Pioneer-logo

Pioneer DJ DDJ-REV7 DJ-controller

Pioneer-DJ-DDJ-REV7-DJ-Controller-product

pionierdj.com/support/serato.com.
Bezoek de bovenstaande site voor veelgestelde vragen en andere ondersteuningsinformatie voor dit product.

LET OP
OM HET RISICO VAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, VERWIJDER DE HOES (OF DE ACHTERKANT) NIET. GEEN DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDBARE ONDERDELEN BINNENIN. RAADPLEEG ONDERHOUD AAN GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL.

WAARSCHUWING
Deze apparatuur is niet waterdicht. Om brand of schokken te voorkomen, mag u geen met vloeistof gevulde container in de buurt van dit apparaat plaatsen (zoals een vaas of bloempot) en het niet blootstellen aan druppels, spatten, regen of vocht.

WAARSCHUWING
Plaats geen bronnen van open vuur (zoals een brandende kaars) op de apparatuur om brandgevaar te voorkomen.

Werkomgeving

Omgevingstemperatuur en vochtigheid:
+5 °C tot +35 °C (+41 °F tot +95 °F); minder dan 85% RH (ventilatieopeningen niet geblokkeerd) Installeer dit toestel niet in een slecht geventileerde ruimte of op locaties die zijn blootgesteld aan hoge luchtvochtigheid of direct zonlicht (of sterk kunstlicht).

LET OP VENTILATIE
Wanneer u dit toestel installeert, moet u ervoor zorgen dat er rondom het toestel ruimte is voor ventilatie
warmtestraling verbeteren (minstens 5 cm aan de achterkant en 5 cm aan elke zijkant).

 • Het grafische symbool op het product betekent wisselstroom.
 • Het grafische symbool op het product betekent gelijkstroom.
 • Het grafische symbool op het product betekent klasse II-apparatuur.

LET OP
De schakelaar op dit toestel zal niet alle stroom van het stopcontact volledig uitschakelen. Aangezien het netsnoer fungeert als de hoofdschakelaar voor het apparaat, moet u de stekker uit het stopcontact halen om alle stroom uit te schakelen. Zorg er daarom voor dat het apparaat zo is geïnstalleerd dat het netsnoer gemakkelijk uit het stopcontact kan worden gehaald in geval van een ongeluk. Om brandgevaar te voorkomen, moet het netsnoer ook uit het stopcontact worden gehaald wanneer het gedurende lange tijd niet wordt gebruikt (bijv.ample, wanneer u op vakantie bent).

Controleer bij gebruik van dit product de veiligheidsinformatie op de onderkant van het apparaat.

VOEDINGSKABEL LET OP!
Pak het netsnoer bij de stekker vast. Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken en raak het netsnoer nooit aan als uw handen nat zijn, omdat dit kortsluiting of een elektrische schok kan veroorzaken. Plaats het apparaat, een meubelstuk, enz. niet op het netsnoer en beknel het snoer niet. Maak nooit een knoop in het koord en knoop het nooit vast met andere koorden. De netsnoeren moeten zo worden gelegd dat er niet op kan worden getrapt. Een beschadigd netsnoer kan brand veroorzaken of u een elektrische schok geven. Controleer het netsnoer af en toe. Als u merkt dat het beschadigd is, vraag dan uw dichtstbijzijnde servicecentrum of uw dealer om een ​​vervanging.

LET OP
Dit product is beoordeeld in gematigde klimatologische omstandigheden.

Voor Europa
Als u dit product wilt weggooien, meng het dan niet met het gewone huisvuil. Er is een apart inzamelsysteem voor gebruikte elektronische producten in overeenstemming met de wetgeving die de juiste behandeling, terugwinning en recycling vereist.

Particuliere huishoudens in de lidstaten van de EU, in Zwitserland en Noorwegen kunnen hun gebruikte elektronische producten gratis inleveren bij aangewezen inzamelpunten of bij een
detailhandelaar (als u een soortgelijke nieuwe koopt). Neem voor landen die hierboven niet worden vermeld contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor de juiste verwijderingsmethode. Door dit te doen, zorgt u ervoor dat uw afgedankte product de noodzakelijke behandeling, terugwinning en recycling ondergaat en zo mogelijke negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid voorkomt.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 1. Lees deze instructies.
 2. Bewaar deze instructies.
 3. Neem alle waarschuwingen in acht.
 4. Volg alle instructies op.
 5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
 6. Reinig alleen met een droge doek.
 7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
 8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (inclusief ampverdampers) die warmte produceren.
 9. Omzeil het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of geaarde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee bladen waarvan de ene breder is dan de andere. Een aardingsstekker heeft twee pinnen en een derde aardingspin. Het brede mes of de derde tand zijn bedoeld voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen.
 10. Zorg ervoor dat er niet over het netsnoer gelopen kan worden en dat het niet bekneld kan raken, vooral bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze het apparaat verlaten.
 11. Gebruik alleen hulpstukken / accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
 12. Gebruik het apparaat alleen met een karretje, standaard, driepoot, beugel of tafel die door de fabrikant is gespecificeerd of die bij het apparaat wordt verkocht. Wees bij gebruik van een wagen voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie wagen / apparaat om letsel door omvallen te voorkomen.
 13. Koppel dit apparaat los tijdens onweer of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
 14. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist als het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld als het netsnoer of de stekker is beschadigd, als er vloeistof is gemorst of er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt , of is verwijderd.

De veiligheid van uw oren ligt in uw handen
Haal het meeste uit uw apparatuur door deze op een veilig niveau te spelen - een niveau waarbij het geluid duidelijk doorkomt zonder vervelende schetterende geluiden of vervorming en, belangrijker nog, zonder uw gevoelige gehoor te beïnvloeden. Geluid kan bedrieglijk zijn. Na verloop van tijd past het “comfortniveau” van uw gehoor zich aan aan hogere geluidsvolumes, dus wat “normaal” klinkt, kan in feite luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Bescherm u hiertegen door uw apparatuur op een veilig niveau in te stellen VOORDAT uw gehoor zich aanpast.

STEL EEN VEILIG NIVEAU VAST:

 • Zet je volumeregeling op een lage stand.
 • Verhoog het geluid langzaam totdat u het comfortabel en duidelijk kunt horen, zonder vervorming.
 • Zodra u een comfortabel geluidsniveau heeft bereikt, stelt u de draaiknop in en laat u deze daar staan.

ZORG ERVOOR DAT U DE VOLGENDE RICHTLIJNEN NEEMT:

 • Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
 • Wees voorzichtig of stop het gebruik tijdelijk in mogelijk gevaarlijke situaties.
 • Gebruik geen koptelefoon tijdens het besturen van een gemotoriseerd voertuig; het gebruik van een koptelefoon kan gevaar voor het verkeer opleveren en is in veel gebieden verboden.

Meegeleverd netsnoer

 • Het meegeleverde netsnoer is speciaal ontworpen voor 120 V. Gebruik het niet met een voltage anders dan 120 V.
 • Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

BELANGRIJKE MEDEDELING

 • HET MODELNUMMER EN HET SERIENUMMER VAN DEZE APPARATUUR ZIJN AAN DE ACHTER- OF ONDERZIJDE.
 • NOTEER DEZE NUMMERS OP PAGINA 13 VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE

Voor de VS en andere gebieden:

Informatie voor de gebruiker
Wijzigingen of modificaties die zonder de juiste autorisatie worden uitgevoerd, kunnen het recht van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

FEDERALE COMMUNICATIE COMMISSIE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat
moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

 • Naam van het product: DJ-controller
 • Model nummer: DDJ-REV7
 • Naam verantwoordelijke partij: AFDELING BEDRIJFSACTIVITEITEN van AlphaTheta Music Americas, Inc
 • Postadres: 2050 W. 190th Street, Suite 109, Torrance, CA 90504, VS
 • Telefoon: 1-424-488-0480
 • URL: pionierdj.com.

NOTITIE:

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om te voorzien in
redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en
gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaald
installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, is de gebruiker
aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

Specificaties

AC-adapter

 • Stroomvereisten……………………………………………… AC 100 V – 240 V, 50 Hz / 60 Hz
 • Nominale stroom………………………………………………………………………………………………..1.5 A
 • Nominaal vermogen …………………………………………………………………………… DC 24 V, 3.75 A

Algemeen – Hoofdeenheid

 • Stroomverbruik……………………………………………………………… DC 24 V, 1 000 mA
 • Gewicht hoofdunit…………………………………………………………………………..10.7 kg / 23.6 lbs.
 • Max. buitenafmetingen………….. (B x H x D) 732 x 82.4 x 382.2 mm / 28.8″ x 3.2″ x 15.0″
 • Toegestane bedrijfstemperatuur……………………………….+5 °C – +35 °C (+41 °F – +95 °F)
 • Toelaatbare luchtvochtigheid in bedrijf…………………………………………5 % – 85 % (geen condensatie)

Draaitafel onderdeel

 • Aandrijfmethode…………………………………………………………………… .. Directe aandrijving van het servotype
 • Motor…………………………………………………………………….3-fase borstelloze gelijkstroommotor
 • Remsysteem……………………………………………………………………………….. Elektronische rem
 • Rotatiesnelheid………………………………………………………………………….. 33 1/3 tpm, 45 tpm
 • Instelbereik rotatiesnelheid ……………………………………………….±8%, ±16%, ±50%
 • Draaitafel……………………………………………………Aluminium spuitgieten Diameter: 207 mm
 • Startkoppel…………………………………………………………………… .0.18 N·m (1.8 kgf·cm)
 • Starttijd…………………………………………………………………… 0.7 seconden (bij 33 1/3 tpm)

Audio sectie

 • Sampleng rate…………………………………………………………………………………………..48 kHz
 • A/D, D/A omzetter…………………………………………………………………………………….. 24bit
  Frequentiekarakteristiek:
 • USB, LINE, AUX (LINE / DRAAGBAAR), MIC 1, MIC 2…………………….20 Hz – 20 kHz
 • S / N-verhouding (nominaal vermogen, A-GEWOGEN)
  • USB…………………………………………………………………………………………………… 110 dB
  • LIJN………………………………………………………………………………………………..95 dB
  • PHONO………………………………………………………………………………………………84 dB
  • AUX (LIJN)………………………………………………………………………………………… 95 dB
  • AUX (DRAAGBAAR)………………………………………………………………………………89 dB
  • MICROFOON 1…………………………………………………………………………………………… 81 dB
  • MICROFOON 2…………………………………………………………………………………………… 81 dB
 • Totale harmonische vervorming (20 Hz – 20 kHzBW)
  • USB……………………………………………………………………………………………….0.003 %
  • LIJN……………………………………………………………………………………………….0.005 %
  • PHONO…………………………………………………………………………………………..0.017 %
 • Standaard ingangsniveau / ingangsimpedantie
  • LIJN………………………………………………………………………………………. -12 dBu / 47 kΩ
  • PHONO……………………………………………………………………………….. -52 dBu / 47 kΩ
  • AUX (LIJN)…………………………………………………………………………... -12 dBu / 47 kΩ
  • AUX (DRAAGBAAR)………………………………………………………………... -24 dBu / 47 kΩ
  • MICROFOON 1………………………………………………………………………………. -57 dBu / 3 kΩ
  • MICROFOON 2………………………………………………………………………………. -57 dBu / 3 kΩ
 • Standaard uitgangsniveau / belastingsimpedantie / uitgangsimpedantie
  • MASTER 1…………………………………………………………..+6 dBu / 10 kΩ / 450 Ω of minder
  • MASTER 2…………………………………………………………..+2 dBu / 10 kΩ / 820 Ω of minder
  • BOOTH……………………………………………………………….+6 dBu / 10 kΩ / 820 Ω of minder
  • TELEFOONS……………………………………………………………………+8 dBu / 32 Ω / 10 Ω of minder
 • Nominaal uitgangsniveau / belastingsimpedantie
  • MASTER 1……………………………………………………………………………….. +24 dBu / 10 kΩ
  • MASTER 2……………………………………………………………………………….. +20 dBu / 10 kΩ
  • BOOT ………………………………………………………………………………. +24 dBu / 10 kΩ
 • Overspraak
  • LIJN………………………………………………………………………………………………..89 dB
  • PHONO………………………………………………………………………………………………78 dB
 • Kanaal equalizer karakteristiek
  • HOOG………………………………………………………………….. -∞ dB – +6 dB (20 kHz)
  • MIDDEN…………………………………………………………………………. -∞ dB – +6 dB (1 kHz)
  • LAAG……………………………………………………………………………… -∞ dB – +6 dB (20 Hz)
 • Microfoon equalizer karakteristiek:
  HI………………………………………………………………………….. -12 dB – +12 dB (10 kHz)
  LAAG………………………………………………………………………….-12 dB – +12 dB (100 Hz)
 • Ingangs-/uitgangsklemmen
 • LINE / PHONO ingangsaansluitingen
  RCA-penaansluitingen…………………………………………………………………………………… .. 2 sets
 • MIC-ingangsaansluiting
  XLR-aansluiting & 1/4″ TRS-aansluiting………………………………………………………………. 1 stel
  1/4″ TRS-aansluiting……………………………………………………………………………………. 1 stel
 • AUX-ingangsaansluiting
  RCA-penaansluitingen……………………………………………………………………………………. 1 stel
 • MASTER 1 uitgangsaansluiting
  XLR-connector………………………………………………………………………………………….. 1 set
 • MASTER 2 uitgangsaansluiting
  RCA-penaansluitingen……………………………………………………………………………………. 1 stel
 • BOOTH-uitgangsaansluiting
  1/4″ TRS-aansluiting……………………………………………………………………………………. 1 stel
 • PHONES-uitgangsaansluiting
  1/4″ stereo telefoonaansluiting……………………………………………………………………………… 1 set
  3.5 mm stereo mini-jack…………………………………………………………………………. 1 stel
 • USB-aansluitingen
  USB type-B…………………………………………………………………………………….. 2 sets
 • Zorg ervoor dat u de [MASTER 1]-uitgangsaansluitingen gebruikt voor gebalanceerde uitvoer. Als ze zijn aangesloten op een ongebalanceerde ingang (zoals RCA) met behulp van een XLR naar RCA-converterkabel (of converteradapter), enz., kan de geluidskwaliteit afnemen of kan er ruis optreden. Gebruik de [MASTER 2]-uitgangsaansluitingen voor aansluiting op een ongebalanceerde ingang (zoals RCA).
 • Zorg ervoor dat u de [BOOTH]-uitgangsaansluitingen gebruikt voor gebalanceerde uitvoer. Als ze zijn aangesloten op een ongebalanceerde ingang (zoals een RCA- of TS-aansluiting) met een TRS-naar-RCA-converterkabel (of converteradapter), TS-kabel enz., kan de geluidskwaliteit afnemen of kan er ruis optreden.
 • De specificaties en het ontwerp van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EEN JAARLIJKE BEPERKTE GARANTIE

AlphaTheta Music Americas, Inc. (COMPANY) garandeert dat Pioneer DJ-producten die door COMPANY in de VS en Canada worden gedistribueerd en die bij normaal gebruik en onder normale omstandigheden als gevolg van een fabricagefout niet naar behoren functioneren, wanneer ze zijn geïnstalleerd en bediend volgens de gebruikershandleiding die bij de apparaat, en alle officieel gepubliceerde richtlijnen zoals technische specificaties of servicecommunicatie, worden gerepareerd of vervangen door een apparaat van vergelijkbare waarde, naar keuze van het BEDRIJF, zonder kosten voor onderdelen of daadwerkelijke reparatiewerkzaamheden. Onderdelen die onder deze garantie worden geleverd, kunnen naar keuze van BEDRIJF nieuw of gereviseerd zijn.

DEZE GARANTIE IS ALLEEN GELDIG IN HET LAND VAN AANKOOP. DEZE BEPERKTE GARANTIE IS VAN TOEPASSING OP DE OORSPRONKELIJKE OF ENIGE LATERE EIGENAAR VAN DIT PIONEER DJ-PRODUCT GEDURENDE DE GARANTIEPERIODE, MITS HET PRODUCT IS GEKOCHT BIJ EEN GEAUTORISEERDE BEDRIJFSDISTRIBUTEUR/DEALER IN DE VS OF CANADA. U DIENT EEN KOOPBEWIJS OF EEN ANDER GELDIG AANKOOPBEWIJS TE VOORLEGGEN MET DE DATUM VAN OORSPRONKELIJKE AANKOOP OF, INDIEN VERHUURD, UW HUURCONTRACT MET DE PLAATS EN DATUM VAN DE EERSTE VERHUUR. INDIEN SERVICE NODIG IS, MOET HET PRODUCT BINNEN DE GARANTIEPERIODE WORDEN GELEVERD, MET VOORUITBETAALDE VERVOER, ALLEEN VANUIT DE VS OF CANADA, INDIEN VAN TOEPASSING. ZOALS UITGELEGD IN DIT DOCUMENT. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERWIJDEREN EN INSTALLEREN VAN HET PRODUCT. HET BEDRIJF ZAL BETALEN OM HET GEREPAREERDE OF VERVANGEN PRODUCT TE RETOURNEREN NAAR JOU WAT VAN TOEPASSING IS IN DE VS OF CANADA.

PRODUCTGARANTIEPERIODE 

Deel

 • 1 Jaar

Arbeid

 • 1 Jaar

Audio en video
De garantieperiode voor retailklanten die het product huren, begint op de datum waarop het product voor het eerst in gebruik wordt genomen (a) tijdens de huurperiode of (b) detailverkoop, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

WAT NIET IS GEDEKT
ALS DIT PRODUCT WERD GEKOCHT VAN EEN ONBEVOEGDE DISTRIBUTEUR, ZIJN ER GEEN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN DE IMPLICIETE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN DIT PRODUCT IS UITDRUKKELIJK ”.

HET BEDRIJF IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE EN/OF INCIDENTELE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GEBRUIKSVERLIES, WINSTVERLIES OF LOONVERLIES, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

DEZE GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING ALS HET PRODUCT IS ONDERWORPEN AAN VOEDING DIE OVERSCHRIJDEND IS DAN HET GEPUBLICEERDE VERMOGEN.
DEZE GARANTIE DEKT NIET DE BEHUIZING OF ENIG UITERLIJK ARTIKEL, DE DOOR DE GEBRUIKER AANGESLOTEN ANTENNE, SCHADE AAN PLATEN OF OPNAMEBANDEN OF SCHIJVEN, SCHADE AAN HET PRODUCT ALS GEVOLG VAN WIJZIGINGEN, WIJZIGINGEN DIE NIET SCHRIFTELIJK DOOR HET BEDRIJF ZIJN TOEGESTAAN, ONGEVALLEN, VERKEERD GEBRUIK OF MISBRUIK , SCHADE ALS GEVOLG VAN BLIKSEM OF STROOMSPIEGELS, LATER SCHADE DOOR LEKKAGE, SCHADE DOOR BATTERIJEN DIE NIET WERKEN OF HET GEBRUIK VAN BATTERIJEN DIE NIET OVEREENKOMSTIG ZIJN MET DE IN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VERMELDE BATTERIJEN.

DEZE GARANTIE DEKT NIET DE KOSTEN VAN ONDERDELEN OF ARBEID DIE ANDERSZINS ZONDER KOSTEN ZOUDEN WORDEN GELEVERD ONDER DEZE GARANTIE, VERKREGEN VAN EEN ANDERE BRON DAN EEN DOOR HET BEDRIJF GEAUTORISEERD SERVICEBEDRIJF OF EEN ANDERE AANGEWEZEN LOCATIE. DEZE GARANTIE DEKT GEEN DEFECTEN OF SCHADE DIE WORDEN VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK VAN ONGEAUTORISEERDE ONDERDELEN OF ARBEID OF ONJUIST ONDERHOUD. GEWIJZIGDE, BESCHADIGDE OF VERWIJDERDE SERIENUMMERS VERVALLEN DE VOLLEDIGE GARANTIE DEZE GARANTIE DEKT GEEN SCHADE VEROORZAAKT DOOR TAMPERVARING, MISBRUIK OF NALATIGHEID VAN HET PRODUCT OF DOOR ONDERDELEN DIE NIET DOOR HET BEDRIJF WORDEN GELEVERD. HET BEDRIJF EN ZIJN SERVICE- EN REPARATIEFACILITEITEN ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE OF VERLIES VAN ELEKTRONISCHE INFORMATIE OF GEGEVENS OPGESLAGEN OP ENIG TERUGGEKEERD PRODUCT.

GEEN ANDERE GARANTIES
HET BEDRIJF BEPERKT ZIJN VERPLICHTINGEN ONDER IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TOT EEN PERIODE DIE DE GARANTIEPERIODE NIET OVERSCHRIJDT. NA DE GARANTIEPERIODE ZIJN GEEN GARANTIES VAN TOEPASSING. SOMMIGE STATEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE EN SOMMIGE STATEN STAAN UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KUNT ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE VAN STAAT TOT STAAT KUNNEN VERSCHILLEN.

GEEN DEALER, DISTRIBUTEUR OF WERKNEMER VAN HET BEDRIJF IS GEMACHTIGD OM ENIGE WIJZIGING, UITBREIDING OF WIJZIGING VAN DEZE GARANTIE AAN TE BRENGEN.

Als een voorwaarde van deze garantie als onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal de wettigheid of afdwingbaarheid van de overige voorwaarden niet worden aangetast of aangetast.

OM SERVICE TE VERKRIJGEN
COMPANY heeft een aantal geautoriseerde servicebedrijven in de VS en Canada aangesteld voor het geval uw product service nodig heeft. Om garantieservice te ontvangen
moet u uw aankoopbewijs overleggen of, indien verhuurd, uw huurcontract waarop de plaats en datum van de transactie van de oorspronkelijke eigenaar staat vermeld. Als u het apparaat verzendt, moet u het verpakken
zorgvuldig en stuur het, transport betaald op een traceerbare, verzekerde methode, naar een geautoriseerd servicebedrijf. Verpak het product met geschikt opvulmateriaal
transportschade voorkomen. De originele container is hiervoor ideaal. Vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren bereikbaar bent.
Bel voor alle klachten en zorgen in de VS en Canada de klantenservice op 1-844-784-0000.

Voor het aansluiten en bedienen van uw unit of voor het lokaliseren van een
Geautoriseerd servicebedrijf, bel of bezoek:
AlphaTheta Music Americas, Inc.
1-844-784-0000
pionierdj.com.

GESCHILLENBESLECHTING

Na ons antwoord op een eerste verzoek aan de klantenondersteuning, stelt het BEDRIJF, mocht er een geschil ontstaan ​​tussen u en het BEDRIJF, zijn klachtenoplossing beschikbaar
Programma om het geschil op te lossen. Het Complaint Resolution Program is kosteloos voor u beschikbaar. U bent verplicht om eerst het Complaint Resolution Program te gebruiken
rechten uitoefenen onder, of rechtsmiddelen zoeken, gecreëerd door Titel I van de Magnuson-Moss Warranty-Federal Trade Commission Improvement Act, 15 USC 2301 et seq.
Om het klachtenoplossingsprogramma te gebruiken, belt u 1-844-784-0000 en legt u aan de vertegenwoordiger van de klantenservice uit wat het probleem is dat u ondervindt, de stappen die u hebt ondernomen om
product tijdens de garantieperiode laten repareren en de naam van de geautoriseerde distributeur/dealer bij wie het product van het merk Pioneer DJ is gekocht. Na de
klacht is uitgelegd aan de vertegenwoordiger, wordt een resolutienummer verstrekt. Binnen 40 dagen na ontvangst van uw klacht zal COMPANY het geschil onderzoeken en
zal ofwel: (1) schriftelijk reageren op uw klacht en u laten weten welke actie COMPANY zal ondernemen, en binnen welke termijn, om het geschil op te lossen; of (2) reageren op uw
een schriftelijke klacht indienen waarin u wordt meegedeeld waarom er geen actie wordt ondernomen.

REGISTREER DE PLAATS EN DATUM VAN AANKOOP VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE!

 • Modelnr. _____________________________
 • Serienummer. _________________________________________
 • Aankoopdatum ______________________
 • Gekocht van _________________________________________________________

BEWAAR DEZE INFORMATIE EN UW VERKOOPBEWIJS OP EEN VEILIGE PLAATS

© 2021 AlphaTheta Corporation. Alle rechten voorbehouden.

AlphaTheta Music Amerika, Ihc.
2050 W. 190th Street, Suite 109, Torrance, CA 90504, VS TEL: +1 (424) 488-0480.

Documenten / bronnen

Pioneer DJ DDJ-REV7 DJ-controller [pdf] Gebruikershandleiding
DDJ-REV7 DJ-controller, DDJ-REV7, DJ-controller, controller

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *