MEITAG MGDP586KW Gebruiksaanwijzing gasdroger voor commercieel gebruik
MEITAG MGDP586KW Commerciële residentiële gasdroger

VEILIGHEID VAN DE DROGER

Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk.

We hebben veel belangrijke veiligheidsberichten in deze handleiding en op uw apparaat geplaatst. Lees en volg altijd alle veiligheidsberichten.

WaarschuwingspictogramDit is het veiligheidswaarschuwingssymbool,
Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren die u en anderen kunnen doden of verwonden.
Alle veiligheidsberichten volgen het veiligheidswaarschuwingssymbool en het woord

Deze woorden betekenen:

WaarschuwingspictogramGEVAAR U kunt worden gedood of ernstig gewond raken als u dit niet onmiddellijk doet
GEVAAR Volg de instructies.

WaarschuwingspictogramWAARSCHUWING  U kunt worden gedood of ernstig gewond raken als u niet volgt
Instructies.

Alle veiligheidsberichten zullen u vertellen wat het potentiële gevaar is, hoe u de kans op letsel kunt verkleinen en wat er kan gebeuren als de instructies niet worden opgevolgd.

Waarschuwingspictogram WAARSCHUWING
Risico op brand

  •  De installatie van de wasdroger moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur.
   Installeer de wasdroger volgens de instructies van de fabrikant en de plaatselijke voorschriften.
  • Installeer geen wasdroger met flexibele plastic ventilatiematerialen of flexibele metalen {folietype) kanalen. Als er een flexibel metalen kanaal is geïnstalleerd, moet dit van een specifiek type zijn dat door de fabrikant van het apparaat is geïdentificeerd als geschikt voor gebruik met wasdrogers. Van materialen met flexibele ventilatie is bekend dat ze instorten, gemakkelijk worden geplet en pluisjes vasthouden. Deze omstandigheden belemmeren de luchtstroom van de wasdroger en vergroten het risico op brand.
  • Volg alle installatie-instructies om het risico op ernstig of dodelijk letsel te verminderen.
  • Bewaar deze instructies.

Waarschuwingspictogram waarschuwing

Brandgevaar
Het niet nauwkeurig opvolgen van veiligheidswaarschuwingen kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel of materiële schade.
Installeer geen boosterventilator in het uitlaatkanaal.
Installeer alle wasdrogers volgens de installatie-instructies van de fabrikant van de wasdroger.

BELANGRIJK: De gasinstallatie moet voldoen aan de plaatselijke voorschriften, of, bij afwezigheid van plaatselijke voorschriften, aan de National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, of de Natural Gas and Propaan Installation Code, CSA B149.1.

De droger moet elektrisch worden geaard in overeenstemming met de lokale codes, of bij het ontbreken van lokale codes, met de National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, of de Canadian Electrical Code, CSA C22.1.

In de staat Massachusetts gelden de volgende installatie-instructies:

  • Installaties en reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde of erkende aannemer, loodgieter of gasfitter die is gekwalificeerd of erkend door de staat Massachusetts.
  • Aanvaardbare afsluitinrichtingen: Gaskranen en kogelkranen die voor gebruik zijn geïnstalleerd, moeten worden vermeld.
  • Een flexibele gasaansluiting mag, indien gebruikt, niet groter zijn dan 4 cm.

Waarschuwingspictogram WAARSCHUWING

BRAND- OF EXPLOSIEGEVAAR
Als u de veiligheidswaarschuwingen niet nauwkeurig opvolgt, kan dit leiden tot ernstig letsel, de dood of materiële schade.

  • Bewaar of gebruik geen benzine of andere brandbare dampen en vloeistoffen in de buurt van dit of enig ander apparaat.
  • WAT TE DOEN ALS JE GAS RUIKT:
   • Probeer geen enkel apparaat aan te steken.
   • Raak geen enkele elektrische schakelaar aan; gebruik geen telefoon in uw gebouw.
   • Ontruim de kamer, het gebouw of de ruimte van alle bewoners.
   • Bel onmiddellijk uw gasleverancier vanaf de telefoon van de buren. Volg de instructies van de gasleverancier.
   • Bel de brandweer als u uw gasleverancier niet kunt bereiken.
  • Installatie en service moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur, servicebureau of de gasleverancier.

WAARSCHUWING: Gaslekkages zijn niet altijd op geur te herkennen. Gasleveranciers raden u aan een gasdetector te gebruiken die is goedgekeurd door UL of CSA. Neem voor meer informatie contact op met uw gasleverancier.

Als er een gaslek wordt gedetecteerd, volgt u de instructies "Wat te doen als u gas ruikt".

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES,
Verwijder de deur wanneer u uw Al wasdroger weggooit of opbergt.
'BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Belangrijke veiligheidsinstructie

Waarschuwing: om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel bij het gebruik van de droger te verminderen, dient u de basisvoorzorgsmaatregelen te volgen, waaronder de volgende

  • Lees alle instructies voordat u de droger gebruikt.
  • Plaats geen items die zijn blootgesteld aan frituurolie in uw droger. Artikelen die zijn verontreinigd met bakolie kunnen bijdragen aan een chemische reactie waardoor een lading vlam kan vatten.
  • Om het risico op brand als gevolg van verontreinigde ladingen te verminderen, vindt het laatste deel van een droogtrommelcyclus plaats zonder verwarming (afkoelperiode). Stop een droogtrommel niet voor het einde van de droogcyclus, tenzij alle items snel worden verwijderd en uitgespreid zodat de warmte wordt afgevoerd.
  • Droog geen artikelen die eerder zijn gereinigd, gewassen, gedrenkt in of bevlekt met benzine, stomerij-oplosmiddelen of andere ontvlambare of explosieve stoffen, aangezien deze dampen afgeven die kunnen ontbranden of exploderen,
  • Laat kinderen niet op of in de droger spelen. Nauwlettend toezicht op kinderen is noodzakelijk wanneer de droger aan staat. Gebruikt in de buurt van kinderen.
  • Verwijder de deur van het droogcompartiment voordat de droger buiten gebruik wordt gesteld of wordt weggegooid.
  • Grijp niet in de droger als de trommel in beweging is.
  • Installeer of bewaar de droger niet op een plek waar hij wordt blootgesteld aan weersinvloeden,
  • niet doenamper met controles,
  • Repareer of vervang geen enkel onderdeel van de droger en probeer geen onderhoud uit te voeren, tenzij dit specifiek wordt aanbevolen
  • Gebruiks- en onderhoudshandleiding of in gepubliceerde reparatie-instructies voor gebruikers die u begrijpt en over de vaardigheden beschikt om deze uit te voeren.
  • Gebruik geen wasverzachters of producten om statische elektriciteit te verwijderen, tenzij aanbevolen door de fabrikant van de stof, wasverzachter of het product.
  • Gebruik geen hitte om artikelen te drogen die schuimrubber of rubberachtige materialen met een vergelijkbare structuur bevatten.
  • Reinig het pluisfilter voor of na elke lading.
  • Houd het gebied rond de uitlaatopening en aangrenzende omliggende gebieden vrij van opeenhoping van int, stof en vuil
  • De binnenkant van de droger en de uitlaatopening moeten periodiek worden gereinigd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Zie "Elektrische vereisten" in de installatie-instructies voor aardingsinstructies.
  • WAARSCHUWING: Risico op brand. Installeer geen hulpventilator. het uitlaatkanaal.
   NOTITIE: De waarschuwing voor de boosterventilator is niet van toepassing op wasdrogers die bedoeld zijn om te worden geïnstalleerd in een meervoudig wasdrogersysteem, met een speciaal ontwikkeld uitlaatkanaalsysteem dat is geïnstalleerd volgens de richtlijnen van de fabrikant van de wasdroger.
  • De achterkant van de droger wordt tegen een muur geplaatst. Raadpleeg de minimale inbouwmaten/afstanden in de diagrammen.

INSTALLATIE VEREISTEN

Gereedschappen en onderdelen 

Verzamel de benodigde gereedschappen en onderdelen voordat u met de installatie begint.

Benodigd gereedschap voor alle installaties: 

  • Platte schroevendraaier
   Vereisten voor gereedschap
  • # 2 kruiskopschroevendraaier
   Vereisten voor gereedschap
  • 1/4″ (6 mm) moersleutel of dopsleutel (aanbevolen)
   Vereisten voor gereedschap
  • Blikschaar (nieuwe ontluchtingsinstallaties)
   Vereisten voor gereedschap
  • Meetlint
   Vereisten voor gereedschap
  • Ventilatie klamps
   Vereisten voor gereedschap
  • Niveau
   Vereisten voor gereedschap
  • Tang
   Vereisten voor gereedschap
  • Verstelbare moersleutel die opent tot 1 ″ (25 mm) of inbussleutel
   Vereisten voor gereedschap
  • Kitpistool en compound (voor het installeren van een nieuwe uitlaatopening)
   Vereisten voor gereedschap
  • Utility mes
   Vereisten voor gereedschap
  • Plamuurmes
   Vereisten voor gereedschap

Benodigd gereedschap voor gasinstallaties: 

  • 8″ (203 mm) of 10″ (254 mm) pijptang
   Vereisten voor gereedschap
  • 8″ (203 mm) of 10″ (254 mm) verstelbare sleutel (voor gasaansluitingen)
   Vereisten voor gereedschap
  • Buisverbinding bestand tegen propaangas
   Vereisten voor gereedschap

Benodigde onderdelen: 

Controleer lokale codes. Controleer bestaande elektrische voeding en ontluchting. Zie "Elektrische vereisten" en "Ontluchtingsvereisten" voordat u onderdelen aanschaft.

Controleer de codevereisten. Sommige codes beperken, of staan ​​niet toe, het installeren van een droger in garages, kasten, stacaravans of slaapvertrekken. Neem contact op met uw plaatselijke bouwinspecteur.

Optionele uitrusting (niet meegeleverd met droger): 

Raadpleeg de Gids voor Gebruik en Onderhoud voor informatie over accessoires die beschikbaar zijn voor uw droger. De Gebruiks- en Onderhoudsgids is online beschikbaar op www.meitag.com.

LOCATIE-EISEN

Waarschuwingspictogram waarschuwing
Brand pictogram

Explosiegevaar
Houd brandbare materialen en dampen, zoals benzine, uit de buurt van de droger.
Plaats de droger minimaal 18 mm (460″) boven de vloer voor installatie in een garage,
Als u dit niet doet, kan dit de dood, explosie of brand tot gevolg hebben.

Je zal nodig hebben: 

  • Een locatie die een correcte installatie van de uitlaat mogelijk maakt. Zie "Ontluchtingsvereisten".
  • Een apart circuit van 30 A voor elektrische drogers.
  • Een apart circuit van 15 A of 20 A voor gasdrogers.
  • Als u een netsnoer gebruikt, een geaard stopcontact dat zich binnen 2 mm (610 ft) van beide zijden van de droger bevindt. Zie "Elektrische vereisten".
  • Een stevige vloer om de droger te ondersteunen en een totaal gewicht (droger en lading) van 200 kg. Er moet ook rekening worden gehouden met het gecombineerde gewicht van een bijbehorend apparaat.
  • Vlakke vloer met een maximale helling van 1 mm onder de gehele droger. Als het niet waterpas staat, bestaat de kans dat de kleding niet goed draait en dat de automatische sensorcycli niet correct werken.

Gebruik uw droger niet bij temperaturen lager dan 45°C (7°F). Bij lagere temperaturen schakelt de droger mogelijk niet uit aan het einde van een automatische cyclus. Droogtijden kunnen worden verlengd. De droger mag niet worden geïnstalleerd of opgeslagen in een ruimte waar deze wordt blootgesteld aan water en/of weer. Controleer de codevereisten. Sommige codes beperken de installatie van de droger in garages, kasten, stacaravans of slaapvertrekken, of staan ​​deze niet toe. Neem contact op met uw plaatselijke bouwinspecteur.
NOTITIE: Geen enkel ander brandstofverbrandend apparaat kan in dezelfde kast worden geïnstalleerd als een droger.

Inbouwafstanden: 

De locatie moet groot genoeg zijn om de deur van de droger volledig te openen.
De meeste installaties vereisen een minimale ruimte van 5 mm (140½”) achter de droger voor de uitlaatopening met elleboog. Zie "Ontluchtingsvereisten".

Afmetingen droger 

Terug View
Afmetingen

Kant View
Afmetingen

De meeste installaties vereisen een minimale ruimte van 5 mm (140½”) achter de droger voor de uitlaatopening met elleboog. Zie "Ontluchtingsvereisten".

Minimale afstand voor inbouwruimte of kastinstallatie

De volgende afmetingen zijn voor de minimaal toegestane tussenruimte.

  • Voor een gemakkelijke installatie en onderhoud moet rekening worden gehouden met extra afstanden.
  • Mogelijk is er extra vrije ruimte nodig voor wand-, deur- en vloerlijsten.
  • Extra afstand van 1 mm aan alle zijden van de droger wordt aanbevolen om geluidsoverdracht te verminderen.
  • Voor kastmontage, met een deur, zijn minimale ventilatieopeningen in de boven- en onderkant van de deur vereist. Lamellendeuren met gelijkwaardige ventilatieopeningen zijn toegestaan.
  • Er moet ook rekening worden gehouden met de afstand tussen de bijbehorende apparaten.

Minimaal vereiste afstand 

Installatie in een nis
Afmetingen

Extra tussenruimte aanbevolen Kastinstallatie
Afmetingen
Extra afstand aanbevolen 

Stacaravan - Aanvullende installatievereisten 

Deze droger is geschikt voor installaties in stacaravans. De installatie moet voldoen aan de Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280 (voorheen de Federal Standard for Mobile Home Construction and Safety, Title 24, HUD Part 280) of de Canadian Manufactured Home Standard CAN/CSA-Z240 MH .

  • Metalen uitlaatsysteem hardware, die te koop is. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte 'Hulp of service' van de Gids voor Gebruik en Onderhoud. De Gebruiks- en Onderhoudsgids is online beschikbaar op www.maytag. Com.
  • In stacaravans moeten speciale voorzieningen worden getroffen om buitenlucht in de droger te brengen. De opening (zoals een raam in de buurt) moet minstens twee keer zo groot zijn als de uitlaatopening van de droger.

ELEKTRISCHE DROGER STROOMAANSLUITING – ALLEEN CANADA

Elektrische vereisten 

Waarschuwingspictogram waarschuwing
Pictogram elektrische schok
Gevaar voor elektrische schokken
Sluit aan op een geaard stopcontact met 4 polen.
Als u dit niet doet, kan dit de dood of een elektrische schok tot gevolg hebben.

Het is uw verantwoordelijkheid: 

  • Om contact op te nemen met een gekwalificeerde elektrotechnische installateur.
  • Om er zeker van te zijn dat de elektrische aansluiting adequaat is en in overeenstemming is met de Canadian Electrical Code, C22.1 – laatste editie en alle lokale codes. Een exemplaar van de bovenstaande codestandaard kan worden verkregen bij: Canadian Standards Association, 178 Rexdale Blvd., Toronto, ON M9W 1R3 CANADA.
  • Om de vereiste 4-draads, enkelfasige, 120 V/240 V, 60 Hz wisselstroom alleen te leveren op een afzonderlijk circuit van 30 A, gezekerd aan beide zijden van de lijn. Een tijdvertragende zekering of stroomonderbreker wordt aanbevolen. Maak verbinding met een individueel vertakt circuit.
  • Deze droger is uitgerust met een UL-gecertificeerd en/of CSA International-gecertificeerd netsnoer dat bedoeld is om te worden aangesloten op een standaard 14-30R wandcontactdoos. Het snoer is 5 m lang. Zorg ervoor dat het stopcontact zich binnen het bereik van de uiteindelijke locatie van de droger bevindt.
   Draaddoos
   4-draads stekkerdoos (14-30R) 
  • Gebruik geen verlengsnoer.

Als u een vervangend netsnoer gebruikt, raden wij u aan vervangend netsnoer onderdeelnummer 8579325 te gebruiken. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte 'Hulp of service' van de Gids voor Gebruik en Onderhoud. De Gebruiks- en Onderhoudsgids is online beschikbaar op www.meitag.com

AARDINGSINSTRUCTIES

  • Voor een geaarde droger met snoer: Deze droger moet geaard zijn. In het geval van storing of storing vermindert aarding het risico op elektrische schokken door een weg van de minste weerstand voor elektrische stroom te bieden. Deze droger is uitgerust met een snoer met een aardgeleider voor apparatuur en een geaarde stekker. De stekker moet in een geschikt stopcontact worden gestoken dat correct is geïnstalleerd en geaard in overeenstemming met alle lokale codes en verordeningen.

WAARSCHUWING: Onjuiste aansluiting van de aardgeleider van de apparatuur kan leiden tot een risico op een elektrische schok. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien of servicevertegenwoordiger of personeel als u twijfelt of de droger goed is geaard. Pas de stekker die bij de droger is geleverd niet aan: als hij niet in het stopcontact past, laat dan een goed stopcontact installeren door een gekwalificeerde elektricien.

GAS DROGER STROOMAANSLUITING

Vereisten voor gastoevoer

Waarschuwingspictogram  waarschuwing
Brand pictogram
Explosiegevaar 

Gebruik een nieuwe, door CSA International goedgekeurde gastoevoerleiding. Installeer een afsluitklep. Draai alle gasaansluitingen stevig vast.
Indien aangesloten op propaan, laat een gekwalificeerd persoon controleren of de gasdruk niet hoger is dan 13″ (330 mm) waterkolom.
ExampLes van een gekwalificeerd persoon zijn onder meer: ​​bevoegd verwarmingspersoneel, bevoegd personeel van het gasbedrijf en bevoegd onderhoudspersoneel.
Als u dit niet doet, kan dit de dood, explosie of brand tot gevolg hebben.

TYPE GAS 

Natuurlijk gas: 

Deze droger is uitgerust voor gebruik met aardgas. Het is UL-gecertificeerd voor gebruik met propaangas met de juiste conversie.

  • Uw droger moet de juiste brander hebben voor het type gas in uw huis. De informatie over de brander bevindt zich op het typeplaatje in de deuropening van uw droger. Als deze informatie niet overeenkomt met het type gas dat beschikbaar is, raadpleeg dan het gedeelte 'Hulp of service' van de Gids voor Gebruik en Onderhoud. De Gebruiks- en Onderhoudsgids is online beschikbaar op www.meitag.com.

Propaangas conversie: 

BELANGRIJK: De conversie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.

Er mag geen poging worden gedaan om de droger om te bouwen van het gas dat op het model/serienummerplaatje staat vermeld voor gebruik met een ander gas zonder de gasleverancier te raadplegen.

BELANGRIJK: De gasinstallatie moet voldoen aan de plaatselijke voorschriften, of, bij afwezigheid van plaatselijke voorschriften, aan de National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54 of de Canadian Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1.

GASVOORZIENING 

  • 1/2″ NPT-buis wordt aanbevolen.
  • 3/8″ goedgekeurde slangen zijn acceptabel voor lengtes van minder dan 20 ft (6.1 m) als de plaatselijke voorschriften en de gasleverancier dit toestaan.
  • Moet voorzien zijn van minimaal 1/8″ NPT verstopte aftakking die toegankelijk is voor de aansluiting van de testmeter, direct stroomopwaarts van de gasaansluiting naar de droger (zie afbeelding).
  • Moet een afsluiter bevatten. In de VS: Een individuele handmatige afsluitklep moet worden geïnstalleerd binnen zes (6) ft (1.8 m) van de droger in overeenstemming met de National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1.

In Canada:

Er moet een individuele handmatige afsluiter worden geïnstalleerd in overeenstemming met de installatiecode B149.1 voor aardgas en propaan. Het wordt aanbevolen om een ​​individuele handmatige afsluitklep te installeren binnen 6 m (1.8) ft van de droger.

De locatie van de afsluiter moet gemakkelijk te bereiken zijn voor openen en sluiten.
Gastoevoerleiding

A. 3/8″ flexibele gasaansluiting
B. 3/8″ pijp naar flens adapter fitting
C.1/8″ NPT minimaal aangesloten tappen
D. 1/2″ NPT gastoevoerleiding
E. Gasafsluitklep

VEREISTEN AANSLUITING GASVOER 

Er zijn veel manieren waarop uw gasdroger op de gastoevoer kan worden aangesloten. Hier vindt u enkele richtlijnen voor twee verschillende verbindingsmethoden.

Deze droger moet worden aangesloten op de gastoevoerleiding met een vermelde flexibele gasaansluiting die voldoet aan de norm voor aansluitingen voor gastoestellen, ANSI Z21.24 of CSA 6.10.

Optie 1 (aanbevolen methode) 

Flexibele RVS gasaansluiting:

  • Als de lokale regelgeving dit toelaat, gebruik dan een nieuwe flexibele roestvrijstalen gasaansluiting (ontwerp gecertificeerd door de American Gas Association of CSA International) om uw droger aan te sluiten op de starre gastoevoerleiding. Gebruik indien nodig een elleboog en een 3/8″ flare x 3/8″ NPT-adapterfitting tussen de roestvrijstalen gasaansluiting en de gasleiding van de droger om knikken te voorkomen.

Optie 2 (Alternatieve methode) 

Goedgekeurde aluminium of koperen buizen:

  • Lengtes van meer dan 20 ft (6.1 m) kunnen 3/8″ goedgekeurde slangen gebruiken (indien de codes en de gasleverancier dit toestaan).
  • Als u aardgas gebruikt, gebruik dan geen koperen leidingen.
  • 3/8″ flare x 3/8″ NPT adapterfitting tussen droogpijp en 3/8″ goedgekeurde slang.
  • Voor lengtes van meer dan 20 m (6.1 ft) moeten grotere slangen en een adapterfitting van een andere maat worden gebruikt.
  • Als uw droger is omgebouwd om propaangas te gebruiken, kunt u 3/8″ propaancompatibele koperen buizen gebruiken. Als de totale lengte van de toevoerleiding meer dan 20 ft (6.1 m) is, gebruik dan een grotere leiding.
   NOTITIE: Er moeten verbindingen voor buisverbindingen worden gebruikt die bestand zijn tegen de werking van propaangas. Gebruik geen TEFLON®† tape.

DROGER GASPIJP 

  • De gasleiding die via de achterkant van uw droger naar buiten komt, heeft een 3/8″ buitendraad.
   Droger gasleiding

INGANGSVEREISTEN BRANDER 

Verhogingen tot 10,000 ft (3,048 m): 

  • Het ontwerp van deze droger is gecertificeerd door CSA International voor gebruik op hoogten tot 10,000 m (3,048 ft) boven zeeniveau volgens de BTU-classificatie die op het model-/serienummerplaatje staat vermeld. Aanpassingen van de branderinvoer zijn niet nodig wanneer de droger op deze hoogte wordt gebruikt.

Verhogingen boven 10,000 ft (3,048 m):

  • Bij installatie boven 10,000 ft (3,048 m), is een verlaging van 4% van de BTU-waarde van de brander zoals weergegeven op het model-/serienummerplaatje vereist voor elke 1,000 ft (305 m) verhoging.

Gastoevoerdruk testen

  • De droger moet worden losgekoppeld van het leidingsysteem voor de gastoevoer tijdens het testen van de druk bij drukken hoger dan 1/2 psi.

Elektrische vereisten

Waarschuwingspictogram waarschuwing
Pictogram elektrische schok
Gevaar voor elektrische schokken
Steek de stekker in een geaard 3-polig stopcontact,
Verwijder de aardpen niet.
Gebruik geen adapter.
Gebruik geen verlengsnoer,
Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood, de dood of een elektrische schok tot gevolg hebben.

  • Alleen 120 V, 60 Hz AC, 15 A of 20 A gezekerde elektrische voeding is vereist. Een vertraagde zekering of stroomonderbreker wordt aanbevolen. Het wordt ook aanbevolen om een ​​apart circuit te voorzien dat alleen deze droger bedient.

AARDINGSINSTRUCTIES

  • Voor een geaarde droger met snoer: Deze droger moet geaard zijn. In het geval van storing of storing vermindert aarding het risico op elektrische schokken door een weg van de minste weerstand voor elektrische stroom te bieden. Deze droger is uitgerust met een snoer met een aardgeleider voor apparatuur en een geaarde stekker. De stekker moet in een geschikt stopcontact worden gestoken dat correct is geïnstalleerd en geaard in overeenstemming met alle lokale codes en verordeningen.

WAARSCHUWING: Onjuiste aansluiting van de aardgeleider van de apparatuur kan leiden tot een risico op een elektrische schok. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien of servicevertegenwoordiger of personeel als u twijfelt of de droger goed is geaard. Pas de stekker die bij de droger is geleverd niet aan: als hij niet in het stopcontact past, laat dan een goed stopcontact installeren door een gekwalificeerde elektricien.

ONTLUCHTING

Ontluchtingsvereisten

Waarschuwingspictogram Waarschuwingspictogram
Symbolen
Brandgevaar
Gebruik een zware metalen ontluchter.
Gebruik geen plastic dierenarts.
Gebruik geen ventilatieopening van metaalfolie.
Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood of brand tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Om het risico op brand te verkleinen, MOET deze droger BUITEN WORDEN AFGEVOERD.

BELANGRIJK: Neem alle geldende codes en verordeningen in acht. De uitlaat van de droger mag niet worden aangesloten op een gasafvoer, schoorsteen, muur, plafond, zolder, kruipruimte of een verborgen ruimte van een gebouw. Voor het afzuigen mag alleen een stijve of flexibele metalen ventilatieopening worden gebruikt.
Ontluchting

 • Alleen een 4″ (102 mm) zware metalen uitlaatopening en clamps kunnen worden gebruikt.
 • Gebruik geen ontluchtingsopening van plastic of metaalfolie

Stijve metalen ventilatieopening: 

 • Aanbevolen voor de beste droogprestaties en om beknelling en knikken te voorkomen.
  Flexibele metalen ventilatieopening: (Alleen acceptabel indien toegankelijk om schoon te maken)
 • Moet volledig worden verlengd en ondersteund op de uiteindelijke locatie van de droger.
 • Verwijder overtollig materiaal om doorzakken en knikken te voorkomen, wat kan leiden tot een verminderde luchtstroom en slechte prestaties.
 • Installeer niet in gesloten muren, plafonds of vloeren.
 • De totale lengte mag niet meer zijn dan 73 m (4/2.4 ft).

NOTITIE: Als u een bestaand ventilatiesysteem gebruikt, verwijder dan pluizen van de gehele lengte van het systeem en zorg ervoor dat de afzuigkap niet verstopt zit met pluisjes. Vervang ventilatieopeningen van plastic of metaalfolie door stijve metalen of flexibele metalen ventilatieopeningen. Met betrekking totview "Vent System Chart" en, indien nodig, wijzig het bestaande ventilatiesysteem om de beste droogprestaties te bereiken.

Afzuigkappen: 

 • Moet minstens 12 ″ (305 mm) verwijderd zijn van de grond of een ander object dat de uitlaat kan belemmeren (zoals bloemen, rotsen, struiken of sneeuw).

Aanbevolen stijlen: 

 • Lamellenkap
  Aanbevolen stijlen
 • Doos kap
  Aanbevolen stijlen
 • Schuine kap
  Aanbevolen stijlen

ellebogen:

 • 45 ° ellebogen zorgen voor een betere luchtstroom dan 90 ° ellebogen.
  ellebogen

Clamps:

 • gebruik clamps om alle voegen af ​​te dichten.
 • De uitlaatopening mag niet worden aangesloten of vastgezet met schroeven of andere bevestigingsmiddelen die zich in de binnenkant van het kanaal uitstrekken en pluisjes opvangen. Gebruik geen ducttape.
  Klemmen

Onjuiste ventilatie kan ertoe leiden dat vocht en pluisjes zich binnenshuis verzamelen, wat kan leiden tot:

 • Vochtschade aan houtwerk, meubels, verf, behang, tapijten, etc.
 • Schoonmaakproblemen en gezondheidsproblemen.

Zie "Ontluchtingskits" voor meer informatie. 

Plan Vent-systeem

Aanbevolen uitlaatinstallaties 

Typische installaties ontluchten de droger vanaf de achterkant van de droger. Andere installaties zijn mogelijk.
Plan Vent-systeem

A. Droger
B. Elleboog
C .Muur
D .Afzuigkap
E. Klemmen
F. Stijve metalen of flexibele metalen ventilatie
G. Ventilatielengte nodig om ellebogen te verbinden
H .Uitlaat uitlaat
I. Optionele uitlaat aan de zijkant

Optionele afzuiginstallaties: 

Uitlaat kan via de rechterkant, linkerkant of via de onderkant worden omgebouwd (4-weg ontluchtingsset). Elke kit bevat stapsgewijze instructies. Zie "Ontluchtingskits" voor bestelinformatie.

Waarschuwingspictogram waarschuwing

Symbolen
Brandgevaar

Bedek ongebruikte uitlaatgaten met die van een fabrikant
uitlaat afdekset.
Neem contact op met uw lokale dealer.
Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood tot gevolg hebben,
brand, elektrische schokken of ernstig letsel.

A. Standaard gemonteerde achterwaarts geplaatste uitlaat
Installatie instructie

B. Montage uitlaat links of rechts
Installatie instructie

C. Onderste uitlaat installatie
Installatie instructie

Alternatieve installaties voor nauwe afstanden 

Ontluchtingssystemen zijn er in vele varianten. Selecteer het beste type voor uw installatie. Er worden twee opruimingsinstallaties getoond. Raadpleeg de instructies van de fabrikant.
Installatie instructie

Over-The-Top installatie (ook verkrijgbaar met één gebogen bocht)
Installatie instructie
Periscope installatie 
NOTITIE: De volgende sets voor alternatieve installaties met geringe afstand zijn te koop.

Ontluchtingssets

Bel voor meer informatie 1-800-344-1274 in de VS (1-800-807-6777 in Canada) of bezoek ons ​​op www.meitagvervangingsonderdelen.com.

Onderdeel nummer beschrijvingen
8171587RP 0″-5″ Periscoop met metalen ventilatieopeningen
4396037RP 0″-18″ Periscoop met metalen ventilatieopeningen
4396011 RP 18″-29″ Periscoop met metalen ventilatieopeningen
4396014 29″-50″ Periscoop met metalen ventilatieopeningen
4392892 Metaal in de muur DuraVentTM periscoop
W10186596 4-weg ontluchtingskit – universeel grijs
4396028 zeker ConnectTM ontluchtingskit (over-the-top installatie)
4396009RP 5 'Universele aansluitopening, flexibele ontluchting van de droger
439601 ORP 6 '   SecureConnect™ vent, flexibele droger ontluchting
4396013RB Installatiekit voor de ontluchting van de droger
4396033RP 5′ flexibele drogerontluchting met klamps
4396727RP 8′ flexibele drogerontluchting met klamps
4396004 Droger offset elleboog
4396005 Muur offset elleboog
4396006RW DuraSafeTM sluitbocht
4396007RW Ventilatiedop door de muur
4396008RP 4″ stalen droger ontluchting klamps – 2 pakken
8212662 Inbouw lamellen afzuigkap, 4″

Bijzondere bepalingen voor stacaravaninstallaties: 

De uitlaatopening moet stevig worden vastgemaakt aan een onbrandbaar deel van de stacaravan en mag niet eindigen onder de stacaravan. Sluit de uitlaatopening naar buiten af.
Installatie instructie

Bepaal het ventilatiepad: 

 • Selecteer een route die het meest rechtse en directe pad buitenshuis biedt.
 • Plan de installatie om zo min mogelijk ellebogen en bochten te gebruiken.
 • Laat bij het gebruik van ellebogen of het maken van bochten zoveel mogelijk ruimte.
 • Buig de ventilatieopening geleidelijk om knikken te voorkomen.
 • Gebruik zo min mogelijk bochten van 90 °.

Bepaal de ventilatielengte en ellebogen die nodig zijn voor de beste droogprestaties:

 • Gebruik de volgende ventilatiesysteemkaart om het type ventilatiemateriaal en kapcombinaties te bepalen die acceptabel zijn voor gebruik.
  NOTITIE: Gebruik geen ontluchtingstrajecten die langer zijn dan aangegeven in de ontluchtingssysteemkaart. Uitlaatsystemen die langer zijn dan gespecificeerd zullen:
 • Verkort de levensduur van de droger.
 • Verminder de prestaties, wat resulteert in langere droogtijden en een hoger energieverbruik.

De ontluchtingssysteemkaart geeft ontluchtingsvereisten die helpen om de beste droogprestaties te bereiken.

Ventilatiesysteemschema
Aantal bochten van 90° of bochten Type ventilatie Doos/lamellenkappen Schuine kappen
0 Stijf metaal 64 ft (20 m) 58 ft (17.7 m)
1 Stijf metaal 54 ft (16.5 m) 48 ft (14.6 m)
2 Stijf metaal 44 ft (13.4 m) 38 ft (11.6 m)
3 Stijf metaal 35 ft (10.7 m) 29 ft (8.8 m)
4 Stijf metaal 27 ft (8.2 m) 21 ft (6.4 m)

NOTITIE: Uitlaatinstallaties aan de zijkant en onderkant hebben een draai van 90º in de droger. Voeg een draai van 90º toe aan de tabel om de maximale uitlaatlengte te bepalen.

Installeer het ventilatiesysteem

Afzuigkap installeren
Installatie instructie
Installeer de afzuigkap en gebruik kit om de buitenmuuropening rond de afzuigkap af te dichten.

Ventilatie aansluiten op afzuigkap
Installatie instructie

Ventilatie moet over de afzuigkap passen. Bevestig de ventilatieopening aan de afzuigkap met 4″ (102 mm) clamp. Leid de ontluchting naar de locatie van de droger met het meest rechte pad dat mogelijk is. Vermijd bochten van 90°. gebruik clamps om alle voegen af ​​te dichten. Gebruik geen ducttape, schroeven of andere bevestigingsmiddelen die in de binnenkant van de ventilatieopening steken om de ventilatieopening te beveiligen, omdat ze pluisjes kunnen opvangen.

Gasverbinding maken 

Waarschuwingspictogram waarschuwing
Brand pictogram
Explosiegevaar 
Gebruik een nieuwe, door CSA International goedgekeurde gastoevoerleiding.
Installeer een afsluiter. Draai alle gasaansluitingen goed vast.
Indien aangesloten op propaan, laat een gekwalificeerd persoon controleren of de gasdruk niet hoger is dan 13″ (330 mm) waterkolom.
ExampLes van een gekwalificeerd persoon zijn onder meer: ​​bevoegd verwarmingspersoneel, bevoegd personeel van het gasbedrijf en bevoegd onderhoudspersoneel.
Als u dit niet doet, kan dit de dood, explosie of brand tot gevolg hebben.

Sluit de gastoevoer aan op de droger
Installatie instructie

Verwijder de rode dop van de gasleiding. Gebruik een sleutel om vast te draaien en sluit de gastoevoer aan op de droger. Gebruik pijpverbindingsverbinding op schroefdraad van alle niet-uitlopende mannelijke fittingen. Als er flexibele metalen buizen worden gebruikt, zorg er dan voor dat er geen knikken zijn.
NOTITIE: Voor propaangasaansluitingen moet u een verbinding voor pijpverbindingen gebruiken die bestand is tegen de werking van propaangas. Gebruik geen TEFLON® tape.

Aansluiting pijpfitting plannen
Installatie instructie
Er moet een combinatie van pijpfittingen worden gebruikt om de droger op de bestaande gasleiding aan te sluiten. Er wordt een aanbevolen verbinding weergegeven. Uw aansluiting kan verschillen, afhankelijk van het type, de grootte en de locatie van de toevoerleiding.

Afsluiter openen
Installatie instructie
Open afsluiter in toevoerleiding; klep is open wanneer de hendel evenwijdig is aan de gasleiding. Test vervolgens alle verbindingen door op een goedgekeurde niet-corrosieve lekdetectieoplossing te borstelen. Bubbels zullen een lek vertonen. Corrigeer eventueel gevonden lekken.

Sluit Vent

Sluit de ventilatieopening aan op de uitlaat exhaust
Installatie instructie
Een cl . van 4 "(102 mm) gebruikenamp, sluit de ontluchting aan op de uitlaat in de droger. Als u verbinding maakt met een bestaande ontluchting, zorg er dan voor dat de ontluchting schoon is. De ontluchting van de droger moet over de uitlaat van de droger en in de afzuigkap passen. Controleer of de ventilatieopening aan de afzuigkap is bevestigd met een cl . van 4″ (102 mm)amp.

Verplaats de droger naar de uiteindelijke locatie
Installatie instructie
Verplaats de droger naar de definitieve locatie. Vermijd verpletterende of knikkende ontluchting. Nadat de droger is geplaatst, verwijdert u de hoekstijlen en het karton onder de droger.

NIVEAU DROGER

Niveau droger
Installatie instructie
Controleer de waterpas van de droger van links naar rechts. Herhaal van voor naar achter.
NOTITIE: De droger moet waterpas staan ​​om het vochtdetectiesysteem correct te laten werken.

Niet niveau
Level droger
NIVEAU
Level droger

Niet niveau
Level droger

Draai de stelvoeten vast en pas ze aan
Installatie instructie

Gebruik een 9/16″ of 14 mm steeksleutel of verstelbare sleutel om de contramoeren rechtsom op de voeten te draaien tot ze ongeveer 1/2″ (13 mm) van de kast verwijderd zijn. Draai vervolgens de stelvoet rechtsom om de droger te laten zakken of linksom om de droger hoger te zetten. Controleer de vlakheid van de droger opnieuw en herhaal indien nodig.

NUTTIGE TIP: Misschien wilt u de voorkant van de droger ongeveer 4″ (102 mm) steunen met een houten blok of iets dergelijks dat het gewicht van de droger kan dragen.

Stel stelvoeten af
Installatie instructie

Wanneer de droger waterpas staat, gebruikt u een 9/16″ of 14 mm steeksleutel of een verstelbare sleutel om de contramoeren op de stelpoten tegen de klok in stevig tegen de droogkast aan te draaien.

Voor mobiel thuisgebruik 

Gasdrogers moeten stevig op de vloer worden bevestigd.
Installatie instructie

Voor installaties in een stacaravan is een bevestigingsset voor de installatie van een stacaravan vereist. Raadpleeg de Gids voor Gebruik en Onderhoud voor bestelinformatie.

VOLLEDIGE INSTALLATIE CONTROLELIJST

 • Controleer of alle onderdelen nu zijn geïnstalleerd. Als er een extra deel is, ga dan terug door de stappen om te zien wat er is overgeslagen.
 • Controleer of u al uw gereedschappen heeft.
 • Gooi alle verpakkingsmaterialen weg / recycle ze.
 • Controleer de uiteindelijke locatie van de droger. Zorg ervoor dat de ventilatieopening niet geplet of geknikt is.
 • Controleer of de droger waterpas staat. Zie "Niveau Droger".
 • Verwijder de film op de console en eventuele tape die op de droger is achtergebleven.
 • Veeg de binnenkant van de droogtrommel grondig af met adamp doek om stof te verwijderen.
 • Lees "Drogergebruik" in uw Gids voor Gebruik en Onderhoud. De Gids voor Gebruik en Onderhoud is online beschikbaar op www.maytag. Com.
 • Zet de droger op een volledige verwarmingscyclus (geen luchtcyclus) gedurende 20 minuten en start de droger.
  Als de droger niet start, controleer dan het volgende:
  • Gasdroger is aangesloten op een geaard 3-polig stopcontact. Elektrische droger is aangesloten op een geaard 4-polig stopcontact.
  • Elektrische voeding is aangesloten.
  • De zekering van het huis is intact en vast, of de stroomonderbreker is niet geactiveerd.
  • De deur van de droger is gesloten.
  • Als de droger 5 minuten heeft gewerkt, opent u de
   drogerdeur en voel voor warmte. Annuleer de cyclus als u warmte voelt
   en sluit de deur.

Als u geen warmte voelt, zet u de droger uit en controleert u het volgende:

Gasdrogers: 

 • Als de afsluitklep van de gastoevoerleiding gesloten is, opent u deze en herhaalt u de test van 5 minuten zoals hierboven beschreven.
 • Neem contact op met een gekwalificeerde technicus als de afsluitklep van de gastoevoerleiding open staat.

Elektrische drogers: 

 • Er kunnen twee huishoudelijke zekeringen of stroomonderbrekers voor de droger zijn. Controleer of beide zekeringen intact en vast zijn, of dat beide stroomonderbrekers niet zijn geactiveerd. Als er nog steeds geen warmte is, neem dan contact op met een gekwalificeerde technicus.

NOTITIE: U kunt een geur opmerken wanneer de droger voor het eerst wordt verwarmd. Deze geur komt vaak voor wanneer het verwarmingselement voor het eerst wordt gebruikt. De geur zal verdwijnen.

ACHTERUITDRAAIENDE DEUR (OPTIONEEL)

NOTITIE: Gemagnetiseerde schroevendraaier is handig.

27″ breed model zijwaarts draaiende deur 

Plaats handdoek op droger
Installatie instructie

Leg een handdoek op de droger om schade aan het oppervlak te voorkomen.

Verwijder de onderste schroeven
Installatie instructie
Open de deur van de droger. Verwijder de onderste schroeven aan de kant van de droogkast van de scharnieren. Draai de bovenste schroeven aan de kant van de droogkast van de scharnieren los (niet verwijderen).

Til de deur van de bovenste schroeven
Installatie instructie
Til de deur op totdat de bovenste schroeven in de droogkast zich in een groot deel van de scharniersleuf bevinden. Trek de deur naar voren uit de schroeven. Plaats de deur (handgreep naar boven) bovenop de droger. Verwijder de bovenste schroeven van de droogkast.

Verwijder schroeven uit scharnieren
Installatie instructie
Verwijder de schroeven waarmee de scharnieren aan de deur zijn bevestigd.

Schroeven uit deur verwijderen
Installatie instructie

Verwijder de schroeven aan de boven-, onderkant en zijkant van de deur (zes schroeven). Houd deurschroeven gescheiden van scharnierschroeven aangezien deze verschillende maten hebben. Houd de deur over de handdoek op de droger, pak de zijkanten van de buitendeur vast en til hem op om hem van de binnendeur te scheiden.
NOTITIE: Wrik niet uit elkaar met een plamuurmes of een schroevendraaier. Trek niet aan de deurafdichting of kunststof deurvangers.

Buitendeur draaien
Installatie instructie

Draai de buitendeur 180º en plaats hem terug op de binnendeur. Zorg ervoor dat u de kartonnen afstandhouder in het midden tussen de deuren houdt. Bevestig het buitenste deurpaneel opnieuw aan het binnenste deurpaneel, zodat de handgreep zich aan de kant bevindt waar de scharnieren zojuist zijn verwijderd. Plaats zes deurschroeven.

Klap de deur om
Installatie instructie
Draai de deur om zodat de kant van de handgreep naar beneden is.

Deurscharnieren bevestigen
Installatie instructie
Bevestig de deurscharnieren opnieuw aan de deur van de droger, zodat het grotere gat zich aan de onderkant van het scharnier bevindt.

Stekkers verwijderen en overbrengen
Installatie instructie
Verwijder de vier schroeven waarmee twee pluggen aan de linkerkant zijn bevestigd. Breng de pluggen over naar de andere kant met dezelfde vier schroeven.

Plaats schroeven in scharniergaten op droogkast
Installatie instructie
NOTITIE: Er zijn mogelijk twee mensen nodig om de deur opnieuw te installeren. Steek schroeven in de onderste gaten aan de linkerkant van de droogkast. Draai de schroeven half vast. Plaats de deur zo dat het grote uiteinde van de deurscharniergleuf zich over de schroeven bevindt. Schuif de deur omhoog zodat de schroeven zich onder in de sleuven bevinden. Draai de schroeven vast. Plaats de bovenste schroeven in de scharnieren en draai ze vast.

Controleer de uitlijning van de deuraanslag
Installatie instructie
Sluit de deur en controleer of de deuraanslag is uitgelijnd met de deurvanger. Schuif indien nodig de deurvergrendeling naar links of rechts in de sleuf om de uitlijning aan te passen.

VERZORGING DROGER

De locatie van de droger schoonmaken

Houd de droogruimte vrij en vrij van voorwerpen die de luchtstroom zouden kunnen blokkeren voor een goede werking van de droger. Dit omvat het opruimen van stapels wasgoed voor de droger.

Waarschuwingspictogram waarschuwing
Brand pictogram
Explosiegevaar

Houd brandbare materialen en dampen, zoals benzine, uit de buurt van de droger. Plaats de droger minimaal 18 mm (460″) boven de vloer voor installatie in een garage. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot de dood, explosie of brand.

De binnenkant van de droger schoonmaken

Om de droogtrommel schoon te maken

 1. Breng een vloeibare, niet-brandbare huishoudreiniger aan op het bevlekte gedeelte van de trommel en wrijf met een zachte doek totdat de vlek is verwijderd.
 2. Veeg de trommel grondig af met adamp kleding.
 3. Draai een lading schone doeken of handdoeken in de trommel om de trommel te drogen.

NOTITIE: Kledingstukken die losse kleurstoffen bevatten, zoals spijkerbroeken of felgekleurde katoenen artikelen, kunnen de binnenkant van de droger verkleuren. Deze vlekken zijn niet schadelijk voor je droger en zullen geen vlekken maken op toekomstige ladingen kleding. Droog deze items binnen
uit om trommelvlekken te voorkomen.

Opgehoopte pluisjes verwijderen

Vanuit de droogkast
Pluisjes moeten om de twee jaar worden verwijderd, of vaker, afhankelijk van het gebruik van de droger. Reiniging moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicemonteur.
Van de uitlaatklep
Pluisjes moeten om de twee jaar worden verwijderd, of vaker, afhankelijk van het gebruik van de droger.

Het pluisscherm reinigen

Elke lading reiniging

Het pluizenscherm bevindt zich in de deuropening van de droger. Een door pluisjes verstopt scherm kan de droogtijd verlengen

Om schoon te maken: 

 1. Trek het pluisscherm recht omhoog. Rol pluisjes met uw vingers van het scherm. Spoel of was het scherm niet om pluisjes te verwijderen. Natte pluisjes zijn moeilijk te verwijderen.
  Reinigingsinstructie
 2. Duw het pluisscherm stevig terug op zijn plaats.

Het pluizenscherm reinigen (vervolg) 

BELANGRIJK

 • Laat de droger niet draaien met los, beschadigd, geblokkeerd of ontbrekend pluisscherm. Dit kan oververhitting en schade aan zowel de droger als de stoffen veroorzaken.
 • Als er tijdens het verwijderen pluisjes van het scherm in de droger vallen, controleer dan de afzuigkap en verwijder de pluisjes. Zie het gedeelte "Controleer uw ventilatiesysteem op een goede luchtstroom".

Reiniging indien nodig 

Resten wasmiddel en wasverzachter kunnen zich ophopen op het pluisscherm. Deze ophoping kan leiden tot langere droogtijden voor uw kleding of ervoor zorgen dat de droger stopt voordat uw lading helemaal droog is. Het scherm is waarschijnlijk verstopt als pluisjes eraf vallen terwijl het scherm in de droger zit.

Reinig het pluisscherm elke zes maanden met een nylonborstel, of vaker als het verstopt raakt door een opeenhoping van vuil.

Wassen: 

 1. Rol pluisjes met uw vingers van het scherm.
 2. Maak beide zijden van het pluisscherm nat met heet water.
 3. Maak een nylon borstel nat met heet water en vloeibaar wasmiddel. Schrob de pluiszeef met de borstel om de opeenhoping van resten te verwijderen
  Reinigingsinstructie
 4. Spoel het scherm af met heet water.
 5. Droog het pluisscherm grondig af met een schone handdoek. Plaats het scherm terug in de droger

Vakantie, opslag en verhuiszorg 

Niet-gebruik of opslag zorg 

Gebruik uw droger alleen als u thuis bent. Als u op vakantie gaat of uw droger voor een langere periode niet gebruikt, moet u:

 1. Trek de stekker uit het stopcontact of haal de stekker uit het stopcontact.
 2. Reinig het pluisscherm. Zie het gedeelte "Het pluisscherm reinigen".

Bewegende zorg 

Voor op de voeding aangesloten drogers: 

 1. Koppel het netsnoer los.
 2. Zorg ervoor dat de stelpoten stevig in de basis van de droger zitten.
 3. Gebruik tape om de deur van de droger vast te zetten.

Waarschuwingspictogram waarschuwing
Pictogram elektrische schok
Gevaar voor elektrische schokken

Schakel de stroom uit voordat u onderhoud pleegt.
Vervang alle onderdelen en panelen voor gebruik.
Als u dit niet doet, kan dit de dood of een elektrische schok tot gevolg hebben.

Voor direct bedrade drogers: 

 1. Koppel de stroom los.
 2. Koppel de bedrading los.
 3. Zorg ervoor dat de stelpoten stevig in de basis van de droger zitten.
 4. Gebruik tape om de deur van de droger vast te zetten.

De droger opnieuw installeren 

Volg de installatie-instructies om de droger te lokaliseren, waterpas te zetten en aan te sluiten.

Het drumlicht vervangen (op sommige modellen)

 1.  Trek de stekker uit het stopcontact of haal de stekker uit het stopcontact.
 2. Open de deur van de droger. Zoek het deksel van de gloeilamp op de achterwand van de droger. Verwijder met een kruiskopschroevendraaier de schroef in de rechterbenedenhoek van het deksel. Verwijder de cover.
  Veranderend licht
 3. Draai de lamp tegen de klok in. Vervang de lamp alleen door een apparaatlamp van 10 W. Plaats het deksel terug en zet het vast met de schroef.
 4. Sluit de droger aan of sluit de stroom weer aan.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Raadpleeg de Gids voor Gebruik en Onderhoud of bezoek onze website en verwijs naar "Veelgestelde vragen" om mogelijk de kosten van een servicebezoek te vermijden. De Gids voor Gebruik en Onderhoud is online beschikbaar op www.meitag.com.

Klantenservice

TM ©2022 meitag. Alle rechten voorbehouden. Gebruikt onder licentie in Canada.
meitag logo

Documenten / bronnen

MEITAG MGDP586KW Commerciële residentiële gasdroger [pdf] Gebruiksaanwijzing
MGDP586KW Commerciële residentiële gasdroger, MGDP586KW, Commerciële residentiële gasdroger, Grade residentiële gasdroger, Residentiële gasdroger, gasdroger, droger

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *