krom-logo

KROM KASIC TKL Mechanisch TKL-gamingtoetsenbord

KROM-KASIC-TKL-Mechanisch-TKL-Gaming-Toetsenbord-product

STANDAARD FUNCTIES & ELEMENTEN

KROM-KASIC-TKL-Mechanisch-TKL-Gaming-toetsenbord-fig-1

 1. Multimedia toetsen
 2. Gaming-modus
 3. Kleurmodi
 4. Helderheidsregelaars
 5. Snelheidsregelaars
 6. WASD/pijlen schakelaar

CONFIGURATIE ACHTERLICHT

KROM-KASIC-TKL-Mechanisch-TKL-Gaming-toetsenbord-fig-2

TOETSENBORD FUNCTIES

KROM-KASIC-TKL-Mechanisch-TKL-Gaming-toetsenbord-fig-3

EU-RICHTLIJNEN

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING MET DE RICHTLIJNEN VAN DE EUROPESE UNIE
Krom verklaart dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de volgende richtlijnen: 2Dllj/30/EC; 2011/65/EG, zoals van toepassing. De technische documentatie die vereist is voor het conformiteitsevaluatieproces is in het bezit van Krom en kan worden aangevraagd via de e-mail info@kromgaming.com.

VERWIJDERING VAN BATTERIJEN EN AFVAL VAN ELEKTRISCHE OF ELEKTRONISCHE APPARATUUR
Het bestaan ​​van dit symbool op het product, de batterijen of de respectievelijke verpakking betekent dat dit product en de meegeleverde batterijen niet als huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om dit product af te leveren bij een ophaalpunt voor batterijen, elektrische of elektronische recycling. De ophaling en gescheiden recycling dragen bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en het onderdrukken van mogelijke negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu als gevolg van onvoldoende verwijdering van gevaarlijke stoffen in batterijen en elektrische of elektronische apparatuur. Neem voor meer informatie over batterijen, elektrische of elektronische ophaalpunten voor recycling contact op met uw plaatselijke gemeentelijke diensten.

GARANTIE

Wie beschermt de garantie:
Deze garantie is alleen geldig voor de oorspronkelijke koper.

Wat beschermt de garantie:
Neem voor garantieclaims contact op met Krom's overzeese distributiepartners in uw land. Vind de lijst met distributiepartners op: www.kromgaming.com.

Wat valt niet onder de garantie:

 1. Elk product waarvan het serienummer is geschonden, gewijzigd of verwijderd.
 2. Ongeval, misbruik, verwaarlozing, brand, water, bliksem of andere natuurrampen, ongeoorloofde productwijzigingen of het niet opvolgen van de instructies die bij het product zijn geleverd.
 3. Reparatie of poging tot reparatie door iemand die niet door Krom is geautoriseerd.
 4. Schade aan of verlies van programma's, gegevens of verwisselbare opslagmedia.
 5. Software- of gegevensverlies tijdens reparatie of vervanging.
 6. Eventuele schade aan het product door verzending.
 7. Verwijdering of installatie van het product.
 8. Externe oorzaken, zoals stroomschommelingen of uitval.
 9. Gebruik van benodigdheden of onderdelen die niet voldoen aan de specificaties van Krom.
 10. Normale slijtage.
 11. Elke andere oorzaak die geen verband houdt met een productdefect.

Als u vragen heeft over technische problemen, neem dan contact met ons op via onze webplaats:

Documenten / bronnen

KROM KASIC TKL Mechanisch TKL-gamingtoetsenbord [pdf] Gebruikershandleiding
KASIC TKL, mechanisch TKL-gamingtoetsenbord, KASIC TKL mechanisch TKL-gamingtoetsenbord, TKL-gamingtoetsenbord, gamingtoetsenbord, toetsenbord

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *