PYLE-logoPPHP2614B Dubbele 6-inch draagbare PA-luidspreker
Gebruikershandleiding
PYLE PPHP2814B Dual 8 inch draagbare PA-luidspreker -

PPHP2814B Dubbele 6-inch draagbare PA-luidspreker

PPHP2814B
Dubbele 6'' draagbare PA-luidspreker
Draagbare PA & Karaoke Party Audio-luidspreker met ingebouwde oplaadbare batterij, knipperende feestverlichting, MP3/USB/MicroSD/FM-radio (240 Watt MAX)

WAARSCHUWING

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.
Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.
NOTITIE: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie.
Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-monteur voor hulp

NOTITIE: Dit apparaat en zijn antenne(s) mogen niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.
Verklaring inzake RF-blootstelling
Om te voldoen aan de richtlijnen voor RF-blootstelling van de FCC. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm van de radiator van uw lichaam. Dit apparaat en zijn antenne(s) mogen niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Lees alle veiligheids- en bedieningsinstructies voordat u deze machine gebruikt. Neem ondertussen alle aanwijzingen over veilig werken in acht.
PYLE PPHP2814B Dual 8 inch draagbare PA-luidspreker - Afb

 1. Bescherming van elektrische voedingslijn: Houd er rekening mee dat de elektrische voedingskabel nietampgeduwd of gedrukt door zware voorwerpen. Besteed speciale aandacht aan de stekker van de voedingslijn en het stopcontact op de machine. Verleng de elektrische schok NIET, trek of sleep NIET aan de voedingskabel.
 2. ventilatie: Deze set moet op een geventileerde plaats worden geplaatst. Leg de schijf er NIET op of een doek om hem te bedekken. De afstand tot de muur mag niet minder zijn dan 10 centimeter. Plaats deze set NIET op het bed, de bank, het tapijt of andere voorwerpen met vergelijkbare oppervlakken in geval van goede ventilatie.
 3. Behuizing demonteren: Demonteer de behuizing NIET. Als men de interne componenten aanraakt, krijgt hij waarschijnlijk een ernstige elektrische schok.
 4. Ongewone geur: Wanneer u een ongewone geur en rook ontdekt, schakel dan onmiddellijk de voeding uit en trek de stekker uit het stopcontact in de muur. Neem contact op met de verkoopwinkel of het dichtstbijzijnde reparatiecentrum.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

 1. Krachtige PA-luidspreker
 2. Draadloze microfoon voor thuis Karaoke Style Fun
 3. Ingebouwde oplaadbare batterij
 4. Verbind en stream audio van externe apparaten
 5. Robuust en duurzaam gegoten kastontwerp
 6. Meerkleurige knipperende LED-feestverlichting
 7. Aux (3.5 mm) ingangsaansluiting

Wat zit er in de doos:

 • PA-luidsprekersysteem
 • Afstandsbediening
 • Power Adapter
 • Draadloze microfoon

FUNCTIES VAN AFSTANDSBEDIENING

PYLE PPHP2814B Dual 8 inch draagbare PA-luidspreker - Fig1

 1. Aan/uit: Standby-knop.
 2. MODUS: Gebruikt om te schakelen tussen BT, FM, AUX, USB, SD
 3. MUTE: Mute-knop
 4. REC: Opnemen, eenmaal indrukken om de opname te starten, nogmaals indrukken om de huidige opname af te spelen.
 5. VOL + : Hoofdvolume verhogen
 6. TUNING-knop 2 : Volgend nummer/Volgende zender
 7. : Vorig nummer/Vorige zender
 8. pauze : Automatisch zoeken afspelen/stoppen door de FM-knop ingedrukt te houden, de BT-knop ingedrukt te houden om TWS in te schakelen
 9. VOL -: Hoofdvolume verlagen
 10. HERHALEN: Enkele herhaling/alles herhalen
 11. EQ: Kies uit EQ1, EQ2, EQ3, EQ4...
 12. Kies het nummer direct/kanaal direct.

EENHEID BESCHRIJVING:

 1. MIC: microfooningang
 2. MIC.VOL: Volumeknop microfoon
 3. ECHO: Echo-effect voor microfoon
 4. USB: USB-poort
 5. Micro SD
 6. /M.PRI: Vorig nummer/kanaal/ingedrukt houden voor microfoonprioriteit
 7. pauze/PLAY/TWS: Afspelen/stoppen. Houd ingedrukt om automatisch naar het FM-kanaal te zoeken. Houd ingedrukt in de BT-modus om TWS in te schakelen.
 8. TUNING-knop 2/REC: Volgend nummer/volgende kanaal/ingedrukt houden om op te nemen
 9. MODUS: Modusschakelaar voor BT, FM, AUX, USB, MicroSD
 10. AUX: Aux-ingang
 11. DC 5V: DC 5V oplaadpoort
 12. LED: Oplaadindicator
 13. POWER/VOLUME: AAN-UIT/hoofdvolumeknop
 14. Display scherm

PYLE PPHP2814B Dual 8 inch draagbare PA-luidspreker - Fig2

ERMEE BEGINNEN

 1. Zorg ervoor dat de draagbare PA-luidspreker is uitgeschakeld. Zorg ervoor dat alle volumeregelaars helemaal naar beneden zijn gedraaid. Sluit vervolgens de ene kant van de meegeleverde voedingskabel aan op de stroomingang van de draagbare PA-luidspreker en de andere kant op een geaard stopcontact.
 2. Zorg ervoor dat de voeding voldoet aan de stroomvereisten die worden vermeld op de identificatiesticker aan de onderkant van uw product. Schakel de stroom naar de draagbare PA-luidspreker in met de aan/uit-schakelaar.
 3. Draai de functietoetsen langzaam omhoog totdat het gewenste niveau is bereikt.

DRAADLOZE BT-VERBINDING

Schakel de draagbare PA-luidspreker naar MODE, schakel vervolgens over naar de BT (BT MODE)-koppelingsmodus en maak verbinding met een nieuw BT-apparaat met de BT-netwerknaam: 'PYLE USA'.
Waarschuwing: Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te voorkomen. Verwijder het deksel niet om elektrische schokken te voorkomen. Geen door de gebruiker te onderhouden
onderdelen binnen. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
Veiligheid: Voordat u de netvoeding aansluit, moet u ervoor zorgen dat de voedingsvoltage is correct en het netsnoer is in goede staat. Voorkom binnendringen van water of deeltjes in de behuizing.
Plaatsing: Houd het apparaat uit direct zonlicht en uit de buurt van warmtebronnen. Zet het apparaat rechtop tijdens gebruik en opslag. Houd het apparaat uit de buurt van vochtige of stoffige omgevingen.
Schoonmaken: Gebruik een zachte doek met een neutraal schoonmaakmiddel om de kast, het paneel en de bedieningselementen schoon te maken. Gebruik geen oplosmiddelen om deze apparatuur schoon te maken om schade te voorkomen.

PYLE-logoPyleUSA.com
PYLE PPHP1251BW Indoor Outdoor Luidspreker - iconBEZOEK ONS ONLINE: Heeft u een vraag?
Service of reparatie nodig?
Wil je een reactie achterlaten? PyIeUSA.com/Contact
Vragen? Problemen?

We zijn hier om te helpen!
Telefoon: (1) 718-535-1800
E-mail: ondersteuning@pyleusa.com

Documenten / bronnen

PYLE PPHP2614B Dual 6 inch draagbare PA-luidspreker [pdf] Gebruikershandleiding
PPHP2614B, dubbele draagbare PA-luidspreker van 6 inch, PPHP2614B dubbele draagbare PA-luidspreker van 6 inch, draagbare PA-luidspreker van 6 inch, draagbare PA-luidspreker, PA-luidspreker, luidspreker

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *