MOULTRIE-logo

MFG-15049 Ranch-serie invoervijzel
Kit instructies

MFG-15049 Ranch-serie invoervijzelset

Instructies voor Ranch Series Auger Feeder Kit
Dank u voor uw aankoop van een Moultrie Ranch Series Auger Feeder Kit. Lees dit blad voordat u het apparaat in gebruik neemt. Mocht u vragen hebben over dit product of een ander product van Moultrie, neem dan contact met ons op via de gegevens op de achterkant van dit blad. Laat ons u beter van dienst zijn door uw garantie van 1 jaar online te activeren op http://www.moultriefeeders.com/warranty .

MOULTRIE MFG-15049 Ranch-serie invoervijzelset - fig 1

A. MONTEER VIJZELVOERKIT

 1. Haal alle hardware uit de verpakking.
  MOULTRIE MFG-15049 Ranch-serie invoervijzelset - fig 2
 2. Installeer vanaf de binnenkant van uw invoertrechter (3) M6-bouten, voorzien van ringen, door de bevestigingsboutgaten aan de onderkant. Rijg niets op de bouten,
  dit wordt de montagehardware voor de geassembleerde vijzelset.
  NOTITIE: Verwijder de rubberen doorvoertule aan de onderkant van de trechterkegel om te voorkomen dat deze de doorvoertule op de avegaarset hindert.
  MOULTRIE MFG-15049 Ranch-serie invoervijzelset - fig 3
 3. Verwijder aan de rechterkant van de boorset de toegangsdeur door de (2) kruiskopschroeven los te draaien.
  De deur valt recht naar beneden na het verwijderen van de schroef.
  MOULTRIE MFG-15049 Ranch-serie invoervijzelset - fig 4
 4. Verwijder de karabijnhaak en draai de hoofddeur naar beneden om te beginnen met het monteren van de vijzelkit op uw hopper.
  MOULTRIE MFG-15049 Ranch-serie invoervijzelset - fig 5
 5. Met de hoofddeur open en de toegangsdeur verwijderd, tilt u de avegaarkit omhoog naar de trechter, waarbij u het bevestigingsmateriaal uit STAP 2 door de 3 montagegaten bovenop de avegaarkit steekt.
  Zorg ervoor dat de hoofddeur naar de voorkant van de feeder is gericht, aangegeven door de stampop de Hopper Cone.
  MOULTRIE MFG-15049 Ranch-serie invoervijzelset - fig 6
 6. Bevestig de avegaarkit aan de montagehardware van STAP 2 met behulp van (1) platte ring en (1) zeskantmoer per bout (3). (10 mm sleutel)
  MOULTRIE MFG-15049 Ranch-serie invoervijzelset - fig 7
 7. Installeer de toegangsdeur opnieuw door deze verticaal terug te schuiven naar de oorspronkelijke locatie.
  Terwijl u de deur op zijn plaats houdt, plaatst u eerst de schroef aan de rechterkant om de bovenste schroef uit te lijnen. Draai beide schroeven vast totdat ze goed vast zitten, maar DRAAI NIET TE VAST, anders haal je de schroefdraad eruit.
  Gebruik de karabijnhaak die u eerder hebt verwijderd om de hoofddeur van de vijzelset te sluiten en vast te zetten om deze uit de weg te ruimen voor het installeren van de invoertrechter.
  MOULTRIE MFG-15049 Ranch-serie invoervijzelset - fig 8

B. INSTALLEER DE VOERTUIG EN DE ACCU

 1. Plaats de montageflenzen van de "toevoergoot" over de vierkante uitlaat aan de onderkant van de vijzelset, waarbij alle 4 de boutgaten op één lijn liggen.
  MOULTRIE MFG-15049 Ranch-serie invoervijzelset - fig 9
 2. Steek vanaf de buitenkant van de vijzelset (1) bout door elk van de (2) bovenste gaten in de invoertrechter. Van binnenuit vastzetten met een handvaste zeskantmoer.
  MOULTRIE MFG-15049 Ranch-serie invoervijzelset - fig 10
 3. Volg dezelfde procedure als bij stap 2 en steek (1) bout voorzien van een sluitring door beide instelsleuven van de invoertrechter. Zet vast met een handvaste zeskantmoer.
  MOULTRIE MFG-15049 Ranch-serie invoervijzelset - fig 11
 4. Om de hoek voor de invoertrechter in te stellen:
  Draai de trechter in de gewenste hoek, draai de (2) ringbouten vast om de trechter in die positie te vergrendelen, draai de (2) bovenste bouten vast om de trechter volledig vast te zetten.
  MOULTRIE MFG-15049 Ranch-serie invoervijzelset - fig 12
 5. We raden een Moultrie 12V 7ah oplaadbare batterij MCA-13093 aan.
  DE RODE KABEL WORDT AANGESLOTEN OP DE POSITIEVE (+) BATTERIJPLEIN DE ZWARTE KABEL WORDT AANGESLOTEN OP DE NEGATIEVE (-) BATTERIJPLEIN
  Als u geen zonnepaneel bevestigt, sluit u de batterij aan met de lipjes naar beneden gericht.
  Opmerking: Zorg ervoor dat de rubberen beschermers rond de draadconnectoren zitten na installatie op de batterij en dat de draadconnectoren stevig op de batterijpolen zitten en goed passen. Dit helpt de connectoren te beschermen tegen aanraking, wat schade kan veroorzaken.
  MOULTRIE MFG-15049 Ranch-serie invoervijzelset - fig 13
 6. Plaats de batterij in het batterijcompartiment van uw voerautomaat en zorg ervoor dat de batterijpolen en/of connectoren geen contact maken met de zijkant van de avegaarset. Zie afbeelding voor voorgestelde batterijrichting.

MOULTRIE MFG-15049 Ranch-serie invoervijzelset - fig 14

LET OP: KEER DE POLARITEIT VAN DE BATTERIJKABELS NIET OM. LAAT DE BATTERIJKABELS NIET IN CONTACT MET ELKAAR KOMEN TERWIJL DEZE AANGESLOTEN IS OP EEN BATTERIJ. LAAT DE BATTERIJ-AANSLUITINGEN GEEN CONTACT OPNEMEN MET DE ZIJDE VAN DE VOEDERKIT. DIT KAN PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN VEROORZAKEN. IN GEEN GEVAL IS PRADCO AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BESTRAFFENDE, INCIDENTELE, BIJZONDERE GEVOLGSCHADE AAN EIGENDOMMEN OF LEVEN, WELKE DAN OOK VOORTVLOEIT UIT OF VERBONDEN IS MET HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DIT PRODUCT.
UW GEBRUIK VAN DIT PRODUCT IS OP EIGEN RISICO.

FCC-NALEVING

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
Voor apparaten die zijn goedgekeurd onder Deel 15, moet de gebruikershandleiding of instructiehandleiding voor een opzettelijke of onopzettelijke radiator de gebruiker waarschuwen voor wijzigingen of aanpassingen aan het apparaat (paragraaf 15.21).
NOTITIE: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en
kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke
interferentie met radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

C. FEEDER CONFIGUREREN EN TESTEN

 1. BATTERIJ INSTALLEREN: Open de kit door de karabijnhaak te verwijderen en de hoofddeur naar beneden te draaien. Installeer een 12V 7ah batterij (Moultrie oplaadbare batterij MCA-13093) door de rode draadconnector aan te sluiten op de positieve (+) pool en de zwarte draadconnector op de negatieve (-) pool, en zorg ervoor dat de kabels elkaar niet raken.
  Opmerking: Zorg ervoor dat de rubberen beschermers rond de draadconnectoren zitten na installatie op de batterij en dat de draadconnectoren stevig op de batterijpolen zitten en goed passen. Dit helpt de connectoren te beschermen tegen aanraking, wat schade kan veroorzaken.
  LET OP: KEER DE POLARITEIT VAN DE BATTERIJKABELS NIET OM. LAAT DE BATTERIJKABELS NIET IN CONTACT MET ELKAAR KOMEN TERWIJL DEZE AANGESLOTEN IS OP EEN BATTERIJ. LAAT DE BATTERIJ-AANSLUITINGEN GEEN CONTACT OPNEMEN MET DE ZIJDE VAN DE VOEDERKIT. DIT KAN PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN VEROORZAKEN. IN GEEN GEVAL IS PRADCO AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BESTRAFFENDE, INCIDENTELE, BIJZONDERE GEVOLGSCHADE AAN EIGENDOMMEN OF LEVEN, WELKE DAN OOK VOORTVLOEIT UIT OF VERBONDEN IS MET HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DIT PRODUCT. UW GEBRUIK VAN DIT PRODUCT IS OP EIGEN RISICO.
  MOULTRIE MFG-15049 Ranch-serie invoervijzelset - fig 15
 2. STEL DE HUIDIGE TIJD IN: Druk op de PROGRAM-knop en SET CURRENT TIME verschijnt. Druk op OMHOOG of OMLAAG om het uur in te stellen en druk vervolgens op RECHTS om naar de minuten te gaan. Druk op UP of DOWN om de minuten in te stellen. Druk op de knop BACK om terug te keren naar het hoofdmenu of druk op PROGRAM om door de instellingen te gaan.
  NOTITIE: De timer is geschikt voor maximaal 10 voedertijden, elk van 1-60 seconden, en elk kan op elke dag van de week werken, waarbij elke dag AAN/UIT kan worden geschakeld.
 3. STEL DE HUIDIGE DAG IN: Druk op de PROGRAM-knop tot het scherm Set Current Day verschijnt. Druk op LINKS of RECHTS om de huidige dag te selecteren. Druk op BACK om terug te keren naar het hoofdmenu of druk op PROGRAM om door de instellingen te gaan.
 4. GESCHAT INSTELLEN. REST VOER: Druk op de PROGRAM-knop totdat de Est. Het scherm Resterend voer verschijnt. Druk op OMHOOG of OMLAAG om de hoeveelheid voer in de voerbak te selecteren. Druk op BACK om terug te keren naar het hoofdmenu of druk op PROGRAM om door de instellingen te gaan.
 5. VOERTIJD INSTELLEN: Druk op de PROGRAM-knop totdat de gewenste Feed Timer bovenaan het scherm verschijnt. Druk op de DOWN-knop totdat de voertijd knippert. Druk op PROGRAM om de bewerkingsmodus te openen. Druk op UP of DOWN om het uur in te stellen. Druk op de knop RECHTS om naar de minuten te gaan. Druk op UP of DOWN om de minuten in te stellen. Druk op PROGRAM of BACK om terug te keren naar de Feed Timer. De fabrieksinstellingen omvatten twee feedertijden 7 uur en 6 uur, elk gedurende 6 seconden.
 6. SET DAGEN VAN DE WEEK: Druk na het instellen van de voertijd op OMHOOG zodat de dagen van de week beginnen te knipperen. Druk op PROGRAM om de bewerkingsmodus te openen. Standaard moeten alle dagen zijn ingeschakeld. Druk op LINKS of RECHTS om de gewenste dag te markeren. Druk op OMLAAG om de geselecteerde dag uit te schakelen. Druk op OMHOOG om de geselecteerde dag opnieuw in te schakelen. Zodra alle gewenste dagen zijn geselecteerd, drukt u op PROGRAM of BACK om terug te keren naar de Feed Timer.
 7. INSTELLEN RUN DUUR: Druk op OMLAAG en LINKS tot de RUN DURATION seconden knipperen. Druk op PROGRAM om de bewerkingsmodus te openen. Druk op OMHOOG of OMLAAG om de gewenste voerduur in te stellen. Druk op PROGRAM of BACK om terug te keren naar de Feed Timer.
 8. MOTORSNELHEID INSTELLEN: Druk op OMHOOG of OMLAAG tot de instelling van het motortoerental onder aan het scherm knippert. Druk op PROGRAM om de bewerkingsmodus te openen. Druk op RECHTS of LINKS om de gewenste motorinstelling te selecteren. Druk op PROGRAM of BACK om terug te keren naar de Feed Timer. Wanneer de voertimer bovenaan het scherm knippert, drukt u op PROGRAM of RECHTS om naar de volgende voertimer te gaan. Herhaal dit voor alle gewenste voedertijden.
 9. TEST VOEDER: Druk op de knop TERUG om naar het hoofdmenu te gaan. Druk op de TEST-knop om naar de testmodus te gaan. De testduur verschijnt (deze is gelijk aan de duur van Feed Timer 1). Druk op OMHOOG of OMLAAG om de testduur in te stellen. Druk op PROGRAMMA. Druk op RECHTS of LINKS om de gewenste motorsnelheid te selecteren. Druk op PROGRAM om de test uit te voeren. Na 5 seconden aftellen begint de test.

Gebruik de karabijnhaak die u eerder hebt verwijderd om de hoofddeur van de boorset te sluiten en vast te zetten.
Uw Auger-kit is nu klaar voor gebruik. Stel je gewenste voerschema in met behulp van de meegeleverde timer en begin met voeren.

MOULTRIE MFG-15049 Ranch-serie invoervijzelset - fig 16

 

Instructies voor Ranch Series 450lb Hopper
Dank u voor uw aankoop van een Moultrie Ranch Series 450lb Hopper. Lees dit blad voordat u het apparaat in gebruik neemt. Mocht u vragen hebben over dit product of een ander product van Moultrie, neem dan contact met ons op via de gegevens op de achterkant van dit blad. Laat ons u beter van dienst zijn door uw garantie van 1 jaar online te activeren op http://www.moultriefeeders.com/warranty .

MOULTRIE MFG-15049 Ranch-serie invoervijzelset - fig 17

A. MONTEER DE VERGAARBAK

 1. Haal alle hardware uit de verpakking.
  MOULTRIE MFG-15049 Ranch-serie invoervijzelset - fig 18
 2. Verzamel alle 4 de trechterpanelen en de trechterkegel.
  Leg de kegel op zijn kant, met de voorste pijl naar boven gericht. Bevestig beide zijpanelen aan de kegel met behulp van (6) korte M6-bouten en (6) M6-borgmoeren. Alleen handvast aandraaien.
  MOULTRIE MFG-15049 Ranch-serie invoervijzelset - fig 19Plaats een gezichtspaneel bovenop de kegel en overlappend met de zijpanelen. Lijn de boutgaten in de kegel uit met de (3) onderste gaten in het voorpaneel. Zet vast met (3) korte M6-bouten en (3) M6-borgmoeren. Alleen handvast aandraaien.
  MOULTRIE MFG-15049 Ranch-serie invoervijzelset - fig 20 Draai de hopper om en installeer het resterende voorpaneel volgens dezelfde procedure hierboven.
  OPTIONEEL: (2) Zonnepaneelsteunen zijn bij de set inbegrepen. Installeer tijdens deze stap als u ervoor kiest om ze te gebruiken.
  (Niet inbegrepen bij Gravity Kit)
   Zet de hopper rechtop met de kegel plat op de vloer. Lijn de boutgaten in de bovenste (4) hoeken uit. Zet vast met (4) korte M6-bouten en (4) M6-borgmoeren. Alleen handvast aandraaien.
  MOULTRIE MFG-15049 Ranch-serie invoervijzelset - fig 21
 3. Plaats de (4) pootbeugels tegen de bevestigingsgaten van de hoekbeugel zoals afgebeeld, lijn de gaten uit en steek (2) korte M8-bouten vanaf de buitenkant van elke pootbeugel in de trechter. Zet vast met een handvaste M8 borgmoer op elke bout (8).
  MOULTRIE MFG-15049 Ranch-serie invoervijzelset - fig 22
 4. Ga terug en draai alle eerder geïnstalleerde bouten vast. Voor M6-bouten is een 10 mm sleutel nodig, voor M8-bouten (pootsteun) is een 13 mm sleutel nodig.
  Opmerking: Niet te vast aandraaien.
 5. Monteer de frontpaneellipjes (2) op beide frontpanelen met behulp van een korte M6-bout en een borgmoer.
  Draai vast met een 10 mm sleutel. De "lip" moet naar boven wijzen om een ​​hanger voor de handgreep van het deksel te creëren tijdens het vullen van de feeder.
  MOULTRIE MFG-15049 Ranch-serie invoervijzelset - fig 23

B. MONTEER EN INSTALLEER DE POTEN

 1. Verzamel alle 4 Top-Leg-secties. Steek elke sectie in een beenbeugel. Stel de beenhoek in op 0° of 15° (15° aanbevolen voor de meeste installaties).
  Zet ze elk vast met (2) lange M8-bouten en (2) M8-borgmoeren. Draai vast met een 13 mm sleutel.
  MOULTRIE MFG-15049 Ranch-serie invoervijzelset - fig 24
 2. Steek de overige beendelen in de (4) bovenbeendelen.
  Tik stevig op het uiteinde van de benen bij het samenvoegen van beendelen; dit zal helpen om ze bij elkaar te houden.

MOULTRIE MFG-15049 Ranch-serie invoervijzelset - fig 25

C. INSTALLEER DE TOEVOERKIT OP DE VERGAARBAK

Zie instructies voor aanvullende feederkit voor installatie.

D. INSTALLEER DE INTERNE TRECHTER

Nadat u uw feederkit op uw trechter hebt geïnstalleerd, plaatst u de interne trechter in de trechter en laat u de zelfuitlijnende ring op zijn plaats vergrendelen aan de onderkant van de trechterkegel.

NOTITIE: Zorg ervoor dat de interne trechter volledig op zijn plaats zit bij de uitgang van de hopper en helemaal onderaan de hopper is geplaatst. De uitlijning van de trechter is essentieel voor een goede werking van de feeder.

MOULTRIE MFG-15049 Ranch-serie invoervijzelset - fig 26

E. MONTEER EN INSTALLEER HET DEKSEL

 1. Installeer de lipjes van het deksel (2) in de montagegaten op het deksel door een korte M6-bout vanaf de BINNENKANT van het deksel in te brengen en vast te zetten met een borgmoer die is vastgedraaid met een 10 mm sleutel. Hiermee kunt u uw feederdeksel vergrendelen met de meeste standaardsloten.
  MOULTRIE MFG-15049 Ranch-serie invoervijzelset - fig 27
 2. Plaats het deksel op de feeder met de lipjes uitgelijnd.
  De handgrepen moeten zich aan de zijkanten van de feeder bevinden.

MOULTRIE MFG-15049 Ranch-serie invoervijzelset - fig 28

MOULTRIE-logo

Onze serviceafdeling beantwoordt graag al uw vragen.
www.moultriefeeders.com/support

Documenten / bronnen

MOULTRIE MFG-15049 Ranch-serie invoervijzelset [pdf] Instructies
MFG-15049 Ranch-serie invoervijzelset, MFG-15049, Ranch-serie invoervijzelset, invoervijzelset, invoerset, set

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *