QFX-logoLMS-8 Bluetooth oplaadbare draagbare luidspreker
Handleiding
QFX LMS-8 Bluetooth oplaadbare draagbare luidspreker

LMS-8 Bluetooth oplaadbare draagbare luidspreker

FUNCTIE:

 1. POWER/MASTER VOLUME:Draai aan de volumeknop om het apparaat AAN/UIT te zetten. Gebruik dezelfde knop om het algehele volume te verhogen/verlagen.
 2. OPLAADLAMPJE: Indicatielampje voor het opladen van de batterij.
 3. OPLAADPOORT: Sluit de meegeleverde USB-kabel aan om het apparaat op te laden met een voeding van 5V, 1A min.
 4. NEXT/REC: Druk hierop om het volgende nummer of FM-kanaal te selecteren. Houd ingedrukt om het microfoonsignaal op te nemen. Druk nogmaals om de opname te stoppen. De opnames worden opgeslagen op een USB-station of TF-kaart.
 5. PLAY/ECHO/TWS: Druk hierop om een ​​audiotrack af te spelen of te pauzeren. In FM-modus indrukken om FM-kanalen automatisch te scannen. Houd ingedrukt voor TWS-synchronisatie. Druk op om ECHO in te schakelen.
 6. PREVIOUS/MIC PRI: Druk hierop om het vorige nummer of FM-kanaal te selecteren. Druk hierop om de microfoonprioriteitsmodus boven muziek in te schakelen.
 7. MODE/LED: Druk hierop om de Bluetooth-, AUX/USB/TF- of FM-functie te selecteren. Houd ingedrukt om de Liquid Motion-feestverlichting te activeren.
 8. USB/TF-POORTEN: plaats een USB-drive of TF-kaart (met .mp3-muziek) voor het afspelen van muziek. Neem het microfoonsignaal rechtstreeks op het USB-station of de TF-kaart op.
 9. AUX: sluit een extern audioapparaat aan met een TRS 3.5 mm audiokabel.
 10. MIC INPUT: Sluit een microfoon aan met een TRS 6.35 mm microfoonkabel.
 11. MIC VOL: Verhoog/verlaag het microfoonvolume.
 12. MIC ECHO: Voeg echo toe aan het microfoonsignaal
 13. LED DISPLAY: Geeft de huidige functie weer.

QFX LMS-8 Bluetooth oplaadbare draagbare luidspreker - figECHTE DRAADLOZE STEREO (TWS)

 1. Zet beide units AAN en schakel de Bluetooth-modus in op beide luidsprekers. Gebruik de modusknop.
 2. Houd de knop "PLAY/TWS" op een van de luidsprekers (A) 3 seconden ingedrukt.
 3. Zoek op uw mobiele apparaat onder het Bluetooth-menu naar QFX LMS-8 en maak verbinding.
 4. Open je favoriete muziek-app en geniet van True Wireless Stereo.
 5. Houd de knop PLAY/TWS ingedrukt om af te sluiten.

HOE FM-RADIO TE GEBRUIKEN:

 1. Gebruik de "MODE"-knop om de FM-modus in te schakelen.
 2. Druk in de FM-modus op de knop "PLAY/PAUSE" om automatisch FM-kanalen te zoeken en op te slaan.
 3. Druk op de volgende of vorige knop om het opgeslagen FM-kanaal te wijzigen.

BLUETOOTH:
Gebruik de MODE-knop om Bluetooth op de LMS-8 in te schakelen. Open de Bluetooth-instellingen op uw mobiele apparaat en zoek naar QFX LMS-8. Selecteer de optie om beide apparaten aan elkaar te koppelen. U kunt nu achterover leunen en genieten van de muziek van uw favoriete app. U hoeft de Bluetooth niet opnieuw te verbinden bij het schakelen tussen modi.
AfstandsbedieningQFX LMS-8 Bluetooth oplaadbare draagbare luidspreker - fig 1

 1. STAND BY: Schakelt de stroom aan/uit
 2. MODUS: Schakel de media-invoermodus om
 3. MUTE: Druk om het volume te dempen
 4. Afspelen/Pauzeren: Druk om af te spelen of te pauzeren
 5. ICC Vorig nummer
 6. Volgende track
 7. EQ: Kies een vooraf ingestelde equalizer
 8. VOL-: Volume omlaag
 9. VOL+: Volume omhoog
 10. Nummer: Selectie van numeriek toetsenblok
 11. RPT: Druk om te herhalen en / of in willekeurige volgorde af te spelen
 12. U/SD: Signaalingang

DANK U
Waar het feest begint! We horen graag over je LMS-8 reis! Tag ons @QFXUSA om uw verhalen te delen.
Volg ons @QFXUSAQFX LMS-8 Bluetooth oplaadbare draagbare luidspreker - pictogram 1

BEPERKTE PRODUCTGARANTIEBELEID
Voordat u uw product retourneert voor service onder deze garantie, dient u (i) de instructiehandleiding zorgvuldig te lezen en onze: website op wonv.qfxusa.00m voor productupdates en uitgebreide ondersteuningsdocumentatie (bijv. algemene handleidingen voor probleemoplossing); (ii) als u nog steeds problemen ondervindt met uw Product, neem dan contact op met de afdeling Klantenondersteuning van QFX.
Met inachtneming van de hierin vermelde voorwaarden en bepalingen, garandeert QFX, Inc. (hierna "QFX" genoemd) aan de oorspronkelijke koper van het product ("klant") dat het product gedurende de hieronder vermelde toepasselijke garantieperiode vrij zal zijn van defecten in materiaal of vakmanschap bij normaal, niet-commercieel gebruik (“Defecten”).
Garantieperiode omvat, zoals hieronder vermeld, afzonderlijke "Dekkingsperioden" voor Onderdelen en Arbeid, waarbij elke Dekkingsperiode begint op de oorspronkelijke datum van aankoop door de Klant. Als de Klant een defect Product (of een onderdeel daarvan) retourneert tijdens de toepasselijke Garantieperiode, zal C1F)C, naar eigen goeddunken, tijdens de gespecificeerde Dekkingsperioden voor Onderdelen en Arbeid (indien van toepassing ofwel: (I) het Product repareren (of, voor zover van toepassing, een onderdeel daarvan) of (ii) het Product (of, indien van toepassing, een onderdeel daarvan) vervangen door een nieuw of opgeknapt Product (of, indien van toepassing, een onderdeel daarvan), in beide gevallen kosteloos voor de Klant voor Onderdelen en/of arbeidsloon (indien van toepassing) alleen tijdens de gespecificeerde dekkingsperiode, en exclusief toepasselijke verzendkosten (hieronder vermeld), waarvoor de klant verantwoordelijk is. Het voorgaande vermeldt het exclusieve rechtsmiddel van de klant en de enige aansprakelijkheid van QFX voor schending van de beperkte garantie hierin opgenomen.
Deze garantie dekt alleen normaal gebruik. Deze garantie is niet overdraagbaar. QFX is niet verantwoordelijk voor vervanging onder garantie als het QFX-label of -logo wordt verwijderd of als het product niet goed wordt onderhouden of niet goed functioneert als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, onderdompeling in vloeistoffen, onjuiste plaatsing, onjuiste verzending, schade veroorzaakt door schade veroorzaakt door een ander dan door OM. Bovendien sluit deze garantie elk Product uit (of, indien van toepassing, elk onderdeel daarvan) dat onderhevig is geweest aan of Defecten die het gevolg zijn van: (a) enige verwaarlozing of misbruik door een Klant, een ongeval, onjuiste toepassing, overtreding van gebruiksaanwijzingen voor het Product, enige andere door de Klant veroorzaakte schade, of de wijziging of verwijdering van een productserienummer; (b) elke wijziging of reparatie aan het product (of, indien van toepassing, een onderdeel daarvan) door een andere partij dan QFX of een partij die schriftelijk door orx is geautoriseerd; (c) enige schade aan het Product (of, indien van toepassing, enig onderdeel daarvan) als gevolg van stroompieken, Onjuiste elektrische voltage, verkeerde aansluiting op een apparaat of storing van een apparaat dat met het product wordt gebruikt (of, indien van toepassing, een onderdeel daarvan); (d) cosmetische schade aan het Product (of, indien van toepassing, enig onderdeel daarvan) veroorzaakt door normale slijtage; (e) transportschade die optreedt terwijl het product onderweg is (f) schade veroorzaakt door warmtebronnen, zonlicht, elektromagnetische omstandigheden of andere klimatologische omstandigheden of (g) natuurrampen.
Het product wordt alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik aan de klant verkocht. Het product is niet gegarandeerd voor commercieel of verhuurgebruik door de klant. Bovendien is het product niet gegarandeerd tegen defecten en mag het niet door de klant worden gebruikt voor toepassingen waarbij (I) het risico bestaat dat gegevens die op het product zijn opgeslagen, worden ingeademd of anderszins in gevaar worden gebracht, of (ii) de datum die op het product is opgeslagen wordt gebruikt voor medische of levensreddende toepassingen. QFX wijst elke garantie af voor elk van de voorgaande toepassingen voor zover toegestaan ​​door de wet. De klant aanvaardt alle risico's die zijn verbonden aan dergelijk gebruik van het product en stemt ermee in QFX schadeloos te stellen voor alle schade die tegen QFX wordt geclaimd voor dergelijk gebruik.
MET UITZONDERING VAN UITDRUKKELIJKE GARANTIES DIE HIERBOVEN VERMELD ZIJN EN VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, WORDEN DE PRODUCTEN GELEVERD "AS IS" EN QFX WIJST ALLE ANDERE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ELKE IMPLICIETE GARANTIE (I) VAN VERKOOPBAARHEID, (ii) VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF (slecht) VAN NIET-INBREUK MAKEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS 0.FX IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS DE KLANT OF ENIGE DERDE VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE OF BESTRAFFENDE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GEDERFDE WINST OF INKOMSTEN, VERLIES OF ONNAUWKEURIGHEID VAN GEGEVENS OF KOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN, ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID) EN ZELFS INDIEN QFX OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, GAAT QFX TOTALE AANSPRAKELIJKHEID AAN DE KLANT VOOR WERKELIJKE DIRECTE SCHADE VOOR WELKE OORZAAK DAN OOK WORDEN VERMEERD TOT DE CUMULATIEVE PRODUCTKOSTEN MIDDEN DOOR DIE KLANT VOOR DE PRODUCTEN DIE DE SCHADE VEROORZAKEN, INDIEN VAN TOEPASSING.
Deze garantie geeft de klant specifieke rechten en de klant kan ook andere rechten hebben die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen. Waarschuwing: sommige producten kunnen onderdelen bevatten die klein genoeg zijn om te worden ingeslikt. Buiten het bereik van kinderen houden. Om de retourzending te kunnen verwerken, moet u het Product PREPAID naar het onderstaande adres sturen in de originele verpakking of een redelijke vervangende verpakking om schade te voorkomen, en het volgende toevoegen: (1) een gedateerd aankoopbewijs (waarop een aankoopdatum moet staan ​​die in de garantieperiode gespecificeerd in de onderstaande tabel) die de plaats van aankoop, het modelnummer van het product en het betaalde bedrag aangeeft, (2) een gedetailleerde beschrijving van het probleem van de klant met het product (3) de volledige naam, het telefoonnummer en het retouradres van de klant, ( 3) alle accessoires die bij het productpakket zijn geleverd, moeten samen met het hoofdproduct worden verzonden, (4) een kascheque of postwissel te betalen aan OFX, Inc., voor het bedrag dat is gespecificeerd voor het artikel in de producttabel hieronder voor retourzending en afhandeling. Als u in het geval dat u geen postwissel of kascheque kunt verstrekken, kunt u contact opnemen met de vertegenwoordiger van de QFX-klantenservice om de betaling via creditcard te regelen. Geen geretourneerd product wordt teruggestuurd naar een postbus. Als een geretourneerd product geen probleem blijkt te hebben en/of niet aan ALLE hierboven vermelde vereisten voldoet, kan het worden teruggestuurd naar de klant en zal het niet worden verwerkt.

QEX VS., Inc. QFX LMS-8 Bluetooth oplaadbare draagbare luidspreker - pictogram 2ondersteuning@qfxusa.com
RMA-verwerking icon  (800) 864-CLUB (2582) of (323) 864-6900
Afdeling Klantenondersteuning QFX LMS-8 Bluetooth oplaadbare draagbare luidspreker - pictogram 3qfxusa.com
2957 E. 46th Street I Vernon, CA 90058 QFX LMS-8 Bluetooth oplaadbare draagbare luidspreker - pictogram 4 Openingstijden: maandag - vrijdag, 9 - 5 uur PST

Alle prijzen en details hieronder zijn voor bestemmingen in de VS Exclusief, Hawaï, Alaska en Puerto Rico. Neem voor uitgesloten bestemmingen en niet-Amerikaanse bestemmingen rechtstreeks contact op met de afdeling Klantenondersteuning van QFX voor extra verzendkosten en retourinstructies.
Als u uw product hieronder niet kunt vinden, uw productmodel in strijd is met meerdere categorieën en/of niet zeker weet onder welke categorie het door u gekochte product valt, neem dan contact op met onze afdeling klantenservice voor verdere instructies.
Raadpleeg de onderstaande tabel om de exacte verzendkosten te bepalen die bij uw product moeten zijn inbegrepen of die moeten worden betaald voor het product dat wordt geretourneerd. Zoek het product dat u wilt retourneren op categorie of modelnummer. Q.FX zal aan geen enkele klant goederen teruggeven of terugbetalen en zal alleen de beperkte garantiebeperkingen respecteren die in dit document worden vermeld.
Zorg ervoor dat u alle aanwijzingen volgt voordat u uw artikel terugstuurt. Als u niet zeker weet wat de verzendkosten voor uw artikel zijn of als uw artikelcategorie in de onderstaande tabel niet overeenkomt, neem dan gerust contact op met de =Support-afdeling voor verdere hulp.

PRODUCT GREGORY VERWERKING BESTELLING ARBEID ONDERDELEN
Oortelefoons, koptelefoons, zakradio's en kleine Bluetooth v-luidsprekers $ 5.00 1 Jaar 1 Jaar
Persoonlijke stereos $lam 1 Jaar 1 Jaar
Draagbare radio/cassette $ 15.00 1 Jaar 1 Jaar
Grote draagbare radiocassette $ 20.00 1 Jaar 1 Jaar
Mobiele audio $ 10.00 1 Jaar 1 Jaar
Pro Audio SBX-systemen $ 75.00 1 Jaar 1 Jaar
Pro Audio PBX-systemen $ 75.00 1 Jaar 1 Jaar
Televisies $ 25.00 1 Jaar 1 Jaar
Telefoons $ 10.00 1 Jaar 1 Jaar

DE HIERBOVEN VERSTREKTE GARANTIE EN RECHTSMIDDELEN ZIJN EXCLUSIEF EN VERVANGEN ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUKMAKENDHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SOMMIGE WETTEN STAAN DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE. ALS DEZE WETTEN VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT DE HIERBOVEN VERMELDE GARANTIEPERIODE. HIERIN VERMELDE VERKLARINGEN OF VERKLARINGEN VAN ANDERE PERSONEN OF BEDRIJVEN ZIJN ONGELDIG. BEHALVE ZOALS BEPAALD IN DEZE SCHRIFTELIJKE GARANTIE, IS QFX NIET INSCHRIJVING VOOR ENIG VERLIES, ONGEMAK OF SCHADE, INCLUSIEF DIRECTE, BIJZONDERE INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM HET QFX-PRODUCT TE GEBRUIKEN, ALS GEVOLG VAN INBREUK OP DE GARANTIE OF ELKE ANDERE JURIDISCHE THEORIE.
Sommige rechtsgebieden staan ​​geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie, en sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u speciale wettelijke rechten en u heeft mogelijk andere rechten die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen.
Copyright Beschermd 2022 ©

QFX LMS-8 Bluetooth oplaadbare draagbare luidspreker - qr-codewww.qfxusa.com
QFX LMS-8 Bluetooth oplaadbare draagbare luidspreker - qr-code 1-800-864-CLUB (2582)
ma-vr 9 – 5 uur (PST)
Govee H6071 LED Vloer Lamp-E-mail ondersteuning@qfxusa.com
ma-vr 9 – 5 uur (PST)

Documenten / bronnen

QFX LMS-8 Bluetooth oplaadbare draagbare luidspreker [pdf] Gebruiksaanwijzing
LMS-8, Bluetooth oplaadbare draagbare luidspreker, LMS-8 Bluetooth oplaadbare draagbare luidspreker, oplaadbare draagbare luidspreker, draagbare luidspreker, luidspreker

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *