IQUNIX-L80-serie-mechanisch-toetsenbord-logo

Mechanisch toetsenbord uit de IQUNIX L80-serie

IQUNIX-L80-serie-mechanisch-toetsenbord-productafbeelding

LBO-SERIE
MECHANISCHE TOETSENBORDEN

Wij raden u aan deze handleiding goed door te lezen voordat u het product in gebruik neemt.

LED-indicator Status Beschrijving:

 • IQUNIX-L80-serie-mechanisch-toetsenbord-01 Rood lampje knippert
  Laag batterijniveau
 • IQUNIX-L80-serie-mechanisch-toetsenbord-02 Blauw lampje knippert/knippert
  Bluetooth-apparaat # 1 opnieuw verbinden / koppelen aan
 • IQUNIX-L80-serie-mechanisch-toetsenbord-03Turkoois lampje knippert/knippert
  Bluetooth-apparaat # 2 opnieuw verbinden / koppelen aan
 • IQUNIX-L80-serie-mechanisch-toetsenbord-04Geel lampje knippert/knippert
  Bluetooth-apparaat # 3 opnieuw verbinden / koppelen aan
 • IQUNIX-L80-serie-mechanisch-toetsenbord-05Roze lampje knippert/knippert
  2.4 GHz apparaat opnieuw verbinden / koppelen aan
 • IQUNIX-L80-serie-mechanisch-toetsenbord-06Wit lampje aan/knippert
  Caps Lock aan/uit/combinatie van speciale toetsen ingeschakeld

Houden IQUNIX-L80-serie-mechanisch-toetsenbord-07 eerst, dan overeenkomstige toetsen om speciale toetsencombinatie mogelijk te maken.
Kort indrukken: Houd eerst FN ingedrukt, dan de corresponderende toets en laat beide toetsen los.
Lang ingedrukt houden: Houd eerst FN ingedrukt en vervolgens de bijbehorende toets. Houd 5 seconden ingedrukt totdat de indicator begint te knipperen.

Drie manieren om apparaten aan te sluiten

Bluetooth-modus

 1. Schakel de toetsenbordmodus over naar de draadloze kant. IQUNIX-L80-serie-mechanisch-toetsenbord-09
 2. Kort indrukken IQUNIX-L80-serie-mechanisch-toetsenbord-07 + IQUNIX-L80-serie-mechanisch-toetsenbord-08 om de indicator blauw te laten knipperen,
  dan lang indrukken IQUNIX-L80-serie-mechanisch-toetsenbord-07 + IQUNIX-L80-serie-mechanisch-toetsenbord-12om de indicator blauw te laten knipperen.
 3. Selecteer het koppelingsapparaat [IQUNIX L80 BT 1]. De indicator gaat uit wanneer het toetsenbord met succes is gekoppeld.
  Om de koppeling van het toetsenbord met een tweede of derde nieuw Bluetooth-apparaat te voltooien, herhaalt u de instructies vanaf stap 8 en vervangt u "FN+1" door "FN+2" of "FN+3". De apparaten worden weergegeven als [IQUNIX L80 BT 2] en [IQUNIX L80 BT 3].
  IQUNIX-L80-serie-mechanisch-toetsenbord-10
2.4 GHz-modus
 1. Schakel de toetsenbordmodus over naar de draadloze kant. IQUNIX-L80-serie-mechanisch-toetsenbord-09
 2. Sluit de 2.4 GHz-ontvanger aan op uw computer.
  IQUNIX-L80-serie-mechanisch-toetsenbord-11
 3. (D Druk IQUNIX-L80-serie-mechanisch-toetsenbord-07 + IQUNIX-L80-serie-mechanisch-toetsenbord-12 om de 2.4GHz-koppelingsmodus te openen. De indicator gaat uit wanneer het toetsenbord met succes is gekoppeld.
Bedrade modus
 1. Schakel de modusschakelaar van het toetsenbord naar de bedrade kant. IQUNIX-L80-serie-mechanisch-toetsenbord-09
 2. Sluit de USB-kabel aan op uw apparaat.
  IQUNIX-L80-serie-mechanisch-toetsenbord-13

*Wanneer het toetsenbord op de computer is aangesloten, begint het automatisch op te laden.
*Voorzichtigheid: Het nominale vermogen van de oplader mag niet hoger zijn dan 5V=1A. Aansluiting op een hoger uitgangsvermogen zal het toetsenbord beschadigen.

Speciale toetsencombinaties

IQUNIX-L80-serie-mechanisch-toetsenbord-14

Achtergrondverlichting Toetsen Combinaties (korte druk)

IQUNIX-L80-serie-mechanisch-toetsenbord-15

toetsenbordindeling

IQUNIX-L80-serie-mechanisch-toetsenbord-16

FCC-waarschuwing

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels.

Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: 

 1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
 2. dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.
Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een ​​redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert toepassingen en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie.

Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus voor hulp.

Het apparaat is beoordeeld om te voldoen aan de algemene RF-blootstellingsvereisten.
Het apparaat kan zonder beperking in draagbare blootstellingsomstandigheden worden gebruikt.

IQUNIX-L80-serie-mechanisch-toetsenbord-17Informatie over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in landen met gescheiden inzamelingssystemen) Deze markering op het product, de accessoires of de literatuur geeft aan dat het product en de elektronische accessoires aan het einde van hun levensduur niet met ander huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u deze artikelen te scheiden van andere soorten afval en ze op verantwoorde wijze te recyclen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Huishoudelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met hun plaatselijke overheidsinstantie voor informatie over waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leverancier en de voorwaarden van het koopcontract te raadplegen. Dit product en de elektronische accessoires mogen niet worden gemengd met ander commercieel afval voor verwijdering.

Volg ons: IQUNIX

IQUNIX-L80-serie-mechanisch-toetsenbord-18

Neem voor meer informatie contact met ons op via official webwebsite of sociale media. Officieel webplaats: www.lQUNIX.store

 • Serie: LSD
 • Telefoon Nummer van sleutels: 83
 • Input: 5V = 1A
 • accu Specificaties: 3.7V 4000mAh
 • Voorzorgsmaatregelen: Zie Garantiekaart
 • Fabrikant: Shenzhen Silver Storm Technology Co., Ltd. A905, Rongchaobinhai Bldg., Haixiu Rd., Bao'an District, Shenzhen, China
 • Paklijst: Toetsenbord, stofkap, USB-kabel, 2.4 GHz-ontvanger, toetsdop en schakelaartrekker, Bluetooth-dongle, handleiding, garantiekaart

Documenten / bronnen

Mechanisch toetsenbord uit de IQUNIX L80-serie [pdf] Gebruiksaanwijzing
L80-serie, L80-serie mechanisch toetsenbord, mechanisch toetsenbord, toetsenbord

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *