MASTER DYNAMIC MW40 draadloze over-ear hoofdtelefoon Gebruikershandleiding
MASTER DYNAMIC MW40 draadloze over-ear hoofdtelefoon

INSCHAKELEN

Druk eenmaal op de aan/uit-/koppelingsknop om aan te zetten AAN UIT. Het batterijniveau wordt weergegeven bij het opstarten. Laad je koptelefoon minimaal 15 minuten op voordat je gaat luisteren en download de M&D Connect-app om te controleren op firmware-updates.

Om de batterij te sparen, wordt de hoofdtelefoon van stroom voorzien UIT na 30 minuten inactiviteit. Deze instelling kan worden aangepast in de M&D Verbind de app.

KOPPELEN

De eerste keer dat je stroom krijgt ON uw hoofdtelefoon gaan ze naar de koppelingsmodus. Maak eenvoudig verbinding via het Bluetooth-menu op uw apparaat en selecteer M&D MH40W.

Om de koppelingsmodus handmatig te activeren, houdt u de aan/uit-/koppelingsknop 4 seconden ingedrukt.

Download de M&D Connect-app voor de complete Master & Dynamic-ervaring.
M&D Connect-app

Gebruik de M&D Connect-app om toegang te krijgen tot:

 • Firmware-updates
 • Gepersonaliseerde EQ
 • Aanvullende instellingen
 • En meer
  App Store
  Google Play
  Mijnapp.com

FUNCTIES

Functie

Wit licht pictogram Wit licht pulseert wanneer de hoofdtelefoon in de koppelingsmodus staat.

icon Een ononderbroken wit lampje geeft aan dat je verbonden bent.

icon Hoge batterij
icon Med-batterij
icon  Lage batterij

FCC

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

 1. dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
 2. dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie.

Het apparaat is beoordeeld om te voldoen aan de algemene vereisten voor blootstelling aan RF. Het apparaat kan zonder beperking worden gebruikt in draagbare blootstellingscondities.

Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze zender mag niet op dezelfde locatie worden geplaatst of gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Dit apparaat bevat licentievrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan: Innovatie, Wetenschap en Economische Ontwikkeling de Canada's vergunningvrij RSS(en). De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

 1. Dit apparaat mag geen storing veroorzaken.
 2. Dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Deze apparatuur voldoet aan de IC RSS-102 stralingsblootstellingslimieten voor een ongecontroleerde omgeving.

Deze apparatuur voldoet aan de ISED-limieten voor blootstelling aan straling die zijn opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. De eindgebruiker moet de specifieke bedieningsinstructies volgen om te voldoen aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF. Deze zender mag niet op dezelfde locatie worden geplaatst of gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Het draagbare apparaat is ontworpen om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven zoals vastgesteld door de ISED. Deze vereisten stellen een SAR-limiet van 1.6 W / kg gemiddeld over één gram weefsel. De hoogste SAR-waarde die onder deze norm werd gerapporteerd tijdens productcertificering voor gebruik bij correct gedragen op het lichaam.

 1. icon Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet gedurende lange perioden naar een hoog volume luisteren.
 2. Begrijp de gebruikershandleiding volledig voor gebruik.
 3. Zorg ervoor dat uw speler op een laag volumeniveau staat of uitschakelt voordat u vertrekt.

LET OP:
Om vervanging van een batterij door een onjuist type te voorkomen Gooi een batterij niet in vuur of een hete oven, of verpletter of snij een batterij niet mechanisch. Laat een batterij niet achter in een omgeving met extreem hoge temperaturen om te voorkomen dat de batterij wordt blootgesteld aan een extreem lage luchtdruk.

 • Bluetooth: 2402 MHz – 2480 MHz @9.31 dBm
 • Hoofdtelefoon ingang: 5.0V, 350mA;
  Werktemperatuur: 0-45 graden

UKCAS-pictogram
Dit product is in overeenstemming met de basisvereisten van de regelgeving Radio Equipment Regulations 2017 en andere relevante regelgeving

Om brandgevaar te voorkomen, wordt de apparatuur alleen gevoed door een externe voedingsbron waarvan het uitgangsvermogen moet voldoen aan PS1 (met een uitgangsvermogen van minder dan 15 W)

CE-pictogram
Hierbij, NIEUWE AUDIO LLC. verklaart dat de radioapparatuur van het type MH40-W2 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU en de Europese veiligheidsvoorschriften. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.masterdynamic.com

PRODUCT VOLDOET AAN DE EUROPESE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

MILIEUVRIENDELIJKE VERWIJDERING

Afvalverwijderingspictogram
Oude elektrische apparaten mogen niet samen met het restafval worden afgevoerd, maar moeten gescheiden worden afgevoerd. De afvoer naar het gemeenschappelijk inzamelpunt via particulieren is gratis. De eigenaar van oude apparaten is verantwoordelijk om de apparaten naar deze inzamelpunten of soortgelijke inzamelpunten te brengen. Met deze kleine persoonlijke inspanning draagt ​​u bij aan het recyclen van waardevolle grondstoffen en de behandeling van giftige stoffen.

LET OP: RISICO OP EXPLOSIE ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN VERKEERD TYPE.

GOOIER GEBRUIKTE BATTERIJEN AF VOLGENS DE INSTRUCTIES.

MASTER DYNAMIC-logo

Documenten / bronnen

MASTER DYNAMIC MW40 draadloze over-ear hoofdtelefoon [pdf] Gebruikershandleiding
MW40 draadloze over-ear hoofdtelefoon, MW40, draadloze over-ear hoofdtelefoon, over-ear hoofdtelefoon, hoofdtelefoon

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *