Omron-logoOmron bloeddrukmeter handleiding en symbolenOmron-Bloeddrukmeter-Handleiding-en-Symbolen-product

Omron bloeddrukmeter handleiding en symbolen

INLEIDING

Dank u voor uw aankoop van de Omron® BP760 IntelliSense® automatische bloeddrukmeter met ComFitTM-manchet. Uw nieuwe digitale bloeddrukmeter maakt gebruik van de oscillometrische methode voor bloeddrukmeting. Dit betekent dat de monitor de beweging van uw bloed door uw armslagader detecteert en de bewegingen omzet in een digitale meting. Een oscillometrische monitor heeft geen stethoscoop nodig, dus de monitor is eenvoudig te gebruiken. De BP760 wordt geleverd met de volgende onderdelen:• Monitor

 •  Storage Case
 •  Gebruiksaanwijzing gedrukt in het Engels en Spaans
 • Quick Start Guide
 • ComFitTM-manchet
 •  AC Adapter

De BP760 IntelliSense® automatische bloeddrukmeter is bedoeld voor thuisgebruik.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Om een ​​correct gebruik van het product te garanderen, moeten altijd basisveiligheidsmaatregelen worden gevolgd, inclusief de waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen die in deze instructiehandleiding worden vermeld.

VEILIGHEIDSSYMBOLEN DIE IN DEZE INSTRUCTIEHANDLEIDING WORDEN GEBRUIKT
 

 

WAARSCHUWING

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
 

 

LET OP

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel bij de gebruiker of patiënt of tot schade aan de apparatuur of andere eigendommen.

HET APPARAAT GEBRUIKEN

 • Neem contact op met uw arts voor specifieke informatie over uw bloeddruk. Zelfdiagnose en behandeling met behulp van gemeten resultaten kunnen gevaarlijk zijn. Volg de instructies van uw arts of bevoegde zorgverlener.
 • Pas de medicatie NIET aan op basis van meetresultaten van deze bloeddrukmeter. Neem medicatie zoals voorgeschreven door uw arts. Alleen een arts is gekwalificeerd om hoge bloeddruk te diagnosticeren en te behandelen.
 • De monitor is niet bedoeld als diagnostisch apparaat.
 • Als u batterijvloeistof in uw ogen krijgt, moet u deze onmiddellijk met veel schoon water spoelen. Neem onmiddellijk contact op met een arts.
 • Lees alle informatie in de instructiehandleiding en alle andere literatuur in de doos voordat u het apparaat bedient.

HET APPARAAT BEDIENEN (vervolg)

 • Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij het meten van bloeddruk en polsslag bij volwassenen. Gebruik dit apparaat niet bij baby's of personen die hun bedoelingen niet kunnen uiten.
 • Lees het gedeelte Speciale voorwaarden (pagina 30) van de instructiehandleiding als bekend is dat uw systolische druk hoger is dan 220 mmHg. Opblazen tot een hogere druk dan nodig kan leiden tot blauwe plekken op de plaats waar de manchet wordt aangebracht.
 • Gebruik het apparaat alleen zoals bedoeld. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden.
 • Voer het apparaat, de componenten en optionele accessoires af in overeenstemming met de geldende lokale voorschriften. Onwettige verwijdering kan milieuvervuiling veroorzaken.
 • Gebruik geen mobiele telefoon in de buurt van het apparaat. Het kan leiden tot een operationele storing.
 • alleen door Omron goedgekeurde onderdelen en accessoires. Onderdelen en accessoires die niet zijn goedgekeurd voor gebruik met het apparaat kunnen het apparaat beschadigen.
 • alleen 1.5V alkalinebatterijen bij dit apparaat.
 • Gebruik geen andere soorten batterijen. Dit kan het apparaat beschadigen.

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK

 • Steek de stekker niet in het stopcontact en trek de stekker niet uit het stopcontact met natte handen.
 • Overbelast stopcontacten niet. Sluit het apparaat aan op de juiste voltage uitlaat.

VERZORGING EN ONDERHOUD

 • Stel de monitor niet bloot aan sterke schokken, laat hem bijvoorbeeld niet op de grond vallen.
 • Dompel het apparaat of een van de componenten niet onder in water.
 • Bewaar het apparaat en de componenten op een schone, veilige plaats.
 • Wijzigingen of aanpassingen die niet zijn goedgekeurd door Omron Healthcare maken de gebruikersgarantie ongeldig. Haal het apparaat of de onderdelen niet uit elkaar en probeer het niet te repareren.

VOORDAT U EEN METING UITVOERT

Volg deze aanbevelingen om een ​​betrouwbare aflezing te garanderen:

 1. Voorafgaand aan de meting dient u 30 minuten lang niet te eten, alcohol te drinken, te roken, te sporten en te baden. Rust minimaal 15 minuten voordat u de meting uitvoert.
 2.  Stress verhoogt de bloeddruk. Vermijd metingen tijdens stressvolle tijden.
 3.  Metingen moeten op een rustige plaats worden uitgevoerd.
 4.  Verwijder nauwsluitende kleding van uw arm.
 5.  Ga op een stoel zitten met je voeten plat op de grond. Laat je arm rusten
 6.  tafel zodat de manchet zich ter hoogte van uw hart bevindt.
 7.  Blijf stil en praat niet tijdens de meting.
 8.  Wacht 2-3 minuten tussen metingen. Door de wachttijd kunnen de slagaders terugkeren naar de toestand voorafgaand aan het uitvoeren van de bloeddrukmeting. Mogelijk moet u de wachttijd verlengen, afhankelijk van uw individuele fysiologische kenmerken.
 9. Houd uw bloeddruk- en hartslagmetingen bij voor uw arts. Een enkele meting geeft mogelijk geen nauwkeurige indicatie van uw werkelijke bloeddruk. U moet gedurende een bepaalde periode verschillende metingen uitvoeren en registreren. Probeer uw bloeddruk elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip te meten voor consistentie.

KEN UW EENHEID

Componenten:

EENHEID DISPLAY

DISPLAY SYMBOLEN

ONREGELMATIG HARTSLAGSYMBOOL 
Wanneer de monitor tijdens de meting twee of meer keren een onregelmatig ritme detecteert, verschijnt het symbool voor onregelmatige hartslag op het display met de meetwaarden. Een onregelmatig hartslagritme wordt gedefinieerd als een ritme dat minder dan 25% afwijkt van het gemiddelde ritme of 25% meer dan het gemiddelde ritme dat wordt gedetecteerd terwijl de monitor de systolische en diastolische bloeddruk meet. Als het symbool voor onregelmatige hartslag ( ) bij uw meetresultaten wordt weergegeven, raden we u aan uw arts te raadplegen. Volg de aanwijzingen van uw arts.
BEWEGINGSFOUT SYMBOOL
Het bewegingsfoutsymbool wordt weergegeven als u uw lichaam beweegt tijdens de meting. Verwijder de armmanchet en wacht 2-3 minuten. Voer nog een meting uit, blijf stil tijdens het opblazen. De American Heart Association1 beveelt de volgende richtlijn aan voor de bovengrens van normaal voor bloeddrukmetingen thuis: Dit is een algemene richtlijn omdat de bloeddruk afhankelijk is van leeftijd en morbiditeit. De AHA beveelt een lagere bloeddruk thuis aan voor bepaalde patiënten, waaronder diabetespatiënten, zwangere vrouwen en patiënten met nierfalen1.

AHA Home-richtlijn voor bovengrens van normale bloeddruk
Systolische bloeddruk 135 mmHg
Diastolische bloeddruk 85 mmHg

De monitor is niet bedoeld als diagnostisch apparaat.

HYPERTENSIE SYMBOOL 
Het ochtendhypertensiesymbool wordt weergegeven als het ochtendgemiddelde voor een week hoger is dan 135 voor de systolische bloeddrukwaarde en/of 85 voor de diastolische bloeddrukwaarde wanneer viewde ochtendgemiddelden en de avondgemiddelden in het geheugen opslaan. Omron Healthcare raadt u aan contact op te nemen met uw arts als het OCHTEND HYPERTENSIESYMBOOL en/of het HARTSLAGSYMBOOL op het display verschijnen met uw meetwaarden

EEN METING UITVOEREN
Het hartslagsymbool knippert tijdens de meting op het display. Het hartslagsymbool knippert bij elke hartslag.

 • Het gemiddelde waarde-symbool wordt weergegeven wanneer u op de geheugentoets drukt. De meest recente gemiddelde aflezing verschijnt op het scherm.
 • Het symbool Ochtendgemiddelde wordt weergegeven wanneer: viewochtendgemiddelden met behulp van de geheugenfunctie.
 • Het avondgemiddelde symbool wordt weergegeven wanneer: viewavondgemiddelden met behulp van de geheugenfunctie.
 • Wanneer de manchet correct is aangebracht, wordt weergegeven tijdens het uitvoeren van een meting of het gebruik van de geheugenfunctie. Als de manchet niet correct is aangebracht, wordt weergegeven.

DE AC-ADAPTER GEBRUIKEN

 • Gebruik voor aansluiting op een stroomvoorziening niet in de VS een aansluitstekker met de juiste configuratie voor het stopcontact.
 • De voedingseenheid (AC-adapter) is bedoeld om correct te worden geplaatst in een verticale positie of op de vloer gemonteerd.

OPMERKINGEN: Gebruik alleen de geautoriseerde Omron-wisselstroomadapter die bij deze monitor is geleverd.

 • We raden u aan de batterijen te plaatsen, zelfs als de AC-adapter wordt gebruikt. Als er geen batterijen zijn geplaatst, moet u mogelijk de datum en tijd opnieuw instellen als de netspanningsadapter is losgekoppeld. De meetresultaten worden niet verwijderd.

LET OP
Gebruik alleen door Omron geautoriseerde onderdelen en accessoires. Onderdelen en accessoires die niet zijn goedgekeurd voor gebruik met het apparaat, kunnen het apparaat beschadigen.

DE AC-ADAPTER GEBRUIKEN

OM DE AC-ADAPTER AAN TE SLUITEN

 1. Steek de AC-adapterstekker in de AC-adapteraansluiting aan de achterkant van de monitor, zoals afgebeeld.
 2. Sluit de AC-adapter aan op een stopcontact van 120 V AC (60 cycli).

DE AC-ADAPTER LOSKOPPELEN

 1. Houd de behuizing vast om de AC-adapter uit het stopcontact te halen.
 2. Verwijder de AC-adapterstekker uit de monitor.

WAARSCHUWING
Steek de stekker niet in het stopcontact en trek de stekker niet uit het stopcontact met natte handen.

LET OP
Overbelast stopcontacten niet. Sluit het apparaat aan op de juiste voltage uitlaat.

BATTERIJINSTALLATIE

 1.  Verwijder de batterijklep door de haak omhoog te trekken terwijl u deze in de richting van de pijl duwt.
 2.  Installeer 4 "AA" batterijen zodat de + (positieve) en – (negatieve) polariteiten overeenkomen met de polariteiten van het batterijcompartiment zoals aangegeven.
 3.  Plaats het batterijklepje terug.

BATTERIJ VERVANGING
Schakel de monitor uit en verwijder alle batterijen als de indicator voor lage batterijspanning op het scherm verschijnt. Vervang ze door vier nieuwe batterijen tegelijk. Longlife alkaline batterijen worden aanbevolen.

LET OP
Als u batterijvloeistof in uw ogen krijgt, moet u deze onmiddellijk met veel schoon water spoelen. Neem onmiddellijk contact op met een arts.

OPMERKINGEN:

 • Schakel het apparaat uit voordat u de batterijen vervangt. Als de batterijen worden verwijderd terwijl het apparaat nog aan staat, worden de datum en tijd gereset naar die van het vorige gebruik. De meetresultaten worden echter niet verwijderd.
 • Wanneer de batterijen worden vervangen, moet u mogelijk de datum en tijd opnieuw instellen. Als op het display verschijnt, raadpleeg dan pagina 19, “Datum en tijd instellen”.
 • De meegeleverde batterijen hebben mogelijk een kortere levensduur.

LET OP
Voer het apparaat, de componenten en optionele accessoires af in overeenstemming met de geldende lokale voorschriften. Onwettige verwijdering kan milieuvervuiling veroorzaken.

DE DATUM EN TIJD INSTELLEN

Stel de monitor in op de huidige datum en tijd voordat u voor de eerste keer een meting uitvoert. Als de datum en tijd niet correct zijn ingesteld, zijn de in het geheugen opgeslagen meetwaarden en de gemiddelde waarden mogelijk niet correct. Als de datum en tijd niet zijn ingesteld, verschijnt tijdens of na de meting. De bloeddrukmeter slaat automatisch maximaal 60 meetwaarden met de datums en tijden. De monitor berekent ook weekgemiddelden voor metingen in de ochtend en in de avond. De ochtend- en avondgemiddelden worden voor deze week en de laatste zeven weken opgeslagen. De monitor kan ook een gemiddelde meting berekenen op basis van de drie meest recente metingen die binnen 10 minuten na de laatste meting zijn gedaan.
NOTITIE:
Als er slechts twee metingen zijn opgeslagen in het geheugen voor de periode van 10 minuten, wordt het gemiddelde gebaseerd op de twee metingen. Als er één meting in het geheugen is opgeslagen voor de periode van 10 minuten, wordt deze meting weergegeven als het gemiddelde.

DE INSTELLING BEGINNEN
Druk op de SET-knop om de datum en tijd aan te passen. Op het display knippert het jaartal.

HET JAAR INSTELLEN
Het jaar kan worden ingesteld tussen 2010 en 2040. Wanneer het display 2040 bereikt, keert het terug naar 2010. Druk op de knop Omhoog om met stappen van een jaar vooruit te gaan. Druk op de SET-toets om het huidige jaar in te stellen. Op het display knippert de maand.
OPMERKINGEN:
Druk op de knop Omlaag ) om de datum- en tijdwaarden met stappen van één te verlagen. Houd de knop Omhoog of Omlaag ingedrukt om de datum- en tijdwaarden sneller te verhogen of te verlagen.

DE MAAND INSTELLEN
Druk op de knop Omhoog om met stappen van een maand vooruit te gaan. Druk op de knop SET om de huidige maand in te stellen. Op het display knippert de dag.

HET UUR INSTELLEN

 • De tijd wordt ingesteld met AM of PM.
 • Druk op de knop Omhoog om met stappen van een uur vooruit te gaan.
 • Druk op de SET-knop om het huidige uur in te stellen.
 • Op het display knippert de minuut.

DE MINUUT INSTELLEN

 • Druk op de knop Omhoog om met stappen van één minuut vooruit te gaan.
 • Druk op de SET-knop om de minuten in te stellen.

DE MONITOR UITSCHAKELEN

 • Druk op de START / STOP-knop.

DE ARMMANCHET AANBRENGEN

LET OP
Lees alle informatie in de instructiehandleiding en alle andere literatuur in de doos voordat u het apparaat bedient.
LET OP
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij het meten van bloeddruk en polsslag bij volwassenen. Gebruik dit apparaat niet bij baby's of personen die hun bedoelingen niet kunnen uiten.

DE MANCHET OP DE LINKERARM AANBRENGEN

 1. Zorg ervoor dat de luchtplug stevig in de hoofdeenheid is gestoken.
 2. Verwijder nauwsluitende kleding van uw linkerbovenarm.
 3. Ga op een stoel zitten met uw voeten plat op de grond. Plaats uw linkerarm op een tafel zodat de manchet op dezelfde hoogte is als uw hart.
 4. Houd de duimgreep op de manchet stevig vast met uw rechterhand.
 5. Draai de palm van je linkerhand naar boven.
 6. Breng de manchet aan op uw linker bovenarm zodat de blauwe streep zich aan de binnenkant van uw arm bevindt en op één lijn ligt met uw middelvinger. De luchtslang loopt langs de binnenkant van je arm. De onderkant van de manchet moet ongeveer 1/2 ″ boven uw elleboog zijn.
 7. Wikkel de manchet stevig op zijn plaats om uw arm met behulp van de stoffen sluiting.

DE MANCHET OP DE RECHTER ARM AANBRENGEN
Als u een meting uitvoert met de rechterarm, gebruik dan deze instructie voor stap 6 op pagina 25. Breng de manchet aan op uw rechterbovenarm, zodat de duimgreep gecentreerd is aan de binnenkant van uw binnenarm. De onderkant van de manchet moet ongeveer 1/2" boven uw elleboog zijn. De luchtstroom naar de manchet.

EEN METING UITVOEREN

De monitor bepaalt automatisch uw ideale inflatieniveau. In zeldzame gevallen waarin een hogere inflatie nodig kan zijn, blaast de monitor de manchet automatisch opnieuw op tot 30 mmHg hoger dan de initiële inflatie en start de meting opnieuw.

WAARSCHUWING
Neem contact op met uw arts voor specifieke informatie over uw bloeddruk. Zelfdiagnose en behandeling met behulp van gemeten resultaten kunnen gevaarlijk zijn. Volg de instructies van uw arts of bevoegde zorgverlener.

LET OP
Gebruik het apparaat alleen zoals bedoeld. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden.

MANCHETWIKKELGIDS
Deze monitor controleert of de armmanchet tijdens het oppompen correct is aangebracht. Wanneer de manchet correct is aangebracht, wordt weergegeven tijdens het uitvoeren van een meting of het gebruik van de geheugenfunctie. Als de manchet niet correct is aangebracht, wordt weergegeven. Als wordt weergegeven, raadpleegt u de sectie "De armmanchet aanbrengen", brengt u de manchet opnieuw aan en voert u nog een meting uit.

 1. Druk op de START/STOP-knop. Alle symbolen verschijnen op het display. De manchet wordt automatisch opgeblazen. Terwijl de manchet wordt opgeblazen, bepaalt de monitor automatisch uw ideale inflatieniveau. monitor detecteert de pols tijdens het opblazen. Beweeg uw arm niet en blijf stil totdat het hele meetproces is voltooid. OPMERKING: Om het opblazen of meten te stoppen, drukt u op de START/STOP-knop. De monitor stopt met opblazen, begint leeg te lopen en wordt uitgeschakeld.
 2. Het opblazen stopt automatisch en de meting wordt gestart. Naarmate de manchet leegloopt, verschijnen afnemende cijfers op het display. Het hartslagsymbool ( ) knippert bij elke hartslag.
 3. Wanneer de meting is voltooid, loopt de armmanchet volledig leeg. Uw bloeddruk en hartslag worden weergegeven.
 4. Druk op de START / STOP-knop om de monitor uit te schakelen.
  OPMERKING: De monitor wordt na twee minuten automatisch uitgeschakeld.

WAARSCHUWING
Neem contact op met uw arts voor specifieke informatie over uw bloeddruk. Zelfdiagnose en behandeling met behulp van gemeten resultaten kunnen gevaarlijk zijn. Volg de instructies van uw arts of bevoegde zorgverlener.

WAARSCHUWING
Pas de medicatie NIET aan op basis van meetresultaten van deze bloeddrukmeter. Neem medicatie zoals voorgeschreven door uw arts. Alleen een arts is gekwalificeerd om hoge bloeddruk te diagnosticeren en te behandelen.

WAARSCHUWING
De monitor is niet bedoeld als diagnostisch apparaat.

SPECIALE CONDITIES

LET OP
Opblazen tot een hogere druk dan nodig kan leiden tot blauwe plekken waar de manchet wordt aangebracht. Als bekend is dat uw systolische druk hoger is dan 220 mmHg, houdt u de START/STOP-knop ingedrukt totdat de meter 30 tot 40 mmHg hoger opblaast dan verwacht. systolische druk.

Wanneer de meting is voltooid, loopt de armmanchet volledig leeg. Uw bloeddruk en hartslag worden weergegeven.

GEBRUIK VAN DE GEHEUGENFUNCTIE

De monitor is ontworpen om de bloeddruk en de hartslag in het geheugen op te slaan telkens wanneer een meting wordt voltooid. De monitor slaat automatisch maximaal 60 sets meetwaarden op (bloeddruk en hartslag). Wanneer 60 sets meetwaarden zijn opgeslagen, wordt de oudste record verwijderd om de meest recente waarden op te slaan. De monitor slaat ook 8 weken ochtendgemiddelden en 8 weken avondgemiddelden op.

GEMIDDELDE FUNCTIE
De monitor berekent de gemiddelde aflezing op basis van de drie meest recente sets meetwaarden die binnen 10 minuten na de meest recente meetwaarde zijn genomen.
OPMERKINGEN: Als er gedurende de periode van 10 minuten twee sets meetwaarden in het geheugen zijn opgeslagen, wordt het gemiddelde gebaseerd op de twee sets meetwaarden. Als één set meetwaarden is opgeslagen, wordt dit weergegeven als het gemiddelde. Wanneer viewDe meting die is gedaan zonder de datum en tijd in te stellen, wordt weergegeven in plaats van de datum en tijd.

OM DE MEETWAARDEN TE WEERGEVEN

 1. Druk op de geheugenknop. Het gemiddelde symbool verschijnt op het display wanneer de gemiddelde meting wordt weergegeven.
 2. Druk op de knop Omlaag voor meetwaarden op het scherm. De waarden worden weergegeven van de meest recente tot de oudste.
  OPMERKING: De datum en tijd worden afwisselend weergegeven met de meetwaarden.
 3. Druk op de knop Omhoog of Omlaag om de volgende reeks waarden weer te geven. OPMERKING: Houd de knop Omhoog of Omlaag ingedrukt om de waarden sneller weer te geven.

OCHTEND EN AVOND GEMIDDELDE
De monitor berekent en geeft een weekgemiddelde weer voor metingen die 's ochtends ( ) en 's avonds ( ) zijn gedaan. De monitor slaat 8 weken ochtendgemiddelden en 8 weken avondgemiddelden op.
OPMERKING: de week begint zondag om 4:00 uur

OCHTEND GEMIDDELDE

 • Ochtendgemiddelden zijn gebaseerd op de eerste meting. De meettijden moeten tussen 4:00 uur en 9:59 uur zijn.

AVOND GEMIDDELDE

 • Avondgemiddelden zijn gebaseerd op de laatste meting. De meettijden moeten tussen: 7:00 uur en 1:59 uur zijn.

OM OCHTEND- EN AVONDGEMIDDELEN WEERGEVEN

 1. OM OCHTEND- EN AVONDGEMIDDELDEN WEERGEVEN Gemiddelde toets ( ) om het ochtend- of avondgemiddelde te selecteren. Het gemiddelde voor de huidige week "DEZE WEEK" verschijnt op het display.
 2. Druk op de knop Omlaag ) om de vorige weken weer te geven.
 3. Met elke druk op de knop Omlaag worden de waarden weergegeven van 1 week geleden tot de oudere.
 4. Druk op de START / STOP-knop om de monitor uit te schakelen.

DISPLAYCOMBINATIES
Naast de symbolen voor ochtendgemiddelde en avondgemiddelde kan de monitor ook het symbool voor ochtendhypertensie weergeven als het ochtendgemiddelde voor die week hoger is dan de AHA-richtlijnen. (Zie pagina 13 voor details.) Afhankelijk van uw meetresultaten, kunnen deze in de volgende combinaties worden weergegeven.

 • Ochtendgemiddelde van deze week met ochtendgemiddelde-symbool
 • Ochtendgemiddelde van 7 weken geleden met ochtendgemiddelde symbool + ochtendhypertensiesymbool
 • Avondgemiddelde van deze week met avondgemiddelde-symbool
 • Avondgemiddelde van 7 weken geleden met Avondgemiddelde Symbool + Ochtendhypertensiesymbool

Het ochtendhypertensiesymbool () verschijnt als het weekgemiddelde voor ochtendmetingen hoger is dan 135/85. In dit geval wordt het ochtendhypertensiesymbool () weergegeven wanneer het avondgemiddelde wordt weergegeven, ongeacht de waarden voor het avondgemiddelde.

ALLE IN HET GEHEUGEN OPGESLAGEN WAARDEN WISSEN
U kunt waarden die in het geheugen zijn opgeslagen niet gedeeltelijk wissen. Alle waarden worden verwijderd.

 1. . Als u de Memory-knop en de START/STOP-knop tegelijkertijd langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, worden alle waarden gewist.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Volg de onderstaande instructies om uw digitale bloeddrukmeter in de beste staat te houden en het apparaat tegen beschadiging te beschermen:

 • Bewaar de monitor in de opbergkoffer wanneer deze niet in gebruik is. Zorg ervoor dat de AC onder de hoofdeenheid is geplaatst, zodat deze het scherm niet beschadigt.
 • Vermijd het knikken of scherp buigen van de AC
 • Adapter snoer.
 • buig de armmanchet of de luchtslang niet met kracht. Vouw niet strak.
 • Reinig de monitor met een zachte, droge doek.
 • Gebruik geen schurende of vluchtige reinigingsmiddelen.
 • Probeer de manchet niet schoon te maken.

LET OP
Dompel het apparaat of een van de componenten niet onder in water. Stel de monitor niet bloot aan extreem warme of koude temperaturen, vochtigheid of direct zonlicht.
LET OP
Bewaar het apparaat en de componenten op een schone, veilige plaats.
LET OP
Stel de monitor niet bloot aan sterke schokken, laat hem bijvoorbeeld niet op de grond vallen.

Verwijder de batterijen als het apparaat drie maanden of langer niet wordt gebruikt. Vervang altijd alle batterijen tegelijk door nieuwe. Gebruik het apparaat in overeenstemming met de instructies in deze handleiding.

LET OP
Wijzigingen of aanpassingen die niet zijn goedgekeurd door Omron Healthcare maken de gebruikersgarantie ongeldig. Haal het apparaat of de onderdelen niet uit elkaar en probeer het niet te repareren.
LET OP
Gebruik alleen door Omron geautoriseerde onderdelen en accessoires. Onderdelen en accessoires die niet zijn goedgekeurd voor gebruik met het apparaat, kunnen het apparaat beschadigen.

FOUTINDICATOREN EN TIPS VOOR PROBLEEMOPLOSSING

TIPS VOOR PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM Oorzaken EN OPLOSSINGEN
Geen kracht.

 

 

Er verschijnt geen display op het apparaat.

Vervang alle vier de batterijen door nieuwe.

 

Controleer de batterij-installatie op de juiste plaatsing van de batterijpolariteiten.

 

 

 

Meetwaarden lijken te hoog of te laag.

De bloeddruk varieert constant. Veel factoren, waaronder stress, het tijdstip van de dag en de manier waarop u de manchet omwikkelt, kunnen uw bloeddruk beïnvloeden.

 

Review de secties "Voordat u een meting uitvoert" en "Een meting uitvoeren".

FCC-VERKLARING

NOTITIE:
POTENTIEEL VOOR RADIO-/TELEVISIE-INTERFERENTIE (alleen voor de VS) Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Het product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als het product schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product in en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 •  Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 •  Vergroot de scheiding tussen het product en de ontvanger.
 •  Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 •  Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

POTENTIEEL VOOR RADIO / TELEVISIE-INTERFERENTIE (alleen voor Canada)
Dit digitale apparaat overschrijdt niet de Klasse B-limieten voor radioruisemissies van digitale apparaten zoals uiteengezet in de norm voor interferentieveroorzakende apparatuur met de titel "Digital Apparatus", ICES-003 van het Canadian Department of Communication Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij verantwoordelijk voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

BEPERKTE GARANTIES

Uw Omron® BP760 IntelliSense® automatische bloeddrukmeter, met uitzondering van de armmanchet, is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten die optreden binnen 5 jaar vanaf de aankoopdatum, indien gebruikt in overeenstemming met de instructies die bij de monitor zijn geleverd. De armmanchet is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten die optreden binnen een jaar vanaf de aankoopdatum wanneer de monitor wordt gebruikt in overeenstemming met de instructies die bij de monitor zijn geleverd. De bovenstaande garanties gelden alleen voor de oorspronkelijke koper in de detailhandel. We zullen, naar onze keuze, een monitor of armmanchet die onder de bovenstaande garanties valt, kosteloos repareren of vervangen. Reparatie of vervanging is onze enige verantwoordelijkheid en uw enige remedie onder de bovenstaande garanties.
Neem voor garantieservice contact op met de klantenservice door te bellen naar 1-800-634-4350 voor het adres van de reparatielocatie en de verzend- en administratiekosten voor retourzendingen.
Voeg het aankoopbewijs toe. Voeg een brief toe met uw naam, adres, telefoonnummer en een beschrijving van het specifieke probleem. Verpak het product zorgvuldig om beschadiging tijdens het transport te voorkomen. Vanwege mogelijk verlies tijdens het transport, raden we aan om het product te verzekeren met de gevraagde retourbon.
HET VOORGAANDE IS DE ENIGE GARANTIE DIE OMRON VERSTREKT MET BETREKKING TOT DIT PRODUCT, EN OMRON WIJST HIERBIJ ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF. GEMPLICEERDE GARANTIES EN ANDERE VOORWAARDEN DIE DOOR DE WET KUNNEN WORDEN OPGELEGD, ZIJN IN DUUR BEPERKT TOT DE PERIODE VAN DE BOVENSTAANDE UITDRUKKELIJKE GARANTIE. OF SCHADE.
Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en mogelijk heeft u andere rechten die per rechtsgebied verschillen. Vanwege speciale lokale vereisten zijn sommige van de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing.

SPECIFICATIES

NOTITIE:
Deze specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

FAQS

Waar wordt dit gemaakt?

Vietnam

Is er een AC-adapter beschikbaar?

Een AC-adapter is als optie verkrijgbaar

komt het met een netsnoer?

Nee, hij wordt geleverd met een netsnoer. Het wordt geleverd met 4 2xa batterijen.

Meet dit apparaat de hartslag? Zo ja, slaat het het op zoals het de bloeddrukmetingen opslaat?

Ja, het registreert en slaat uw hartslaggegevens op. Het is een uitstekend apparaat

komt het met een draagtas?

Ja, ik deed het. Let op: er zat geen AC-adapter bij.

komt het met een draagtas?

Ja, ik deed het. Let op: er zat geen AC-adapter bij.

Kan dit op de onderarm worden gebruikt?

BP MANCHETTEN zijn alleen gemaakt voor gebruik op de bovenarm. De resultaten zijn niet nauwkeurig bij gebruik op de onderarm.

Waarschuwt dit model mij wanneer de manchet niet goed is aangebracht?

Het zal een fout instellen als het denkt dat de manchet te los zit en niet goed onder druk staat en een redelijke meting krijgt ... of als u zich verplaatst terwijl u een meting uitvoert. Maar anders, nee. Als je het op je arm uitlijnt zoals het aangeeft .. de exacte strakheid is niet kritisch. Het compenseert kleine afwijkingen. Moet strak zitten, maar niet strak of slordig los. 

Is de manchet 16 cm breed?

5.75 inch

Hoe weet ik of de BP760 klaar is om mijn bloeddruk te meten?

Wanneer de opwarmperiode is voltooid, toont het display een geanimeerd hartsymbool en een bericht met de tekst "WAIT". Het hartsymbool geeft aan dat u moet wachten tot de meter klaar is om uw bloeddruk te meten. Dit kan tot 2 minuten duren, afhankelijk van uw lichaamshouding.

Hoe weet ik of mijn bloeddrukmeting juist is?

De BP760 is gevalideerd tegen een kwikbloeddrukmeter (standaard bloeddrukmeter). Bovendien hebben klinische onderzoeken van Omron aangetoond dat metingen die zijn gedaan met de IntelliSense®-technologie vergelijkbaar zijn met metingen die zijn gedaan met een handmatige manchet. Er kunnen echter variaties in individuele metingen optreden als gevolg van omgevingscondities of individuele verschillen.

Wat moet ik doen als mijn metingen constant hoger zijn dan wat mijn arts zegt dat ze zouden moeten zijn?

Het kan zijn dat uw arts wil dat u uw bloeddruk vaker thuis controleert. Hij of zij kan ook willen dat u een andere maat monitor of manchet gebruikt. Als geen van deze acties uw probleem oplost, neem dan contact op met uw arts voor verder advies.

Hoe vaak moet ik mijn bloeddruk controleren?

Controleer uw bloeddruk eenmaal daags 's ochtends voordat u uit bed komt en nadat u minimaal 5 minuten heeft gezeten. Noteer deze meting in een notitieboekje of op een kalenderkaart, zodat u kunt zien of er een patroon in uw metingen zit (bijv. hogere waarden 's morgens dan' s avonds). Uw arts kan aanbevelen om vaker te controleren en/of andere apparaten te gebruiken, zoals een automatische bloeddrukmanchet, een 24-uurs ambulante monitor of een bloeddrukmeter voor thuisgebruik. Volg de instructies van uw arts zorgvuldig op. Als u diabetes heeft, overleg dan met uw arts over hoe vaak u uw bloeddruk moet controleren en of er speciale apparatuur nodig is voor controledoeleinden. Als u medicijnen tegen hoge bloeddruk gebruikt, overleg dan met uw arts over hoe vaak u uw bloeddruk moet controleren en of er speciale apparatuur nodig is voor controledoeleinden. Voor meer informatie over thuismonitoring kunt u uw arts of apotheker om aanbevelingen vragen of contact opnemen met Omron Healthcare Inc., Dept. 888-746-5626 (VS), www.omronhealthcareusa.com.

Wat zijn enkele veelvoorkomende oorzaken van hoge en lage waarden?

Enkele veelvoorkomende oorzaken van hoge meetwaarden zijn zenuwachtig zijn, een vergrote ader in de arm hebben (spataderen), uitgedroogd zijn, sporten binnen 30 minuten na het nemen van een meting, op dieet zijn

komt het met een draagtas?

Ja, ik deed het. Let op: er zat geen AC-adapter bij.

Wordt de bloeddrukmeter gedekt door Medicare voor senioren?

Neem rechtstreeks contact op met Medicare en zij zullen u er een sturen.

Heeft dit de mogelijkheid om bp-gegevens via bluetooth naar een printer te sturen?

Met de app kun je exporteren naar een CSV file die kan worden afgedrukt.

Heeft deze een AC-adapterpoort?

Ja, er is een DC 6v-poort aan de rechterkant, maar ze hadden geen adapter in de set.

VIDEO

Omron-logo

www.omronhealthcare.com

Join the Conversation

hoe 1

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *