NEO-TOOLS-logo

NEO TOOLS 04-710 Elektrisch heteluchtpistool

NEO-TOOLS-04-710-Electric-Heat-Gun-fig-1

NOTITIE: LEES ALVORENS DE APPARATUUR TE GEBRUIKEN DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR VERDER GEBRUIK.

GEDETAILLEERDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Deze apparatuur mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door mensen met beperkte lichamelijke en geestelijke vermogens en mensen met een gebrek aan kennis van de apparatuur, mits toezicht of instructie in het gebruik van de apparatuur op een veilige manier wordt gegeven, zodat de daaraan verbonden risico's begrijpelijk zijn. Kinderen mogen niet met de apparatuur spelen. Kinderen zonder toezicht mogen de apparatuur niet schoonmaken en onderhouden. Onzorgvuldig gebruik van een heteluchtpistool kan brand veroorzaken, daarom:

 • wees voorzichtig bij het gebruik van het heteluchtpistool op plaatsen met brandbare materialen,
 • richt de heteluchtstroom niet lange tijd op dezelfde plaats,
 • gebruik geen heteluchtpistool in de aanwezigheid van een explosieve atmosfeer,
 • Houd er rekening mee dat warmte kan worden overgedragen op brandbare materialen buiten het bereik van view,
 • laat het heteluchtpistool na gebruik afkoelen voordat u het opbergt,
 • laat het heteluchtpistool niet onbeheerd achter als het is ingeschakeld.

AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

 • Draag een veiligheidsbril bij het gebruik van een heteluchtpistool.
 • Blokkeer de luchtinlaatopeningen of de luchtuitlaatopening van het heteluchtpistool niet.
 • Raak het mondstuk van het heteluchtpistool niet aan terwijl het in gebruik is of onmiddellijk nadat het gebruik van het heteluchtpistool is gestopt.
 • Het handvat van het heteluchtpistool moet schoon worden gehouden, er mogen geen sporen van olie of vet achterblijven.
 • Bij het werken buiten het gebouw is het verboden om een ​​heteluchtpistool te gebruiken als het regent of als de lucht erg vochtig is.
 • Leg het heteluchtpistool niet opzij terwijl het aan staat.
 • De luchtstroom van het heteluchtpistool mag niet te lang op één plek worden gericht.
 • Verwijder regelmatig opgehoopte verfresten van het mondstuk van het heteluchtpistool om zelfontbranding te voorkomen.
 • Voordat u met een heteluchtpistool begint te werken, moet u er altijd voor zorgen dat het te verwarmen oppervlak niet brandbaar is.
 • Werk bij het verwijderen van loodhoudende olieverf alleen in goed geventileerde ruimtes. De dampen van dergelijke verven zijn giftig. Er moet een ademhalingsbeschermingsmasker worden gebruikt.
 • Gebruik bij het gebruik van een heteluchtpistool geen terpentijn, oplosmiddelen of benzine als hulpstoffen.
 • Raak hete delen van het heteluchtpistool niet direct na gebruik aan. Brandwonden veroorzaakt door het niet naleven van deze instructies zijn de belangrijkste gevaren die samenhangen met het gebruik van een heteluchtpistool.
 • Het werkende heteluchtpistool mag niet op een persoon of dier worden gericht (bijv. op droog haar). Een heteluchtpistool geeft de lucht een veel warmere temperatuur dan een föhn

Ondanks de inherent veilige constructie, het gebruik van veiligheidsmaatregelen en aanvullende beschermingsmaatregelen, is er altijd een restrisico op letsel tijdens het werk.
Waarschuwing! Alleen voor Gebruik binnenshuis.

SYMBOLEN UITLEG

NEO-TOOLS-04-710-Electric-Heat-Gun-fig-3

 1. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Volg altijd de instructies en waarschuwingen op.
 2. Waarschuwing! Hete oppervlakken
 3. Klasse II-apparaat (dubbele isolatie)
 4. Product voldoet aan de EU-richtlijn.

CIJFERS UITLEG

NEO-TOOLS-04-710-Electric-Heat-Gun-fig-2

 1. LCD scherm
 2. Luchtstroom verhogen knop
 3. Luchtstroom verlagen knop
 4. Toets temperatuurverhoging
 5. Knop om de temperatuur te verlagen
 6. Knop voor het wijzigen van voorinstellingen

PRODUCTBESCHRIJVING

Het heteluchtpistool is ontworpen voor het verwijderen van verflagen, vastzittende schroefdraadverbindingen om het losschroeven te vergemakkelijken en voor het verwarmen van bevroren waterleidingen, sloten, hangsloten, enz. ander werk dat moet worden verwarmd met een stroom droge, hete lucht. Het heteluchtpistool is alleen bedoeld voor amateurgebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voordat u aan het werk gaat, moet u zorgen voor de juiste omstandigheden.

 • Werkplaats
  Zorg ervoor dat er geen objecten in de buurt zijn die het vrije verkeer belemmeren, waardoor comfortabel en veilig werken niet mogelijk is.
 • Voedingsbron
  Zorg ervoor dat de stroombron waarop het heteluchtpistool moet worden aangesloten, voldoet aan de vereisten op het typeplaatje van het heteluchtpistool.
 • Stap over voor slechts
  Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat. Er kunnen ernstige ongelukken gebeuren als u de stekker in het stopcontact steekt met de schakelaar in de aan-stand, aangezien het heteluchtpistool onmiddellijk begint te werken.
 • Controleren van de juistheid van de werking
  Het geactiveerde heteluchtpistool moet soepel draaien, zonder vast te lopen. Stop bij onregelmatigheden met het apparaat te werken.
 • Selectie mondstuk
  Afhankelijk van het type werk (indien nodig) is het mogelijk om een ​​passende extra spuitmond te installeren door deze over de uitloopspuitmond te schuiven. Elk extra gemonteerd mondstuk kan in een willekeurige hoek van 0° tot 360° in de as van het heteluchtpistool worden ingesteld. Het gebruik van extra spuitmonden vergemakkelijkt het werk en zorgt voor de nauwkeurigheid van de uitvoering.
  • Oppervlakte mondstuk – door de heteluchtstroom om te leiden, beschermt het bijvample, ramen tegen oververhitting. Bijzonder nuttig bij het verwijderen van coatings van verven.
  • Verloopstuk – directe stroom hete lucht om werken in hoeken en solderen mogelijk te maken
  • Verspreidingsmondstuk – Zorgt voor een gelijkmatige verdeling van hete lucht bij het bewerken van hoeken en bij het solderen.
  • Reflector mondstuk – ontworpen voor het solderen, het vormen van kunststof buizen, het ontdooien van waterinstallaties en het krimpen van krimpkousen.
   Opmerking: Blokkeer de luchtinlaatopeningen niet, omdat het elektrische gereedschap hierdoor oververhit kan raken.
 • In- / uitschakelen
  Opmerking: het lichtnettage moet overeenkomen met de voltage aangegeven op het typeplaatje van het heteluchtpistool. Zorg ervoor dat de aan/uit-knop in de stand 0 staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
  • Het aangesloten apparaat wordt ingeschakeld door de schakelknop naar een andere stand dan 0 te verplaatsen.
   • Positie 0 – invalide
   • Positie I – temperatuur 50°C, luchtstroom 300 – 500 l/min
   • Positie II – temperatuur 70 – 600 °C, luchtstroom 300 – 500 l/min
  • De eerste keer dat u het heteluchtpistool aanzet, kan er een kleine hoeveelheid rook ontstaan. Dit is normaal en het zou even moeten duren voordat het verdwijnt.
 • Instellingen
  • Het heteluchtpistool wordt bediend met knoppen en een LCD-scherm.
  • In versnelling I (50 ° C) is het mogelijk om de luchtstroom te regelen met behulp van de knoppen voor het verhogen en verlagen van de luchtstroom (6 niveaus)
  • In snelheid II is het mogelijk om de luchtstroom op dezelfde manier te regelen, en ook om de temperatuur in het bereik van 70 tot 600 ° C in te stellen met behulp van de knoppen voor het verhogen en verlagen van de temperatuur (in stappen van 10 ° C).
  • Met de middelste knop kun je een van de 6 presets kiezen.
   Voorkeursinstelling Temperatuur [°C] Luchtstroom niveau
   1 70 I
   2 150 II
   3 250 III
   4 350 IV
   5 450 V
   6 600 VI
 • bedrijfs-
  • Gear I wordt gebruikt om het verwarmde object af te koelen, de verf te drogen of het apparaat af te koelen na lang werken met hoge temperaturen voordat het wordt opgeborgen of het hulpmondstuk wordt vervangen.
  • Wacht bij het wisselen van stand II naar I even tot het apparaat is afgekoeld.
  • De afstand tussen het mondstuk en het werkstuk moet worden aangepast, afhankelijk van het soort materiaal dat moet worden verwerkt en het type extra mondstuk dat wordt gebruikt. De meest geschikte temperatuur moet proefondervindelijk worden bepaald, begin daarom met werken in het lage temperatuurbereik.
 • Vormgeven van kunststof buizen / ontdooien
  • Plaats het reflectormondstuk op het uitblaasmondstuk. Om vernauwing van de buis te voorkomen, vult u deze met zand en sluit u deze aan beide zijden.
  • De buis moet gelijkmatig worden verwarmd door deze te verplaatsen ten opzichte van het heteluchtpistool.
  • Verwarm bevroren gedeelten van waterleidingen altijd van rand tot midden. Verwarm kunststof buizen en de verbindingen tussen pijpstukken met bijzondere zorg om schade te voorkomen.
   Waarschuwing! De gasleidingen mogen in geen geval verwarmd worden!
 • Vormgeven van kunststof buizen / ontdooien
  • Plaats het reflectormondstuk op het uitblaasmondstuk. Om vernauwing van de buis te voorkomen, vult u deze met zand en sluit u deze aan beide zijden.
  • De buis moet gelijkmatig worden verwarmd door deze te verplaatsen ten opzichte van het heteluchtpistool.
  • Verwarm bevroren gedeelten van waterleidingen altijd van rand tot midden. Verwarm kunststof buizen en de verbindingen tussen pijpstukken met bijzondere zorg om schade te voorkomen.
   Waarschuwing! De gasleidingen mogen in geen geval verwarmd worden!

TECHNISCHE GEGEVENS

Parameter Waarde
nominale voltage 230V AC
Frequentie 50 Hz
Nominaal vermogen 2000W
Temperatuur zone(s) Versnelling I 50 ° C
Versnelling II 70-600 ° C
Luchtstroom Versnelling I 300 l/min
Versnelling II 500 l/min
Beschermingsklasse II
Waterdichte klasse IPX0
Productiejaar  

MILIEUBESCHERMING

 • Gooi elektrisch aangedreven producten niet weg bij het huishoudelijk afval, ze moeten in de juiste fabrieken worden gebruikt.
 • Vraag informatie over het gebruik van afval bij uw verkoper of plaatselijke autoriteiten. Gebruikte elektrische en elektronische apparatuur bevat stoffen die in de natuur actief zijn.
 • Niet-gerecycleerde apparatuur vormt een potentieel risico voor het milieu en de menselijke gezondheid.
 • Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa met zetel in Warschau aan ul. Pograniczna 2/4 (hierna Grupa Topex) informeert dat alle auteursrechten op deze instructie (hierna Instructie), inclusief maar niet beperkt tot tekst, foto's, schema's, tekeningen en lay-out van de instructie, exclusief toebehoren aan Grupa Topex en beschermd zijn door wetten overeenkomstig de Copyright and Related Rights Act van 4 februari 2004 (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 2006 No 90 item 631 met latere wijzigingen). Het kopiëren, verwerken, publiceren, wijzigen voor commerciële doeleinden van de gehele Instructie of delen daarvan zonder schriftelijke toestemming van Grupa Topex is ten strengste verboden en kan civielrechtelijke en wettelijke aansprakelijkheid tot gevolg hebben.

EU-conformiteitsverklaring

 • Fabrikant: Grupa Topex Sp. Z oo Sp.k., ul. Pograniczna 2/4 02-285
 • Warszawa
 • Artikel: Warmte kanon
 • Model: 04-710
 • Commerciele naam: NEO-GEREEDSCHAP
 • Serienummer: 00001 99999 ÷
 • Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.
 • Het hierboven vermelde product voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:
 • Laag volumetage Richtlijn 2014/35/EU
 • EMC-richtlijn 2014/30 / EU
 • RoHS-richtlijn 2011/65/EU zoals gewijzigd door richtlijn 2015/863/EU
 • En voldoet aan de vereisten van de volgende normen:
  • EN 60335-2-45:2002/A2:2012; EN 60335-1:2012/A2:2019; EN 62233:2008;
  • EN 55014-1:2017/A11:2020; EN 55014-2:2015; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013/A1:2019;
  • EN 62321-1:2013; EN 62321-2:2014; EN 62321-3-1:2014; EN 62321-4:2014; EN 62321-5:2014;
  • EN 62321-6:2015; EN 62321-7-1:2015; EN 62321-7-2:2017; EN 62321-8:2017
 • Deze verklaring heeft uitsluitend betrekking op de machine in de staat waarin deze op de markt is gebracht en sluit onderdelen uit die later door de eindgebruiker worden toegevoegd en/of bewerkingen worden uitgevoerd.
 • Naam en adres van de persoon die woonachtig of gevestigd is in de EU en bevoegd is om de technische gegevens samen te stellen file:
 • Ondertekend voor en namens:
  • Grupa Topex Sp. Z oo Sp.k.
  • ul. Pograniczna 2/4
  • 02-285 Warschau

   NEO-TOOLS-04-710-Electric-Heat-Gun-fig-4

  • Paweł Kowalski
  • GRUPA TOPEX Kwaliteitsagent

Documenten / bronnen

NEO TOOLS 04-710 Elektrisch heteluchtpistool [pdf] Gebruikershandleiding
04-710 elektrisch heteluchtpistool, elektrisch heteluchtpistool, 04-710 heteluchtpistool, heteluchtpistool, pistool, 04-710

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *