media tech-logo

media-tech MT6521 massagepistool

media-tech MT6521 massagepistool

CONTROL

media-tech MT6521 Massagepistool 1

INSTRUCTIE

media-tech MT6521 Massagepistool 2

Omgevingsbegeleiding

Het apparaat is gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste afvalcontainer, in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Producten gemarkeerd met dit symbool mogen niet worden weggegooid of na het einde van hun levensduur samen met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. De gebruiker is verplicht afgedankte elektrische en elektronische apparatuur af te voeren door deze af te geven op een aangewezen punt waar dergelijk gevaarlijk afval wordt gerecycled. De inzameling van dit soort afval op aparte plaatsen en het juiste proces van hun terugwinning dragen bij tot de bescherming van natuurlijke hulpbronnen. Correcte recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur heeft een gunstig effect op de menselijke gezondheid en het milieu. Om informatie te verkrijgen over waar en hoe afgedankte elektrische en elektronische apparatuur op een milieuvriendelijke manier kan worden weggegooid, dient de gebruiker contact op te nemen met de relevante lokale overheid, het afvalinzamelpunt of het verkooppunt waar hij de apparatuur heeft gekocht.

Documenten / bronnen

media-tech MT6521 massagepistool [pdf] Gebruikershandleiding
MT6521 Massagepistool, Massagepistool, MT6521 Pistool, Pistool, MT6521, Massage

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *