karcher-logo

KARCHER BD 50/50 C Bp Klassieke schrobzuigmachine

KARCHER-BD-50-50-C-Bp-Classic-schrobzuigmachine -product-afbeelding

Lees en volg deze originele instructies voordat u uw apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt en bewaar ze voor later gebruik of voor volgende eigenaren.

Veiligheidsinstructies

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat deze gebruiksaanwijzing en de bijbehorende brochure: Veiligheidsaanwijzingen voor borstelreinigingsapparaten en sproei-extractieapparaten, nr. 5.956-251.0.
Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het deksel en alle deksels gesloten zijn.
Het apparaat mag alleen worden gebruikt op oppervlakken die de max. toegestane helling (zie “Technische Specificaties”).

WAARSCHUWING
Gebruik het apparaat niet op hellingen.

Veiligheidsapparaten

Veiligheidsinrichtingen dienen ter bescherming van de gebruiker en mogen niet in werking worden gesteld of hun functies worden omzeild.

Veiligheid schakelaar
Als de veiligheidsschakelaar wordt losgelaten, wordt de borstelaandrijving uitgeschakeld.

Gevaar of gevarenniveaus

GEVAAR
Voor een direct gevaar dat kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

WAARSCHUWING
Voor een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

LET OP
Wijs op een mogelijk gevaarlijke situatie, die tot lichte verwondingen kan leiden.

LET OP
Wijzer op een mogelijk gevaarlijke situatie, die tot materiële schade kan leiden

Functie

De schrobstofzuiger wordt gebruikt voor het nat reinigen van vlakke vloeren.

 • Het apparaat kan eenvoudig worden aangepast aan de betreffende reinigingstaak door de waterhoeveelheid en de wasmiddelhoeveelheid aan te passen.
  Via de toevoeging in de tank is de wasmiddeldoseerunit in te stellen.
 • Het apparaat is uitgerust met een verswater- en een afvalwatertank (elk 50 liter). Deze zorgen voor een effectieve reiniging met een lange gebruiksduur.
 • Een werkafstand van 500 mm verbetert de efficiëntie wanneer u het apparaat gedurende een lange periode gebruikt. De voortstuwing vindt plaats door het apparaat handmatig te duwen en wordt ondersteund door de rotatie van de borstels. De borstelaandrijving wordt aangedreven door twee batterijen. Batterijen kunnen worden geselecteerd afhankelijk van de configuratie (zie hoofdstuk "aanbevolen batterijen")

Opmerking:
Afhankelijk van de reinigingstaak kan het apparaat worden uitgerust met verschillende accessoires.
Vraag onze catalogus aan of bezoek ons ​​op internet op www.kaercher.com.

Goed gebruik

Gebruik dit apparaat alleen zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.

 • Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het reinigen van harde oppervlakken die niet gevoelig zijn voor vocht en voor poetswerkzaamheden.
 • Het apparaat is niet geschikt voor het reinigen van bevroren gronden (bijv. in koelcellen).
  Het apparaat mag alleen worden uitgerust met originele accessoires en reserveonderdelen.
 • Het apparaat is niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. De machine mag niet worden gebruikt voor het aanzuigen van brandbare gassen, onverdunde zuren of oplosmiddelen.
  Dit geldt ook voor benzine, verdunners of hete olie die een explosief mengsel kan vormen wanneer het in contact komt met aangezogen lucht. Gebruik geen aceton, onverdunde zuren en oplosmiddelen, aangezien deze agressief zijn voor de materialen waaruit het apparaat is gemaakt.
 • De machine is goedgekeurd voor gebruik op oppervlakken met max. hellingen zoals vermeld onder "Technische specificaties".

Bescherming van het milieu


Het verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled. Gooi het verpakkingsmateriaal niet bij het huisvuil; stuur het voor recycling.

 

Oude apparaten bevatten waardevolle recyclebare materialen die op de juiste manier moeten worden gerecycled. Batterijen, olie en soortgelijke stoffen mogen niet in het milieu terechtkomen. Voer uw oude apparaten af ​​met behulp van geschikte inzamelsystemen.

Informatie over ingrediënten (REACH) De meest recente informatie over ingrediënten is te vinden onder:
www.kaercher.de/REACH

Garantie

De door ons bevoegde verkoopbedrijf gepubliceerde garantievoorwaarden zijn in elk land van toepassing. We zullen mogelijke defecten van uw accessoire binnen de garantieperiode gratis repareren, op voorwaarde dat een dergelijk defect wordt veroorzaakt door defect materiaal of fabricagefouten. Neem in het geval van een garantieclaim contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde geautoriseerde klantenservice. Gelieve het aankoopbewijs te overleggen.

Bedienings- en functionele elementen

KARCHER-BD-50-50-C-Bp-Classic-schrobzuigmachine -01

 1. Pluizenfilter
 2. Veiligheidsknop
 3. Batterij *
 4. Afvoerslang voor afvalwater met doseerunit
 5. Houderrail voor thuisbasis
 6. Vlotter
 7. Zoetwatertank
 8. Vergrendeling verswatertank
 9. Reinigingskop
 10. Schijf borstel
 11. Vulopening vers waterreservoir
 12. Boogborstelwissel
 13. Afvalwatertank
 14. Pedaal transportonderstel
 15. Weergave van zoetwaterniveau
 16. Draaihendel om de vacuümstang te kantelen
 17. Hoogteverstelling van zuigbalk
 18. Vleugelmoeren voor bevestiging van de vacuümstang
 19. Vacuümbalk *
 20. Zuigslang
 21. Waterhoeveelheidsregelaar
 22. Batterijaansluiting
 23. Hendel voor het neerlaten van de vacuümstang
 24. Operatorconsole
 25. Duwbeugel
 26. Opbergvlak voor schoonmaakset "Home base box"
 27. Deksel afvalwatertank
  * niet bij de levering inbegrepen

Kleurcodering

 • De bedieningselementen voor het reinigingsproces zijn geel.
 • De bedieningselementen voor onderhoud en service zijn lichtgrijs.

KARCHER-BD-50-50-C-Bp-Classic-schrobzuigmachine -02

 1. UIT
  Apparaat is uitgeschakeld
 2. Normale modus
  Vloer nat reinigen en vuilwater opzuigen.
 3. Intense modus
  Reinig de vloer nat en laat het reinigingsmiddel inwerken.
 4. Vacuümmodus:
  Zuig de vuilvloot in.
 5. Programmakeuze schakelaar
 6. Display

Symbolen op de machine

KARCHER-BD-50-50-C-Bp-Classic-schrobzuigmachine -03

** keuze

Voor opstarten

Lossen

 • Draai de schroeven los van het middelste bord van de pallet.
 • Duw het apparaat dat de duwbeugel vasthoudt naar beneden en trek het middelste bord naar buiten.
 • Verwijder de wielblokken voor en naast de wielen.
 • Duw het apparaat met de duwbeugel naar beneden en duw het naar voren tot aan de rand van de pallet.
 • Til het apparaat van de pallet en zet het op de grond.

Installeer batterijen
Plaats de batterijen (zie “Verzorging en onderhoud/Batterijen plaatsen en aansluiten”).

Gebruik van batterijen van andere fabrikanten
We raden aan om onze batterijen te gebruiken zoals beschreven in het hoofdstuk “Verzorging en onderhoud/Aanbevolen batterijen”.

Batterij opladen

Opmerking:
Het apparaat is uitgerust met een veiligheidsmechanisme om volledige ontlading te voorkomen, dwz wanneer de toegestane minimale capaciteit is bereikt, worden de borstelmotor en de turbine uitgeschakeld.

 • Rijd de machine direct naar het laadstation; vermijd steile hellingen in het proces.

GEVAAR
Gevaar voor letsel door elektrische schokken. Let op de netspanning voltage en zekering op het typeplaatje van het apparaat.

Oplaadproces

De gemiddelde oplaadtijd is ca. 10 -15 uur.
Het apparaat mag tijdens het opladen niet worden gebruikt.

GEVAAR
Explosiegevaar
Voorafgaand aan het opladen van onderhoudsarme accu's
Verwijder de afvalwatertank (zie hoofdstuk “Onderhoud en verzorging/Onderhoudswerkzaamheden/Afvalwatertank verwijderen”). Dit voorkomt ophoping van gevaarlijke gassen onder de tank tijdens het laadproces.

LET OP
Risico op schade. Reinig het apparaat niet met water terwijl de tank is verwijderd.

KARCHER-BD-50-50-C-Bp-Classic-schrobzuigmachine -04

 1. Batterijstekker, apparaatzijde
 2. Batterijstekker, batterijzijde
 • Maak de batterijstekker aan de kant van het apparaat los.

LET OP
Gevaar voor beschadiging!

 • Sluit de oplader niet aan met de batterijstekker aan de kant van het apparaat.
 • Gebruik alleen een lader die geschikt is voor het geïnstalleerde batterijtype:
  Batterijtype Lader
  6.654-141.0 6.654-333.0
  6.654-093.0 6.654-329.0
  6.654-290.0 6.654-332.0

Opmerking: Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de lader, vooral de hoofdstukken over veiligheidsaanwijzingen!

 • Verbind de batterijstekker aan de batterijzijde met de oplader.
 • Steek de stekker van de oplader in een stopcontact.
 • Voer het laadproces uit volgens de informatie in de gebruiksaanwijzing van de oplader.
 • Verbind de batterijstekker aan de apparaatzijde met de batterijstekker aan de batterijzijde.
Onderhoudsarme accu's (natte accu's)

WAARSCHUWING
Gevaar voor bijtende werking!

 • Het toevoegen van water aan de batterij in ontladen toestand kan leiden tot het lekken van zuur.
 • Draag een veiligheidsbril bij het hanteren van accuzuur en volg de veiligheidsinstructies om persoonlijk letsel of schade aan kleding te voorkomen.
 • Mocht het zuur op de huid of kleding spatten, spoel dan onmiddellijk met veel water.

LET OP
Gevaar voor beschadiging!

 • Gebruik alleen gedestilleerd of ontzilt water (EN 50272-T3) voor het vullen van de batterij.
 • Voeg geen stoffen toe (zogenaamde prestatieverbeterende middelen), anders worden garantieclaims niet gehonoreerd.
 • Vervang batterijen alleen door hetzelfde batterijtype.

De vacuümbalk installeren

 • Steek de vacuümstang zodanig in de vacuümstangophanging dat de profiled plaat is gepositioneerd boven de ophanging.
 • Draai de vleugelmoeren vast.

KARCHER-BD-50-50-C-Bp-Classic-schrobzuigmachine -05Plaats de zuigslang.

Werking

GEVAAR
Verwondingsgevaar!
Laat in gevaarlijke situaties de veiligheidsschakelaar/rijhendel los.

Wasmiddelen bijvullen

Zoetwater

 • Open het slot van het verswaterreservoir.
 • Vul met vers water (maximaal 60 °C) tot aan de onderkant van de vulopening.
 • Sluit de vergrendeling van het verswaterreservoir.

wasmiddel
WAARSCHUWING
Risico op schade. Gebruik alleen de aanbevolen wasmiddelen. Bij andere reinigingsmiddelen draagt ​​de bediener het verhoogde risico met betrekking tot de bedrijfsveiligheid en het gevaar voor ongevallen.
Gebruik alleen wasmiddelen die vrij zijn van oplosmiddelen, zoutzuur en fluorwaterstofzuur.
Volg de veiligheidsinstructies voor het gebruik van wasmiddelen.

Opmerking: Gebruik geen sterk schuimende reinigingsmiddelen.

Aanbevolen wasmiddelen:

Aanvraag wasmiddel
Routinematige reiniging van alle waterbestendige vloeren RM 746

RM 780

Routinereiniging van glanzende oppervlakken (bijv. graniet) RM 755 es
Routinereiniging en basisreiniging van industriële vloeren RM 69 ASF
Routinereiniging en basisreiniging van fijne steengoedtegels RM 753
Routinereiniging van tegels in sanitaire ruimtes RM 751
Reiniging en desinfectie in sanitaire ruimtes RM 732
Verwijderen van coating van alle alkalibestendige vloeren (bijv. PVC) RM 752
Verwijderen van coating van linoleumvloeren RM 754

Voeg het afwasmiddel toe aan het verswaterreservoir.

Opmerking: Als de verswatertank leeg is, werkt de reinigingskop verder zonder vloeistoftoevoer.

Instellen van de waterhoeveelheid

 • Pas de waterhoeveelheid met de regelknop aan op basis van de vervuiling van de vloerbedekking.

Opmerking: Voer de eerste reinigingspogingen uit met een laag watervolume. Verhoog het watervolume stap voor stap totdat het gewenste reinigingsresultaat is bereikt.

De vacuümbalk instellen
Schuine positie
Om het stofzuigresultaat op tegelvloeren te verbeteren, kan de zuigbalk in een schuine stand van maximaal 5° worden gedraaid.

 • Draai de vleugelmoeren los.
 • Draai de vacuümbalk.

KARCHER-BD-50-50-C-Bp-Classic-schrobzuigmachine -06

 • Draai de vleugelschroeven vast.
  inclinatie
  Als het vacuümresultaat onbevredigend is, kan de helling van de rechte vacuümbalk worden gewijzigd.
 • Pas de draaihendel aan om de zuigbalk te kantelen.

Lengte
De buiging van de zuiglippen bij contact met de vloer wordt beïnvloed door de hoogteverstelling.KARCHER-BD-50-50-C-Bp-Classic-schrobzuigmachine -07

 • Probeer de draaigrepen van de hoogteverstelling te verstellen tot het beste stofzuigresultaat is bereikt.
Schoonmaak

LET OP
Gevaar voor beschadiging van de vloerbedekking. Gebruik het apparaat niet ter plaatse.

 • Zwenk het pedaal voor het transportonderstel naar beneden.
 • Draai de programmakeuzeschakelaar op het gewenste reinigingsprogramma.

Laat de vacuümbalk zakken

 • Trek de hendel naar buiten en druk hem naar beneden; de vacuümbalk wordt neergelaten.

Opmerking:

 • Stel voor het reinigen van tegelvloeren de rechte zuigbalk zo af dat er niet in een hoek van 90 graden ten opzichte van de voegen wordt schoongemaakt.
 • De schuine stand en de helling van de zuigbalk kunnen worden aangepast om betere zuigresultaten te bereiken (zie "Afstellen van de zuigbalk").
 • Als de vuilwatertank vol is, sluit de vlotter de zuigopening en draait de zuigturbine met verhoogd toerental. Als dit het geval is, zet u de stofzuiger uit en rijdt u om de vuilwatertank te legen.
Het apparaat uitschakelen
 • Laat de veiligheidsschakelaar los.
 • Zet de programmakeuzeschakelaar op zuigen of vacumeren.
 • Rijd kort vooruit en zuig het resterende water op.
 • Breng de vacuümbalk omhoog.
 • Laad de batterij op, indien nodig.
Vuil water aftappen

WAARSCHUWING
Neem de plaatselijke bepalingen met betrekking tot de afvalwaterbehandeling in acht.

 • Neem de waterafvoerslang van de steun en laat deze boven een geschikte opvanginrichting zakken.

KARCHER-BD-50-50-C-Bp-Classic-schrobzuigmachine -08

 • Plet of buig de doseerapparatuur.
 • Open het deksel van de doseerapparatuur.
 • Vuilwater afvoeren – waterhoeveelheid regelen door drukken of buigen.
 • Spoel de vuilwatertank om met schoon water.

Tap schoon water af

KARCHER-BD-50-50-C-Bp-Classic-schrobzuigmachine -09

 • Schroef de vergrendeling van het verswaterreservoir los.
Vervoer

GEVAAR
Verwondingsgevaar! Bij het laden of lossen van de machine mag deze alleen worden gebruikt op hellingen tot de maximale waarde (zie “Technische specificaties”). Rijd langzaam.

LET OP
Gevaar voor persoonlijk letsel of schade! Let tijdens het transport op het gewicht van het apparaat.

 • Til het pedaal voor het transportchassis op.
 • Gebruik de duwbeugel om het apparaat te duwen.

KARCHER-BD-50-50-C-Bp-Classic-schrobzuigmachine -10Bij transport in voertuigen het apparaat volgens de richtlijnen beveiligen tegen wegglijden en kantelen.

Opbergen

LET OP Gevaar voor persoonlijk letsel of schade! Houd bij het opbergen rekening met het gewicht van het apparaat.
Dit apparaat mag alleen in binnenruimtes worden opgeborgen.

Verzorging en onderhoud

GEVAAR
Verwondingsgevaar! Zet de geprogrammeerde keuzeschakelaar op “OFF” en trek de stekker uit het stopcontact voordat u werkzaamheden aan het apparaat uitvoert.

 • Tap het vuilwater en het resterende verse water af en voer het af.
Onderhoudsschema

Na elke operatie
LET OP
Risico op schade. Spoel het apparaat niet af met water en gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.

 • Vuil water aftappen.
 • Spoel de vuilwatertank om met schoon water.
  Reinig de buitenkant van het apparaat met adamp doek die is gedrenkt in een mild reinigingsmiddel.
 • Controleer het pluizenfilter, reinig indien nodig.
 • Reinig de zuiglippen en de veeglippen, controleer op slijtage en vervang ze indien nodig.
 • Controleer de borstel op slijtage en vervang deze indien nodig (zie “Onderhoudswerkzaamheden”).
 • Laad de batterij op:
  Als de laadtoestand van de batterij minder dan 50% is, laad de batterij dan volledig en ononderbroken op.
  Als de laadtoestand van de batterij meer dan 50% is, laad de batterij dan alleen op als de volledige gebruiksduur nodig is bij het volgende gebruik.

wekelijks
Laad de batterij bij regelmatig gebruik minimaal één keer per week volledig en ononderbroken op.

Maandelijks

 • Accupolen controleren op oxidatie, indien nodig afborstelen. Zorg ervoor dat de aansluitkabel stevig vastzit.
 • Afdichtingen tussen afvalwatertank en deksel reinigen en controleren op dichtheid, indien nodig vervangen.
 • Schone zeef.
 • Controleer de zuurdichtheid van de cellen als de accu's geen onderhoudsvrije accu's zijn.
 • Schakel het apparaat bij langdurig gebruik pas uit als de batterij volledig is opgeladen. Laad de batterij minimaal elke maand volledig op.

jaar-

 • Laat de voorgeschreven controle uitvoeren door de klantenservice.

Onderhoudswerkzaamheden

De zeef schoonmakenKARCHER-BD-50-50-C-Bp-Classic-schrobzuigmachine -11

 

 1. deksel
 2. deksel
 • Open de klep.
 • Draai het deksel rechtsom en verwijder het.
 • Verwijder en reinig de zeef die eronder ligt.
 • Plaats de zeef.
 • Plaats het deksel terug en vergrendel het door het linksom te draaien.
 • Sluit de klep.

Vacuümlippen vervangen of draaien

KARCHER-BD-50-50-C-Bp-Classic-schrobzuigmachine -12

 1. Slijtage-indicator
 2. Vacuüm lip

De vacuümlippen moeten worden vervangen of omgekeerd als ze tot aan de slijtage-indicator zijn afgesleten.

 • Verwijder de vacuümstang.
 • Schroef de stergrepen los.

KARCHER-BD-50-50-C-Bp-Classic-schrobzuigmachine -13

 • Verwijder de plastic onderdelen.
 • Verwijder de vacuümlippen.
 • Plaats nieuwe of omgekeerde vacuümlippen.
 • Plaats de plastic onderdelen.
 • Schroef de stergrepen vast en draai ze vast.

Schijfborstels vervangen

 • Duw het apparaat met de duwbeugel naar beneden zodat de reinigingskop omhoog komt.
 • Druk het pedaal voor het verwisselen van de borstels naar beneden voorbij zijn weerstand.

KARCHER-BD-50-50-C-Bp-Classic-schrobzuigmachine -14

 • Trek het apparaat naar achteren zodat de schijfborstel toegankelijk wordt.
 • Plaats een nieuwe schijfborstel op de vloer voor het apparaat.
 • Rijd het apparaat met de opgetilde reinigingskop over de nieuwe schijfborstel en laat de reinigingskop zakken.
  De borstel vergrendelt in de aandrijving.
Het verwijderen van de afvalwatertank
 • Vuil water aftappen.

KARCHER-BD-50-50-C-Bp-Classic-schrobzuigmachine -15

 • Til de afvalwatertank op en zet deze opzij.
Batterijen

Neem bij de omgang met batterijen de volgende waarschuwingen in acht:

KARCHER-BD-50-50-C-Bp-Classic-schrobzuigmachine -16

Beschikking

pb

Gooi de batterij niet bij het gewone afval

GEVAAR
Explosiegevaar. Plaats geen gereedschap of iets dergelijks op de accu, dwz op de aansluitpolen en celconnectoren.
Verwondingsgevaar. Zorg ervoor dat wonden nooit in contact komen met lood. Reinig altijd uw handen nadat u met batterijen heeft gewerkt.

Aanbevolen batterijen

Bestelnr. Inhoud [m3} * Luchtstroom [m3/u] **
105 Ah – onderhoudsvrij 6.654- 2,64 1,06
141.01)
76 Ah – onderhoudsvrij 6.654- 1,82 0,73
093.02)
80 Ah, – laag 6.654- 6,60 2,64
onderhoud 290.03)
* Minimaal volume van de acculaadruimte

** Minimale luchtstroom tussen de acculaadruimte en de omgeving

Het apparaat heeft 2 batterijen nodig

 1. Complete set (24 V/105 Ah) incl. aansluitkabel, bestelnr. 4.035-449.0
 2. Complete set (24 V/76 Ah) incl. aansluitkabel, bestelnr. 4.035-447.0
 3. Complete set (24 V/80 Ah) incl. aansluitkabel, bestelnr. 4.035-990.0

Batterijen plaatsen en aansluiten

 • Vuil water aftappen.
 • Til de afvalwatertank op en zet deze opzij.
 • Trek de batterijstekker eruit.

KARCHER-BD-50-50-C-Bp-Classic-schrobzuigmachine -17Batterij 6.654-141.0
1 Afstandhouder

KARCHER-BD-50-50-C-Bp-Classic-schrobzuigmachine -18Batterij 6.654-093.0
1 Afstandhouder

KARCHER-BD-50-50-C-Bp-Classic-schrobzuigmachine -19Batterij 6.654-290.0
1 Afstandsstuk

 • Plaats de batterij in het apparaat zoals hierboven weergegeven.
 • Plaats het afstandsstuk tussen de batterij en het apparaat aan de kant die wordt aangegeven in de afbeelding.

LET OP
Wanneer de batterijen zijn geplaatst en verwijderd, kan de stabiliteit van het apparaat in het gedrang komen; zorgen voor een veilige stand.

 • Sluit de paal aan met de meegeleverde aansluitkabel.
 • Sluit de aansluitkabel aan op de vrije accupolen (+) en (-).

LET OP
Als de polariteit wordt verwisseld (plus- en minpool), wordt de besturingselektronica vernietigd.
Let op juiste palen.

 • Plaats de vuilwatertank op het apparaat.

Opmerking:
Laad de batterijen op voordat u het apparaat in gebruik neemt.
Zie ook “Opladen van de batterijen”.

De batterijen verwijderen
 • Zet de programmakeuzeschakelaar op “OFF”.
 • Trek de batterijstekker eruit.
 • Til de afvalwatertank op en zet deze opzij.
 • Clamp van de minpool van de batterij.
 • Clamp de resterende kabels van de accu los.
 • Verwijder de steunblokken of de stukken schuim.

LET OP
Wanneer de batterijen zijn geplaatst en verwijderd, kan de stabiliteit van het apparaat in het gedrang komen; zorgen voor een veilige stand.

 • Verwijder de batterijen.
 • Gooi de gebruikte batterijen weg volgens de plaatselijke voorschriften.
Onderhoudscontract

Om een ​​betrouwbare werking van het apparaat te garanderen, kunnen onderhoudscontracten worden afgesloten met het bevoegde Kärcher-verkoopkantoor.

Bescherming tegen vorst

Bij vorstgevaar:

 • Leeg de vers- en afvalwatertank.
 • Bewaar het apparaat in een vorstvrije ruimte.

Storingen

GEVAAR
Verwondingsgevaar! Zet de programmakeuzeschakelaar op “OFF” en trek de stekker uit het stopcontact voordat u werkzaamheden aan het apparaat uitvoert.

 • Tap het vuilwater en het resterende verse water af en voer het af.

Storingen met display

Display Correctie
ERR B Controleer of vreemde voorwerpen de borstel blokkeren; verwijder indien nodig een vreemd voorwerp.
ERR T Klantenservice bellen.
LAGE BAT Batterij opladen
ERR TEMP Apparaat laten afkoelen.
Afblijven Laat de veiligheidsschakelaar los en wacht tot de bedrijfsuren of de batterijstatus worden weergegeven. Bedien vervolgens de veiligheidsschakelaar opnieuw.
ERR REL Zet de programmakeuzeschakelaar op “OFF”, laat de veiligheidsschakelaar los, wacht 3 seconden, herstart. Neem contact op met de klantenservice als de gebeurtenis zich opnieuw voordoet.
ERR PWM Klantenservice bellen.

Storingen zonder weergave op de console

Storing Correctie
Apparaat kan niet worden gestart Draai de programmakeuzeschakelaar op het gewenste programma.
Bedien de veiligheidsschakelaar.
Plaats de batterijstekker.
Controleer batterij; laad hem indien nodig op.
Zorg ervoor dat alle accupolen zijn aangesloten.
Onvoldoende hoeveelheid water Controleer het verswaterpeil, vul de tank indien nodig bij.
Verhoog het watervolume op de regelknop voor het watervolume.
Schone zeef.
Onvoldoende vacuümprestatie Afdichtingen tussen afvalwatertank en deksel reinigen en controleren op dichtheid, indien nodig vervangen.
Afvalwaterreservoir is vol; schakel het apparaat uit en leeg het afvalwaterreservoir
Maak het pluizenfilter schoon.
Reinig de vacuümlippen op de vacuümstang, vervang indien nodig
Controleer of het deksel op de vuilwaterafvoerslang gesloten is
Controleer de instelling van de vacuümbalk.
Controleer de zuigslang op verstoppingen; schoon indien nodig.
Controleer de zuigslang op dichtheid; vervang indien nodig.
Onvoldoende reinigingsresultaat Controleer de borstels op slijtage, vervang indien nodig.
Borstel draait niet Controleer of vreemde voorwerpen de borstel blokkeren; verwijder indien nodig een vreemd voorwerp.
Als de overstroomschakelaar in de elektronica is geactiveerd, zet u de programmakeuzeschakelaar op "OFF". Zet hem daarna weer op het gewenste programma.
Trillingen tijdens het reinigen Mogelijk moet u een zachtere borstel gebruiken.
Neem bij storingen die met onderstaande tabel niet verholpen kunnen worden contact op met de klantenservice.
Accessoires
Omschrijving Onderdeel nr .: Omschrijving
Schijfborstel, rood (medium, standaard) 4.905-026.0 Voor gebruik bij alle gangbare reinigingstaken.
Schijfborstel, naturel (wit) 4.905-027.0 Gemaakt van natuurlijke vezels voor vlekreiniging en polijsten.
Schijfborstel, zwart (hard) 4.905-029.0 Voor sterke vervuiling en voor dieptereiniging. Alleen voor robuuste vloeren.
Bestuurder plaat pad 4.762-534.0 Voor reiniging met pads. Met snelwisselkoppeling en centerlock.
Pad, rood (medium zacht) 6.369-079.0 Voor het reinigen en reinigen van alle vloeren.
Pad, groen (middelhard) 6.369-078.0 Voor het reinigen van sterk vervuilde vloeren en voor dieptereiniging.
Pad, zwart (hard) 6.369-077.0 Bij hardnekkige vervuiling en voor dieptereiniging.
Pad, beige (lichte nerf) 6.369-468.0 Voor het polijsten en opfrissen van harde en flexibele vloeren.
Pad, beige (aandeel natuurlijk haar) 6.371-146.0
Zuigbalk, 850 mm, recht 4.777-401.0
Zuigbalk, 850 mm, gebogen 4.777-411.0
Stel de thuisbasisbox in 4.035-406.0
Technische specificaties
Power
Nominaal volumetage V 24
Capaciteit van de batterij Ach (5u) 105 / 80 /

76

Gemiddeld stroomverbruik W 1100
Zuigturbine met nominaal vermogen W 500
Nominale elektrische borstelaandrijving W 600
Stofzuigen
Vacuümvermogen, luchtvolume (max.) l / s 24
Zuigkracht, onderdruk (max.) kPa (mbar) 120
Borstels schoonmaken
Borstel snelheid 1/min 180
Diameter borstel mm 510
Afmetingen en gewichten
Theoretische oppervlaktereinigingsprestaties m² / u 2000
Max. werkbereik helling % 2
Volume vers-/afvalwatertank l 50/50
Maximaal water temperatuur ° C 60
max. waterdruk bar 0,06
Netto gewicht (transportgewicht) kg 139 /

118,8 /

117,5

Totaal gewicht (bedrijfsklaar) kg 189 /

168,5 /

167

Afmetingen batterijvak mm 350 x

350

Waarden bepaald volgens EN 60335-2-72
Totale oscillatiewaarde: m / s2
Onzekerheid K m / s2 0,2
Geluidsdrukniveau LpA dB (A) 66
Onzekerheid KpA dB (A) 2
Geluidsvermogenniveau LWA + Onzekerheid KWA dB (A) 81
EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat de hieronder beschreven machine voldoet aan de relevante fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van de EU-richtlijnen, zowel in basisontwerp en constructie als in de door ons in omloop gebrachte uitvoering. Deze verklaring vervalt als de machine zonder onze voorafgaande toestemming wordt gewijzigd.

 • Artikel: Vloer schoonmaker
 • Type: 1.127-xxx

Relevante EU-richtlijnen
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2014 / 30 / EU

Toegepaste geharmoniseerde normen

 • EN 55012: 2007 + A1: 2009
 • EN 60335--1
 • EN 60335-2-72
 • EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010
 • EN 62233: 2008

Toegepaste nationale normen
De ondertekenaars handelen namens en met gezag van de bedrijfsleiding.

Begeleider documentatie: S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG Alfred-Kärcher-Straße 28-40 71364 Winnenden (Duitsland)
Tel .: + 49 7195 14-0
Fax: + 49 7195 14-2212
Winnenden, 2019/03/01

Accessoires en reserveonderdelen

Gebruik alleen originele accessoires en reserveonderdelen, deze zorgen voor een veilige en probleemloze werking van het apparaat.
Ga voor informatie over accessoires en reserveonderdelen naar: www.kaerch-er.com.

Documenten / bronnen

KARCHER BD 50/50 C Bp Klassieke schrobzuigmachine [pdf] Gebruikershandleiding
BD 50 50 C Bp Klassieke schrobzuigmachine, BD 50 50 C Bp, Klassieke schrobzuigmachine, Schrobzuigmachine, Droger

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *