Handleiding voor veiligheid en regelgeving voor [LPS-15WP K draadloze opladermodule].

Productnaam: draadloze opladermodule
Merknaam: LUXSHARE-ICT
Typenummer: LPS-15WP K
Ingang: 12Vdc 1A
Uitgang: 15W Max.
Het is een 15W WPC draadloze oplaadmodule voor het opladen van een enkele telefoon of phablet.

De draadloze oplader is ingebouwd in de basis van bepaalde LENOVO AIO- of pc-basiseenheid Allin-One-computers.
Plaats een Qi-apparaat op de basis om op te laden.

 1. Plaats het apparaat op de basis van de computer.
 2. Plaats de draadloze oplaadspoel van het apparaat direct bovenop het vierkante pictogram op de basis

Lanto Electronic LPS 15WP K draadloze opladermodule

Problemen met opladen oplossen

Als de functie voor draadloos opladen niet werkt zoals verwacht, controleer dan het volgende:

 • Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat draadloos kan worden opgeladen. Bekijk de productspecificaties van je mobiele apparaat.
 • Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat correct op de basis is geplaatst.
 • Dit boekje biedt belangrijke veiligheidsinformatie en regelgevende informatie die u moet lezen voordat u uw [LPS-15WP K draadloze opladermodule] gaat gebruiken
 • Volg de onderstaande voorzorgsmaatregelen om schade aan uw apparaat, accessoires of aangesloten apparaten te voorkomen en om het risico op persoonlijk letsel, ongemak, schade aan eigendommen of andere potentiële gevaren te verminderen:
 • Behandel uw [LPS-15WP K draadloze opladermodule] met zorg. U kunt het apparaat beschadigen als u het apparaat uit elkaar haalt, laat vallen, buigt, verbrandt, pletten of doorboort. Het gebruik van een beschadigd apparaat kan oververhitting of letsel veroorzaken. Stel uw [LPS-15WP K draadloze opladermodule] niet bloot aan vloeistoffen, die kortsluiting en oververhitting kunnen veroorzaken.
  De [LPS-15WP K draadloze opladermodule] is ontworpen om het beste te werken bij omgevingstemperaturen tussen 0 en 40 ° C.
 • Houd een afstand van 10 cm van uw lichaam aan om consistent te zijn met de manier waarop het apparaat is getest op naleving van de RF-blootstellingsvereisten.
 • Naleving van de richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU (RED), RER 2017 (SI 2017/1206)
  De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op: http://www.hp.com/go/orderdocuments
 • In overeenstemming met artikel 10.8(a) en 10.8(b) van de RED, geeft de volgende tabel informatie over de gebruikte frequentiebanden en het maximale RF-zendvermogen van het product dat te koop is in de EU, VK:
  WPC Frequentiebereik uitgangsvermogen
  110-148kHz < 0 dBuNnn@10nn
 •  Informatie over RF-blootstelling (MPE)
  Dit apparaat voldoet aan de EU-vereisten en de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) inzake de beperking van blootstelling
  van het grote publiek aan elektromagnetische velden ter bescherming van de gezondheid.

CE-SYMBOOLRichtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en batterijen
Lanto Electronic LPS 15WP K draadloze opladermodule - WEEE

Het bovenstaande WEEE-symbool betekent dat uw product [en de batterij] volgens de plaatselijke wet- en regelgeving gescheiden van het huisvuil moet worden weggegooid. Wanneer dit product het einde van zijn levensduur bereikt, breng het dan naar een inzamelpunt dat is aangewezen door de plaatselijke autoriteiten voor veilige verwijdering of recycling. Door uw product en de batterij afzonderlijk in te zamelen en te recyclen, worden natuurlijke hulpbronnen behouden, wordt de menselijke gezondheid beschermd en wordt het milieu beter.

EMC-naleving
Belangrijk: Dit apparaat en de voedingsadapter hebben aangetoond dat ze voldoen aan de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) onder omstandigheden waaronder het gebruik van conforme randapparatuur en afgeschermde kabels tussen systeemcomponenten. Het is belangrijk dat u compatibele randapparatuur en afgeschermde kabels tussen systeemcomponenten gebruikt om de kans op storing van radio's, televisies en andere elektronische apparaten te verkleinen.

Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet door Lenovo zijn goedgekeurd, kunnen de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en draadloze compatibiliteit ongeldig maken en uw bevoegdheid om het product te gebruiken teniet doen.

Wettelijke informatie: Verenigde Staten

NALEVING FCC-REGLEMENTERING

Opmerking: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

• Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-monteur voor hulp.
• Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Lenovo zijn goedgekeurd, kunnen uw bevoegdheid om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende 2 voorwaarden:

 1. Deze apparaten mogen geen schadelijke interferentie veroorzaken.
 2. Deze apparaten moeten alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Houd een afstand van 20 cm (8 inch) van uw lichaam aan om consistent te zijn met de manier waarop het apparaat is getest op naleving van de vereisten voor blootstelling aan RF.

FCC-ID: 2APYS-LPS15W PK

EMC-OVEREENKOMSTVERKLARING

Belangrijk: Dit apparaat [en de bijbehorende voedingsadapter] hebben aangetoond dat het voldoet aan de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) onder omstandigheden waaronder het gebruik van conforme randapparatuur en afgeschermde kabels tussen systeemcomponenten. Het is belangrijk dat u compatibele randapparatuur en afgeschermde kabels tussen systeemcomponenten gebruikt om de kans op storing van radio's, televisies en andere elektronische apparaten te verkleinen.

RADIOFREQUENTIE BLOOTSTELLING

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) voor blootstelling aan radiogolven en is ontworpen en vervaardigd om de emissielimieten van de FCC voor blootstelling aan radiofrequente (RF)-energie niet te overschrijden. Om te voldoen aan de FCC-vereisten voor blootstelling aan RF-straling, mag dit apparaat niet worden geplaatst op of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Naleving van regelgeving op het gebied van innovatie, wetenschap en economische ontwikkeling (ISED) Canada

IC: 23965-LPSI 5WPK

INDUSTRIE CANADA, KLASSE B

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan CAN ICES-003(B)/NMB-003(B).

Innovatie, Wetenschap en Economische Ontwikkeling Canada (ISED Canada)/Innovatie, Wetenschappen en Economische Ontwikkeling Canada Industrie Canada/Industrie

Dit apparaat voldoet aan de licentievrije RSS van ISED. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen storing veroorzaken; en (2) Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Radiofrequentieblootstelling

Het uitgangsvermogen van de radiotechnologie die in het apparaat wordt gebruikt, ligt onder de limieten voor blootstelling aan radiofrequentie die door ISED zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving.
Houd een afstand van 10 cm van uw lichaam aan om consistent te zijn met de manier waarop het apparaat is getest op naleving van de RF-blootstellingsvereisten.

NCC

Documenten / bronnen

Lanto Electronic LPS-15WP K draadloze opladermodule [pdf] Gebruikershandleiding
LPS15WPK, 2APYS-LPS15WPK, 2APYSLPS15WPK, LPS-15WP K Draadloze opladermodule, draadloze opladermodule, opladermodule

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *