JVCCC-LOGO JVC TH-E851B Soundbar met draadloze subwooferJVC TH-E851B Soundbar met draadloze subwoofer-PRODUCTBELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De bliksemflits met het pijlpuntsymbool, in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde “gevaarlijketage” in de behuizing van het product die groot genoeg kan zijn om een ​​risico op elektrische schokken voor personen te vormen.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies (service) in de literatuur die bij het apparaat wordt geleverd.

Veiligheid
 • Lees deze instructies - Alle veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden gelezen voordat dit product wordt gebruikt.
 • Bewaar deze instructies - Bewaar de veiligheids- en bedieningsinstructies voor toekomstig gebruik.
 • Neem alle waarschuwingen in acht - Neem alle waarschuwingen op het apparaat en in de bedieningsinstructies in acht.
 •  Volg alle instructies - Alle bedienings- en gebruiksinstructies moeten worden gevolgd.
 • Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water – Het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van water of vocht – bijvampin een natte kelder of bij een zwembad en dergelijke.
 • Maak alleen schoon met een droge doek.
 • Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
 • Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels, fornuizen of andere apparaten (inclusief ampverdampers) die warmte produceren.
 • Omzeil het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of geaarde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee bladen waarvan de ene breder is dan de andere. Een aardingsstekker heeft twee pinnen en een derde aardingspin. Het brede mes of de derde tand is bedoeld voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien voor vervanging van het verouderde stopcontact.
 • Zorg ervoor dat er niet over het netsnoer gelopen kan worden en dat het niet bekneld kan raken, vooral bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze het apparaat verlaten.
 • Gebruik alleen hulpstukken / accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
 • Gebruik het alleen met de wagen, standaard, statief, beugel of tafel die door de fabrikant is gespecificeerd of die bij het apparaat is verkocht. Wanneer een kar of rek wordt gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de kar/apparaat-combinatie om letsel door kantelen te voorkomen.
 • Koppel het apparaat los tijdens onweer of als het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
 • Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd personeel. Onderhoud is vereist als het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld als het netsnoer of de stekker is beschadigd, als er vloeistof is gemorst of als er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt, of is gevallen.
 • Deze apparatuur is een Klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het is zo ontworpen dat het geen veilige verbinding met elektrische aarde vereist.
 • Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spetters. Er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
 • Minimale afstand rond het apparaat voor voldoende ventilatie is 5 cm.
 • De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen te bedekken met voorwerpen, zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz ...
 • Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
 • Batterijen moeten worden gerecycled of verwijderd volgens de landelijke en plaatselijke richtlijnen.
 • Het gebruik van apparaten in gematigde klimaten.

Voorzichtigheid

 • Het gebruik van bedieningselementen of aanpassingen of het uitvoeren van procedures anders dan hierin beschreven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een andere onveilige werking.
 • Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verkleinen. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spetters en voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals vazen, mogen niet op het apparaat worden geplaatst.
 • De netstekker / apparaatstekker wordt gebruikt als ontkoppelingsapparaat, het ontkoppelingsapparaat moet gemakkelijk te bedienen blijven.
 • Explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Alleen vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.

waarschuwing

 • De batterij (batterijen of batterijpak) mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
 • Controleer voordat u dit systeem gebruikt de voltage van dit systeem om te zien of het identiek is aan de voltage van uw lokale stroomvoorziening.
 • Plaats dit apparaat niet in de buurt van sterke magnetische velden.
 • Plaats dit apparaat niet op de ampverwerker of ontvanger.
 • Als een vast voorwerp of vloeistof in het systeem valt, moet u de stekker uit het stopcontact halen en het systeem laten controleren door gekwalificeerd personeel voordat u het verder gebruikt.
 • Probeer het apparaat niet te reinigen met chemische oplosmiddelen, omdat dit de afwerking kan beschadigen. Gebruik een schone, droge of licht damp kleding.
 • Trek bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact altijd rechtstreeks aan de stekker en ruk nooit aan het snoer.
 • Veranderingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, maken de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig.
 • Het typeplaatje is op de onder- of achterkant van het apparaat geplakt.

Batterijgebruik LET OP

 • Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel, schade aan eigendommen of schade aan het apparaat:
 • Installeer alle batterijen correct en zoals aangegeven op het apparaat.
 • Meng geen oude en nieuwe batterijen.
 • Gebruik geen alkaline, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (Ni-Cd, Ni-MH, enz.) batterijen door elkaar.
 • Verwijder de batterijen als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.

WAT ZIT ER IN DE DOOSJVC TH-E851B Soundbar met draadloze subwoofer-1

NOTITIE: Afbeeldingen, illustraties en tekeningen die in deze gebruikershandleiding worden getoond, zijn alleen ter referentie, het daadwerkelijke product kan er anders uitzien. Het aantal netsnoeren en het type stekker verschillen per regio.

DE ONDERDELEN IDENTIFICEREN

GELUIDSBALKJVC TH-E851B Soundbar met draadloze subwoofer-2
 1. Afstandsbediening
  Sensor Ontvang signaal van de afstandsbediening.
 2. Etalage
  Toon de huidige status.
 3. Muurbeugel schroeven
 4.  (Aan / uit knop
  Schakel de Soundbar tussen AAN en Standby-modus.
 5. (SOURCE)-knop
  Selecteer de afspeelfunctie.
 6. +/- (VOLUME) knoppen
  Verhoog/verlaag het volumeniveau.
 7. AC ~ stopcontact
  Gebruik om aan te sluiten op de voedingskabel.
 8. COAXIAL-aansluiting
  Gebruik deze om aan te sluiten op de COAXIAL OUT-aansluiting van een extern apparaat.
 9.  OPTISCH stopcontact
  Gebruik deze om verbinding te maken met de OPTICAL OUT-aansluiting van een extern apparaat.
 10. USB-aansluiting
  Plaats het USB-apparaat om muziek af te spelen.
 11. AUX-aansluiting
  Maak verbinding met een extern audioapparaat.
 12. HDMI OUT (TV eARC/ARC)-aansluiting
  De poort voor het aansluiten van een tv. De poort ondersteunt de eARC/ARC HDMI-functie, waarmee de soundbar audio kan afspelen die afkomstig is van de aangesloten tv.
 13. HDMI IN (1/2)-aansluitingen
  Twee HDMI-poorten voor het aansluiten van HDMI-bronapparaten, zoals een dvd-speler, Blu-ray Disc™-speler of gameconsole. Houd er rekening mee dat er slechts één HDMI-ingang tegelijk kan worden gebruikt.

DRAADLOZE SUBWOOFERJVC TH-E851B Soundbar met draadloze subwoofer-3

 1. AC ~ stopcontact
  Sluit aan op de voeding.
 2. PAIR-knop
  Druk op om de koppelingsfunctie tussen de Soundbar en de subwoofer te activeren.
 3. PAIR-indicator
  Het lampje stopt met knipperen zodra de subwoofer is gekoppeld aan de soundbar.

REMOTE CONTROLJVC TH-E851B Soundbar met draadloze subwoofer-4


 1. Schakel de Soundbar tussen AAN en STANDBY.
 2. SOURCE-knoppen
  Druk op om de bron te selecteren.
  Houd ingedrukt om de koppelingsfunctie in de Bluetooth-modus te activeren of om het bestaande gekoppelde Bluetooth-apparaat te ontkoppelen.
 3. knoppen
 4. BASS +/- knoppen
  Pas het basniveau aan.
 5. TREBLE +/- knoppen
  Pas het niveau van de hoge tonen aan.
 6. (MUTE)-knop Het geluid dempen of hervatten. +/- (VOLUME)-toetsen Verhoog/verlaag het volumeniveau.
 7.  VERTICAL/SURROUND-toets Regel de surround AAN/UIT.
 8. EQ-knoppen
  Selecteer Equalizer (EQ)-effect.
 9. DIMMER-knop
  Pas de helderheid van het scherm aan.
Bereid de afstandsbediening

Met de meegeleverde afstandsbediening is de Soundbar op afstand te bedienen.

 • Zelfs als de afstandsbediening binnen het effectieve bereik van 6 m wordt gebruikt, kan de afstandsbediening onmogelijk zijn als er obstakels tussen de Soundbar en de afstandsbediening zijn.
 • Als de afstandsbediening wordt gebruikt in de buurt van andere producten die infraroodstralen genereren, of als andere afstandsbedieningen die infraroodstralen gebruiken in de buurt van de Soundbar, werkt deze mogelijk niet goed. Omgekeerd kunnen de andere producten niet goed werken.

Vervang de batterij van de afstandsbediening

 • Druk en schuif de achterklep om het batterijvak van de afstandsbediening te openen.
 • Plaats twee AAA-batterijen (meegeleverd). Zorg ervoor dat de en uiteinden van de batterijen overeenkomen met de uiteinden en aangegeven in het batterijcompartiment.
 • Sluit het deksel van het batterijvak.
  Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot batterijen
 • Zorg ervoor dat u de batterijen plaatst met de juiste positieve en negatieve polariteiten.
 • Gebruik batterijen van hetzelfde type. Gebruik nooit verschillende soorten batterijen door elkaar.
 • Er kunnen zowel oplaadbare als niet-oplaadbare batterijen worden gebruikt. Raadpleeg de voorzorgsmaatregelen op hun etiketten.
 • Let op uw vingernagels wanneer u het batterijklepje en de batterij verwijdert.
 • Laat de afstandsbediening niet vallen.
 • Laat niets de afstandsbediening beïnvloeden.
 • Mors geen water of andere vloeistoffen op de afstandsbediening.
 • Plaats de afstandsbediening niet op een nat voorwerp.
 • Plaats de afstandsbediening niet in direct zonlicht of in de buurt van bronnen van overmatige hitte.
 • Verwijder de batterij uit de afstandsbediening wanneer u deze gedurende een lange tijd niet gebruikt, aangezien corrosie of batterijlekkage kan optreden en lichamelijk letsel en / of materiële schade en / of brand kan veroorzaken.
 • Gebruik geen andere dan de gespecificeerde batterijen.
 • Combineer geen nieuwe batterijen met oude.
 • Laad een batterij nooit op, tenzij is bevestigd dat het een oplaadbaar type is.

PLAATSING EN MONTAGE

Plaatsing
 • Optie A
  Als je tv op een tafel staat, kun je de Soundbar direct voor de tv-standaard op de tafel plaatsen, gecentreerd met het tv-scherm.
 • Optie B
  Als je tv aan een muur is bevestigd, kun je de Soundbar direct onder het tv-scherm aan de muur bevestigen.
Wandmontage (bij gebruik van optie B)
 • De installatie mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Onjuiste montage kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel en materiële schade (als u van plan bent dit product zelf te installeren, moet u controleren op installaties zoals elektrische bedrading en leidingen die in de muur kunnen zijn begraven). Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om te controleren of de muur de totale belasting van de Soundbar en muurbeugels veilig kan dragen.
 • Extra gereedschap (niet inbegrepen) is vereist voor de installatie.
 • Draai de schroeven niet te strak aan.
 • Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
 • Gebruik een elektronische stud finder om het type muur te controleren voordat u gaat boren en monteren.
  WAARSCHUWING
 • Om letsel te voorkomen, moet dit apparaat stevig aan de vloer / muur worden bevestigd in overeenstemming met de installatie-instructies.
 • Voorgestelde hoogte voor wandmontage: ≤ 1,5 meter.
 1. Boor 4 parallelle gaten (Ø 5,5-6 mm elk, afhankelijk van het type muur) in de muur. De afstand tussen de gaten moet 870 mm zijn.
 2. Bevestig indien nodig 1 plug stevig in elk gat in de muur. Draai de muurbevestigingsbeugels aan de muur vast met schroeven en een schroevendraaier (niet meegeleverd). Zorg ervoor dat ze veilig zijn geïnstalleerd.
 3. Verwijder de schroeven aan de achterkant van de Soundbar. Installeer de muurbevestigingsschroeven in de achterkant van de Soundbar.
 4. Til de Soundbar op de muurbevestigingsbeugels en schuif hem op zijn plaats.JVC TH-E851B Soundbar met draadloze subwoofer-5

ALGEMENE OPERATIE

VERBIND DE STROOM

Risico op productschade! Zorg ervoor dat de voeding voltage komt overeen met de voltage gedrukt op de achterkant of de onderkant van de Soundbar.
Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u het netsnoer aansluit.

Soundbar
Sluit het netsnoer aan op de AC~-aansluiting van de Soundbar en vervolgens op een stopcontact.
Subwoofer
Sluit het netsnoer aan op de AC~-aansluiting van de subwoofer en vervolgens op een stopcontact.
Opmerking: Als er geen stroom is, zorg er dan voor dat het netsnoer en de stekker volledig zijn ingestoken en dat de stroom is ingeschakeld.

KOPPEL MET DE SUBWOOFER

Automatische koppeling
De subwoofer en soundbar worden automatisch gekoppeld wanneer beide apparaten zijn aangesloten op het stopcontact en zijn ingeschakeld. Er is geen kabel nodig om de twee units met elkaar te verbinden.
Bepaal de status op basis van de indicator van de draadloze subwoofer:

 • Snel knipperen > Subwoofer in koppelingsmodus
 • Constant aan > Verbonden / Koppelen succesvol
 • Langzaam knipperen > Verbinding/koppeling mislukt
 • Snel knipperen > Subwoofer in koppelingsmodus
 • Constant aan > Verbonden / Koppelen succesvol
 • Langzaam knipperen > Verbinding/koppeling mislukt
Handmatig koppelen
 1. Zorg ervoor dat alle kabels goed zijn aangesloten en dat de Soundbar in de standby-modus staat.
 2. Houd de PAIR-knop op de achterkant van de subwoofer enkele seconden ingedrukt. De subwoofer gaat naar de koppelingsmodus en de koppelingsindicator knippert snel.
 3. Druk op de knop op de Soundbar of op de afstandsbediening om de Soundbar in te schakelen.
 4. Nadat de draadloze verbinding is gelukt, gaat de koppelingsindicator branden.
 5. Als de Pair-indicator knippert, is de draadloze verbinding mislukt. Koppel de kabel van de subwoofer los en sluit na 4 minuten de hoofdkabel weer aan. Herhaal stap 1 ~ 4.
  NOTITIE:
  Als de draadloze verbinding opnieuw mislukt, controleer dan of er sprake is van conflicten of sterke interferentie (bijvample, interferentie van een elektronisch apparaat) rond uw locatie. Verwijder deze conflicten of sterke interferenties en herhaal de bovenstaande procedures.
  De subwoofer moet zich binnen 6 m (19,7 voet) van de soundbar in een open ruimte bevinden.
  Als de Soundbar niet is aangesloten op de subwoofer en in de Aan-modus staat, knippert de POWER-indicator. Volg stap 1 ~ 4 hierboven om de subwoofer aan de Soundbar te koppelen.
STANDBY / AAN

Wanneer u de Soundbar voor het eerst op het stopcontact aansluit, staat de Soundbar in de Standby-modus.

 • Druk op de knop op de Soundbar of op de afstandsbediening om de Soundbar AAN te zetten.
 • Druk nogmaals op de knop om de Soundbar terug te schakelen naar de STANDBY-modus.
 • Haal de stekker uit het stopcontact als je de Soundbar helemaal UIT wilt zetten.

Automatische uitschakelfunctie
De Soundbar schakelt na ongeveer 15 minuten automatisch in de stand-bymodus als de tv of het externe apparaat wordt losgekoppeld, uitgeschakeld of het volume te dicht bij is om te dempen.

 • Om de Soundbar volledig uit te schakelen, haalt u de stekker uit het stopcontact.
 • Schakel de Soundbar volledig uit om energie te besparen wanneer deze niet in gebruik is.

SELECTEER MODI
Druk op de (SOURCE)-knop op de Soundbar of de AUX-, , OPT/COA-, HDMI 1/2-, HDMI eARC- en USB-knoppen op de afstandsbediening om de gewenste modus te selecteren. De geselecteerde modus wordt op het display weergegeven.
PAS HET BAS/TREBLE-NIVEAU AAN
Druk op de BASS +/- knoppen op de afstandsbediening om het basniveau aan te passen. Druk op de TREBLE +/- knoppen op de afstandsbediening om het niveau van de hoge tonen aan te passen.
ZET HET SURROUND GELUID AAN/UIT
Druk op de VERTICAL/SURROUND-knop op de afstandsbediening om het surroundgeluid in te schakelen. Druk nogmaals op deze knop om het surroundgeluid uit te schakelen.
SELECTEER EQUALIZER (EQ) EFFECT
Druk op de knoppen VOICE / SPORT / MOVIE / MUSIC op de afstandsbediening om de gewenste vooraf ingestelde equalizereffecten te selecteren.
PAS HET VOLUME AAN
Druk op de +/- (VOLUME) knoppen op de Soundbar of op de afstandsbediening om het volume aan te passen. Als u het geluid wilt uitschakelen, drukt u op de (MUTE)-knop op de afstandsbediening. Druk nogmaals op de (MUTE)-knop of druk op de +/- (VOLUME)-knoppen op de Soundbar of op de afstandsbediening om het normale luisteren te hervatten.
PAS DE HELDERHEID AAN
Druk op de DIMMER-knop op de afstandsbediening om het helderheidsniveau te selecteren.

AANSLUITINGEN

HDMI-VERBINDING

Sommige 4K HDR-tv's vereisen dat de HDMI-ingang of beeldinstellingen worden ingesteld voor ontvangst van HDR-inhoud. Raadpleeg de handleiding van uw tv voor meer informatie over het instellen van HDR-weergave.
eARC / ARC (Verbeter Audio Return Channel)
Met de eARC / ARC-functie (Enhance Audio Return Channel) kunt u audio van uw ARC-compatibele tv naar uw soundbar sturen via een enkele HDMI-verbinding. Om van de ARC-functie te genieten, moet u ervoor zorgen dat uw tv zowel HDMI-CEC- als ARC-compatibel is en dienovereenkomstig instellen. Indien correct ingesteld, kunt u de afstandsbediening van uw tv gebruiken om de volume-uitgang (VOLUME +/- en MUTE) van de soundbar aan te passen.
Sluit de HDMI-kabel (meegeleverd) van de HDMI OUT (TV eARC/ARC)-aansluiting van het apparaat aan op de HDMI (ARC)-aansluiting op uw ARC-compatibele tv. Druk vervolgens op de afstandsbediening om ARC te selecteren.JVC TH-E851B Soundbar met draadloze subwoofer-6NOTITIE:
Uw tv moet de HDMI-CEC- en ARC-functie ondersteunen. HDMI-CEC en ARC moeten zijn ingesteld op Aan. De instellingsmethode van HDMI-CEC en ARC kan verschillen, afhankelijk van de tv. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie over de ARC-functie. ARC werkt alleen met apparaten die geschikt zijn voor HDMI ARC en met een HDMI 1.4-kabel (en hoger).

Standard HDMI

Als uw tv niet HDMI ARC-compatibel is, sluit u uw soundbar aan op de tv via een standaard HDMI-verbinding.JVC TH-E851B Soundbar met draadloze subwoofer-8Gebruik een HDMI-kabel om de HDMI OUT (TV eARC/ARC)-aansluiting van de soundbar aan te sluiten op de HDMI IN-aansluiting van de tv.
Gebruik een HDMI-kabel om de HDMI IN (1 of 2)-aansluiting van de soundbar aan te sluiten op uw externe apparaten (bijv. gameconsoles, dvd-spelers en Blu-ray).

GEBRUIK DE OPTISCHE STOPCONTACTJVC TH-E851B Soundbar met draadloze subwoofer-9

Verwijder de beschermkap van de OPTICAL-aansluiting en sluit vervolgens een OPTICAL-kabel (niet meegeleverd) aan op de OPTICAL OUT-aansluiting van de tv en de OPTICAL-aansluiting op de Soundbar.

GEBRUIK DE COAXIALE STOPCONTACTJVC TH-E851B Soundbar met draadloze subwoofer-10

U kunt ook de COAXIAL-kabel (niet meegeleverd) gebruiken om de COAXIAL OUT-aansluiting van de tv en de COAXIAL-aansluiting op de Soundbar aan te sluiten.

GEBRUIK DE AUX-AANSLUITINGJVC TH-E851B Soundbar met draadloze subwoofer-11

Gebruik een 3,5 mm naar 3,5 mm audiokabel (niet meegeleverd) om de hoofdtelefoonaansluiting van de tv of het externe audioapparaat aan te sluiten op de AUX-aansluiting op de Soundbar.
Gebruik een RCA naar 3,5 mm audiokabel (meegeleverd) om de audio-uitgangen van de tv aan te sluiten op de AUX-aansluiting op de Soundbar.

AUX / OPTISCH / COAXIAAL / HDMI-WERKING

 1. Zorg ervoor dat de Soundbar is aangesloten op de tv of het audioapparaat.
 2. Druk herhaaldelijk op de (SOURCE)-knop op de Soundbar of druk op de AUX, OPT/COA, HDMI 1/2, HDMI eARC-knoppen op de afstandsbediening om de gewenste modus te selecteren.
 3. de geselecteerde modus wordt weergegeven op het display.
 4. Druk op de +/- (VOLUME)-knop om het volume op het gewenste niveau in te stellen.

NOTITIE:
De Soundbar kan mogelijk niet alle digitale audioformaten van de ingangsbron decoderen. In dit geval wordt de Soundbar gedempt. Dit is GEEN defect. Zorg ervoor dat de audio-instelling van de ingangsbron (bijv. tv, gameconsole, dvd-speler, enz.) is ingesteld op PCM of Dolby Digital (raadpleeg de gebruikershandleiding van het ingangsbronapparaat voor details over de audio-instellingen) met HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / OPTISCHE / COAXIALE ingang. Wanneer u een ander audioformaat selecteert, geeft de Soundbar het volgende als volgt weer:

 • Audio (afkorting) Weergave
 • LPCM 2-kanaals, LPCM 5.1-kanaals, LPCM 7.1-kanaals PCM AUDIO
 • Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus DOLBY AUDIO
 • Dolby Atmos – Dolby TrueHD, Dolby Atmos – Dolby Digital Plus DOLBY ATMOS
BLUETOOTH®-WERKING

De Soundbar koppelen met een Bluetooth®-apparaat om naar muziek te luisteren.

Eerste keer koppelen
 1. Druk herhaaldelijk op de (SOURCE)-knop op de Soundbar of druk op de knop op de afstandsbediening om de Bluetooth®-modus te selecteren. Het display toont GEEN BT.
 2. Activeer uw Bluetooth®-apparaat en selecteer de zoekmodus. "TH-E851B" verschijnt in uw Bluetooth®-apparaatlijst.
 3. Selecteer "TH-E851B" voer indien nodig "0000" in als wachtwoord. De Soundbar geeft de stem "Paired" weer en op het display wordt BT weergegeven.

Een nieuw apparaat koppelen

 1. Houd in de Bluetooth®-modus de knop of ingedrukt om alle koppelingen te wissen. De Soundbar gaat naar de koppelingsmodus. De Soundbar laat "Pairing" horen en op het display verschijnt PAIR.
 2. Volg stap 2-3 in "Eerste keer koppelen" hierboven om een ​​nieuw Bluetooth®-apparaat te koppelen.

Luister naar muziek vanaf een Bluetooth®-apparaat
Als uw Bluetooth®-apparaat A2DP ondersteunt, speel dan muziek af via uw apparaat.
Als je Bluetooth®-apparaat AVRCP ondersteunt, gebruik dan de meegeleverde afstandsbediening om het afspelen te regelen.

 • Druk op de +/- (VOLUME)-knop om het volume te verhogen/verlagen.
 • Druk op de knop om het afspelen te pauzeren/hervatten.
 • Druk op de knop om naar een nummer te gaan.
 • Om de Bluetooth®-functie te ontkoppelen, kunt u:
 • Schakel over naar een andere bron op de Soundbar;
 • Schakel de functie uit vanaf uw Bluetooth®-apparaat.

NOTITIE:
Het werkbereik tussen de Soundbar en het apparaat is ongeveer 8 meter.
Zorg ervoor dat u de mogelijkheden van het apparaat kent voordat u een Bluetooth®-apparaat op de Soundbar aansluit. Compatibiliteit met alle Bluetooth®-apparaten is niet gegarandeerd.
Elk obstakel tussen het apparaat en de Soundbar kan het werkbereik verminderen.
Houd deze speler uit de buurt van andere elektronische apparaten die storing kunnen veroorzaken.
De speler wordt ook losgekoppeld als uw apparaat buiten het operationele bereik wordt gebracht.

USB-WERKING

Door een USB-apparaat voor massaopslag (bijv. USB-flashstation) op dit toestel aan te sluiten, kunt u via de Soundbar genieten van de op het apparaat opgeslagen muziek.

 1. Druk op de (SOURCE)-knop op de Soundbar of druk op de USB-knop op de afstandsbediening om de USB-modus te selecteren.
 2. Druk op knop 2. Druk op knop
 3. Druk op de / toets om naar een track te gaan.
  NOTITIE:
  De speler ondersteunt de USB-muziek file formaat van alleen MP3.
  De Soundbar ondersteunt USB-apparaten met maximaal 32 GB geheugen.
  De Soundbar is mogelijk niet compatibel met alle USB-apparaten, dit wijst niet op een probleem met het apparaat.

DOLBY ATMOS®

Dolby Atmos® geeft je een meeslepende luisterervaring door geluid te leveren in een driedimensionale ruimte en alle rijkdom, helderheid en kracht van Dolby-geluid. Ga voor meer informatie naar dolby.com/technologies/dolby-atmos
Voor het gebruik van Dolby Atmos®

 • Dolby Atmos® is alleen beschikbaar in HDMI-modus. Raadpleeg “HDMI-verbinding” voor meer informatie over de verbinding.
 • Om Dolby Atmos® in HDMI1, HDMI2 en HDMI ARC/eARC-modus te gebruiken, moet uw tv Dolby Atmos® ondersteunen.
 • Zorg ervoor dat "Geen codering" is geselecteerd voor bitstream in de audio-uitgang van het aangesloten externe apparaat (bijv. Blu-ray dvd-speler, tv enz.).
  NOTITIE:
  De volledige Dolby Atmos-ervaring is alleen beschikbaar wanneer de soundbar via een HDMI 2.0-kabel op de bron is aangesloten.
  De soundbar werkt nog steeds wanneer deze is aangesloten via andere methoden (zoals een digitale optische kabel), maar deze kunnen niet alle Dolby-functies ondersteunen. Daarom raden we aan om verbinding te maken via HDMI om volledige Dolby-ondersteuning te garanderen.

LICENTIEMELDING

Bluetooth ®

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Zhong Shan City Richsound Electronic Industrial Ltd. is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectievelijke eigenaren.
Dolby Atmos
Dolby, Dolby Atmos en het dubbele D-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke ongepubliceerde werken. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.
HDMI
De aangenomen handelsmerken HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probeer nooit zelf het systeem te repareren om de garantie te behouden. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan de volgende punten voordat u om hulp vraagt.JVC TH-E851B Soundbar met draadloze subwoofer-11JVC TH-E851B Soundbar met draadloze subwoofer-12 SPECIFICATIESJVC TH-E851B Soundbar met draadloze subwoofer-13JVC TH-E851B Soundbar met draadloze subwoofer-14JVC TH-E851B Soundbar met draadloze subwoofer-15

WIJ BEHOUDEN HET RECHT VOOR TECHNISCHE SPECIFICATIES TE WIJZIGEN.
WAARSCHUWING: GEBRUIK DIT PRODUCT NIET IN DE BUURT VAN WATER, IN NATTE GEBIEDEN OM BRAND OF LETSELS VAN ELEKTRISCHE STROOM TE VOORKOMEN. SCHAKEL HET PRODUCT ALTIJD UIT WANNEER U HET NIET GEBRUIKT OF VOOR EEN HERZIENING. DIT APPARAAT ZIT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE CONSUMENT HERSTELBAAR ZIJN. MAAK ALTIJD EEN BEROEP OP EEN GEKWALIFICEERDE GEAUTORISEERDE DIENST. HET PRODUCT STAAT ONDER GEVAARLIJKE ONDERHOUD.
OM VERSTIKKINGSGEVAAR TE VOORKOMEN, HOUD DE PLASTIC ZAK BUITEN BIJ BABY'S EN KINDEREN. GEBRUIK DEZE TAS NIET IN WIEGJES, BEDDEN, WAGENS OF BOXEN. DEZE TAS IS GEEN SPEELGOED.

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparatuur

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen) Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij het desbetreffende inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt afgevoerd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste afvalverwerking van dit product. Het recyclen van materialen draagt ​​bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer gedetailleerde informatie over het recyclen van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijk gemeentelijk kantoor, uw huisvuilophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Hierbij verklaart ETA as dat het type radioapparatuur TH-E851B in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.JVCAUDIO.cz/doc

Documenten / bronnen

JVC TH-E851B Soundbar met draadloze subwoofer [pdf] Gebruiksaanwijzing
TH-E851B Soundbar met draadloze subwoofer, Soundbar met draadloze subwoofer, Draadloze subwoofer

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *