ottobock-logo4X156-1/4X157-1/4X158-1
Oplader Verlengkabel Enkel
Handleiding

4X156-1 Oplader Verlengkabel Enkel

ottobock 4X156 1 Oplader Verlengkabel Enkelottobock 4X156 1 Oplader Verlengkabel Enkel - Afbeelding 1

voorwoord

INFORMATIE
Datum van laatste update: 2021-10-05

 • Lees dit document aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt en neem de veiligheidsvoorschriften in acht.
 • Instrueer de gebruiker in het veilige gebruik van het product.
 • Neem bij vragen over het product of bij problemen contact op met de fabrikant.
 • Meld elk ernstig incident met betrekking tot het product aan de fabrikant en aan de relevante autoriteit in uw land. Dit is vooral belangrijk wanneer er sprake is van een achteruitgang van de gezondheidstoestand.
 • Bewaar dit document voor uw administratie.

Het product "4X156-1 lader verlengkabel - enkel" wordt hieronder aangeduid als product/lader verlengkabel - enkel.
Het product "4X157-1 lader verlengkabel - knie" wordt hieronder aangeduid als de product/lader verlengkabel - knie.
Het product "4X158-1 lader verlengkabel - enkel, lang" wordt hieronder aangeduid als product/lader verlengkabel - enkel, lang.
Deze gebruiksaanwijzing geeft u belangrijke informatie over het gebruik, de aanpassing en de omgang met het product.
Neem het product alleen in gebruik in overeenstemming met de informatie in de meegeleverde begeleidende documenten.

Product omschrijving

Met het product kan de oplaadkabel worden verlengd.
2.1 Combinatiemogelijkheden
Het product is alleen te combineren met de volgende kniegewrichten:
• 3C98-3, 3C88-3 C-poot

Beoogd gebruik

3.1 Indicaties voor gebruik
Het product mag uitsluitend worden gebruikt voor het verplaatsen van de oplaadaansluiting van het elektronische kniegewricht 3C88-3 en 3C98-3 C-Leg naar het enkelgebied of het kniegebied.
3.2 Gebruiksvoorwaarden
Het product is ontwikkeld voor gebruik bij dagelijkse activiteiten. Het mag niet worden gebruikt voor activiteiten waarbij het zou worden blootgesteld aan ontoelaatbare omgevingsomstandigheden of spanningen (bijv. extreme sporten).
Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik bij één patiënt. Gebruik van het product door een andere persoon is niet goedgekeurd door de fabrikant.

Veiligheid

4.1 Verklaring van waarschuwingssymbolen
KENNISGEVING
Waarschuwing voor mogelijke technische schade.
4.2 Opbouw van de veiligheidsinstructies
De kop beschrijft de bron en/of het soort gevaar
De inleiding beschrijft de gevolgen bij het niet naleven van de veiligheidsinstructies. Gevolgen worden als volgt weergegeven als er meer dan één gevolg mogelijk is:
> Bijv.: Gevolg 1 bij het niet in acht nemen van het gevaar
> Bijv.: Gevolg 2 bij het niet in acht nemen van het gevaar
► Dit symbool geeft activiteiten/handelingen aan die moeten worden nageleefd/uitgevoerd om het gevaar af te wenden.
4.3 Algemene veiligheidsinstructies
KENNISGEVING
Niet-naleving van veiligheidsvoorschriften
Schade aan het product door gebruik van het product in specifieke situaties.
► Neem de veiligheidsinstructies en de vermelde voorzorgsmaatregelen in dit begeleidende document in acht.
KENNISGEVING
Gebruik van het product met een beschadigd verlengsnoer van de oplader
Gebrek aan goede oplaadfunctionaliteit als gevolg van een storing.

 • Zorg er bij het installeren van de verlengkabel van de oplader voor dat er geen scherpe hoeken of knikken zijn.
 • Lijm de oplaadaansluiting goed op de verbinding.
 • Lijm de kabel van de producten 4X156-1/4X157-1/4X158-1 goed op de buis.
 • Vervang beschadigde verlengkabels van de oplader onmiddellijk.

4.4 Patiëntinformatie
KENNISGEVING
Indringen van vuil en vocht in het product
Gebrek aan goede oplaadfunctionaliteit als gevolg van een storing.
► Zorg ervoor dat er geen vaste deeltjes of vloeistoffen in het product kunnen binnendringen.
KENNISGEVING
Mechanische belasting van het product
Gebrek aan goede oplaadfunctionaliteit als gevolg van een storing.

 • Stel het product niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
 • Controleer het product voor elk gebruik op zichtbare schade.
 • Neem de nodige maatregelen (bv. reparatie, vervanging, controle door de klantendienst van de fabrikant, enz.).

Leveringsomvang

 • 1 st. 4X157-1 lader verlengkabel – knie
 • 2 st. 65X3 kleine O-ring
 • 1 st. Gebruiksaanwijzing (gekwalificeerd personeel)
  or
 • 1 st. 4X156-1 lader verlengkabel - enkel
 • 2 st. 80X3 grote O-ring
 • 2 st. 65X3 kleine O-ring
 • 1 st. 4X890 blok
 • 1 st. Gebruiksaanwijzing (gekwalificeerd personeel)
  or
 • 1 st. 4X158-1 lader verlengkabel – enkel, lang
 • 2 st. 80X3 grote O-ring
 • 2 st. 65X3 kleine O-ring
 • 1 st. 4X890 blok
 • 1 st. Gebruiksaanwijzing (gekwalificeerd personeel)

Het product klaarmaken voor gebruik

6.1 Uitlijning
6.1.1 Lader verlengkabel – knie

 1. Open het deksel van de laadaansluiting op het kniescharnier.
 2. Bevestig de verlengkabel van de oplader aan het kniegewricht.
 3. Bevestig de oplaadaansluiting van de verlengkabel van de oplader aan het frame van het kniescharnier.
 4. Haak de O-ring in de beugel van de laadbus (zie afb. 1).
 5. Steek het tegenstuk van de laadbus in de O-ring.
 6. Plaats de O-ring om het kniegewricht.
 7. Haak het tegenstuk van de oplaadaansluiting aan de tegenoverliggende framezijde van het kniescharnier (zie afb. 2).
 8. Lijm de kabel goed op de verbinding (zie afb. 3).
 9. Lijm de oplaadaansluiting goed op de verbinding (zie afb. 4).
 10. Controleer de laadfunctie van het kniegewricht.

6.1.2 Lader verlengkabel - enkel en lange enkel
6.1.2.1 Voorbereiding

 1. Bepaal samen met de patiënt de positie van het laadcontact van de verlengkabel van de oplader.
 2. Meet de afstand tussen de flens van de oplaadaansluiting en de buitenkant van de cosmetische schuimafdekking.
 3. Reinig de buis op de aangegeven positie met adamp doek en milde zeep (bijv. Ottobock 453H10=1 Derma Clean).
 4. Bereid de pads indien nodig voor.

6.1.2.2-montage

 1. Vul indien nodig de bepaalde afstand tussen de oplaadaansluiting en de hoes van cosmetisch schuim op met op elkaar gelijmde stukjes kussentje (zie afb. 5).
 2. Open het deksel van de laadaansluiting op het kniescharnier.
 3. Bevestig de verlengkabel van de oplader aan het kniegewricht.
 4. Wikkel de kabel eventueel om de buisadapter.
 5. Plaats de houder van het oplaadstopcontact op de buis of, indien nodig, op de op elkaar gelijmde stukjes pad.
 6. Zet de houder van de laadbus vast met de O-ring (zie afb. 6).
  INFORMATIE: Gebruik de kleine O-ring met maximaal 3 gelijmde kussentjes. Gebruik de grote O-ring met 3 of meer kussentjes erop gelijmd.
 7. Lijm de kabel goed op de buis.
 8. Lijm de oplaadaansluiting goed op de verbinding (zie afb. 4).
 9. Controleer de laadfunctie van het kniegewricht.

Beschikking

Vuilnisbak pictogram In sommige rechtsgebieden is het niet toegestaan ​​om deze producten bij het ongesorteerde huisvuil te deponeren. Verwijdering die niet in overeenstemming is met de voorschriften van uw land kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid en het milieu. Volg de instructies van uw nationale autoriteit met betrekking tot retournering en ophaling.

Wettelijke informatie

8.1 Aansprakelijkheid
De fabrikant aanvaardt alleen aansprakelijkheid als het product wordt gebruikt in overeenstemming met de beschrijvingen en instructies in dit document. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het negeren van de informatie in dit document, met name als gevolg van oneigenlijk gebruik of ongeoorloofde wijziging van het product.
8.2-handelsmerken
Alle productnamen die in dit document worden genoemd, zijn zonder beperking onderworpen aan de respectievelijke toepasselijke handelsmerkwetten en zijn eigendom van de respectieve eigenaren.
Alle merken, handelsnamen of bedrijfsnamen kunnen geregistreerde handelsmerken zijn en zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.
Indien in dit document gebruikte handelsmerken niet expliciet als zodanig worden geïdentificeerd, rechtvaardigt dit niet de conclusie dat de betreffende aanduiding vrij is van rechten van derden.
8.3 CE-conformiteit
Het product voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn 2011/65/EU betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten.
De volledige tekst van de voorschriften en vereisten is beschikbaar op het volgende
Internet adres: http://www.ottobock.com/conformity

Technische gegevens

Milieu omstandigheden
Opslag en transport in originele verpakking (≤3 maanden) -20°C/-4°F tot +40°C/+104°F
Opslag en transport zonder verpakking (<48 uur) -25°C/-13°F tot +70°C/+158°F
Max. 93% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Langdurige opslag (>3 maanden) -20°C/-4°F tot +20°C/+68°F
Max. 93% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Werking -10°C/+14°F tot +60°C/+140°F
Max. 93% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Opladen van de batterij +10°C/+50°F tot +45°C/+113°F
Algemeen
Referentienummers 4X156-1, 4X157-1, 4X158-1
Levensduur van het product Slijtageonderdeel onderhevig aan normale slijtage

bijlagen

10.1 Gebruikte symbolen
CE-SYMBOOL Conformiteitsverklaring volgens de geldende Europese richtlijnen
Vuilnisbak pictogram In sommige rechtsgebieden is het niet toegestaan ​​om deze producten bij het ongesorteerde huisvuil te deponeren. Verwijdering die niet in overeenstemming is met de voorschriften van uw land kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid en het milieu. Volg de instructies van uw nationale autoriteit met betrekking tot retournering en ophaling.
EspenstraeFabrikant

EspenstraeOtto Bock Healthcare Products GmbH
Brehmstraße 16 · 1110 Wenen · Oostenrijk
T +43-1 523 37 86 · F +43-1 523 22 64
info.austria@ottobock.com
· www.ottobock.com
© Ottobock · 647G1146=all_NL-07-2110

Documenten / bronnen

ottobock 4X156-1 oplader verlengkabel enkel [pdf] Gebruiksaanwijzing
4X156-1 Lader Verlengkabel Enkel, 4X156-1, Lader Verlengkabel Enkel, Verlengkabel Enkel, Kabel Enkel, Enkel

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *