Kenmore 60222 elektrische of gasdroger
Kenmore 60222 elektrische of gasdroger

VEILIGHEID VAN DE DROGER

Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk. We hebben in deze handleiding en op uw apparaat veel belangrijke veiligheidsberichten geplaatst. Lees altijd alle veiligheidsberichten en volg ze op.
Waarschuwingspictogram Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool.
Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren die u en anderen kunnen doden of verwonden.
Alle veiligheidsberichten volgen het veiligheidswaarschuwingssymbool en het woord "GEVAAR" of "WAARSCHUWING". Deze woorden betekenen:

Waarschuwingspictogram WAARSCHUWING
U kunt overlijden of ernstig gewond raken als u de instructies niet onmiddellijk opvolgt.

Waarschuwingspictogram GEVAAR
U kunt overlijden of ernstig gewond raken als u de instructies niet opvolgt.
Alle veiligheidsberichten vertellen u wat het potentiële gevaar is, hoe u de kans op letsel verkleint en wat er kan gebeuren als de instructies niet worden opgevolgd.

Waarschuwingspictogram WAARSCHUWING - "Brandgevaar"

 • De installatie van de wasdroger moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur.
 • Installeer de wasdroger volgens de instructies van de fabrikant en de plaatselijke voorschriften.
 • Installeer geen wasdroger met flexibele kunststof ventilatiematerialen of flexibele metalen (folietype) kanalen. Als er een flexibel metalen kanaal is geïnstalleerd, moet dit van een specifiek type zijn dat door de fabrikant van het apparaat is geïdentificeerd als geschikt voor gebruik met wasdrogers. Van flexibele ventilatiematerialen is bekend dat ze instorten, gemakkelijk kunnen worden verpletterd en pluisjes vasthouden. Deze omstandigheden belemmeren de luchtstroom van de wasdroger en verhogen het risico op brand.
 • Volg alle installatie-instructies om het risico op ernstig of dodelijk letsel te verminderen.
 • Bewaar deze instructies.

Voorstel 65 van de staat Californië, waarschuwingen:
WAARSCHUWING: Dit product bevat een of meer chemicaliën waarvan de staat Californië weet dat ze kanker kunnen veroorzaken.
WAARSCHUWING: Dit product bevat een of meer chemicaliën waarvan de staat Californië weet dat ze geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade kunnen veroorzaken.

BELANGRIJK: Verwijder de deur als u uw oude wasdroger weggooit of opbergt.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES WAARSCHUWING:
Om het risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel bij het gebruik van de droger te verminderen, dient u de basisvoorzorgsmaatregelen te volgen, waaronder de volgende:

 • Lees alle instructies voordat u de droger gebruikt.
 • Plaats geen items die zijn blootgesteld aan frituurolie in uw droger. Artikelen die zijn verontreinigd met bakolie kunnen bijdragen aan een chemische reactie waardoor een lading vlam kan vatten.
 • Droog geen artikelen die eerder zijn schoongemaakt, gewassen, gedrenkt in of bevlekt met benzine, oplosmiddelen voor chemisch reinigen of andere brandbare of explosieve stoffen, aangezien deze dampen afgeven die kunnen ontbranden of exploderen.
 • Laat kinderen niet spelen op of in de wasdroger. Kinderen moeten nauwlettend in de gaten worden gehouden als de droger in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
 • Verwijder de deur van het droogcompartiment voordat de droger buiten gebruik wordt gesteld of wordt weggegooid.
 • Grijp niet in de droger als de trommel in beweging is.
 • Installeer of bewaar de droger niet op een plaats waar deze wordt blootgesteld aan het weer.
 • niet doenamper met controles.
 • Repareer of vervang geen enkel onderdeel van de droger en probeer geen onderhoud uit te voeren, tenzij dit specifiek wordt aanbevolen in deze Gids voor Gebruik en Verzorging of in gepubliceerde reparatie-instructies voor de gebruiker die u begrijpt en waarover u de vaardigheden hebt om uit te voeren.
 • Gebruik geen wasverzachters of producten om statische elektriciteit te verwijderen, tenzij aanbevolen door de fabrikant van de wasverzachter of het product.
 • Gebruik geen hitte om artikelen te drogen die schuimrubber of rubberachtige materialen met een vergelijkbare structuur bevatten.
 • Reinig het pluisfilter voor of na elke lading.
 • Houd het gebied rond de uitlaatopening en aangrenzende omliggende gebieden vrij van opeenhoping van pluisjes, stof en vuil.
 • De binnenkant van de droger en de uitlaatopening moeten periodiek worden gereinigd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
 • Zie "Elektrische vereisten" in de installatie-instructies voor aardingsinstructies.
  BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

WAARSCHUWING: Voor uw veiligheid moet de informatie in deze handleiding worden opgevolgd om het risico op brand of explosie tot een minimum te beperken, of om materiële schade, persoonlijk letsel of overlijden te voorkomen.

 • Bewaar of gebruik geen benzine of andere brandbare dampen en vloeistoffen in de buurt van dit of enig ander apparaat.
 • WAT TE DOEN ALS JE GAS RUIKT:
  • Probeer geen enkel apparaat aan te steken.
  • Raak geen enkele elektrische schakelaar aan; gebruik geen telefoon in uw gebouw.
  • Ontruim de kamer, het gebouw of de ruimte van alle bewoners.
  • Bel onmiddellijk uw gasleverancier vanaf de telefoon van de buren. Volg de instructies van de gasleverancier.
  • Bel de brandweer als u uw gasleverancier niet kunt bereiken.
 • Installatie en service moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur, servicebureau of de gasleverancier.

WAARSCHUWING: Gaslekken zijn niet altijd op geur te herkennen.
Gasleveranciers raden u aan een gasdetector te gebruiken die is goedgekeurd door UL of CSA.
Neem voor meer informatie contact op met uw gasleverancier.
Als er een gaslek wordt gedetecteerd, volgt u de instructies "Wat te doen als u gas ruikt".

CONTROLEER UW VENTILATORSYSTEEM OP EEN GOEDE LUCHTSTROOM

Waarschuwingspictogram WAARSCHUWING

BrandgevaarBrandgevaar
Gebruik een zware metalen ontluchter.
Gebruik geen plastic ontluchting.
Gebruik geen ventilatieopening van metaalfolie.
Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood of brand tot gevolg hebben.

Goede luchtstroom

Naast warmte hebben drogers een goede luchtstroom nodig om het wasgoed efficiënt te drogen. Een goede ventilatie verkort uw droogtijden en verbetert uw energiebesparing. Zie Installatie-instructies.
Het ventilatiesysteem dat aan de droger is bevestigd, speelt een grote rol bij een goede luchtstroom.
Serviceaanvragen veroorzaakt door onjuiste ventilatie vallen niet onder de garantie en worden betaald door de klant, ongeacht wie de droger heeft geïnstalleerd.

Zorg voor een goede luchtstroom door:

 • Reinig uw pluizenscherm voor elke lading.
 • Vervanging van kunststof of folie ontluchtingsmateriaal door zwaar, stijf ontluchtingsmateriaal met een diameter van 4 mm.
  Zorg voor een goede luchtstroom
 • Gebruik de kortst mogelijke ventilatieopening.
 • Gebruik niet meer dan vier bochten van 90° in een ventilatiesysteem; elke bocht en bocht vermindert de luchtstroom.
  Zorg voor een goede luchtstroom
 • Verwijderen van pluisjes en vuil uit de afzuigkap.
 • Minstens om de 2 jaar pluizen van de gehele lengte van het ontluchtingssysteem verwijderen. Wanneer het reinigen is voltooid, moet u de installatie-instructies volgen die bij uw droger zijn geleverd voor de uiteindelijke productcontrole.
 • Items opruimen aan de voorkant van de droger.

GEBRUIK AUTO DROGE CYCLI VOOR BETERE STOFVERZORGING EN ENERGIEBESPARINGEN

Gebruik de automatische droogprogramma's om de meeste energiebesparingen en verbeterde stofverzorging van de droger te realiseren. Tijdens Auto Dry-cycli worden de temperatuur van de drooglucht en het vochtgehalte in de lading gemeten. Deze detectie vindt plaats tijdens de droogcyclus en de droger wordt uitgeschakeld wanneer de lading de geselecteerde droogte bereikt. Kies Normale cyclus om energie te besparen.
Met Time Cycle draait de droger de ingestelde tijd en resulteert soms in krimp, kreuken en statische elektriciteit als gevolg van te lang drogen.
Gebruik Time Cycle voor af en toe damp lading die wat meer droogtijd nodig heeft of bij gebruik van het droogrek.

BEDIENINGSPANEEL EN FUNCTIES

BEDIENINGSPANEEL EN FUNCTIES

Niet alle functies en opties zijn beschikbaar op alle modellen.
Uiterlijk kan variëren.

 1. DROGER CYCLUS KNOP
  Draai aan de knop om een ​​programma voor uw wasgoed te selecteren.
  Zie "Cyclusgids" voor gedetailleerde beschrijvingen van cycli.
  Getimed droog
  Laat de droger gedurende de gespecificeerde tijd op de bediening draaien.
  Op modellen met een selecteerbare temperatuurknop kunt u een instelling kiezen op basis van de stoffen in uw lading. De droogtijd en temperatuur zijn afhankelijk van uw model droger.
  Automatisch drogen
  Automatische droogprogramma's geven de beste droging in de kortste tijd.
  De droogtijd is afhankelijk van het type stof, de hoeveelheid belading en de droogheidsinstelling.
  Alleen lucht
  Gebruik de instelling Alleen lucht om schuim, rubber, plastic of warmtegevoelige stoffen te drogen.
  Wrinkle Guard™-functie (op sommige modellen)
  Als u niet in staat bent om een ​​lading kleding uit de droger te halen zodra deze stopt, kunnen er kreukels ontstaan.
  De WRINKLE GUARD™-functie laat de lading periodiek tuimelen, herschikken en pluisjes maken zonder warmte om kreukvorming te voorkomen, tot wel 40 minuten aan het einde van een cyclus.
 2. Droge temperatuur (op sommige modellen)
  Selecteer een droogtemperatuur op basis van de stoffen in uw lading. Als u niet zeker weet welke temperatuur u voor een lading moet selecteren, selecteert u de lagere instelling in plaats van de hogere instelling. Zie "Fietsgids".
 3. Cyclussignaal/DRUK OM TE STARTEN
  Het cyclussignaal produceert een hoorbaar geluid wanneer de droogcyclus is voltooid. Op sommige modellen wordt deze knop gecombineerd met de PUSH to START-knop. Kleding onmiddellijk uittrekken aan het einde van de cyclus vermindert kreuken.
  Draai aan de CYCLE SIGNAL-knop om de gewenste instelling te selecteren (Aan of Uit). Houd bij gecombineerde knoppen de knop CYCLUSIGNAAL/PUSH to START ingedrukt om de droger te starten.
  Op modellen zonder cyclussignaal drukt u op de PUSH to START-knop om de droger te starten.
  OPMERKING: Tijdens de Wrinkle Guard™-functie en wanneer het cyclussignaal is ingeschakeld, klinkt de toon elke 5 minuten totdat de kleding wordt uitgetrokken of de Wrinkle Guard™-functie wordt beëindigd.

CYCLUSGIDS - AUTO DROGE CYCLI

Niet alle cycli en instellingen zijn beschikbaar op alle modellen. Instellingen en opties die vet worden weergegeven, zijn standaardinstellingen voor die cyclus.
AUTODROOG - Detecteert vocht in de lading of luchttemperatuur en schakelt uit wanneer de lading het geselecteerde droogniveau bereikt.
Afhankelijk van het model kan de temperatuur worden geselecteerd op de cyclusknop of een afzonderlijke regeling zijn. Kies Normaal om energie te besparen.

Items om te drogen: Droog Temp: droogheid Niveau: Beschikbare opties: Cyclus Details:
Jeans, zware werkkleding, handdoeken Hoge katoen Meer Normaal Minder Cyclus Signaal Droge Temp Automatische cycli zorgen voor het beste drogen in de kortste tijd. De droogtijd varieert op basis van de grootte van de lading en de droogheidsinstelling.

Selecteer een droogtemperatuur op basis van de stoffen in uw lading. Als u niet zeker weet welke temperatuur u voor een lading moet selecteren, selecteert u de lagere instelling in plaats van de hogere instelling.

Werkkleding, middelzware stoffen, lakens Gemiddeld casual Meer Normaal Minder Cyclus Signaal Droge Temp
Casual, overhemden, broeken, lichtgewicht artikelen, synthetische stoffen, fijne was, sportkleding Laag Fijne was Meer Normaal Minder Cyclus Signaal Droge Temp

NOTITIE: Als ladingen niet zo droog lijken als u zou willen, selecteert u Meer de volgende keer dat u een vergelijkbare lading droogt. Als ladingen droger lijken dan u wilt, selecteert u Minder de volgende keer dat u een vergelijkbare lading droogt.

CYCLUSGIDS - GETIJDDE DROGE CYCLI

Niet alle cycli en instellingen zijn beschikbaar op alle modellen.
GETIMED DROGEN – Zal de droger gedurende de opgegeven tijd op de besturing laten draaien. Afhankelijk van het model kan de temperatuur worden geselecteerd op de cyclusknop of een afzonderlijke regeling zijn.

Items om te drogen: Fiets: Droog Temp: Beschikbare opties: Cyclus Details:
Elke lading Getimed droog Elke Droge temperatuur Selecteer een droogtemperatuur op basis van de stoffen in uw lading. Als u niet zeker weet welke temperatuur u voor een lading moet selecteren, selecteert u de lagere instelling in plaats van de hogere instelling.
Elke lading Bijwerken Elke NB Dit is de laatste stap in een cyclus waarbij warmte wordt gebruikt. De lading wordt langzaam afgekoeld om kreuken te verminderen en gemakkelijker te hanteren. Gebruik deze cyclus om slijtage- of verpakkingsrimpels glad te strijken.
Rubber, plastic, warmtegevoelige stoffen Alleen lucht Geen hitte Tijdaanpassing Gebruik een stand Alleen lucht (geen warmte) voor schuim, rubber, plastic of warmtegevoelige stoffen.

De droogtemperatuur instellen

Als uw droger meerdere temperatuurinstellingen heeft:
Een hoge temperatuurinstelling voor katoen kan worden gebruikt voor het drogen van zware artikelen zoals handdoeken en werkkleding.
Een lage fijne was of medium casual temperatuurinstelling kan worden gebruikt voor het drogen van middelzware artikelen zoals lakens, blouses, jurken,
ondergoed, permanente persstoffen en sommige breisels.
Gebruik een stand Alleen lucht (geen warmte) voor schuim, rubber, plastic of warmtegevoelige stoffen.
Lijn droog gebonden of gelamineerde stoffen.
NOTITIE: Als u vragen heeft over de droogtemperaturen voor verschillende ladingen, raadpleeg dan de instructies op het waslabel.

UW DROGER GEBRUIKEN

Waarschuwingspictogram WAARSCHUWING

Explosiegevaar Explosiegevaar
Houd brandbare materialen en dampen, zoals benzine, uit de buurt van de droger.
Droog niets waar ooit iets ontvlambaars op heeft gezeten (ook niet na het wassen).
Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood, explosie of brand tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: Lees de BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES voordat u dit apparaat gebruikt om het risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te verminderen.

Waarschuwingspictogram WAARSCHUWING

BrandgevaarBrandgevaar
Geen enkele wasmachine kan olie volledig verwijderen.
Droog niets dat ooit een soort olie heeft gehad (inclusief bakolie).
Artikelen die schuim, rubber of plastic bevatten, moeten worden gedroogd aan een waslijn of met behulp van een luchtcyclus.
Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood of brand tot gevolg hebben.

 1. Maak het pluisscherm schoon
  UW DROGER GEBRUIKEN
  Reinig het pluisscherm voor elke lading. Trek de pluizenzeef uit de houder. Rol pluisjes met uw vingers van het scherm. Spoel of was het scherm niet om pluisjes te verwijderen. Duw het pluisscherm stevig terug op zijn plaats. Zie "Drogeronderhoud" voor aanvullende reinigingsinformatie.
 2. Laad de droger
  UW DROGER GEBRUIKEN
  Doe de was in de droger. Sluit de deur. Pak de droger niet strak in; kleding moet vrij kunnen tuimelen.
  OPMERKING: Uw model heeft mogelijk een andere deur dan de getoonde. Sommige modellen hebben een neerklapbare deur.
 3. Selecteer de gewenste cyclus
  UW DROGER GEBRUIKEN
  Selecteer de gewenste cyclus voor uw lading. Zie de "Cyclusgids" voor meer informatie over elke cyclus.
  Automatische droogcycli
  U kunt, afhankelijk van uw lading, een ander droogniveau selecteren door de knop naar Meer, Normaal of Minder te draaien.
  Door Meer, Normaal of Minder te selecteren, wordt automatisch het droogniveau aangepast waarbij de droger wordt uitgeschakeld. Als een droogniveau eenmaal is ingesteld, kan dit niet worden gewijzigd zonder de cyclus te stoppen.
  Automatische droogprogramma's geven de beste droging in de kortste tijd. De droogtijd is afhankelijk van het type stof, de hoeveelheid lading en de droogheidsinstelling.
  NOTITIE: More Dry verwijdert meer ladingvocht. Normaal drogen wordt gebruikt als startpunt voor automatische droogcycli. Kies normaal om energie te besparen. Less Dry verwijdert minder vocht en wordt gebruikt voor ladingen die u misschien op een hanger wilt hangen om volledig te drogen.
 4. Temperatuur instellen (op sommige modellen)
  UW DROGER GEBRUIKEN
  Draai aan de knop DRY TEMP om de instelling van de droogtemperatuur te wijzigen. Zie "De droogtemperatuur instellen".
 5. Selecteer Cyclussignaal, indien gewenst (op sommige modellen)
  UW DROGER GEBRUIKEN
  Draai aan de CYCLE SIGNAL-knop om de gewenste instelling te selecteren (Aan of Uit). Het cyclussignaal produceert een hoorbaar geluid wanneer de droogcyclus is voltooid. Door kleding aan het einde van de cyclus direct uit te trekken, worden kreuken verminderd.
  NOTITIE: Tijdens de Wrinkle Guard™-functie en als het cyclussignaal is ingeschakeld, klinkt de toon elke 5 minuten totdat de kleding wordt uitgetrokken of de Wrinkle Guard™-functie wordt beëindigd.
 6. Houd PUSH to START ingedrukt om de cyclus te starten
  UW DROGER GEBRUIKEN
  Houd de knop PUSH to START ingedrukt om de cyclus te starten.
  Verwijder kledingstukken onmiddellijk nadat de cyclus is voltooid om kreuken te verminderen. De Wrinkle Guard™-functie aan het einde van de cyclus voorkomt kreuken wanneer u een lading niet uit de droger kunt halen zodra deze stopt

VERZORGING DROGER

De locatie van de droger schoonmaken

Houd het drooggebied vrij en vrij van voorwerpen die de luchtstroom zouden blokkeren voor een goede werking van de droger. Dit omvat het opruimen van stapels wasgoed voor de droger.

Waarschuwingspictogram WAARSCHUWING

ExplosiegevaarExplosiegevaar
Houd brandbare materialen en dampen, zoals benzine, uit de buurt van de droger.
Plaats de droger ten minste 18 mm boven de vloer voor installatie in een garage.
Als u dit niet doet, kan dit de dood, explosie of brand tot gevolg hebben.

De binnenkant van de droger schoonmaken

Om de droogtrommel schoon te maken

 1. Breng een vloeibare, niet-brandbare huishoudreiniger aan op het bevlekte gedeelte van de trommel en wrijf met een zachte doek totdat de vlek is verwijderd.
 2. Veeg de trommel grondig af met adamp kleding.
 3. Draai een lading schone doeken of handdoeken in de trommel om de trommel te drogen.
  NOTITIE: Kleding die losse kleurstoffen bevat, zoals spijkerbroeken of felgekleurde katoenen artikelen, kan de binnenkant van de droger verkleuren. Deze vlekken zijn niet schadelijk voor uw droger en geven geen vlekken op toekomstige ladingen kleding. Droog deze items binnenstebuiten om vlekken op de trommel te voorkomen.

Opgehoopte pluisjes verwijderen

Van binnenuit de droogkast
Pluisjes moeten om de 2 jaar worden verwijderd, of vaker, afhankelijk van het gebruik van de droger. Reiniging moet worden gedaan door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur.

Uit de uitlaat
Pluisjes moeten om de 2 jaar worden verwijderd, of vaker, afhankelijk van het gebruik van de droger.

Het pluisscherm reinigen

Elke lading reiniging
Het pluisscherm bevindt zich in de droger. Een scherm dat wordt geblokkeerd door pluisjes kan de droogtijd verlengen.

Om schoon te maken:

 1. Trek de pluizenzeef uit de houder. Rol pluisjes met uw vingers van het scherm. Spoel of was het scherm niet om pluisjes te verwijderen.
  Het pluisscherm reinigen
 2. Duw het pluisscherm stevig terug op zijn plaats.

BELANGRIJK:

 • Laat de droger niet draaien met los, beschadigd, geblokkeerd of ontbrekend pluisscherm. Dit kan oververhitting en schade aan zowel de droger als de stoffen veroorzaken.
 • Als er tijdens het verwijderen pluisjes van het scherm in de droger vallen, controleer dan de afzuigkap en verwijder de pluisjes. Zie “Ontluchtingsvereisten” in de installatie-instructies.

Indien nodig schoonmaken

Resten wasmiddel en wasverzachter kunnen zich ophopen op het pluisscherm. Deze ophoping kan leiden tot langere droogtijden voor uw kleding of ervoor zorgen dat de droger stopt voordat uw lading helemaal droog is. Het scherm is waarschijnlijk verstopt als pluisjes eraf vallen terwijl het scherm in de droger zit.

Reinig het pluisscherm elke 6 maanden met een nylonborstel, of vaker als het verstopt raakt door een opeenhoping van vuil

Wassen:

 1. Rol pluisjes met uw vingers van het scherm.
 2. Maak beide zijden van het pluisscherm nat met heet water.
 3. Maak een nylon borstel nat met heet water en vloeibaar wasmiddel.
  Schrob de pluiszeef met de borstel om de opeenhoping van resten te verwijderen.
  Wassen
 4. Spoel het scherm af met heet water.
 5. Droog het pluisscherm grondig af met een schone handdoek. Plaats het scherm terug in de droger.

Vakantie, opslag en verhuiszorg

Niet-gebruik of opslag zorg
Gebruik uw droger alleen als u thuis bent. Als u op vakantie gaat of uw droger voor een langere periode niet gebruikt, moet u:

 1. Trek de stekker uit het stopcontact of haal de stekker uit het stopcontact.
 2. (Alleen voor gasdrogers): Sluit de afsluiter naar de gastoevoerleiding.
 3. Maak pluizenzeef schoon. Zie "Het pluisscherm reinigen".

Bewegende zorg
Voor op de voeding aangesloten drogers:

 1. Koppel het netsnoer los.
 2. Zorg ervoor dat de stelpoten stevig in de basis van de droger zitten.
 3. Gebruik tape om de deur van de droger vast te zetten.

Waarschuwingspictogram WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schokkenGevaar voor elektrische schokken
Schakel de stroom uit voordat u onderhoud pleegt.
Vervang alle onderdelen en panelen voor gebruik.
Als u dit niet doet, kan dit de dood of een elektrische schok tot gevolg hebben.

Voor direct bedrade drogers:

 1. Schakel de stroom uit bij de zekering of stroomonderbreker.
 2. Koppel de bedrading los.
 3. Zorg ervoor dat de stelpoten stevig in de basis van de droger zitten.
 4. Gebruik tape om de deur van de droger vast te zetten.

Voor gasdrogers:

 1. Koppel de stroom naar de droger los of ontkoppel hem.
 2. Sluit de afsluiter naar de gastoevoerleiding en ontkoppel deze.
 3. Zorg ervoor dat de stelpoten stevig in de basis van de droger zitten.
 4. Gebruik tape om de deur van de droger vast te zetten.

De droger opnieuw installeren
Volg de installatie-instructies om de droger te lokaliseren, waterpas te zetten en aan te sluiten

Het drumlicht vervangen (op sommige modellen)

 1. Trek de stekker uit het stopcontact of haal de stekker uit het stopcontact.
 2. Open de deur van de droger. Zoek het deksel van de gloeilamp op de achterwand van de droger. Verwijder met een kruiskopschroevendraaier de schroef in de rechter benedenhoek van het deksel. Verwijder de cover.
  Het drumlicht vervangen
 3. Draai de lamp tegen de klok in. Vervang de lamp alleen door een apparaatlamp van 10 watt. Plaats het deksel terug en zet het vast met de schroef.
 4. Sluit de droger aan of sluit de stroom weer aan.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als je ervaart Mogelijke oorzaken Oplossing
Kleding droogt niet naar tevredenheid, droogtijden zijn te lang Pluisscherm verstopt met pluisjes. Het pluisscherm moet voor elke lading worden schoongemaakt.
De Air Only-cyclus is geselecteerd. Selecteer de juiste cyclus voor de soorten kledingstukken die worden gedroogd. Zie "Fietsgids".
Lading te groot en te zwaar om snel te drogen. Scheid de lading om vrij te kunnen tuimelen.
Uitlaatopening of buitenafzuigkap verstopt met pluisjes, waardoor de luchtbeweging wordt beperkt. Laat de droger 5-10 minuten draaien. Houd uw hand onder de buitenste afzuigkap om de luchtbeweging te controleren. Als u geen luchtbeweging voelt, maak dan het uitlaatsysteem schoon van pluisjes of vervang de uitlaatopening door een zware metalen of flexibele metalen ventilatieopening. Zorg voor ontluchting

niet geplet of geknikt is. Zie Installatie-instructies.

Vellen wasverzachter die de grill blokkeren. Gebruik slechts één wasverzachterblad en gebruik het slechts één keer.
Uitlaatopening niet de juiste lengte. Controleer of de uitlaatopening niet te lang is of te veel bochten heeft. Lang ventileren verlengt de droogtijd. Zorg ervoor dat de ventilatieopening niet wordt geplet of geknikt. Zie Installatie-instructies.
Uitlaatopening diameter niet de juiste maat. Gebruik ventilatiemateriaal met een diameter van 4″ (102 mm).
Droger in een ruimte met een temperatuur lager dan 45ºC. Voor een juiste werking van droogcycli zijn temperaturen boven 45ºC nodig.
Droger bevindt zich in een kast zonder voldoende openingen. Kastdeuren moeten aan de boven- en onderkant van de deur ventilatieopeningen hebben. De voorkant van de droger heeft minimaal 1 mm luchtruimte nodig en voor de meeste installaties heeft de achterkant van de droger 25 mm (5") nodig. Zie Installatie-instructies.
Droger werkt niet Deur niet volledig gesloten. Zorg ervoor dat de deur van de droger volledig gesloten is.
PUSH to START-knop niet stevig ingedrukt of lang genoeg ingedrukt gehouden. Houd de knop PUSH to START ingedrukt totdat u de droogtrommel hoort bewegen.
De zekering van het huis is doorgebrand of de stroomonderbreker is geactiveerd. Elektrische drogers gebruiken 2 huiszekeringen of stroomonderbrekers. De trommel draait misschien, maar je hebt misschien geen warmte. Vervang beide zekeringen of reset de stroomonderbreker. Als het probleem aanhoudt, bel dan een elektricien.
Verkeerde voeding. Elektrische drogers hebben een voeding van 240 volt nodig. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien.
Verkeerd type zekering. Gebruik een vertragingszekering.
Ongewone geluiden Droger heeft een periode niet gebruikt. Als de droger een tijdje niet is gebruikt, kan er tijdens de eerste paar minuten van gebruik een bonkend geluid zijn.
Een munt, knop of paperclip zit klem tussen de trommel en de voor- of achterkant van de droger. Controleer de voor- en achterkant van de trommel op kleine voorwerpen. Maak zakken schoon voor het wassen.
Het is een gasdroger. Het klikken van de gasklep is een normaal bedrijfsgeluid.
De vier poten zijn niet geïnstalleerd en de droger staat niet waterpas van voren naar achteren en van links naar rechts. De droger kan trillen als hij niet goed is geïnstalleerd. Zie Installatie-instructies.
Kleding geknoopt of opgerold. Wanneer deze is opgerold, zal de lading stuiteren, waardoor de droger gaat trillen. Scheid de ladingen en start de droger opnieuw.
Geen hitte De zekering van het huis is doorgebrand of de stroomonderbreker is geactiveerd. De trommel draait misschien, maar je hebt misschien geen warmte. Elektrische drogers gebruiken 2 huiszekeringen of stroomonderbrekers. Vervang beide zekeringen of reset de stroomonderbreker. Als het probleem aanhoudt, bel dan een elektricien.
Toevoerleidingklep niet open. Zorg er bij gasdrogers voor dat de klep op de toevoerleiding open is.
Verkeerde voeding. Elektrische drogers hebben een voeding van 240 volt nodig. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien.
Als je ervaart Mogelijke oorzaken Oplossing
Cyclustijd te kort Automatische cyclus eindigt vroeg. De belasting maakt mogelijk geen contact met de sensorstrips. Zet de droger waterpas.

Gebruik Timed Dry voor zeer kleine ladingen. Wijzig de instelling voor het droogniveau op automatische droogprogramma's.

Als u de droogniveau-instelling verhoogt of verlaagt, verandert de hoeveelheid droogtijd in een cyclus.

Pluisjes bij belasting Pluisscherm verstopt. Het pluisscherm moet voor elke lading worden schoongemaakt.
Vlekken op lading of trommel Droger wasverzachter niet goed gebruikt. Voeg wasverzachtervellen toe aan het begin van de cyclus. Wasverzachterbladen die aan een gedeeltelijk gedroogde lading worden toegevoegd, kunnen vlekken op uw kledingstukken veroorzaken.

Trommelvlekken worden veroorzaakt door kleurstoffen in kleding (meestal spijkerbroeken). Deze zullen niet overgaan op andere kleding.

Ladingen zijn gerimpeld De lading is aan het einde van de cyclus niet uit de droger verwijderd. De rimpel bewaker functie draait de lading zonder warmte gedurende 40 minuten aan het einde van de cyclus om kreuken te voorkomen.
Droger stevig verpakt. Droge kleinere ladingen die vrij kunnen tuimelen, verminderen de vorming van kreukels.
geuren U bent onlangs bezig geweest met schilderen, beitsen of vernissen in de ruimte waar uw droger staat. Zo ja, ventileer de ruimte. Wanneer de geuren of dampen uit het gebied zijn verdwenen, wast en droogt u de kleding opnieuw.
De elektrische droger wordt voor het eerst gebruikt. Het nieuwe elektrische verwarmingselement kan een geur hebben. De geur is na de eerste cyclus verdwenen.
Lading is te warm Wasgoed werd voor het einde van de cyclus uit de droger gehaald. Laat afkoelen voordat u het wasgoed uit de droger haalt. Alle cycli worden langzaam afgekoeld om kreuken te verminderen en gemakkelijker te hanteren. Items die vóór de Cool Down zijn verwijderd, kunnen erg warm aanvoelen.
Er is een cyclus met hoge temperatuur gebruikt of de droge temperatuur is op hoog ingesteld. Kies een lagere temperatuur en gebruik een automatische droogcyclus. Deze cycli detecteren de temperatuur of het vochtgehalte in de lading en worden uitgeschakeld wanneer de lading de geselecteerde droogte bereikt. Dit vermindert overdrogen.

BESCHERMINGSOVEREENKOMSTEN

Hoofdbeschermingsovereenkomsten
Gefeliciteerd met het maken van een slimme aankoop. Uw nieuwe Kenmore®-product is ontworpen en vervaardigd voor jarenlang betrouwbaar gebruik.
Maar zoals alle producten kan het van tijd tot tijd preventief onderhoud of reparatie vereisen. Dat is wanneer het hebben van een Master Protection Agreement u geld en ergernis kan besparen.
De Master Protection Agreement helpt ook de levensduur van uw nieuwe product te verlengen. Dit is wat de Overeenkomst* inhoudt:
Onderdelen en arbeid die nodig zijn om producten bij normaal gebruik goed te laten werken, niet alleen defecten. Onze dekking gaat veel verder dan de productgarantie. Geen eigen risico, geen functionele storing uitgesloten van dekking - echte bescherming.
Deskundige service door meer dan 10,000 geautoriseerde Sears-servicetechnici, wat betekent dat iemand die u kunt vertrouwen aan uw product zal werken.
Onbeperkte serviceoproepen en landelijke service, zo vaak als u ons wilt, wanneer u maar wilt.
– vervanging van uw gedekte product als er binnen twaalf maanden vier of meer productdefecten optreden.
Productvervanging als uw gedekte product niet kan worden gerepareerd.
Jaarlijkse preventieve onderhoudscontrole op uw verzoek - zonder extra kosten.
Snelle hulp per telefoon - we noemen het Rapid Resolution - telefonische ondersteuning van een Sears-vertegenwoordiger voor alle producten. Zie ons als een 'sprekende gebruikershandleiding'.
Overspanningsbeveiliging tegen elektrische schade door stroomschommelingen.
Huurvergoeding als reparatie van uw gedekte product langer duurt dan beloofd. 25% korting op de normale prijs van een niet-gedekte reparatieservice en gerelateerde geïnstalleerde onderdelen.
Nadat u de Overeenkomst hebt gekocht, is een simpel telefoontje voldoende om de service in te plannen. U kunt dag en nacht bellen of online een serviceafspraak maken.
De Master Protection Agreement is een risicovrije aankoop. Als u om welke reden dan ook annuleert tijdens de productgarantieperiode, betalen wij u het volledige aankoopbedrag terug. Of een pro rata terugbetaling op elk moment nadat de productgarantieperiode is verstreken. Koop vandaag nog uw Master Protection Agreement! Er zijn enkele beperkingen en uitsluitingen van toepassing.
Bel voor prijzen en aanvullende informatie in de VS 1-800-827-6655. *Dekking in Canada varieert op sommige artikelen.
Bel voor meer informatie Sears Canada op 1-800-361-6665.

Sears-installatieservice
Voor professionele installatie van huishoudelijke apparaten, garagedeuropeners, boilers en andere belangrijke huishoudelijke artikelen door Sears, belt u in de VS of Canada 1-800-4-MY-HOME®.

KENMORE APPLIANCE GARANTIE

GEDURENDE EEN JAAR vanaf de verkoopdatum is dit apparaat gegarandeerd tegen defecten in materiaal of vakmanschap wanneer het correct is geïnstalleerd, bediend en onderhouden volgens alle meegeleverde instructies.

MET BEWIJS VAN VERKOOP wordt een defect apparaat naar keuze van de verkoper gratis gerepareerd of vervangen.
Ga voor details over de garantiedekking voor gratis reparatie of vervanging naar de: web pagina: www.kenmore.com/warranty.

Deze garantie is slechts 90 DAGEN van toepassing vanaf de verkoopdatum in de Verenigde Staten, en is ongeldig in Canada, als dit apparaat ooit voor andere dan particuliere huishoudelijke doeleinden wordt gebruikt.

Deze garantie dekt ALLEEN defecten in materiaal en vakmanschap en vergoedt NIET voor:

 1. Verbruiksartikelen die door normaal gebruik kunnen verslijten, inclusief maar niet beperkt tot filters, riemen, tassen of inschroefbare gloeilampen.
 2. Een servicemonteur om dit apparaat schoon te maken of te onderhouden, of om de gebruiker instructies te geven over de juiste installatie, bediening en onderhoud van het apparaat.
 3. Servicebezoeken voor het corrigeren van de installatie van het apparaat die niet is uitgevoerd door door Sears geautoriseerde servicemedewerkers, of voor het repareren van problemen met huiszekeringen, stroomonderbrekers, huisbedrading en leidingen of gastoevoersystemen die het gevolg zijn van een dergelijke installatie.
 4. Schade aan of defect van dit apparaat als gevolg van installatie die niet is uitgevoerd door door Sears geautoriseerde serviceagenten, inclusief installatie die niet in overeenstemming is met de voorschriften voor elektriciteit, gas of sanitair.
 5. Schade aan of defect van dit apparaat, inclusief verkleuring of oppervlakteroest, als het niet correct wordt bediend en onderhouden volgens alle meegeleverde instructies.
 6. Schade aan of storing van dit apparaat, inclusief verkleuring of oppervlakteroest, als gevolg van een ongeluk, wijziging, misbruik, verkeerd gebruik of gebruik voor een ander dan het beoogde doel
 7. Schade aan of defect van dit apparaat, inclusief verkleuring of oppervlakteroest, veroorzaakt door het gebruik van andere reinigingsmiddelen, reinigingsmiddelen, chemicaliën of gebruiksvoorwerpen dan die worden aanbevolen in alle instructies die bij het product worden geleverd.
 8. Schade aan of defect van onderdelen of systemen als gevolg van ongeoorloofde wijzigingen aan dit apparaat.
 9. Service aan een apparaat als het model- en serieplaatje ontbreekt, is gewijzigd of niet gemakkelijk kan worden vastgesteld met het juiste certificeringslogo.

DISCLAIMER VAN IMPLICIETE GARANTIES; BEPERKING VAN RECHTSMIDDELEN

Het enige en exclusieve verhaal van de klant onder deze beperkte garantie is productreparatie of vervanging zoals hierin bepaald. Impliciete garanties, inclusief garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, zijn beperkt tot één jaar of de kortste wettelijk toegestane periode. Verkoper is niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade. Sommige staten en provincies staan ​​de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade, of beperking van de duur van impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid, niet toe, dus deze uitsluitingen of beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.
Deze garantie is alleen van toepassing wanneer dit apparaat wordt gebruikt in de Verenigde Staten of Canada*.
Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en mogelijk heeft u ook andere rechten die van staat tot staat kunnen verschillen.
* Reparatieservice aan huis is niet beschikbaar in alle Canadese geografische gebieden, en deze garantie dekt ook niet de reis- en transportkosten van de gebruiker of monteur als dit product zich in een afgelegen gebied bevindt (zoals gedefinieerd door Sears Canada Inc.) waar een geautoriseerde monteur aanwezig is. niet beschikbaar.

Sears Brands Management Corporation
Hoffman Estates, IL 60179
Sears Canada Inc.
Toronto, Ontario, Canada M5B 2C3

Laat het repareren, bij u thuis of bij ons!

Uw huis
Voor probleemoplossing, producthandleidingen en deskundig advies:
managemijnleven

www.managemylife.com

Voor reparatie - bij u thuis - van alle grote merken apparaten, gazon- en tuinapparatuur, of verwarmings- en koelsystemen, ongeacht wie het heeft gemaakt, ongeacht wie het heeft verkocht!
Voor de vervangende onderdelen, accessoires en gebruikershandleidingen die u nodig heeft om het zelf te doen.
Voor Sears professionele installatie van huishoudelijke apparaten en artikelen zoals garagedeuropeners en boilers.
1-800-4-MY-HOME® (1-800-469-4663)
Bel altijd, dag en nacht (VS en Canada)
www.sears.com
www.sears.ca

Ons huis

Voor reparatie van "carry-ins" zoals draagbare gazonapparatuur of
artikelen voor thuiselektronica, bel op elk gewenst moment voor de locatie van uw dichtstbijzijnde
Sears onderdelen- en reparatieservicecentrum
1-800-488-1222 (U.S.A.) 1-800-469-4663 (Canada)
www.sears.com
www.sears.ca

Een beschermingsovereenkomst kopen voor een product dat wordt onderhouden door Sears:
1-800-827-6655 (U.S.A.) 1-800-361-6665 (Canada)

Voor onderhoudswerkzaamheden aan een woning en voor ordeningspiezas:
1-888-SU-HOGAR®
(1-888-784-6427)
www.sears.com

Au Canada voor service in het Frans:
1-800-LE-FOYERMC
(1-800-533-6937)
www.sears.ca

Kenmore

Documenten / bronnen

Kenmore 60222 elektrische of gasdroger [pdf] Gebruikershandleiding
6012, 7012, C60122, 60222, 70222, C60222, C60242, 62332, 72332, C62332, W10738930A, 60222 Elektrische of gasdroger, elektrische of gasdroger, gasdroger, droger

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *