordat u uw artikel terugstuurt. Als u niet zeker weet wat de verzendkosten voor uw artikel zijn, of als uw artikelcategorie in strijd is met de onderstaande tabel, neem dan gerust contact op met de QFX-ondersteuningsafdeling voor verdere hulp.

PRODUCT CATEGORIE VERWERKING BESTELLING ARBEID ONDERDELEN
Oortelefoons, koptelefoons, zakradio's en kleine Bluetooth v-luidsprekers $ 5.00 1 Jaar 1 Jaar
Persoonlijke stereos $ 10.00 1 Jaar 1 Jaar
Draagbare radio/cassette $ 15.00 1 Jaar 1 Jaar
Grote draagbare radiocassette $ 20.00 1 Jaar 1 Jaar
Mobiele audio $ 10.00 1 Jaar 1 Jaar
Pro Audio SBX-systemen $ 75.00 1 Jaar 1 Jaar
Pro Audio PBX-systemen $ 75.00 1 Jaar 1 Jaar
Televisies $ 25.00 1 Jaar 1 Jaar
Telefoons $ 10.00 1 Jaar 1 Jaar

DE BOVENSTAANDE GARANTIE EN VERHAALSMOGELIJKHEID ZIJN EXCLUSIEF EN VERVANGEN ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SOMMIGE WETTEN STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE. ALS DEZE WETTEN VAN TOEPASSING ZIJN, DAN ZIJN ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT DE HIERBOVEN GEDENTIFICEERDE GARANTIEPERIODE. TENZIJ HIERIN VERMELD, ZIJN ALLE VERKLARINGEN OF VERKLARINGEN DIE DOOR ANDERE PERSONEN OF BEDRIJF ZIJN GEMAAKT, NIETIG. BUITEN ZOALS VERMELD IN DEZE SCHRIFTELIJKE GARANTIE, IS QFX NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES, ONGEMAK OF SCHADE, MET INBEGRIP VAN DIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM HET QFX-PRODUCT TE GEBRUIKEN, OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE.
Sommige rechtsgebieden staan ​​geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie, en sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u speciale wettelijke rechten en u heeft mogelijk andere rechten die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen.
Copyright Beschermd 2022 ©

QFX PBX 801 draagbare Bluetooth-luidspreker met led-feestverlichting - Qr-codewww.qfxusa.com

QFX PBX 801 draagbare Bluetooth-luidspreker met LED-feestverlichting - Icon 5 QFX PBX 801 draagbare Bluetooth-luidspreker met LED-feestverlichting - Icon 6
1-800-864-2582
ma-vr 9 – 5 uur (PST)
ondersteuning@qfxusa.com
ma-vr 9 – 5 uur (PST)

DANK JE.QFX-logoWaar het feest begint!
We horen graag over uw PBX-801-reis!
Tag ons @QFXUSA om uw verhalen te delen.
FOLLOW US @QFXUSAQFX PBX 801 draagbare Bluetooth-luidspreker met LED-feestverlichting - Icon 7

Documenten / bronnen

QFX PBX-801 draagbare Bluetooth-luidspreker met led-feestverlichting [pdf] Gebruiksaanwijzing
PBX-801, draagbare Bluetooth-luidspreker met led-feestverlichting, PBX-801 draagbare Bluetooth-luidspreker met led-feestverlichting, PBX-801 draagbare Bluetooth-luidspreker, draagbare Bluetooth-luidspreker, Bluetooth-luidspreker, luidspreker

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *