logitech-LOGO

logitech B00054 Echte draadloze oordopjes

logitech-B00054-True-Wireless-oordopjes-PRODUCT

Waarschuwing! Blootstelling aan geluid boven 85 decibel gedurende lange tijd kan gehoorbeschadiging veroorzaken. Bescherm uw gehoor door veilige volumes in te stellen.

Zorg voor veilige luistervolumes.

 • Start uw audio-afspeelapparaat met de volumeregeling op de laagste stand.
 • Verhoog langzaam het volume totdat u het comfortabel en zonder vervorming kunt horen.
 • Vermijd het gebruik van de oortelefoons in lawaaierige omgevingen waar u het volume wellicht hoger wilt zetten.
 • Zet het volume lager als u mensen in uw buurt niet kunt horen.

Luister veilig

Om deze oortelefoons veilig te gebruiken, moet u niet luisteren bij hoge geluidsniveaus. Volg de richtlijnen die zijn opgesteld door de Amerikaanse Occupational Safety Health Administration met betrekking tot maximale blootstelling aan geluidsdrukniveaus voordat gehoorbeschadiging optreedt:

Geluidsdrukniveau dB(A) Toegestane blootstellingsduur aan geluid per dag
90 8 uur
95 4 uur
100 2 uur
105 1 uur
110 30 minuten
115 Er zal gehoorbeschadiging optreden.

Bescherm uw gehoor tijdens gebruik.

 • Als u oortelefoons gebruikt met een onbekend of onstabiel geluidssysteem (vliegtuig, openbare poorten, enz.), moet u het volume laag houden om rekening te houden met mogelijke "inbraak"-uitbarstingen van harde geluiden.
 • Verwijder oortelefoons als ze oorongemakken veroorzaken of als u moeite hebt met het plaatsen van de oorkussens.
 • Als u oortelefoons deelt, verwijder dan de oorkussens en reinig ze voor en na gebruik met antiseptische doekjes.

Gehoorbeschadiging kan geleidelijk en cumulatief zijn.
Uw oren kunnen zich in de loop van de tijd aanpassen aan een hoger geluidsvolume, wat kan leiden tot gehoorbeschadiging. Soms zijn er geen duidelijke waarschuwingssignalen aanwezig voor gehoorschade. Oorsuizen of zoemen, moeite met het verstaan ​​van spraak, een gevoel van druk of volheid in uw oren of gedempt geluid kunnen echter wijzen op gehoorbeschadiging. Als u een van deze symptomen ervaart, STOP dan met het gebruik van deze oortelefoons.

BATTERIJ WAARSCHUWING!: Onjuist vervangen batterijen kunnen een risico op lekkage of explosie en persoonlijk letsel met zich meebrengen. Verkeerd behandelde oplaadbare batterijen kunnen een risico op brand of chemische brandwonden opleveren. Niet demonteren of blootstellen aan geleidende materialen, vocht, vloeistof of hitte boven 54° C (130° F). Gebruik of laad de batterij niet op als deze lekt, verkleurd, vervormd of op een andere manier abnormaal is. Laat uw batterij niet voor langere tijd ontladen of ongebruikt. Maak geen kortsluiting. Uw apparaat bevat mogelijk een interne, oplaadbare batterij die niet kan worden vervangen. De levensduur van de batterij varieert met het gebruik. Niet-operationele batterijen moeten worden weggegooid in overeenstemming met de lokale wetgeving. Als er geen wet- of regelgeving van toepassing is, gooi uw apparaat dan weg in een afvalbak voor elektronica. Houd batterijen uit de buurt van kinderen.

WAARSCHUWING. Slik de batterij niet in, gevaar voor chemische brandwonden. Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt of in enig deel van het lichaam wordt geplaatst, kan deze binnen slechts 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken, met de dood of ernstig letsel tot gevolg. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterijvak niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in enig deel van het lichaam zijn geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp. Plaats nooit batterijen in uw mond, om welke reden dan ook, aangezien ze per ongeluk kunnen worden ingeslikt. Controleer altijd medicatie voordat u het inneemt, aangezien volwassenen knoopbatterijen voor pillen of tabletten kunnen aanzien. Neem contact op met de National Battery Ingestion Hotline op (202) 625-3333 (Verenigde Staten).

Perchloraatmateriaal - speciale behandeling kan van toepassing zijn.
Bekijk http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
Dit product is bedoeld om te worden gevoed door een geregistreerde/gecertificeerde voeding, nominaal 5 Vdc, minimaal 350 mA, Tma (maximale omgevingstemperatuur) 45 graden C en hoogte 5000 m. Neem indien nodig contact op met de fabrikant voor meer informatie.

Gebruiksrichtlijnen: veilig en correct gebruik van uw product

WAARSCHUWING! Het product bevat kleine, afneembare onderdelen die verstikking, persoonlijk letsel of de dood kunnen veroorzaken, vooral bij kinderen. Wees voorzichtig bij het gebruik en de behandeling van kleine onderdelen en houd ze uit de buurt van kinderen jonger dan 4 jaar.

 • Gebruik uw oortelefoon niet in een omgeving waar het niet horen van omgevingsgeluiden gevaarlijk kan zijn.
 • Gebruik uw oortelefoon niet tijdens het autorijden of het bedienen van machines.
 • Wijzig het product niet. Haal dit product niet uit elkaar en probeer het niet te repareren.
 • Gebruik dit product alleen met vermelde ITE-computers en accessoires.
 • Sluit de voeding aan op een correct bedraad en geaard stopcontact.
 • Gebruik alleen hulpstukken / accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
 • Dit is geen kinderproduct en is niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de 14 jaar.
 • Dit product is veilig onder normale en redelijkerwijs te voorziene bedrijfsomstandigheden.
 • Bel Logitech-ondersteuning als het product niet goed werkt.
 • Houd de magneet uit de buurt van apparaten en objecten die kunnen worden beschadigd of beïnvloed door sterke magnetische velden. Magneet kan interfereren met bepaalde medische apparaten.
 • Raadpleeg de Quick Start Guide van het product voor gebruiksinstructies.
  Zie de productondersteuningspagina op de Logitech webwebsite www.logitech.com/support voor meer informatie.

WEEE

Logitech-naleving. Het product voldoet aan alle toepasselijke vereisten voor beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) en afgedankte elektronische en elektrische apparatuur (AEEA). Ga voor informatie over productveiligheid, EMC, RF, energie, RoHS en WEEE naar: www.logitech.com/compliance. Onderhoud is niet vereist voor productconformiteit.
Batterijen, elektronische en elektrische apparatuur horen niet bij het huisvuil. Waar mogelijk moeten ze worden gescheiden en naar een geschikt inzamelpunt worden gebracht om recycling mogelijk te maken en mogelijke gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke autoriteiten of plaats van aankoop, of bezoek www.logitech.com/recycling.

Batterij verwijderen voor recyclinglogitech-B00054-True-Wireless-oordopjes-FIG 1

FCC-verklaring

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: 1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en 2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten van Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. En als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan het schadelijke interferentie veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden bepaald door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

Waarschuwing: Waar afgeschermde interfacekabels of accessoires zijn geleverd bij het product of gespecificeerde aanvullende componenten of accessoires die elders zijn gedefinieerd voor gebruik bij de installatie van het product, moeten deze worden gebruikt om te voldoen aan FCC. Wijzigingen of aanpassingen aan het product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Logitech, Inc kunnen uw recht om uw product te gebruiken of te bedienen door de FCC ongeldig maken.

IC-verklaring: CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) Dit apparaat voldoet aan de vergunningvrije RSS-richtlijnen van Industry Canada. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken; en (2) Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Verklaring inzake blootstelling aan straling
Dit draadloze product voldoet aan de FCC- en IC-limieten voor blootstelling aan straling voor draagbare apparaten. Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.

Garantie

Logitech beperkte hardwareproductgarantie - Een samenvatting
Logitech garandeert dat haar hardwareproduct vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende de periode die op uw productverpakking staat vermeld vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop in de winkel. Zien support.logitech.com voor specifieke garantie-informatie over uw product en procedures om te reageren op een garantieclaim. De volledige aansprakelijkheid van Logitech en uw exclusieve verhaalsmogelijkheid voor elke inbreuk op de garantie is, naar goeddunken van Logitech, het repareren of vervangen van een functioneel equivalent van het product, of het terugbetalen van de betaalde prijs , als de hardware samen met een ontvangstbewijs wordt geretourneerd naar het verkooppunt of een andere plaats die Logitech aangeeft. Garantiebescherming is een aanvulling op de rechten die worden verleend onder de lokale consumentenwetgeving en kan per land verschillen. Zie de volledige garantie-informatie om uw consumentenrechten en de aanvullende beschermingen die door deze productgarantie worden geboden, te kennen.
Logitech-adres: Logitech, Inc., 7700 Gateway Blvd. Newark, Californië 94560.
Volledige garantie-informatie: support.logitech.com

earbud

M/N: B00054
Input: 5V = 250mA
FCC-ID: JNZBO0054
IC: 4418A-BO0054
Made in China

Ontvanger

 • M/N: BOO056
 • Input: 5V= 500mA
 • FCC-ID: JNZBOO056
 • IC: 4418A-BO0056

2022 Logitech, Logi en het Logitech-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Logitech Europe SA en/of haar dochterondernemingen in de VS en andere landen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Logitech aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten in deze handleiding. De hierin opgenomen informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

620-011676 003

Documenten / bronnen

logitech B00054 Echte draadloze oordopjes [pdf] Gebruikershandleiding
B00054, JNZB00054, B00054 Echte draadloze oordopjes, echte draadloze oordopjes, draadloze oordopjes, oordopjes

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *