KOOSODIO 219 Compacte geluidsbalk Gebruikershandleiding
KOOSODIO 219 Compacte soundbar

Introductie

Bedankt voor het kopen van ons product. Lees deze handleiding aandachtig door voor aansluiting en gebruik. Bewaar het voor toekomstig gebruik.

WAT ZIT ER IN DE DOOS

INHOUD
WAT ZIT ER IN DE DOOS

ONDERDELEN EN INHOUD

Geluidsbalk
ONDERDELEN EN INHOUD

remote control
remote control

AANSLUITINGEN

Aansluiting 1: Optisch

 1. Verwijder de beschermkap van beide uiteinden van de optische kabel. {=•-(1:2)-
  AANSLUITINGEN
  LET OP: Zorg ervoor dat u de beschermkap van beide uiteinden van de optische kabel hebt verwijderd. Het insteken van de stekker met de dop erop of in de verkeerde houder kan de stekker en/of de poort beschadigen.
 2. Lijn het ene uiteinde van de stekker uit met de optische OUT-poort van uw tv en steek de stekker voorzichtig in.
 3. Houd de stekker aan het uiteinde van de optische kabel vast.
 4. Lijn de stekker uit met de OPTICAL-poort van de Soundbar en steek de stekker voorzichtig in.
  AANSLUITINGEN
  NOTITIE: De poort heeft een scharnierende deur die naar buiten zwaait bij het insteken van de stekker.
 5. Duw de stekker stevig in de poort totdat u een klik hoort of voelt.
  AANSLUITINGEN
 6. Druk herhaaldelijk op 1NPUT op de Soundbar of afstandsbediening om de optische ingang te selecteren

Aansluiting 2: Optisch

 1. Steek het ene uiteinde van de coaxkabel in de COAXIAL-poort van uw tv.
 2. Steek het andere uiteinde van de kabel in de COAXIAL-poort op de Soundbar.
 3. Druk herhaaldelijk op INPUT op de Soundbar of afstandsbediening om de COAXIAL allt Input te selecteren.

Aansluiting 3: HDMI ARC

 1. Steek het ene uiteinde van de HDMI-kabel in de HDMI ARC-poort van je tv.
  NOTITIE: Als u geen verbinding maakt met de HDMI ARC- of Audio Return Channel-poort van uw tv. je hoort geen geluid uit de Soundbar. Als uw tv geen HDMI ARC-pat. sluit de soundbar aan met behulp van de meegeleverde optische kabel. Coaxiale of RCA-kabel.
 2. Steek het andere uiteinde van de kabel in de HOM-poort op de Soundbar. e HOE verbinding wordt gedetecteerd, schakelt de soundbar MI automatisch over naar HON-invoer.
 3. Druk herhaaldelijk op INPUT op de Soundbar of afstandsbediening om de HDMI-ingang te selecteren.
  AANSLUITINGEN
  TIPS: Door de HDMI ARC- of Audio Return Channel-poort van uw tv te gebruiken, kunt u de afstandsbediening van uw tv gebruiken om de stroom-, volume- en mute-functies van de Soundbar te bedienen.

Aansluiting 4: RCA

 1. Steek het ene uiteinde van de RCA-kabel in de RCA-poort (Audio Out) van uw tv.
 2. Steek het andere uiteinde van de kabel in de AUX IN-poort op de Soundbar.
 3. Druk herhaaldelijk op INPUT op de Soundbar of afstandsbediening om de AUX IN fluor-ingang te selecteren.
  AANSLUITINGEN

Verbinding 5: Bluetooth

U kunt luisteren naar muziek die is opgeslagen op een Bluetooth-apparaat, zoals een smartphone of digitale muziekspeler, door de Soundbar en het Bluetooth-apparaat te verbinden met de BLUETOOTH-functie.

Een Bluetooth-apparaat voor de eerste keer koppelen

 1. Druk op BT op de Soundbar of afstandsbediening om de invoerbron naar Bluetooth te schakelen. WM Schakelt automatisch over naar koppelingsmodus wanneer het voor het eerst wordt gebruikt. Het displaypaneel knippert wanneer dit toestel in de palling-modus staat.
 2. Activeer de Bluetooth-instellingen op uw Bluetooth-apparaat.
 3. Selecteer "KSO-S1" in de lijst met apparaten die wordt weergegeven op het scherm van het Bluetooth-apparaat. Het display knippert en dit apparaat en het Bluetooth-apparaat zijn gekoppeld.

Koppelen met andere Bluetooth-apparaten

 1. Druk op BT op de Soundbar of afstandsbediening om de invoerbron te schakelen naar BlueloolhaUF
 2. Activeer de Bluetooth-instellingen op uw Bluetooth-apparaat.
 3. Houd BT op de Soundbar of afstandsbediening ingedrukt totdat het display knippert.
 4. Selecteer 'KSD-S1' in de lijst met apparaten die wordt weergegeven op het scherm van het Bluetooth-apparaat.

Aansluiting 6: AUX IN

 1. Steek het ene uiteinde van de 3.5 mm audiokabel in de audio-uitgang/hoofdtelefoonuitgang van uw tv. MP3-speler of andere audiobronnen.
 2. Steek het andere uiteinde van de kabel in de AUX IN-poort op de Soundbar.
 3. Druk herhaaldelijk op INPUT op de Soundbar of afstandsbediening om de AUX IN-ingang te selecteren.
  AANSLUITINGEN

Aansluiting 7: USB

 1. Steek uw USB 2.0-apparaat in de US$-poort op de Soundbar.
 2. Als US8 wordt gedetecteerd, begint de muziek automatisch te plateren.
 3. Druk op Play/Pause op de afstandsbediening om muziek af te spelen files van US8-apparaten via Sound Bar.
  TIPS: De Soundbar ondersteunt alleen het FATIFAT32-tegelsysteem en het MP3/WAV/APE/FLAC/WKIA-formaat.
  AANSLUITINGEN

Probleem oplossen

Als u problemen ondervindt met de Soundbar.

 • Zorg ervoor dat de luidspreker is aangesloten op een werkend stopcontact.
 • Zet alle kabels vast en zorg ervoor dat alle verbindingen correct zijn.
 • Controleer de ingangsbron.
  Als u uw probleem niet kunt oplossen. zie de onderstaande tabel om symptomen en oplossingen voor veelvoorkomende problemen te identificeren.
SYMPTOOM OPLOSSING
Nee luifel
 • Cr** Pal es, AC maaisnoer Simons bed) en AS 2.1;r0er zee
 • DeconnKI ihe AC p bel naar cad (manload) van.* IM Pell *AS Wens), en mannen werkten samen alter evoKel mrkeee.
nr. 40,nd
 • Make wee Win Is niet rnintd. Mg* het volume
 • Blokkeer lbal een juiste ?Out-bron is geselecteerd.
 • De cal. orrebon naar Ike Sound Sat is misschien niet de basis. Draai de kabel einde zoon leeftijd in.
Sand SacOoven I connect Wind Skoloolh deli.*
 • Cleo* Stall* reversoctaaf I. 131..stottly
 • Verwijderen De speler Iwo jour mobiel apparaat Eluo40001 Isl. A innou geleden,.
 • Meneer* Ow Blasood, dans nu op Sound Br.
Sand Om doeentbulbul wry soma Wien OYMOSIOd Oa NSIS
 • Onea Iran uw TV •400 ,19 de ARCA•.51km. X your TV clpeen1 hove en MOM ARC Mt tined be Sound B,' kan kanaal
 • Coaxiaal of RCA cob.· CbecA wat niet Ma HOLM tale b tweedy connotaNd tonic, ARC bieranel.
Ramo% contrd doet Nowa niet
 • verwijderen, obstacke In de schil tussen !ha /ammo Genaamd end be Sound Ber
 • Check 1 tko baltecy moet worden herontworpen en rOSIOCO 00l11 Oars:vies in Me woo* cool sib nu koestert.
Sigler Penal denkt niet dat enrein0
 • Long Peas Ma PAM-stokje naar luernSwley wale°.

Garantie

Wat valt onder deze garantie

KOOSODIO garandeert uw product tegen materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik in overeenstemming met de gebruikershandleidingen en handleidingen van KOOSODIO voor een periode van EEN JAAR (I) vanaf de datum van de oorspronkelijke postaankoop door de eindgebruiker.

Wat valt niet onder deze garantie

Deze garantie dekt geen defecten of schade die voortkomen uit oneigenlijk gebruik of onderhoud. normale slijtage, commercieel gebruik. ongeval of externe oorzaken. Ongeoorloofde terugbetaling of aanpassing van uw product maakt deze garantie ongeldig.

Garantieservice verkrijgen

Voordat u garantieservice verkrijgt, kunt u naar koosodio.com/support gaan voor aanvullende hulp en probleemoplossing. Neem voor garantieservice contact op met de klantenservice van KOOSODIO door naar a.koosodio.com te gaan en Contact opnemen te selecteren.

Specificaties

Pose &WY AR100-210Y.SOASON:
Pow-invoer DC 12Y 1.6A
dutje: Rey ROSROMO 20 + 12-201042
SNR 7046
auslooth SO
Dinweion(WatiaD) 17.71•2.51•2.55 Mal
NIRINGhl 1.1 kg

 

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Belangrijke veiligheidsinstructies

 1. Lees deze instructies.
 2. Bewaar deze instructies.
 3. Neem alle waarschuwingen in acht.
 4. Volg alle instructies op.
 5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water
 6. Reinig alleen met een droge doek.
 7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
 8. Installeer niet in de buurt van geneesbronnen zoals radiatoren. warmteroosters, fornuizen of andere apparaten, waaronder amplifiers) die genezing produceren.
 9. Ondermijn het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of geaarde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een derde aardingspen. Het brede mes of de derde tand zijn bedoeld voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien voor vervanging van het verouderde stopcontact.
 10. Zorg ervoor dat er niet op het netsnoer kan worden gelopen en dat het niet bekneld kan raken, vooral bij stekkers. gemaksrecipiënten en de pcint waar ze uit het apparaat komen.
 11. Gebruik alleen alle accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd. 12. ig Alleen gebruiken met blik, standaard, statief, beugel. of tafel gespecificeerd door de fabrikant, of verkocht met het apparaat. Als er een blik wordt gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie van wagen en apparaat om letsel door te hoge bloeddruk te voorkomen.
 12. Koppel dit apparaat los tijdens onweer of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
 13. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd personeel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd. zoals het netsnoer of de stekker is beschadigd. er is vloeistof gemorst of er zijn voorwerpen in het apparaat gevallen. het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht. werkt niet normaal. of is gevallen.

waarschuwing

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B. overeenkomstig deel 15 01 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert. gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en het is niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies. kan schadelijke storing in radiocommunicatie veroorzaken. Echter. er is geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie.

Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden bepaald door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de rocervmg-antenne.
 • Vergroot de scheiding Pogue”'de apparatuur en ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander stopcontact dan waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Kwam de dealer of een ervaren riallorTV-technicus om hulp.

 

NOTITIE: Dit apparaat en zijn antenne (s) mogen niet samen worden geplaatst of gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Verklaring inzake RF-blootstelling

Om te voldoen aan de FCC-richtlijnen voor RF-blootstelling. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm van de radiator tot uw lichaam. Dit apparaat en zijn antenne(s) mogen niet samen met een andere antenne-iv-zender worden geplaatst of gebruikt.

Registreer de garantie

Je Amazon-retour verloopt over 30 dagen! Maar maak je geen zorgen. wij hebben een geregistreerde garantievoordeel voor u!

Registreer uw product binnen 14 dagen na aankoop om te upgraden 1 JAAR GRATIS VERVANGING!
Scan nu de QR-code
QR-code

Ondersteuning

koosodio.corn
Ondersteuning@koosocho.com

Documenten / bronnen

KOOSODIO 219 Compacte soundbar [pdf] Gebruikershandleiding
WJS-219, WJS219, 2AWRT-WJS-219, 2AWRTWJS219, 219 Compacte Soundbar, 219, Compacte Soundbar, Soundbar

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *