JBL BAR 2.1 Deep Bass Channel-soundbar met draadloze subwoofer Gebruikershandleiding
JBL BAR 2.1 Deep Bass Channel-soundbar met draadloze subwoofer

INLEIDING

Bedankt voor het aanschaffen van de JBL Bar 2.1 Deep Bass (soundbar en subwoofer), die is ontworpen om een ​​buitengewone geluidservaring te bieden aan je home entertainment-systeem. We raden u aan een paar minuten de tijd te nemen om deze handleiding door te lezen, die het product beschrijft en stapsgewijze instructies bevat voor het instellen en aan de slag gaan. Om de productfuncties en -ondersteuning optimaal te benutten, moet u in de toekomst mogelijk de productsoftware bijwerken via de USB-connector. Raadpleeg het hoofdstuk over software-updates in deze handleiding om er zeker van te zijn dat uw product over de nieuwste software beschikt. Ontwerpen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Als je vragen hebt over de soundbar, installatie of bediening, neem dan contact op met je dealer of klantenservice, of bezoek onze webplaats: www.jbl.com.

WAT ZIT ER IN DE DOOS

Pak de doos voorzichtig uit en controleer of de volgende onderdelen zijn meegeleverd. Als een onderdeel beschadigd is of ontbreekt, gebruik het dan niet en neem contact op met uw leverancier of klantenservice.

 • Soundbar
  Soundbar
 • Subwoofer
  Subwoofer
 • Afstandsbediening (met 2 AAA-batterijen)
  afgelegen
 • Stroomdraad*
  Stroom draad
 • HDMI-kabel
  kabel
 • Wandmontageset
  Wandmontageset
 • Productinformatie aantal & sjabloon voor wandmontage
  Productinformatie

PRODUCT OPVIEW

Soundbar

Overzicht

 1. (Voeding) Inschakelen of in stand-by zetten
 2. -/+ (Volume) Verlaag of verhoog het volume Ingedrukt houden om het volume continu te verlagen of te verhogen Druk de twee knoppen tegelijk in om het dempen of dempen op te heffen
 3. (Bron) Selecteer een geluidsbron: TV (standaard), Bluetooth of HDMI IN
 4. Status display

Connectoren

Overzicht

 1. POWER Aansluiten op stroom
 2. OPTICAL Sluit aan op de optische uitgang van uw tv of digitaal apparaat
 3. USB USB-aansluiting voor software-update Aansluiten op een USB-opslagapparaat voor het afspelen van audio (alleen voor Amerikaanse versie)
 4. HDMI IN Aansluiten op de HDMI-uitgang van uw digitale apparaat
 5. HDMI OUT (TV ARC) Sluit aan op de HDMI ARC-ingang van uw tv

Subwoofer

Subwoofer

 • Indicator verbindingsstatus
 • Verbind met stroom

Afstandsbediening

Afstandsbediening

 1. Schakel in of naar stand-by
 2. TV Selecteer de tv-bron
 3. (Bluetooth) Selecteer de Bluetooth-bron Houd ingedrukt om een ​​ander Bluetooth-apparaat te verbinden
 4. Selecteer het basniveau voor subwoofer: laag, midden of hoog
 5. HDMI Selecteer de HDMI IN-bron
 6. + / – Het volume verhogen of verlagen Houd ingedrukt om het volume continu te verhogen of te verlagen
 7. (Dempen) Dempen/dempen opheffen

PLAATS

Desktop plaatsing
Plaats de soundbar en subwoofer op een vlakke en stabiele ondergrond. Zorg ervoor dat de subwoofer zich minstens 3 m van de soundbar en 1 cm van een muur bevindt.

Desktop plaatsing

OPMERKINGEN:

 • Het netsnoer moet correct zijn aangesloten op de voeding.
 • Plaats geen voorwerpen op de bovenkant van de soundbar of subwoofer.
 • Zorg ervoor dat de afstand tussen de subwoofer en de soundbar minder dan 20 m is.

Wandmontage

Wandmontage

 1. Bereiding:
  a) Plak de meegeleverde sjabloon voor wandmontage met een minimumafstand van 2 ”(50 mm) van uw tv met plakband aan de muur.
  b) Gebruik de punt van uw balpen om de locatie van de schroefhouder te markeren. Verwijder de sjabloon.
  c) Boor op de gemarkeerde plaats een gat van 4 mm/0.16”. Raadpleeg afbeelding 1 voor de schroefmaat.
 2. Installeer de wandmontagebeugel.
 3. Draai de schroef aan de achterkant van de soundbar vast.
 4. Monteer de soundbar.

OPMERKINGEN:

 • Zorg ervoor dat de muur het gewicht van de soundbar kan dragen.
 • Installeer alleen op een verticale muur.
 • Vermijd een locatie met een hoge temperatuur of vochtigheid.
 • Zorg ervoor dat de kabels goed kunnen worden aangesloten tussen de soundbar en externe apparaten voordat u deze aan de muur bevestigt.
 • Zorg ervoor dat de soundbar is losgekoppeld van de voeding voordat u deze aan de muur bevestigt. Anders kan er een elektrische schok ontstaan.

CONNECT

Tv-aansluiting
Verbind de soundbar met je tv via de meegeleverde HDMI-kabel of een optische kabel (apart verkrijgbaar). Via de meegeleverde HDMI-kabel Een HDMI-aansluiting ondersteunt digitale audio en video met een enkele aansluiting. HDMI-connectiviteit is de beste optie voor je soundbar.

Tv-aansluiting

 1. Verbind de soundbar met je tv door middel van de meegeleverde HDMI kabel.
 2. Controleer op uw tv of HDMI-CEC en HDMI ARC zijn ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw tv voor meer informatie.

OPMERKINGEN:

 • Volledige compatibiliteit met alle HDMI-CEC-apparaten is niet gegarandeerd.
 • Neem contact op met uw tv-fabrikant als u problemen ondervindt met de HDMICEC-compatibiliteit van uw tv.

Via een optische kabel

Via een optische kabel

Digitale apparaatverbinding

 1. Zorg ervoor dat je je tv op de soundbar hebt aangesloten via de HDMI ARC-aansluiting (zie "Via de meegeleverde HDMI-kabel" onder "Tv-aansluiting" in het hoofdstuk "AANSLUITEN").
 2. Gebruik een HDMI-kabel (V1.4 of hoger) om de soundbar te verbinden met je digitale apparaat, zoals een settopbox, dvd- / blu-rayspeler of gameconsole.
 3. Controleer op uw digitale apparaat of HDMI-CEC is ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw digitale apparaat voor meer informatie.

Digitale apparaatverbinding

Bluetooth-verbinding
Via bluetooth verbind je de soundbar met je bluetooth apparaat, zoals een smartphone, tablet en laptop.

Bluetooth-verbinding

Verbind een Bluetooth-apparaat

 1. Druk hierop om in te schakelen (zie "Inschakelen / automatisch stand-by / automatisch ontwaken" in het hoofdstuk "AFSPELEN").
 2. Om de Bluetooth-bron te selecteren, drukt u op op de soundbar of op op de afstandsbediening. → "BT PAIRING": gereed voor BT-koppeling
 3. Schakel op uw Bluetooth-apparaat Bluetooth in en zoek binnen drie minuten naar "JBL Bar 2.1". → De apparaatnaam wordt weergegeven als uw apparaat een Engelse naam heeft. Er klinkt een bevestigingstoon.

Om het laatst gekoppelde apparaat opnieuw te verbinden
Uw Bluetooth-apparaat blijft behouden als een gekoppeld apparaat wanneer de soundbar naar de stand-bymodus gaat. De volgende keer dat u naar de Bluetooth-bron overschakelt, maakt de soundbar automatisch opnieuw verbinding met het laatst gekoppelde apparaat.

Om verbinding te maken met een ander Bluetooth-apparaat

Bluetooth-apparaat

OPMERKINGEN:

 • De Bluetooth-verbinding wordt verbroken als de afstand tussen de soundbar en het Bluetooth-apparaat meer dan 33 m (10 ft) bedraagt.
 • Elektronische apparaten kunnen radiostoring veroorzaken. Apparaten die elektromagnetische golven genereren, moeten uit de buurt van de Soundbar worden gehouden, zoals magnetrons en draadloze LAN-apparaten.

PLAY

Inschakelen / automatisch stand-by / automatisch ontwaken

Inschakelen / automatisch stand-by / automatisch ontwaken

Schakel in

 1. Sluit de soundbar en subwoofer aan op stroom door middel van de meegeleverde netsnoeren.
 2. Druk op de soundbar om in te schakelen. → “HALLO” wordt weergegeven. → De subwoofer wordt automatisch met de soundbar verbonden. Verbonden: wordt effen wit

OPMERKINGEN:

 • Gebruik alleen het meegeleverde netsnoer.
 • Voordat u de soundbar inschakelt, moet u ervoor zorgen dat u alle andere verbindingen hebt gemaakt (zie "TV-verbinding" en "Digitale apparaatverbinding" in het hoofdstuk "Verbinden").

Automatische stand-by
Als de soundbar langer dan 10 minuten inactief is, schakelt deze automatisch over naar de stand-bymodus. "STDBY" wordt weergegeven. De subwoofer gaat ook naar stand-by en wordt continu oranje. De volgende keer dat u de soundbar inschakelt, keert deze terug naar de laatst geselecteerde bron.

Speel af vanaf de tv-bron
Als de soundbar is aangesloten, kun je genieten van tv-audio uit de soundbar-speakers.

Speel af vanaf de tv-bron

 1. Zorg ervoor dat uw tv is ingesteld om externe luidsprekers te ondersteunen en dat de ingebouwde tv-luidsprekers zijn uitgeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw tv voor meer informatie.
 2. Zorg ervoor dat de soundbar correct is aangesloten op uw tv (zie "TV-aansluiting" in het hoofdstuk "CONNECT").
 3. Om de tv-bron te selecteren, drukt u op op de soundbar of op TV op de afstandsbediening.

TV-afstandsbediening instellen
Om de afstandsbediening van je tv te gebruiken voor zowel je tv als de soundbar, moet je controleren of je tv HDMI-CEC ondersteunt. Als uw tv geen HDMI-CEC ondersteunt, volgt u de stappen onder "Leren van de afstandsbediening van de tv".

HDMI-CEC
Als uw tv HDMI-CEC ondersteunt, schakel dan de functies in volgens de instructies in de gebruikershandleiding van uw tv. U kunt de functies volume +/-, dempen / dempen opheffen en aan / stand-by op uw soundbar regelen via de afstandsbediening van de tv.

Tv-afstandsbediening leren

 1. Houd op de soundbar en + ingedrukt totdat "LEARNING" wordt weergegeven.
  → U komt in de leermodus van de afstandsbediening van de tv.
 2. Doe binnen 15 seconden het volgende op de soundbar en de afstandsbediening van je tv:
  a) Op de soundbar: druk tegelijk op een van de volgende knoppen +, -, + en – (voor de mute/unmute-functie), en .
  b) Op de afstandsbediening van je tv: druk op de gewenste knop.
  → "WAIT" wordt weergegeven op de soundbar.
  → "KLAAR": de functie van de soundbar-knop wordt geleerd door de knop op de afstandsbediening van uw tv.
 3. Herhaal stap 2 om het leren van de knop te voltooien.
 4. Om de leermodus van de afstandsbediening van de tv af te sluiten, houdt u en + op de soundbar ingedrukt totdat "EXIT LEARNING" wordt weergegeven.
  → De soundbar keert terug naar de laatst geselecteerde bron.

Speel af vanaf de HDMI IN-bron
Als de soundbar is aangesloten zoals weergegeven in het volgende diagram, kan uw digitale apparaat video op uw tv afspelen en audio via de soundbar-luidsprekers.

Speel af vanaf de HDMI IN-bron

 1. Zorg ervoor dat de soundbar correct is aangesloten op uw tv en digitaal apparaat (zie "TV-aansluiting" en "Digitale apparaataansluiting" in het hoofdstuk "VERBINDEN").
 2. Schakel uw digitale apparaat in.
  → Uw tv en de soundbar worden wakker uit de stand-bymodus en schakelen automatisch over naar de invoerbron.
  • Om de HDMI IN-bron op de soundbar te selecteren, drukt u op op de soundbar of op HDMI op de afstandsbediening.
 3. Schakel uw tv in de stand-bymodus.
  → De soundbar en het bronapparaat worden in de stand-bymodus gezet.

Speel af vanaf de Bluetooth-bron
Via Bluetooth stream je het afspelen van audio op je Bluetooth-apparaat naar de soundbar.

 1. Controleer of de soundbar correct is verbonden met uw Bluetooth-apparaat (zie "Bluetooth-verbinding" in het hoofdstuk "CONNECT").
 2. Om de Bluetooth-bron te selecteren, drukt u op op de soundbar of op de afstandsbediening.
 3. Start het afspelen van audio op uw Bluetooth-apparaat.
 4. Pas het volume op de soundbar of uw Bluetooth-apparaat aan.

GELUIDSINSTELLINGEN

Bass aanpassing

 1. Controleer of de soundbar en subwoofer correct zijn aangesloten (zie het hoofdstuk "INSTALLEREN").
 2. Druk herhaaldelijk op de afstandsbediening om tussen basniveaus te schakelen.
  → "LOW", "MID" en "HIGH" worden weergegeven.

Audiosynchronisatie
Met de audiosynchronisatiefunctie kunt u audio en video synchroniseren om ervoor te zorgen dat er geen vertraging hoorbaar is in uw video-inhoud.

 1. Houd op de afstandsbediening TV ingedrukt totdat "SYNC" wordt weergegeven.
 2. Druk binnen vijf seconden op + of - op de afstandsbediening om de audiovertraging aan te passen en af ​​te stemmen op video.
  → De timing van de audiosynchronisatie wordt weergegeven.

Slimme modus
Met de standaard ingeschakelde smart-modus kun je genieten van tv-programma's met rijke geluidseffecten. Bij tv-programma's zoals nieuws en weersvoorspellingen kun je geluidseffecten verminderen door de smart-modus uit te schakelen en over te schakelen naar de standaardmodus. Smart-modus: EQ-instellingen en JBL Surround Sound worden toegepast voor rijke geluidseffecten. Standaardmodus: De vooraf ingestelde EQ-instellingen worden toegepast voor standaard geluidseffecten.
Om de slimme modus uit te schakelen, doet u het volgende:
Houd op de afstandsbediening ingedrukt totdat "TOGGLE" wordt weergegeven. Druk op +.
→ "OFF SMART MODE": de slimme modus is uitgeschakeld.
→ De volgende keer dat je de soundbar inschakelt, wordt de slimme modus automatisch weer ingeschakeld

HERSTEL NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN

Door de standaardinstellingen te herstellen die in fabrieken zijn gedefinieerd. je verwijdert al je persoonlijke instellingen uit de soundbar. Houd op de soundbar en langer dan 10 seconden ingedrukt.
→ "RESET" wordt weergegeven.
→ De soundbar wordt ingeschakeld en vervolgens in de stand-bymodus.

SOFTWARE-UPDATE

Voor optimale productprestaties en uw beste gebruikerservaring kan JBL in de toekomst software-updates voor het soundbarsysteem aanbieden. Bezoek www.jbl.com of neem contact op met het JBL callcenter voor meer informatie over het downloaden van updates files.

 1. Om de huidige softwareversie te controleren, houdt u en – op de soundbar ingedrukt totdat de softwareversie wordt weergegeven.
 2. Controleer of u de software-update hebt opgeslagen file naar de hoofdmap van een USB-opslagapparaat. Sluit het USB-apparaat aan op de soundbar.
  SOFTWARE-UPDATE
 3. Om de software-updatemodus te openen, houdt u en - op de soundbar langer dan 10 seconden ingedrukt.
  → “UPGRADING”: software-update is bezig.
  → “KLAAR”: software-update voltooid. Er klinkt een bevestigingstoon.
  → De soundbar keert terug naar de laatst geselecteerde bron.

OPMERKINGEN:

 • Houd de soundbar ingeschakeld en het USB-opslagapparaat aangesloten voordat de software-update is voltooid.
 • "FAILED" wordt weergegeven als het updaten van de software is mislukt. Probeer de software opnieuw te updaten of keer terug naar de vorige versie.

SLUIT DE SUBWOOFER OPNIEUW AAN

De soundbar en subwoofer worden in fabrieken gekoppeld. Na het inschakelen worden ze automatisch gekoppeld en verbonden. In sommige speciale gevallen moet u ze mogelijk opnieuw koppelen.

SLUIT DE SUBWOOFER OPNIEUW AAN

Om de koppelingsmodus van de subwoofer opnieuw te openen

 1. Houd op de subwoofer ingedrukt totdat wit knippert.
 2. Om de subwoofer-koppelingsmodus op de soundbar te openen, houdt u op de afstandsbediening ingedrukt totdat "SUBWOOFER SPK" wordt weergegeven. Druk op – op de afstandsbediening.
  → "SUBWOOFER CONNECTED": De subwoofer is aangesloten.

OPMERKINGEN:
De subwoofer verlaat de koppelingsmodus na drie minuten als het koppelen en verbinden niet is voltooid. verandert van knipperend wit in ononderbroken oranje.

PRODUCTSPECIFICATIES

Algemene specificatie:

 • Model: Bar 2.1 Deep Bass CNTR (Soundbar-eenheid), Bar 2.1 Deep Bass SUB (subwoofer-eenheid)
 • Stroomvoorziening: 100 - 240V AC, ~ 50/60 Hz
 • Totaal uitgangsvermogen luidspreker (max. @THD 1%): 300 W.
 • Uitgangsvermogen (Max. @THD 1%): 2 x 50 W (Soundbar)
 • 200 W (subwoofer)
 • Transducer: 4 x racetrack-drivers + 2 x 1 ”tweeter (Soundbar); 6.5 inch (subwoofer)
 • Stand-byvermogen van de soundbar en subwoofer: <0.5 W.
 • Bedrijfstemperatuur: 0 ° C - 45 ° C

Video specificatie:

 • HDMI video-ingang: 1
 • HDMI-video-uitgang (met Audio Return Channel): 1
 • HDMI-versie: 1.4

Audio specificatie:

 • Frequentiebereik: 40 Hz - 20 KHz
 • Audio-ingangen: 1 Optisch, Bluetooth, USB (afspelen via USB is beschikbaar in Amerikaanse versie. Voor andere versies is USB alleen voor service.)

USB-specificatie (audioweergave is alleen voor Amerikaanse versie):

 • USB-poort: Type A
 • USB-classificatie: 5 V DC / 0.5 A.
 • Ondersteuning file formaat: mp3, wav
 • MP3-codec: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
 • MP3'samplengsnelheid: 16 – 48 KHz
 • MP3-bitsnelheid: 80 - 320 kbps
 • WAV zoampsnelheid: 16 – 48 KHz
 • WAV-bitsnelheid: tot 3000 kbps

Draadloze specificatie:

 • Bluetooth versie: 4.2
 • Bluetooth-professionalfile: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
 • Bluetooth-frequentiebereik: 2402 MHz - 2480 MHz
 • Bluetooth Max. zendvermogen: <10 dBm (EIRP)
 • Modulatietype: GFSK, π / 4 DQPSK, 8DPSK
 • 5G Draadloos frequentiebereik: 5736.35 - 5820.35 MHz
 • 5G Max. zendvermogen: <9 dBm (EIRP)
 • Modulatietype: π / 4 DQPSK

Afmetingen

 • Afmetingen (B x H x D): 965 x 58 x 85 mm / 38 "x 2.28" x 3.35 "(soundbar);
 • 240 x 240 x 379 (mm) / 8.9 "x 8.9" x 14.6 "(subwoofer)
 • Gewicht: 2.16 kg (soundbar); 5.67 kg (subwoofer)
 • Afmetingen verpakking (B x H x D): 1045 x 310 x 405 mm
 • Gewicht verpakking (brutogewicht): 10.4 kg

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probeer het product nooit zelf te repareren. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit product, controleer dan de volgende punten voordat u om hulp vraagt.

Systeem
Het apparaat gaat niet aan.

 • Controleer of het netsnoer is aangesloten op de voeding en de soundbar.

De soundbar reageert niet op het indrukken van een knop.

 • Herstel de soundbar naar de fabrieksinstellingen (zie het hoofdstuk "FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN").

Geluid
Geen geluid uit de soundbar

 • Zorg ervoor dat de soundbar niet is gedempt.
 • Selecteer de juiste audio-ingangsbron op de afstandsbediening.
 • Sluit de soundbar op de juiste manier aan op je tv of andere apparaten
 • Herstel de soundbar naar de fabrieksinstellingen door en op de soundbar langer dan 10 seconden ingedrukt te houden.

Vervormd geluid of echo

 • Als je audio van je tv afspeelt via de soundbar, zorg er dan voor dat je tv is gedempt of dat de ingebouwde tv-luidspreker is uitgeschakeld.

Audio en video zijn niet gesynchroniseerd.

 • Schakel de audiosynchronisatiefunctie in om audio en video te synchroniseren (zie "Audiosynchronisatie" in het hoofdstuk "GELUIDSINSTELLINGEN").

Video
Vervormde beelden worden gestreamd via Apple TV

 • Het Apple TV 4K-formaat vereist HDMI V2.0 en wordt niet ondersteund door dit product. Als gevolg hiervan kan een vervormd beeld of een zwart tv-scherm optreden.

Bluetooth
Een apparaat kan niet worden verbonden met de soundbar.

 • Controleer of u Bluetooth op het apparaat heeft ingeschakeld.
 • Als de soundbar is gekoppeld met een ander Bluetooth-apparaat, reset u Bluetooth (zie "Verbinding maken met een ander apparaat" onder "Bluetooth-verbinding" in het hoofdstuk "CONNECT").
 • Als je Bluetooth-apparaat ooit met de soundbar is gekoppeld, reset je Bluetooth op de soundbar, ontkoppel je de soundbar op het Bluetooth-apparaat en koppel je het Bluetooth-apparaat opnieuw met de soundbar (zie 'Verbinding maken met een ander apparaat' onder 'Bluetooth-verbinding ”In het hoofdstuk“ CONNECT ”).

Slechte audiokwaliteit van een aangesloten Bluetooth-apparaat

 • De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het bronapparaat dichter bij de soundbar of verwijder eventuele obstakels tussen het bronapparaat en de soundbar.

HANDELSMERKEN

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door HARMAN International Industries, Incorporated is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

OPEN SOURCE LICENTIE KENNISGEVING

Dit product bevat open source-software waarvoor een licentie is verleend onder GPL. Voor uw gemak zijn de broncode en relevante bouwinstructies ook beschikbaar op http://www.jbl.com/opensource.html. Neem gerust contact met ons op via: Harman Deutschland GmbH HATT: Open Source, Gregor Krapf-Gunther, Parkring 3 85748 Garching bei Munchen, Duitsland of OpenSourceSupport@Harman.com als u nog vragen heeft over de open source software in het product.

Documenten / bronnen

JBL BAR 2.1 Deep Bass Channel-soundbar met draadloze subwoofer [pdf] Gebruikershandleiding
BAR 2.1 Deep Bass Channel Soundbar met draadloze subwoofer, BAR 2.1 Deep Bass, BAR 2.1 Deep Bass Soundbar met draadloze subwoofer, Channel Soundbar met draadloze subwoofer, Soundbar met draadloze subwoofer, Soundbar, draadloze subwoofer

Referenties

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *