Mous A669 oplaadpad met MagSafe-instructies
Mous A669 oplaadpad met MagSafe

Oplaadpad met MagSafe

Voor gebruik 

 • Lees deze handleiding voordat u het apparaat gebruikt om een ​​veilig en correct gebruik te garanderen.
 • Raadpleeg de verpakking van uw apparaat om te bepalen of dit product compatibel is met uw apparaat.
 • Uw consumentenrechten worden beheerst door de wet van het land waarin u het product heeft gekocht. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Wat zit er in de doos?

Wat zit er in de doos
Wat zit er in de doos

A Oplaadpad met MagSafe®
B USB-C-oplaadkabel

Hoe u uw oplaadpad instelt met MagSafe® 

 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
 2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
 3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
 4. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
 5. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
 6. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
 7.  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.

Hoe u uw oplaadpad veilig en optimaal kunt gebruiken met MagSafe® 

 •  Zorg ervoor dat er zich geen metalen voorwerpen tussen de bovenzijde van het materiaal en uw telefoon bevinden, aangezien dit het MagSafe-compatibel opladen kan verstoren. Als de detector voor vreemde voorwerpen niet wordt geactiveerd, kan het apparaat erg heet worden en de gebruiker verbranden of de omgeving beschadigen.
 • Als je een accessoire bij je telefoonhoesje gebruikt, bijvampAls u een Mous® Card Wallet achterlaat, verwijder deze dan, aangezien dit de laadprestaties kan beïnvloeden.
 • Het magnetische array-ontwerp zorgt ervoor dat u elke keer een goed geoptimaliseerde lading ontvangt. Zorg ervoor dat de magneten op hun plaats klikken, anders wordt uw mobiele apparaat mogelijk niet goed opgeladen.
 • Voor de beste oplaadprestaties raden we u aan een 20W-wandadapter voor stroomvoorziening te gebruiken.
 • Gebruik voor de beste resultaten een MagSafe®-compatibele telefoon of telefoonhoesje.
 • Als u geen MagSafe-telefoon gebruikt, kunt u de juiste uitlijning niet bereiken
 • u moet ervoor zorgen dat uw telefoon zo centraal mogelijk staat om de meest efficiënte lading te krijgen.

Belangrijke veiligheidsinstructies – Waarschuwing 

Lees alle instructies en waarschuwingen voordat u dit product gebruikt. Onjuist gebruik van dit product kan leiden tot productschade, oververhitting, giftige dampen, brand of explosie, voor welke schade u ("Koper") verantwoordelijk bent en niet Mous Products Ltd. ("Fabrikant").

 • Plaats het product niet in vuur of andere extreem hete omgevingen. Blootstelling aan vuur of extreem hoog
 • hitte kan een explosie veroorzaken.
 • Dit product is voorzien van magneten. Pacemaker- en ICD-gebruikers wordt geadviseerd de MagSafe® niet te plaatsen
 • Compatibele oplader binnen een straal van 20 cm van het geïmplanteerde apparaat, omdat dit interferentie kan veroorzaken.
 • Stel de MagSafe®-compatibele oplader niet bloot aan water. Blootstelling aan water kan resulteren in
 • kortsluiting. Schakel bij kortsluiting direct uit bij de muur.
 • Gebruik de MagSafe-compatibele opladerhouder niet boven het toegestane vermogen. Overbelasting
 • uitgangen boven de nominale waarde kunnen brandgevaar of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
 • Haal dit product niet uit elkaar en probeer het op geen enkele manier opnieuw te gebruiken of te wijzigen.
 • Probeer geen enkel onderdeel van dit apparaat te vervangen. Elke wijziging of demontage kan resulteren in een
 • vervalt de garantie.
 • Het gebruik van een voeding of oplader die niet door Mous® wordt aanbevolen, kan leiden tot brandgevaar of letsel
 • aan personen.
 • Als dit apparaat toegankelijk is voor of kan worden gebruikt door een minderjarige, stemt de kopende volwassene ermee in de enige te zijn
 • verantwoordelijk voor het geven van toezicht, instructie en waarschuwingen. De koper stemt ermee in zich te verdedigen,
 • de Fabrikant schadeloos stellen en vrijwaren voor alle claims of schade die voortvloeit uit onbedoeld gebruik of
 • misbruik door een minderjarige.
 • Alle producten hebben een grondige kwaliteitscontrole ondergaan. Als u merkt dat uw apparaat is
 • extreem heet is, een geur afgeeft, vervormd, geschuurd of gesneden is, of last heeft of vertoont van een
 • abnormaal verschijnsel, stop dan onmiddellijk alle productgebruik en neem contact op met Mous.
 • Schakel de MagSafe-compatibele oplader uit wanneer deze niet in gebruik is.
 • Om de MagSafe-compatibele oplader los te koppelen van lijn voltage, trek de AC-adapter uit
 • het stopcontact.
 • Om te voldoen aan de FCC-vereisten voor naleving van RF-blootstelling, is de MagSafe-compatibele oplader gemonteerd
 • moet worden gebruikt met een afstand van minimaal 20 cm tot alle personen.

JURIDISCH

Dit product is alleen bedoeld voor gebruik in combinatie met het juiste apparaat. Raadpleeg de verpakking van uw apparaat om te bepalen of dit product compatibel is met uw specifieke apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige schade aan enig apparaat opgelopen door het gebruik van dit product. De fabrikant is op geen enkele manier aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige schade die u of een derde partij kan lijden als gevolg van gebruik, bedoeld of onbedoeld, of misbruik van dit product in combinatie met een ander apparaat of accessoire dan de geschikt apparaat waarvoor dit product is ontworpen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige schade die u of een derde partij kan lijden als gevolg van verkeerd gebruik van dit product zoals hierboven beschreven. De koper stemt ermee in om de fabrikant te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle claims of schade die voortvloeit uit onbedoeld gebruik of misbruik, inclusief gebruik met een onbedoeld apparaat. Mous® en AutoAlignPlusTM zijn handelsmerken van Mous Products Ltd. Apple®, AirPods® en iPhone® zijn handelsmerken van Apple® Inc. Het handelsmerk "iPhone" wordt in Japan gebruikt met een licentie van Aiphone KK. Alle rechten voorbehouden.

Gemaakt voor Apple®

Het gebruik van de Made for Apple®-badge betekent dat een accessoire is ontworpen om specifiek te worden aangesloten op de Apple-producten die in de badge worden geïdentificeerd en dat het door de ontwikkelaar is gecertificeerd om te voldoen aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving ervan met veiligheids- en regelgevingsnormen.

FCC-verklaring

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken. Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren technicus voor hulp.

FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling 

De apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam. Om te voldoen aan de limieten van het Klasse B digitale apparaat, volgens deel 15 van de FCC-regels, moet dit apparaat worden gebruikt met gecertificeerde randapparatuur en afgeschermde kabels. Alle randapparatuur moet afgeschermd en geaard zijn. Gebruik met niet-gecertificeerde randapparatuur of niet-afgeschermde kabels kan leiden tot interferentie met radio of ontvangst.

IC-verklaring 

Specificatie radiostandaarden RSS-Gen, uitgave 5
Dit apparaat bevat van vergunning vrijgestelde zender (s) / ontvanger (s) die voldoen aan de vergunningvrije RSS ('s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

 • Dit apparaat mag geen storing veroorzaken,
 • Dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

IC RF-blootstellingsverklaring 

De apparatuur voldoet aan de IC-stralingsblootstellingslimiet die is opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 10 cm tussen de radiator en uw lichaam.

CE-waarschuwing:

Dit apparaat is getest op een vaste locatie. Om te voldoen aan de RF-blootstellingsvereisten, moet een minimale scheidingsafstand van 20 cm worden aangehouden tussen het lichaam van de gebruiker en de draadloze oplader, inclusief de antenne. Riemclips, holsters en soortgelijke accessoires van derden die door dit apparaat worden gebruikt, mogen geen metalen onderdelen bevatten. Op het lichaam gedragen accessoires die niet aan deze vereisten voldoen, voldoen mogelijk niet aan de vereisten voor RF-blootstelling en moeten worden vermeden. Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde antenne.

Dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Alle essentiële radiotestsuites zijn uitgevoerd. Deze beperking zal worden toegepast op alle lidstaten van de Europese Unie. Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties wanneer het apparaat op 20 cm van uw lichaam wordt gebruikt.

CE-conformiteitsverklaring 

Hierbij verklaart Mous® Products Ltd dat het producttype A669 in overeenstemming is met Richtlijnen 2014/53/EU & 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.mous.co

UKCA-verklaring van overeenstemming 

Hierbij verklaart Mous Products Ltd dat producttype A669 in overeenstemming is met de volgende richtlijnen: UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206); UK Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101); Britse voorschriften voor elektromagnetische compatibiliteit (SI 2016/1091); The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012. De volledige tekst van de Britse conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.mous.co. Alle essentiële radiotestsuites zijn uitgevoerd. Om te voldoen aan de vereisten voor RF-blootstelling, moet er een minimale afstand van 20 cm worden aangehouden tussen het lichaam van de gebruiker en het product.

Technologie WPT
Werkingsfrequentiebereik Alleen VK EU: 110-148 kHz; 360 kHz
Maximale veldsterkte 110-148kHz:-19.49 dBuA/m(@10m);360kHz:-25.67 dBuA/m(@10m)
Fabrikant Shenzhen Powerqi Technologie Co., Ltd
Adres fabrikant Manufacturer 201, 302, 401, BuildingA4, Block A, Fangxing Science&Tech.Park, No.13 of BaoNan Road, Longgang Community, Longgang Street, Longgang District, Shenzhen

WEEE-verklaring: 

Al onze producten zijn gemarkeerd met het WEEE-symbool; dit geeft aan dat dit product NIET met ander afval mag worden weggegooid. In plaats daarvan is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur te verwijderen door deze te overhandigen aan een goedgekeurde herverwerker of door deze aan Mous® te geven voor herverwerking. Ga naar voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur voor recycling naartoe kunt sturen www.mous.co.

Garantie

Bij Mous® zijn we toegewijd aan het maken van hoogwaardige producten die lang meegaan. Om u gemoedsrust te geven, heeft dit product een garantie van 2 jaar vanaf de datum van levering. Ga voor meer informatie over garantievoorwaarden en uitsluitingen naar: www.mous.co/warranty. Deze garantie heeft geen invloed op eventuele wettelijke rechten waarop u mogelijk recht hebt. Bewaar een kopie van uw aankoopbewijs als aankoopbewijs.

Adres aanvrager: IC 

New Kings Court, Eastleigh, SO53 3LG, Verenigd Koninkrijk

Adres aanvrager: FCC, CE, UKCA 

WeWork Senna Building, Gorsuch Place, Londen, E2 8JF, Verenigd Koninkrijk

Klantenservice

Extra hulp nodig? Neem dan contact met ons op via www.mous.co/pages/help

Mous-logo ONDERDEELNUMMER: XXXX-XX-XXX-XXX-XXX-XX
FILE NAAM MP_MOATIS-SINGLE-BOOKLET_C01-V2-AW1
DEEL NAAM BOEKJE
COMPATIBELE PRODUCTEN MOATIS
MATERIAAL 120GSM ONGECOAT WITBOEK
BUITEN AFMETINGEN 84 x 84 x 2 mm
PRODUCT GROOTTE NIET TOEPASBAAR

VOORDRINGEN: Indicatorkleur:
VOUWLIJN: Indicatorkleur:
REGISTRATIEMERKEN:  Indicatorkleur:
BLOEDLIJN:  Indicatorkleur:
LIJMGEBIED:  Indicatorkleur:
ANOTATIES:  Indicatorkleur:

Mous-logo

Documenten / bronnen

Mous A669 oplaadpad met MagSafe [pdf] Instructies
A669, 2AN72-A669, 2AN72A669, A669 oplaadpad met MagSafe, A669 oplaadpad, oplaadpad met MagSafe, oplaadpad, pad

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *