JVC-HA-S35BT-Draadloze-koptelefoon-LOGO

JVC HA-S35BT draadloze hoofdtelefoon

JVC-HA-S35BT-Draadloze-koptelefoon-PRODUCT

WAARSCHUWING

 • Luister niet gedurende langere tijd op hoog volume. Niet gebruiken tijdens het autorijden of fietsen.
 • Let vooral op het verkeer om u heen wanneer u de hoofdtelefoon buiten gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een ongeval.
 • Dit product met ingebouwde batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
 • Dit product bevat een oplaadbare batterij die niet kan worden vervangen. Explosiegevaar als de gebruiker de batterij vervangt. Vervang de batterij niet door de gebruiker zelf!

Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet gedurende lange perioden naar een hoog volume luisteren.

WAARSCHUWING Voor Europa en het Verenigd Koninkrijk

Waarschuwingen voor batterij
Ga niet op de volgende manieren met de batterij om. Het kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistoffen en gassen.

 • In vuur gooien, weggooien, pletten of snijden
 • Verlaten in een omgeving met extreem hoge temperaturen
 • Verlaten in een omgeving met extreem lage druk

WAARSCHUWING Voor de VS:

Gehoorcomfort en welzijn

 • Speel uw persoonlijke audio niet af op een hoog volume. Gehoorexperts raden continu langdurig afspelen af.
 • Als u een piep in uw oren waarneemt, verlaag dan het volume of stop het gebruik.

Verkeersveiligheid

 • Niet gebruiken tijdens het besturen van een gemotoriseerd voertuig. Het kan een verkeersgevaar opleveren en is in veel gebieden verboden.
 • U dient uiterst voorzichtig te zijn of het gebruik tijdelijk te staken in mogelijk gevaarlijke situaties.
 • Zet het volume niet zo hoog dat u geen geluid om u heen kunt horen.

ACCU

JVC-HA-S35BT-Draadloze-koptelefoon-1

LET OP

JVC-HA-S35BT-Draadloze-koptelefoon-2

KOPPELEN

JVC-HA-S35BT-Draadloze-koptelefoon-3

MUZIEK

JVC-HA-S35BT-Draadloze-koptelefoon-4

Verklaring van conformiteit van de leverancier

 • Modelnummer: HA-S35BT / HA-S31BT
 • Handelsnaam: JVC
 • Verantwoordelijke partij: JVCKENWOOD USA Corporation
 • Adres: 1440 Corporate Drive, Irving, TX 75038
 • Telefoonnummer: 678-449-8879

FCC-verklaring

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

 1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
 2. dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Voorzichtigheid: Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-monteur voor hulp

Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.

AANDACHT:
Het product dat u hebt gekocht, wordt gevoed door een oplaadbare batterij die recyclebaar is. Bel 1-800-8-BATTERY voor informatie over het recyclen van deze batterij.

VERWIJDEREN
Producten en batterijen met het symbool (doorgekruiste vuilnisbak) mogen niet als huishoudelijk afval worden weggegooid. Dit product bevat een oplaadbare batterij. Neem contact op met de geautoriseerde JVCKENWOOD-dealer voor verwijdering.

Documenten / bronnen

JVC HA-S35BT draadloze hoofdtelefoon [pdf] Gebruikershandleiding
HA-S31BT, HA-S35BT, draadloze hoofdtelefoon, HA-S35BT draadloze hoofdtelefoon

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *