PDi-logoPD196-413R4 Armgemonteerde interactieve LED HDTV voor de gezondheidszorg
HandleidingPDi PD196-413R4 Armgemonteerde interactieve LED HDTV voor de gezondheidszorgDocumentnummer: PD196-413R4

PDi PD196-413R4 Armgemonteerde interactieve LED HDTV voor de gezondheidszorg - logo 2

PD196-413R4 Armgemonteerde interactieve LED HDTV voor de gezondheidszorg

Op een arm gemonteerde interactieve LED HDTV van zorgkwaliteit met Android™ OS
mymedTV.com

Elektrisch waarschuwingspictogram Dit symbool geeft aan dat gevaarlijke voltage die een risico op elektrische schokken vormt, aanwezig is in dit apparaat
Waarschuwingspictogram Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies staan ​​in de documentatie die bij dit apparaat wordt geleverd.

Gevaar voor vallen boven het hoofd
Waarschuwingspictogram WAARSCHUWING: Om letsel te voorkomen, moet dit apparaat stevig aan de vloer / muur worden bevestigd in overeenstemming met de installatie-instructies.
De TV kan een opvallend gevaar vormen wanneer deze op een verhoogde positie wordt gemonteerd. Gebruik alleen PDi-montagebeugels, steunarmen en geschikt materiaal om ervoor te zorgen dat de tv niet uit de gemonteerde positie kan vallen
Regen en vocht
Elektrisch waarschuwingspictogram WAARSCHUWING: Om het risico van brand of elektrische schokken te voorkomen, mag u deze televisie NIET blootstellen aan regen of vocht.
Zuurstofomgeving
Waarschuwingspictogram WAARSCHUWING: Niet gebruiken in een zuurstoftent of zuurstofkamer. Dergelijk gebruik kan brandgevaar opleveren.
Opmerking voor kabel-tv-installateur
Deze herinnering is bedoeld om de installateur van het kabeltelevisiesysteem te wijzen op artikel 820-40 van de National Electrical Code. De code geeft richtlijnen voor een goede aarding en specificeert in het bijzonder dat de kabelaarding moet worden aangesloten op het aardingssysteem van het gebouw, zo dicht mogelijk bij het punt van de kabelingang als praktisch mogelijk is. Canadese installaties moeten goed geaard zijn in overeenstemming met de Canadian Electrical Code, deel 1.
PDi PD196-413R4 Armgemonteerde interactieve LED HDTV voor de gezondheidszorg - Installateur van kabel-tvFCC
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse A, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie wanneer de apparatuur in een commerciële omgeving wordt gebruikt. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Het gebruik van deze apparatuur in een woonwijk zal waarschijnlijk schadelijke interferentie veroorzaken, in welk geval de gebruiker de interferentie op eigen kosten moet corrigeren.
PDi PD196-413R4 Armgemonteerde interactieve LED HDTV voor de gezondheidszorg - symbool 1

Onderhoud en service
De tv heeft geen ander periodiek onderhoud nodig dan schoonmaken. Verwijder nooit de achterkant van de TV; dit kan u blootstellen aan hoge voltage en andere gevaren. Als de tv niet naar behoren werkt, haalt u de stekker uit het stopcontact en belt u een geautoriseerd servicecentrum of PDi.
Reiniging en desinfectie
Reinig de buitenkant van deze televisie door stof te verwijderen met een pluisvrije doek. Test plaatselijk een nieuw ontsmettingsmiddel door een niet voor de hand liggende kleine plek op de achterkant van de tv, het toetsenbord en het lcd-scherm te reinigen. PDi raadt aan een voorbevochtigde desinfectiedoek te gebruiken, zoals PD600-001 Super SaniCloth of vergelijkbaar, of reinigingsmiddel op een droge doek te spuiten en vervolgens
het apparaat afvegen. Specifieke aanbevelingen zijn te vinden op www.pdiarm.com.
LET OP: Gebruik geen schurende of chemische reinigingsmiddelen om schade aan het oppervlak van de televisie te voorkomen. Productwijziging Probeer dit product op geen enkele manier te wijzigen zonder schriftelijke toestemming. Ongeoorloofde wijziging kan de bevoegdheid van de gebruiker om dit product te gebruiken ongeldig maken.
Auteursrecht, Handelsmerken
© 2020 PDi Communication Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden. PDi®, medTV® en medTAB® zijn gedeponeerde handelsmerken van PDi Communication Systems, Inc. Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. Productlogo's, merken en andere handelsmerken die worden weergegeven in producten van PDi zijn het eigendom van hun respectievelijke handelsmerkhouders, die geen aangesloten bij, onderschrijven of sponsoren van PDi Communication Systems, Inc. of onze producten.
Underwriters LaboratoriesPDi PD196-413R4 Armgemonteerde interactieve LED HDTV voor de gezondheidszorg - symbool 2
Dit model lcd-hdtv van ziekenhuiskwaliteit is een gespecialiseerde tv en moet worden geïnstalleerd volgens de specificaties van de National Electrical Code. Dit apparaat is op veiligheid getest en door de Underwriters Laboratories vermeld als een product dat geschikt is voor gebruik in zorginstellingen in zowel de Verenigde Staten als Canada.
Disclaimer 
De auteur en uitgever hebben hun uiterste best gedaan bij het opstellen van deze handleiding. PDi Communication Systems, Inc. geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van deze handleiding en wijst met name alle impliciete garanties of verkoopbaarheid of geschiktheid voor enig doel af en is in geen geval aansprakelijk voor enig verlies van winst of eventuele andere schade. De informatie in dit document wordt geacht juist te zijn, maar is niet gegarandeerd en kan zonder kennisgeving of verplichting worden gewijzigd.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LET OP: DEZE INSTALLATIE MOET UITGEVOERD WORDEN DOOR EEN GEKWALIFICEERDE SERVICEPERSOON EN MOET VOLDOEN AAN ALLE LOKALE CODES. LEES EN VOLG DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOORDAT U DEZE INSTALLATIE PROBEERT.

 1. Lees de instructies – Alle veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden gelezen voordat het product wordt gebruikt.
 2. Bewaar deze instructies – De veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden bewaard voor toekomstig gebruik.
 3. Neem alle waarschuwingen in acht – Alle waarschuwingen op het product en in de gebruiksaanwijzing moeten worden opgevolgd.
 4. Volg alle instructies – Alle waarschuwingen op het product en in de gebruiksaanwijzing moeten worden opgevolgd.
 5. Water en vocht – Stel dit product niet bloot aan regen of vocht. Gebruik dit product niet in de buurt van water – bijvample, in de buurt van een badkuip, wasbak, gootsteen of wastobbe; in een natte kelder; in de buurt van een zwembad; en dergelijke.
 6. Reiniging – Zie de specifieke aanbevelingen onder "Reiniging en desinfectie" op de vorige pagina
 7. Ventilatie – Sleuven en openingen in de kast zijn voorzien voor ventilatie om een ​​betrouwbare werking van het product te garanderen en om het te beschermen tegen oververhitting. Deze openingen mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt. De openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het product op een bed, bank, vloerkleed of ander soortgelijk oppervlak te plaatsen. Dit product mag niet in een ingebouwde installatie worden geplaatst, zoals een boekenkast of rek, tenzij voor voldoende ventilatie is gezorgd of de instructies van de fabrikant zijn opgevolgd.
 8. Warmte – Het product moet uit de buurt van warmtebronnen worden geplaatst, zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere producten (inclusief ampverdampers) die warmte produceren.
 9. Bescherming van het netsnoer – Bescherm het netsnoer tegen lopen of beknelling, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze uit het product komen.
 10. Hulpstukken – Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
 11. Gebruik het alleen met een kar, standaard, statief, beugel of tafel die is gespecificeerd door de fabrikant of wordt verkocht met het apparaat. Wanneer een kar wordt gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de kar/apparaat-combinatie om letsel door kantelen te voorkomen.PDi PD196-413R4 Armgemonteerde interactieve LED HDTV voor de gezondheidszorg - symbool 3
 12. Bliksem – Voor extra bescherming van dit product tijdens onweer of wanneer het gedurende lange tijd onbeheerd en ongebruikt wordt gelaten, trekt u de stekker uit het stopcontact en koppelt u de antenne of het kabelsysteem los. Dit voorkomt schade aan het product door blikseminslag en stroompieken.
 13. Onderhoud – Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is nodig wanneer het apparaat op enigerlei wijze beschadigd is, bijvoorbeeld als het netsnoer of de stekker beschadigd is, er vloeistof of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het niet normaal werkt of is gevallen.
 14. Zuurstofomgeving – Niet gebruiken in een zuurstoftent of zuurstofkamer. Dergelijk gebruik kan brandgevaar opleveren.
 15. Om letsel te voorkomen, moet dit apparaat stevig aan de muur worden bevestigd in overeenstemming met de installatie-instructies. Tv's kunnen een opvallend gevaar vormen wanneer ze op een verhoogd niveau worden gemonteerd.
 16. Stroombronnen – Dit product mag alleen worden gebruikt met het type stroombron dat op het markeringslabel staat aangegeven. Als u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis, neem dan contact op met uw productdealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor producten die bedoeld zijn om op batterijvoeding of andere bronnen te werken.
   

DE TELEVISIE INSTALLEREN

Voorzorgsmaatregelen bij installatie
Gebruik voor modellen die via coax worden gevoed alleen een stroombron van PDi die geschikt is voor gebruik in een zorginstelling. De enkele coaxkabel bovenop de tv wordt gebruikt om zowel lage voltage AC- of DC-voeding (28VAC of 24VDC) en RF-signaal naar de televisie.
Gebruik voor modellen die worden gevoed door ethernet (PoE) alleen UL-gecertificeerde stroomvoorzieningsapparatuur die 60 W per poort biedt met gebruik van alle 4 paren voor stroomvoorziening. Dit wordt ook wel UPoE, PoE++ of 802.3bt type 3 genoemd. PDi raadt de Microchip Microsemi PD9506G/ACDC/M midspan power inserter aan.
De ethernetkabel bovenop de tv wordt gebruikt om zowel stroom als data te leveren. Zorg ervoor dat er geen stroom staat op de coaxkabel die de tv binnenkomt. Specificaties coaxkabel Bij gebruik van een centrale voeding is de kabelkeuze cruciaal. Vanwege de lange coaxkabels in ziekenhuisinstallaties is een coaxkabel met een massieve koperen middengeleider en koperen afscherming vereist. Kabellengtes MAG NIET langer zijn dan 150 voet. Vereiste coaxkabelnummers zijn Alpha M4182 (vervangen Alpha 9804C) (niet-plenum), Belden 9248 (niet-plenum), West Penn 806 (niet-plenum) of West Penn 25806 (plenum), die zijn getest met coaxkabels. aangedreven tv's. Categorie Kabelspecificaties PoE-modellen zijn compatibel met IEEE 802.3bt. Wanneer u een PoE-voedingsinserter gebruikt om ethernet van stroom te voorzien, kunt u tot 328 meter CAT5e gebruiken. Bewapening
Deze televisie is ontworpen om aan een PDi-draagarm te worden bevestigd.
Gevaar voor terugslag van de arm: De pen van de veiligheidsrem moet in het GAT van de VEILIGHEIDSREMPIN blijven wanneer de televisie van de arm wordt verwijderd of wanneer de arm van de muurbeugel wordt verwijderd om LETSEL door het openspringen van de arm te voorkomen. Opmerking: neem contact op met PDi voor aanvullende informatie over armcompatibiliteit en kabelvereisten.
INLEIDING
Het medTAB® complete, persoonlijke patiënttelevisiesysteem levert een touchscreen-ervaring die patiënten begrijpen en leuk vinden zodra ze het aanraken. Ingebouwde tv, games en ontspannings-apps, geen internet nodig, geen abonnementskosten en geen ADT-integratie nodig. Wanneer ze klaar zijn om verbinding te maken met internet via wifi of ethernet, hebben patiënten toegang tot een web browser en URL links direct naar nieuws, sociale of andere online informatie. Neem contact op met PDi om een ​​gebruikersinterface op maat te maken met bijvoorbeeld aangepaste applicatiesample patiëntenvoorlichting, films, enquêtes of apps voor facilitaire diensten.
STARTSCHERM INSTELLEN
De eerste keer dat u de op Android™ gebaseerde medTAB® patiëntentelevisie gebruikt, heeft u de mogelijkheid om de gewenste gebruikersinterface (UI) te selecteren. U kunt kiezen uit een afbeelding met 3 pictogrammen zonder internetverbinding of de afbeelding met 6 pictogrammen met internet-apps voor een browser, nieuwslinks en sociale sites. Hierna volgt een beschrijving van het HOME-scherm (Hoofdmenu).

 1. TV-Games-Ontspanning apps zijn allemaal actief zonder internetverbinding.
 2. Internetbrowser - Nieuws - Sociaal zijn browserkoppelingen die beschikbaar zijn op een gebruikersinterface met zes pictogrammen zodra u verbinding maakt met WIFI of Ethernet.
 3. Gegevens wissen – Patiënten kunnen ervoor kiezen om op verzoek het cachegeheugen te wissen met behulp van de functie Gegevens wissen. De cache wordt automatisch gewist wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld of een time-out optreedt.
 4. Blauwe startknop - dit is een zwevende knop die, wanneer erop wordt gedrukt, terugkeert naar dit startscherm. Patiënten of gebruikers kunnen het verplaatsen op het startscherm. Wanneer het buiten het startscherm wordt aangeraakt, keert het terug naar het startscherm.
 5. Zwarte werkbalk - Dit biedt snelkoppelingen voor TERUG - THUIS - OPEN APPS. De TERUG-pijl wordt ook gebruikt tijdens het instellen.
 6. Het medTAB-logo in de linkerbovenhoek wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de systeeminstellingen.

PDi PD196-413R4 Armgemonteerde interactieve LED HDTV voor de gezondheidszorg - STARTSCHERM INSTELLEN

ANDROID INSTELLINGEN MENU TOEGANG
Houd het "medTAB"-logo in de linkerbovenhoek van het scherm ingedrukt. Het menu Ontgrendelinstellingen verschijnt. Voer de standaard toegangscode "45066" in en druk vervolgens op "OK".
De persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van het netwerk op het apparaat en het bijwerken ervan, moet de toegangscode kennen. Deze toegangscode kan niet worden gewijzigd.PDi PD196-413R4 Armgemonteerde interactieve LED HDTV voor de gezondheidszorg - MENUANDROID-INSTELLINGEN
Op het scherm Instellingen kunt u het netwerk, ingangen, slaapinstellingen en fabrieksinstellingen aanpassen. Ontgrendel in het hoofdmenu het Android-instellingenmenu zoals hierboven beschreven. Raak de pijl Terug linksonder in het scherm aan om de instellingenschermen te verlaten. OPMERKING: TV-instellingen zijn hier niet te vinden. Om wijzigingen aan de televisie door te voeren, moet je eerst de groene tv-app openen die je op het startscherm vindt, zie TELEVISIE-INSTELLINGEN.

Android-apparaatinstellingen

 1. Instellingen - Netwerk. Maak verbinding met internet via wifi of ethernet. Controleer hier de netwerkinstellingen. Om naar WIFI-netwerken te zoeken, tikt u eenvoudig op het woord Wi-Fi of schuift u de Wi-Fi-schakelaar naar rechts/AAN. Als het apparaat een eerder gebruikt netwerk vindt, zal het er opnieuw verbinding mee maken. Raak de netwerknaam aan om meer details te zien of voer het wifi-wachtwoord in om verbinding te maken met het netwerk. Maak verbinding met Ethernet of view IP-instellingen.
  PDi PD196-413R4 Armgemonteerde interactieve LED HDTV voor de gezondheidszorg - Apparaat
 2. Instellingen - Ingangen. Identificeer uw HDMI-invoerbronnen uit een lijst met algemene namen. U kunt ook CEC-bedieningselementen (Consumer Electronic Controls) in- of uitschakelen, zoals de tv toestaan ​​om HDMI-apparaten te bedienen, en aan/uit-bedieningselementen met de tv.
 3. Instellingen - Apps. Stel app-machtigingen in en review instellingen van de systeem-app.
 4. Instellingen - Inactiviteitstimer. Kies wanneer je wilt plaatsen apparaat in slaapstand: Nooit – 2 min – 5 min – 10 min - 20 min - 30 min - 1 uur. De standaardinstelling is 5 min.
  PDi PD196-413R4 Armgemonteerde interactieve LED HDTV voor de gezondheidszorg - Apparaat 2
 5. Instellingen – Opslag & resetten. View gedeelde opslagruimte of reset het apparaat naar de fabrieksinstellingen.
 6. Instellingen - Over. In het menu Info vindt u belangrijke informatie over het Android-systeem. Het kan niet worden bewerkt. De getoonde informatie omvat modelnummer, serienummer, buildversie, kernelversie, legale en meer referentiegegevens.PDi PD196-413R4 Armgemonteerde interactieve LED HDTV voor de gezondheidszorg - Apparaat 3 

Instellingen – Voorkeuren

 1. Instellingen – Datum & tijd. Gebruik dit menu om Datum & Tijd aan te passen. Gebruik de TERUG-pijl om terug te keren naar de instellingenmenu's.
 2. Instellingen – Taal. De standaardtaal is Engels (VS). Als u een andere taal kiest, verandert het menu en de web browser taal.
 3. Instellingen – Toetsenbord. Apparaat bevat AOSP-toetsenbord.
 4. Instellingen - Over the Air (OTA). Met OTA kunt u de Android-build bijwerken. Neem contact op met PDi Pro Services voor hulp bij het updaten van uw apparaat. +1.800.628.9870.PDi PD196-413R4 Armgemonteerde interactieve LED HDTV voor de gezondheidszorg - Voorkeuren 

TELEVISIE-INSTELLINGEN
Het instellen van de tv kan worden gedaan met behulp van het touchscreen of een PDi-programmeer-afstandsbediening. Als u ervoor kiest om de PDi-programmeer-afstandsbediening (onderdeelnummer PD108-420) te gebruiken, moet die apart worden besteld. Gebruik de PD108-420-afstandsbediening en gebruik de knop LAATSTE in plaats van de functie TERUG op het touchscreen. Bij de volgende instructies wordt ervan uitgegaan dat u de tv correct hebt gemonteerd en een coaxkabel hebt aangesloten die zowel stroom als een RF-signaal levert.
Toegang tot tv-instellingen en instellingen
Om de televisie-instellingen te wijzigen, moet u eerst de groene tv-app openen die u in het hoofdmenu vindt. Druk in de gebruikersinterface op het scherm op Instellingen op de gebruikersbediening van de TV-app of druk op SETUP op de PD108-420-afstandsbediening. De instellingenmenu's zijn beveiligd met een wachtwoord. Voer wachtwoord "45066" in en raak vervolgens het blauwe vinkje op het touchscreen aan of druk op "OK" op de afstandsbediening.
KANAAL INSTELLENPDi PD196-413R4 Armgemonteerde interactieve LED HDTV voor de gezondheidszorg - KANAALINSTELLINGDeze tv biedt drie verschillende programmeerbare serviceniveaus: gratis, basis en premium. Er kan slechts één serviceniveau tegelijk worden gebruikt.
Automatisch programma
Tijdens Automatisch programmeren scant de tv elk beschikbaar kanaal op activiteit. Kanalen die activiteit weergeven, worden opgeslagen in het geselecteerde serviceniveau.
Vanuit de tv-app:

 1. Selecteer Instellingen. Voer wachtwoord 45066 in
  1.Selecteer Kanaalinstelling
 2. Selecteer Kanaalbronnen om het menu Uw bronnen instellen te openen
 3. Selecteer tvPDi PD196-413R4 Armgemonteerde interactieve LED HDTV voor de gezondheidszorg - KANAALINSTELLING 1
 4. Stel het serviceniveau in dat u programmeert (gratis, basis, premium).
 5. Stel het antennetype (lucht of kabel) in, afhankelijk van de signaalstijl van de zorginstelling.
 6. Selecteer Automatisch afstemmen om naar de volgende stap te gaan
 7. Serviceniveau en antennetype zijn overgenomen uit het vorige menu. Bevestig dat deze correct zijn.
 8. Stel het zoektype in (ATV, DVT, ATV+DTV)
  ATV = Analog Only: TV zoekt alleen naar analoge zenders.
  DTV = Alleen digitaal: TV zoekt alleen naar digitale zenders.
  ATV+DTV = Analoog en digitaal: TV zoekt naar zowel analoge als digitale zenders.
  Opmerking: Elke afstemmingsmodus die digitale kanalen bevat, heeft enkele minuten nodig om de automatische programmering te voltooien.
 9. Druk op de knop Zoeken om te beginnen met scannen. Wanneer de automatische programmering is voltooid, drukt u op OK.
 10. Raak TERUG aan of druk op LAATSTE op de afstandsbediening van de tv om de instellingen af ​​te sluiten.

Kanalenlijst aanpassen

Vanuit de tv-app:

 1. Selecteer Instellingen. Voer wachtwoord 45066 in.
 2. Selecteer Kanaalinstelling.
 3. Selecteer Zenderlijst aanpassen.
 4. Blader door de zenderlijst en schakel de zenders uit die u wilt uitsluiten van de zenderlijst.
 5. Raak TERUG aan of druk op LAATSTE op de afstandsbediening van de tv om de instellingen af ​​te sluiten.

ouderlijk toezicht
Met ouderlijk toezicht kunt u kanalen, tv-programma's en films blokkeren. De standaardinstelling voor ouderlijk toezicht is UIT. Om ouderlijk toezicht in te schakelen,PDi PD196-413R4 Armgemonteerde interactieve LED HDTV voor de gezondheidszorg - Ouderlijk toezicht

Vanuit de tv-app:

 1. Selecteer Instellingen. Voer wachtwoord 45066 in
 2. Selecteer Kanaalinstelling
 3. Selecteer Ouderlijk toezicht
 4. Maak een speld om ouderlijk toezicht in te schakelen.
 5. Schuif de schakelknop naar rechts om ouderlijk toezicht in te schakelen.

Kanalen geblokkeerd: Gebruik deze instelling om zenders uit de line-up te blokkeren door de zenders uit de lijst te selecteren.
Programmabeperkingen: Gebruik deze instelling om programma's te filteren op basis van hun classificatie zoals geclassificeerd door de classificatiesystemen die hieronder worden uitgelegd.
Beoordelingssystemen

 1. Er zijn vier classificatiesystemen: Canada, Canada (Frans), Verenigde Staten en Verenigde Staten (filmclassificaties), zoals hieronder weergegeven.
 2. U kunt kiezen tussen Hoge beperkingen (inhoud geschikt voor kinderen), Gemiddelde beperkingen (inhoud geschikt voor oudere kinderen), Lage beperkingen (inhoud geschikt voor tieners), Aangepast (handmatige beperkingen) of Geen.

Canadese beoordelingen

E Vrijgesteld Vrijgestelde programmering omvat: nieuws, sport, documentaires en andere In11'nd Lion-programmering; talkshows, muziekvideo's
C Jonge kinderen Inhoud niet aanstootgevend voor de meesten viewers. Bedoeld voor jongere kinderen onder de 8 jaar.
C8 Kinderen van 8 jaar en ouder Beschouwd als geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Geadviseerd wordt om een ​​ouder/verzorger samen te latenview programmering.
G Algemeen publiek Beschouwd als geschikt voor alle doelgroepen en geschikt voor het hele gezin.
PG Parental Guidance Aanbevolen Niet geschikt voor jongere kinderen, kan bevatten: Suggestieve dialogen, grof taalgebruik, seks en geweldscènes
14+ Ouders sterk gewaarschuwd Niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, kan bevatten; Sterke dialogen, grof taalgebruik, seks en geweldscènes.
18+ Alleen volwassen publiek Alleen voor volwassenen, kan het volgende bevatten: Sterke dialogen, grof taalgebruik, seks en geweldscènes

Amerikaanse beoordelingen

'KLIMOP Jonge kinderen Inhoud die is ontworpen om geschikt te zijn voor alle kinderen.
'Ik V-7 Kinderen van 7 jaar en ouder Beschouwd als geschikt voor kinderen van 7 jaar en ouder.
'1 VC Algemeen publiek Geschikt geacht voor alle doelgroepen; de meeste ouders zouden dit geschikt vinden voor alle leeftijden.
TV-PG Parental Guidance Aanbevolen Niet geschikt voor jongere kinderen. Veel ouders willen misschien samen met kinderen kijken.
TV-14 Ouders sterk gewaarschuwd Niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, kan bevatten; Sterke dialogen, grof taalgebruik, seks en geweldscènes.
TV-MA Alleen volwassen publiek Alleen voor volwassenen, kan het volgende bevatten: Sterke dialogen, grof taalgebruik, seks en geweldscènes

Amerikaanse filmclassificaties

(, Algemeen publiek Inhoud niet aanstootgevend voor de meesten viewers
PG Ouderlijk toezicht goedgekeurd Ma bevat een aantal materiële sarents die mi:ht niet leuk vinden voor hun min! kinderen.
PG-13 Ouders sterk gewaarschuwd Programma is ongepast voor jonge tieners, met meer aanstootgevend materiaal gesuggereerd dan een PG-geclassificeerd programma
R Beperkt ViewING Niet voor kinderen jonger dan 17 jaar. Bevat wat volwassen materiaal, sterke elementen van seks en/of geweld.
NC-17 Geen kinderen onder de 17 In geen geval voor kinderen van 17 jaar of jonger. Sterke seksuele inhoud of geweld.
NR Geen beoordeling MPAA niet beoordeeld.

GEAVANCEERDE OPTIES – BEELD
Gebruik dit menu om de onderstaande beeldinstellingen aan te passen. Raak TERUG aan of druk op LAST op de afstandsbediening van de tv om de instellingen te verlaten.
Vanuit de tv-app:

 1. Selecteer Instellingen. Voer wachtwoord 45066 in
 2. Selecteer Geavanceerde optie
 3. Selecteer afbeelding

Back Light kan worden aangepast van 0 tot 100. Deze instelling is van toepassing op alle tv- en Android-schermen.
PDi PD196-413R4 Armgemonteerde interactieve LED HDTV voor de gezondheidszorg - BEELDPicture Mode omvat 8 geautomatiseerde opties om de beeldkwaliteit aan te passen: Dynamic, Standard, Soft, User, Game, Vivid, Natural en Sports Picture Mode. De beeldinstellingen kunnen ook handmatig worden aangepast. Contrast, Helderheid, Tint, Scherpte en Verzadiging hebben een bereik van 1-100.
Kleurtemperatuur kan worden ingesteld op Koud, Natuur, Warm of Door gebruiker gedefinieerd. Door de gebruiker gedefinieerd maakt handmatige aanpassing van rood, groen en blauw mogelijk langs een schaal van 0 tot 2048 intensiteit.
De opties voor beeldruisonderdrukking zijn Uit, Zwak, Gemiddeld, Sterk en Automatisch. Deze instelling vermindert de ruis van het beeld op de tv.
De opties voor Mpeg-ruisonderdrukking zijn Uit, Zwak, Gemiddeld en Sterk. Deze instelling ruimt blokruis rond contouren en muggenruis op de achtergrond op.
GEAVANCEERDE OPTIES – GELUID
Vanuit het menu Geluid kunt u de luidsprekerinstellingen aanpassen. Hiermee kunt u maximale volumeniveaus instellen, interne luidsprekers uitschakelen, enz. Raak TERUG aan of druk op LAST op de afstandsbediening van de tv om de instellingen te verlaten.PDi PD196-413R4 Armgemonteerde interactieve LED HDTV voor de gezondheidszorg - GELUIDVanuit de tv-app:

 1. Selecteer Instellingen. Voer wachtwoord 45066 in
 2. Selecteer Geavanceerde optie
 3. Selecteer geluid

Interne luidspreker
De interne luidsprekers van de tv kunnen worden in- of uitgeschakeld door de tv-bron/-ingang die het gebruik van een hoofdtelefoon vereist voor privé luisteren. Deze optie wordt veel gebruikt in dialyseklinieken en meerpersoonskamers. Schakel de selectievakjes uit naast de bronnen/ingangen waarvoor u de interne luidsprekers wilt uitschakelen. Schakel alle selectievakjes uit om ervoor te zorgen dat de luidsprekers altijd zijn uitgeschakeld.
Minimaal volume
Stelt het minimale volumeniveau in dat het apparaat kan bereiken. Als u dit op een andere waarde dan 0 instelt, wordt gegarandeerd dat er altijd een bepaald geluidsniveau hoorbaar is wanneer de tv in werking is. Raak de glijdende schaal aan om het volume aan te passen van 0 tot 100.
Maximaal volume
Stelt het maximale volumeniveau in dat de tv kan bereiken. Raak de glijdende schaal aan om het volume aan te passen van 0 tot 100.
Volume inschakelen
Stelt het initiële volume in voor de tv bij het inschakelen. Opties zijn onder andere "Use last volume" of "Set volume" om het volume bij inschakelen handmatig in te stellen. Zodra de tv is ingeschakeld, kan het volume op elk toegestaan ​​niveau worden ingesteld. OPMERKING: Als Power on Volume is ingesteld op LAST en de fysieke voeding is verwijderd (d.w.z. een stroom uittage), wordt de tv ingeschakeld met een volume van nul.
Sound Mode
Geluidsmodus kan worden ingesteld op Standaard, Muziek, Film, Sport of Door gebruiker gedefinieerd. Door gebruiker gedefinieerd kunt u de lage toonhoogte en hoge toonhoogte instellen van 0 tot 100.
equalizer
Geluidsaanpassingen kunnen worden gemaakt op 5 niveaus 120 Hz, 500 Hz, 1.5 KHz, 5 KHz en 10 KHz van 0 tot 100.
Balans
Pas het luidsprekervolume van links naar rechts aan.
AVC, Surround en SRS
Automatische volumeregeling (AVC), Surround en Sound Retrieval System (SRS) kunnen voor deze 3 instellingen worden ingesteld op Aan/Uit.

GEAVANCEERDE OPTIES – KANALEN

Het menu Kanaal biedt de volgende bedieningselementen:PDi PD196-413R4 Armgemonteerde interactieve LED HDTV voor de gezondheidszorg - KANALEN

Vanuit de tv-app:

 1. Selecteer Instellingen. Voer wachtwoord 45066 in
 2. Selecteer Geavanceerde optie
 3. Selecteer Kanaal

Service Level
Stel het juiste serviceniveau in (Gratis, Basis, Premium) Configureer Kanalen
Automatische kanaalalias
Deze instelling wijst automatisch een opeenvolgend kanaalnummer toe aan de kanalen in de lijst. Selecteer de gewenste optie: vul analoge gaten met digitale kanalen, hernummer alleen ingeschakelde kanalen, hernummer alle kanalen of verwijder alle aliassen.
Duidelijk serviceniveau
Deze instelling wist de kanaalkaart voor het opgegeven serviceniveau
Serviceniveau kopiëren
Deze instelling kopieert de kanalenkaart van het ene serviceniveau naar het andere serviceniveau (dwz gratis gekopieerd naar Basic)
Schakel kanaal in
Power on Channel zal elke keer dat de tv wordt ingeschakeld een bepaald kanaal weergeven. Deze functie is handig voor ziekenhuizen die een welkomstkanaal hebben en dit willen weergeven bij het eerste gebruik van de tv. De patiënt kan dan afstemmen op elk ander beschikbaar kanaal. Om het inschakelkanaal in te stellen, selecteert u het toepasselijke serviceniveau, bladert u vervolgens door de lijst met kanalen en selecteert u het gewenste inschakelkanaal
Kanaalvergrendeling
Kanaalvergrendeling fixeert de tv op een specifiek kanaal. Om kanaalvergrendeling in te schakelen, stemt u de tv af op het gewenste kanaal. Ga vervolgens naar het menu Geavanceerde opties - Kanaal volgens de bovenstaande instructies. Schakel de optie Kanaalvergrendeling naar rechts.
Kanaal negeren/automatisch bijwerken
Met Override kan elk kanaal worden ingevoerd met behulp van het numerieke toetsenblok van de tv-afstandsbediening, zelfs als het kanaal niet is opgeslagen in het huidige serviceniveau. Zet de schakelaar om Channel Override aan/uit te zetten.
Signaalinformatie
Hier kunt u signaalinformatie over de huidige zender weergeven. De getoonde informatie omvat antennetype, kanaalnummer en signaalsterkte.
GEAVANCEERDE OPTIES – TAAL
Hier kunt u de primaire taal en secundaire taal selecteren. Standaard is Engels.PDi PD196-413R4 Armgemonteerde interactieve LED HDTV voor de gezondheidszorg - TAAL

Vanuit de tv-app:

 1. Selecteer Instellingen. Voer wachtwoord 45066 in
 2. Selecteer Geavanceerde optie
 3. Selecteer Taal

GEAVANCEERDE OPTIES – TIJD
View klokinstellingen, pas instellingen voor aan/uit-tijd en slaaptimers aan via dit menu.PDi PD196-413R4 Armgemonteerde interactieve LED HDTV voor de gezondheidszorg - TIME Vanuit de tv-app:

 1. Selecteer Instellingen. Voer wachtwoord 45066 in
 2. Selecteer Geavanceerde optie
 3. Selecteer tijd

Tijdbron
U kunt ervoor kiezen om de door het netwerk geleverde tijd of de DTV-tijdbron te gebruiken.
Datum en huidige tijd
Geeft de huidige datum en huidige tijdinstellingen weer. Dit kan niet worden gewijzigd.
Vrije tijd
Stel de tv zo in dat deze op een bepaald tijdstip automatisch wordt uitgeschakeld. Schakel het menu-item in en stel vervolgens de uit-tijd in.
Geplande tijd
Stel de tv zo in dat deze op een bepaald tijdstip automatisch wordt ingeschakeld. Zet het menu-item aan en stel vervolgens de Aan-tijd in.
Bedtijd
De slaaptijdfunctie kan worden ingesteld op UIT, 10-20-30-40-50-60-90 min of 2-3-4-5-6-7-8 uur.
GEAVANCEERDE OPTIES – FUNCTIES PDi PD196-413R4 Armgemonteerde interactieve LED HDTV voor de gezondheidszorg - FUNCTIES

Vanuit de tv-app:

 1. Selecteer Instellingen. Voer wachtwoord 45066 in
 2. Selecteer Geavanceerde optie
 3. Selecteer Functies

Input Sources
De signaalbronnen van de tv kunnen afzonderlijk worden in- of uitgeschakeld. De beschikbare bronnen in dit menu komen overeen met de componenten die u op de aansluitingen van de tv hebt aangesloten.
Wijzig de bronstatus in Disabled of Enabled/APO (Auto Power Off) of Enabled/No APO (No Auto Power Off).
NOTITIE: Schakel alle tv-bronnen uit die niet gebruikt mogen worden. Een tv die is overgeschakeld naar een niet-aangesloten bron, genereert vervelende ziekenhuisonderhoudsoproepen met de melding TV werkt niet, terwijl de tv in feite wel werkt, maar is ingesteld op een inactieve bron.
Automatisch inschakelen/vergrendelen
Met deze tuimelschakelaar kan de tv worden ingeschakeld en ingeschakeld blijven wanneer er stroom op de set wordt gezet. De functie is handig om de tv te bedienen met een wandschakelaar of om te voorkomen dat de tv wordt uitgeschakeld met de aan/uit-knop van de tv of de afstandsbediening.
Bed A/B/C/D
De tv kan worden bediend met een IR-afstandsbediening voor de patiënt. De TV biedt selecteerbare codes Bed A, Bed B, Bed C en Bed D voor onafhankelijke bediening van een enkele televisie in een ruimte met meerdere televisies. De afstandsbediening van de patiënt kan worden geschakeld tussen bed A-, bed B-, bed C- en bed D-codes door met een paperclip op de CODE-knop op de afstandsbediening te drukken.
Gesloten bijschrift
Wijzig hier de instellingen voor ondertiteling. Gebruik het menu-item Power On CC Mode om CC in te stellen op Off of Last
Kanaal naar andere bronnen
Door deze instelling in te schakelen, kan de patiënt toegang krijgen tot ingeschakelde bronnen door omhoog of omlaag te channelen aan het einde of begin van de channel map
Schakel de ARC-MODUS in
Verander van de standaard 16:9 naar 16:9 Panorama, 14:9, 4:3 of Last
GEAVANCEERDE OPTIES – SYSTEEM
Vind nuttige informatie over uw apparaat en beheer klonen en firmwarePDi PD196-413R4 Armgemonteerd Interactief LED HDTV-SYSTEEM voor de gezondheidszorg

Vanuit de tv-app:

 1. Selecteer Instellingen. Voer wachtwoord 45066 in
 2. Selecteer Geavanceerde optie
 3. Selecteer Systeem

Diagnostiek
Dit menu biedt uitlezingen van de interne werking van de tv. De diagnostische items zijn alleen-lezen en kunnen niet worden gewijzigd.
Veld op uren: Cumulatieve tijd dat tv daadwerkelijk aan staat.
Veldaangedreven uren: Cumulatieve tijd TV is ingeschakeld.
Resetten naar fabrieksinstellingen
Gebruik deze instelling om de tv terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
USB-klonen
Met klonen kunt u snel en eenvoudig instellingen en kanalen van de ene tv naar andere PDi-tv's kopiëren. Klonen omvat eerst het downloaden van installatie-informatie van een geprogrammeerde host-tv naar een USB-geheugenstick (thumbdrive) en vervolgens het uploaden van de installatie-informatie naar een andere tv. Klonen kan ook worden gebruikt om een ​​geprogrammeerde tv opnieuw te programmeren.
Instellingen opslaan op USB

 1. Selecteer in de TV-app Geavanceerde optie – Systeem
 2. Plaats een USB-stick in de kloonpoort en open USB Cloning. Het menu USB-klonen verschijnt
 3. Selecteer Instellingen opslaan op USB.
 4. Hernoem desgewenst de *.TDF file met het touchscreen-toetsenbord.
 5. Druk op Opslaan.

Instellingen herstellen vanaf USB

 1. Selecteer in de TV-app Geavanceerde optie – Systeem
 2. Plaats een hierboven gebruikte USB-stick in de kloonpoort en open USB Cloning. Het menu USB-klonen verschijnt
 3. Selecteer Instelling terugzetten naar tv.
 4. Druk op Opslaan.

USB-firmware-update
De firmware kan in het veld worden geüpgraded, maar vereist normaal gesproken dit proces niet en moet worden uitgevoerd door de ziekenhuistechnicus. Een bijzonder gegeven file is vereist van de PDi-fabriek om dit proces te voltooien. Firmware files worden naar de hoofdmap van een lege USB-flashdrive geschreven, aangesloten op de kloonpoort van de tv en bijgewerkt met behulp van de menu's van de tv. Eenmaal voltooid, moeten de tv-instellingen opnieuw worden geprogrammeerd.
MTI/SmartPort-persoonlijkheid
U kunt hier schakelen tussen de MTI- en SmartPort-instelling. Deze instellingen ondersteunen systemen van derden. Neem contact op met uw leverancier voor ondersteuning
Beveiliging
U kunt het setup-wachtwoord hier beheren. U kunt hier de wachtwoordbeveiliging van het setup-menu in-/uitschakelen of het wachtwoord wijzigen.
NOTITIE: Het standaard fabriekswachtwoord dat in de tv is geprogrammeerd, is 45066.
Informatie ter ondersteuning
PDi-communicatiesystemen, Inc.
Springboro, OH
www.pdiarm.com
800.628.9870
Beperkte garantie
PDi Communication Systems Inc. (“PDi”) standaard garantie-informatie is te vinden op pdiarm.com. Neem voor informatie over geautoriseerd onderhoud en alle andere informatie met betrekking tot deze garantie contact op met PDi COMMUNICATION SYSTEMS, INC. op 40 Greenwood Ln, Springboro, Ohio 45066 of bel 800-628-9870 en vraag naar het PDi ProServices-team.

PDi-logoPDi-communicatiesystemen, Inc.
▪ 40 Greenwood Ln
▪ Springboro, Ohio 45066 VS
www.pdiarm.com en www.mymedTV.com
▪ Telefoon 800.628.9870
SUNNY HEALTH FITNESS SF-BH6920 Volledig verstelbare halterbank - Whatsapp Icon @PDiTV
Avantree BTHT-4186 Bluetooth-zender en hoofdtelefoonset-Video youtube.com/PDiUniversity
SUNNY HEALTH FITNESS SF-BH6920 Volledig verstelbare halterbank - Facebook Icon PDiTV
IN PDi-communicatiesystemen, Inc.

Documenten / bronnen

PDi PD196-413R4 Armgemonteerde interactieve LED HDTV voor de gezondheidszorg [pdf] Gebruikershandleiding
PD196-413R4, PD196-413R4 Op arm gemonteerde interactieve LED HDTV voor de gezondheidszorg, Op arm gemonteerde interactieve LED HDTV voor de gezondheidszorg, Grade interactieve LED HDTV, LED HDTV

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *