alleenvuur - logoFP011 Tafelhaard met vlamdover
Handleidingonlyfire FP011 Tafelhaard met vlamdover

E-mail: service@onlyfireoutdoor.com
Website: www.onlyfire.com
Facebook: @OnlyfireOutdoorCooking
instagram: @onlyfireoutdoor

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

ITEM QTY
Brander met keramische vezels 1
Baseren 1
Glazen paneel 1
Metalen kap 1

Installatie en montage

onlyfire FP011 Tafelhaard met Vlamdover - figuur 1

WAARSCHUWING
Lees en begrijp de volledige gebruikershandleiding en veiligheidsgids voor gebruik.
WAARSCHUWING
Bewaar deze veiligheidswaarschuwingen op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Het niet opvolgen van deze instructies kan materiële schade, lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING
LET OP: KOPER NEEMT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR VEILIGHEID EN GEBRUIK DAT NIET IN OVEREENSTEMMING IS MET DE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN.
brandstof:
Lees voor gebruik het etiket van de brandstoffles. Gebruik alleen goedgekeurde ethanolbrandstof. WEES UITERST VOORZICHTIG! GEVAAR ONTVLAMBAAR/IRRITEREND Ethanol
WAARSCHUWING
Haardbrandstof is een ontvlambare vloeistof van klasse 3 en vormt een reëel gevaar wanneer het niet wordt gebruikt in directe overeenstemming met alle instructies en veiligheidswaarschuwingen.
WAARSCHUWING
HOUD BRANDSTOF BUITEN BEREIK VAN KINDEREN EN DIEREN.
WAARSCHUWING
Laat kinderen nooit omgaan met brandstof, open haard of vuuraccessoires.
WAARSCHUWING
Laat een brandende of hete open haard nooit onbeheerd achter.
WAARSCHUWING
Niet gebruiken in een ruimte met zuurstoftanks in gebruik of als er ontvlambare dampen aanwezig zijn
WAARSCHUWING
Gebruik het niet als iemand in huis of kamer ademhalingsproblemen heeft
WAARSCHUWING
Niet branden in een besloten ruimte, de vlam verbruikt zuurstof
WAARSCHUWING
Open nooit een brandstoffles in de buurt van open vuur (minimaal 2 meter). Een gevaarlijke vuurflits kan het gevolg zijn. Probeer de haard nooit te verplaatsen terwijl deze brandt of nog heet is.
WAARSCHUWING
Nadat u uw haard hebt gevuld, moet u de dop van de fles terugplaatsen en de fles uit het gebied van de haard verwijderen voordat u de haard aansteekt.
WAARSCHUWING
Het glas zal heet zijn wanneer het wordt aangestoken en raak het glasoppervlak enige tijd na het doven niet aan. Hoge oppervlaktetemperaturen houden kinderen, huisdieren, kleding, gordijnen en meubels uit de buurt van het apparaat.

Noodmaatregelen voor eerste hulp

Ogen: Spoel het getroffen gebied onmiddellijk met veel koud water. Ogen moeten gedurende ten minste 15 minuten worden gespoeld. Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik. KRIJG ONMIDDELLIJK MEDISCHE AANDACHT.
slikken: Als de patiënt volledig bij bewustzijn is en in staat is om te slikken, laat het slachtoffer dan water of melk drinken om te verdunnen. Geef nooit iets via de mond als het slachtoffer bewusteloos is of stuiptrekkingen heeft. BEL ONMIDDELLIJK EEN ARTS OF EEN VERGIFTIGINGSCENTRUM. Alleen braken opwekken op advies van een arts of een Antigifcentrum.
Huid: Was de huid met water en zeep gedurende minstens 15 minuten.
Inademing: Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Als het slachtoffer is gestopt met ademen, kunstmatige beademing geven, bij voorkeur mond-op-mond. KRIJG ONMIDDELLIJK MEDISCHE AANDACHT.

Behandeling en opslag
Ontvlambaar materiaal: Verwijderd (minimaal 2 meter) van hitte, vonken en open vuur en ontstekingsbronnen. Bewaar ethanolbrandstof niet in direct zonlicht en laat de brandstof niet opwarmen; bewaar het altijd op een droge, koele plaats.
Opmerking: Als brandstof in een koude ruimte wordt opgeslagen, zal het moeilijk zijn om deze aan te steken. Plaats brandstof op kamertemperatuur.

E-mail: service@onlyfireoutdoor.com
Website: www.onlyfire.com
Facebook: @OnlyfireOutdoorCooking
instagram: @onlyfireoutdoor

Documenten / bronnen

onlyfire FP011 Tafelhaard met vlamdover [pdf] Gebruikershandleiding
FP011, Tafelvuurplaats met vlamdover, vuurplaats, vuurplaats met vlamdover, FP011, kuil

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *